25. oktober 2016

Mikael Brorson i anmeldelse: “Død og ødelæggelse er og bliver idealismens tro følgesvend.”

Stud.theol. Mikael Brorson har begået en læseværdig anmeldelse af sognepræst Kristian Østergaards ‘Mirakler og milepæle’, der blandt andet omhandler Jean-Jacques Rousseau. Fra Critique – Opløftende nedslag.

“Endnu bedre – ja, nok bogens bedste – er Østergaards artikel om Jean-Jacques Rousseau, om hvem det allerede i manchetten bemærkes, at han har påvirket os meget ‘på godt og især på ondt’. Østergaard bemærker videre om Rousseau:

‘[H]an lod sig aldrig distrahere af besværlige kendsgerninger. Ikke tilfældigt indleder han et af sine skrifter således: ‘Lad os da begynde med at lægge alle kendsgerningerne til side’. Og det var i grunden, hvad Rousseau gjorde livet igennem: Han lagde kendsgerningerne til side og dyrkede de utopiske forestillinger i stedet.’ (s. 57)

Det er denne kritik af idealismen i dens mange forskellige afskygninger, som om noget er en rød tråd, når Østergaard befinder sig i sit polemiske hjørne, og det er sandelig god læsning. Særligt kritiserer Østergaard Samfundspagten, hvori Rousseau introducerer begrebet ‘almenviljen’. Dette begreb bliver, hævder Østergaard, ideologisk grundlag for alskens idealistiske eksperimenter, først og fremmest for den franske revolution, men også for det 20. århundredes totalitære rædsler, både i form af nazismen og kommunismen.

Her peger Østergaard på den ganske værdifulde indsigt, at konsekvensen har det med at blive enorm – og antallet af tabte menneskeliv ligeså – når virkeligheden tilsidesættes, til fordel for idealer og skrivebordsidéer om hvordan det ideale samfund kan indrettes. Den idealisme, som fulgte i kølvandet på både oplysningstiden og Rousseau, har bragt os guillotinen, gaskamrene og Gulag. Død og ødelæggelse er og bliver idealismens tro følgesvend.

Dét er et afgørende budskab, ikke mindst fordi det i vores egen tid heller ikke skorter på idealistiske udskejelser. Man kan blot tænke på EU og det had til alt nationalt, der gemmer sig bag projektet, eller det multikulturelle eksperiment hvis fatale konsekvenser for den vestlige verden bliver tydeligere dag for dag. Det er vores ansvar at pege på og bekæmpe idealismen, hvor end den viser sit grimme ansigt, netop fordi historien – som Østergaard med denne artikel peger på – har lært os konsekvensen, hvis vi ikke gør det.

Men – og det er måske endnu vigtigere – Østergaard får i samme ombæring peget på den ene kendsgerning, som idealismen altid ser bort fra, når han skriver: ‘Rousseaus eget intellekt svigtede ham, da han bagatelliserede arvesyndens realitet og hengav sig til en bundforløjet virkelighedsopfattelse.’ Ja, det er i sandhed en bundforløjet virkelighedsopfattelse, hvis man glemmer, at mennesket er en ond og syndig skabning. Dermed har man åbnet døren på vid gab for idealismen, og alle dens gerninger, og alt dens væsen, og dette minder Østergaard os gerne om.”

Oploadet Kl. 09:18 af Kim Møller — Direkte link7 kommentarer


24. oktober 2016

Rune Selsing: Hvis man er ligeglad med Danmark, giver det selvfølgelig ikke mening at lukke grænsen

Rasmus Brygger er ærligere end de fleste, men problemet stikker dybere. Fremragende kommentar af Rune Selsing – Ligeglad med Danmark.

“Derfor var det opsigtsvækkende, da den liberale debattør Rasmus Brygger tidligere på ugen bekendtgjorde, at han er temmelig ligeglad med sit land. Faktisk føler han ikke engang nogen særlig forpligtelse over for danskere. Næh, han kunne lige så godt være forpligtet over en muslimsk afghaner, som over for en vilkårlig dansker. For denne i mine øjne absurde udmelding modtog han en stormende støtte, blandt andet fra tidligere studievært Anja Bo, fra bloggeren Amalie Lyhne og fra et par fallerede kandidater fra Liberal Alliance.

… Ingen tvivl om, at det er et ekstremt synspunkt, og det er næppe til at opdrive i sin rene form særligt mange steder, men det er vigtigt at forstå, hvad den indifferens over for fædrelandet betyder for den politiske tilgang til spørgsmål om kultur og indvandring.

Tænk på, hvad sådan et etisk udgangspunkt betyder for spørgsmålet om flygtninges ret til at komme til Danmark. Giver det overhovedet den mindste smule mening at lukke grænsen, hvis man er ligeglad med Danmark? Enhver diskussion om følgerne af indvandringen, det være sig offentlige udgifter, øget kriminalitet eller parallelsamfund, bliver underligt meningsløs, når udgangspunktet ikke er, hvad der er bedst for Danmark.

Derfor må vi også erkende, at store dele af den offentlige debat er forloren; en skindebat. Vi lader, som om vi diskuterer tørklæder, kønsopdelt svømmeundervisning, vold og grænser med det samme normative udgangspunkt: nemlig at bevare og beskytte den lille tillidskultur, vi har fået i arv. Det gør vi bare ikke! For nok er Brygger, Lyhne og co. en afvigende minoritet i så henseende – men dels bor denne minoritet gerne i indflydelsesrige mediekredse, og dels kan vi genfinde udvandede udgaver af dens hårde synspunkt andre steder. For der er faktisk danskere, der ikke nødvendigvis forestiller sig, at vi kan eller skal bevare Danmark, som vi kender det.

… Men de kategorisk forskellige grundlag, vi forsøger at tage de livsvigtige integrationsdiskussioner på, gør holdningslandskabet unødigt tåget og uforståeligt. Vi bør i stedet tage de antinationale på ordet og huske på, at de har et radikalt anderledes etisk syn på Danmark, på slægters gang og på det, vi skal give videre til vores børn. Vi vil ikke det samme. Med den erkendelse bliver alle bedre rustet til at tale om tidens vigtigste emne.”23. oktober 2016

Svendborg Svømmeland: Seks drenge fra Børnecenter Tullebølle chikanerede 13-årige piger

Der har været utallige sager relateret til asylcentrene på Langeland, ikke mindst Børnecenter Tullebølle. I den aktuelle sag drejer det sig om drenge, der er registeret som værende 14-17 år gammel. Her citeret fra Fyens.dk – Forfulgt af seks drenge: 13-årige piger chikaneret i Svendborg Svømmeland.

“En tur i Svendborg Svømmeland udviklede sig mandag til en ubehagelig oplevelse for tre 13-årige piger. Det fremgår af et brev, som de tre pigers mødre har sendt til Svendborg Kommune, og som Fyns Amts Avis har læst. … De tre piger er i svømmehallen sammen med den ene piges familie mandag eftermiddag, da der omkring klokken 13 dukker en gruppe på seks drenge op, som forældrene antager er asylansøgere fra Asylcenter Holmegård.

– De følger efter pigerne. Når pigerne skifter bassin, følger gruppen med og bevæger sig ifølge pigerne en stor del af tiden under en meter fra pigerne… 

Forældrene skriver i brevet, at chikanen foregår i næsten en time, før pigerne og familien forlader svømmehalen.

– På et tidspunkt går min datter op for at gå på toilettet. En af de unge mænd fra gruppen følger hende skridt for skridt ved at gå under en halv meter bag hende hele vejen op til toiletterne. Ifølge min datter vender han brat om, da en livredder kommer til syne, står der i brevet.”

(Foto: Asylcenterholmegaard.dk – “Må 2015 byde på mere fred i verden”)

Apropos.

“In the year ending September 2015, 590 asylum applicants had their age disputed and of those, 574 recorded as having an age assessment. Of the 574 refugees checked, 371 were found to be adults. Since 2006 there have been 11,121 age disputes. Of those, 4,828 were found to have been adults.” (The Telegraph, 18. oktober 2016: Two-thirds of child refugees screened by officials found to be adults… )

Oploadet Kl. 23:49 af Oikonea — Direkte link11 kommentarer

Dronning Margrethe II: “Det er ikke en naturlov, at man bliver dansker af at bo i Danmark.”

Danmark er ikke ‘et multikulturelt land’, afklarede Dronning Margrethe tidligere på måneden i et interview med Der Spiegel, hvor hun anvendte denne analogi til at forklare pointen: “Et træ uden rødder vil vælte, mens et træ med rødder med tiden bliver en del af skoven.”

Endnu længere går hun i samtalebogen ‘De dybeste rødder – Dronningen fortæller om Danmark og danskerne’, herunder gengivet af Berlingske – Dronning Margrethe om integration: ‘Det er ikke en naturlov, at man bliver dansker af at bo i Danmark’.

“Vi danskere skal være bedre til at fortælle om de værdier, som landet bygger på. Og vi skal turde stille krav til mennesker, der ønsker at blive en del af det danske samfund. Opfordringen lyder fra dronning Margrethe…

‘Vi troede nok, at den slags ting ville gå i sig selv. Hvis man gik på gaderne i København og drak det kommunale vand og tog den kommunale bus, blev man nok dansker i løbet af kort tid. Det var så indlysende for os, og derfor troede vi, at det måtte det også blive for dem, der slog sig ned og boede her. Sådan var det ikke. Det har vi lært. Det er ikke en naturlov, at man bliver dansker af at bo i Danmark. Det gør man ikke nødvendigvis. Der skal skiftes lidt af jorden i potten, tror jeg. Man må gerne beholde sine rødder, men man skal sørge for, at jorden er frisk,’ siger Dronningen i bogen. …

‘Der skal arbejdes med det, og man skal en gang imellem sætte folk stolen for døren og sige: Hov! Det dér, det går ikke.‘ …

‘Vi kan ikke lade, som om det bare går over af sig selv. Det gør det ikke. Det troede vi en overgang. Mange af os mente, at når folk kom til et fremmed sted, var de sådan en slags åbent klatpapir, der trak det nye til sig. Men folk har ikke så meget klatpapir i fødderne, så det trænger ind i dem. Måske handler det også om, at når der kommer så mange på en gang fra så anderledes vilkår og med en bestemt religion, bliver det sværere. De kommer til at isolere sig og leve isoleret, med eller uden deres vilje,’ siger dronning Margrethe.”

Oploadet Kl. 08:41 af Kim Møller — Direkte link32 kommentarer


22. oktober 2016

Århus-kirke: “Vi har haft nogle unge mennesker, der er gået ind i kirken, og så har de råbt og skreget.”

TV2 Østjylland kunne tirsdag aften fortælle, at muslimer hver fredag under messen uddeler brochurer foran den katolske Vor Frue Kirke på Strøget i Århus. Blandt andet brochurer, der fortæller at “det er strengt forbud at tilbyde religiøse symboler ud, som for eksempel kors”. De ønsker ikke at blive interviewet til tv, men brochurer henviser til Opdag-islam.dk og moskéen på Grimhøjvej, der er kendt for at udklække Islamisk Stat-krigere.

Michael Andrew Dolan Møller fra den katolske menighed mener det er ‘lidt uhøfligt’, og nævner i indslaget, at der samtidig har været problemer med afholdelse af messen på grund af forstyrrende ‘unge mennesker’. En detalje der ikke fandt vej til artiklen, men jo egentligt burde være hovedhistorien. Her er der ikke tale om offensiv brug af religionsfrihed, men gængse islamiseringstendenser i stil med den fortløbende chikane mod Citykirken og Gellerup Kirke andre steder i byen. Fra indslaget – Religionskamp: Muslimer prøver at hverve katolikker (18. oktober 2016).

Michael Andrew Dolan Møller, Katolsk Vor Frue Menighed: Jeg synes på en måde, at det er lidt uhøfligt. … De skal ikke sådan aktivt gå hen til kirkegængerne, når de ikke er interesserede i, at de gør det, siger i Aarhus. … Jeg synes, det er påfaldende, at det altid er uden for vores kirke og om fredagen, at de står der. De står der jo ikke andre dage i ugen, og vi ser dem heller ikke andre steder i bybilledet. … Vi har haft nogle unge mennesker, der er gået ind i kirken, og så har de råbt og skreget. Altså bare skreget højt, og så har er de stukket af. Om de har tilknytning til forkynderne, det ved jeg ikke, men det sker kun om fredagen de er her, og ikke andre tidspunkter. … Jeg håber, at de de selvfølgelig skal have lov til at forkynde alt det de vil, men at de skal gøre det lidt mere diskret, og at de skal lade folk være i fred.

(Salafister fra Grimhøjvej-moskéen hverver ifm. katolsk messe, Århus)

Oploadet Kl. 16:20 af Kim Møller — Direkte link23 kommentarer


19. oktober 2016

Mogens Glistrup: “Ifølge en udbredt opfattelse er muhamedanismen i… Indonesien af godartet natur.”

Fænomenet er aftagende, men for år tilbage var det meget normalt, at multikulturalister promoverede islamisering med henvisning til gode eksempler. Multikulturen fungerer godt i Canada, og der er ingen problemer med Islam i Indonesien, verdens største demokrati, det mest folkelige muslimske land. Daily Mail fortæller, hvorledes 13 kvinder tidligere i år blev pisket for utroskab ved en sharia-domstol i Aceh-provinsen. Det være sig eksempelvis ugifte, der ifølge sharia-politiet sad for tæt på hinanden.

Mere end 87 procent af indbyggerne i Indonesien er muslimer, og ifølge Wikipedia så er Aceh-provinsen en del af den toneangivende ‘modernist Islam’. Øst-Timor, Øst-Java og Vest-Papua, som omtales herunder, beskrives henholdsvis som ‘Protestantism’ og ‘Catholicism’. I samme ombæring kan nævnes Molukkerne.

Her et citat fra ‘Retssagen mod Islamlobbyen’, en bog Mogens Glistrup skrev med Peter Neerup Buhl (1999).

“Ifølge en udbredt opfattelse er muhamedanismen i kæmpeøriget Indonesien af godartet natur. En af de mest grusomme masseundertrykkelser i verden har dog gennem mange år fundet sted mod de kristne på Øst-Timor, hvor 25% af befolkningen (200.000 mennesker) er blevet udryddet siden 1976. De invaderende soldater fik ifølge Burns (1994) at vide, at de udkæmpede en djihad. 80.000 civile blev tvunget til at gå foran hæren som skjold imod angreb. I byen Aitana omringede og myrdede Suhartos tropper titusinde kvinder, børn og gamle mænd. Andetsteds blev mange dræbt ved at blive kørt over af en bulldozer. Straffen for at lytte til udenlandske radioudsendelser var bl.a. at få knust lemmerne, elektrisk chok, fjernelse af tånegle og at blive brændt med cigaretter. Da Nobels Fredspris i 1996 blev tildelt et par forkæmpere for de kristnes rettigheder erklærede den indonesiske regering, at dette ikke ville føre til indrømmelser. Meddelelsen om pristildelingen førte til omfattende voldshandlinger fra muhamedanernes side mod det kristne mindretal i landet. I byen Situbondo på Østjava gik omkring 10.000 muhamedanere til angreb på 21 kirker, 5 katolske skoler, et nonnekloster og et kristent børnehjem og brændte dem ned til grunden. I en af kirkerne omkom en familie på fem under hærværket, der stod på i fem timer, før hæren greb ind.

Da Øst-Timors guvernør i juni 1998 organiserede en demonstration for at ‘modtage udenlandske ambassadører’, strømmede folk til. I stedet for at møde ambassadører blev de mødt af indonesiske soldater, som skød løs på dem.

En mere upåagtet men lignende skæbne som Øst-Timor har Vest-Papua lidt under Indonesien, som terroriserede området til at blive underlagt øriget i 1963. Under de efterfølgende bestræbelser for at islamiserede området blev mange hedninge spiddet, kvinderne gennem vagina. Derefter blev Vest-Papua åbnet for kolonisering fra Java. Byer blev ødelagt med napalmbomber, de lokale ledere tortureret og smidt ud fra helikopter. Suharto førte desuden ‘biologisk krig’ mod papuanerne ved at indføre en art bændelorm i deres svinekød, som i 1978 havde inficeret 25% af indbyggerne i deres hjerne og andre organer (Burns 1994). Efter Suhartos tilbagetræden demonstrerede de i vid udstrækning kristne vest-papuanere for selvstændighed, hvorefter flere blev dræbt. Det samlede antal dødsofre siden 1963 kan kun skønnes. Mellem 100.000 og 300.000 regnes der med.”

(Sharia-afstrafning i Lhong Baya, Aceh-provinsen, Indonesien)

Oploadet Kl. 10:19 af Kim Møller — Direkte link21 kommentarer


17. oktober 2016

Thisted: Fem-seks indvandrere “… holdt den 17-årige fast og forsøgte at krænke hende seksuelt”

EB.dk valgte i dag at slette et debatindlæg af Nicolai Sennels desangående, for selvom det ifølge debatredaktøren var ‘rene fakta, der var fremme’, så giver artiklen indtrykket af, at det var ‘en journalistisk sandhed’, forklarer RUC-lektor Mads Kæmsgaard Eberholst. Fra Ekstra Bladet – 17-årig bed voldtægtsmand i lemmet.

“Overfaldet skete i følge anmeldelsen onsdag 5. oktober kort før midnat i Thisted, hvor en fem-seks mænd med mørk hudfarve ifølge kvinden kidnappede hende på åben gade og tvang hende ind i en kassevogn. Hun blev trukket ind bagi kassevognen, hvor der var to plastikstole. …

Mændene holdt den 17-årige fast og forsøgte at krænke hende seksuelt. Samtidig tvang de hende til at udføre oralsex på en af mændene. Det skulle vise at være en risikabel strategi. For pludselig satte hun tænderne i mandens penis og bed godt til. I den tumult, som straks opstod, lykkedes det offeret at stikke af.”

(Skilt ved indfaldsvej til Thisted, 2016)

Oploadet Kl. 23:00 af Kim Møller — Direkte link7 kommentarer

Brønderslev: 15-årig pige overfaldet af araber – “… greb hende bagfra… Herefter blev hun slæbt ud…”

Det er ferie, så hæng mig ikke op på detaljerne, men jeg mener bestemt et par af de senere anti-racister i brandstifterbanden Homoaktion, indledte deres glidebane mod militans med en aktion i den pågældende Rhododendronpark. Fra Nordjyske, der fortæller, at politiet eftersøger en 25-30 årig ‘mellemøstlig/arabisk’ mand – 15-årig overfaldet i park.

“En 15-årig pige har anmeldt, at hun sent fredag aften blev overfaldet af en mellemøstligt udseende mand i Rhododendronparken.

Pigen var sammen med nogle venner, men var gået lidt for sig selv, da manden greb hende bagfra og holdt hende for munden. Herefter blev hun slæbt ud på Parkvej og mod rundkørslen i krydset Parkvej/Nørregade, hvor det lykkedes hende at slippe fri…”

Oploadet Kl. 22:38 af Kim Møller — Direkte linkEn kommentar
Arkiveret under:


16. oktober 2016

Om unge kurdere: “Først og fremmest er de muslimer, herefter er de kurdere, danskere er de aldrig.”

Modigt indlæg af Mustafa Topal, der som venstreorienteret kurder, giver et par nye vinkler på danskhedsdebatten. Fra weekendens kronik i Information – Mange unge indvandrere ønsker slet ikke at være danske.

“De færreste er klar over, at der helt ude i indvandrerhjemmene foregår en generationskamp. Børnene støtter mindre op om demokratiske værdier, er mere religiøse end forældrene og i det hele taget skeptiske over for disses livsstil. Resultatet er, at førstegenerationsindvandrere på mange områder er bedre integreret end deres efterkommere. Det går dårligere med integrationen.

Jeg ser det gang på gang i min kurdiske omgangskreds: De unge søger til islamiske bevægelser, tager afstand fra forældrenes og oprindelseslandets kultur, ligesom de rynker på næsen ad den danske. Resultatet er, at de opretter en form for isoleret samfund. … Et af de steder, hvor uviljen mod demokratiet træder tydeligt frem blandt de unge, er i forbindelse med valghandlinger.

Ved det tyrkiske valg i juni 2015 kunne herboende kurdere for første gang stemme via den tyrkiske ambassade på Østerbro. Kurdiske foreninger gjorde en stor kollektiv indsats for at få folk til stemmeurnerne, men det var udfordrende at motivere en del af anden- og især tredjegenerationskurdere til at deltage. Særligt unge mænd mellem 18-30 år var uvillige til at gøre brug af deres stemmeret.

Nu kunne man tro, at uvilligheden hænger sammen med, at de oplever sig selv som velintegrerede i det danske samfund og prioriterer at bruge deres demokratiske rettigheder i det danske samfund. Men det viste sig, at de heller ikke stemmer ved valg i Danmark. …

Deres begrundelse var, at de ikke tror på demokrati, da islam ikke accepterer demokrati som styreform. … Flere forældre siger direkte, at de oplever deres børn som hjernevaskede. Selv betragter de islam som en tro, der ikke burde have indflydelse på emner som valgdeltagelse, ligestilling, økonomi, valg af uddannelse og arbejde.

… De ekstremistiske islamiske værdier, der i disse år vinder indpas hos de yngre generationer i indvandrermiljøet, bæres ofte frem af populære islamiske ungdomsbevægelser. Blandt folk fra Tyrkiet er det især Furkan-bevægelsen, der dominerer. Alene i Københavns omegn har den hundredvis af tilhængere. …

De unge forstår det sådan, at deres forældre ikke står stærkt imod etniske danskere eller i det danske samfund, fordi de er bange for at gøre sig synlige og kæmpe for deres egne rettigheder. Derfor definerer de unge etniske minoriteter sig meget klart og tydeligt: Først og fremmest er de muslimer, herefter er de kurdere, danskere er de aldrig.

De unge er kort sagt i kamp med både det danske samfunds værdier og med forældrenes kultur og deres sekulariserede samfund. For dem er integration ikke noget at stræbe efter, og de sætter uden videre lighedstegn mellem integration og assimilation. Integration var kun et plusord for den første generation. … De unge anden- og tredjegenerationsindvandrere er ikke interesseret i at blive danskere. De har allerede valgt en anden vej.

(Information, 15. oktober 2016, s. 18-19: Mange unge indvandrere ønsker slet ikke at være danske)15. oktober 2016

Sygeplejerske: 8-10 AEH’ere angreb min søn, politiet var ligeglade – “Hvad er det lige, der sker i Danmark?”

For et par dage siden kunne man læse, at udlændinge begår stadig mere kriminalitet. “Stigningen har været konsekvent, år for år”, beretter Rigspolitiet. I dag kan man høre, at politiet grundet døgnovervågning af synagoger med videre, vil have tekniske alternativer – overvågning og sluser, for at spare mandskab.

For nogle er det statistik. Men ikke for sygeplejerske Inge Rabenberg, der bor på Islands Brygge. Beretningen om et racistisk overfald med kniv kan læses på Berlingske.dk – Vores søn og hans venner overfaldet lige udenfor vores hjem.

Den 1. oktober klokken lidt i 03 bliver vores søn (30 år) og hans fire venner (tre amerikanske statsborgere samt en dansk ven) umotiveret overfaldet af otte-ti maskerede unge med anden etnisk baggrund, da de går på fortovet på Islands Brygge få meter fra vores søns hjem.

De unge voldsmænd spørger om vores søns venner er amerikanere, og da det bliver bekræftet, bliver de bliver væltet omkuld, slået og sparket, truet på livet og med kniv. Det finder sted lige under vores vinduer, og vi bliver vækket af en af de unges paniske skrig ’stop, stop, stop’.

Fra vinduet er jeg vidne til, at vores søns venner bliver jagtet og jeg skriger ’stop, stop’ ud ad vinduet. Vores søn står på hjørnet og holder sig for øjet og råber til os, at vi skal ringe 112. … Vi styrter ned på vejen og finder de fem voldsofre i chok og sårede. Vores søn er værst tilredt efter spark i øjet. Voldspsykopaterne er væk.

Jeg ringer 112 klokken 2.52 og taler med vagthavende i ni minutter. Vi er alle i chok og kan kun se, at vores søns øje er ilde tilredt. … 112 fortæller at ‘faren er ovre’, at jeg skal tage det roligt, og at der ikke kommer politi, for der er travlt i byen… Lørdag ringer jeg til 114 og spørger, om det kan være rigtigt, at man ikke sender politi til et voldeligt overfald – og ja, det er korrekt og efter deres retningslinjer.

Lørdag eftermiddag tager voldsofrene til politistationen på Hovedbanegården. Den er lukket. … Hvad er det lige, der sker i Danmark?

(Islands Brygge, København)

“Bryggen har altid været et fredeligt sted, men nu kan vi se, at der er forandringer.” (Overborgmester Frank Jensen, 24. maj 2016)

Oploadet Kl. 17:56 af Kim Møller — Direkte link28 kommentarer
Arkiveret under:
Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

Næste side »Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper