25. november 2020

Skorini: Kampen for ‘retten til at tænke og tale frit om religiøse forhold’ undergraves af Strasbourg…

Kronik af adjunkt Heini í Skorini i Berlingske – Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol gør sig til islamismens nyttige idiot.

“29. oktober udsendte paraplyorganisationen for de islamiske stater, Organization of Islamic Cooperation (OIC), en opsigtsvækkende offentlig udtalelse, der påpegede, at blasfemiske ytringer ikke kun er ulovlige i den muslimske verden. De er skam også ulovlige på europæisk jord. Det har den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg selv konstateret i flere omgange. Og det betyder, at de europæiske staters kamp for ytringsfriheden og fordømmelse af censur og restriktive blasfemiparagraffer er hykleri og i strid med den retspraksis, som Europas øverste juridiske myndighed i forhold til menneskerettighederne har udviklet.

OICs udtalelse kom på baggrund af genoptrykninger af Muhammed-tegninger og de seneste brutale terrorangreb i Frankrig, som har efterladt landet i højeste alarmberedskab og udløst diplomatiske kriser mellem Frankrig og flere toneangivende muslimske stater. …

OICs diplomater i FN-systemet er ikke skæggede jihadister fra den afghanske ørken, men topakademikere fra de bedste universiteter i USA og Europa. De ved udmærket, hvordan man retfærdiggør autoritær undertrykkelse med blødt, sekulært menneskerettighedssprog, f.eks. ved at hævde, at autoritær censur er et nødvendigt instrument i kampen mod racisme, intolerance, diskrimination og imperialisme.

Samtidig arbejder OIC med en ny islamisk menneskerettighedserklæring, der skal afløse den gamle Cairo-deklaration fra 1990. … Udkastet er ikke offentligt endnu, men da jeg for nylig fik fat i en kopi, stod der således i paragraf 19:

‘Ytringsfriheden må ikke bruges til at krænke helligheder eller værdigheden hos profeter, religioner, religiøse symboler, eller at underminere moral og etiske værdier i samfundet.’

Denne sætning lægger sig tæt op ad den retspraksis, som den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har udviklet. Og det er skæbnens tragiske ironi, at den globale kamp for retten til at tænke og tale frit om religiøse forhold svækkes af en menneskerettighedsdomstol i Strasbourg, der oprindelige blev etableret som et bolværk imod totalitære idéer. De europæiske demokratier burde forlange mere af kontinentets øverste menneskerettighedsmyndighed.”

(Heini í Skorini, Free Speech, Religion and the United Nations, Routledge, 2019)16. august 2014

Elmas Berke: Der er ingen mur af ‘fredelige muslimer’ som ‘rejser sig og råber NEJ’ til islamisk terror

Man kender den moderate muslim på antallet af dødstrusler. Jo flere, jo mindre ekstrem. Glimrende kronik af Elmas Berke i Berlingske – Skaber islam terrorister?.

“Organisationen af Islamiske lande, OIC, som repræsenterer 56 muslimske lande, med en permanent delegation i FN, udtalte i forbindelse med Mumbai terrorsagen i 2008, at det er forkert at kæde terrorister sammen med islam. Den fredelige muslim har intet at gøre med terrorister, sagde de, hvilket jeg kun kan tilslutte mig, men jeg må indrømme, at jeg ikke er helt så sikker mere, når det kommer til, hvorvidt islamistiske terrorister kan kædes sammen med islam. Dette er en erkendelse, der piner mig at skrive, da jeg selv er muslim.

Mange spørger, med rette, i denne tid, om islam skaber terrorister, og selv om jeg mener, at islam ikke er hele svaret, må jeg bedrøvet erkende, at det heller ikke kan udelukkes. Det er her, en del af svaret bør søges.

Sjældent når vi dog så langt i vores søgen. Selv om en terrorgruppe kommer til offentlighedens kendskab via en terroraktion og selv præsenterer sig som muslimer, reagerer langt de fleste muslimer per refleks ved at forsøge at forklare det uforklarlige fremfor at forholde sig til den virkelighed, der udspiller sig lige for øjnene af dem.

Den virkelighed, der bliver sværere at forklare: Nemlig, at vi per dags dato har flere terrororganisationer, der legitimerer deres brutale fremfærd ved ikke alene at kalde sig muslimer, men også ved at referere til islamiske tekster som deres drivkraft. Jeg vil heller ikke kendes ved dem, men er det så os, eller dem, der har misforstået noget?

Islam glorificerer jo martyriet, og dette (mis)bruger terrorister til at hjernevaske mennesker til forestillingen om et evigt liv i paradis forud for en terrorhandling. Hvis ikke etableringen af et kalifat var beskrevet i islamiske tekster og terrorister som f.eks. IS anvendte islamiske tekster til at legitimere deres brutale fremfærd, til at tage krigsfanger, tvangskonvertere alle til islam, til at betale jizya eller dø, ville det så stadig være så eftertragtet for disse terrorister at miste livet i kamp mod alt det, de betragter som ugudeligt?

Vi taler jo ikke bare om en enkelt eller to terrororganisationer, der harmløst prædiker en ideologi, vi kunne tie ihjel. De er udtryk for en beskidt politisk-ideologisk krig, der koster liv. Vi har ikke råd til at besvare død med tavshed.

Vi taler om mennesker, som begår uret, undertrykkelse, spreder uro, angst, død og ødelæggelse, som nu IS i Irak og Syrien, Al-Nusra i Syrien og Libanon, Al-Qaeda, spredt lidt over det meste af Mellemøsten og Centralasien, Boko Haram i Nigeria, Al- Shaabab i Somalia, Hizbollah i Libanon, Islamisk Jihad i Syrien, Lashkar Tayibbeh i Pakistan, Jemaah Islamiyah i Indonesien, Taleban i Afghanistan mfl. Hvor mange eksempler har muslimer brug for, før de griber til handling?

Hvis de, ganske rigtigt, ikke er så mange ud af verdens 1,5 milliarder muslimer og alligevel kan forvolde så stor skade, hvilken nytte gør det store tavse flertal da, når så få, kan ødelægge så meget? Det ser jo alligevel ud til, at det er de ekstreme, der sætter dagsordenen. For de fredelige og på de fredeliges vegne.

[…]

I disse minutter, disse timer og disse dage, begås der drab, forbrydelser og overgreb på shiamuslimer, kristne, tyrkmenere, yazidier, assyrer og selv sunnimuslimer, der ikke er enige med IS. Flere hundrede kvinder meldes savnet samtidig med, at de tyrkiske, arabiske, kurdiske og vestlige medier melder om slavemarkeder i år 2014. Kan vi tillade os at afslå samtlige meldinger som værende islamofobiske, inklusiv de muslimske af slagsen?

Hvad mere skal der til, før muslimer vågner af dvalen og fornægtelsessøvnen? …

Problemet er, at almindelige muslimer er så mainstream, så klagende, så beklagende, så passive og i så evig (selv)fornægtelse ansigt til ansigt med terror, overgreb og uretfærdighed, begået i eller forsøgt legitimeret i islams navn, at det er svært at sætte ord på, endsige handling.

Hvilket forhold ønsker muslimer, at ikke-muslimer skal have til islam, når terrorister gang på gang vover at råbe ‘Allahu akbar’, før de skærer hovedet af eller med selvmordsbomber dræber uskyldige mennesker, uden at en mur af fredelige muslimer rejser sig og råber NEJ!?

Organisationen OIC understreger over for de vestlige medier, at de bør holde op med at kæde terrorister sammen med islam, da disse ikke repræsenterer islam. Hvor kunne jeg ønske, at de ville bruge kræfterne, hvor kræfterne kunne gøre en forskel i stedet for at diktere vestlige medier, hvad og hvordan de kan eller skal skrive, når det er egne trosfæller, der leverer materialet, som medierne skriver om.

Hvis medierne gengiver terroristerne som muslimer, så er det altså, fordi terroristerne selv præsenterer sig som muslimer, hvorfor det påhviler verdens fredelige muslimer aktivt at gøre krav på både titel og tro, ikke vestlige medier at afholde sig fra at omtale dem, som de præsenterer sig selv.”

Oploadet Kl. 15:33 af Kim Møller — Direkte link18 kommentarer


10. april 2013

McHangama: “Burde det ikke være Institut for Menneskerettigheders rolle at problematisere… OIC?”

Ph.d. Marie Juul Petersen fra Institut for Menneskerettigheder argumenterer i Politiken, for at danske politikere skulle indlede et pragmatisk samarbejde med OIC, der på sigt kunne give en konstruktiv dialog om tungere emner. Jacob McHangama hudfletter – Institut for Menneskerettigheders hvidvaskning af OIC.

“I en analyse i Politiken den 9. april plæderer Marie Juul Pedersen (MJP) fra Institut for Menneskerettigheder for, at den islamiske samarbejdsorganisation OIC vil være en god partner for Danmark, når det gælder pragmatisk samarbejde om bl.a. nødhjælp, konfliktforebyggelse og børns rettigheder. Det er stærkt overraskende, at en repræsentant fra Institut for Menneskerettigheder fremsætter ønske om tættere samarbejde med OIC. For det er netop OIC landenes systematiske krænkelse af menneskerettigheder og OICs tavshed overfor og i nogle tilfælde aktive fremme heraf, der gør, at Danmark fortsat bør holde OIC på god afstand.

MJP undlader dog fuldstændig at nævne de massive og systematiske krænkelser af menneskerettigheder, man ellers skulle mene var Institut for Menneskerettigheders fornemmeste opgave at forsvare.

MJP nævner at OIC landenes mangeårige forsøg på at indføre et forbud mod ”religionskrænkelse” medførte ”principiel uenighed” om ytringsfrihedens grænser mellem bl.a. Danmark og OIC landene. Men MJP tager ikke stilling til, om OICs krav om forbud mod religionskrænkelse var i overensstemmelse med ytringsfriheden…

Værre endnu er MJPs totale tavshed i forhold til OIC landenes systematiske menneskerettighedskrænkelser og fortielsen af det faktum, at OIC på intet tidspunkt har problematiseret dette forhold, mens organisationen kaster sig over det mindste anløb til kritik af Islam i Vesten.

MJP kunne ellers have startet med at kigge på OIC landenes Menneskerettighedsinstrument; ”Cairo-erklæringen om menneskerettigheder i Islam” fra 1990. Ifølge erklæringens artikel 24 skal alle rettigheder i Cairo-erklæringen fortolkes med forbehold for overensstemmelse med Sharia-lovgivning, og i henhold til artikel 25 er det alene Sharia lovgivning, der skal være afgørende i tilfælde af fortolkningstvivl. Selvom der kan være forskellige fortolkninger af Sharia-lovgivning, kan der ikke være tvivl om, at selv den mindst intolerante version, er i strid med en række af de mest basale menneskerettigheder. Det blev da også fastslået af den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i en sag fra 2003. Det forhold, at en international organisation sætter religiøs lovgivning over internationale menneskerettighedsstandarder burde i sig selv være nok til, at Institut for Menneskerettigheder råbte vagt i gevær. …

Hvorfor skulle Danmark arbejde tættere sammen med en organisation, som mener, at kritik af islam er en krænkelse af religionsfriheden, mens dødsstraf for frafald ikke giver anledning til problemer? Burde det ikke være Institut for Menneskerettigheders rolle at problematisere, snarere end at hvidvaske OIC?22. november 2012

Torben B. Dyrberg om venstrefløjens hykleriske modstandsidentitet, opretholdelsen af ven/fjende-matrix

Der findes også fornuftige røster på Roskilde Universitetscenter. For selvom lektor Torben Bech Dyrberg i sine unge dage var medlem af Socialistisk Arbejderparti (SAP), så er han ikke bleg for at kritisere venstrefløjens bekvemme modstandsidentitet i den verserende værdidebat. Der er mindre skønhedsfejl, det være sig brugen af ordet ‘karikaturkrisen’, men også det at han afslutningsvis sidestiller venstrefløjens hykleri med ‘den nationalkonservative kulturalisme’. I de blindes rige er den enøjede konge, men problemet med venstrefløjen i dag er selvfølgelig ikke at de har glemt progressive idealer og er blevet ‘konservative’.

(Tidskriftet Antropologi, nr. 65, 2012. S. 85-101; se evt. abstract)

Fra den 17 sider lange artikel i seneste nummer af tidsskriftet AntropologiDen tavse venstrefløjspolitik : At være og at gøre tavs.

“Der kan være flere grunde til denne tavshed. Men én, der forekommer iøjnefaldende, er, at man er i vildrede med hensyn til, hvad det er man vil, efter at fordums universalistiske forestillinger om socialisme og emancipation har mistet pusten. Dette hænger sammen med, at højre/venstreorientering ikke længere er i stand til at præge og indramme politisk orientering. Som modtræk til desorientering er der en tendens blandt venstreorienterede til at holde fast i en ven/fjende-skematik for at dyrke sin modstandsidentitet, hvilket er kommet til udtryk i moralisering og kulturrelativisme. Men prisen for at bevare denne identitet har været, at evnen til principiel stillingtagen er blevet svækket. Det indebærer, at man indstiller kritikken af holdninger, man plejede at være modstander af, når det er venner eller fjendes fjender, der ytrer dem, og at man vil censurere politiske modstandere, dvs. knægte deres ytringsfrihed, selvom man kan være enig med dem.” (s. 85)

[…]

“Tavshed kan have utallige årsager og virkninger. Den kan være forårsaget af afsky, arrogance, ligegyldighed, befippelse, sorg, eller fordi man er bevæget eller omvendt er lidenskabsløs. Og den kan have de mest forskelligartede virkninger som at udvise foragt, mistænksomhed eller samtykke. Den tavshed, jeg vil beskæftige mig med her, illustrerer det problem, brede kredse på venstrefløjen står over for i disse årtier, hvor den universalistiske og emancipatoriske kritik af kapitalisme og imperialisme er blevet afløst af kulturrelativismens kritik af modernitet og Vesten. Det har medført, at man de facto har støttet radikale islamister som f.eks. under karikaturkrisen. Det overordnede hensyn synes at have været at pleje sin modstandsidentitet ved at støtte dem, der er imod magten, og som automatisk tildeles status som udstødte og svage, dvs. ofre.

Dette har indebåret, at man er tavs om forhold, man plejede at kritisere. Man er stadig indigneret over homofobi og kvindeundertrykkelse, men kun i det omfang, det ikke kolliderer med indignationen over racisme, der for det meste identificeres med ‘islamofobi’. Det, jeg vil se på her, er, hvordan venstreorienterede er tavse – en tavshed, der er betinget af tre nært beslægtede forhold: relativisme, politisk defaitisme og modstandsidentitet.

Relativisme er vævet sammen med diverse posttrends’ insisteren på, at alt er kontekst. Politisk har det indebåret, at relativisme er blevet lanceret som tolerance og forståelse for anderledes kulturer. Kulturen bliver individets skæbne, hvilket ikke bare udhuler højre/venstreorientering, men også individualitet og ansvarspådragelse. Men indifference over for undertrykkelse er indbygget i kulturrelativisme, hvilken indebærer, at det kan være svært at trække grænsen mellem solidaritet og berøringsangst.”(s. 86, fra afsnittet Venstreorienteredes tavshed)

[…]

Når det er ven/fjende-skematikken, der styrer, hvad der er venstreorienteret, er det at være i opposition en kvalitet i sig selv, uanset hvem og hvad det så er, man ikke kritiserer. Detfor er man selektiv med hensyn til, hvad man bliver indigneret over, og hvad man ignorerer, og derudover er kritik ofte ude af proportioner. Amerikanske soldaters forbrydelser i Abu Ghraib-fængslet i Irak i 2006 vakte opstandelse og ikke mindst skadefryd, fordi det kompromitterede den amerikanske præsident Bush. Men reaktionerne er ude af proportioner sammenlignet med eksempelvis det folkemord, det islamistiske terrorregime i Sudan har begået på en million mennesker de seneste årtier, som ikke har vakt indignation. Heller ikke Robert Mugabes diktatur i Zimbabwe, der har dræbt flere afrikanere end apartheid-diktaturet i Sydafrika, har kunnet vække forargelse, ligesom Saddam Husseins diktatur i Irak kun blev fordømt, da Irak var allieret med USA. Hvis der er en årsag til den slags misforhold, er det, at disse regimer ikke var autoriserede fjender…” (s. 87, fra afsnittet Antiracisme: tre måder at argumentere på)

[…]

“Den anden argumentationsfigur handler om moralisering af politik og dæminonisering af modstanderen, hvor temaet er selvgodhed. Dette kan illustreres ved at se på, hvordan venstrefløjsidentitet profileres ved at moralisere den offentlige debat og stigmatisere modstanderen. Eksemplet er igen karikaturkrisen, hvor man gennem sprogbrugen skaber et billede af dem, der forsvarer ytringsfrihed, som indskrænkede og anløbne. Den tredje argumentationsfigur berører, hvordan tolerance og censur afhænger af ven/fjende-forhold, hvilket belyses ved hjælp af racismeparagraffen, hvor venstrefløjen ikke er styret af værdier, men af ven/fjende-forhold. Grundet sin modstandsidentitet retter man sin kritik mod højrefløjens islamofobi og bruger racismeparagraffen som et middel til at censurere politiske modstandere, hvorimod man er tavs over for islamisters racisme og sexisme. (s. 88, fra afsnittet Antiracisme: tre måder at argumentere på)

[…]

For en kulturalistisk venstrefløj bliver de andres kultur identificeret med politisk progressivitet, der borger for, at det, de siger og gør, er på afstand af og derfor besudlet af magt. Denne dyrkelse af renhed er essentiel for en modstandsidentitet, hvilket har en tematisk lighed med radikal højreorientering, hvorfor det gælder om at have status af at være undertrykt som udsatte minoriteter eller det tavse flertal.” (s. 90, fra afsnittet Depolitisering gennem forskydning og tilsløring)

[…]

“Hvor bolværk er ‘damage control’, og signal er imagepleje, har påstanden om kausalitet mellem ord og handling altid været hovedargumentet for indgreb mod ytringsfriheden. Det var trumfkortet for Sovjetunionen og tredjeverdenslandes vedtagelse af FN’s racismekonvention i sin tid, og det er også løftestang for multikulturalisme. Antagelsen af, at hvis man offentligt ikke bare truer, men også nedværdiger nogen på grund af deres ‘race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering’, som det hedder i racismeparagraffen, vil det opildne til had og hetz. Krænkelsen er ikke bare rettet mod bestemte grupper, men er politisk, i og med den truer den sociale orden og forrår samfundet.

Det er ikke klart, hvordan ord og handling hænger sammen. Men det har noget med at gøre, at højreradikale populister systematisk spreder løgne om svage og udsatte grupper. Det går især ud over muslimer, men homoseksuelle står også for skud. Konsekvensen er, at nogle kommer til at tro på det, hvorefter de ser sig i deres gode ret til at udøve vold mod dem, der er blevet lagt for had. Som advokat Pia Justesen (2010) siger: ‘Ord er ikke bare ord. Ord kan slå hårdt. Ord kan skabe virkelighed… Hvis ord gentages tilstrækkeligt mange gange, risikerer de at blive opfattet som fakta.’ De er to ting på spil her. For det første, at skellet mellem ord og handling er så sløret, at det berettiger til at forbyde særligt ondartede ytringer, fordi de kan slå hårdt og skabe virkelighed. Det er centralt for ethvert angreb på ytringsfrihed, at man udvisker skellet mellem krænkende ytringer og fysisk vold, således at man kan straffe meningstilkendegivelser, der opfattes som uacceptable. (s. 96, fra afsnittet Depolitisering gennem forskydning og tilsløring)

(s. 96, Zenia Stampes ‘kausale kæde’)

“Politisk uenighed behøver ikke at indebære, at man udviser moralsk foragt over for dem, man er uenig med, eller vil lukke munden på dem ved at føre retssager imod dem. Men som vi har set i forbindelse med venstrefløjsdebattørernes indlæg under karikaturkrisen, har man lagt vægt på at forskyde sagens kerne fra politisk ytringsret til moralsk tavshedspligt. Dette er gået hånd i hånd med en dæmonisering af højrefløjen, som man tiltænker det værste.” (s. 91f, fra afsnittet Moralisering af politik og dæmonisering af modstanderen)

[…]

“Sammenfattende kan man sige, at der er nogle karakteristiska ved denne måde at argumentere på, der står i skarp kontrast til en højre/venstreoptik: at uenighed er moralsk forkastelig, hvorfor opposition er illegitim, og at kritik er stødende og skal begrænses af lovgivning og selvcensur (Bawer 2009:26; Bruce 2001:76). Det er tydeligt, når man ser de ord, der bliver anvendt, og hvor kontrasten til dialog, respekt og forståelse (det gode) er diktat, ringeagt og uvidenhed (det onde). De ord, man bruger, tåler ikke at blive sagt imod, og derfor er dissens illegitim. For skal man lade være med at opføre sig pænt og tænke, før man taler? Eller skal man være uopmærksom på sit sprog, ubegavet, ufornuftig og usaglig, uhøflig og ufølsom? Eller umoden, ignorant, ensidig og uansvarlig? At bruge den slags argumenterer kendetegner en politisk kultur, hvor forskelle reduceres til en moraliserende indignation mellem godt og ondt, der undergraver det, man prædiker, altså dialog, tolerance og forståelse. For er man uenig, må man være styret af nedrrige motiver, der overfløddiggør samtale og gør konflikter uforsonlige.” (s. 93f, fra afsnittet Moralisering af politik og dæmonisering af modstanderen)

[…]

“I de sidste par årtier har multikulturalisme været et omdrejningspunkt for venstrefløjsidentitetspolitik, hvor det at være bundet til sin subkultur indikerer politisk progressivitet. Multikulturalisme refererer ikke bare til sameksistensen af flere kulturer, men også til, at man hverken kan eller bør kritisere andre i det omfang, det, de siger og gør, kan føres tilbage til deres kultur. I den oplysningstradition, venstrefløjen er rundet af, plejede det at være omvendt: Kultur som skæbne var et reaktionært anslag mod individets frihed og emancipation i det hele taget. Men sådan er det ikke nu, fordi det ikke giver mulighed for at være i opposition. I stedet borger det at være minoritet for høj moral i modsætning til det at tilhøre majoriteten, der er konform og middelmådig (Bérubé 2009:11-12. 21, 28, 41, 84-6, 224-6, 245-6; Davies 2010:50). Denne modstandsidentitet har medført, at der er brede kredse på venstrefløjen, der udviser en tolerance over for islamister, fordi de som fjendens fjende kan bruges til at kritisere det, de ser som den konforme tidsånd præget af assimilation og intolerance. Kravet til minoritetssamfundet er at søge dialog, forståelse og konsensus frem for at være forudfattet, dogmatisk og antagonistisk, at have respekt for andres følelser og levevis, altså at være tolerant og åben frem for intolerant og snæversynet, samt at give plads til og anerkende forskellighed frem for, at alle skal skæres over én læst.

Men når moralske opfordringer er utilstrækkelige, må man ty til anstændighedens sidste bolværk: racismeparagraffen. Det er især to argumenter, man har ført sig frem med, for at bevare denne paragraf, der gør tavs. For det første sætter den grænser for tilsvining af svage grupper og plejer i den forbindelse et venstrefløjsimage. For det andet stadfæster den, at ord leder til handling, hvilket er lovens omdrejningspunkt.” (s. 94, fra afsnittet Tolerance og censur afhænger af ven/fjende-forhold)

[…]

“Ved at associere krænkende ytringer med vold, folkedrab og krig kan venstefløjens antiracisme opnå tre ting. For det første fremmaner man en krænkelsesmentalitet, der går på, at etniske minoriteter i Vesten systematisk bliver lagt for had, stigmatiseret og hetzet imod. Det er i tråd med den strategi, Organisationen for Den Islamiske Konference (OIC) har ført sig frem med siden årtusindskiftet. I denne strategi bliver muslimer fremstillet som ofre for amerikansk imperialisme og borgerlig konformitet. Ved at kriminalisere det, der kan udlægges som forhånelse og latterliggørelse af religion, kan man presse på for at begrænse ytringsfrihed. For det andet vender man op og ned på tolerancebegrebet, så det ikke længere er modtageren af en kommunikation, der skal udvise tolerance over for ytringer, man ikke bryder sig om, men den, der ytrer sig, der skal udvise agtpågivenhed for ikke at såre andres følelser (Rose 2010:399-400). Gør man det, er man ansvarlig for voldelige reaktioner, for den, der tyer til vold, er i virkeligheden selv offer, der blot reagerer og derfor unddrager sig ansvar. Det gælder selvfølgelig kun i det omfang, volden begås af medlemmer af minoritets- eller subkulturer. For det tredje vender man op og ned på forholdet mellem racismeparagraf og ytringsfrihed, dvs. at paragraffen forsvarer denne frihed. Det er Stampes pointe (2010d)…” (s. 97, fra afsnittet Tolerance og censur afhænger af ven/fjende-forhold)

“Tanken med racismeparagraffen er at slå en kile ind i denne onde spiral.” (s. 98, fra afsnittet Tolerance og censur afhænger af ven/fjende-forhold)

[…]

“Disse temaer har appelleret til venstrefløjen, fordi de passer ind i den ven/fjende-matrix der strukturerer dens udsyn. Denne ven/fjende-matrix danner rammen om politisk intensitet, der kredser om kollektivisme, solidaritet og eksklusion som nødvendige for stærk gruppeidentitet. Af samme grund er det at bekræfte denne matrix vigtigere, end at de værdier, man forsvarer, er udskiftet med deres modsætning. Det, der ansporer venstreorienteredes goodwill over for islamister, er fremmaningen af deres fælles fjende, hvilket skyldes, at det, der virkelig tæller, er at dyrke sin modstandsidentitet.” (s. 99, fra afsnittet Ven/fjende-logik og venstrefløjens goodwill over for islamister)26. november 2010

OIC-mål i FN: “Hvis man… kritiserer stening af utro kvinder, så vil det blive kaldt hadsk tale.”

Godt man har forskere til at finde ud af den slags, ironi off. Fra Kristeligt Dagblad – Ekspert: Islamiske stater vil underminere ytringsfriheden.

“Hvis Organisationen for den Islamiske Konference, OIC, får magt, som de har agt, så er det nat med ytringsfriheden. Hvis det sker, vil den vestlige verden nemlig stå som forbryderen, og de mellemøstlige lande som de krænkede.

Så kort og kontant kan Ann E. Mayer, lektor på Pennsylvania Universitet, som i over 20 år har forsket i OIC’s holdninger til menneskerettigheder, statuere sin pointe…

Pointen får ekstra vægt i disse dage, hvor en under-komité under FN’s Generalforsamling igen har samlet flertal for et forslag mod “hadsk tale om religion”, som skal indgå som en menneskeret sammen med blandt andet ytringsfrihed og religionsfrihed…

De islamiske staters internationale arbejde har ændret sig over årene.

“I forbindelse med FN’s Konvention om Kvinders Rettigheder forlangte både asiatiske og muslimske lande ‘kulturelle særrettigheder’, fordi de – for de muslimske landes vedkommende – mente, at kvindekonventionen stred mod islamisk ret, og at den i det hele taget gav udtryk for vestlige idéer, som var uforenelige med ikke-vestlige kulturer,” forklarer Ann Mayer.

Derfor forsøgte landene i OIC også at udforme deres egen menneskerettighedskonvention. Kairo-deklarationen, som den blev kaldt, blev en realitet i 1990… I Kairo-deklarationen spiller hverken ytringsfrihed, religionsfrihed eller kvinderettigheder nogen rolle.

[…]

“Det er pay back-time for OIC nu. Muhammed-krisen gav OIC et ordentligt boost, og hvis de nu får hadsk tale om religion igennem som en del af menneskerettighedskonventionen, så risikerer vi ytringsfriheden, som jo allerede er begrænset i konventionen i forhold til blandt andet diskrimination. Hvis man for eksempel kritiserer stening af utro kvinder, så vil det blive kaldt hadsk tale mod religion. I realiteten forfølger OIC samme mål som tidligere: Islams kulturelle særkende. Men nu sker det i FN-regi, og det lyder meget bedre at kalde det menneskerettigheder,” siger Ann E. Mayer…”8. april 2010

Europarådet vil fjerne ‘fordomme’ om at “Islam og muslimer underminerer vestlige værdier”

Det minder lidt om DRs Miss Tørklæde 2008. Fra Berlingske Tidende, der fortæller at Europarådet overgår sig selv i dhimmitude – Europas smukkeste minaret skal kåres.

“En række muslimske organisationer går nu sammen med Europarådet og British Council til modangreb på modstanderne af moskeer og minareter. Initiativtagerne vil kåre Europas smukkeste minaret for dermed “at fjerne den malplacerede frygt og fordomme i europæiske samfund om at islam og muslimer underminerer vestlige værdier og kulturer,” som organisationerne bag kåringen udtrykker det.

For at deltage i skønhedskonkurrencen skal moskeer i Europa inden den 15. april indsende fotos sammen med oplysninger om minaretens højde, alder og andre specifikationer. En jury sammensat af personer med forskellig religiøs og etnisk baggrund vil derefter kåre den smukkeste minaret, og vinderen vil blive præsenteret i Europa-Parlamentet den 20. april.

Senere vil Europarådets hovedsæde i Strassburg huse en fotoudstilling af Europas minareter…”

Organisationerne bag er COJEP International (et netværk mod diskrimination), IMCOSE (Muslimsk Initiativ for Social Sammenhæng i Europa), ISESCO (større islamisk organisation) samt velkendte OIC. I Europarådet sidder for Danmark sidder ti folketingsmedlemmer: Michael Aastrup Jensen, Hans Christian Schmidt og Sofie Løhde (V), Pia Christmas Møller (Løsgænger), Per Dalgaard og Hans Kristian Skibby (DF), Mogens Jensen (S), Jørgen Poulsen (DRV), Pernille Frahm (SF) og Frank Aaen (Enhl).

I Jury’en for den pågældende konkurrence, sidder 21 personer, herunder fra Danmark, Bashy Qureshi og konvertit-fotografen Eckhard Ahmed Krausen. Den talende baskerhue tager ingen seriøs, og Ahmed Krausen kendes kun fra P1. Det var her jeg hørte ham for et par år siden, og citerede denne trosbaserede svada: “Jeg synes muslimer – muslimske kvinder med tørklæde er meget fotogene. De er smukke.”

Mere.

 • 23/8-07 Kristeligt Dagblad – Hans Hauge: Europarådet gør alt for at tækkes islam.
 • 2010 COJEP – Contest to find most beautiful Minaret in Europe.
 • 

  7. januar 2010

  Ralf Pittelkow: Man tager for givet, “at alle problemer er det danske samfunds egen skyld”

  God kommentar af Ralf Pittelkow i dagens Jyllandsposten – Undskyld I slår os!

  “Siden mordforsøget på tegneren Kurt Westergaard har der været stor debat om PET’s indsats… Denne kritik bliver fremført med stor skråsikkerhed af jurister og andre, der foregøgler, at de har en særlig ekspertindsigt i de valgmuligheder, som PET har stået med. De optræder med en pondus, som de ikke har grundlag for, og som vi godt kan undvære… Der tegner sig imidlertid også en anden forklaring på, at debatten efter mordforsøget i så ekstrem grad retter kritikken mod PET. Den forklaring hedder politisk korrekthed.

  I den politisk korrekte verden tager man for givet, at alle problemer er det danske samfunds egen skyld. Mordforsøget er PET’s skyld. Ja, i sidste ende mener man, at det er Westergaards egen skyld, selv om man ikke rigtig tør sige det i øjeblikket. Han kunne jo bare lade være med at bruge sin ytringsfrihed.

  Men Westergaards tegning og hele Muhammed-sagen er kun en del af en voldsom muslimsk offensiv for at forhindre en fri debat om islam i den vestlige verden. Man søger målrettet at presse vestlige lande til at acceptere de islamiske normer for ytringsfrihed og blasfemi…

  Historien har oven i købet fået en interessant nyhedsvinkel:

  De muslimske landes sammenslutning OIC ”fordømte” i første omgang mordforsøget på Westergaard. Men dagen efter var fordømmelsen væk, nu var man bare ”bekymret”. De kunne ikke engang enes om at tage afstand fra mordforsøg! Var det ikke et par kritiske spørgsmål værd fra danske journalister?”

  Oploadet Kl. 13:50 af Kim Møller — Direkte link28 kommentarer
  

  9. oktober 2009

  “Det nye er, at det ikke længere er OIC, der går forrest. Det er Barack Obama…”

  Nobels fredspris blev i dag tildelt Barack Obama, for “hans ekstraordinære bestræbelser på at styrke diplomati og samarbejde mellem verdens folk” (BT, 9/10-09), og ord er jo taknemmelige. Kommentar i Jyllandsposten af Mikael Jalving – Fra Zappa til Obama.

  “Da jeg som bebumset ungersvend opdagede rock- og bluesmusikken, faldt jeg over Frank Zappa, denne anarkistiske og alligevel disciplinerede amerikanske guitarist og sangskriver.

  Hans univers af trods, sort humor og umiskendeligt talent gav genlyd i mine mange fremlejede værelser på ydmyge adresser og fyldte mig med tiltro til, at man bare skulle give den spade i alle livets forhold, så skulle det nok gå. Frank Zappa satte strøm til den musikalske hån, spot og latterliggørelse op igennem 70’erne og 80’erne, og der var mange i hans hjemland, der hadede provoens udfordring af Mainstreamamerika og anså ham for at være en Antikrist, og han kom på kant med myndighedspersoner, der fandt hans tekster blasfemiske og samfundsnedbrydende.

  Det var de sådan set også. Dét kunne jeg godt lide… og når jeg kommer til at tænke på Zappas fornemmelse for, hvad der ikke længere var tilladt på scenen og i mainstreamkulturen, så skyldes det såmænd Barack Obamas seneste initiativ i FN’s Menneskerettighedsråd.

  Dette råd skulle være stedet, hvor man beskytter menneskerettighederne, herunder retten til at ytre sig lige så frit som Frank Zappa, men er skridt for skridt ved at blive stedet, hvor man netop undergraver samme rettigheder og udskifter dem med krav om ikke at genere religioner, læs: islam.

  Det véd vi godt, svarer nogle så; det erfarede vi allerede under den såkaldte racismekonference Durban II. Her forsøgte 57 islamiske stater at vende menneskerettighederne på hovedet med det mål at forbyde, hvad de kaldte for religionskrænkelse og hate-speech.

  Det nye er, at det ikke længere er OIC, der går forrest. Det er Barack Obama, som med et forslag stillet sammen med Egypten støtter begrænsningen af ytringsfrihed, godt nok kun med en ikke-bindende resolution, der sejlede gennem Rådet fredag, fordi europæerne ikke turde tage en afstemning.

  Dokumentet snyder ved første øjekast og agter tilsyneladende at styrke ytringsfriheden. Men som altid i dokumenter som disse sidder djævlen i detaljen. F.eks. hedder det, at der med udøvelsen af ytringsfrihed følger »særlige pligter og et særligt ansvar« i overensstemmelse med artikel 19, stk. 3 i FN-aftalen om civile og politiske rettigheder fra 1976, som USA først tilsluttede sig i 1992 og dét med en række forbehold, bl.a. om artikel 19. I denne aftale kan man læse, at ytringsfriheden ved lov kan begrænses i forhold til andres rettigheder, andres omdømme eller den national sikkerhed, den offentlige orden, folkesundhed og sædelighed. Altså helt afgørende restriktioner, der gentages i Obama-teksten og flugter med fortolkningen fra både den egyptiske og pakistanske ambassadør i sidste uge: Nu må det snart være slut med vestlige mediers misbrug af ytringsfriheden.

  Siden Obamas tiltræden har mange holdt vejret for at se, hvad hans bebudede ”engagement” med den muslimske verden består i helt konkret. Nu ser vi det første konkrete resultat, og det er mildt sagt ikke noget at råbe hurra for. Obama svigter ikke alene Frank Zappa… Han svigter vores idealer…”

  (Crossfire, CNN, 23. marts 1986; Youtube)

  Frank Zappa: Why are people afraid of words?… we’re talking about word.

  John Lofton: … why do you underestimate the power of word. Words have consequences, they have impact on people… Are you an anarchist…

  Frank Zappa: No, I am an conservative, and you may not like that, but I am…

  John Lofton: What is the function of civil government, Frank. Isn’t it to promote general welfare, and help promote families.

  Frank Zappa: Do you think you are protecting someone by taking away seven words?

  John Lofton: Its not just words.

  Frank Zappa: It is words. Its about words.

  John Lofton: Words also can hold ideas…

  Oploadet Kl. 13:59 af Kim Møller — Direkte link62 kommentarer
  

  14. juli 2009

  FN: “The international community should value this 14-century-old tradition of generosity…”

  FN’s højkommissionær for flygtninge António Guterres har skrevet forordet til en UNHCR-udgivelse med den poetiske titel: The Right to Asylum between Islamic Shari’ah and International Refugee Law: A Comparative Study. Bogen er resultatet af et samarbejde mellem FN og OIC – velbekommen.

  “The deeply rooted Arabic traditions and customs have, for a very long time, served as a solid foundation for protecting human beings and preserving their dignity…

  More than any other historical source, the Holy Qur’an along with the Sunnah and Hadith of the Prophet of Islam are a foundation of contemporary refugee law… The international community should value this 14-century-old tradition of generosity and hospitality and recognize its contributions to modern law.

  In this solid study the author provides a detailed explanation of Islamic Shari’a and Arab customs, including the standards and norms which underpin the legal framework on which the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees bases its activities.

  The author describes how Islam honoured refugees, even if they were non-Muslims, forbade forcing them to change their beliefs, did not compromise their rights, helped reunite families and guaranteed the protection of their lives and possessions…

  Today, the majority of refugees worldwide are Muslims. This fact occurs at a time when the level of extremism, ethnic and religious, is on the rise around the globe, even in the world’s most developed societies. Racism, xenophobia and populist fear-mongering manipulate public opinion and confuse refugees with migrants and even terrorists. These attitudes have also contributed to misperceptions about Islam…

  This is also a valuable comparative study on the norms of Islamic Shari’a and international law regarding refugees and asylum, as well as migration and forced displacement. It is the outcome of the continuous and close cooperation between the United Nations High Commissioner for Refugees and Organization of the Islamic Conference.

  Of course, what is more important is not theory or the status accorded to a person, but the actual protection provided to him or her, and that is a strong tradition and practice of member-States of the Organization of the Islamic Conference. The fruit of partnership between UNHCR and this Organization can be seen in the Declaration on Human Rights in Islam, adopted in 1990 by the Organization of the Islamic Conference, which stipulates that “every human being… if persecuted, has the right to seek asylum in another country; and the country of asylum shall ensure his protection until he/she has reached safety (aman).”

  This book is a valuable reference and should be read by anyone working or interested in human rights, refugees and migration issues. It is also a timely study of the Arab and Islamic values which have served, directly and indirectly, as a reference for many international laws and conventions.

  A genuine strategic partnership between UNHCR and the Islamic world is vitally important to the continuation of this 14-century old commitment to generosity, hospitality and non-discriminatory protection. These principles, along with a respect for basic human rights, are explored here in detail and shown to be the foundation for much of the international law that informs humanitarian work. We would do well to remember the Islamic principle that “before all the calamities of the world, all human beings are equal”.”

  Via Universalgeniet.

  Oploadet Kl. 04:49 af Kim Møller — Direkte link27 kommentarer
  

  21. april 2009

  “Formuleringen ”religionskrænkelse” var Doudou Dienes kunststykke med det formål at forhindre kritik eller indvendinger mod islam.”

  Kronik af Ronald Koven (World Press Freedom Committe) i dagens Jyllandsposten – Tværnationalt censursystem.

  “Det er stadig diskussioner om Israel, der som yndlingsprojekt for de 57 lande i Organisationen af den islamiske konference (OIC) overskygger bestræbelser på at få vedtaget et forbud ”religionskrænkelse”. Men forbud mod kritik af islamiske positioner og praksiser – ofte uden belæg i Koranens tekster – vil være et gigantisk skridt i retning af at legitimere en form for tværnationalt censursystem, som blev forhindret tilbage i 1980’erne, da Unesco var centrum for Sovjetunionens og autoritære regimer i Den Tredje Verdens forsøg på at etablere en ”Ny Verdensorden for Information og Kommunikation” (NVIK).

  Som sovjetiske propgandister engang yndede at sige: »Det er ingen tilfældighed«, at Doudou Diene var en central aktør i NVIK-debatten og nu er den intellektuelle drivkraft bag forsøget at forbyde ”religionskrænkelse”. Han har netop afsluttet to perioder fra 2002 til 2008 som FN’s Menneskerettighedsråds særlige rapportør for racisme. Han var tidligere topembedsmand i Unesco og den grå eminence bag sin landsmand, generaldirektør Amadou-Mahtar M’Bow, i NVIK-kampagnen, der var tæt på at ødelægge Unesco. Der er meget i Dienes rapporter, som banede vej for accept af begrebet ”religionskrænkelse”, der går tilbage til NVIK-tidens opfordringer til begrænsninger af pressefriheden…

  Udkastet til den afsluttende erklæring for Durban II har været gennem utallige revisioner og er i sit seneste udkast blevet forkortet fra 45 til 17 sider. På et tidspunkt erklærede USA, at dokumentet ikke var til at redde, men den russiske diplomat Jurij Bojtjenko har med taktisk snilde været formand for en udkastkomite, der har fået fjernet noget af det mest kritisable sprog. Direkte henvisninger til religionskrænkelse og Israel er forsvundet, men der har været forsøg på at genindføre tilsvarende formuleringer som »stigmatisering« af religioner og »udenlandsk besættelse« (en henvisning til Israels kontrol med Vestbredden) som årsager til racisme.

  For at modvirke Bojtjenkos opblødning af Durban II-dokument har de 17 OIC-lande, der dominerer FN’s Menneskerettighedsråd med dets 47 medlemmer gennemtvunget en resolution fremlagt af Pakistan, som gentager opfordringen til at sætte en stopper for straffrihed for religionskrænkelse.

  Formuleringen ”religionskrænkelse” var Doudou Dienes kunststykke med det formål at forhindre kritik eller indvendinger mod islam. Erfaringen viser, at i praksis vil ikke alene Koranens religiøse doktriner blive beskyttet mod kritiske kommentarer, men også autoritære, kulturelle, sociale og politiske praksiser i islamiske samfund.

  At gøre ”religionskrænkelse” til en forbrydelse er en ny måde at forbyde en fri debat på om et dominerende verdensbillede. Den juridiske definition på ”krænkelse” (injurier) har hidtil været møntet på beskyttelse af personer, virksomheder og sammenslutninger mod uberettigede angreb på deres omdømme – ikke til at beskytte hele trossystemer mod kritisk undersøgelse…

  Et papir fra OIC, blev distribueret som FN-dokument i september sidste år, fastslog, at de islamiske stater er enige med Diene i, at islamofobi er det mest alvorlige udtryk for »religionskrænkelse«, og at den »skjuler sig bag ytringsfriheden«. Det blev tilføjet, at de »seneste begivenheder igen har sat fokus på behovet for at afgrænse de legale grænser mellem ytringsfrihed og hadefuld tale«, og at der er brug for »konklusioner og anbefalinger« for »de tilladte grænser for ytringsfrihed ved at tage hensyn til det obligatoriske forbud mod støtte til religiøst had.«

  Ifølge OIC kan nationale love ikke håndtere »den voksende krænkelse og had mod muslimer« og derfor er der brug for et »universelt dokument« til at etablere en juridisk ramme, en kodeks for opførsel. »Der er brug for effektiv lovgivning på det nationale, regionale og internationale niveau for at bremse disse tendenser,« fastslog OIC…

  Som i debatten om NVIK i 1970’erne og 1980’erne har Diene forsøgt at forvandle anerkendte individuelle menneskerettigheder til grupperettigheder, der kan bruges til at begrænse stemmer, som den islamiske verden ikke længere ønsker at høre på. Og ganske apropos mødtes OIC den 13. april i sit hovedkvarter i Saudi-Arabien for at overveje etablering af sin egen ”uafhængige menneskerettighedskommission”.”

  Mere.

 • 20/4-09 Jyllandsposten – Forsker: FN-møde kan forbedre Danmarks ry.
 • “Mens en række centrale lande på stribe har boykottet FN’s racismekonference, Durban II, der begyndte i dag i Geneve, så besluttede Danmark sig samme dag for at deltage

  Og det kan vise sig at være en fornuftig beslutning, der vil rette op på Danmarks flossede ry i udlandet, mener Tonny Brems Knudsen, lektor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet.

  Danmark har behov for at forbedre sit omdømme efter Muhammedsagen og Irak-krigen. Man vil bemærke, at vi deltager nu. Det kan betyde, at man i den arabiske verden får øjnene op for, at Danmark ikke altid tilhører det, de betragter som det reaktionære Vesten, siger han til Ritzau.”

 • 20/4-09 avisen.dk – Danmark blåstempler had mod Vesten (Lars Hedegaard).
 • 20/4-09 JP Blog – Mikael Jalving: Farvel og tak til Turban II.
 • Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  Næste side »

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper