7. juli 2013

Mark Steyn: “Morsi… was a one-man-one-vote-one-time guy”, “Even af Muslim Brother has to eat…”

Parterne har været ‘tilbageholdende’, fortæller radikale Jakob Erle, direktør for Dansk-Egyptisk Dialoginstitut, efter fredagens demonstrationer i Kairo med mere end 30 døde. Alt er relativt for islamofile, der jublede da Mubarak blev erstattet af Mursi, og nu ikke rigtigt ved hvordan man i demokratiets navn kan bifalde militærkuppet, uden samtidig at undsige Islam. Mark Steyn har som sædvanlig en masse interessante betragtninger.

Fra National Review – The Princess and the Brotherhood

“After midday prayers on Wednesday, just about the time the army were heading over to the presidential palace to evict Mohammed Morsi, the last king of Egypt was laying to rest his aunt, Princess Fawzia, who died in Alexandria on Tuesday at the grand old age of 91. She was born in 1921, a few months before the imperial civil servants of London and Paris invented the modern Middle East and the British protectorate of Egypt was upgraded to a kingdom, and seven years before Hassan al-Banna founded the Muslim Brotherhood.

A long life reminds us of how short history is: Princess Fawzia outlived the Egyptian monarchy, and the Nasserist fascism and pan-Arabism that succeeded it, and the doomed ‘United Arab Republic’ of Egypt and Syria, and the fetid third-of-a-century ’stability’ of the Mubarak kleptocracy. And she came within 24 hours of outliving the Muslim Brotherhood’s brief, disastrous grip on power. In the days before her death, it was reported that 14 million people took to the streets of Egypt’s cities to protest against Morsi (and Obama and his ambassador Anne Paterson). If so, that’s more than the population of the entire country in the year Princess Fawzia was born. The Mubarak era alone saw the citizenry double from 40 million to 80 million, a majority of which live on less than two dollars a day. The old pharaoh was toppled by his own baby boom, most of whom went for Morsi. The new pharaoh was toppled by his own stupidity. The Muslim Brotherhood waited 85 years for their moment and then blew it in nothing flat.

And so the ‘Arab Spring’ ricochets from one half-witted plot twist to another. Morsi was supposedly “the first democratically elected leader” in Egypt’s history, but he was a one-man-one-vote-one-time guy. Across the Mediterranean in Turkey, Prime Minister Erdogan could have advised him ’softly softly catchee monkey’ — you neuter the army slowly, and Islamize incrementally, as Erdogan has done remorselessly over a decade. But Morsi the ‘democrat’ prosecuted journalists who disrespected him, and now he sits in a military jail cell (next to Mubarak’s?). And so the first army coup in Egypt since King Farouk’s ejection in 1952 is hailed as a restoration of the idealistic goals of the ‘Facebook revolution,’ although General Sisi apparently has plans to charge Morsi with ‘insulting the presidency.’ That’s not a crime any self-respecting society would have on its books — and anyway the Egyptian presidency itself is an insult to presidencies. …

In the 2011 parliamentary elections, three-quarters of the vote went to either the Muslim Brotherhood or their principal rivals, the Even More Muslim Brotherhood. So, statistically speaking, a fair few of the ‘broad-based coalition’ joining the Coptic Christians and urban secularists out on the streets are former Morsi guys. Are they suddenly Swedish-style social democrats? Human Rights Watch reports that almost 100 women were subjected to violent sexual assault over four days in Tahrir Square, which suggests not. The Jerusalem Post’s Caroline Glick argues that the coalition that’s supplanted the Muslim Brothers will wind up controlled by neo-Nasserite fascists.

For my part, I would bet Egypt’s fate will be largely driven by its fiscal ruin. Morsi is a good example of what happens when full-blown Islamic rule is put into effect in a country without the benefit of oil. He’s your go-to guy when it comes to ramping up the clitoridectomy rate, but he’s not so effective when it comes to jump-starting the economy. … Amidst all the good news of the Morsi era — the collapse of Western tourism, the ethnic cleansing of Copts, the attacks on the Israeli embassy, sexual assaults on uncovered women, death for apostasy, etc. — amidst all these Morsi-era success stories, even a Muslim Brother has to eat occasionally. Egyptians learned the hard way that, whatever their cultural preferences, full-strength Islam comes at a price.”

Oploadet Kl. 19:39 af Kim Møller — Direkte link8 kommentarer


8. maj 2011

Kairo, Egypten: Muslimer angriber atter koptere – kirker sat i brand, flere døde

For to måneder siden brændte flere tusinde muslimer en koptisk kirke nogle kilometer længere sydpå, som reaktion på en muslimsk piges forhold til en kopter. Her råbte angriberne også ‘Allahu Akbar’, og eneste konstant lader til at være volden mod den kristne minoritet.

Fra Ekstra Bladet – 500 muslimer bag angreb på kristen kirke i Kairo.

“Mindst 10 mennesker er dræbt og 186 såret under sammenstød mellem muslimer og kristne i den egyptiske hovedstad Kairo. …

Uroen opstod, da henved 500 salafistiske muslimer lørdag gik til angreb på den koptiske St. Mena Kirke i Kairos Imbaba-distrikt. De ville befri en kvinde, som de hævdede blev tilbageholdt mod sin vilje, fordi hun ville konvertere til islam.

Kristne og muslimer kastede sten mod hinanden, og en brandbombe, der blev kastet mod kirken, satte ild til en lejlighed ved siden af.

Senere satte muslimer ild til en anden kirke i samme distrikt, men branden blev hurtigt slukket.”

(Kairo, 7. maj 2011)

“De sekteriske modsætninger er… meget stærke i Egypten i dag.” (Jakob Skovgaard-Petersen, professor; Berlingske Tidende)

“Kopterne er en stadig mindre gruppe i Egypten, og meget tyder på, at gruppen frygter at blive endnu mindre.” (Jakob Erle, direktør for Det Dansk-Egyptiske Dialoginstitut; Berlingske Tidende)

Opdate.

(DR Update, 8. maj 2011: Muslimer og kristne slås)2. marts 2011

“Det er vores opfattelse, at RAF’s aktioner mod de to militæranlæg var moralsk rigtige.”

I 1976 udgav den marxistisk-dominerede Dansk Studerendes Fællesråd en oversættelse af et par erklæringer fra terrororganisationen Rote Arme Fraktion ledsaget af anklageskrifter og en artikel af Klaus Croissant om nødvendigheden af nye modstandsformer mod den borgerlige fascisme. Croissant blev ved åbningen af Stasi-arkiverne i 1992 outet som ‘Inoffizieller Mitarbeiter’.

Udgivelsen fik titlen Baader-Meinhof-Gruppen – Derfor vold og undertitlen RAF – dokumentation om vold og modvold. Forordet og indledning er skrevet af Jens Bengtsson, Jakob Erle og Hanne Petersen, hvis karrierer på ingen måde blev hæmmet af deres terror-sympatier.

Jakob Martin Erle gik fra hovedbestyrelsen i Venstresocialisterne videre til Socialistisk Folkeparti, og da han efter Murens fald så lyset i EU, blev han føderalist, og endte meget naturligt i Det Radikale Venstre, der havde ham opstillet til Europaparlamentsvalget i 2009. I dag er han direktør for Det Dansk-Egyptiske Dialoginstitut i Cairo. Hanne Petersen er i dag professor ved Center for Retskulturelle Studier på Københavns Universitet, og en af flere jurister, der mener man i multikulturens navn bør lave ‘koblinger’ mellem sharia og dansk lov.

Herunder forordet i fuld længde.

“Det er hensigten med denne pjece at råde bod på den manglende viden om de politiske hensigter med RAF’s aktioner; når man søger at oplyse dette, kan man ikke undgå også at komme ind på årsagerne til den manglende informationer. Det er vores opfattelse, at dette i alt væsentligt skyldes den vesttyske regerings systematiske undertrykkelse og fordrejning af informationerne.

Det er nødvendigt, at man på den danske venstrefløj diskuterer RAF’s politiske vold, dels fordi det ikke er muligt at forstå forholdene i Vesttyskland uden at have et kendskab til RAF, dels fordi konflikterne i Danmark, bl.a. som følge af vores indlemmelse i EF, er ved at blive skærpet væsentligt.

Det er vores opfattelse, at RAF’s aktioner mod de to militæranlæg var moralsk rigtige. Angrebene var rettet mod det imperialistiske USA, der understøttet af bl.a. Vesttyskland begik krigsforbrydelser i stort omfang. Det havde vist sig, at de andre midler, venstrefløjen brugte for at bremse forbrydelserne, var virkningsløse – demonstrationer blev nedkæmpet af politi-styrker, som lededes af personer, der gik ind for og støttede krigsforbrydelserne – var der andre midler tilbage?

Det spørgsmål, der rejser sig, er så, om det var politisk forsvarligt at gennemføre aktionerne. Vi mener ikke, vi er i stand til at besvare dette spørgsmål. Det må besvares af den vesttyske venstrefløj – selvom den har været foruroligende tavs om dette spørgsmål.

Som et p.s. til danske læsere kan det tilføjes, at forholdene i Vesttyskland må bedømmes ud fra den kendsgerning, at dette land er den ledende imperialistiske magt i Europa. Vesttyskland er direkte involveret i andre landes indre anliggender (f.eks. Portugals) – og netop heraf udspringer de vesttyske myndigheders forsøg på at hindre opposition i Vesttyskland mod disse forhold.”

Oploadet Kl. 10:30 af Kim Møller — Direkte link8 kommentarer


9. februar 2011

Jakob Erle fra det Dansk-Egyptiske Dialoginstitut har udviklet nye ‘methods of dialogue’

Jakob Erle, direktør for det Dansk-Egyptisk Dialoginstitut i Cairo er i syv sind i disse dage. Det er selvfølgeligt godt med demokratiske reformer, men får nemt det indtryk, at den tidligere PFLP-sympatisør, håber der kommer en ny front mod regionens eneste velfungerende demokrati. Fra Erles læserbrev i dagens Jyllandsposten – Demokratistøtte til Egypten.

“En del røster i debatten har været hurtige til at pege på, at alternativet til det nuværende styre i Egypten er et islamistisk styre i stil med Iran. Det er der ikke meget, der peger på i den nuværende situation…

Danmark har allerede i en række år støttet egyptiske foreninger og organisationer både i og udenfor offentligt regi, som har det tilfælles, at de arbejder for menneskerettigheder, ligestilling, uafhængige medier og dialogprocesser, som blandt andet involverer unge fra mange miljøer.

Det er samarbejdsprojekterne i det, der indtil efteråret hed Det Arabiske Initiativ, nu Partnerskab for Reform og Dialog – og de finder sted på mange planer… Det er derfor oplagt, at vi skruer op for dette arbejde og udvider det til også at omfatte støtte til den meget nødvendige dialog, der nu skal etableres mellem de forskel lige grupper i den egyptiske opposition, befolkningen og styret. Det er oplagt, at der ligger værdifulde erfaringer i det danske samfund og den danske historie, som kan inspirere og være meget nyttige i den vanskelige proces, som egypterne skal i gang med….

Den opgave egypterne står overfor er at bygge et stærkt samfund, som indfrier håbet om en god og fri fremtid, som ung og gammel, høj og lav deler. Et stærkt samfund, som gør det overdimensionerede magt- og undertrykkelsesapparat overflødigt.

Danmark har en enestående chance for at være med til at støtte, at det netop er den vej, Egypten kommer til at tage.”

(“Jakob Erle has… since 2001 developed methods for dialogue…”; Dedi.org.eg)

Fra Bent Blüdnikows Bombeterror i København. Trusler og terror 1968-1990, s. 143ff.

“Venstresocialisternes interesser og sympati for PFLP førte partiet til at sende en delegation til Mellemøsten i 1980. Delegationen bestod af Anne Grete Holmsgaard, der var medlem af Folketinget. Jacob Erle og Lone Johnsno, der begge var ledende medlemmer af partiet. Jacob Erle var tidligere studenteraktivist, og han havde udtalt sig positivt om Rote Armee Fraktion som medlem af Studenterbladets redaktion… I Libanon mødtes de med… en række af PFLPs ledere, herunder Taysir Quba, der var formand for PFLPs Internationale Komite og personligt havde budt Blekingegadebandens medlemmer velkommen på tidligere besøg. Dokumenter i Blekingegadebandesagen viser, at Taysir Quba var vidende om Blekingegadebandens aktiviteter..

Samme med Taysir Quba underskrev Jacob Erle for VS en ‘Joint Statement’ på engelsk. Denne fælles udtalelse var formet som en egentlig samarbejdsaftale og indeholdt en række overraskende og meget aggressive formuleringer. I den hed det, at VS var inviteret af PFLP… Delegationen havde besøgt en række lejre og militære baser i frontlinjen. Derefter hed det: ‘The PFLP and the Left Socialist Party confirmed their mutual conception of the Zionist state as a colonial expansionist racist entity… Both parties confirmed that there can be no solution for the Palestinian people, nor for the Jewish question, without the total destruction of the Zionist entity.’

Oploadet Kl. 18:03 af Kim Møller — Direkte link28 kommentarer
Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper