28. september 2014

Set på Politiken.dk: “… fortsætter den udvikling, vil tallet løbe op i mere end 20.000 for 2014″

Først var prognosen 6.000, så 14.000, og nu tales der åbent om ‘mere end 20.000′ asylansøgere i 2014. Politisk kan det gå begge veje. Enten får vi et nødvendigt opgør med hele asyl-tanken, eller også får vi et korridor-kompromis med en ‘stram, fast og fair’ udlændingepolitik der tager lidt af toppen, men ikke gør noget som helst ved det centrale – at danskerne ikke ønsker at lade sig kolonisere, uanset hvad.

Fra Politiken, der ikke mener de nye asyl-tal behøver en selvstændig artikel – ‘Hellere rockerborg end asylcenter’.

“Forsamlingshuset i landsbyen Lyngby på Norddjurs er fyldt til sidste stol og ståplads. En cirka 40-årig mand i blå T-shirt rejser sig op: ‘Det er lige før, at jeg hellere ville have haft en rockerborg end et asylcenter’.

Indkvarteringen afspejler, at asylsystemet er presset af det stærkt stigende antal ansøgere, som kommer til Danmark for tiden. Over 100 om dagen ifølge Røde Kors, og fortsætter den udvikling, vil tallet løbe op i mere end 20.000 for 2014 – mange flere end forventet af regeringen.

[...]

I en ny meningsmåling foretaget af Megafon for Politiken og TV 2, svarer 55 procent, at de ønsker de eksisterende asylregler strammet. 24 procent siger, at reglerne skal forblive uændrede, mens 14 procent vil lempe reglerne for asyl.

Det kommer ikke bag på Jørgen Goul Andersen, der har forsket i danskernes syn på indvandrere siden 1990’erne:

‘Der har ikke på noget tidspunkt været et flertal for lempelser’, siger Goul Andersen, der er professor i statskundskab ved Aalborg Universitet.”

Oploadet Kl. 12:59 af Kim Møller — Direkte link31 kommentarer


1. april 2013

Tidligere officer: Statsløse palæstinensere var ‘ustyrlige’ og “helt uden for pædagogisk rækkevidde”

Tidligere sikkerhedsofficer Knud Rasmussen er ikke den eneste der bemærkede fænomenet han beskriver i artiklen. Islamforsker Jørgen Bæk Simonsen pointerer i en projekt-evaluering fra 1990, at ‘den helt store adfærdspsykologiske forskel’ mellem danskere og palæstinensere er sidstnævntes ‘aggressive adfærd’, hvad han betegner som en ‘kulturelt tillært kriseløsning’. Senere i karrieren beskyldte han andre forskere for ‘kulturracisme’. Fra den officielle hjemmeside for Foreningen af officerer udenfor aktiv tjeneste
De Statsløse Palæstinenseres Ankomst.

“En sag, jeg som sikkerhedsofficer ved Luftværnsgruppe blev blandet ind i, var, da de statsløse palæstinensere i stort tal ankom til landet for at søge om asyl. Da Arafat efter flere års ophold i Libanon i 1987 blev udvist af Libanon og rejste med sin stab til Tunis, bevirkede dette, ifølge PLO´s politiske leder Salah Salah udtalelse til Jyllandsposten i marts 1993, start af ”eksporten” af statsløse palæstinensere, der var resultatet af en arabisk planlagt evakueringsplan, idet palæstinenserne aldrig ville kunne blive integreret i Libanon. Ifølge samme PLO-leder var det lykkedes at få sikret asyl til næsten 100.000 palæstinensere fra Libanon i vestlige lande blandt andre Danmark, Sverige, Norge, Canada og det daværende Vesttyskland i spidsen.

Luftværnsgruppen fik til opgave midlertidigt at huse ca. 400 palæstinensere, hvorfor der blev oprettet en teltlejr på Flyvestation Kongelundens fodboldbane bestående af godt 20 store, 20 mands mandskabstelte, hvortil kom et spisetelt og et køkkentelt m.m. Dansk Røde Kors stod for lejrens drift, hvilket voldte stort besvær. Asylansøgerne var mænd i alderen 18 -22 år. De var vokset op i Libanons borgerkrig, hvor de havde opholdt sig hos diverse militser, uden skolegang. De var ustyrlige og rastløse og mange utvivlsomt psykisk syge, og stillede hele tiden krav til Røde Kors ledelsen om forbedrede forhold.. Major Svend Bergstein, senere landets første forskningsminister, der var chef for en HAWK eskadrille på stedet, havde fået pålagt et vist overopsyn med forholdene. …

Palæstinenserne krævede at blive indkvarteret og bespist på selve flyvestationen. Hvilket blev nægtet dem. Som følge deraf brændte de en nat deres spisetelt ned og en anden nat skete det samme med køkkenteltet. Jeg inspicerede sammen med Bergstein lejren en dag, den lignede en svinesti, det flød med papir og affald. Vi opsøgte Røde Kors ledelsen på stedet. Da de var bange for deres klienter, som var helt uden for pædagogisk rækkevidde, havde de låst sig inde på deres kontor på selve flyvestationen. Vi klagede over svineriet i lejren og forslog, at der i hvert telt blev valgt en teltformand, der skulle sørge for lov og orden, og herunder rengøring. Dette turde Røde Korsfolkene ikke forlange og i stedet blev resultatet, at der kom et rengøringsfirma to gange om ugen og gjorde rent for Røde Kors` regning.

Efter få måneders forløb slap Luftværnsgruppen for denne meget ubehagelige opgave.

Så fulgte flere års politisk tovtrækkeri, afviste asylansøgere, sultestrejker i stor stil på de forskellige asylcentre. … Til sidst gav det bonus. Et flertal uden om regeringen bestående af de Radikale, med Elisabeth Arnold som hovedindpisker, Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten vedtog, uden om regeringen, særloven den 3. marts 1992. Den gav opholdstilladelse i Danmark til 321 statsløse palæstinensere fra Libanon, der havde opholdt sig i Danmark i mindst 12 måneder og ikke havde fået opholdstilladelse på andet grundlag. …

En undersøgelse i 2003 har vist, at af 321 personer som loven har givet fast opholdstilladelse i Danmark er 135 siden dømt for kriminalitet, og af det samme antal er 238 svarende til 74 pro cent på overførselsindkomst.

At nuværende oberstløjtnant Bergstein og undertegnede, nu begge for længst pensionerede, med undren og skepsis overfor lovgiverne på venstrefløjen, har fulgt sagen fra 1987 til 1992, siger sig selv. At vi ikke endte som racister efter den historie er et Guds under.20. februar 2013

Guantanamo-helten Slimane Hadj Abderrahmane faldet i kampen for demokrati i Syrien. Sådan cirka.

Flere medier fortæller, at Slimane Hadj Abderrahmane fornyligt er død i kampe i Syrien, og som forventet er der ingen refleksion over det faktum at en jihadist der foragtede det menneskeskabte demokrati, døde i en kamp for det medierne under andre omstændigheder ser som et demokratisk alternativ til Assad-styret. Fra TV2.

“… på Facebook skriver Islamisk Budskab, at Slimane Hadj Abderahmane i sidste uge døde ved fronten i Syrien og således blev martyr. Her er der indsamlinger til mandens kone og to børn – og i en moske på Nørrebro i København bliver Slimane Hadj hyldet som islamisk kriger. Slimane Hadj Abderrahmane var et kendt ansigt her ved Taiba­moskéen på Nørrebro. …

– Han er en martyr, fordi han er rejst. Han forlod den her verden. Han forlod sine venner og sine kammerater. Han forlod alt, hvad han elsker og han gik ud og kæmpede mod en diktator. Det er rigtigt at føre hellig krig mod diktatoren. Han kæmpede for menneskeheden, fortsætter han.”

Slimane Hadj Abderrahmane var danmarks eneste Guantanamo-fange, og det er præcist 10 år siden Ekstra Bladet satte navn på, og problematiserede USA’s behandling af global-jihadister, der i sagens natur hverken er almindelige kriminelle eller en hær som defineret i diverse konventioner. Det var ikke nemt at gøre en så ekstrem skikkelse til darling, men guderne skal vide at det blev forsøgt. Herunder tilfældige eksempler.

“Slimane er blevet behandlet tarveligere, end den værste massemorder eller narkotikaforbryder bliver det. Anders Fogh Rasmussen og Per Stig Møllers kujonagtige optræden over for storebror i Washington er muliggjort af fangens anonymitet. Jo mindre offentligheden ved om et menneske, desto mindre interesse kan der rejses for det. Fra i dag er dette luskeri slut. … den unge mand er bedst tjent med at få et navn og et ansigt. … Hvad har regeringen tænkt sig at gøre for at sikre Slimane Hadj Abderrahmane en fair retlig behandling?” (Ekstra Bladet, 27. februar 2003)

“Ekstra Bladet har sat et ansigt på den dansker, som i mere end et år har siddet i amerikansk fangenskab på Cuba. … Til disse rettigheder hører, at han enten stilles for en dommer og anklages for de forbrydelser, han måtte have begået, eller også skal han løslades, når krigen er forbi. Det er ikke en forbrydelse i sig selv at have været soldat, om det så har været i verdens mest usympatiske hær. … Det er vigtigt, at vi i vores samfund ikke bekæmper terrorismen ved at bøje regler. Gør vi det, kan terroristerne med god grund gnide sig i skægget, for så er det lykkedes at lokke os ud i den sump af lovløshed, hvor de selv har hjemme.” (Jørgen Poulsen, Dansk Røde Kors i Ekstra Bladet, 1. marts 2003)

Den danske krigsfange på Guantánamo-basen på Cuba har nu fået en ny støttekomité. Den er gået i gang med at samle underskrifter for at få Danmark til at kræve den 29-årige udleveret til eventuel dansk retsforfølgelse. Bag komiteen står sygepleje-studerende Lars Johansen fra Helsingør og en kreds af venner. – Vi har intet personligt kendskab til den danske krigsfange, men føler trang til at protestere over regeringens utroligt svage holdning i forhold til USA, siger Lars Johansen til Ekstra Bladet.” (Ekstra Bladet, 1. marts 2003)

“- Vi bliver nødt til at involvere os for alvor i det her. Skuespilleren Lone Hertz, der samler underskrifter ind til støtte for den danske fange på Guantánamo-basen i Cuba, når hun er ude at optræde, er både overrasket og glad over den opbakning, hun møder. – Det er en helt ny og ukendt situation, vi står i, og som kræver, at vi involverer os seriøst. En dansk statsborger sidder som krigsfange på Cuba, men er frataget den retsbeskyttelse, han har krav på – både ifølge dansk og international lov. – Det er vi nødt til at forholde os til. Nøgternt og usentimentalt. Situationen er helt uacceptabel set ud fra dansk retsopfattelse, siger Lone Hertz til Ekstra Bladet.” (Ekstra Bladet, 8. marts 2003)

“Måske vil du eller jeg befinde os på den forkerte side af stregen i morgen. Måske vil vores synspunkter være de upopulære i næste uge. Måske vil du eller jeg komme i problemer under en rejse. Føles det så trygt at vide, at den danske regering måler vigtigheden af dine menneskerettigheder, efter hvor acceptable dine synspunkter er i det aktuelle politiske klima?” (Lars Johansen i Ekstra Bladet, 16. maj 2003)

Hamid El Mousti, formand for støtteforeningen bag den danske Cuba-fange, tror ikke en døjt på ministeriets forsikring om, at 29-årige Slimane Hadj Abderrahmane fra Århus har det godt og trygt i den amerikanske Guantanamo-fangelejr i Cuba. Den københavnske lokalpolitiker for Socialdemokraterne er overbevist om, at også den danske fange udsættes for psykisk tortur, og at det danske Rehabiliterings Center for Torturofre har ret i sin frygt for Slimanes tilstand. – På baggrund af flere beretninger, senest fra i dag, frygter vi, at fangerne udsættes for torturlignende metoder, siger Tue Magnussen fra RCT.” (Ekstra Bladet, 21. maj 2003)

“»Det er jo fuldstændig vanvittigt. Nu må statsministeren da gøre noget. Men Anders Fogh Rasmussen er vel alt for optaget af igen at komme til at sidde til bords med Gud selv, George W. Bush.« Socialdemokraten Hamid El Mousti gemmer ikke de skarpe og sarkastiske kommentarer bagest i kommodeskuffen, når han taler om USAs behandling af de 660 fanger på Guantanamo-basen på Cuba.” (BT, 5. juni 2003)

“- Endelig er han fri. Slimane har været en brik i et politisk spil og har fået en uretfærdig behandling. Det var på tide, at han blev løsladt, siger Jakob Domino. … – Jeg glæder mig meget til at høre fra hans egen mund, hvad der skete i Afghanistan.
Jakob Domino er uden betænkeligheder parat til atter at lukke Slimane Hadj Abderrahmane ind i sit liv, når han vender hjem. Han opfatter muslimen Slimane som et amerikansk trofæ -et bevis på den totale krig mod terrorisme. - Han blev offer for et terror-hysteri, der mistænkeliggjorde en hel religion. Enhver er uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Og der findes åbenbart ingen beviser mod Slimane, siger Jakob Domino.”
(Ekstra Bladet, 20. februar 2004)

“… fri, kan vi roligt gå ud fra, at det har været helt umuligt at stykke en anklage sammen mod ham. Derfor virker det også ejendommeligt, at den danske regering har så travlt med at forsikre, at han vil blive overvåget af efterretningsfolk. For hvorfor skygge en skyldfri mand? Det kan alene skyldes, at det var USA’s betingelse for at slippe ham fri. Den danske regerings politi adlyder altså ordrer fra Washington. … er det ikke et led i lokumsaftalen med USA… er spørgsmålet om erstatning for uberettiget fængsling. … De danske myndigheder burde hjælpe Slimane med at få dem. I stedet for kun at være optaget af at skygge ham.” (Ekstra Bladet, 20. februar 2004)

“Per Stig Møller er ikke bleg for selv at påtage sig æren for frigivelsen af den danske fange.” (BT, 20. februar 2004)

“- Slimane skal hjælpes af den danske stat. Han skal bl.a. have hjælp til at sagsøge USA, siger Mohammed Fahim, mens de sidste moské-gængere siver ud i det høje solskin efter bønnen i moskeen på Grimhøjvej i forstaden Brabrand.” (Ekstra Bladet, 21. februar 2004)

“Slimane Hadj Abderrahmane er ikke terrorist. … Men selv om Abderrahmane ikke er terrorist, så kunne han være blevet det. Han er politisk ekstremist… Den udbredte fordom om, at ekstremismen har sine rødder i gammeldags religiøsitet og ‘middelalderlige værdier’ fra det oprindelige hjemland, holder ikke. … Abderrahmanes engagement er ikke kun født i teenageårenes polariserede Algier, men i lige så høj grad foran en dansk fjernsynsskærm…” (Politiken, 6. juni 2004)

(Shia-muslimsk kasernebyggeri på Vibevej i Nordvest, februar 2013)

“Socialdemokraternes politiske ordfører Frank Jensen er gået såvidt, som at kalde Slimane Hadj Abderrahmane for et sandhedsvidne og kritiserer regeringen for ikke at have afdækket, at han havde været udsat for tortur under sit fangenskab. Over for det står, at Slimane Hadj Abderrahmane fortæller, at han underafhøringerne på Guantanamo stort set ikke omtalte den hårde behandling, han havde været udsat for under opholdet i Afghanistan. På Guantanamo-basen blev han endda behandlet godt. Og Politiets Efterretningstjeneste afviser, at de på noget tidspunkt er blevet tilført viden om torturlignende forhold. … Det mest interessante er måske, at Slimane Hadj Abderrahmane ikke har det fjerneste ønske om at blive omklamret og udnyttet i et hjemligt politisk spil. Han ønsker ikke at blive fremstillet som offer. Faktisk siger han direkte i bogen, at han udmærket forstår, hvorfor amerikanerne måtte gå hårdt til værks efter angrebet den 11. september 2001. Han har heller ikke noget at udsætte på de danske myndigheders håndtering af hans sag. For at understrege, at han ikke opfatter sig som offer, har han tilmed afvist henvendelser fra hele industrien af godgørende organisationer og institutioner: Fra center for torturofre til Amnesty International. De vil så gerne fremstille ham som et offer i USAs – og Danmarks – onde krig mod terroren. Han vil helst opfattes og behandles for det, han er: En muslimsk kriger, der om nødvendigt er parat til at gå i kamp at forsvare islam. (Horsens Folkeblad, 8. juni 2004)20. januar 2013

Røde Kors’ Asylchef: Selvfølgelig skal asylansøgere ikke køre gratis med tog – Giv dem et månedskort!

En talsmand for Lokalbanen fortæller i artiklen, at asylansøgerne har ‘et stort befordringsbehov’, og det har han ret i, for Sandholmlejren er jo også ‘udrejsecenter for afviste asylansøgere’, som det så smukt lyder. Fra Sjællandske Nyheder – Asylcenter og Lokalbane i fælles kamp mod gratister.

“Et stigende antal asylansøgere er siden Røde Kors oprettede et Modtagecenter i Auderød begyndt at tage Lokalbanens tog mellem Hundested og Hillerød uden først at købe billet.

I første omgang forsøgte Lokalbanen at løse problemet ved at udstede ekstra kontrollører på strækningen i aften- og nattetimerne, men nu er problemet blevet så stort, at Lokalbanen har spurgt Røde Kors, om de kan lave et konflikthåndteringskursus, som kan lære togkontrollørerne at takle sprogbarrierer og kulturforskelle.

- Det er rigtig fint, at Lokalbanen har forståelse for, at problemet kan løses ved dialog og samarbejde. Vi har jo kun interesse i, at problemet skal løses, for selvfølgelig skal de ikke køre gratis med toget, siger Asylschef hos Røde Kors, Anne la Cour. …

– Det kan være svært for asylansøgerne at finde midler til sådan et kort, og mange problemer ville være undgået, hvis de alle fik en eller anden form for månedskort, siger hun.”

Oploadet Kl. 12:50 af Kim Møller — Direkte link42 kommentarer


10. januar 2013

Flere højrefløjslobbyer – Ingen pressionsgrupper kæmper tilsyneladende for socialisme og indvandring

For år tilbage introducerede afdøde Mogens Glistrup begreber som ‘flygtningelobby’ og ‘islam-lobby’, men selvom en organisation som Dansk Flygtningehjælp har haft stor indflydelse for udviklingen, så omtaler medierne aldrig den sådanne organisationener med negative etiketter. Trods fagforeningernes store indflydelse for samfundsudviklingen, hører man heller aldrig LO eller 3F omtalt som ‘socialismelobbyen’, selvom det ville være lige på kornet. Det handler om definitionsretten. For de fleste journalister er der ikke noget suspekt i at kæmpe for socialisme eller indvandring.

For tiden er der heftig debat i USA om våbenlovgivningen, og selv postulerede borgerlige medier anvender begrebet ‘våbenlobbyen’. To eksempler: Våbenlobbyen vil have Romney som præsident (TV2.dk, 5/10-12), Modstanden mod våbenlobbyen vokser (JP.dk, 18/12-12).

Tilbage i 2006 gik P1 til angreb på ‘Israel-lobbyen’, og blandt journalister er det tilsyneladende suspekt at forsvare det eneste velfungerende demokrati i Mellemøsten. Eks. Tilløb til debat om USA’s Israel-lobby (P1 Orientering, 6/4-06). Herunder en overskrift fra tirsdagens udgave af Metroxpress, der anvender begrebet ‘jødelobbyen’, selvom det klart fremgår af artiklen, at det er et politisk ladet begreb.

“Kritikere har allerede angrebet ham for hans holdning til konflikten mellem Israel og Iran. Hagel opfattes ikke som tilstrækkelig venligsindet overfor Israel. Han er blevet kritiseret for at tale om en jødisk lobby i kongressen. (Ritzau/Reuters, red. af Rasmus Skat Andersen)

(Metroxpress, 8. januar 2013, s. 12: Jødelobby truer ny forsvarsminister)

Herunder lidt fra Professor Stig Jørgensens glimrende kronik om Flygtningelobbyen, trykt i BT, 8. maj 1993.

“Den beherskes derfor også af et miskmask af ædle og uædle motiver. Især de kirkelige missionskredse, hvorfra de fleste såkaldte »flygtningevenner« nok er udgået, handler utvivlsomt ud fra, hvad de anser for at være en kristelig barmhjertighed. Ligesom de uddøende eksemplarer af kulturradikalismen er de tilbøjelige til at forveksle medlidenhed med barmhjertighed. Medlidenhed er imidlertid en græsk følelse (sympathos), der er udgået af en køligt og rationelt begrundet distancerende følelse med den lidende, mens den kristne barmhjertighed er udgået af en nærværende og varm følelse for næsten. Medens medlidenheden skaber distance, skaber barmhjertigheden nærhed. …

Megen veldædighed har denne hykleriske karakter, såsom 70-ernes såkaldte solidaritetserklæringer med undertrykte befolkninger, klasser eller grupper. Charles Dickens talte om teleskopisk filantropi hos de blåøjede radikale, som har så travlt med at redde menneskeheden, at de ikke har tid til at tage sig af deres nærmeste. De private velgørende institutioner befinder sig i samme dilemma som andre veldædige behandlere, der ernærer sig ved menneskelig ulykke, såsom læger, sygeplejersker, socialrådgivere og ambulanceførere. Som dr. Knock siger i Jules Romains bog af samme navn, er en rask mand en mand, som ikke ved, han er syg, eller, som det siges af lægerne, en person, som ikke er undersøgt grundigt nok!

Dilemmaet for disse menneskekærlige professioner og institutioner er det samme som for de politiske partier, der arbejder for den sociale retfærdighed, idet deres raison d’être aftager med realisationen af deres partiprogram. Samme interessekonflikt behersker den finansminister, som opkræver store gift- og miljøafgifter med det formål at begrænse forureningen, idet provenuet er omvendt proportionalt med formålets realisering. Det ville være forkert at se bort fra den omstændighed, at velgørende arbejde er afhængigt af tilstedeværelsen af ulykkelige mennesker, ligesom Gud, efter aristokratiets opfattelse, har skabt de fattige, for at de rige kan have nogen at være gode ved. Vi kan ikke uden videre gøre forskel på de forretningsdrivendes og bureaukraternes behovsopgørelse. Nys afdøde professor Parkinson påviste i en af sine berømte »love«, at bureaukratiet har en selvgenererende evne, uden at der kommer nye kunder i butikken. Alle professioner og institutioner er principielt inhabile, når det drejer sig om beslutninger om egne behov.

Mere udpræget bliver inhabiliteten, i jo højere grad de oprindeligt velgørende foreninger udvikler sig til hårdtslående professionelle magtorganer. Naturfredningsforeningen og Kræftens Bekæmpelse er velkendte eksempler på denne metamorfose. Dansk Flygtningehjælp og Dansk Røde Kors er derudover blevet indbygget i den offentlige administration ved at overtage en stor del af ansvaret for flygtningearbejdet. At de deltager i løsningen af de sociale og praktiske arbejdsopgaver er forståeligt, mere betænkeligt er det, at de også deltager i visiteringen af asylsøgerne og i beslutningsprocessen om asyl. Man kan nu engang ikke med rimelighed betro noget menneske at skulle udmåle metervarer med elastikbånd, og man kan vanskeligt bebrejde disse velgørende institutioner, at de ser legitime behov for asyl, hvor andre måske ville mene, at flygtningeopgaven bedst ville kunne løses i eller ved hjemlandet.

Ligesom det ædle formål kan legitimere en udvidelse af beskæftigelsen i flygtningearbejdet, kan det også legitimere anvendelsen af voldelige »antiracistiske« midler fra såkaldt venstreorienterede ekstremistgrupper, såsom BZ’ere og andre små revolutionære grupper. For dem kan flygtningesagen være et påskud, og ikke en begrundelse, for anvendelsen af den sociale eller voldelige adfærd, som af andre grunde tiltrækker disse grupper. … Man bør altid gribe til sin pistol, når de revolutionære vil beskytte grundloven, når voldsmændene vil beskytte demokratiet, og rævene vil vogte gæssene! Der er den samme tvetydighed over de »ambulancejagende« advokater, som velvilligt – men mod betaling – stiller deres ekspertise i ankesystemerne i asyllovgivningen til rådighed for de retfærdige og uretfærdige asylsøgere. …

Når samtidig massemedierne mobiliseres til følelsespornografiske happenings, hvor alle sejl sættes til for at bringe skuden i havn, som det skete med palæstinenserne i Blågårds Kirke, var der med særloven tale om både et retsmisbrug og et politisk misbrug i strid med grundlovens magtfordeling, og derfor i realiteten om en uretfærdighed mod andre grupper af asylsøgere. Det er et problem, når det politiske system bliver svækket af lobbyisme i al almindelighed.”2. januar 2013

Yves Daccord, Røde Kors: Fattigdommen (læs: Indvandringen) ‘vil medføre voldelige optøjer’ i Europa

Den økonomiske underklasse i Europa vil i stigende grad komme til at bestå af etniske minoriteter, og for den gennemsnitlige europæer har det vel i sidste ende kun akademisk interesse, hvorvidt muslimer kaster med sten fordi de er fattige, eller fordi de mangler de kulturelle forudsætninger for at skabe rigdom. Venstrefløjen tager konsekvent fejl, men kan til gengæld altid levere analyser der fordrer højere skatter og mindre frihed i lighedens navn. Fra Politiken – Røde Kors: Europa bliver verdens nye brændpunkt.

“Verdens største humanitære nødhjælpsorganisation er derfor ved at lægge en strategi, der for første gang i nyere tid skal ruste især Røde Kors i Sydeuropa til at håndtere dyb nød og konflikter på et hidtil uset niveau.

»Europa er selv blevet en krisezone«, siger generaldirektøren for Den Internationale Røde Kors Komité, schweizeren Yves Daccord, i et interview med Politiken… Han er overbevist om, at udviklingen vil medføre voldelige optøjer.

»Se på oprørene i Egypten og Tunesien. De handlede endnu mere om brød end om frihed. Når folk føler, at de ikke længere har nogen udvej, er der absolut ingen tvivl om, at risikoen for spændinger og vold stiger. Det viser al vores erfaring fra kriser rundt om i verden. Der er ingen grund til, at Europa skulle blive sparet for den udvikling«, siger han. …

»Røde Kors har ret i, at bratte fald i velstand kan udløse uroligheder. Det var det, vi så under det arabiske forår, og det ser vi nu i Sydeuropa«, siger han.”

Oploadet Kl. 06:46 af Kim Møller — Direkte link30 kommentarer


21. december 2012

Konsekvensen af rødt styre “… det højeste ansøgertal i 10 år – og det samme er antallet af tilladelser.”

Eva Singer fra Dansk Flygtningehjælp mener de mange asylansøgere er udtryk for en ‘generel tendens’ der intet har med lempelserne i udlændingepolitikken at gøre, og i lighed med Anders Ladekarl fra Dansk Røde Kors, har hun ikke lyst til bide hånden der fodrer. Søren Espersen kommenterer de nye asyltalSå vælter det igen ind med asylansøgere…!

“… efter yderligere nogle måneder, hvor regeringen konsekvent havde slasket og slappet på de nødvendige udlændingelove, som Dansk Folkeparti møjsommeligt i perioden 2001-2011 kærligt havde fået overtalt V-K-regeringen til at indføre, startede det store asyl-shoppe-rejsecirkus igen. Det cirkus, som vi effektivt, skridt for skridt, var ved at have afskaffet.

Nu bringer Jyllands-Posten så dokumentationen om, hvor galt det er gået efter at Helle, Villy og Margrethe kom til og asylansøgerne igen begyndte at vælte ind i Danmark. Det er skræmmende læsning:

Vi har nu det højeste ansøgertal i 10 år – og det samme er antallet af tilladelser. Sidste år søgte 3.806 – og i år var antallet allerede i november 5.521…

Og glem lige i den forbindelse Socialdemokratiets torske-dumme undskyldning: “Det er på grund af borgerkrigen i Syrien…”. Nej, det er det overhovedet ikke. For fra Syrien er ankommet 350 borgere ud af de 5.521, men 700 somaliere (hvor der i øvrigt for tiden er ganske roligt). De andre lande, som nu leverer i stor stil er Marokko (fredeligt), Burma (demokratiet ved at blive indført), Nigeria samt zigeunere fra Serbien.

Nej, forklaringen er den entydige, eneste og krystalklare: Helle, Villy og Margrethe har slasket og slappet på udlændingepolitikken. Derfor!”27. november 2012

Nabo til Sandholmlejren: Indtil ’98 havde jeg ingen overvågning, i dag har jeg ‘videoovervågningsanlæg’

Hara Dvinge har været en tur i Allerød, og talt med Per Ove Poulsen, der er nabo til Sandholmlejren. Artiklen har flere interessante detaljer, der næppe bliver trykt i Politiken. Fra Den Korte Avis – Har set de værste ting i Sandholmlejren – men ingen vil lytte.

“Trafikforholdene er dog ikke det eneste problem for Per Ove Poulsen, for ægteparret Poulsen oplever næsten dagligt at være udsat for ulovlig indtrængen på deres grund… Vi har på vores videoovervågningsanlæg optaget adskillige personer, der har brugt vores affaldscontainer til at komme over hegnet og brugt havemøbler og lignende til samme formål. Jeg har mange gange anmeldt det til portvagten, og det er også lykkedes at fange flere af disse personer.

Et par gange har jeg forsøgt at lave en politianmeldelse af forholdet, men ulovlig indtrængning er åbenbart under bagatelgrænsen for politiet. … Når vi selv har opdaget flere af disse personer og påtalt deres ulovlige færden, har vi fået fuckfingeren af dem. Jeg vil ikke blive ved med at finde mig i, at min ejendom bliver brugt til dette formål, og mener. at Røde Kors også har et ansvar for at sikre Center Sandholm mod ulovligt indtrængende personer.”

Per Ove Poulsen kan ikke forstå hvorfor problemet med de ulovligt indtrængende ikke imødegås med et vagtselskab, der med succes ville kunne forebygge den bekymrende og højst ulovlige trafik over hegnet, og som han siger, ikke mindst for at beskytte lejrens beboere. …

Hvorvidt man som ansat i Center Sandholm heller ikke må stoppe ”børnenes leg” når de render rundt og muntrer sig med stedets brandslukkere, er uklart. Men noget kunne da tyde på det, når ”kontrol” af brandmateriellet er en daglig rutine blandt centrets personale. Man må håbe knægten på billedet herunder finder på at gå i bad og tage rent tøj på efter legen, for sådan noget pulver er bestemt ikke sundt at lege i. Billedet er for resten fra dagen før jeg besøgte Per Ove Poulsen.

(Dreng leger med brandslukker, Sandholmlejren, november 2012; Foto: Den Korte Avis)

Indtil 1998 havde jeg ingen overvågning, men i dag er vi nød til at holde øje med alt, det er sørgeligt, men sådan er det. … Men overvågning er én ting, jeg har desværre også fysisk måtte true nogle af dem der bor i lejren for at få dem til at holde op med at køre minimotorcykler udenfor vores vinduer. Ubehageligt, men uundgåeligt når det ikke hjælper noget at ringe til politiet”

Ægteparret Poulsen har som nabo til Center Sandholmlejren nogle problemer inde på livet, som dem, der kun læser Politiken ikke kender til, og hvis man drister sig til at fortælle om sagerne, bliver man beskyldt for det værste. Det er jo lige før man skal have et hagekors i panden, som Per Ove Poulsen siger.”

Oploadet Kl. 20:17 af Kim Møller — Direkte link28 kommentarer


30. august 2012

Voldtægtsdømt somalier genopdraget: Bekrigede kristne der ikke overholdt islamiske krav om tildækning

Somalieren bag den brutale barnevoldtægt i Gullestrup, blev dømt og udvist, og det er ubetinget godt, selvom der ikke skal herske tvivl om at han personligt betaler en høj pris for at være født ind i Islam. Herning Folkeblad skriver at han blev sendt på genopdragelse i Somalia, da hans mor mente ham og hans bror ‘var blevet for danske’. Fra Jyllands-Posten – Gullestrupsagen: ”Jeg var i Al Qaida”.

“Ved Retten i Herning læste anklageren torsdag formiddag op af en mentalundersøgelse, hvor den 17-årige med somalisk baggrund har fortalt om en såkaldt genopdragelsesrejse til Somalia fra december 2010 til maj 2011. Her flygtede han angiveligt sammen med sin lillebror fra en koranskole, som hans onkler tvang ham til at gå i.

Da de ikke havde fået mad og drikke i flere dage, hørte de om muligheden for at tilslutte sig en afdeling under terrororganisationen under Al Qaida. … Her blev de angiveligt børnesoldater, og ifølge den dømte fulgte herfter måneder, hvor han var vidne til og selv udførte voldsomme overgreb mod kristne og personer, der ikke overholdt de muslimske regler om f.eks. at gå tildækket. Overgrebene bestod angiveligt bl.a. af lemlæstelse og afbrænding af huse.

(Ahmed Omar Mohammed til Røde Kors’ DFunk-fest, dagen før den brutale voldtægt; Facebook)

Oploadet Kl. 15:51 af Kim Møller — Direkte link49 kommentarer


25. juli 2012

Røde Kors om afviste asylansøgere: “… de glider jo i så høj grad som man næsten kan, ind i samfundet”

I skrivende stund bor der 26 personer i Vollsmosehøjhuset Østerhøj, der fungerer som ældrebolig for danskere med navne som Poul, Bent og Egon. I de tomme lejligheder etableres der nu boliger for 200 afviste asylansøgere fra Iran, Irak, Afghanistan og Somalia. Den socialdemokratiske rådmand er oprørt, men en af RAF-regeringens mest markante udlændingepolitiske lempelser, var jo netop ‘integration af afviste asylansøgere’, det der andre steder i verden ville blive betegnet som illegale bosættelser. Diverse citater…

“Jeg er meget sikker på, at når vi kommer i dialog med de lokale, så vil vi sammen se en række nye muligheder, som både vil være til gavn for de lokale og for asylansøgerne. … I hvert fald er der en mulighed for, at asylansøgerne kan blive en større del af lokalsamfundet, end vi er vant til. Asylcentret ligger nemlig, som et af de få i landet, ikke blot midt i et bynært område. Nogle af de omkringboende og handlende vil have samme nationalitet som asylansøgerne, hvilket også giver dem bedre mulighed for at komme i kontakt med andre.” (Michael Vinther, Røde Kors; Information)

“Den midlertidige løsning er dog nødvendig i forhold til det pres, vi i øjeblikket er underlagt, blandt andet med et stigende antal asylansøgere og flere afviste asylansøgere i udsendelsesposition. … Alternativet til den midlertidige indkvarteringsløsning i Vollsmose ville have været beboelse for børnefamilier under ringe vilkår og for en meget begrænset periode, der ville betyde nye flytninger for asylansøgerne.” (Anni Fode, Røde Kors; Fyens Stiftstidende)

“Jeg tror det er vigtigt, at vi har nogle forskellige boformer, at man har muligheden for, som familie at bo sammen med andre asylansøgerfamilier, men at man også, hvis det er det der er ønsket, har muligheden for at bo i en by og blive en del af den, hvis det er det der er ønsket.” (Trine Bramsen, Socialdemokratiet; TV2)

“Jeg vil da heller ikke sige, at det altid går lige glat, men i det store og hele så går det jo godt. Børnene kommer til børnefødselsdag hos de andre børn, som de møder i de danske klasser, og forældre og børn deltager i foreningslivet. Så man kan sige, de glider jo i så høj grad som man næsten kan, ind i samfundet. (Thorkild Poulsen, Røde Kors; TV2)

“Nogle vil sige, at det da er skrækkeligt, at det her belastede område skal have et asylcenter. Andre vil sige, at det er flot, at Vollsmose også kan det her. Vi har en samfundsopgave med at huse disse asylansøgere.” (Michael Willaume Andersen, Dan Mark Ejendomme; TV2)

“Udlændingeservice, og dermed samfundet, har et alvorligt, akut problem med sengepladser. Vi har pladsen, og så har vi også pligten. Derfor har vi valgt at lave et midlertidigt asylcenter i den her ejendom…” (Michael Willaume Andersen, Dan Mark Ejendomme; TV2)

Opdate. Jeg omtaler indledningsvis Østerhøjs nye beboere som værende ‘afviste asylansøgere’. Nærmere granskning har vist, at det er en blanding af afviste asylansøgere og asylansøgere, der ikke har fået behandlet deres ansøgning endnu.

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

Næste side »Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper