26. september 2011

Ingen medlemmer i nyt Folketing bor alment – Tidl. MF Keld Albrechtsen var en undtagelse

Jyllands-Posten fortæller, at Ingen medlemmer i nyt Folketing bor alment. Sådan har det ikke altid været, omend Enhedslistens Keld Albrechtsen er den eneste undtagelse jeg kender. Her et citat fra BT, 14. januar 2005, da Albrechtsen stadig var MF: Keld i chok over vens brutale død.

Folketingsmedlem Keld Albrechtsen fra Enhedslisten blev forfærdet, da B.T. i går fortalte ham, at hans nabo og ven gennem mange år, 82-årige Hans Ejler Juncker, er afgået ved døden. Den 82-årige mand blev søndag aften overfaldet i sit hjem på Jernaldervej i Århus Vest af en arabisk udseende mand, som brutalt skubbede ham ned i gulvet og stjal hans pung med 5.500 kroner.

»Jeg kendte ham særdeles godt. Så godt som man nu gør, når man bor dør om dør gennem mange år. …

Hos Århus Politi bekræfter kriminalinspektør Viggo Knudsen, at Hans Ejler Juncker alene i fjor tre gange var offer for indbrud. I alle tre tilfælde var han dog ikke hjemme, da det skete. Så heldig var han desværre ikke i søndags.”

(Jernaldervej, Brabrand Boligforening, 8210 Århus V)

Oploadet Kl. 16:08 af Kim Møller — Direkte link31 kommentarer


3. juli 2011

BT om ‘De gode, gamle røde’ i Enhedslisten – dem der har kæmpet for diktatur hele livet

Sidste søndag bragte BT fire sider om Enhedslisten anno 2011. Der fortælles om generationsskiftet med udgangspunkt i Johanne Schmidt-Nielsen og tre yngre kvindelige kandidater, men også om det gamle Enhedslisten med det avisen udglattende tematiserer som ‘De gode, gamle røde’. Personligt synes jeg ikke der er noget ‘godt’ hverken over det gamle eller nye Enhedslisten, men det væsentligste er nu engang ikke at de nye venstreradikale, den “ny generation af samfundskritiske unge”, ikke går med ’skovmandsskjorter’.

Da Enhedslisten er et politisk parti, må ideologi og politik i sagens natur være vigtigere end fysisk fremtoning. Ideologisk set er Enhedslisten stadig en kommunistisk tidslomme.

(BT, 26. juni 2011: Det forbudte ansigt)

De seks tidligere MF’ere for Enhedslisten omtalt i artiklen, virker ikke specielt gode for undertegnede. Alle har de kæmpet for socialistiske diktaturer eller rødgardistisk vold på gadeplan. Det kan man mene er godt, men så definerer man det meget kreativt.

Fremhævet bliver Jette Gottlieb og Keld Albrechtsen, der begge har haft livslang tilknytning til Venstresocialisterne (VS). Et parti der kæmpede for en revolutionær omstyrtelse af det liberale demokrati, til fordel for proletariatets diktatur.

Derudover fremhæves Jørgen Arbo-Bæhr og Søren Søndergaard, der begge haft lignende tilknytning til Socialistisk Arbejderparti (SAP). Et parti med identisk målsætning, i den trotkistiske variant.

Femte fremhævede MF’er Bruno Jerup har en fortid i Kommunistiske Studenter, og har været aktiv i Enhedslistens tredje søjle, Danmarks Kommunistiske Parti (DKP). En fremmed magts forlængede arm.

Sidst i gennemgangen er Pernille Rosenkrantz-Theill, der blev landskendt, da hun i 2003 som MF’er på Christiansborg, gav kampfæller i Globale Rødder mulighed for at overfalde to folkevalgte ministre. Det nævnes i artiklen, at hun og hendes “behørigt piercede kæreste” i 1996 kunne have væltet Nyrup-regeringen, da Frank Aaen bad Landsmødet forholde sig til årets finanslov. Kæresten må have været Claus Svendsen, hovedbestyrelsesmedlemmet, der på landsmødet to år efter, fra talerstolen nægtede at tage afstand fra Antifascistisk Aktions overfald på Pia Kjærsgaard…

“Når vi tager afstand fra overfaldet på Pia Kjærsgaard, træder vi en masse folk i bevægelsen over tæerne. Jeg har ingen problemer med direkte politiske aktioner. (Claus Svendsen, 1998)

For Henrik Sass Larsen (S) er BT sikkert en grusom borgerlig tabloid, men reelt er der meget få journalister der tænker udenfor boksen, og ser marxismen som værende andet end lidt naiv ideologisk godhed. Det er bare ikke godt nok.

(VS og den revolutionære kamp, 1972; Kgl. Bibliotek)

Programerklæringer, VS, SAP, DKP & Enhedslisten.

“VS er et parti med en revolutionær, demokratisk og socialistiske målsætning. Målet er i sidste instans det klasseløse kommunistiske samfund.” (Program for Venstresocialisterne, 19. Kongres, 1996; Venstresocialisterne.dk)

“SAP er en revolutionær og marxistisk organisation, der arbejder for et socialistisk og demokratisk alternativ til det rådende kapitalistiske verdenssystem.” (Hvad er SAPs projekt?, 22. Kongres, 2006; Sap-Fi.dk)

Ideologisk bygger DKP på den dialektiske og historiske materialisme som udviklet af Marx i samarbejde med Engels og senere videreudviklet af Lenin og en række andre tænkere op gennem det 19. og 20. århundrede. Partiets mål er… at samle folket for at afskaffe det kapitalistiske samfund og opbygge et socialistisk, hvor det ene menneskes udbytning af det andet afskaffes, og hvor udviklingen hen imod et klasseløst samfund indledes.” (Love for Danmarks Kommunistiske Parti, Landsmøde 2009; DKP.dk)

(Revolutionens nødvendighed, 2001; Kgl. Bibliotek)

“Enhedslisten har ikke illusioner om, at socialismen bliver virkeliggjort som summen af et antal reformer, gennemført over en længere årrække. Centrale reformkrav, som f.eks. en definitiv afskaffelse af arbejdsløsheden, kan netop kun gennemføres ved at bryde med det kapitalistiske systems rammer… Derfor er det nødvendigt at gennemføre en revolution – i betydningen et gennemgribende systemskifte, hvor en mobiliseret og velorganiseret arbejderklasse og dens allierede fratager den herskende klasse de enorme magtmidler, den reelt bestyrer i dag.

Konkret drejer det sig selvfølgelig om overtagelse af de økonomiske nervecentre (arbejderovertagelse af de større virksomheder, demokratisk kontrolleret samfundseje af bank- og kreditvæsen), men også om at erstatte centrale dele af statsapparatet med nye folkemagts-organer.”18. januar 2008

Antons stedfar anno 2004: “Det kan ikke være rigtigt, at nynazisterne skal have lov til at beherske gaderne…”

Natten til lørdag i sidste uge blev 19-årige Anton Nijie myrdet på strøget i København, angiveligt fordi tre yngre indvandrere havde set sig varm på hans hue. Onsdag blev han bisat, og medierne fulgte historien helt til dørs med lange interviews med Antons venner, og ikke mindst hans meget talende stedfar Svend Vestergaard Jensen, der benyttede lejligheden til at tale imod overvågning og hårdere straffe. Tankkevækkende, når nu mordet på hans stedsøn blev opklaret ved hjælp af videoovervågning.

Fra TV2 Nyhederne, onsdag 19.00 – Bisættelse med demonstration.

Svend Vestergaard Jensen, stedfar: Hele den her utrolige ulykkelige situation med mordet på Anton, da oplever vi jo en fantastisk opbakning til, og sympati for det der er sket [?], og der skal gøres noget ved det her. At man må stoppe volden i gaderne, blandt det lille mindretal af unge der render rundt med knive og andre typer af våben. Og den opbakning og medfølelse og sympati, den har været kolossal – ikke mindst i dag.

Jes Dorph, TV2: Kan du se en mening med mordet?

Svend Vestergaard Jensen: Ja, det er jo svært. Mordet er jo som du siger – fuldstændigt meningsløst. Men, den, det – vi forsøger så at vende den om, for at se alt den sympati der kommer ind her, de her sympatitilkendegivelser, de kan netop bruges til at forsøge at gøre op med det her, og siger – nu er det nok, nu må volden slutte blandt de unge på gaderne i nattelivet, og det, der tror jeg den her sag med mordet på Anton får en fantastisk stor og vigtig betydning. Og den diskuteres rundt omkring i landet, og der er allerede initiativer i gang hvor man skal følge de her ting op. Hvor mordet på Anton er startskuddet på en række initiativer.

[…]

Svend Vestergaard Jensen: Jamen jeg synes det er dybt tragisk, at mordet på ant skal bruges til at skabe et overvågningssamfund, mere straf og sådan nogle ting. Det er slet slet ikke vores intentioner. De folk, familie og pårørende og alle mulige andre der har været her i dag, det er slet ikke det vi vil. Der skal helt andre tiltag til. Altså man bliver nødt til at finde ud af hvad man gør med unge mennesker der er udstødt af det her samfund, som føler sig ekskluderet. Man bliver nødt til at finde ud af hvordan man får dem med os. At de har en fornuftig rolle i samfundet.

Svend Vestergaard Jensen er foruden at være et aktivt medlem af Enhedslisten, med i venstreradikale Demos og Antiracistisk Netværk der med militante metoder gennem en årrække har bekæmpet det de ser som racisme i enhver afskygning. Bedst kendt er han dog for sin aktivisme i foreningen Jyder mod overflødige motorveje.

En naivistisk holdning til multikultur giver ikke ’street credit’ i den barske virkelighed. I 2000 blev Frank Aaens søn Mads sparket i hovedet og truet kniv på Østerbro i København af en gruppe andengenerationsindvandrere. I julen 2004 mistede Keld Albrechtsen sin mangeårige ven og nabo, da han i sit hjem brutalt blev slået ihjel af det BT dengang beskrev som “en arabisk udseende mand”.

 • 8/1-08 Jyllandsposten – Knivdrab: »Jeg sad med ham i de sidste minutter af hans liv«.
 • 17/1-08 Snaphanen – »Fakkeltog – de uartikuleredes, politiske primalskrig«.
 • Balder.org – Venstreorienterede ekstremister (Svend Vestergaard Jensen og Demos).
 • Solidaritet 1997/3 – Svend Vestergaard Jensen: Miljøkamp og klassekamp (“Med kapitalismen har der altid været forureningsproblemer…”).
 • 5/5-04 Jyllandsposten – Aldrig mere nazisme.
 • Min søns kammerat har været tæt på de her ting, og han tør ikke længere færdes i Århus om aftenen. Det kan ikke være rigtigt, at nynazisterne skal have lov til at beherske gaderne i Århus.” (Svend Vestergaard Jensen, Antiracistisk Netværk)

  

  26. januar 2006

  Kaare R. Skou: Dansk Politik A-Å (2005) – Stikprøvekontrol

  For få måneder siden udgav TV2’s politisk redaktør Kaare R. Skou opslagsværket Dansk Politik A-Å på ikke mindre end 783 sider – her er resultatet af en lille stikprøvekontrol, som blot bekræfter fordommene. Højrefløjen hetzer, forfører og lyver – venstrefløjen forholder sig kritisk, engageret og er meget vidende.

  Keld Albrechtsen (s. 86).

  “Hans facon har ofte virket både provokerende og irriterende på såvel politiske modstandere som tilhængere, men ingen har kunnet anfægte hans indsigt i de emner, han har beskæftiget sig med.”

  Centrumdemokraterne (s. 136f).

  “Det har endvidere taget stærkt afstand fra de borgerlige partiers til tider hetzagtige forfølgelse af flygtninge og indvandrere.”

  Dansk Folkeparti (s. 164f).

  “Dansk Folkeparti er et konservativt, yderliggående nationalistisk parti… ”“Således tøvede partiet ikke et øjeblik med at støtte Danmarks placering som krigsførende land i Irak-krigen 2003 – også ud fra en betragtning om, at krigen var en religionskrig, en moderne udgave af korstogene, hvor den kristne kultur forsvarer sig mod den islamiske.”

  “Ved valget 2001 opnåede Dansk Folkeparti 22 mandater… Dansk Folkeparti blev regeringens faste parlamentariske grundlag og var i stand til at presse flere af sine synspunkter igennem, dog uden i realiteten at kunne forhindre kraftige besparelser på de sociale områder, som partiet ellers i dets program havde prioriteret højt.”

  “På det sidste område efterhånde godt hjulpet af Socialdemokratiet, der under Mogens Lykketofts ledelse lagde sin politik på dette og andre felter om og i vid udstrækning begyndte at lytte til de kræfter i befolkningen, der havde båret Pia Kjærsgaard frem til placeringen som en af landets mest magtfulde politikere.”

  Enhedslisten (s. 194).

  “Under Anders Fogh Rasmussens regering fra 2001 til valget 2005 har specielt Keld Albrechtsen og Søren Søndergaard (f. 1955) gennem kritiske spørgsmål formået at problematisere regeringens og ikke mindst Dansk Folkepartis politik og fremvise adskillige brud på løfter fremsat af især Dansk Folkepartis politikere.”

  Mogens Glistrup (s. 288f).

  “Først på et senere tidspunkt blev den indædte modstand mod flygtninge og indvandrere og frygten for islam, der hos ham grænser til paranoia, en del af hans politik.”

  Anne Grete Holmsgaard (s. 325).

  “Som SF’er har Anne Grete Holmsgaard især beskæftiget sig med energipolitik samt forskning og de højere uddannelser. Hun var blandt de første SF’ere til at indtage en mere pragmatisk holdning til EF/EU.” (intet om antisemitisme)

  Pia Kjærsgaard (s. 373).

  “Hun placerede hurtigt sit nye parti som et traditionelt nationalistisk-konservativt parti…”“At partiet gang på gang ikke lever op til at være den garant for den sociale velfærd, som hun lover vælgerne, betyder mindre – de tror på hende og lytter til hendes ord…”

  “Hendes største politiske indsats er den stramning af politikken over for flygtninge og indvandrere, som blev gennemført af daværende integrationsminister Bertel Haarder, en politik, som bragte Danmark til grænse af, hvad folkeretlige konventioner forpligter landet til. Pia Kjærsgaard anser imidlertid ikke overtrædelser af internationale aftaler og konventioner som et større problem, og hun er flere gange, især på partiets landsmøder, kommet med udtalelser, der nærmer sig racisme.

  Villy Søvndal (s. 656f).

  “Villy Søvndal gjorde sig hurtigt bemærket i Folketinget for sit dybe sociale engagement, ikke mindst til fordel for marginaliserede grupper i velfærdsstaten.”“Denne brug af spørgetiden i Folketinget udviklede han i sin kritik af Anders Fogh Rasmussens beslutning om dansk deltagelse i Irakkrigen til næsten en institution, hvor statsministeren uge efter uge måtte bruge timer på at besvare spørgsmål.” (intet om Fort Bragg)

  (intet om Fort Bragg)

  Frank Aaen (s. 719f).

  “I Folketinget har han især beskæftiget sig med erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik og har en omfattende viden om danske virksomheders forhold.”

  

  14. september 2005

  Frank Aaens søn udsat for groft røveri af fire unge – en histore fra 2000

  For et halvt år siden mistede Enhedslistens daværende folketingsmedlem Keld Albrechtsen sin 82-årige nabo. Her en historie fra Ekstra Bladet 11. februar 2000:

  Frank Aaens søn udsat for groft røveri

  “Mads Aaen, 20 år og søn af Enhedslisten folketingsmedlem Frank Aaen, er sammen med en kammerat blevet udsat for et groft røveri på Østerbro i København. En 16-årig dreng blev i går fremstillet i dommervagten og sigtet for røveriet. Han blev varetægtsfængslet i 13 dage, mens tre andre anholdte blev løsladt. Under det grove røveri truede gerningsmanden Mads Aaen med en kniv i nakken til at lægge sig ned på maven, mens Aaens kammerat blev frarøvet både ur og tegnebog…

  “Det hele startede, da Mads Aaen og hans kammerat blev passet op af fire drenge, der truede dem til at udlevere 25 kroner til en busbillet. Dette var dog ikke nok for den sigtede, der angiveligt trak en kniv og gennede dem ind i en passage, hvor røveriet blev udført. Da hans kammerater, der så passivt til, råbte, at han skulle komme, sparkede han Mads Aaen i hovedet, så denne fik en blodtud, stjal en cykel og stak af.

  “Frank Aaen ønsker ikke at udtale sig om sagen.”

  Oploadet Kl. 09:13 af Kim Møller — Direkte link5 kommentarer
  

  14. januar 2005

  Keld Albrechtsens 82 årig nabo myrdet i ‘mangfoldiggjort’ kvarter

  En af juledagene så jeg tilfældigvis Enhedslistens Keld Albrechtsen stå og vente på bussen ved Den Gamle By i Århus, og jeg skal blank indrømme at det undrede mig hvad et folketingsmedlem skulle i Århus vest. I dagens BT kan man så læse:

  “Folketingsmedlem Keld Albrechtsen fra Enhedslisten blev forfærdet, da B.T. i går fortalte ham, at hans nabo og ven gennem mange år, 82-årige Hans Ejler Juncker, er afgået ved døden. Den 82-årige mand blev søndag aften overfaldet i sit hjem på Jernaldervej i Århus Vest af en arabisk udseende mand, som brutalt skubbede ham ned i gulvet og stjal hans pung med 5.500 kroner.”

  Hos Århus Politi bekræfter kriminalinspektør Viggo Knudsen, at Hans Ejler Juncker alene i fjor tre gange var offer for indbrud. I alle tre tilfælde var han dog ikke hjemme, da det skete. Så heldig var han desværre ikke i søndags.”

  Oploadet Kl. 21:14 af Kim Møller — Direkte link5 kommentarer
  Arkiveret under:
  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper