18. januar 2017

‘EU Mythbuster’ Jon Kyst var i sin ungdom ‘a vociferously active pit bull for the Communist party’

Jeg har tidligere fortalt, at Iben Tranholm er kommet på en EU-liste over russisk propaganda, fordi hun skrev et islamkritisk indlæg på Russia Insider. Organet hedder East Stratcom, har ni ansatte og hører under udenrigschef Federica ‘Islam belongs in Europe‘ Mogherini. Eneste dansker i organet er Jon Kyst, der for år tilbage havde en blog på Jyllands-Posten, hvor han eksempelvis associerede Pia Kjærsgaard med begrebet ’stemningsskaber’. Hun og ligesindede legitimerede vold. Et nærmest parodisk opgør med retsstatens skelnen mellem holdning og handling.

Jon Kyst var i unge år medlem af Danmarks Kommunistiske Ungdom, og sindelaget fornægter sig ikke. Herunder lidt fra et venligsindet blogindlæg på
Kierkegaard In Me fra 2010 med titlen ‘Employee No. 725‘. Jon Kyst var kommunistisk hardhitter, og kæmper nu for et multikulturelt EU med ‘det bedste fra Stalin’.

“I am speaking of course of Jon Kyst. … We were walking out of the Moscow Modern Art Museum, and Jon was absently flipping through his wallet. One of the girls spotted his DIS portrait and cooed. ‘Jon, you look so good in that one!’

‘Yes… yes… I do.” He bared his teeth in nostalgia. ‘Which is good, because once you are in DIS you are a member of its family forever.’
I sensed an opportunity. ‘How’s that, Jon?’

‘Well, for one thing they give each employee a number when they hire you. The numbers ascend in the order of when you joined—which is exactly the way the Nazis did it,’ he added meaningfully.

”You know that’s the second time in two days you compared DIS to totalitarianism.’ He giggled. ‘What did I say yesterday?’ ‘That the director of DIS needs to be ”like Stalin, but in a good way.”

[…]

We neared the Church of the Transfiguration that Easter Monday night. Jon sighed to himself in satisfaction. ‘This is my favorite church,’ he muttered. ‘Why?’ He wasn’t expecting that. ‘Because… it’s beautiful. The chorus is fantastic. The icons are wonderful.’ But I had caught him this time. It was a secular answer, which I had expected, but all the same I placed that missing piece into my Jon-puzzle with newfound certainty. Jon had revealed his active churchgoing as a child, presumably under his parents’ watchful gaze. I knew that he had been married at Copenhagen City Hall, a pointedly un-‘beautiful”’ locale. And I knew that in his youth he had been a vociferously active pit bull for the Communist party, Danish and Soviet alike. This church detail was helping things come together.”

(Collage: ‘EU-mythbuster’ Jon Kyst & EU-udenrigschef Federica Mogherini)13. januar 2017

Minister: Indlæg om Vestens islamisering er et eks. på ‘Kremls narrativ om Vestens moralske kollaps’

Stracoms kalder sig ‘EU Mythbusters‘ på Twitter, og som man kan se på kampagnesitet EU vs Disinfo, så handler det ligeså meget om at forsvare islamiseringen af Merkels Europa, som at bekæmpe propaganda fra Putins Rusland. Udenrigsminister Anders Samuelsen skuffer fælt.

Historien kan læses på Trykkefrihed.dk – EU vil have patent på sandheden.

“I 2015 nedsatte EU en task force ved navn East Stratcom. Task forcens mål er at bekæmpe russisk misinformation og propaganda med oplysning fra EU. Blandt initiativtagerne til East Stratcom var den daværende radikale udenrigsminister Martin Lidegaard. East Stratcom består af ni eksperter fra EU’s medlemslande. Danmark bidrager med Jon Kyst. Hver uge udgiver East Stratcom et nyhedsbrev – Disinformation Review – med eksempler på det, som East Stratcom’s medarbejdere opfatter som russisk misinformation eller propaganda.

Debatten om East Stratcom er for alvor blusset op i kølvandet på Dansk Folkepartis Marie Krarups afsløring af, at den danske debattør, teolog og islamkritiker Iben Thranholm er havnet på East Stratcom’s liste over pro-russisk desinformation på grund af et debatindlæg fra oktober 2015 blandt andet publiceret på Russia Insider. Iben Thranholm kritiserer i indlægget EU for at forråde kristendommen ved at give muslimske flygtninge asyl i Europa. Hun frygter, at flygtningestrømmen kan blive enden på det kristne Europa.

Onsdag i denne uge stillede Marie Krarup i folketingssalen et § 20-spørgsmål til udenrigsminister Anders Samuelsen (Liberal Alliance) vedrørende East Stratcom’s placerering af Iben Thranholm på en liste:

‘Mener ministeren, at det er rimeligt, at en kendt dansk islamkritiker er sat på EU-taskforcen East Stratcoms liste vedrørende russisk misinformation, fordi vedkommende skriver, at Europa svigter sine egne værdier ved at tillade en stor muslimsk indvandring til Europa?’

Anders Samuelsen svarede:

‘Såfremt der er tale om det debatindlæg af debattør Iben Thranholm, der blev publiceret i ‘The Russian Insider’ tilbage i oktober 2015, er jeg enig i taskforcens vurdering af, at det udgør et typisk eksempel på Kremls narrativ om Vestens moralske kollaps.'”

(Grafik: Euvsdisinfo.EU; Se evt. FT.dk)25. januar 2009

P1-vært: “Danskernes forhold til religion er præget af fordomme” – Naveed Baig er helt enig

P1-værten Iben Tranholm er interviewet til seneste udgave af Information, og det er, som det fremgår af avisens opfølgning artige sager – Danskerne er ræligjøse analfabeter.

“Danskerne er religiøse analfabeter, som hverken forstår eller respekterer mennesker, der har en tro.

Det siger teolog og vært på P1-programmet Religionsrapport, Iben Thranholm, til dagens udgave af Refleks.

“I Danmark er intet helligt. Jo måske ytringsfriheden,” siger hun og betegner Muhammed-tegningerne som “et strålende eksempel” på den “grundliggende uvidenhed”, som præger danskernes forhold til religion.

Flere religionsforskere og imamer giver hende ret i, at danskerne generelt ved alt for lidt om religion og ofte er både bange og afvisende over for troende, uanset hvilken religion de tilhører…

Danskernes forhold til religion er præget af fordomme. Og mange har et meget negativt billede af religion,” siger hun og mener, at det er en af hovedårsagerne til, at debatterne om tørklæder i danske retssale, Fadervor i folkeskolen eller Muhammed-tegningerne bliver så skingre. Hun mener også, at danskernes manglende viden om og respekt for religion gør, at vi ofte er ude af stand til at forstå de religiøst baserede konflikter i verden…

Imam Naweed Baig fra Rigshospitalet kan godt genkende det billede, Iben Thranholm tegner af danskerne…

“De fleste danskere ved kun det om religion, de har lært i folkeskolen, og de ved især meget lidt om religiøse følelser,” siger han. “Dem ved de ikke, hvordan de skal tackle.”…

Naimatullah Basharat er imam ved Nusrat Djahan Moskeen i Hvidovre og bekræfter ligeledes, at mange danskere er bange og famlende over for det religiøse. Det oplever han bl.a., når danskere besøger hans moske.

“De har mange fordomme om, hvad man må og ikke må og er generelt meget usikre over for det religiøse og over for mig som religiøs autoritet,” siger han og bekræfter, at den generelle viden om religion også er meget lav.”

Naimatullah Basharat er ahmedya-muslim, og hvis danskerne har (ukorrekte) fordomme om hans religion, så er det nok fordi de har fået fortalt at de er muslimer. Ahmedyaerne anerkendes ikke som muslimer af andre muslimer, blandt andet på grund af deres moderate tilgang til centrale problemstillinger. Naweed Baig stammer i lighed med Basharat fra Pakistan, men tilhører mainstream-islam og er medstifter af Muslimer i Dialog.

 • 23/7-06 Uriasposten – Naveed Baig…: Hvornår muslimer har pligt til at dræbe anden muslim….
 • Se evt.

 • 24/12-05 Uriasposten – “Det er ikke et kors, det er ikke en halvmåne, men et hjerte”...
 • Opdate. Hans Hauge har en pointe, men løsningen kan aldrig blive mere religion.

 • 29/1-09 Kristeligt Dagblad – Ateister indtager medierne.
 • Ateister kan hindre integration. Ateisternes antireligiøse budskaber kan føre til en bred fjendtlighed mod religion, og hvis der på skoler og uddannelser breder sig et religionshad, rammer det indirekte islam. Ateisterne tør ikke påstå, at islam er fup, for så ville de få ørerne i maskinen.” (Hans Hauge)

  

  25. december 2008

  Krybbespillet…

  For et par dage siden kunne man i Politiken, Berlingske Tidende mv. læse, at Københavns biskop lillejuleaften skulle tale i Danmarks ældste moské. Moskéens imam, Naimatullah Basharat, ville bruge anledningen til at fortælle om ‘Jesus i Koranen’, og Erik Norman Svendsen så hele begivenheden som “udtryk for, at man respekterer hinanden og viser, at man kan leve fredeligt sammen på trods af forskellig tro”. En forholdslang artikel fra Ritzaus Bureau, men det oplyses ikke at moskeen er ahmediyyaernes – dvs. tilhører en islamisk sekt, der på grund af sin liberale tilgang til Koranen og manglende accept af militant jihad, ikke anerkendes officielt som muslimer, og forfølges i islamiske lande.

  Islam er alt og intet, og alle kneb gælder i den multikulturelle folkeopdragelse.

  Når Søren Krarup undertiden siger noget om danskernes kristne arv, der kan tolkes ekskluderende for (herboende) muslimer, så går P1 forarget til kamp med diverse Grosbøll-troende. Forleden havde P1s Religionsrapport sat fokus på Kirke og kristendom i det ny Rusland, og her blev de dobbelte standarder blotlagt. Ortodoks-misisonerende Connie Meyer fortalte indlevende om det russiske folks religiøse ‘længsel’, og tilføjede så henkastet: “Dostojevskij siger det jo så flot et sted, at man ikke kunne være russer uden at være ortodoks”. Studieværten var tavs, og selvom Ruslands ortodokse kirke procentvis har færre tilhørere end den danske folkekirke, så var det tilsyneladende et ukontroversielt udsagn.

  Det er 1. juledag.

 • 19/12-08 Avisen.dk (Newspaq) – TV 2 fravælger Jesus i julen.
 • 23/12-08 Kim Thomassen (ReligionBlog) – DR`s versliggørelse af julen, hvor meget plads levner vi til Jesus i denne jul?
 • “Danmarks Radio serverede den 19.12.08 den årlige juleshow for tredje gang fra Aalborg Kongres og KulturCenter. Http://www.dr.dk/DR1/juleshow Showet var udmærket med en flot opsætning med livende musik, men manglede det væsentlige. Bort fra et skjult juletræ og melodien “White Christmas” var det faktisk egentlige ikke noget om, hvorfor vi fejrer højtiden. Det kristne julebudskab handler om Jesus fødsel i en stald julenat, som det er beskrevet i Lukas-evangeliet kap 2-vers 1-21. Juleberetningen sætter kontraster op for os. På en mark udenfor Bertlehem skete det uforklarlige. Hyrder holdt nattevagt ved deres hjord, uventet stod en Herrens herlighed strålende omkring dem, men de blev bange og fandt senere Jesusbarnet i en krybbe, men spørgsmålet er, hvor meget plads levner vi til Jesus i denne jul?. For mange danskere er julen noget med nisser, flæskesteg, and, risalamande gaver, hygge, men det er ikke det centrale i julen, men Jesus.”

 • 25/12-08 Daily Telegraph – Priest puts mosque in Nativity scene .
 • “The miniature mosque, complete with a minaret, was included in the skyline of Bethlehem in the nativity scene at Father Bonzani’s Our Lady of Providence church in the northern port of Genova.”

  Peter Kurrild-Klitgaard i Berlingske Tidende, (24.XII.2008).

  Neo-hedensk kapitalistisk korrekt julekrybbe
  Som omtalt forleden har julens komme ført til en politisk korrekt udrensning af kristne symboler fra diverse indkøbscentres udsmykning til fordel for alskens folkeovertros krims-krams. Ret beset må de gode kapitalister jo selv om det – men holdt man sig til den slags principielle synspunkter, ville Groft sagt snart løbe tør for emner.

  Så lad os i stedet konstruktivt hjælpe de neo-hedenske kulturrelativister lidt på vej: Hvis f.eks. kristne julekrybber er udrenset, kan man jo bare lave en multikulturel én. Vi foreslår et lille, blidt Muhammed-barn, gerne med en scimitar i den ene hånd og en Thorshammer i den anden, omgivet af sine ugifte forældre: en buddhistisk fader på overførselsindkomst og en moder, der er marxistisk-ateistisk folkekirkepræst. Staldens dyr er nu udrydningstruede mikrober, sponsoreret af Scientology. De Hellige Tre Konger er jo repræsentanter for et paternalistisk hierarki, så ud med dem og ind med én konge, én dronning og én uspecificeret minoritet, der hver overbringer gode velfærdsstatslige gaver, såsom Udjævning, Højere Offentlige Udgifter og Nihilisme. Glædelig kwanzaa og god aura-læsning til alle!

 • 24/12-08 Yahoo News – Opinion, Ann Coulter: My triumph over Kwanzaa!.
 • Den årlige…

 • 24/12-08 P4 Fyn, DR – Udlændinge redder julemiddagen (også på DAB Nyheder).
 • 24/12-08 Politiken – Muslimer sikrer kollegers juleaften.
 • “Juleaften er travl… Derfor skulle man tro, at det var vanskeligt at finde chauffører, som er villige til at droppe julemiddagen i familiens skød.

  Men hos Taxa-Fyn er det ikke noget problem.

  Her fejrer en stor del af chaufførerne nemlig slet ikke jul, fordi de er muslimer, og derfor kan de etnisk danske chauffører nå hjem til julemiddagen, siger direktør ved Taxa Fyn, Peter Kjærgaard, til dr.dk.”

 • 25/12-08 DR Update – Muslimer har reddet julen.
 • Amen.

  

  15. december 2008

  P1 om religionsfremmende religiøsitet, religionsfobi og fornuftige ideer hentet fra sharia

  Hvadenten P1 sætter multikultur eller religion på dagsordenen, så ender det altid med et knæfald for islam. Katolske Iben Tranholm var vært – lutheraneren Birthe Rønn Hornbech var gæst.

 • 8/12-08 Religionsrapport, P1 – Kan religion hæmme integrationen.
 • Svarene var naive, spørgsmålene stupide – tre eksempler.

  Iben Tranholm (1): Kunne man forestille sig integrationen være have forløbet anderledes, havde gået lettere i Danmark, hvis flere folk [kristne danskere, Kim] havde haft forbindelse til deres religiøse rødder end det er tilfældet?

  Iben Tranholm (2): Selvom vi ikke snakker ren ateisme, men sådan her den jævne kulturkristendom som ikke er særligt engageret i den danske folkekirke, og som måske frygter religion, hvordan er den opstået denne her frygt for religion – har du nogen ide om hvor den kommer fra – den her religionsfobi, som du også har nævnt.

  Iben Tranholm (3): Hvordan ville du have det med, hvis muslimsk lovgivning – eller muslimsk tankegang, altså sharia skulle få indflydelse på dansk lovgivning, hvis der kom et parti som rent faktisk havde fornuftige ideer, men det var hentet fra sharia. Ville du så mene i et demokrat, at det var i orden.

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper