14. november 2013

Breaking news: Det er stadig synd for hele verden, at ikke alle kan få lov til at bo i Danmark…

Med banal holdningsmassage baseret på en 7-årig piges mørke øjne, lykkedes det medierne på få dage at gøde jorden for lovændring. Ret beset gør det ikke den store forskel, hvorvidt Im og hendes thailandske mor Suthida får opholdstilladelse, men ligesom jeg vil stemme nej til alt EU spørger mig om, så vil jeg afvise enhver form for lempelse af udlændingepolitikken. Hvis man skal tage udgangspunkt i ‘nuttethedsfaktoren’, så bør alle børn (og deres forældre) have ret til at bo i Danmark. Alt andet er umenneskeligt. Nu følger efterspillet…

(Syv-årige Im, som det ville være synd at udvise)

Forskeren.

“Hvorfor vil man pludselig lovgive om sådan en sag, fordi den kommer i pressen. Hvad med alle de andre børn, der er havnet i en lige så ulykkelig situation som Im. … Nu er det synd for Im, fordi hendes stedfar døde, men hvad så med alle de børn, der er blevet sendt ud, fordi deres forældre er blevet skilt eller har fået inddraget deres humanitære opholdstilladelse. Det er vel også synd for dem?” (Lektor Peter Starup i Jyllands-Posten)

Lobbyisten.

“Det er dobbeltmoral, så det synger. En særlov er ikke nok. Vi skal også ændre den uanstændige udlændingelov, der betyder, at børn som Im bliver udvist. Politikerne skal tage barnets tarv alvorligt i alle udlændingesager… Politikerne bør tage ansvar og lave loven om og ikke bare vaske hænder ved at lave en særlov… Det er de politikere, der ikke kunne få det blodigt nok, ikke kunne få det menneskefjendsk og børnefjendsk nok, der nu tror, at de vinder stemmer på en ulykkelig sag. Det er så dobbeltmoralsk. … Man kunne samle en hel bunke af sager med børn, der på tragisk vis bliver udvist af landet… (Red Barnets Mimi Jakobsen i Jyllands-Posten)

Politikeren.

“… jeg håber også, at det ikke kun kommer til at handle om Im, men om alle de børn, der bliver udvist fra Danmark. Im er ikke et enestående eksempel. … Vi ser desværre igen og igen, hvordan børn, der er opvokset eller har tilbragt det meste af deres barndom her i landet bliver sendt ud af landet. Det er bare ikke alle sager, der er så heldige at finde vej til tv-skærmene… Det er den politik, som højrefløjen kalder ‘fast og fair’ og regeringen for ‘retfærdig og robust’. Men det er hverken fair eller retfærdigt at udvise børn… Men vi vil også gøre alt, hvad vi kan for at få regeringen til at forstå, at der er mange andre børn, der reelt er danske, der bliver udvist. Derfor er der brug for generelle ændringer af udlændingeloven.” (Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen i Jyllands-Posten)18. august 2013

AE: Indvandring medfører fattigdom – NGO: Behov for ‘afsavns-undersøgelse’, økonomisk omfordeling

En analyse foretaget af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser at der bliver flere fattige børn, hovedsageligt på grund af indvandringen. Eksperter advarer om, at det på sigt kan få alvorlige konsekvenser for hele samfundet, eksempelvis i form af øget kriminalitet. NGO’ere der bifalder kædeindvandringen, kunne tage konsekvensen, men taler i stedet om behovet for en ‘afsavns-undersøgelse’, bedre inklusion og økonomisk omfordeling – flere skattemidler til ikke-danskere. Fra Ugebrevet A4 – Flere indvandrerbørn lever i fattigdom.

“Selvom indvandrere og efterkommere udgør et mindretal af den danske befolkning, udgør deres børn et flertal blandt fattige børn i Danmark. Ifølge de seneste tal var 6.800 børn af indvandrere eller efterkommere i 2011 fattige. Til sammenligning var kun 5.200 danske børn fattige.

Det fremgår af et nyt notat fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE)…

At indvandrerbørnene dominerer fattigdomsgruppen er et relativt nyt fænomen. I 2001 var gruppen af fattige danske børn tre gange så stor som gruppen med fattige indvandrerbørn. Men i 2006 tippede balancen, og der blev flere fattige børn med indvandrerbaggrund end danske. Situationen er paradoksal, fordi gruppen af indvandrere og efterkommere i Danmark kun udgør lidt over en tiendedel af den samlede befolkning.

[…]

Hos Red Barnet vurderer national chef Jesper Larsen, at mange børn og voksne, som karakteriseres som fattige, lever med en stress og en indre uro, som især for børnenes vedkommende kan mærke dem i deres senere liv. For fattige børn er der en overordnet risiko for, at barnet senere opnår en dårligere tilknytning til arbejdsmarkedet, får en dårligere uddannelse, en dårligere sundhed og generelt en dårligere trivsel end andre børn, oplyser han.

En af årsagerne er, at børnene tager et ansvar på sig, som de ikke bør tage, mener Jesper Larsen.

»Det kan være, at børnene derfor ikke siger til forældrene, at cyklen er gået i stykker, eller de vælger ikke at gå til fodbold, fordi det koster penge. Eller det kan være, de vælger ikke at gå til fødselsdage, fordi så skal de selv holde fødselsdag, og det er der ikke penge til. Børnene bliver optaget af, at mor og far ikke har råd, og det er en belastning, som forringer barnets trivsel,« siger Jesper Larsen, Red Barnet.

[…]

Professor i økonomi Torben M. Andersen, der var formand for regeringens ekspertudvalg for fattigdom, der for kort tid siden fastlagde Danmarks første officielle fattigdomsdefinition, har tre bud på, hvorfor der er kommet flere fattige børn fra 2001-2011.

»Den ene er en demografisk forklaring. Der kom i perioden især flere efterkommere, og det forklarer en del af det. Dernæst blev der i perioden indført fattigdomsydelser, og det rammer i særdeleshed indvandrere og efterkommere. Det slår igennem her. Og sidst er der en generel stigning i antallet af fattige hen over hele perioden, som afspejler, at når dele af samfundet bliver rigere, opstår en større spænding i samfundet,« siger han. …

Per Larsen fra Børnerådet supplerer:

»… Hvis ikke børnene kommer med den rigtige iPad eller det rigtige tøj, risikerer børnene at blive skubbet ud. Hvis man så oven i hatten kobler det på, at børnene ikke kan deltage i kulturelle aktiviteter, sport, fordi det koster penge, så hæmmer man det, man gerne vil fremme i samfundet, nemlig inklusionen,« siger Per Larsen, der i en årrække var landskendt som chefkriminalinspektør i Københavns Politi.

[…]

Red Barnet håber, at regeringen på et tidspunkt vil lave en såkaldt afsavns-undersøgelse, der afdækker, hvilke afsavn fattige børn lever med, når familien ikke har ret mange penge. Det vil regeringen dog ikke være med til. Det oplyser SF’s Anne Baastrup, der er formand for Folketingets socialudvalg.

»Børn af fattige forældre lider afsavn. Det ved vi godt. Det er elementært. Og derfor skal vi ikke sætte et udvalgsarbejde i gang, der om to år viser, at fattige børn ikke har en mobiltelefon, når de fylder 15 år. Det ved vi godt. Vi skal ud over, at vi kun snakker om fattigdom. Vi skal flytte dem i stedet for,« siger Anne Baastrup.”

Oploadet Kl. 11:34 af Kim Møller — Direkte link24 kommentarer


21. januar 2013

Red Barnet, men fortæl ikke sandheden om islamisk kultur, da det “… kan leda till vi och dom-tänkande”

En historie med den vinkel skal være af en hvis størrelse for at nå de svenske medier, men selvom Aftonbladet har skrevet om sagen, så læs hellere den mere fyldstgørende blogpost.

(Aftonbladet.se, 14. januar 2008: ”Rädda Barnen sviker flickorna”

Fra Nordic Dervish – Ohederlig hantering av hedersforskning.

“En svensk organisation censurerar forskning i den politiska korrekthetens namn. … Här får du hela storyn i detalj.

December förra året kom jag i kontakt med Pernilla Ouis, lektor på Malmö Högskola. Jag fick reda på att Rädda Barnen hade censurerat hennes forskningsrapport om sexuellt våld mot flickor i Mellanöstern.

Så här: Rädda Barnen (RB) har kontor i olika delar av världen. Kontoret som har hand om regionen Mellanöstern och Nordafrika heter SCS-MENA (Save the Children Sweden – Middle East and North Africa). 2006 var Pernilla konsult åt RB och fick på uppdrag av SCS-MENA leda en forskningsprojekt som gick ut på att göra situationsanalys i länderna Jemen, Libanon och Palestina. Analyserna gällde hedersvåld, tidiga äktenskap och sexuellt utnyttjande av flickor.

När rapporten nästan var klart ville RB att vissa stycken skulle tas bort för att de inte stämde överens med politbyråns, flåt RB:s värdegrunder.

Den 7 maj skrev Moa Roshanfar från regionskontoret i Libanon följande:

[…]

Problemet för oss på Rädda Barnen är att texten om våld skapar en polarisering mellan olika grupper, mellan väst och öst, mellan västerländska och muslimska samhällen. Vi vill vara en radikal röst och utmana mäns våld mot kvinnor och barn, men inte på ett sätt som särskiljer kulturer från varandra och kan leda till vi och dom-tänkande. Nedan följer några konkreta exempel i texten som antigen måste tydliggöras eller ändras som kan uppfattas som stötande, generaliserande och kan ses som polariserande. Oftast i texten används ”culture”, ”traditions”, ”communities”, ”societies” etc. det är viktigt att vara tydlig med vad som menas.

[…]

Sedan ger hon exempel på polariserande stycken:

“Since sexual relationships outside wedlock are associated with strong religious taboos in this Muslim setting, sexual abuse in the MENA region is a special problematic topic for children”.

Om forskningen visar på att den muslimska sexualmoralen försvårar för barn att berätta om sexuellt utnyttjande, varför ska man inte få säga det?

“It was suggested to have separate FGD with male teenagers as well. The male opinions, perspectives and experiences are important since we are dealing with gender-based violence in patriarchal communities.”

Här var det problematiskt att säga ”gender-based violence in patriarchial communities”. Som Pernilla själv svarar: Att utelämna att Mellanöstern generellt är patriarkalt skulle vara en direkt felaktig analys som jag som forskare skulle skämmas för. Klart att detta är ett patriarkalt samhälle! …

Fler polariserande stycken…

“The blame of sexual assault and rape is on the victim, not the offender; in honour cultures…”

Skulden är på offret i hederskulturer (även i vårt västerländska samhälle, om vi nu ska jämföra!). Alla vi intervjuat säger det och deras svar visar också hur de internaliserat detta tänkande. Ska jag ljuga/mörka detta resultat också? Motivera det ni istället. Hur går en sådan lögn ihop med RBs värdegrund?

Sedan blir det än mer absurt:

“The acts that can do so are various, but it seems that in Yemen only wearing a decorated, but still Islamic, dress or laugh in the street is…”

“…children suggested that the Islamic dress…”

Det är alltså problematiskt att kalla jemenitiska flickors kläder för ”islamisk klädsel” trots att det 1) ju ÄR islamisk klädsel och 2) det är flickorna själva som använt termen!

Barnen i Jemen kallade sina kläder för ”Islamic dress” och sa att om den så hade minsta lilla dekoration kunde detta uppfattas som omoraliskt. De fick bara gå klädda i svart från topp till tå. Islamiska kläder har olika namn i olika kulturer, kallas ibland abaya, jilbab eller hijab (betyder lite olika saker men ändå), men begreppet ”islamisk klädsel” är för mig en neutral term. Hur kan den vara stötande? […] Detta är ju vad barnen sa!!!

“…and not to be debated openly in public, since it damages the self-image of many Muslims…

Klart att muslimers självbild störs av att diskutera sexuellt våld mot barn. Sexualiteten är viktig för ett samhälles självbild och det är problematiskt att diskutera detta öppet. Så är det i väst också. Varför tror ni att vissa länder i den muslimska världen inte rapporterar några fall av HIV? Jo, för att det stör deras självbild eftersom sjukdomen anses skamlig och förknippad med sexuell omoral.”

Oploadet Kl. 16:57 af Kim Møller — Direkte link24 kommentarer


15. november 2012

Nød: Frelsens Hær, Kirkens Korshær, Mødrehjælpen, Børnenes Kontor, Red Barnet og Dansk Folkehjælp

Når nu forskningen fortæller os, at den nye underklasse, overvejende består af folk fra kulturer der ikke fejrer jul, så er det påfaldende at den sociale massegrav eksploderer hvert år ved juletid. Fremragende dokumentation af ‘Claus Andersen’ på 180 Grader, der har lavet en kavalkade over pressens dækning af julehjælp 1990-2011. (let redigeret af undertegnede)

“Fortsat mange søger julehjælp (Politiken – 21.12.1990)
Der har været en stor stigning i antal ansøgninger til Frelsens Hær i København.

Kirken ventil for den sociale nød (Berlingske – 10.12.1990)
»Vi oplever, at flere og flere år for år søger hjælp til jul«, fortæller sognepræst

Julehjælp er nået til parcellerne (Berlingske Tidende – 10.12.1991)
Fattigdom: Julehjælp er ikke længere noget, der bare hører storbyernes slumkvarterer til. Hos mange hårdt trængte parcelhusejere hænger julefesten i en tynd tråd.

Tusindvis af fattige må undvære jul (B.T. – 05.12.1992)
I tusindvis be’r fortvivlede danskere om hjælp til julen… flere og flere be’r om hjælp…. Mange børn og voksne får ingen jul i år… Også Kirkens Korshær og Mødrehjælpen melder om større søgning end sidste år. »Vi bliver bestormet … Nøden bliver større og større.

Flere og flere trygler om julehjælp (BT – 05.12.1993)
Aldrig har så mange ulykkelige danskere tryglet og tigget om hjælp til julen.

Villaejerne går tiggergang (BT – 5.12 1993)
… går tiggergang hos hjælpeorganisationerne op til jul. »Udbudet af folk, som søger hjælp til julen, er i år bredere end nogensinde«…. strømmer stadig ind med anmodninger…. Frelsens Hær har i år også flere (ansøgninger)

Flere har brug for julehjælp (Berlingske Tidende – 18.12.1994)
Såvel Børnenes Kontor som Frelsens Hær fortalte tidligere i denne uge, at flere og flere familier søger om julehjælp, og at organisationerne ikke er i stand til at imødekomme de mange ansøgninger.

Fattigjul – mange søger julehjælp (Ekstra Bladet – 09.12.1995)
… har oplevet en væsentlig stigning i antallet af ansøgninger.

Jule-nederlag gør mange psykotiske (Ekstra Bladet – 14.12.1996)
De har hverken penge til gaver eller julemad, siger Susanne Fabricius fra Mødrehjælpen. Her oplever man i år en lille stigning i antallet af ansøgere på landsplan.

Flere søger hjælp (Ekstra Bladet – 21.11.1996)
… ny sørgelig rekord.

Flere danskere søger om julehjælp (Berlingske Tidende – 22.12.1996)
… stadigt flere, der søger julehjælp.

Flere søger hjælp til at klare julen (Politiken | 24.12.1996)
Flere danskere end nogensinde må bede om hjælp til at holde jul. Børnenes Kontor og Frelsens Hær oplyser, at antallet af ansøgninger om en håndsrækning i år er væsentligt større.

For få penge til julehjælp (Ekstra Bladet – 03.12.1997)
må sige nej til mange … sender afslag ud til enlige mødre

Fattige lider i julen (Aktuelt – 12.12.1998)
De fattigste i Danmark henvist til at tigge om julehjælp … De fattige danskeres nød er større i år end tidligere, melder de private hjælpeorganisationer.

Julenøden er stor i år (Politiken – 13.12.1998)
De fattige danskeres nød er større i år end tidligere

Julehjælp: Mindre pakker til flere (Jyllands-Posten – 22.12.1999)
flere end vi plejer… ser en tendens til, at flere og flere

De fattige bliver fattigere (Jyllands-Posten – 03.12.2000)
Den sociale nød hos ansøgerne blevet større, konstaterer Frelsens Hærs Socialtjeneste

Fattig jul: Organisationer må afvise at hjælpe familier (Jyllands-Posten – 19.12.2001)
Frelsens Hær oplever også en stigende efterspørgsel på hjælp fra fattige familier … mange henvendelser fra mennesker, der er panikslagne

Flere får hjælp til julen (Politiken – 19.12.2001)
Socialchef i Frelsens Hær mener, at flere familier end tidligere er økonomisk trængte. … flere har brug for hjælpen i år.

Julepakker: Mangel på julehjælp til fattige (Jyllands-Posten – 19.12.2002)
… men endnu flere har søgt om hjælp

Julehjælp: Mange fattige afvises (B.T. – 05.12.2003)
Presset har været stort i år, så vi har måttet sige nej til mange flere, end vi plejer, fortæller Korshær-leder i København.

Krigen mod de fattige (Information | 12.12.2003)
antallet af mennesker der i år søger om julehjælp steget

fattig-jul (Ekstra Bladet – 09.12.2003)
har i år og sidste år haft det markant dårligere end tidligere år… Meldingen i år er næsten den samme som sidste år, men det er faktisk blevet endnu værre… Derfor kæntrer det hele ved juletid.

Nød: Flere har behov for julehjælp (JP – 04.12.2004)
vi andre forbruger os halvt ihjel … Ikke alene stiger antallet… behov for hjælp er også blevet markant større. Der bliver flere og flere… De fattigste er blevet fattigere. I Frelsens Hær er antallet af modtagere næsten fordoblet på tre år.

Dobbelt brug for julehjælp (JP København – 12.12.2005)
Antallet af meget fattige danske familier vokser støt.

Julehjælp: Flere har brug for hjælp i julen (JP Århus – 23.12.2005)
sket en stigning… hjulpet flere end de foregående år. De, der søger, har fået det værre. Derfor er væksten især sket i antallet af folk, der lever med sværere vilkår.

Fattig jul for flere børn (Berlingske Tidende – 04.12.2006 )
Red Barnet oplyser, at antallet af henvendelser om hjælp bliver større år for år.

Julehjælp til fattige: De Har ikke råd til jul (Ekstra Bladet – 03.12.2007)
Fattige er blevet fattigere… Det ser ud til, at der er flere ansøgere end sidste år

Hjælp til jul: Flere søger julehjælp (Kristeligt Dagblad- 02.12.2008)
Markant flere børnefamilier har ansøgt om julepakker.Udviklingen skyldes finanskrise

Julehjælp slår rekord – igen (Berlingske Tidende – 23.12.2009)
Aldrig tidligere har så mange mennesker søgt julehjælp.

Køen til julehjælp er længere end nogensinde (Politiken – 25.11.2010)
De forventer, at endnu flere end sidste år vil søge om hjælp, og flere af organisationerne regner med, at de må afvise ansøgere.

Behovet for julehjælp er enormt (Ekstra Bladet – 28.11.2010)
… nye rekorder i antallet af fattige familier, der har søgt om julehjælp.

Stormløb efter hjælp til julen (Jyllands-Posten – 24.11.2011)
Aldrig er de kommet så tidligt og i så stort antal.

Dobbelt så mange fattige søger om julehjælp (Berlingske – 06.12.2011)
Næsten dobbelt så mange fattige familier som sidste år har søgt om julehjælp hos Dansk Folkehjælp.

Informationschef i Frelsens Hær konstaterer i kronikken ‘Lad os tale om de virkelig fattige’: ” … har denne jul oplevet det største antal ansøgninger om julehjælp nogensinde.” (Berlingske – 23-12-2011)”

Oploadet Kl. 17:13 af Kim Møller — Direkte link19 kommentarer


29. marts 2011

Fra et venstreradikalt kollektiv på Frederiksberg videre til politiserende NGO’er

Morten Uhrskov pointerer på sin JP Blog, at Amnesty International og andre NGO’er har haft held til at fremstille sig selv som “en næsten neutral instans”, selvom de politisk befinder “sig på den yderste politiske revle, når det gælder udlændingepolitik”. Det har han helt ret i, og sagen mod venstreradikale Homo/Aktion, der i august 2000 i protest over udvisninger af homoseksuelle, udøvede flere brandattentater mod Udlændingestyrelsen, giver et godt indblik i den verden.

Blandt de dømte ved Østre Landsret i 2002 var ‘T5’ (tiltalt 5, Esben Plenge), der var chauffør og leverede leverer remedier til to af brandattentaterne. På et kælderværelse i et kollektiv på Frederiksberg fandt politiet diverse tyvekoster, “to kilo hash og skunk”, en startpistol, en CS-spray (tåregas) samt forskellige æsker ammunition. Adressen fremgår ikke direkte af Ugeskrift for Retsvæsen, men blandt vidnerne var blandt andet Pelle Christian Dragsted, Janne Tynell, Torsten Skovsgaard Geertz-Hansen og Stinne Lyager Bech – alle bosiddende i et venstreradikalt kollektiv på Amicisvej (Frederiksberg).

Urias-læsere vil genkende flere af navnene. Ikke mindst Pelle Dragsted, der forrige år var pressekoordinator for det der blev kaldt Borgerinitiativet Kirkeasyl, sideløbende med en lønnet stilling som pressekoordinator for Enhedslisten på Christiansborg. Dragsteds bedre halvdel Janne Tynell, var tilbage under Muhammedsagen i 2006, talsmand for Undskyld-ytringsfriheden.dk, og fik senere ansættelse i Red Barnet som presse- og kommunikationsmedarbejder. Dvs. lige under organisationens generalsekretariat ledet af den skingre Mimi ‘der kommer stort set ikke flygtninge ind i Danmark’ Jakobsen.

Torsten Geertz-Hansen er i dag logistisk koordinator i Greenpeace, og fotograferer blandt andet ulovlige aktioner for organisationen. Stinne Lyager Bech gjorde karriere i Amnesty International, først som ‘flygtningekoordinator’, senere som international koordinator, og er i dag policy- og kampagnekoordinator, som det så smukt lyder. Hun var eksempelvis hovedforfatter bag Amnesty Interationals 2007-rapport imod starthjælp, men har også kritiseret den danske stats udvisning af kriminelle udlændinge i organisationens navn.

(DR Update, 6. januar 2011: Haitis kvinder voldtages på stribe)

Tre ud af de fire nævnte, herunder Stinne Lyager Bech, har så sent som i 2005 været aktiv i Internationalt Forum, og blandt andet skrevet leder i IF’s tidsskrift Gaia med organisationens formand, Blekingegadebandens Torkil Lauesen.5. december 2009

Ramt af klima-kvalme, mens venstreradikale mobiliserer: ‘Systemchange not Climate change’

Jeg kan klare en marxisme-tung eftermiddag med P1, men her en uge før klima-topmødet begynder, hænger klima-hysteriet mig langt ud af halsen. Der kommer dog interessante detaljer frem. Sæt ‘venstre’ foran ekstremister i den første historie her, og tænk Kirkeasyl.

“Voldelige venstreradikale opererer i stigende grad i ly af fredelige bevægelser med en bred appel i offentligheden, f.eks. klimasagen eller asylsagen.” (Jyllandsposten, 4/12-09: Ekstremister søger ly blandt)

“Problemet er, at mange går og siger, at de ændringer, vi ser, er følgerne af menneskelige aktiviteter” (Berlingske Tidende, 4/12-09: Thor P: Farligt at kalde klimaforandringer menneskeskabte)

“Af forskellige religiøse og politiske grunde er især den første af de to drivkræfter, befolkningsudviklingen, nærmest tabu. Man må ikke tænke: ’Dine tolv vidunderlige børn bliver desværre en belastning for klodens fremtid’.” (Kaj Sand-Jensen i Politiken, 1/8-09: Analyse: Børnene truer klodens klima)

“Der kan være alle mulige andre gode grunde til at skære ned på udledningen af CO2, men hvis man tror, at man får en masse sikkerhedsmæssige effekter ud af klimapolitik, tror jeg, at man griber det forkert an.” (Steen Nordstrøm i Jyllandsposten, 1/12-09: Skræmme- billeder i klimaets navn)

Koncentrat: Klimatrold (Aftenshowet, DR), CO2-svin (DR Satire), Gå på indkøb i KlimaSuper (DR Klima), Verdensredder (Midttrafik-reklame), Don’t drown your future (Red Barnet), Generation K (Natur & Ungdom), Klima ambassadører (flere), Hopenhagen , miljø-syndere. klima-skeptikere, miljørigtige højskoler og meget meget mere i samme stil.

Apropos.

 • 3/12-09 TV2 Online – Det må ikke være jul til topmøde (“Indretningen er noget vi drøfter med FN”).
 • 4/12-09 MSN Nyheder – Dit kalenderlys er en CO2-synder.
 • Oploadet Kl. 01:42 af Kim Møller — Direkte link32 kommentarer
  

  8. oktober 2009

  Meget mere om Pelle Dragsted: AFA 1992- ; Enhedslisten 2003- ; Kirkeasyl: 2009

  Junikredsen har meget mere om Pelle Dragsted, pressemedarbejder for Enhedslisten og Kirkeasyl. Det er ikke en historie om ungdommelig militans, men historien om et liv dedikeret til anti-demokratiske ideologier, i organisationer, på gadeplan – fra 1992 til i dag.

  (‘Jesper’, Autonome lover fred, Aktuelt, 28. maj 1998)

  (Pelle Dragsted, Kirkeasyl-demonstration d. 2. september 2009; Youtube)

  Fra Pelle Dragsted – skitse af en ekstremist, der citerer BT, 23. marts 2000.

  “”De bar hætter ligesom de autonome, da de sprang ud af varevognen. Jeg ser to mænd – også med hætter – kravle over hegnet ind til nazisterne. Kort efter er der noget, der brænder på taget. Fem-syv personer står med motorsave, der larmer voldsomt. Pludselig kommer min lille søn chokeret ned i køkkenet, og jeg skynder mig at trøste ham og tage ham op i seng igen. Vi er jo vant til, at når man ser hætteklædte foran nazi-huset, så skal man ikke gå ud”.

  Sådan forklarede et vidne i retten i Roskilde hvordan hun oplevede angrebet den 21. december 1999 på DNSB-lederen Jonni Hansens privathjem i Greve. Efter Hansens berømte påkørsel af de maskerede bøller iagttog genboen følgende:

  ”Da jeg kigger ud ad vinduet igen, er der vild tumult og råben. Det var ligesom ved et bankkup. Og den sidste person havde svært ved at komme ind i kassevognen og lukke døren, inden de stak af”.

  I retten kommer det frem, at gerningsstedet efterfølgende flød med slagvåben og sorte hætter. Det kommer ligeledes frem, at seks af bøllerne blev pågrebet med våben på sig.

  Det bevæbnede tæskehold blev ledet af bl.a. den muskelsvære Ole Søborg fra Fagforeninger Mod Racisme. Også et højtrangerende medlem af Antifascistisk Aktion blev sigtet i sagen: Pelle Dragsted fra tæskeholdets Sct. Hansgade-gruppe.

  Herunder det væsentligste fra den kronologiske gennemgang af Dragsteds politiske virke, der klart dokumenterer, at han stadig er en del af miljøet. Jeg har ændret lidt på opsætningen, for at gøre det nemmere at overskue.

  1992 Sammen med bl.a. Balder Johansen og Martin Lindblom stifter Pelle Dragsted tæskeholdet Antifascistisk Aktion.

  1994 Hele Antifascistisk Aktions hårde kerne anholdes i november i en bus spækket med våben, på vej til Jonni Hansens privathjem i Greve. Blandt de anholdte er Martin Lindblom, Camilla Esser, Hasse Holst, Balder Johansen, hans unge kæreste Maria Pagels, samt Christian Zwettler, der i 1993 blev idømt tre års fængsel for væbnet røveri. Yngste mand er Pelle Dragsted.

  1995 … Samme år begynder Pelle Dragsted at skrive under dæknavnet ”Pelle Jensen” for gruppen Internationalt Forum. Blandt gruppens prominente medlemmer ses den ekstremt pressesky Torkil Lauesen, der i 1991 blev idømt ti års fængsel for røveri af særlig farlig karakter.

  1996 Janne Tynell, Dragsteds senere kæreste, bliver medlem af Gaia’s redaktion, der bl.a. tæller Torkil Lauesen og Hasse Holst fra Antifascistisk Aktion.

  1997 Danske autonome drager i juni til Holland for at deltage i anti-EU optøjer. 27 anholdes præventivt og udvises, blandt dem den nu 22-årige Pelle Dragsted. Andre anholdte er: Ulrik Sebastian Kohl (straffes 2009 seks måneder betinget fængsel for terror-støtte)…

  Pelle Dragsted er på dette tidspunkt medlem af Antifascistisk Aktions Baldersgade-gruppe… Blandt gruppens 14 medlemmer finder man, udover Pelle Dragsted, bl.a… Kasper Scheel, Torsten Geertz-Hansen… Stinne Lyager Bech.

  Ligesom Pelle Dragsted er Stinne Lyager Bech meget aktiv i Torkil Lauesens organisation. Hun er i dag prominent medlem af Amnesty International’s danske afdeling.

  1998 Pelle Dragsted fraflytter Baldersgade og bliver medlem af Sct. Hansgade-gruppen, der ledes af Lars Holm Jørgensen, en nær ven af René Karpantschof og Martin Lindblom. I marts måned pågribes Dragsted sammen med bl.a. Martin Lindblom, i færd med at begå hærværk mod Sandholmlejren… I maj optræder Pelle Dragsted første gang offentligt, dog formummet bag solbriller, som talsmand for Antifascistisk Aktion.

  1999 I februar deltager Pelle Dragsted i et voldeligt overfald på en gruppe universitetsstuderende fra Dansk Forums Studentergruppe (DFS). Dragsted pågribes og sigtes angiveligt for overtrædelse af politivedtægten… I december deltager Pelle Dragsted i et mislykket angreb på Jonni Hansens privathjem.

  Ca. 2000 Pelle Dragsted bliver medlem af Amicisvej-gruppen på Frederiksberg, hvor Janne Tynell og Hasse Holst i forvejen er aktive. Også Kasper Scheel og Torsten Geertz-Hansen fra den gamle Baldersgade-gruppe flytter ind.

  2001 Den 16. maj deltager Pelle Dragsted i mindre demonstration foran Jonni Hansens privathjem i Greve. Han filmes i selskab med Frank Aaen fra Enhedslisten. Adrian Frank, medlem af Antifascistisk Aktion og gammel ven af Balder Johansen, leder demonstrationens vagtkorps…

  Efter optøjerne i Gøteborg i juni stifter bl.a. Pelle Dragsted Globale Rødder. Han bliver medlem af redaktionen på Gaia. En post han beholder frem til i hvert fald 2005. Andre redaktionsmedlemmer er Torkil Lauesen, Stinne Lyager Bech og Dragsteds kæreste, Janne Tynell.

  2003 På Christiansborg bliver statsministeren og udenrigsministeren overfaldet af to medlemmer af Globale Rødder. Lars Grenaa idømmes tre måneders fængsel for overfaldet. Rune Eltard-Sørensen, der er tiltalt for et lignende overfald på en borgmester, straffes med fire måneders fængsel. Selv om gerningsmændene stod på Pernille Rosenkrantz-Theils gæsteliste… [er] ingen opmærksom på, at Rune Eltard-Sørensen og Pernille Rosenkrantz-Theil begge er tidligere medlemmer af voldsgruppen Rebel…

  Sagen får også Pelle Dragsted til for første gang at stå offentligt frem som medlem af Enhedslisten. Det sker i et åbent brev til Pernille Rosenkrantz-Theil, underskrevet af 32 medlemmer af Enhedslisten. I brevet står der bl.a. direkte anført, at ”I medierne hedder det sig, at du er alene og isoleret med din holdning til aktionen. Det er du måske også i Folketinget – men det er du ikke blandt Enhedslistens græsrødder.”

  2005 – i dag Pelle Dragsted optræder skiftevis som repræsentant for Globale Rødder og Piratgruppen, indtil han i 2006 bliver international sekretær for Enhedslistens folketingsgruppe. Her arbejder han tæt sammen med især Frank Aaen… Pelle Dragsted skifter titlen som sekretær ud med pressemedarbejder og bliver medansvarlig for Enhedslistens hjemmeside. I samme periode bliver Simon Shine, stifteren af Anarkistisk Debatforum, webmaster for partiet…

  Janne Tynell forsvinder diskret fra redaktørposten på Modkraft. Hun er i dag pressemedarbejder i Red Barnet.

  Janne Tynell og Pelle Dragsted bor stadig på Amicisvej sammen med bl.a. Kasper Scheel, Hasse Holst og Torsten Geertz-Hansen fra Antifascistisk Aktion.

  

  20. maj 2009

  Red Barnet konstaterer faldende fattigdom i Danmark, og postulerer at “tallet er voksende”

  Sidste torsdag kunne DR fortælle, at “59.000 børn i Danmark må betegnes som fattige, og tallet er voksende.”, baseret på en ny undersøgelse fra Red Barnet. En undersøgelse der giver tre definitioner på fattigdom: 50 procent-median, 60 procent-median og faktiske tal. DR ignorerer den sidste, og refererer ekspert-trioen Mimi Jakobsen (Red Barnet), Preben Brandt (Rådet for social udsatte) og Lars Andersen (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd).

  Fra Børnefattigdom i Danmark i 2002-2008 (pdf, 60 s.) af Mette Deding og Fredrik Gerstoft.

  “I denne rapport beregner vi andelen af relativt fattige børn ud fra både 50 pct. og 60 pct. af medianindkomsten, og for begge mål finder vi, at andelen af fattige børn steg fra 2002 frem til 2005, hvorefter andelen faldt i 2006. For begge mål er andelen af fattige børn dog højere i 2006 end i 2002. Målt ved 50 pct. af medianindkomsten var andelen af fattige børn således 4,2 pct. i 2002 og 4,9 pct. i 2006, mens andelene målt ved 60 pct. af medianindkomsten var 9,1 pct. i 2002 og 11,0 pct. i 2006.

  Ud over de to relative fattigdomsmål har vi i rapporten beregnet andelen af fattige børn ud fra et implicit fattigdomsmål fastsat ud fra et fiktivt kontanthjælpsniveau baseret på kontanthjælpsloft og familiestørrelse. Dette mål kan i nogen udstrækning betragtes som en absolut fattigdomsgrænse. Målet viser modsat de relative mål en konstant andel af fattige børn i perioden 2002-2005 på 6,8-7,0 pct., men ligesom de relative mål et fald i andelen af fattige børn til 6,3 pct. i 2006. Modsat de relative fattigdomsmål finder vi således for det implicitte fattigdomsmål, at andelen af fattige børn er lavere i 2006 end i 2002. (s.8)

  Med andre ord. Siden 2002 er andelen af fattige i Danmark faldet med 0,5-0,7 pct.

  (Red Barnet reklame; Politiken.dk, 16/5-09)

  Oploadet Kl. 13:40 af Kim Møller — Direkte link16 kommentarer
  

  30. marts 2009

  TVavisen: Afviste asylansøgeres forhold er ikke bedret – de ‘trues’ stadig af hjemsendelse

  TVavisen (18.30) kunne søndag aften i første indslag fortælle, at Lars Løkke Rasmussen manglede opbakning blandt vælgerne. Umiddelbart efter forlød det at samme ville “dreje regeringen til højre”, og så var banen kridtet op til et senere indslag i føljetonen om den stramme danske udlændingepolitik.

  På intet tidspunkt fortælles det, at ‘asylbørnene’ var børn af afviste asylansøgere, og indslaget var som helhed blottet for kritik. Det eneste nye i historien, var reelt blot, at de forbedrede forhold for afviste asylansøgere efter DR’s sidste pro-indvandring kampagne, nu er et selvstændigt argument for at give afviste asylansøgere varig opholdstilladelse. Skulle det en dag ske, ville TVavisen uden tvivl få psykologer til at revse den enhver tid siddende regering for at diskriminere med baggrund i integrationspotentiale.

  Herunder delvis transkription.

  Klaus Bundgård Povlsen, TVavisen: Trods stor debat om netop børn i danske asylcentre, så har asylbørn fra Nordirak det nu værre end nogensinde. Oven i de omdiskuterede forhold i centrene, så trues de nu også af tvangshjemsendelse.

  Niels Frid-Nielsen, TVavisen: 15-årige Alin er fra Irak, og har været i Danmark i omkring ti år. Hun var en af dem der blev lovet bedre forhold, da der sidst var folketingsvalg.

  Alin Güli, afvist asylansøger: Når jeg ligger på sengen, så det eneste jeg kan tænke på, er det, at hvad sker der så i morgen – bliver jeg sendt tilbage, og jeg begynder så hele tiden at få det dårligt, få mavepine og sådan noget. Nogle gange tror jeg bare jeg har fået blindtarmsbetændelse.

  Niels Frid-Nielsen: Skolelederen på alins efterskole i Silkeborg, fremhæver hende som et mønstereksempel på integration.

  Arne Lund, Silkeborgskolen: De har boet her i små ti år – hele familien. De har gjort deres ypperste for at falde til. Hun har lige fået ti i en terminsprøve i dansk, Alin gør alt hvad man overhovedet kan forvente et menneske skulle gøre for at falde tilpas i et andet land.

  Det blev naturligvis ikke oplyst, at Arne Lund er byrådsmedlem for Socialdemokraterne i Silkeborg.

  Niels Frid-Nielsen: … nu trues hele familien af tvangshjemsendelse… 40 børn fra Nordirak har nu en tvangshjemsendelse over deres hoveder.

  Gerd Gottlieb, psykolog: Den gruppe som vi har ladet sidde fast i vores centre i så mange år under de her umenneskelige betingelser, der bør vi gå ind og sige – ‘de må have en varig opholdstilladelse’. Vi kan ikke støtte, vi kan ikke genopbygge disse mennesker før vi kan garantere ‘du er i sikkerhed’.

  Gerd Gottlieb har tilknytning til flere grupperinger herunder Amnesti Nu! og Bedstemødre for Asyl. Som en del af lederkollegiet for Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed har hun underskrevet Arbejderpartiet Kommunisternes appel til Europarådet: “Stop heksejagten på Europas kommunister!” Hun er iøvrigt enke efter SF’eren Benny E. Andersen.

  Helbin Güli: Jeg græder rigtigt rigtigt meget, selvom det ikke nytter noget, at græde. Men jeg synes det hjælper mig fordi, når man tænker på det så meget, så synes jeg det er virkelig træls.

  Klaus Bundgård Povlsen er trist.

  Mere.

 • 2/8-07 Berlingske Tidende – »Tilbage? Ikke for en million« (Helbin Güli med tørklæde).
 • 27/3-09 P1 Morgen – Asylbørns forhold.
 • “De irakiske asylbørn har det fysisk og psykisk dårligere end nogensinde. Mange har boet op til 10 år i Danmark og er blevet flyttet rundt mellem asylcentre op til 14 gange. Nu har de fleste irakiske familier derudover en tvangshjemsendelse til Irak hængende over hovedet. Alin er 15 år og går på efterskole i Silkeborg. Hendes familie har efter mange år fået lov til at bo i et hus i udkanten af Jelling. Her går hendes søster Helbin på 14 i skole. I indslaget medvirker desuden skoleleder Arne Lund fra Alins efterskole. Medvirkende: Inger Neufeld, Red Barnet.”

 • 29/3-09 DR – Univers (8:30).
 • “De irakiske asylbørn har det fysisk og psykisk dårligere end nogensinde. Det nye er, at de nu også har de en tvangshjemsendelse hængende over hovedet og afventer en uvis skæbne.”

  

  19. januar 2008

  Forsker om mellemøstlig seksualmoral: “Der er visse strukturer i religionen og kulturen…”

  Helt det samme skete for kultursociolog Kirsten Damgaard i 2002, da Sex og Samfund nægtede at offentlige en rapport de havde bestilt om “unge muslimers egen indstilling til forståelse af samspillet mellem køn, krop og seksualitet”. Fra 180 Grader – Forsker: Red Barnet censurerede min rapport.

  “I 2006 bad Red Barnet den svenske forsker Pernilla Ouis om at undersøge fænomenet æresrelateret vold i Mellemøsten. Men Red Barnet valgte at slette flere passager i rapporten med den begrundelse, at grundlaget for undersøgelsen var for tyndt. Årsagen er alene censur og berøringsangst, siger Pernilla Ouis.

  Pernilla Ouis er selv muslim og siger, at hun ikke har nogen interesse i at kaste smuds på muslimer, men at man også må kunne kritisere religionen, kulturen og Mellemøsten. Red Barnet derimod mener, at Ouis peger fingre af hele Mellemøsten…

  “Jeg beskylder ingen, men jeg fortæller, at der findes visse strukturer i religionen og kulturen, der gør det svært,” siger Ouis til TV2/Lorry med henvisning til den strenge mellemøstlige sexmoral.

  Ifølge Red Barnet, fordømmer Pernilla Ouis hele Mellemøsten, fordi hun sammenkæder kulturelle årsager med æresvolden på baggrund af et utilstrækkeligt grundlag. Det siger Sanna Johnson fra Red Barnet i Mellemøsten.

  “At hele Mellemøsten står for, at man har ret til sex med børn under 18 år osv., men det er ikke holdningen hos alle i Mellemøsten,” siger hun.

  Pernilla Ouis fik til opgave at undersøge æresrelateret vold, ægteskaber og sexudnyttelsen af piger i Libanon, Palæstina og Yemen. 400 piger er blevet interviewet.

  “Vi har haft enkelte livshistorier med piger, som har været udsat for seksuelle overgreb, tidlige ægteskaber eller æresvold. Og vi har samlet disse livshistorier i hvert enkelt land. Både muslimer og kristne,” forklarer Pernilla Ouis…

  I Pernilla Ouis rapport er alt, som forklarer årsagerne til æresvold, censureret. Men ifølge Ouis hænger æresvold, seksuel udnyttelse og for tidlige ægteskaber sammen.

  “Seksuel udnyttelse kan lede til æresvold, men det kan også lede til tidligere ægteskaber, som kan ses som seksuel udnyttelse, da det er meget små piger, vi taler om,” siger hun og fortsætter: “Udfordringen for Mellemøsten er, at deres seksuelle selvbillede trues, når vi siger, at seksuel udnyttelse er ganske almindeligt. Vi siger, at deres æresnorm ikke nødvendigvis gavner pigerne, men tværtimod gør det værre,” forklarer Ouis til TV2/Lorry og fortsætter:

  “Jeg tror, at det er udtryk for den misforståede velvilje, som så ofte er hos os svenskere, når vi tror, at folk ikke kan håndtere konflikter eller kritik. Vi sammenstiller kritik med en krænkelse, men det er ikke det samme. Og jeg mener, at skal man behandle alle mennesker ens, så skal man kritisere dem på en ligeværdig facon.”

 • 17/1-08 (12.10) TV2/Lorry – Forsker vred på Red Barnet.
 • 12/6-02 Kristeligt Dagblad – Lone Nørgaard: Sex, løgn & Samfund.
 • Oploadet Kl. 22:33 af Kim Møller — Direkte link8 kommentarer
  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  « Forrige sideNæste side »

  

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper