24. august 2013

Eks-DKP’er Klaus Slavensky: ‘Ytringsfrihed’ bruges af ekstremister til at bekæmpe ‘værn mod racisme’

Klaus Slavensky er tidligere medlem af Danmarks Kommunistiske Parti, og det totalitære er tydeligvis stadig lige under overfladen, selvom han får sin løn fra Institut for Menneeskerettigheder, og han privat er tilknyttet Dansk PEN. Jacob McHangama har anmeldt en antologi for Jyllands-Posten – Anm: Dødsensfarlige ord (ikke online).

“I forordet til den nye antologi “Hate speech – Fra hadetale til hadesyn” står der, at »præmissen er: imod hadetale, for ytringsfrihed«. Men det er falsk varebetegnelse. Bogen er rigtig nok vendt mod hadetale, men det gennemgående tema for de fleste forfattere er, at ytringsfriheden må og skal begrænses.

Rent faktisk har redaktørerne ikke fundet plads til én eneste bidragyder (ud af 14 fra ind-og udland), der argumenterer for, at forbud mod hadetale er uforeneligt med ytringsfriheden. …

Tonen bliver slået an af medredaktøren Klaus Slavensky, der mener, at »politiske ekstremister er søgt sammen i uskøn forening for at misbruge fortaleri for ytringsfrihed til at bekæmpe værn mod racisme«. … Slavensky lægger stor vægt på, at internationale menneskerettighedskonventioner understøtter hans position, men undgår belejligt at forholde sig til, at det skyldes totalitære stater, samt at retspraksis fra menneskerettighedsorganer og nationale domstole ofte er vilkårlig. Endnu mere absurd er Slavenskys påstand om, at hadetale-love slet ikke begrænser ytringsfriheden.

Man kan mene, at begrænsningen er nødvendig og marginal, men det giver ingen mening at påstå, at kriminalisering af visse ytringer ikke begrænser ytringsfriheden.

(Klaus Slavensky, tidl. Danmarks Kommunistiske Parti, Folkebevægelsen mod Fremmedhad)

“Flere bidragydere, herunder Birte Weiss og Ursula Owen, peger på Eksjugoslavien som skoleeksemplet på, hvad ureguleret hadsk tale kan føre til. Men ingen nævner, at det i Jugoslavien var strafbart med op til 10 års fængsel at ophidse til had mod de øvrige befolkningsgrupper.”

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper