23. april 2014

Partifælle om ‘vendekåben’ Margrete Auken: “Et af Danmarkshistoriens største politiske huller i jorden”

Forleden gik SF’s Margrete Auken til angreb på DF’s Morten Messerschmidt, fordi han ifølge en optælling, havde en højere fraværsprocent end hende. Jeg foretrækker så afgjort dovne socialister fremfor aktive af slagsen, for der er mange ting der kan forbydes, og hun stopper næppe med plastikposerne. Herunder et læserbrev fra gårsdagens Ekstra Bladet af Gunner Funk – Et politisk hul i jorden (ikke online).

I 1970-80′ erne var jeg i 12 år folkevalgt politiker for SF. … SF var 100 pct. modstander af EF (i dag EU). Dengang mødtes jeg en gang om måneden med Margrete Auken i Hillerød (hun var valgt i Hillerødkredsen).

Hun startede altid møderne med at sjofle og forbande alle sine kollegaer på Christiansborg. Hun sagde (for at blive i hendes vante sprogbrug), at de var nogle ‘ idioter, røvh….. og nogle spassere’. Det næste kvarter sjoflede hun EF (EU) til. Danskerne var nogle idioter, hvis de ikke snart fik øjnene op og stemte imod den ‘ pestbyld’, som EF var.

I dag kender vi så den politiske vendekåbe Margrete Auken igen. Nu er hun blevet 100 pct. tilhænger af EU. … i de ti år hun har siddet i parlamentet for SF, har hun intet gjort for Danmark. Derfor kære vælgere, spild ikke jeres stemmer på et af Danmarkshistoriens største politiske huller i jorden. Ti år med hende er rigeligt. Danmark kan ikke tåle mere.”

(Mest aktive danske EP-medlemmer via MEPranking.eu)

Oploadet Kl. 06:44 af Kim Møller — Direkte link13 kommentarer


1. marts 2014

Bent Jensen, Ulve, får og vogtere: Om Sperling, Villaume, Lykketoft og ‘journalisten fra Jyllands-Posten’

Som Klaus kjøller pointerer i Berlingske, så er medieomtalen af Bent Jensens nye to-bindsværk om Den Kolde Krig, et skoleeksempel på hvorledes MSM formidler ukomfortable nyheder. Vi får ‘proceshistorien’ om en ‘kontroversiel’ forsker, der skamroses af borgerlige og kritiseres af røde, men meget lidt om de konkrete resultater af historieforskningen, der ellers leveres i citatform direkte fra hidtil ukendte kilder.

(Mere om udgivelsen: Snaphanen, Deadline, P1, Politiken)

Her lidt fra Bo Bjørnvigs faktamættede anmeldelse af ‘Ulve, får og vogtere’ i seneste Weekendavisen – De kolde kapitalister og de varme røde (ikke online).

“… det gik vildt for sig. VS var langt ude. Sten Folke, der sad i Folketinget for VS fra 1975-84, mente at sabotageaktioner mod amerikansk ejendom ville være bevidstgørende for arbejderklassen og blev støttet af flere medlemmer af VS’ hovedbestyrelse, hvorefter det indgående blev drøftet, ‘hvordan man forud for udførelsen af sabotagen skulle informere befolkningen gennem propaganda, så den lettere ville kunne forstå sabotagehandlingen.’ Her lå Sten Folke på linie med Rote Armee Fraktion (RAF) i Tyskland, der igen støttede sig til Lenin, der mente at terror havde en opdragende effekt på masserne. I vores NATO-allierede Vesttyskland virkeliggjorde Rote Armee Fraktion ideerne og myrdede fremtrædende kapitalister, men fik dog ikke som planlagt ram på forbundskansler Helmut Schmidt og hans udenrigsminister.

Danske Studerendes Fællesråd forsvarede i pjecen ‘Baader Meinhof-gruppen – derfor vold’ RAFs terrorangreb som ‘moralsk rigtige’, fordi RAF-medlemmerne var ‘soldater’, der deltog i proletariatets internationale kamp mod imperialismen.

I efteråret 1977 kulminerede RAF-aktionerne, samtidig med at fire medlemmer af den palæstinensiske terrorgruppe PFLP i et forsøg på at få frigivet RAF-fangerne kaprede et Lufthansa fly og tvang det til Mogadishu. Hvilket fik VS-folketingsmedlemmet Litten Hansen til at erklære, at det var magthaverne, der definerede, hvem der var terrorister: ‘Jeg tror man holder op med at betragte volden som terror i det øjeblik, man fatter, hvorfor volden er god.’ VS’eren Vibeke Sperling mente, at den danske venstrefløj kunne lære af den tyske venstrefløjs erfaringer: ‘De fleste af os er parate til at blæse en lang række virksomheder i luften, for vi har snakket så længe, men vi har åbenbart ikke snakket længe nok og godt nok. Nu må det være vores opgave (…) at give startskuddet til åbning af fronten.’

Interessant er historieprofessoren Poul Villaume, der som medlem af det stalinistiske KAml forsvarede Stalin og dermed også hans udrensninger, ja han beklagede tilmed, at der var en planlagt udrensning, som Stalin ikke fik gennemført. Ikke overraskende advarede han mod ‘NATO’s storstilede planer om en atomoprustning af Vesteuropa’. Det er ikke mindst interessant, fordi Poul Villaume i dag er administrator af store forskningsmidler til studier af Den Kolde Krig, hvilket mærkeligt nok ikke synes at forarge nogen af dem, der har så travlt med, at Bent Jensen er forudindtaget.

Der er nok af absurde eksempler at tage af, hvilket Bent Jensen gør med fryd, og han kan da heller ikke lade være med at sammenligne disse ‘frihedskæmpere’, som de anså sig selv for at være, med de russiske dissidenter. De sidste satte virkelig noget på spil og endte i fangelejre eller på psykiatriske afdelinger: ‘Deres [de danske venstreorienterede] forsøg på at fremstille sig som martyrer, udsat for alle hånde repressalier og undertrykkelse, må betegnes som patetiske.’ I virkeligheden tilhørte de danske venstreorienterede den mest privilegerede generation i Danmarks historie.

Den yderste venstrefløj, altså til venstre for SF, udgjorde højst 6,4 procent af vælgerkorpset, mens de på de højere læreanstalter repræsenterede mere end 50 procent. … Mobiliseringen af masserne lykkedes ikke.

[...]

Vi får også at vide, at Lykketoft i sine unge dage skrev, at Sovjetunionens udenrigspolitik efter 1945 – altså indlemmelsen af Østeuropa – var en forståelig reaktion på amerikanske krigstrusler mod Sovjetunionens ‘vældige’ og fredelige genopbygningsprojekt.

Det kunne være ungdomsnykker, men Lykketoft blev senere en af dem, der støttede fodnote-politikken og Norden som atomfri zone. Det er en linie, som genfindes hos alle dem, der så på USA som fjenden, der gjorde Danmark til oplagt krigsmål for Østblokken. … Ligesom det i sin tid undrede mig, da jeg som lærer på Krogerup Højskole oplevede en kollega i fuld alvor foreslå, at vi skulle erklære Krogerup for atomfri zone.

[...]

Beretningen om journalisten fra Jyllands-Posten, som angav østtyske borgere til Stasi er ikke rar, og der er andre ubehagelige afsløringer.
Spioner og især påvirkningsagenter havde det let her i landet, fordi der var så mange åndsbeslægtede, som så venligt mod øst og vredt mod vest.
Jørgen Dragsdahl ikke mindst, der arbejdede på Information, som Bent Jensen ser som en af de vigtigste desinformations-kilder her i landet, fordi bladet så ivrigt kolporterede Sovjetunionens holdninger.

Spion-sagerne gennemgås så detaljeret som PET og Statsministeriet nu tillader det, men det er ikke meget, de tillader. Forfatteren fortæller om, hvornår de to institutioner har nedlagt forbud mod at citere eller nægtet at fremskaffe dokumenter og sætter et hammerog-segl emblem som symbolsk hån.

Faktisk forekommer PETs og Statsministeriets obstruktion at være på kanten af loven, al den stund der foreligger en folketingsbeslutning om, at Center for Koldkrigsforskning bør have adgang til de samme papirer, som forskerne bag DIISrapporten og PET-kommissionen havde. Det er ikke sket.”24. februar 2014

SF’s Annika Smith: Mindre muslimforskrækkelse og vulgærkapitalisme, mere drømme, håb og æstetik

Der er noget patetisk over politikere, der ikke ønsker at magten, fordi det fjerner fokus fra det væsentlige i politik – social indignation, drømme, håb og æstetik. Folketingskandidat for SF Annika Smith i Politiken – En vulgærkapitalistisk højrefløj venter efter næste valg.

“Det ringer stadig for mine ører. Braget fra dagen hvor SF nåede sit blå bristepunkt og forlod regeringen. Splittelsen på venstrefløjen er i dag total. Men SF må rejse sig igen og mane til forsoning. … man rammer bunden og overlever, bliver man klogere på sig selv, glad for at være i live og taknemmelig ved tanken om alle de nye veje, man kan gå for at komme op på toppen igen. Det er følelsen, jeg lige nu har som medlem af SF. …

Det ligger i SF’s dna at kæmpe for økonomisk lighed på alle tænkelige måder. Det skal vi stå mere ved fremover. … Det er afgørende, at SF og Socialdemokraterne nu genfinder den sociale indignation og vender vælgernes modvilje til respekt. Ellers vil alt vores arbejde om kort tid blive rullet tilbage.

Dansk Folkeparti vil give liv til deres drømme om at udstøde alle muslimer og lukke Danmark af med grænsebomme. Venstre vil have nulvækst i det offentlige og begrænse den universelle ret til velfærd, skolegang og sygepleje. Liberal Alliance vil have minusvækst for at give himmelhøje skattelettelser til dem, der har rigeligt med penge i forvejen, og de unge, der står til at overtage Liberal Alliance, vil give danskerne lov til at bære skydevåben og sælge organer. Konservativt Folkeparti vil lægge sig i slipstrømmen af Venstre.

Alle vil de blokere for øget regulering af bankerne, kreditinstitutterne og de vanvittige bonusordninger, der skaber risikabel investeringsadfærd i finansverdenen. Og alle vil de lukke diskussionen om et bæredygtigt vækstparadigme, hvor menneskelig trivsel, rent miljø, ressourcegenbrug og dyrevelfærd kommer i højsædet.

En vulgærkapitalistisk højrefløj og et muslimforskrækket Dansk Folkeparti er kort sagt, hvad der venter Danmark, hvis højrefløjen vinder næste valg. Det går ikke. Som en af mine venner sagde forleden: ‘Jeg er dødtræt af, at vi mennesker konstant markedsgøres og værdisættes som produktionsenheder. Vi gøres efterhånden alle op i vores effekt på bruttonationalproduktet – ikke som individer med drømme, håb eller æstetik’.

(Socialistisk Folkepartis Annika Smith med Politikens Thomas Korsgaard; Foto: Facebook)

Oploadet Kl. 20:59 af Kim Møller — Direkte link22 kommentarer
Arkiveret under:


30. januar 2014

SF forlader RAF-regeringen efter intern Dong-strid: “Folketingsvalget må være rykket meget tættere på.”

Det koster at sidde i regering, siges det, men parti-eksistentielle kriser er vist forbeholdt socialistiske partier. Som ansvarlige for landets økonomi, må man prioritere, og intet slider mere på folkesocialister, der hver fjerde år går til valg på mere til alle. Dong-sagen burde ikke kunne smadre et parti, men upopulære beslutninger kræver et vist niveau af professionalisme at sælge til vælgerne. JP kommenterer SF’s deroute – Børnehaven SF.

“Så trak SF sig ud af regeringen, og så gik SF’s formand. Det var logisk, og det var uomgængeligt. Halløjet på badehotellet, i gruppeværelset og i regeringen var efterhånden så lattervækkende – men også tragisk – at der ikke var nogen vej udenom. …

Folkesocialisterne troede, at de kunne gå i regering, samtidig med at de kunne blive ved med at opføre sig som i et elevråd. Hvad danskerne har været vidner til af kaotiske og tåkrummende scener i og uden for SF’s inderkreds i de forløbne to år trodser enhver beskrivelse. Grædende pigebørn, der bliver betroet topposter; en spejlblank, ny partiformand, der fra dag ét mere har mindet om Bambi på isen end et fremtrædende medlem af landets regering foruden almindeligt kaos og studentikos ansvarsforflygtigelse.

[...]

Også for statsminister Helle Thorning-Schmidt og den radikale leder, Margrethe Vestager, er det en syngende lussing af et nederlag. De ville med djævlens vold og magt i regering med SF, selv om det seneste valgs to store tabere var netop S og SF. Thorning vil gå over i historien, som den socialdemokratiske regeringsleder, der troede på SF og lukkede SF ind i varmen. Det har vist sig at være en fejlbedømmelse af de helt store. Hun skal nu samle stumperne op. Folketingsvalget må være rykket meget tættere på.

Oploadet Kl. 14:33 af Kim Møller — Direkte link23 kommentarer


26. januar 2014

“DF vil stoppe muslimsk indvandring”, skriver Ekstra Bladet – Socialister og liberalister er meget uenige

I dansk politik vil luftig humanisme altid vinde overfor konkret erfaringsbaseret viden. Et par DF-politikere pointerer på forskellige måder, at Danmark skal gøre alt for holde muslimer ude, og så brød helvedet løs. Lidt af et paradoks, når nu ingen politikere tør gå til valg på det modsatte. Problemet er ikke indvandring eller ikke-vestlig indvandring som sådan, men Islam som religiøst og kulturelt fænomen. Alle andre ‘objektive kriterier’ er mindre objektive. Fra Ekstra Bladet – DF vil stoppe muslimsk indvandring.

“Mange højtstående medlemmer af Dansk Folkeparti kunne godt tænke sig, at alle muslimer blev sorteret fra ved den danske grænse, skriver Berlingske.

Blandt dem er partiets forsvarsordfører Marie Krarup, der mener, at tiden er inde til helt at sige nej til muslimsk indvandring.

- Vi bør begrænse den muslimske minoritets størrelse i Danmark, skriver Marie Krarup på sin Berlingske-blog.

Også Anders Vistisen, som DF-ledelsen har placeret som nummer to på listen ved forårets valg til Europa-Parlamentet, mener, at antallet af muslimer i Danmark bør begrænses.

- Der har været problemer med integration fra en række muslimske lande. Derfor synes jeg, det er en god idé at have et stop, indtil man har fået løst problemerne, siger han til Berlingske.”

(Kommentar set på Facebook, 26. januar 2014)

Det giver mindelser om Hitler, der udpegede jøderne som et problem alene på grund af deres religion. Det er diskrimination at sortere mennesker på baggrund af deres religion, og det må jeg tage den største afstand fra.” (Karina Lorentzen, Indfødsretsordfører, Socialistisk Folkeparti; EB.dk)

Vi ønsker at byde alle velkommen til Danmark, hvis de lever op til objektive kriterier. Derfor vil vi ikke medvirke til at sortere folk efter religion eller hudfarve, og det er vigtigt, at Dansk Folkeparti er klar over det.” (Jan E. Jørgensen, Indfødsretsordfører, Venstre; B.dk)

“Vi tager meget skarpt afstand fra det her. … kriterier kan og må aldrig blive religion. … DFs angreb på muslimer som kollektiv svarer desværre til den forfølgelse af kristne, der for øjeblikket foregår i mange lande i Mellemøsten. Begge former for forfølgelse er rædselsfulde.” (Mette Bock, Indfødsretsordfører, Liberal Alliance; B.dk)4. januar 2014

SF gør muslim til kulturordfører: Dansk kultur styrkes af mangfoldighed, vi skal af-nationalisere danskhed

Jeg tror ikke Helle Thorning-Schmidt udskriver valg i 2014, men med internationalsocialisten Trine Pertou Mach i SF’s pressede folketingsgruppe, udelukker jeg intet. Gårsdagens SF-historie var dog valget af Özlem Cekic som kulturordfører. Fra Berlingske – Cekic: Dansk kultur ikke kun flæskesteg og øl.

“Hun vil lægge op til debatter om, hvad der er dansk kultur, og hvordan man i Danmark skal forholde sig til interkulturelle påvirkninger. …

For mig er danskhed hverken nationalisme eller konservatisme. Dansk kultur kan ikke alene reduceres til flæskesteg eller Carlsberg-øl. For mig er frisind, solidaritet, ytringsfrihed og frihed til forskellighed vigtige kendetegn for dansk kultur. Det er også derfor, at Danmark har været foregangsland for seksuelt frisind, regnbuefamilier og homoseksuelles ligestilling,’ siger hun og i en skriftlig kommentar og retter kritik mod Dansk Folkeparti og 00ernes ‘nationalisme’.

‘Nationalismen har været med til at sætte grupper op mod hinanden frem for at bygge broer. Det gælder om at huske, at dansk kultur faktisk styrkes af mangfoldighed og interkulturelle strømninger. Modsat mange DFere mener jeg ikke, at globaliseringen er en trussel. Tværtimod. Globaliseringen er en invitation til at lære nyt. Vores kultur er ikke blevet dansk, fordi vi har gemt os bag grænsebomme,’ siger Cekic.”

(Trine Pertou Mach på Modkraft.dk, 2010)

“Som første punkt på sin to do-liste vil Özlem Cekic se nærmere på: Hvad er danskheden, hvem har patent på den, og ikke mindst hvorfor det er så vigtigt med globalisering internationalt udsyn.

- Som jeg tror er en måde at befri danskheden for en national besættelse, siger SF’s ny kulturordfører til dr.dk.” (Özlem Cekic til DR.dk, 3. januar 2013)

Oploadet Kl. 04:56 af Kim Møller — Direkte link53 kommentarer


24. december 2013

Tidl. DSU-ledere nægtede forskere aktindsigt i Bl.a. ‘Notits af… vedrørende MF’er for Socialdemokratiet’

Jakob Scharf er tidligere lokalformand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom i Nakskov, og har ifølge kilde stadig privat kontakt til den tidligere DSU-landsformand og senere justitsminister Morten Bødskov. Fra BT – PET vil holde oplysninger hemmelige: Sandheden om KGBs danske venner skjules.

“Sandheden om de danskere, der under Den Kolde Krig arbejdede tæt sammen med eller aktivt støttede Sovjetunionen og de øvrige fjendtlige regimer i øst, bliver ikke som ventet afsløret i et længe ventet historisk værk, der udgives til februar.

Politiets Efterretningstjeneste har, i langt de fleste tilfælde med støtte fra Justitsministeriet, i cirka 200 tilfælde afvist professor, dr. pihl. Bent Jensen fra Center for Koldkrigsforskning og hans medarbejdere adgang til en række hemmelige oplysninger fra koldkrigstiden eller nægtet Bent Jensen at omtale centrale oplysninger, han har fået adgang til. Det gælder især en række detaljerede oplysninger om danskere, herunder især personer i Socialdemokratiet, Radikale og SF, der under Den Kolde Krig var under mistanke for at samarbejde tæt med fjenden i øst. …

PET har for eksempel nægtet Center for Koldkrigsforskning at røbe indholdet i dokumenter som ‘Notits af 15. marts 1990 vedr. MF’er for Det Radikale Venstre’, ‘Notits af 8. juli 1986 vedrørende MF’er for Socialdemokratiet’ og ‘Udskrift fra sagssystem af 26. november 2009 vedrørende MF’er for Socialistisk Folkeparti’, ‘Notat vedr. russisk kultivering af dansk statsborger’, ‘Notat af 24. maj 1985 vedr. Gert Petersen, SF’, ‘Notat af 10. januar 1986 vedr. Det Radikale Venstre’, ‘Notat fra marts 1978 vedr. SF og Radikale’ – blot for at nævne enkelte eksempler.

Disse oplysninger har den nu afgående chef for Politiets Efterretningstjeneste, politimester Jakob Scharf, besluttet at hemmeligholde, og det bliver derfor ‘et amputeret’ forskningsværk om Danmark under den kolde krig, der med års forsinkelse udkommer februar næste år, siger professor Bent Jensen.

- Vi er desværre ikke i stand til at give en så god og fyldestgørende beskrivelse som vi gerne ville, især ikke når det gælder oplysninger om de sovjetiske forsøg på at påvirke betydningsfulde personer i det danske samfund. I nogle tilfælde må vi ikke nævne folks navne, i andre tilfælde er det organisationer, politiske partier og grupperinger, og det er stærkt utilfredsstillende, fordi den opgave, vi blev stillet, blandt andet var at beskrive den fjendtlige påvirkning, siger professor Bent Jensen.”20. november 2013

Rekordvalg til Enhedslisten i København – Flere og flere indvandrerstemmer til Socialdemokraterne

Hvor det ikke lykkedes noget parti til højre for Dansk Folkeparti at komme tæt på et byrådsmandat, så fejrede Enhedslisten (kommunistisk fællesliste) storsejre rundt omkring i landet, typisk på bekostning af Socialistisk Folkeparti (reformeret kommunistparti). I København fik partiet hele 19,5 procent, og selvom det er godt maskeringen ryger og de tvinges til at tage ansvar, så vil det selvfølgelig få store konsekvenser for den politiske kultur. Landets forrige statsminister oplevede det på den hårde måde i går – Løkke overfaldet verbalt.

“Lars Løkke ankom på cykel sammen med sin søn Bergur Løkke Rasmussen og konen Sólrun. Allerede ude på gaden gik manden i klinch med Lars Løkke og råbte ham ind i hovedet. Sceancen gentog sig kort efter, da Lars Løkke havde stemt på sin søn til regionsvalget og talte med journalisterne.

‘Fascista, facista’, råbte manden igen i hovedet på Venstre-manden…”

(Rekordvalg for Enhedslisten (8,5 til 19,5) – Derudover fik Kommunisterne 1171 stemmer)

De fleste der har stemt Enhedslisten er ganske givet protestvælgere, men at de revolutionære står så stærkt i hovedstaden er også en indikation på at de største byer er tabt for de borgerlige. I sidste ende handler det om demografi. Tilstedeværelsen af kulturmarxistisk-skolede universitetsstuderende og flere og flere indvandrere, må nødvendigvis gøre de store byer til røde bastioner. Ikke nødvendigvis blodrøde, men røde.

Blå blok kom forholdsvis tæt på i Odense, men tabte i sidste ende 15-14 – blandt andet fordi der var uforholdsmæssige mange røde vælgere i visse distrikter. Kampen for at få alle til at stemme, er selvfølgelig helt i demokratiets ånd, men ligner til forveksling mobilisering af røde kernevælgere. På valgdagen kunne man læse i Fyens Stiftstidende, at det især var “de unge, de udsatte og indvandrerne” der ikke stemte ved det forrige valg.

Fra Fyens.dk – Vollsmose-vælgere: – Mange forstår ikke vores demokrati.

“I Vollsmose er der heftig trafik ved stemmeurnerne på valgdagen. Men mange borgere bliver hjemme, lyder det. En næsten 20 meter lang kø af vælgere stod tirsdag morgen klar til at sætte deres krydser, da formanden for valgstyrerne på Abildgårdskolen i Vollsmose piftede kommunalvalget i gang. … Kun omkring 37 procent af landets indvandrere og efterkommere stemte ved kommunalvalget i 2009. Og som på landsplan kæmper man også i Odense med særlig lav valgdeltagelse blandt kommunens indvandrere.

I Odense har meningsmålingerne op til valgdagen tydet på, at byens socialdemokratiske borgmester, Anker Boye, kan blive siddende på posten.

Op ad formiddagen tropper han pludselig op på Abildgårdskolen. Her giver borgmesteren hånd og taler med vælgerne og skolens elever, og samtidig roser han den kommunale indsats for at få flere indvandrere og efterkommere til at stemme.

- Jeg håber naturligvis, at stemmeprocenten her i området stiger. Og jeg tror på, at nogle af de initiativer, som vi har iværksat i kommunen, men også på landsplan, kan hjælpe borgerne til at forstå, hvor vigtig deres stemme er, siger Anker Boye.

(Højere stemmeprocent (37 til 48) i Vollsmose: 1761 ud af 3696 stemte på Socialdemokraterne)

“… valgdeltagelsen er også steget i Tingbjerg” (DR1, 20. november 2013)18. november 2013

Kurdiske Halime Oguz (SF) om eks-mand: “Han beskyldte mig for at ville være dansker.”

Kurdiske Halime Oguz er interviewet til BT, og giver endnu en bredside til den kulturblinde venstrefløj. Herunder lidt fra en portræt trykt i Weekendavisen tilbage i 2011 – Tredje generation vil tage vores hævn (se evt. Q Freedom på Facebook).

“Weekendavisen er taget til Odense for at mødes med tre muslimske kvinder, to på 19, en på 39. … Halime Oguz – 39 år, specialestuderende, fraskilt, et barn, kurdisk afstamning. Hennafarvet krøllet hår. Grøn top, grå habitjakke.

‘Tyrkiske piger er mere frie i en tyrkisk storby end i en dansk mellemstor by som Odense. … Jeg kom til Danmark fra Tyrkiet som femårig i 1976. Min far var en klassisk gæstearbejder. … Han var også meget velintegreret. Jeg fik et dansk navn: Lene. Dengang havde vi mange danske venner. Det ændrede sig dramatisk, da vi flyttede til Vollsmose.

Men det ændrede sig også, fordi der i 1979 kom en islamisering over hele Mellemøsten som følge af den iranske revolution. Den nåede også til Danmark. Min mors tørklæde kom til at se anderledes ud, min far sås pludselig i moskeen. Da jeg var 12-13 år, fik vi tilsendt fra Tyrkiet kassettebånd med tyrkiske imamer, som prædikede islam. De skræmte mig fra vid og sans. Jeg hadede de bånd og kan stadig huske dem. Men jeg begyndte selv at bede fem gange om dagen og overvejede at gå med slør.

Min far var med til at grundlægge den tyrkiske moské i Odense og begyndte at prædike der. Førhen drak han. Hans brødre havde altid drillet ham med, hvor irreligiøs han var. Jeg blev gift i 1988, da jeg var 17. Min mand var 24. Året efter fik vi min datter. Jeg forsøgte at tilpasse mig de andre gifte kvinder. Jeg begyndte at lave gode retter og gøre rent. …

Fra jeg blev gift, klippede jeg båndene til alle mine danske veninder. Jeg havde intet tilfælles med dem. Jeg blev ensom – og sulten rent åndeligt. Efter ti års ægteskab havde jeg fået det dårligere og dårligere. Min mand gik klokken syv om morgenen og kom hjem efter midnat. Hvad skulle jeg lave? Jeg gik i stykker. Da jeg var 27, meldte jeg mig til kurser på VUC. Så kom jalousien. Han fulgte efter mig og tjekkede mine tasker for at se, om der var noget, han kunne finde. Jeg kunne ikke sige noget positivt om danskere, uden at han blev ekstremt hidsig.

Han beskyldte mig for at ville være dansker. Han kunne heller ikke holde ud, at jeg uddannede mig og blev klogere end ham. Jeg begyndte at hyperventilere og var hunderæd for, at han skulle dukke op på skolen og gøre noget pinligt. Han vidste nøjagtigt, hvornår jeg havde fri. Kom jeg fem minutter for sent, brød helvede løs. Da jeg havde været gift med ham i 15 år, kunne jeg ikke mere. I 2002 blev vi skilt. Det er det bedste, jeg har gjort. Jeg holdt ud så længe på grund af omgangskredsen og familiens manipulationer. De brugte min datter mod mig. Jeg ofrede mig for familien og de traditioner, som jeg forbander langt væk.

Da jeg siden hen kom til at læse middelalderlitteratur på litteraturvidenskab, kunne jeg ikke lade være med at le. Indvandrere lever efter middelalderlige traditioner. Jeg nåede at blive 33, før jeg fik mig et almindeligt job med lønsedler og breve i mit eget navn. Jeg blev en almindelig borger. Mange kvinder lider og har traumer. De kan ikke komme ud af deres ægteskaber. Der er hundredvis af eksempler. Når jeg ser de kvinder, forbander jeg traditionen. Den er så kynisk. …

Når man er skilt, skal man først til at passe på. Selv om jeg er 39, kan jeg ikke hænge ud hele natten i Odense. Det ville krænke min familie, hvis det blev opdaget. Hvis jeg vælger en dansk mand, vil der kun komme ballade. Onkler og tanter ville ringe fra Tyrkiet og hidse min mor op, og det vil også gå ud over min datter og hendes fremtid. Ingen vil fri til hende, hvis jeg er løs på tråden.

Jeg synes, det er naivt, når partier i Folketinget siger, at danskere er racister. Jeg oplever desværre mere racisme og intolerance blandt mellemøstlige indvandrere. Der er mange fordomme. Man finder i dag ingen indvandrermænd med et frisindet forhold til kvinders seksualitet. Kvinder bliver set på som et hvidt lagen : Det skal være rent, hvis de skal være mødre til hans barn. Indvandrerkvinder er selv med til at kaste de første sten. Kvinder er kvinders værste fjender. Derfor er de også bange for hinanden.

Integrationen har ikke virket. Tag til Vollsmose: Det er ikke dansk. Det er Saudi Arabien. Selv om integration diskuteres på livet løs, ved de, der udgør problemet, det ikke. De ser ikke dansk fjernsyn eller læser danske aviser.’”

Oploadet Kl. 19:24 af Kim Møller — Direkte link17 kommentarer


17. november 2013

SF’er kræver kulturel integration: “Jeg står ikke stiltiende uden for og ser samfundet falde fra hinanden.”

Kommentar af SF’s Halime Oguz i Berlingske – Venstrefløjen skal støtte oprørske nydanskere (kræver login).

“Vrede unge nydanskere skælder ud på deres forældregeneration. Jeg deler deres vrede. Men jeg er også vred på venstrefløjen, som jeg selv tilhører. Mange venstreorienterede ser kun sociale problemer i ghettoerne og overser, at der også i en del sammenhænge findes kulturelle forklaringer på konfliktsituationerne.

Det provokerer mig således helt vildt, når venstreorienterede udelukkende har øje for, hvordan dette argument gavner højrefløjen. Hvorfor er det ikke de gode kræfter på venstrefløjen, der i overensstemmelse med dennes antiautoritære tradition påpeger disse ting? …

Venstrefløjen skal støtte de progressive, moderne kræfter blandt nydanskerne og utvetydigt lægge afstand til gammeldags religiøse og kulturelle forestillinger. Den skal ophæve berøringsangsten over for den kulturelle heksekedel, ghettoerne er. De unge nydanske oprørere fremhæver jo selv, at kulturen er problemet! Ligesom venstrefløjen støttede ungdomsoprøret eller kvindekampen som frigørelsesprojekter, bør venstrefløjen arbejde for de nydanskere, der som den unge digter Yehya Hassan er ofre for en dysfunktionel opvækst, eller de unge adfærdsregulerede kvinder, der som Ayse Dudu Tepe, radioværtinde ved Radio24syv, har fået et forkvaklet følelsesliv. …

Jeg konstaterer således, at integrationen i ghettoerne er slået fuldstændig fejl. For guderne skal vide, at der er blevet postet milliarder af kroner fra puljer og lignende i integrationen i de forskellige ghettoer, og lige meget har det hjulpet! Man kan deraf udlede, at det ikke nødvendigvis er pengene, der er problemet. Man kan derimod på venstrefløjen efterlyse en ændring af det sociale greb, hvormed man løser problemerne.

Når unge nydanskere i boligkvarterer chikanerer og overfalder etniske danskere, når der kastes sten efter ambulancer, brandbiler, postbiler eller politibiler, eller når man oplever æresvold mod unge kvinder, forsøger mange på venstrefløjen at glatte ud og bortforklare. Uanset et væld af alvorlige episoder er den mest brugte bortforklaring, at man nu endelig ikke skal generalisere på baggrund af enkelttilfælde. Venstrefløjen vil ofte ikke se virkeligheden i øjnene, og selv den massive sociale kontrol af især kvinderne findes der undskyldninger for. Sandheden er, at der i ghettoerne opretholdes parallelsamfund, der står for et patriarkalsk, repressivt system. Dette system skal venstrefløjen vende sig imod. …

En vellykket integration er, at vi accepterer hinandens forskelligheder inden for rammerne af de moderne samfundsregler med frihed, lighed og demokrati. Dermed være netop ikke sagt, at man ikke skal bevare sin kulturelle egenart. Men den integration, jeg taler om, er én, hvor man tager nogle vigtige værdier fra det moderne danske samfund til sig for overhovedet at kunne fungere i dette samfund. På den måde behøver integrationen og den kulturelle egenart ikke at være modsætninger.

Det forekommer mig, at venstrefløjen har mere end svært ved at finde den rette formel til at adressere problemerne i ghettoerne i dag. I sit forsøg på i tolerancens navn at gøre godt er venstrefløjen ude af stand til at skelne godt fra ondt…

Jeg står ikke stiltiende uden for og ser samfundet falde fra hinanden.

Oploadet Kl. 19:57 af Kim Møller — Direkte link35 kommentarer
Arkiveret under:
Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

Næste side »