13. september 2016

Milan Obaidi, radikaliseringsforsker: ‘Stramninger på udlændingeområdet’ kan radikalisere muslimer

Det er meget der radikaliserer muslimer, men åbne grænser kan tilsyneladende mindske problemet. Radikaliseringsforsker Milan Obaidi propaganderer, og finder naturligvis støtte fra tidligere PET-chef Jakob Scharf, DIIS’ Ann-Sophie Hemmingsen og selveste Hans Jørgen Bonnichsen. Fra Dagbladet Information – Udlændingestramninger kan medvirke til radikalisering.

Stramninger på udlændingeområdet kan opleves som uretfærdig forfølgelse af en primært muslimsk befolkningsgruppe. Derfor er stramninger anvendelige i militante islamisters propaganda om, at Vesten bekriger islam.

Ifølge radikaliseringsforsker Milan Obaidi, postdoc på universitetet i Uppsala, er smykkeloven, integrationsydelsen og udskydelse af retten til familiesammenføring eksempler på politiske tiltag, der kan opfattes som diskrimination.

‘Stramninger kan være godt propagandastof for ekstremistiske grupper i deres forsøg på at skabe opmærksomhed og sympati blandt moderate muslimer. Så den slags politiske tiltag kan gavne de grupper,’ siger Milan Obaidi.”11. august 2016

Medie problematiserer Exit-center: For meget fokus på islamisk ekstremisme, for lidt på højreradikale

Mandag problematiserede Radio24syv, at et nyoprettet ministerielt Exit-center fokuserede for meget på islamisk ekstremisme, og hermed overså højreekstremisme. De må have spurgt en del eksperter, for at kunne citere fem der er helt på linje. Kirstine Sin­clair, Tina Wil­chen Chri­sten­sen, Hans Jør­gen Bon­ni­ch­sen, Søren Ler­che, og Bjørn Ihler. Tre røde, en eks-AFA’er og en Breivik-overlever. Ingen problematiserede det manglende fokus på venstreekstremisme.

Førstnævnte afviste tilbage i 2003 at Hitz-ut-tahrir skulle være et problem, da islamisternes ord blot var retorik på linje med Sex Pistols tekster, og var en særlig islamisk form for Indre Mission. Sidstnævnte er tidligere medlem af halv-revolutionære Arbeidernes Ungdomsfylking, og er i dag mere aktivist end forsker. Højrefløjens ytringsfrihed skabte Anders Breivik er budskabet, let fortegnet. Kulturmarxisterne definerer en for dem brugbar virkelighed.

At det ikke drejer sig om at modvirke højreradikal vold, men om at friholde Islam for jihad‘isme og problematisere folkelig modstand mod masseindvandring, er indlysende. Et af eksemplerne på højreradikal vold er en morderisk iraner, en anden er Anders Breivik, der i dag kalder sig nationalsocialist. Som en bekendt skrev for nyligt: Når en muslim sværger troskab til Islamisk Stat og råber ‘Allahu-akbar’ under dåden, så er han psykisk syg. Når en excentrisk nordmand sværger troskab til et ikke-eksisterende Knights Templar-netværk, så er han… højreekstremist.

De sidste fem år har medierne tærsket langhalm på dansk højreradikalisme, og har fundet nix nada. Det er organisationer såsom Stop Islamiseringen af Danmark, Frit Danmark, ORG, Danish Defence League, Danerværn, Sons of Odin og senest De Sydfynske Herrer. Ingen konkrete eksempler på politisk motiveret vold, men tonsvis af advarende artikler. Søren Lerche, der henviser til ‘høj­re­ek­stre­mi­sti­ske Facebook-grupper’, begik ene mand mere vold i sin tid som militant venstreradikal, end danske højreorienterede har gjort hvilket som helst år siden Breivik. Fakta!

Pseudo-journalistik set på Radio24syv.dk – Eksperter: Danske myndigheder overser højreekstremismen (af Sofie Rye Wølhk og Thomas Foght)

“Bekæm­pel­sen af høj­re­ek­stre­misme i Dan­mark bli­ver over­set, fordi poli­ti­kere og myn­dig­he­der kon­stant taler om isla­misk ekstre­misme.

Det siger en række for­skere og fag­per­so­ner med ind­sigt i ekstre­misme til Radio24syv efter en som­mer, hvor Europa har været ramt af mili­tant ekstre­mi­stisk ter­ror, men hvor også Labour-politikeren Jo Cox blev myr­det af en mand med ny-nazistiske for­bin­del­ser, og hvor ni per­so­ner i tyske Mün­chen mistede livet, da en Anders Breivik-inspireret 18-årig mand gik til angreb.

Jeg synes, myn­dig­he­derne over­ser høj­re­ek­stre­mis­men, og den brede offent­lig­heds opmærk­som­hed på isla­mi­stisk ekstre­misme bety­der, at fæno­me­net over­dri­ves og trus­len over­vur­de­res,’ siger lek­tor ved Syd­dansk Uni­ver­si­tet, Kirstine Sin­clair, der har for­sket i isla­misme.

Samme toner lyder der fra social-antropolog, Tina Wil­chen Chri­sten­sen, der har for­sket i radi­ka­li­se­ring.

Jeg synes ikke, man fore­byg­ger radi­ka­li­se­ring på begge fløje, fordi man taler om det som et ensi­digt pro­blem. Man foku­se­rer hele tiden på islam, mus­li­mer og isla­misk ter­r­o­risme, og jo mere man foku­se­rer på islam som noget nega­tivt, jo flere unu­an­ce­rede for­kla­rin­ger vil folk få om, hvem de andre er,’ siger hun til Radio24syv.”

(Vildtvoksende Dueurt i nærværende bloggers baghave, 11. august 2016)

“Vi har en ten­dens til, at vi ikke vil erkende, at den stør­ste fare lig­ger her­hjemme i vores egen bag­have.” (Hans Jørgen Bonnichsen)26. juli 2016

Bornholm: Islamisk Stat-sympatisør forsøgte at radikalisere asylansøgere på Asylcenter Slottet i Rønne

Oraklet Hans Jørgen Bonnichsen forstår ikke helt pointen med besøget, da asylansøgerne jo er ‘flygtet fra Islamisk Stats uhyrlige rædsler’. Solgte han brugte biler ville han dø af sult. Interessant historie fra DR Bornholm – Formodet IS-medlem forsøgte at radikalisere beboere på asylcenter.

“En person med formodet forbindelse til terrororganisationen IS er mistænkt for at forsøge at påvirke flere asylansøgere i en ekstremistisk retning. Det viser en indberetning fra Røde Kors til Udlændingestyrelsen, som DR Bornholm har fået aktindsigt i.

Vedkommende gik i april ind på Asylcenter Slottet i Rønne, og ifølge flere beboere på asylcentret præsenterede personen sig som medlem af Islamisk Stat. Ifølge indberetningen henvendte en troværdig beboer sig til centerledelsen om besøget fra den formodede IS-sympatisør. …

Hverken politiet, Røde Kors eller Udlændingestyrelsen ønsker at udtale sig om, hvad konsekvenserne efterfølgende har været, eller om der er blevet rejst tiltale mod personen.”

Oploadet Kl. 23:12 af Kim Møller — Direkte link9 kommentarer


21. juli 2016

Tidligere PET-chef Hans Jørgen Bonnichsen henviser til Europol-rapport, og blotlægger egen fejllæsning

Det siges at Hans Jørgen Bonnichsen var en dygtig politibetjent, inden han blev karrierebureaukratisk brandslukker for multikulturen, men det er virkeligt svært at tro. Et illustrativt eksempel på manglende analytiske evner leverede han i går, da han brugte en ny Europol-rapport som afsæt til at angribe Naser Khader, Henrik Dahl og andre der frygter at islamiske terrorister kommer til Europa i ly af flygtningestrømmen. Opdateringen i sin helhed herunder. Nederst afsnittet fra rapporten, som Bonnichsen enten fejllæser eller bevidst lyver om.

“Til mine kritikere, bl.a. Henrik Dahl, (MF-Liberal Alliance), Naser Khader (MF-De konservative) og en stor skare af deres følgere, vil jeg blot oplyser at EUROPOL,i dag i en offentliggjort rapport om terror, har givet mig ret i: at der ikke er konkrete beviser for at rejsende terrorister bruger flygtningestrømmen som adgangsvejen til Europa.

Da vi lever i en postfaktuel tidsalder, forventer jeg ikke, at det gør nogen som helst indtryk på de nævnte. Men appelerer høfligt til, at de tænker på hvis sag de gavner ved at opretholde synspunktet. Hvis ikke de kender svaret, så hjælper jeg gerne. = Islamisk Stat og højreekstremismen” (Hans Jørgen Bonnichsen, 20. juli 2016)

(Europol, European Union terrorism situation and trend report 2016, 60 sider; Apropos: Muhammed Riyad)

“There is no concrete evidence to date that terrorist travellers systematically use the flow of refugees to enter Europe unnoticed. However, some incidents have been identified involving terrorists who have made use of migratory flows to enter the EU. In the investigations into the 13 November Paris attacks, it was found that two of the attackers had entered the EU through Greece as part of the large influx of refugees from Syria. A number of other suspected cases, including terrorist use of fraudulent travelling documents, have since been identified.” (Europol-rapport, s. 7)

Oploadet Kl. 21:12 af Kim Møller — Direkte link33 kommentarer


18. juli 2016

Populismen truer: Nice-angrebet var et resultat af ‘marginalisering og islamofobi’, ‘økonomisk ulighed’

Samme dag som som en Mohamed valgte at myrde tilfældige franskmænd, bragte Le Monde et interview med præsident Hollande. Her angreb han Front National, og understregede at populisme var den største trussel mod republikken. Folk der sprang fra livet på Promenade des Anglais, vil nok være en kende uenig.

Politikere forsøger naturligvis at definere en brugbar virkelig, men det er op ad bakke. Hans Jørgen Bonnichsen mener Nice-angrebet var et resultat af Vestens svigt, og er således på linje med Shabnam Bagheri-Niko der på Nyheter24.se postulerer, at terrorangrebet var et resultat af ‘økonomisk ulighed’ og ‘den udbredte racisme’.

Kun muslimer kan myrde og stadig være ofre. Dagbladet Information citerer en selvhadende sociolog – Den onde cirkel fortsætter.

“‘Der er risiko for borgerkrig i Frankrig.’ Sådan siger sociolog Alexandre Piettre fra universitetet École Pratique Des Hautes Études i Paris, og han er langt fra den eneste i Frankrig, som bruger store ord efter torsdagens massemord i Nice.

Chefen for den franske efterretningstjeneste har tidligere talt om faren for ‘affrontements intercommunautaires’, (sammenstød mellem befolkningsgrupper), og Front Nationals leder, Marine Le Pen, erklærede i går ‘krig’ imod ‘den islamistiske fundamentalismes plage’. …

Selvom motiverne for mordene endnu er uklare… På trods af at der endnu ikke forligger beviser for, at torsdagens angreb havde forbindelse til jihadistisk islam, kædes det sammen med de senere års mange islamistiske terrorangreb. Ifølge Alexandre Piettre bærer marginalisering og islamofobi den største del af skylden for de mange voldelige angreb, som har ramt Frankrig.

Det største problem er stigmatiseringen af det muslimske samfund, som politikerne bidrager til. De taler slet ikke om islamofobi og institutionaliseret diskrimination. For Manuel Valls (den franske premierminister, red.) eksisterer det ikke – men det gør det for muslimerne,’ siger Alexandre Piettre.

Han peger på politiets ransagninger af lejligheder i de parisiske forstæder og administrative lukninger af moskeer i forbindelse med undtagelsestilstanden, som har hvilet over landet siden angrebet på Paris’ natteliv den 13. november sidste år, som eksempler på, at staten puster til frygten for muslimer.

‘Det skaber grobund for jihadistiske afvigere,’ siger han og forudser en optrapning af konflikten mellem landets muslimske minoritet og den politiske højrefløj…”

(Promenade des Anglais, hårdt ramt af ‘islamofobi’)23. april 2016

Anti-terror 2.0: “Hans Jørgen Bonnichsen er enig i, at vi gør klogest i at lade moskeerne være i fred…”

Ingen kan hælde vand ud af ørene som terrorforskere. Nu kan man høre, at Danmark ikke bør gå efter moskeerne, da radikale holdninger så blot vil flytte andre steder hen. Det handler i sagens natur også om mobilisering. Det er sværere at gøde jorden for terror, hvis der ikke er en fasttømret base med autoritet. Når vi taler højreradikalisme, så ville ingen forskere nogensinde være imod Facebook-censur, selvom højrefløjsterror på sin vis mest eksisterer i skønlitterære værker af tidligere PET-chefer. Fra Ekstra Bladet – Danskernes våben mod terror: Luk grænserne.

“Terrorforsker Magnus Ranstorp fra Forsvarshögskolan i Stockholm mener også, at danskerne er helt galt afmarcheret. …

– Redskabet har en alt for høj placering på listen. Det vil ikke virke mod terror. Går du til de radikale moskeer, vil de bare gå under jorden og radikalisere i det skjulte. Det vil gøre det vanskeligt at holde øje med dem, siger Magnus Ranstorp. …

Hans Jørgen Bonnichsen er enig i, at vi gør klogest i at lade moskeerne være i fred, uanset hvilke budskaber, de prøver at sprede.

– Hvis vi som nu forfalder til at debattere og lovgive på basis af følelser, frygt og aggressioner mod dem, der ikke lige siger det, vi ønsker, de skal sige, så giver vi næring til de tre faktorer, som altid er nøgleord i udviklingen af voldelig fanatisme: had, hævn og hæder, påpeger han.”

Oploadet Kl. 07:38 af Kim Møller — Direkte link14 kommentarer


14. november 2015

Jihad-flygtninge ødelægger ikke Bonnichsens nattesøvn: Stade de France-angriber kom ind via græsk ø

Fredag aften forklarer tidligere PET-chef Hans Jørgen Bonnichsen til BT, at der ingen grund var til at tage Islamisk Stat seriøs, når de hævdede at have kampklare krigere i Europa forklædt som flygtninge. Han kunne selvfølgelig ikke 100 procent udelukke, at der ikke var IS-sympatisører blandt flygtningene, men det var ikke ‘et problem’. “Det kan ikke medføre, at jeg sover uroligt om natten.”, som det blev formuleret.

Artiklen er oploadet kl. 20.01, under halvanden time før helvedet brød løs i Paris. BBC fortæller, at en fransk statsborger stod bag angrebet på La Bataclan, men at Stade de France-angreberne havde ‘egyptisk og syrisk pas’. Det har tidligere været fremme, at der blev fundet et syrisk pas på et af gerningsstederne. Nikos Toskas, græsk minister for offentlig beskyttelse, bekræfter at syreren blev registreret som flygtning på øen Leros, 3. oktober 2015.

(Yannis Kautsomitis på Twitter, 14. november 2015; Antenna.gr)

“Personen med passet kom til den græske ø Leros den 3. oktober med en gruppe på 69 flygtninge og migranter, lyder det.” (DR Online, 14. november 2015)

“While this heavily implies that one of the gunman came into Europe along with refugees… it is not yet confirmed whether the holder of the passport is indeed the perpetrator.” (The Guardian, 14. november 2015)

(The Greek Analyst på Twitter, 14. november 2015; oversat fra Antenna.gr)

Fra Daily Mail, der har oplysninger om endnu en syrisk ‘flygtning’.

“Two of the suicide bombers who caused carnage in the Paris massacre are thought to have sneaked into France by posing as refugees from Syria. … Police said the two men, who arrived in Greece last month, were among seven attackers, one as young as 15. … One of the terrorists is believed to have left Syria, travelled through Turkey and registered as a refugee on the Greek island of Leros on October 3 before continuing his journey northwards eventually arriving in Paris… Fingerprint records show that two of the terrorists had arrived in the EU as refugees through Greece. A Syrian passport found near the body of one of the gunmen who struck at the Stade de France showed the holder, who was born in 1990, had passed through the Greek island of Leros on October 3.”

Apropos. Islamisk Stat truer Francois Hollande, Frankrig… og resten af Europa.

(Jihadology.net, 14. februar 2015: … from The Islamic State: ‘Message to France…’; IS-video)

“The Syrian operative claimed more than 4,000 covert ISIS gunmen had been smuggled into western nations – hidden amongst innocent refugees. The ISIS smuggler, who is in his thirties and is described as having a trimmed jet-black beard, revealed the ongoing clandestine operation is a complete success. ‘Just wait,’ he smiled.” (Express, 10. september 2015)

(Jihadwatch, 14. november 2015: ‘You will not live in peace’ – Islamic State warns France…; IS-video)


Paris 13/11: Je suis Charlie eller Je suis Charles Martel – “… don’t worry: we already have a hashtag”

Sidste lørdag så jeg dokumentarfilmen om Charlie Hebdo ved en forevisning i Cinemateket. Efter filmen var der debat med instruktørene, brødrene Daniel og Emmanuel Leconte. De takkede den franske ambassadør for hans tilstedelse, og bad ham rejse sig. François Zimeray genså jeg på direkte TV i aftes. Je suis Charlie var filmens titel, og et elegant slagord, men det er værd at huske på, Charlie Hebdo på sin vis døde den 7. januar i år.

Fredagens terrorangreb inkluderede både automatvåben og bombebælter, og ramte nogenlunde samtidigt seks steder i Paris. Det være sig blandt andet ved kunstmuseet Louvre, en bar tæt på Stade de France samt værst – et angreb på en tætpakket Bataclan-koncertsal. Hovedparten af de mere end 153 døde var publikum til en rock-koncert. Mere end 200 er sårede.

(Grafik: Reuters.com)

De første backlash-teorier kunne man høre på DR2 kort før midnat i aftes. DR Nyheders Bjørn Willum mente at ‘højreradikale’ Front National ville forsøge at ’sælge billetter’ på terrorangrebet ved den kommende valgkamp. Bizart, al den stund, at medierne da daværende tidspunkt ikke engang havde udråbt terrorangrebet som værende islamisk motiveret. Der er dog ingen tvivl. Heller ikke denne gang.

(Sky News, 14. november 2015: “I’am from ISIS”; Jihadwatch)

“Jeg er hernede med to venner. Vi på vej ud for at spise på en restaurant, men gør stop for at tage en drink inden. Pludselig ser jeg dog en mand træde ud ad en bil og råbe ‘Allahu akbar’, inden han skyder omkring, siger Mathias Zanka til Ekstra Bladet over telefon.” (EB, 14. november 2015)

“One of the attackers at a Paris concert hall where at least 15 people were killed Friday fired into the crowd shouting ‘Allahu akbar’ (God is greatest), a witness said.” (Daily Star, 14. november 2015)

“The victims had gathered to see the American rock band Eagles of Death Metal, and a handful managed to escape to tell of the horror taking place inside where the killers shouted ‘This is for Syria!’ and ‘Alahu Akhbar!’ as they cut down patrons from a balcony before the band took the stage.” (Fox News, 14. novembere 2015)

“‘En af gerningsmændene – en fyr på ca. 20 år – stod ikke så langt fra mig. Han talte fransk uden accent og råbte på fransk: ‘I har dræbt vores brødre i Syrien. Nu er jeres tur kommet’. Så begyndte han at skyde løs med sin automatriffel… Det var ikke en egentlig gidseltagning – de var kommet for at dræbe. Jeg kunne høre råbet ‘Allahu Akbar’…” (Thomas cit. af BT, 14. november 2015)

Tidligere på året truede Islamisk Stat Francois Hollande og Frankrig med beskeden: “I skal vide, at vores soldater er overalt, og at mareridtet kun lige er begyndt”. Her lørdag formiddag kan man så læse, at Islamisk Stat har taget ansvaret. Krigen har længe været en realitet, så intet nyt under halvmånen.

Efter hvert terrorangreb håber man naturligvis på et paradigmeskifte, men ligesom Hebdo-drabene kun gjorde franskmændene til Charlie i nogle få dage, så vil Paris 13/11 ikke nødvendigvis ændre noget fundamentalt. Masseindvandringen lammer det nationale immunforsvar, og det der er brug for er ikke pinger i Je suis Charlie-optog, men kampråb fra folkedybet. Krige vindes ikke ved at at mindes ofre, ej heller med dialog og festtaler.

(Præsident Francois Hollande på Stade de France, 13. november 2015)

En oplagt kampparole kunne være Generation Identitaires ‘Je suis Charlie Martel’. Charles (Karl) Martell var den kristne hærfører der slog muslimske angreb tilbage ved Poitiers i år 732. På arabisk kaldes slaget for ‘Martyrernes vej for troen’, og her var ingen Özlem Cekic, Lidegaard, Trads eller Bonnichsen der kunne køre ‘det er ikke en krig mellem religioner eller kulturer’-rutinen.

Mark Steyn kommenterer – The Barbarians Are Inside, And There Are No Gates.

“As I write, Paris is under curfew for the first time since the German occupation… The last time I was there, if memory serves, was to see Julie Pietri. I’m so bloody sick of these savages shooting and bombing and killing and blowing up everything I like – whether it’s the town where my little girl’s favorite fondue restaurant is or my favorite hotel in Amman or the brave freespeecher who hosted me in Copenhagen …or a music hall where I liked to go to hear a little jazz and pop and get away from the cares of the world for a couple of hours. But look at the photographs from Paris: there’s nowhere to get away from it; the barbarians who yell ‘Allahu Akbar!’ are there waiting for you …when you go to a soccer match, you go to a concert, you go for a drink on a Friday night. They’re there on the train… at the magazine office… in the Kosher supermarket… at the museum in Brussels… outside the barracks in Woolwich…

Twenty-four hours ago, I said on the radio apropos the latest campus ’safe space’ nonsense: This is what we’re going to be talking about when the mullahs nuke us.

Almost. When the Allahu Akbar boys opened fire, Paris was talking about the climate-change conference due to start later this month, when the world’s leaders will fly in to ’solve’ a ‘problem’ that doesn’t exist rather than to address the one that does. But don’t worry: we already have a hashtag (#PrayForParis) and doubtless there’ll be another candlelight vigil of weepy tilty-headed wankers. Because as long as we all advertise how sad and sorrowful we are, who needs to do anything?

… I would like to ask Mr Cameron and Miss Thorning-Schmidt what’s their happy ending here? What’s their roadmap for fewer ‘acts of violence’ in the years ahead? … What’s the happy ending here? Because if M Hollande isn’t prepared to end mass Muslim immigration to France and Europe, then his ‘pitiless war’ isn’t serious. And, if they’re still willing to tolerate Mutti Merkel’s mad plan to reverse Germany’s demographic death spiral through fast-track Islamization, then Europeans aren’t serious.14. oktober 2015

Justitsminister Søren Pind søger PET-chef med ‘politisk tæft’ – De Radikale finder det ‘fornuftigt’

Gennem årene har vi haft flere på hinanden følgende PET-chefer med veludviklet ‘politisk tæft’, og skal danskerne forblive i uvidenhed, så må den kommende PET-chef have samme kompetencer. Justitsminister Søren Pind vil have status quo, og radikale elementer vil have mere af det samme. Fra Jyllands-Posten – Søren Pind søger ny PET-chef med fornemmelse for politik (kræver login).

“Justitsminister Søren Pind (V) er på jagt efter en ny chef for Politiets Efterretningstjeneste, og vedkommende skal kunne ret så meget. Eksempelvis have ‘en udtalt fornemmelse for den politiske realitet’. Det fremgår af en otte sider lang job-og personprofil udarbejdet af det headhunter-firma, som Justitsministeriet har hyret til at hjælpe med at finde den nye PET-chef.

‘Din succes afhænger af en veludviklet dømmekraft, integritet og politisk tæft,’ konstaterer headhunterne.

De fastslår også, at den næste efterretningsboss skal kunne bruge sine kompetencer i ‘en politisk kontekst’ og have et ‘fremragende analytisk blik’ for bl. a. politiske forhold.

… De Radikale kalder det fornuftigt at søge en PET-chef med politisk tæft. … Heller ikke Hans Jørgen Bonnichsen, tidl. operativ chef i PET, er overrasket over, at Justitsministeriet efterspørger politisk tæft.

‘Det har alle dage været en af forudsætningerne… Man har fundet en anledning til at tydeliggøre, at her er man inde i et felt, der kræver fingerspitzengefühl, og at du har en fornemmelse for, hvordan du skal agere i det politiske rum,’ siger han.”1. oktober 2015

Bonnichsen: Politiets brug af ordet ‘radikalisering’ radikaliserer alle der bruger ‘Allahu-akbar’-råb…

Ethvert begreb der bruges til at beskrivelse islamisk terrorisme bliver hurtigt problematisk. Torsdag morgen kunne man på P1 høre Hans Jørgen Bonnichsen forklare, at bare fordi en Islamisk Stat-sympatiserende muslim råbte ‘Allahu-akbar’ under et knivangreb på en dansk betjent, så bør politiet ikke kalde ham ‘radikaliseret’. Det er jo ikke ulovligt at have radikale sympatier, og mandens motiv er det op til domstole af afgøre.

Fra P1 Morgen – Betegnelsen ‘radikaliseret’ bruges som gummistempel.

P1-vært: Hvorfor er den slags udtalelser problematisk?

Hans Jørgen Bonnichsen: Fordi ordene former hvad de nævner, og jeg er ikke i øjeblikket i tvivl om, at når man bruger de slags prædikater så har den danske befolkning opfattelsen af der er tale om en terrorist. I det øjeblik man bruger ordet radikaliseret, så er det i dag et lighedstegn i forhold til at det er en terrorrist. Og det behøver det absolut ikke at være. Man har på et meget tidligt tidspunkt i efterforskningen, og jeg ved efter mine tyve år i Rejseholdet, hvor forsigtig man skal være med at melde ud om et eventuelt motiv, ingen man har været igennem en tilbundsgående undersøgelse. Meget kunne jo tyde på, at der her var tale om en psykisk ustabil person, som som virkelig har en alvorlig sindslidelse, det kunne måske også være en person som hellere vil opholde sig i dansk fængsel, fremfor at blive udvist til en meget meget usikker tilværelse. Der er en masse af muligheder i det, men øjeblikket går man så ind og bruger et gummistempel, og simpelthen stigmatiserer pågældende person uden at man har været gennem en tilbundsgående undersøgelse. Det synes jeg er problematisk.

P1-vært: Du kalder det et gummistempel. Har det som du ser det konsekvenser når politiet kommer med den slags informationer allerede inden den formodede gerningsmand har været i grundlovsforhør?

Hans Jørgen Bonnichsen: Det har det jo i princippet, forstået derhen at man alle har lagt sig fast i forhold til et eventuelt motiv, og dermed kommer man i en situation, som jo kan påvirke i en uhensigtsmæssig retning. Altså politiets opgave er at efterforske… det er kun domstolene der i sidste ende kan afgøre om pågældende var radikaliseret. … Hvis det var tilfældet så rejser man også en terrorsigtelse, og det er der slet ikke tale om på nuværende tidspunkt.

P1-vært: Hvordan skulle man så have grebet det an istedet fra politiets side, mener du.

Hans Jørgen Bonnichsen: Jeg mener i allerhøjeste grad, at man skal gøre det, som man normalt altid gør, men der er en tendens de senere år, både politisk og også generelt i forhold til når man taler om den slags ting, at bruge ordet radikaliseret uden at man i bund og grund ved hvad det dækker over, uden at definere det. Og det at være radikal er jo ikke ulovlig, det at have sympatier er ikke ulovlig. Det der er ulovligt, det er det øjeblik hvor personen er villige til at bruge vold og gennemføre sin dåd. Det er at være radikaliseret. Der er i forhold til alle ting. Det behøver ikke være i forhold til Islamisk Stat.

[…]

P1-vært: Hvor går efter dine begreber grænsen for hvad man skal fortælle offentligheden på det tidspunkt i en efterforskning, som vi ser på her.

Hans Jørgen Bonnichsen: Man skal i hvert fald ikke gå ud og pre-ideologisere motivprocessen, når man ikke har andet end – som det også bliver sagt – en muligvis radikaliseret, en muligvis radikaliseret med Islamisk Stat. Det behøver altså ikke være motivet til gerningen. Det kunne være desperation, det kunne være sindsyge. Og det er her jeg mener at man skal være yderst påpasselig med at bruge det her som et gummistempel, og det er det desværre blevet. Det medvirker også til at man radikaliserer så og sige næsten alle der bruger udtrykket ‘Allahu-akbar’. Jeg siger også engang imellem ‘Gudske-tak-og-lov’ uden at nogen vil gå ind og definere mig religiøst.

Hans Jørgen Bonnichsen: … også i forhold til den bekymring, den generelle frygtdannelse der desværre er i det danske samfund, blandt andet i forhold til flygtningestrømmen. Der så man jo også en tendens til at gå ud politisk, at der blandt dem formentligt var radikaliserede personer. Man går ind og bruger det her i tide og utide, og medvirker så også til at stabilisere den frygt som findes i det danske samfund i forvejen.

(Hans Jørgen Bonnichsen, 2014)

“Der er fundet forskellige spor i efterforskningen som tyder på, at den anholdte 25-årige statsløse palæstinenser kan være radikaliseret og har sympati for Islamisk Stat.” (Nordsjællands Politi, 29. september 2015)

“Ekstra Bladet erfarer, at den 25-årige råbte ‘Allahu Akbar’, da han angreb den 56-årige politimand…” (Ekstra Bladet, 29. september 2015)

Oploadet Kl. 19:10 af Kim Møller — Direkte link32 kommentarer
Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

« Forrige sideNæste side » 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper