5. oktober 2006

Center for Marxistisk Samfundsanalyse om sultne flygtninge der roder i skraldespande

Igår bragte de danske medier denne her historie.

På den ene side må man rose Center for Alternativ Samfunds Analyse for deres evne til at få medierne til at kolportere deres politiske propaganda som værende objektiv nyhedsformidling, men tag ikke fejl – de er så langt fra virkeligheden som enhver marxistisk bastion har været det siden Karl Marx og Friedrich Engels blamerede sig på skrift i 1800-tallet.

Rapporten Flygtninge på starthjælp (93 s., pdf) kan hentes her. Bemærk hvem der har motiveret, finansieret, redigeret sagen…

“Det har kun været muligt at gennemføre denne undersøgelse takket været økonomisk støtte fra Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Flygtningehjælp, 3F, Dansk Sygeplejeråd, Den sociale højskole i København (DSH), FOA, Susi og Peter Robinsohns fond, Inger Kunst-Hansens fond og ikke mindst CASAs Støttefond (Center for Alternativ Samfundsanalyse).

Der har desuden været en følgegruppe, som har diskuteret undersøgelsen og bidraget til udarbejdelsen af denne rapport, bestående af Bettina Post, næstformand i Dansk Socialrådgiverforening, Simon Thorbek, lektor i retlig regulering ved DSH, Morten Ejrnæs, lektor i sociale problemer ved AUC, Ålborg Universitet og forskningsleder Finn Kenneth Hansen, CASA.

Undersøgelsen er udført af socialrådgiver og formand for integrationsfaggruppen i Dansk Socialrådgiverforening, Mette Blauenfeldt, lektor i samfundsvidenskab ved DSH, Adam Johansen og konsulent ved CASA, Henning Hansen. Socialrådgiver Lene Gade Hansen har ydet bistand til beregning af rådighedsbeløb.” (s. 5)

Jeg har flere gange kommenteret mediernes kritik af starthjælpen med fakta – se evt. listen her. Ingen grund til at referere rapportens konklusioner, det er jo rent genbrug – så istedet vil jeg blot fremhæve tre citater fra nogle af de interviewede…

For mig er det som et fængsel her. Det er ikke et liv, vel? Det betyder, at de giver dig en lille smule penge. Og du dør ikke. De ved godt, jeg er dygtig; vi vil forsøge at klare os. Jeg er ikke en teenagemand, og jeg vil forsøge at bruge hver en øre til et godt formål. Men hvor længe kan vi holde det ud?” (Far til 2 børn; s. 4)

“Jeg synes, man skal lave god mad. Madpakken til børnene er meget vigtig… Men vi kan ikke lave gode madpakker. Vi køber frugt for at kunne give dem 2 gange om ugen. Frugt, grøntsager og økologiske varer. Det er godt. Det er meget vigtigt, synes jeg. Men vi kan ikke… og fordi de vokser. Min store søn er 14 år… de spiser meget… Hvis de er meget sultne, siger de: “Vi er meget sultne.” og “skaf det, mor.” Men jeg kan ikke skaffe det hele tiden… Vi tænker hver dag på den mad, vi skal have at spise… Vi kan kun tænke på at spise… Vi tænker hver dag på, hvordan det slår til…” (Mor til 2 børn; s. 33)

“… helt ærligt, nogen gange går vi til affaldssteder og leder efter tingene. For nylig fandt vi en Playstation, som var gået i stykker, i en container… Nu virker den. Netop da jeg samlede den op fra containeren, kom viceværten og råbte ad mig. Jeg smilede til ham, men indeni brændte jeg… Ja, jeg brændte indeni. Alligevel smilede jeg til ham, og jeg ved ikke, hvad han sagde.” (Far til 4 børn; s. 37)

Forsiden illustrerer fint pointen bag det hele…1. juni 2006

Kaare R. Schou: CEPOS er yderligtgående – i modsætning til CASA…

Fra Punditokraterne [via Snaphanen] – verden ifølge TV2s Kaare R. Schou…

“Jeg vil placere CEPOS uden for de politiske cirkler i det lagkagestykke, der deles af den konservative og den liberalistiske ideologi. CEPOS går ind for at forskellene i samfundet skal øges for at skabe mere dynamik, og det er god konservativ ideologi. Samtidig giver de tid efter anden udtryk for nogle meget liberalistiske synspunkter. Men først og fremmest vil jeg placere dem som mere yderliggående [sic] end noget politisk parti. CASA [d.v.s. det marxistisk-funderede Center for Alternativ Samfundsanalyse, red.] anser jeg for at ligge i det socialistiske lagkagesnit over mod liberalisterne, men klart inden for det normale politiske spektrum, og det samme gælder Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.”

Oploadet Kl. 21:58 af Kim Møller — Direkte link3 kommentarer


5. april 2005

Orientering i kamp mod udlændingelovene – væbnet med ammo fra venstrefløjs-NGO’er

Flere af Orienterings højt profilerede vandrehistorier kredser omkring marxistiske dogmer, og af dem er myten om at økonomiske incitamenter ikke virker – en af de mere sejlivede. Følgelig er starthjælp til herboende flygtninge udtryk for ondsindet diskrimination, og det er netop derfor Det Radikale Venstre ikke konfronteres med præmisserne for Richard Floridas multikulturelle harmoni. [mere] Ligeledes hører man også at indvandrerkriminalitet i bund og grund er et resultat af sociale problemer, og som altid er løsningen ‘Send flere penge!’. Orientering er ikke alene, de har gode forbindelser til Roskilde Universitets Center (hvor Tynell skrev afhandling om økonomisk incitamenters manglende effekt) – og dette samfundssyn lever i bedste velgående på Socialforskningsinstituttet, Center for Alternativ SamfundsAnalyse og lignede venstrefløjs-bastioner, der i høj grad er befolket af eksperter ansat før Muren faldt.

Igår offentliggjorde Integrationsministeriet flere rapporter om virkningen af starthjælp og omfanget af ‘genopdragelsesrejser’, og allerede igår eftermiddags var det forventelige frontalangreb skruet sammen. Konklusionen var jo næsten skrevet på forhånd: Sandheden om starthjælpen og genopdragelsesrejserne?

Programomtalen:

“Astrid Fischer. Regeringen har i dag offentliggjort flere undersøgelser, som tilsyneladende bekræfter regeringens politik. En undersøgelse viser, at den lave starthjælp til indvandrere og flygtninge virker. To andre undersøgelser viser, at kommunerne sætter alt for lidt ind mod genopdragelsesrejser, selvom regeringen har givet dem nogle muligheder for at det. Sådan udlægges de nye rapporter i hvert fald af de to ministre, der har med beskæftigelse og integration at gøre. Men er der nu også belæg for det?”

Link: Rapport om starthjælpen [Kildelink!]

Link: Rapporter om udlændinges længerevarende udlandsophold og genopdragelsesrejser [Kildelink!]

Link: CASA-Analyse – Starthjælp og introduktionsydelse [Venstrefløjs-NGO]

Tonen i indslaget var under al kritik – Astrid Fischer er altså ikke ansat af SF. Det blev konkluderet at man ikke kunne sige noget om starthjælpens virkning, med basis i en CASA-analyse, som faktisk dokumenterer det samme men blot giver en anden konklusion. Det afhænger naturligvis om hvorledes man definerer virkning. Orientering problematiserer rapportens forbehold, og mener ikke resultatet står mål med midlerne. Dvs. et spørgsmål om politisk overbevisning.

I forbindelsen med det nye materiale om ‘genopdragelsesrejser’ uddeles lussinger til Bertel Haarder for som minister at have hævdet at 1000 indvandrere blev sendt på ‘genopdragelsesrejser’ i forældrenes hjemlande. At rapporten indledes med at “Regeringen tog i 2004 initiativ til at få undersøgt omfanget af, hvor mange udenlandske børn der er på længerevarende udlandsophold…”, ignoreres med vanlig foragt. Haarders skøn var nok i den lave ende, idet Århus Kommune alene registrede 400 på årsplan – og nej, der er ingen goodwill til hverken Haarder eller regeringen for at have bestilt rapporterne for at få afdækket problemets størrelse. Det høje tal fra Århus Kommune var ifølge Orientering et resultat af integrationsministeriets dårlige anvisninger, der ikke ikke gav mulighed for at registrere (flygtningebørnenes) længerevarende familiebesøg, forskelligt fra integrationshæmmende ‘genopdragelsesrejser’. Man fornemmer igen den bagvedliggende årsag til offensiven – alene det at problematisere indvandringens konsekvenser betragtes som hetz mod minoriteterne.

Men atter grunder uoverensstemmelsen i politisk overbevisning, ligesåvel som da Orientering sidste år godtog Socialforskningsinstituttets benægtelse af problemet med tvangsægteskaber.22. december 2004

H. Hansen (CASA): DS burde korrigere for geografi & “mulige diskriminationsmekanismer”…

For små to uger siden bragte Berlingske Tidende en kronik af Rigsstatistiker Jan Plovsing, der efter bedste evne forsøgte at give et overblik over det statistiske materiale der trods alt foreligger om indvandrerkriminalitet. [Tidl. kommenteret] Konklusionen lød ikke overraskende:

“Der er således ikke tvivl om, at indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande begår straffelovskriminalitet og især voldskriminalitet langt hyppigere end personer med dansk oprindelse.”

Sådanne fremstillinger der ikke lefler for den politiske korrekthed, falder naturligvis ikke i god jord hos selverklærede humanister . I dagens Berlingske Tidende, påtager Henning Hansen fra venstrefløjs-NGO’en Center for Alternativ Samfundsforskning (CASA) sig den opgave at gå i rette med kronikkens konklusion. Jov, ser du – der skulle være “korrigeret for flere faktorer” – eksempelvis for “geografiske og bymæssige forskelle på kriminalitet” eller “mulige diskriminationsmekanismer” – og som en kat om den varme grød forholder Henning Hansen sig til etnisk oprindelse.

Kritikpunkterne hudflettes i samme avis af Plovsing selv, men læs alligevel Rigsstatistikeren er for skråsikker i sin konklusion, om ikke andet så for underholdningsværdien.

Oploadet Kl. 21:11 af Kim Møller — Direkte link7 kommentarer


7. oktober 2004

NGO-aflivning fra Finansministeriet & pk-rapport fra Nykøbing Falster Kommune

Som en konsekvens af påstande fra Rådet for Socialt Udsatte, Red Barnet, Center for Alternativ Samfunds Analyse (og tildels Socialforskningsinstituttet), om udbredt fattigdom i Danmark iværksatte Finansministeriet tidligere i år en analyse af kritikken. Rapporten Lavindkomstgruppen – mobilitet og sammensætning bekræftede blot det indlysende, at NGO’erne i sin virkelighedsopfattelse læner sig op af langt-fra-magten-fantasterne på den yderste venstrefløj.

Finansministeriets rapport konstaterede, som ventet, at herboende indvandrere (og flygtninge) er klart overrrepræsenteret blandt de ‘relativt fattige’. Hertil kunne man så passende stille supplerende spørgsmål: Har gruppens levestandard ændret sig ved flytningen til Danmark? Hvilken socialklasse hørte de nyankommende til i de respektive hjemlande? I virkelighedens verden er det sådan, at indvandring fra tredje verdenslande pr. definition medfører import af ‘relativt fattige’ & de medfølgende ’sociale problemer’.

Nykøbing Falster Kommune har i samarbejde med den lokale SSP og Det Kriminalpræventive Råd udgivet rapporten En voldsom Verden : en undersøgelse af elever på 7-9 klassetrins oplevelser med vold [68 s. pdf], og her er politiseringen ganske åbenlys. Et citat fra side 15:

“Drengene er mest udsat for vold, men pigerne følger godt med. Om forældrene er af dansk oprindelse har i denne undersøgelse ingen målelig indflydelse på faren for at blive udsat for vold.

Hvorfor mon oprindelse kun findes relevant i forhold til ofre, men ikke i forhold til gerningsmændene? De overordnede spørgsmål i rapporten er jo netop hvem der begår hvad mod hvem – kort sagt, en kortlægning af problemets omfang. Hvorfor bliver oplysninger udeladt?

[Tak til Steen for henvisninger]

Oploadet Kl. 09:46 af Kim Møller — Direkte linkSkriv!


1. oktober 2004

CASA-rapport: ‘Xenophobic populism in Denmark’ = Indvandringsmodstand = Dansk Folkeparti

En af de mere kendte anti-borgerlige NGO’er herhjemme er Center for Alternativ Samfunds Analyse (CASA), der bekæmper den nuværende regering med adskillige pseudo-akademiske undersøgelser. Her et eksempel fra Xenophobic populism in Denmark – The welfare state under pressure, hvor det rent metodisk er ordnet således – at er man modstander af, eller udtrykker bekymring for indvandringen, så smides man pr. automatik i kategorien “Xenophobic populism”.

Kritik af indvandring er pr. definition irrationel, og udtryk for fremmedangst for ikke at sige decideret fremmedhad. Nogle citater fra ‘rapporten’:

“We realised during the first stage of the project – the literature study – that working on the basis of a simple right/left political dichotomy would be too restrictive, not least because the Danish People’s Party resists that type of pigeon-holing. Apart from its policy to limit immigration, several of its policies were traditionally the province of the social democrats, especially welfare state issues. For the purpose of this report we therefore elected to rename right-wing extremism xenophobic populism. And it is the Danish People’s Party that gives voice to this xenophobic populism. The Progressive Party has no public support of any significance any longer. Further, the number of people supporting neo-Nazi groups and similar organisations is tiny. For these reasons we focus primarily on support for and affiliation with the Danish People’s Party. [s. 2]

“In the first stage of the selection process we looked at what the interviewees had voted at the last general election. A key stipulation was that about half or the interview group should have voted for a populist or very right-wing party (in Denmark, as said, the Danish People’s Party and the Progressive Party) and the other half for other parties.” [S. 4 – interview-gruppen]

Those we defined as attracted to xenophobic populist sentiments must have expressed sentiments consonant with outgroup rejection and at least one of the other categories or admitted to membership in or having voted for a xenophobic populist party.” [S. 6]

Oploadet Kl. 21:18 af Kim Møller — Direkte linkSkriv!
Arkiveret under:


11. august 2004

Hver fjerde lærer udsat for vold – CASA slører etnicitet, BT antyder vagt

BT kan idag fortælle at hver fjerde lærer er udsat for vold, baseret på en undersøgelse netop udgivet af Center for Alternativ Samfundsanalyse – den venstreorienterede forskningsinstitution som for nogle måneder siden proklamerede at 20 pct. af alle børn i Danmark lever som fattige.

BT kan bl.a. oplyse at “på kun otte år er antallet af lærere, der har været udsat for fysisk eller psykisk vold, steget fra ti procent i 1993 til hele 26 pct. i 2001.” For CASA er det naturligvis ikke relevant at se på voldsudøvernes etnicitet, endsige problemets geografiske mønster – og lærerforeningen står klar med bortforklaringer:

1) “I Danmarks Lærerforening (DLF) er konsulent Laila Jensen i tvivl om, hvorvidt stigningen skyldes, at der er mere vold i folkeskolen, eller om det er forbi, emnet er mindre tabubelagt.” [flere anmeldelser – ikke nødvendigvis udtryk for mere vold.]

2) Årsagen til elevernes manglende respekt over for lærerne er bl.a., at vi opdrager vores børn til at diskutere og sætte spørgsmålstegn ved alt. De er vant til at blive hørt på og taget alvorligt. ‘De tror, de har mere indflydelsem end de skal have,’ siger Laila Jensen fra DLF.” [demokratisk sindelag giver mere vold]

BT kender, som alle andre, godt sammenhængen mellem multietniske skoler og lærervold, men når de ikke har tal til at underbygge det – vælger de en mellemting. Således blev ‘Per’ chikaneret af en 13 årig specielklasse-elev:

“Han råbte bl.a. ’salami-racist og svine-elsker’ efter mig.”

DR Online bragte nyheden i BTs referat, men udelader (behændigt) BTs antydninger – Hver fjerde lærer udsat for vold eller trusler.

Oploadet Kl. 19:17 af — Direkte linkSkriv!
Arkiveret under:
Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper