16. november 2005

“Klientgørelse gør kun ondt værre” – men alligevel fik S-R ansvaret for lokal integration

Kommunalvalget blev som ventet en stor sejr for Socialdemokratiet, og med tilbagegang til SF står det klart at Det Radikale Venstre vil få stigende indflydelse i kommunerne. Symbiosen mellem Socialdemokraternes ‘Det er et socialt problem’, og de radikales ‘…opstået på grund af danskernes diskrimination’ har nu det afgørende ord i forhold til integration på det mere praktiske plan. Det får beklagelige følgevirkninger, men skal man se noget positivt i udviklingen, så må det blive det faktum, at det bliver S-R selv, der skal stå for den løbende oprydning i ghettoiserede storbyer. Løse problemet kan de naturligvis ikke, men det kunne V-K alligevel heller ikke have gjort, så i sidste ende er det måske ikke så dårligt for dansk politik. Langt værre er det for befolkningen, for en ting ligger fast – før man erkender problemets natur -kan det ikke løses.

Kulturpsykolog Kirsten Damgaard og historiker Torben Hansen i gårsdagens JP København [via Danskeren i Sverige]:

“Hvorfor opfører en stor gruppe børn og børnebørn af tilflyttede udlændinge sig destruktivt? Hvorfor respekterer de ikke demokrati, kønslig ligestilling, ytrings- og trosfrihed og dermed meningsforskelle? Hvorfor begår alt for mange af dem hærværk og røveri? Hvorfor bliver danske piger hele tiden hånet som prostituerede – og i værste fald behandlet derefter – af mindreårige af anden etnisk herkomst?

… Religiøs indoktrinering i forældres og bedsteforældres oprindelseslande er kun en del af forklaringen. Andre faktorer synes også at spille ind – eksempelvis en hysterisk fiksering på rent og urent, herunder religiøse forskelle. Omvendt kan der spørges: Hvad kendetegner mentaliteten i den gruppe immigranter, der sætter pris på individuel frihed og selvstændig stillingtagen, og som derfor klarer sig godt på arbejdet og i uddannelsessystemet? Hvordan kan samfundet og staten begunstige og befordre den omstilling, de pågældende er i gang med? Videre må det desværre konstateres, at de mange tolke og konsulenter samt utallige andre omkostningstunge forholdsregler fra det offentlige ikke forebygger tvangsægteskaber, såkaldte æresdrab, voldtægt, røverbander og terrorplaner. Klientgørelse gør kun ondt værre. Venstrefløjen løber fra sit ansvar for kædetilvandringen og prøver nu at tørre dens ødelæggende virkninger af på samfundet.”

Hvis taget er utæt og det regner ind på dyre tæpper, så er løsningen ikke at købe flere spande…15. oktober 2005

Kirsten Damgaard om familiehenrettelser aka æresdrab

Et læserbrev af Kirsten Damgaard, trykt i fredagens Politiken – dog i redigeret udgave.

Foreningen for indvandrerkvinders rettigheder holdt mindehøjtidelighed for Qazala , og debat om såkaldt æresdrab d.11.10.05. Flere fremhævede at det ikke burde hedde “æresdrab” i dansk kontekst, men slet og ret drab eller mord. Jeg finder imidlertid at familiehenrettelse er en bedre term, da der ligger en accepteret norm hos nogle bag drabet, ligesom henretteler i rockerkredse. Flere unge kvinder har ringet til IKIR og sagt, at de ikke mødte op til mindehøjtideligheden af sikkerhedsmæssige grunde, og der sås da heller ingen pakistanske unge eller kvinder med tørklæder i salen. Mange af de etniske minoritetsdeltagere pointerede, at imamer direkte understøtter et mandschauvinistisk og kvindefjendsk livssyn, og derfor er koranskoler og muslimske friskoler farlige for det menneskesyn der burde være fremherskende. Rigtig mange måbede over Anne Baastrup ,hvis parti vil lave moske ved Vesterport. Er hun da ikke klar over hvad der foregår i moskerne i Europa? Anne Baastrup mener at æresdrab henhører til ”forskruede og forviklede tankegange ” hos mennesker der ikke definerer en pige som et menneske, men som en ting. ”Drenge der lader sig presse til den slags mord oplever sig ikke inddraget, føler sig ikke anerkendt som ligeværdige medlemmer af samfundet ”nogle gør så” noget ekstraordinært sindssygt, som at slå søsteren ihjel”, mener hun.

Kan det dokumenteres at morderne er marginaliserede, eller er det mon en myte, ligesom den om terroristers usle opvækstvilkår og manglende success med at tage uddannelse ? En uventet sideeffekt af 24 års reglen er, at de unge indvandrerkvinder i højere grad fortsætter skolegangen, og der møder unge – forbudte – mænd, som de forelsker sig i og ønsker at dele liv med, og derved øges muligheden for konflikt med familien. Tallene for familiehenrettelser er i stigning i Storbritannien, hvor flere og flere kvinder må søge politiets beskyttelse mod deres egen families planer for dem. ( Berlingske Tidende 09.12.04 ). Herboende kvinder frygter også at bede om skilsmisse. Burde samfundet ikke undersøge opdragelsen i familier, der myrder familiemedlemmer grundet ære, hvis vi skal gøre os håb om, at dette 20. mord på en indvandrerkvinde på kun ti år, bliver det sidste?

Listen over ‘danske’ æresdrab/familiehenrettelser er trykt i Socialrådgiveren 2003/19: Kirsten Damgaard: Muslimsk æresdrab eller bare et jalousimord.16. maj 2005

Kirsten Damgaard: Hvordan kan minoritets-status være en kvalifikation i sig selv

Politiken har ikke kunnet finde plads til nedenviste læserbrev af Kirsten Damgaard, og det er der jo nok en grund til. Så her er den i fuld længde:

Lej en perker?

Jeg var d.2 maj til et orienteringsmøde i København om EU’s socialfond arrangeret af EVU erhvervscenter for etablering, vækst og udvikling (www.evu.dk). Af de omdelte papirer fremgik det ‘at Socialfondens integrationsindsats lægger meget vægt på: At projektholder er en ildsjæl med kendskab til indsatsområdet. At det er en ‘en etnisk minoritet’ der er projektholder på de indsendte projekter. Ansøgninger, der ikke har fokus på dette vil komme i anden række.’ Men etnicitet som kvalifikation nævner hverken Frederiksborg Amt eller Roskilde Amt i deres prioriteringer, så formentlig er det en lokal københavnsk prioritering.

Arrangørerne redegjorde ikke for udfra hvilke kriterier etnicitet regnes. Går det på hudfarve (adoptivbørn?) religion (ateister er en minoritet) baggrund ( har en hvid fra Sydamerika ligeså fremmed kultur som en pakistaner fra UK? osv.

I USA under Affirmative Action programmets kvoter skiftede folk jo bare navn, ofte til noget spanskklingende, eller hævdede at være 1/8 del indianer, derfor opgav Californien og andre stater den diskriminerende politik. Med hvilken begrundelse er det en kvalitet, at tilhøre en etnisk minoritet som projektleder?!! Hvis det er lovligt at diskriminere således i Danmark, er der mange projektmagere der skal ud at finde en indvandrer-stråmand inden ansøgningsfristen d. 14 maj

Oploadet Kl. 20:07 af Kim Møller — Direkte linkEn kommentar


9. november 2004

Kirsten Damgaard om den politiske korrekthed blandt forskere

Kirsten Damgaard i et læserbrev i dagens Jyllands-Posten, om forskernes berøringsangst. Et par citater fra Hvor svært kan det være?:

“I kronikken “Stol aldrig på en ghettoperker ” 30/10 i JP leverer Fahmy Almajid og Malene Grøndahl en gang diskursanalyse: Hvem siger hvad, og hvornår siger de det, og hvem siger de det til og om. Jeg spørger ‘where is the beef?’, altså hvor er analysen over, hvad det betyder for de unge utilpassede at udfolde aggression mod personer og værdier, som ikke tilhører deres egen cirkel?

Vil politikerne have undersøgt overrepræsentationen af kriminaliteten hos unge andengenerationsindvandrere, sandes de til med ubrugelige statistikker: man kan ikke se fra hvilke etniske grupper, de unge kommer fra, kun verdensdele; man kan ikke se, om de er født og opvokset i Danmark, hvorved opdragelsen i hjemmet bliver tungtvejende; man undlader at skelne mellem vold og voldtægt og umuliggør derved analysen, om der er en særlig årsag til de mange voldtægter på danske kvinder osv.”

Oploadet Kl. 10:55 af Kim Møller — Direkte link2 kommentarer
Arkiveret under:
Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

« Forrige side 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper