16. november 2019

Sognepræst: Poul Joachim Stender: Rød kirkepolitik er at ignorere verdens ‘kristendomsforfølgelser’

Forleden beklagede domprovst Anders Gadegaard og pensionerede biskop Kjeld Holm i Kristeligt Dagblad, at den værdipolitiske venstrefløj indenfor folkekirken ikke gjorde nok opmærksom på sig selv. Kommentar af sognepræst Poul Joachim Stender i Kristeligt Dagblad – Bare rolig. Røde præster har allerede magten i folkekirken.

“Røde præster tager ikke så ofte ordet, siger domprovst Anders Gadegaard og Kjeld Holm i avisen den 8. november. Det er korrekt. De har nemlig ikke brug for det. Det er dem, der har magten i folkekirken. …

Der er ingen grund for Anders Gadegaard eller Kjeld Holm til at være bekymret for, at røde synspunkter ikke kommer til orde i folkekirken. Kirken er rød og partipolitisk hældende mod SF. Det er i øjeblikket kun et spørgsmål om tid, inden vi får en synode, som er den kirkelige venstrefløjs store drøm. Med synoden kan kirken udtale sig med én røst om klima, scanning af kvinder ved graviditet, indvandringsspørgsmål og en masse andre politiske emner.

Det ses allerede i Norge og Nordtyskland, hvordan kirken politiserer, så medlemmerne ser rødt. Og en af den kirkelige røde fløjs aversioner er Israel, der beskyldes for etniske udrensninger, mord og forfølgelse. Fra den røde kirkelige fløj hører man aldrig om terrororganisationen Hamas på Vestbredden eller Hizbollah, der beskyder Israel fra Libanon og Syrien og Gaza understøttet af Iran.

Det forties også, at Israel er det eneste demokrati i Mellemøsten, hvor kristne ikke forfølges, men har lov til at udfolde deres tro. Det er ikke tilfældigt, at folkekirkens ledelse i dag ikke går særlig meget op i verdens voldsomme kristendomsforfølgelser. Det er nemlig god, rød kirkepolitik at vende det blinde øje til dette problem, da man dermed kan komme til at sige, at det er muslimerne, der står for de fleste af forfølgelserne.”

(Korup kirke, Korup Sogn, Hjallese Provsti, Fyens Stift)

“Som biskop har jeg ofte sagt til præster, at de skal turde have en tydeligere politisk kant i deres prædikener, så det ikke bare bliver noget, man kan antyde mellem linjerne. Især de præster fra en ikke-borgerlig fløj…” (Kjeld Holm pensioneret biskop)3. marts 2008

Biskop Keld Holm om stalinisten der tog ‘ansvaret for verdenen’

Fra forrige uges Tro og eksistens, der havde idehistoriker og biskop Kjeld Holm i studiet til en snak om Sartre, Kierkegaard, Sløk mfl.

 • 24/2-08 Tro og Eksistens – Når fornuften afskaffer Gud.
 • Bjarke Stender, P1: Men når Sartre nu er en filosof som så at sige afskaffer Gud, hvordan kan det så være at når du begynder at beskæftige dig med det, så alligevel ender med at gå over i teologien, og beskæftige dig med områder hvor der en Gud?

  Kjeld Holm, biskop: Ja, det kan man bedst svare på hvis man kigger på Sartres forfatterskab og også hans liv. Det underlige var at Sartre i hvert fald fra cirka 1945-46-47, altså efter han havde skrevet Væren og intet – jo kaster sig ud i en rastløs aktivitet. Han er jo på et meget tidligt tidspunkt politisk engageret – han bliver kommunist, endda stalinist vil nogen mene. Han er resten af sit liv, til og med studenteroprøret i 1968 placeret på den yderste venstrefløj, og jo i et uophørligt engagement og aktivitet, snart for det ene, snart for det andet. Så er han engageret i jødernes skæbne i Israel, så er han engageret i arabernes skæbne, så er han i Sydafrika og tale de sortes sag, så er han på Cuba og diskutere socialisme med Fidel Castro, og ved du hvad – hvis du læser han i dag – så vil man sige – det er flot ik’ – han tager virkelig ansvaret for verdenen.

  

  13. oktober 2007

  Keld Holms ‘analyse’ ophøjet til sandhed i Jyllandsposten og 24 timer

  For tre uger siden offentliggjorde Århus kommune en opgørelse over ‘Personer i og uden for folkekirken i Århus Kommune pr. 1. juli 2007. Konklusionen var der ikke meget overraskende i, og så vidt jeg kan se, blev historien ikke refereret i medierne. Her citeret i sin helhed fra Århus kommunes hjemmeside.

  “Antallet af århusianere uden for folkekirken var pr. 1. juli 2007 opgjort til 65.466 personer mod 63.266 året før, svarende til en stigning på 2.200 personer eller 3,5 %.

  Folketallet i Århus Kommune er fra juli 2006 til juli 2007 steget med 1.326 personer.

  Brabrand-Gjellerup, Hasle og Tilst-Brabrand Nord er de lokalsamfund hvor andelen af personer uden for folkekirken er størst. Dette mønster følger meget naturligt koncentrationen af borgere med udenlandsk herkomst.

  I torsdags valgte Jyllandsposten at sætte spot på udviklingen, og kontaktede derfor biskop Keld Holm.

 • 11/10-07 Jyllandsposten – Århusianere flygter fra folkekirken.
 • 24 timers opsætning af samme artikel samme dag.

  Fra artiklen…

  “Hver fjerde mand og hver femte kvinde i Århus Kommune har valgt at leve et liv uden Jesus.

  Og dem bliver der flere af, fastslår biskop Kjeld Holm.

  Baggrunden er en opgørelse, som Århus Kommune har lavet over antallet af folkekirkemedlemmer i de enkelte sogne. Ikke uventet er Brabrand-Gjellerup, Hasle og Tilst-Brabrand Nord de lokalområder, hvor kirken har sværest ved at mønstre medlemmer, da koncentrationen af borgere med anden religion her er meget høj.

  Men det er ikke forklaringen på, at andelen at medlemmer af folkekirken falder støt, siger biskoppen.

  »Vi vil opleve at flere og flere vil melde sig ud. Tidligere var mennesker medlem pr. tradtion, men i dag er folk mere myndige, og hvis de ikke har noget at bruge kirken til, hvorfor skal de så støtte den økonomisk?« siger Kjeld Holm…

  Biskoppen forventer at antallet af medlemmer fortsat vil falde i de næste mange år for så at stabilisere sig, når blot to ud af tre danskere er medlem.

  »Kommer vi længere ned, så er det et spørgsmål, om vi stadig er folkets kirke,« siger han.”

  Læser man opgørelsens fem sider, så fremgår det klart at antal personer udenfor Folkekirken er stærkt stigende i Hasle, Brabrand, Gellerup og Viby. Antallet af børn under 15 år der står uden for Folkekirken er i disse steder op imod 10-15 pct. af det samlede indbyggertal i området, og i antal op imod det dobbelte af gruppen 15-24 år. Det er ganske rigtigt at ikke-ghettoiserede forstæder også oplever en stigning i antallet af børn under der står uden for Folkekirken, men tallene er små – typisk blot 1-3 pct. af det samlede antal indbyggere i området, og stigningen følger tydeligvis antallet af indvandrere.

  Man kan også angribe sagen fra den anden side. Kirkeministeriet oplyser at medlemsprocenten i Århus Stift i perioden 1990 til 2006 er faldet med 4,4 pct. fra 90,6 til 85,0. Størst nedgang i samme periode er sjovt nok København med hele 12,4 pct. Statistikopgørelsen fortæller at der pr 1. juli 2007 er 295.599 beboere i Århus, og at antallet uden for Folkekirken siden 1. juli 2006 er faldet med 2.200, noget der ligner 0,7 pct. på et enkelt år, og tendensen er stigende.

  Uanset hvordan tallene vendes og drejes, så står vi tilbage med to modstridende forklaringsmodeller…

  – Officiel statistik, der dokumenterer at antallet af ikke-kristne eksploderer i sognene med mange indvandrere

  – Keld Holm, der mener nedgangen skyldes det forhold at kristne melder sig ud af Folkekirken

  Jyllandspostens Erik Vohnsen kender begge sider, men lader alligevel Keld Holms ‘analyse’ udgøre overskriften: Århusianere flygter fra folkekirken . Hvorfor?

  Oploadet Kl. 09:11 af Kim Møller — Direkte link31 kommentarer
  

  1. april 2007

  Kjeld Holm fortsætter jagten på den rendyrkede racisme

  Jeg er kommet der fast siden 1985, og udover et par kasser bananer brugt enkeltvis som kasteskyts og diverse abelyde mod mørkhudede spillere har jeg aldrig oplevet racisme på Århus Stadion. Lidt har selvfølgelig også ret, når nu det er tanken der tæller, og derfor blev der idag iværksat en storstilet anti-racisme kampagne, med TV2-redaktør Nick Horup, borgmester Nicolai Wammen og vor alle sammens biskop Kjeld Holm i spidsen.

  10.000 metalspins og røde kort i A5-størrelse blev uddelt, men de gode intentioner prellede af på de fleste, herunder undertegnede, der ikke ønskede at blive spændt for Holms godhedsideologi. Min 9-årige datter spurgte hvad racisme var – et af de svære spørgsmål, som kampagnen ikke kunne give svar på. Kultursociologen Mehmet Ümit Necef sagde alt hvad der skal siges for 15 år tilbage.

  “De bruger begrebet terroristisk til at tyrannisere politiske modstandere med. Den rendyrkede racisme findes så godt som ikke i Danmark. Men jagten efter den er blevet en hel besættelse. – Hvis der dukker nogle få eksempler op på uforfalsket racisme, opleves det nærmest som en lettelse. Så er der igen noget at bekæmpe og beskylde andre for, samtidig med at ens eget selvværd kan vokse.” (Weekendavisen, 13. marts 1992)

  PS: Den næste hjemmekamp er allerede nu på torsdag mod Brabrand. Her vil jeg personligt iværksætte en anti-anti-racistisk kampagne, med det formål at få AGF-fans til at vedkende sig sin kulturelle arv. Mød talstærkt op, nyd et par solide frankfurtere og drik samtidigt rigeligt med øl, alt imens der heppes på GF’ere (uanset etnisk herkomst).

  Oploadet Kl. 17:58 af Kim Møller — Direkte link155 kommentarer
  

  13. januar 2006

  Hedegaard om biskoppen “der altid har ment, at Jesus var opstillet for Enhedslisten i Galilæa”

  Lars Hedegaard i dagens Berlingske Tidende om Keld Holm og andre politiserende præster.

  Lad os alle diskutere
  Det såkaldte præsteinitiativ, der gik ud på, at juleprædikenerne rundt om i landets kirker skulle have form af en protest mod regeringens udlændingestramninger, er ikke faldet i god jord alle steder. Og nu har utilfredse kirkegængere klaget over pastor Georg Klinting, Otterup, og biskop Kjeld Holm, Århus, for at have brugt prædikestolen til politisk propaganda. Men det kommer der nok ikke noget ud af, siger en universitetsteolog, for præsterne har stor frihed. Og biskop Holm, der altid har ment, at Jesus var opstillet for Enhedslisten i Galilæa, forsvarer sig med, at kristendommen handler om næstekærlighed. Og da det er ukærligt at formene folk adgang til Danmark, må det være præsternes opgave at gå i rette med lovgivningen.

  Holm har en pointe, men desværre standser han på halvvejen. Staten foretager sig jo umådelig mange ukærlige handlinger. Kast f.eks. et blik på de ulykkelige skarer af skatteydere, der hver dag samles uden for de kommunale betalingskontorer, så de kan blive berøvet de penge, de skal bruge til deres daglige fornødenheder. Man kan umuligt kalde denne behandling næstekærlig, og Groft sagt har derfor fuld forståelse for de præster, der lægger evangeliet til side og i stedet prædiker ud fra finanslovsforslagets tekst. Eller hvad med de mange, der hver dag finder en hilsen fra parkeringsvagten under bilens vinduesvisker, selv om der ikke var andre steder at parkere? Er det næstekærligt?

  Nej, det er på tide, at præsterne træder i karakter. Det kræver blot en mindre demokratisering af folkekirkens liturgi. Når præsten er færdig med sit indlæg, træder kirketjeneren frem og spørger, om der skulle være enkelte regeringstilhængere, der ønsker ordet. Og inden præsten siger: »Lad os alle bede«, må man naturligvis have drøftet, hvad man beder om.

  Oploadet Kl. 10:41 af Kim Møller — Direkte link8 kommentarer
  

  25. august 2004

  Lars Hedegaard opsummerer Henrik Gade Jensen-’sagen’: De forenede frihedskæmpere

  Lars Hedegaard opsummerede i tirsdagens Berlingske Tidende ’sagen’ om Henrik Gade Jensen – De forenede frihedskæmpere.

  “Men ak, nu har de alle fortrudt deres nazibeskyldninger – godt hjulpet på vej af sagsanlæg og krav om erstatning…”

  Oploadet Kl. 09:11 af Kim Møller — Direkte linkEn kommentar
  

  30. juli 2004

  Kjeld Holm om boghandler Clausen, Kronprinseparret og sport – seks dage i juli

  Pladderhumanist Kjeld Holm har kronede dage. Jeg har tidligere fortalt hvorledes han sidste fredag var med udsendelse om en århusiansk boghandler og i mandags blev interviewet i forbindelse med Kronpriseparrets besøg i Århus. Igår var den galt igen, denne hele 30 minutters pseudo-underholdning i programmet Sport med briller på DR2.

  Oploadet Kl. 21:20 af — Direkte linkSkriv!
  Arkiveret under:
  

  26. juli 2004

  Frederik og Mary gæstede Århus

  En god konservativ siges det, må være tro mod Gud, Konge og Fædreland. Det er mange år siden jeg meldte mig ud af Folkekirken, så det er lidt påkrævet at jeg forholder mig tro mod Kongehuset. Kronprinseparret gæstede idag Århus, og TV-dækningen har kørt det meste af dagen på begge kanaler. DR havde her til aften inviteret Radigale Uffe Elbæk i studiet, som storsmilende fremviste sit Ridderkors – og kort efter var der interview med biskop Kjeld Holm.

  Her et billede taget på Europaplads (Århus), hvor kareten kørte forbi lidt over 10 i formiddags.

  .

  Oploadet Kl. 22:00 af — Direkte linkSkriv!
  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper