27. marts 2014

Haderslev Byråd: Socialdemokrat sammenlignede DF’er med “folk, der brændte synagoger af i 30′erne”

En socialdemokrat kalder et andet byrådsmedlem for nazist, og undskylder efterfølgende sin retorik. Overskriften på DR Online blev ikke ‘Socialdemokrat fortryder nazi-beskyldning’, men – Vred DF’er om nazist-beskyldning: Jeg er dybt rystet. Gad vide om skolelærer Gregersen underviser i historie…

“Følelserne kom fuldstændig i kog, da byrådet skulle tage stilling til, om kommunes borgere skal til en vejledende folkeafstemning om, hvorvidt det skal være muligt at bygge en moske i byen eller ej. Socialdemokraternes Karl Gunnar Gregersen beskyldte sin byrådskollega, Peter Kofod Poulsen fra Dansk Folkeparti, for at være nazist. …

I løbet af debatten sammenlignede Karl Gunnar Gregersen sin byrådskollega fra Dansk Folkeparti med de folk, der brændte synagoger af i 30′erne.

- Det gør jeg, fordi Peter Kofod lagde fra land med at fortælle en historie om Danmark gennem 1000 år og om alle de dårlige ting, der ville ske, hvis muslimerne fik lov til at få en synagoge. …, fortæller Karl Gunnar Gregersen. …

Karl Gunnar Gregersen blev kraftigt irettesat af både den socialdemokratiske gruppeformand og af borgmester H.P Geil fra Venstre efter sit angreb. Og Karl Gunnar Gregersen beklagede også og sagde undskyld i byrådssalen for sine udtalelser.

- Jeg har sagt undskyld til Peter Kofod Poulsen. Jeg er gået en kende over stregen. …, indrømmer Karl Gunnar Gregersen.”

Oploadet Kl. 14:31 af Kim Møller — Direkte link23 kommentarer


1. marts 2014

Bent Jensen, Ulve, får og vogtere: Om Sperling, Villaume, Lykketoft og ‘journalisten fra Jyllands-Posten’

Som Klaus kjøller pointerer i Berlingske, så er medieomtalen af Bent Jensens nye to-bindsværk om Den Kolde Krig, et skoleeksempel på hvorledes MSM formidler ukomfortable nyheder. Vi får ‘proceshistorien’ om en ‘kontroversiel’ forsker, der skamroses af borgerlige og kritiseres af røde, men meget lidt om de konkrete resultater af historieforskningen, der ellers leveres i citatform direkte fra hidtil ukendte kilder.

(Mere om udgivelsen: Snaphanen, Deadline, P1, Politiken)

Her lidt fra Bo Bjørnvigs faktamættede anmeldelse af ‘Ulve, får og vogtere’ i seneste Weekendavisen – De kolde kapitalister og de varme røde (ikke online).

“… det gik vildt for sig. VS var langt ude. Sten Folke, der sad i Folketinget for VS fra 1975-84, mente at sabotageaktioner mod amerikansk ejendom ville være bevidstgørende for arbejderklassen og blev støttet af flere medlemmer af VS’ hovedbestyrelse, hvorefter det indgående blev drøftet, ‘hvordan man forud for udførelsen af sabotagen skulle informere befolkningen gennem propaganda, så den lettere ville kunne forstå sabotagehandlingen.’ Her lå Sten Folke på linie med Rote Armee Fraktion (RAF) i Tyskland, der igen støttede sig til Lenin, der mente at terror havde en opdragende effekt på masserne. I vores NATO-allierede Vesttyskland virkeliggjorde Rote Armee Fraktion ideerne og myrdede fremtrædende kapitalister, men fik dog ikke som planlagt ram på forbundskansler Helmut Schmidt og hans udenrigsminister.

Danske Studerendes Fællesråd forsvarede i pjecen ‘Baader Meinhof-gruppen – derfor vold’ RAFs terrorangreb som ‘moralsk rigtige’, fordi RAF-medlemmerne var ‘soldater’, der deltog i proletariatets internationale kamp mod imperialismen.

I efteråret 1977 kulminerede RAF-aktionerne, samtidig med at fire medlemmer af den palæstinensiske terrorgruppe PFLP i et forsøg på at få frigivet RAF-fangerne kaprede et Lufthansa fly og tvang det til Mogadishu. Hvilket fik VS-folketingsmedlemmet Litten Hansen til at erklære, at det var magthaverne, der definerede, hvem der var terrorister: ‘Jeg tror man holder op med at betragte volden som terror i det øjeblik, man fatter, hvorfor volden er god.’ VS’eren Vibeke Sperling mente, at den danske venstrefløj kunne lære af den tyske venstrefløjs erfaringer: ‘De fleste af os er parate til at blæse en lang række virksomheder i luften, for vi har snakket så længe, men vi har åbenbart ikke snakket længe nok og godt nok. Nu må det være vores opgave (…) at give startskuddet til åbning af fronten.’

Interessant er historieprofessoren Poul Villaume, der som medlem af det stalinistiske KAml forsvarede Stalin og dermed også hans udrensninger, ja han beklagede tilmed, at der var en planlagt udrensning, som Stalin ikke fik gennemført. Ikke overraskende advarede han mod ‘NATO’s storstilede planer om en atomoprustning af Vesteuropa’. Det er ikke mindst interessant, fordi Poul Villaume i dag er administrator af store forskningsmidler til studier af Den Kolde Krig, hvilket mærkeligt nok ikke synes at forarge nogen af dem, der har så travlt med, at Bent Jensen er forudindtaget.

Der er nok af absurde eksempler at tage af, hvilket Bent Jensen gør med fryd, og han kan da heller ikke lade være med at sammenligne disse ‘frihedskæmpere’, som de anså sig selv for at være, med de russiske dissidenter. De sidste satte virkelig noget på spil og endte i fangelejre eller på psykiatriske afdelinger: ‘Deres [de danske venstreorienterede] forsøg på at fremstille sig som martyrer, udsat for alle hånde repressalier og undertrykkelse, må betegnes som patetiske.’ I virkeligheden tilhørte de danske venstreorienterede den mest privilegerede generation i Danmarks historie.

Den yderste venstrefløj, altså til venstre for SF, udgjorde højst 6,4 procent af vælgerkorpset, mens de på de højere læreanstalter repræsenterede mere end 50 procent. … Mobiliseringen af masserne lykkedes ikke.

[...]

Vi får også at vide, at Lykketoft i sine unge dage skrev, at Sovjetunionens udenrigspolitik efter 1945 – altså indlemmelsen af Østeuropa – var en forståelig reaktion på amerikanske krigstrusler mod Sovjetunionens ‘vældige’ og fredelige genopbygningsprojekt.

Det kunne være ungdomsnykker, men Lykketoft blev senere en af dem, der støttede fodnote-politikken og Norden som atomfri zone. Det er en linie, som genfindes hos alle dem, der så på USA som fjenden, der gjorde Danmark til oplagt krigsmål for Østblokken. … Ligesom det i sin tid undrede mig, da jeg som lærer på Krogerup Højskole oplevede en kollega i fuld alvor foreslå, at vi skulle erklære Krogerup for atomfri zone.

[...]

Beretningen om journalisten fra Jyllands-Posten, som angav østtyske borgere til Stasi er ikke rar, og der er andre ubehagelige afsløringer.
Spioner og især påvirkningsagenter havde det let her i landet, fordi der var så mange åndsbeslægtede, som så venligt mod øst og vredt mod vest.
Jørgen Dragsdahl ikke mindst, der arbejdede på Information, som Bent Jensen ser som en af de vigtigste desinformations-kilder her i landet, fordi bladet så ivrigt kolporterede Sovjetunionens holdninger.

Spion-sagerne gennemgås så detaljeret som PET og Statsministeriet nu tillader det, men det er ikke meget, de tillader. Forfatteren fortæller om, hvornår de to institutioner har nedlagt forbud mod at citere eller nægtet at fremskaffe dokumenter og sætter et hammerog-segl emblem som symbolsk hån.

Faktisk forekommer PETs og Statsministeriets obstruktion at være på kanten af loven, al den stund der foreligger en folketingsbeslutning om, at Center for Koldkrigsforskning bør have adgang til de samme papirer, som forskerne bag DIISrapporten og PET-kommissionen havde. Det er ikke sket.”26. februar 2014

Helle Thorning & EU: Sverige, Frankrig og Finland udbetaler kun børnepenge til børn, der bor i landet

Schweiz har vist vejen, for som professor Ole Hasselbalch beskrev sidste uge i en kronik i Jyllands-Posten, så kan enhver folkeretslig forpligtelse altid underkendes af gældende dansk lov, et princip fastslået i dansk lov tilbage i 1819. Lidt fra en længere analyse i Den Korte Avis – En gigantisk foræring til Thulesen Dahl.

“Den radikale skatteminister Morten Østergaard har nu fremlagt et lovforslag om børnecheck til EU-borgere. Den gamle lov opererer med, at EU-borgere først kan få børnecheck, når de har optjent til den ved at arbejde og betale skat i Danmark i to år. Men det strider mod EU-reglerne, fortalte EU-Kommissionen sidste sommer.

Siden da har man haft den bizarre situation, at regeringen har fulgt EU-reglerne i strid med den eksisterende danske lovgivning. Men den har ikke villet fremlægge et nyt lovforslag i Folketinget, der flugtede med EU, fordi det med stor sandsynlighed ville blive stemt ned. …

Nu kommer Østergaard så med sit forslag. Han har tilsyneladende tænkt, at angreb er det bedste forsvar. Så han nøjes ikke med at sige, at regeringen er nødt til at bøje sig for EU. Han siger klart og tydeligt, at han anser EU-reglerne for rigtige og rimelige. …

Om De Radikale vinder på dette, er uvist. Men én ting er sikker: Socialdemokraterne taber stort på det. Østergaards offensive stil er en katastrofe for regeringen. Alt tyder på, at der er massivt flertal i befolkningen for at fastholde optjeningskravet.

Samtidig kommer to socialdemokratiske EU-politikere med en kritik, der ligner de borgerliges. Det drejer sig om Jeppe Kofoed, partiets spidskandidat ved valget til Europa-Parlamentet, og Christel Schaldemose, der i dag sidder i Europa-Parlamentet.

Kofoed kritiserer EU-reglerne. Og Schaldemose kritiserer, at regeringen ikke er gået i forhandling med EU-kommissionen for at finde en løsning, der lever op til nogle af de danske ønsker. Det burde være muligt, siger hun. …

Thornings trængsler med denne sag standser ikke her. Nu inddrager Venstre et svar, som Socialministeriet afgav sidste efterår, i debatten.

I dette svar hedder det, at lande som Finland, Frankrig, Rumænien og Sverige kun udbetaler børnepenge til børn, der bor i landet. Oplysningerne er hentet fra EU-kommissionen (Jyllands-Posten). Det er selvfølgelig vand på oppositionens mølle.

Den danske regering har ikke på noget tidspunkt tilkendegivet, at den ville afprøve muligheden for at opnå en lignende ordning. … Helle Thorning har nøjedes med at gentage, at der ikke er noget at gøre. Og Morten Østergaard træder i det blødende sår ved at fortælle befolkningen, at det kun er godt at give EU-borgere øjeblikkelig adgang til danske børnepenge. …

Juridisk har Thorning sikkert ret i, at Danmark vil få en EU-sag på halsen, hvis vi bare holder fast i optjeningsprincippet. Men billedet af en statsminister, der regerer hen over hovedet på Folketinget af hensyn til EU er politisk fuldstændig dødbringende for hende.”24. februar 2014

Rød EU-fori: Jeppe Kofod ‘vil stemme for’, “men understreger samtidig, at han ikke har skiftet holdning”

Europaparlamentsvalget nærmer sig, og ligesom blå Jens Rohde i 2009 gik til valg på at blive ‘en dansk stemme i EU’, så forsøger røde Jeppe Kofod nu også at spille på to heste. Begge ved, at ærlighed i forhold til EU er en karrieredræber. Fra Ekstra Bladet – S-spids: Urimeligt at østarbejdere sender børnecheck hjem.

“Socialdemokraternes spidskandidat til Europa-Parlamentet, Jeppe Kofod, er yderst skeptisk over konsekvenserne ved regeringens lovforslag om EU-borgeres ret til børnecheck i Danmark.

Regeringen, der består af Kofods eget parti og de radikale, har i dag fremsat et lovforslag, som giver EU-borgere ret til børnepenge fra første arbejdsdag i Danmark.

Men den slags er en dårlig idé, har Jeppe Kofod tidligere klart givet udtryk for. Så sent som i januar skrev han således i Magasinet Politik:

‘Er det rimeligt, at man som polsk arbejdstager i Danmark kan sende børnepenge hjem til sine børn i Polen betalt af de danske skatteydere? Det mener jeg ikke’, skrev Kofod og fortsatte:

‘… jeg mener ikke det er rimeligt, at man kan sende børnepenge ud af landet. I Polen er leveomkostningerne væsentligt lavere end i fx Danmark. Derfor er det ikke rimeligt, at man kan sende den danske velfærdsydelse ud af landet.’ …

Over for Ekstra Bladet forsikrer Jeppe Kofod, at han vil stemme for regeringens forslag – men understreger samtidig, at han ikke har skiftet holdning.

Oploadet Kl. 19:03 af Kim Møller — Direkte link15 kommentarer


1. februar 2014

Megafon (Politiken, TV2): Dansk Folkeparti på 20,1 procent – større end Socialdemokraterne

For et par dage siden fik Dansk Folkeparti 20,6 procent i en Yougov-måling for Metroxpress. Nu er partiet for første gang over 20 procent i Megafon, der leverer meningsmålinger for Politiken og TV2. Baggrunden er lidt billig, men tendensen er klar, og det kommende EP-valg vil kun forstærke udviklingen. Fra TV2 Online – DF stormer forbi S efter Dong-ballade.

Hvis der var folketingsvalg i morgen, ville Dansk Folkeparti blive større end Socialdemokraterne. Og ikke mindre end hver femte vælger ville sætte deres kryds ved Kristian Thulesen Dahls parti.

Sådan lyder det opsigtsvækkende resultat af en ny meningsmåling, som Megafon har gennemført for TV 2 og Politiken. Målingen kommer efter et par uger med massivt fokus på den såkaldte Dong-sag – der også i går førte til, at SF forlod regeringen.”

Oploadet Kl. 17:44 af Kim Møller — Direkte link30 kommentarer


31. januar 2014

For 16 mia. muslimer, “uden detaljerede udgiftsberegninger i f.eks. retsvæsenet eller i socialvæsenet”

Vi er relativt tidligt i den eksponentielle udvikling, men allerede nu klynker socialisterne over besparelser på velfærdsstaten. I 2050 vil problemerne have en ganske anderledes karakter, hvad sådan set ikke har noget ‘ikke-vestlig indvandring’ at gøre, men med det religiøse og kulturelle ophav hos indvandrere fra lande såsom ‘Tyrkiet, Irak, Bosnien-Hercegovina, Iran, Pakistan, Libanon og Somalia’.

Fra Jyllands-Posten – 5.000 nye ikke-vestlige indvandrere koster 2,1 mia..

Derimod belaster indvandrere fra ikke-vestlige lande som Tyrkiet, Somalia, Iran, Irak og Libanon i år de offentlige kasser med 16,6 mia. kr. Det fremgår af en analyse, som Rockwool Fondens Forskningsenhed har foretaget på baggrund af den såkaldte Dream-model. …

Analysen viser tillige, at mønsteret vil fortsætte med at se sådan ud langt ud i fremtiden. Ikke-vestlige indvandrere vil også i 2050 give et samfundsmæssigt underskud

[...]

Beregningen omfatter dog ikke detaljerede udgiftsberegninger i f.eks. retsvæsenet eller i socialvæsenet fordelt på nationaliteter. Havde disse tal kunnet indregnes i analysen, ville underskuddet på indvandrere fra ikke-vestlige lande have været større, siger seniorforsker Marie Louise Schultz-Nielsen fra Rockwool Fondens Forskningsenhed. …

Analysen viser også, hvad det betyder for den danske samfundsøkonomi, hvis der kommer 5.000 ekstra indvandrere fra ikke-vestlige lande til Danmark. Det vil forværre den offentlige økonomi med 2,1 mia. kr. årligt.”

Socialdemokraternes integrationsordfører, Mette Reissmann, fokuserer på, at der i 2050 vil være et samlet positivt bidrag fra indvandrernes side generelt set, når ikke-vestlige og vestlige indvandrere lægges sammen. Hun afviser, at der er behov for at regulere i tilstrømningen af indvandrere.”

Oploadet Kl. 16:17 af Kim Møller — Direkte link22 kommentarer


30. januar 2014

SF forlader RAF-regeringen efter intern Dong-strid: “Folketingsvalget må være rykket meget tættere på.”

Det koster at sidde i regering, siges det, men parti-eksistentielle kriser er vist forbeholdt socialistiske partier. Som ansvarlige for landets økonomi, må man prioritere, og intet slider mere på folkesocialister, der hver fjerde år går til valg på mere til alle. Dong-sagen burde ikke kunne smadre et parti, men upopulære beslutninger kræver et vist niveau af professionalisme at sælge til vælgerne. JP kommenterer SF’s deroute – Børnehaven SF.

“Så trak SF sig ud af regeringen, og så gik SF’s formand. Det var logisk, og det var uomgængeligt. Halløjet på badehotellet, i gruppeværelset og i regeringen var efterhånden så lattervækkende – men også tragisk – at der ikke var nogen vej udenom. …

Folkesocialisterne troede, at de kunne gå i regering, samtidig med at de kunne blive ved med at opføre sig som i et elevråd. Hvad danskerne har været vidner til af kaotiske og tåkrummende scener i og uden for SF’s inderkreds i de forløbne to år trodser enhver beskrivelse. Grædende pigebørn, der bliver betroet topposter; en spejlblank, ny partiformand, der fra dag ét mere har mindet om Bambi på isen end et fremtrædende medlem af landets regering foruden almindeligt kaos og studentikos ansvarsforflygtigelse.

[...]

Også for statsminister Helle Thorning-Schmidt og den radikale leder, Margrethe Vestager, er det en syngende lussing af et nederlag. De ville med djævlens vold og magt i regering med SF, selv om det seneste valgs to store tabere var netop S og SF. Thorning vil gå over i historien, som den socialdemokratiske regeringsleder, der troede på SF og lukkede SF ind i varmen. Det har vist sig at være en fejlbedømmelse af de helt store. Hun skal nu samle stumperne op. Folketingsvalget må være rykket meget tættere på.

Oploadet Kl. 14:33 af Kim Møller — Direkte link23 kommentarer


25. januar 2014

Århus-borgmester Jacob Bundsgaard “opfordrer imamer, moskéens bestyrelse… til at tage ansvar”

Østjyllands Politi fortæller til Jyllands-Posten, at 22 ud af 27 Syrien-rejsende militante fra Århus har haft sin gang i Grimhøjvej-moskéen. Borgmester Jacob Bundsgaard har et veltrimmet skæg, men fatter tilsyneladende ikke, at moskéen fungerer som kasernebygning for islamistisk ideologi – Borgmester: Moské skal tage ansvar.

“Med denne nye viden kræver myndighederne nu, at folkene bag moskéen bidrager til at sikre, at færre unge aarhusianere ender som ‘kanonføde’ i Syrien, som borgmester Jacob Bundsgaard (S) udtrykker det, og bliver trænet i at lave terrorhandlinger, der kan ramme Aarhus.

‘Det giver grund til et helt særligt fokus på, hvad der sker i den moské. Moskéen er nødt til at reagere på det her, og vi vil selvfølgelig lægge pres på og meget skarpt opfordre til, at man handler. Vi er nødt til at se nogle initiativer, som viser både de unge og omverdenen, at de tager det her meget alvorligt,’ siger borgmesteren og opfordrer imamer, moskéens bestyrelse og øvrige folk omkring Grimhøjvej 7 til at tage ansvar.

[...]

Den køber Jacob Bundsgaard ikke:

‘De er nødt til at anerkende, at de enten er en del problemet eller en del af løsningen på det her.’”

Oploadet Kl. 11:35 af Kim Møller — Direkte link52 kommentarer


13. januar 2014

Den Korte Avis: Karen Hækkerup talte usandt om udlændingeregler – DR & TV2 hjalp med at flytte fokus

Yderst informativ artikel på Den Korte Avis – Karen Hækkerup, DR og TV2 førte befolkningen bag lyset. Se evt. det pågældende indslag i TV-avisen (10. januar 2014, 18.30) og TV2 Nyhederne (10. januar 2014, 19.00).

“Antallet af familiesammenføringer til Danmark er steget kraftigt fra 2012 til 2013. Fra 3.200 til 4.700 – en stigning på 50 procent, og så er december 2013 endda ikke med i tallene. Denne nyhed fik i fredags stor plads i både DR’s TV-Avisen og TV2’s Nyhederne.

De nye tal sætter regeringen under pres. Alt tyder nemlig på, at et flertal i befolkningen ikke ønsker nogen markant øget indvandring til Danmark fra ikke-vestlige lande. Men justitsminister Karen Hækkerup, som var i begge nyhedsudsendelser, havde tydeligvis valgt at anlægge en meget offensiv stil.

Hækkerup forklarede, at det øgede antal familiesammenføring først og fremmest skyldte, at der var opstået en pukkel, fordi den tidligere borgerlige regering ‘vildt tarveligt’ havde holdt mennesker ude af Danmark. Specielt slog hun på, at det daværende VKO-flertal havde lavet et pointsystem, som man skulle leve op til for at få familiesammenføring. Dette system var udtryk for ‘uddannelsessnobberi’, sagde hun.

For eksempel kunne man blive udelukket, hvis man havde ‘en lægeuddannelse fra et forkert universitet’, måtte man forstå på Hækkerup. … Hækkerup tog afsæt i et konkret eksempel fra de to TV-kanaler. Pudsigt nok var det samme eksempel!

Det drejede sig om en dansk mand (restauratør) og en russisk kvinde, der angiveligt ikke kunne blive familiesammenført, selv om hun havde universitetseksamen som læge. Først nu, efter afskaffelsen af pointsystemet, er det lykkedes, fik man at vide.

Det fremgik ikke, hvem der havde sørget for at anbringe samme eksempel på begge kanaler. Men det er under alle omstændigheder temmelig ejendommeligt, at TV uden videre tog eksemplet for gode varer, garneret med Karen Hækkerups kommentarer.

Eksemplet er nemlig groft misvisende. Karen Hækkerup, DR og TV2 førte befolkningen bag lyset. …

Kendsgerningerne er følgende:

I pointsystemet fra 2010 kunne man få point til familiesammenføring gennem en fuldført uddannelse, gennem erhvervserfaring, gennem sprogkundskaber og enkelte andre ting. Sammenlagt skulle en udlænding over 24 år have mindst 60 point for at få sammenføring. Men en kandidatuddannelse fra et udenlandsk universitet gav i sig selv 80 point. Med en lægeuddannelse fra et russisk universitet havde man altså uden videre point nok.

Med andre ord: Der er et eller andet helt galt med den fremstilling, som DR og TV2 videregav, og som Karen Hækkerup brugte. Det kan under ingen omstændigheder være rigtigt, at Elena Vasilyeva, som hun hedder, faldt, fordi hun ikke var uddannet fra et eliteuniversitet.

Hvis journalisterne havde foretaget et 30 sekunders tjek i de gamle regler, ville de vide dette. Men de kørte bare løs.

[...]

Karen Hækkerup talte usandt, da hun på TV hævdede, at man skulle være uddannet fra de fine universiteter, og at man blev diskvalificeret, hvis man havde en lægeuddannelse fra det forkerte universitet. Karen Hækkerup talte også usandt, da hun hævdede, at ‘det ikke var godt nok at være håndværker’, hvis man skulle klare uddannelseskravene.

[..]

TV-indslagene var blottet for kritisk research. Man løb simpelt hen med en historie, som man fik stukket i lommen. … Sagen minder om noget tilsvarende under Lars Løkkes GGGI-sag. En aften havde begge kanaler stort set enslydende indslag om, at den norske regering var ved at bakke ud af GGGI på grund af Løkke. Disse indslag var også falske, med en ejendommeligt ukritisk slagside til fordel for rød blok. På Nyhederne har samme redaktør i øvrigt stået bag begge bizarre historier.”27. december 2013

Nogle socialdemokrater vil samarbejde med Dansk Folkeparti – andre mener partiet er racistisk, nazistisk

“Set fra vores synspunkt er DF bare et almindeligt parti.”, lød det fra S-profilerne Mattias Tesfaye og Peter Hummelgaard i et læserbrev i Politiken, sidste fredag. Ikke alle er enige, for nu at sige det pænt. Irakisk-fødte Mustafa Adham fra Socialdemokraterne i Vejle på Denfri.dk – Adham: “DF vil have et dansk Apartheid-system”.

“Dansk Fol­ke­parti har med­delt, at de stem­mer imod lov­for­sla­get, der giver dansk stats­bor­ger­skab til en række nydan­skere, der har opfyldt de gæl­dende krav. … Hvad bety­der det? Det bety­der at Dansk Fol­ke­par­tis hand­ling stri­der imod demo­kra­tiet, lig­hed og retfærdighed. …

DF har kastet sin fal­ske ‘demo­kra­ti­ske’ maske væk og vist sit grimme og raci­sti­ske ansigt ved at arbejde for, at gøre men­ne­sker med mus­limsk bag­grund til anden­rangs­bor­gere og ude­lukke dem fra at blive statsborgere. Dansk Fol­ke­parti spal­ter der­med vores sam­fund i grup­per, hvor den ene gruppe er her­ren og den anden er slaven! På lige fod med sla­veri i gam­mel­dage…

Selvom USA fik sin før­ste sorte præ­si­dent og hele ver­den for nyligt hyl­dede fri­he­dens sym­bol og lig­heds­kæm­per Nel­son Man­dela, med­delte DF at de væl­ger at gå den mod­satte ret­ning af demo­kra­tiet og men­ne­ske­lig­hed. Des­u­den væl­ger DF at synke dybt ned i nazis­mens sump og prø­ver at trække Dan­mark med sig til mid­delal­de­rens syge menneskesyn. …

DF skju­ler ikke læn­gere sine nazi­sti­ske hold­nin­ger. De gik et skridt frem mod et dansk apartheid-system, hvor bor­gerne bli­ver straf­fet og beløn­net i hen­hold til reli­gio­nen og etnicitet!

Hvad er det næste skridt for apartheidspartiet?”

Oploadet Kl. 09:06 af Kim Møller — Direkte link54 kommentarer
Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

Næste side »