7. marts 2010

Blüdnikow om VS & PFLP – Anne Grethe Holmsgaard, Per Bregengaard, Villo Sigurdsson…

Kronik af Bent Blüdnikow i fredagens Jyllandsposten – Holmsgaard og terroren .

“I søndags havde Sven Ove Gade en kommentar, hvor han gjorde opmærksom på, at vi med et nyt flertal i Folketinget risikerer at få Anne Grete Holmsgaard som ny minister…

Lad os få fakta helt klart på bordet. Venstresocialisterne stormede frem efter ungdomsoprøret i 1960’ernes slutning. Holmsgaard var blandt de unge revolutionære i partiet. Hun var så krigerisk, at hun ikke ville tage afstand fra massakren på israelske sportsfolk, som Sorte September udførte under De Olympiske Lege i München i 1972. I løbet af 1970’erne kom terror til at spille en stadig større rolle Mellemøsten og en af tidens værste aktioner skete i 1978, da en gruppe palæstinensere sejlede ind til Tel Avivs strand. Her myrdede de først en ung kvinde, som de havde spurgt om vej. Derpå erobrede de en bus og under de efterfølgende ildkampe dræbte de 37 civile israelere, herunder mange børn, og sårede yderligere 82. Holmsgaard advokerede, at man ikke skulle tage afstand fra den slags »såkaldte terroraktioner«, selv om de ramte civile. Den politiske accept af aktionen mod civile blev godkendt af VS’ hovedbestyrelse 16/4 1978, hvor bl.a. den senere borgmester i København Per Bregengaard, de senere folketingsmedlemmer Mikael Waldorff og Villo Sigurdsson samt bl.a. skuespilschef Litten Hansen deltog.

VS’ interesse og sympati for PFLP førte partiet til at sende en delegation til Mellemøsten i 1980. Delegationen bestod af Anne Grete Holmsgaard, der på det tidspunkt var medlem af Folketinget, Jacob Erle og Lone Johnson, der begge var ledende medlemmer af partiet.

Delegationen mødte en række af PFLP’s ledere, herunder Taysir Kuba, der var formand for PFLP’s Internationale Komite og personligt havde budt Blekingegade-bandens medlemmer velkommen på tidligere besøg.”22. maj 2008

Vi må alle bidrage til Integrationen

En gruppe forældre der har børn gående på Brønshøj skole, har netop dannet Forældre for fred, foranlediget af magnet-skoleordningens daglige konsekvenser. Fra Jyllandsposten – Forældre: Stop volden i skolen.

“Forældrene er utilfredse med indsatsen efter en række voldelige episoder på skolen, hvor elever helt ned til femte klasse er blevet slået, sparket og truet af børn i området.

Vi oplever en tendens blandt børnene, som går i retning af en så rå opførsel, at det virkeligt er skræmmende. Tæskehold, trusler, dummebøder og nøje planlagt mobning finder sted helt ned i 5. Klasse. I enkelte tilfælde blandt endnu yngre børn. Vi oplever i stigende grad pigebander, som hentes udefra til at true og banke piger på vores skole. Fremmede børn fra andre skoledistrikter finder vej i skoletiden til Brønshøj Skole og truer vores børn,” lyder det fra forældregruppen…

Gitte Toftager er en af de forældre, der har taget initiativ til kampagnen. Hun har selv to drenge, der går i henholdsvis 2. og 5. klasse på Brønshøj Skole.

Min yngste søn kom hjem forleden og fortalte, at en bande på 30-40 børn var trængt ind i skolegården og begyndt at slås mod hinanden med knive. Min søn går kun i 2. klasse, og han blev meget forskrækket,” fortæller Gitte Toftager.

Hendes ældste søn har oplevet at blive overfaldet af et tæskehold, da han skulle følge en klassekammerat hjem, efter at klassekammeraten var blevet slået i skolegården.”

Fra Forældre for freds gæstebog. En kommentar fra ‘Kim’.

“Hørte lige udsendelsen i P4 i dag.

I er ikke alene. Vores barn går på http://www.svanevejprivatskole.dk og her bliver børnene også truet samt nogle slået af børnene fra http://www.al-hilal.dk/# som også ligger på svanevej, 2400 Nv.

Der blev indkaldt til ekstraordinært forældremøde, hvor der blev dannet et forældrehold, som skulle kontakte al-hilal skolen, og se om der var interesse i at lave et eller andet sammen, så børnene kom til at kende hinanden. Evt med et forældrehold fra deres skole.

Vi andre forældre skulle så have feedback senest 14 dage efter, men vi har endnu intet hørt. Det er over 1½ mdl siden

Flere andre forældre lavede et “vagtskema” hvor de skiftedes til at bringe og hente børnene, som en slags vagtordning.

Jeg har lige rykket for en feedback, man hvad der sker i fremtiden ved ingen.

Vores barn på 11 er nu begyndt til selvforsvar.”

 • 5/8-04 KK – København på vej med ”magnetskoler” (Tingbjerg og Voldparken -> Brønshøj).
 • 4/4-08 Jyllandsposten – Dobbelt så mange voldelige børn (på fem år).
 • 15/4-08 Uriasposten – Århus-historier.
 • 17/4-08 Berlingske Tidende – Voldskonsulent blev overfaldet af elever.
 • Oploadet Kl. 13:58 af Kim Møller — Direkte link15 kommentarer
  

  27. december 2006

  Rolf Bagger med flere – om den negative afhængighed af nazismen

  Meget er sket siden Dansk Folkeparti blev parlamentarisk flertal for VK-regeringen, og læserbreve som det her herunder af Rolf Bagger er efterhånden et særsyn. Godt for den politiske debat – Regeringen arbejder under tvang

  “Der var et eller andet bekendt ved de dramatiske begivenheder på Christiansborg i sidste uge, der kulminerede med med Lars Barfoeds afgang som minister. Regeringen kom under pres og blev med regeringschefen i spidsen offentligt ydmyget af sit såkaldte støtteparti. Og støttepartiet demonstrerede, at det besidder en magt, som så at sige står over selv statsministerens, og storskrydende kunne partiet endda erklære, at det er parat til at bruge sin magt igen, hvis det passer partiet. Nu er politik i sidste ende altid et spørgsmål om magt og viljen til at bruge den, men hvad var det, der forekom bekendt ved forløbet? Mig fik begivenhederne i sidste uge til at tænke på noget så fjernt fra fødevarekontrol og familiepolitik som torpedobåde. Helt præcis otte torpedobåde. Den 5. februar 1941 blev den danske regering tvunget til at udlevere otte torpedobåde til tyskerne. Formelt var Danmark et neutralt, selvstændigt land med egen regering og eget forsvar, og i det daglige forsøgte regeringen gennem forhandlinger med tyskerne at lade, som om man var en suveræn regering. Det kaldtes samarbejdspolitik. Men reelt var landet besat. I starten var magtforholdene ikke synlige, men som tiden gik, blev det stadig tydeligere, hvem der bestemte, og regeringen havde ikke noget valg, hvis den ville fortsætte med at regere. Den kunne kun gennem forhandlinger forsøge at afbøde de værste ulykker, og mange gange lykkedes det da.” (Berlingske Tidende 20/12-06)

  At associere Dansk Folkeparti med alt ondt, ikke mindst Nazi-Tyskland var en kunstart der blev perfektioneret helt frem til folketingsvalget februar 2005 – herefter gav det ligesom ikke rigtigt mening. Geoffrey Cain har opsamlet en række markante grafiske eksempler i Gensyn med ondskabens ikon udgivet tidligere på året. Herunder godt 50 eksempler på retorisk vanvid der rammer alt fra liberalister i Venstre, over socialdemokrater i Dansk Folkeparti, til konservative Bush… Kort sagt, de andre, de onde – dem med den dårlige tone og de ringe hensigter.

  Et forbud mod nazisme ville ramme Fremskridtspartiet i hjertet

  “Flere af de kandidater der stiller op for Glistrups Fremskridtsparti er tæt forbundet i ånd og praksis med nazisterne, senest er det en ung kandidat i Århus der erklærer sig på linie med nationalsocialisterne. Et forbud mod nazister vil i praksis betyde at fremskridtspartiet ikke kunne opstille kandidater med nazistiske holdninger, og så er det et åbent spørgsmål hvor mange der vil være tilbage.”

  Arbejderpartiet Kommunisterne i København (Hjemmeside 2001)

  Bush er yderligtgående fundamentalist

  “Bush´s retorik tegner også billedet af et religiøst korstog på præcis samme måde, som det ses blandt de yderligtgående, muslimske bevægelser.”

  Lissi Rasmussen, Islamisk Kristent Studiecenter (Kristeligt Dagblad 26/3-03)

  Bush er for Irak hvad Hitler var for Østrig

  Adspurgt: “Folk applåderar, jublar och skriker: Tack Bush! Man kan börja påstå nu att de är befriade. Civila kastar blommor på soldaterna när de går igenom Bagdad. Är inte detta beviset för krigsmotståndarna att de hade fel, igen?”

  “Det jublades på samma sätt när Hitler gick in i Österrike 1938. Långt efteråt förstod man att det där bara var propaganda.”

  Jan Guillou (Aftonbladet 9/4-03)

  DF og racen af zombier

  “Der er altså ingen tvivl om, at DF er racistiske. For DF er muslimer en ‘race‘ af zombier, hvis handling er styret af Islams nærmest hypnotiske natur, i den værst tænkelige udgave, fremfor af rationelle motiver og egne evner til selv at videreudvikle ideologisk identitet. At DF så ikke tør indrømme dette i deres forsøg på at få racismeparagraffen fjernet, er direkte ynkeligt. For det ville jo være fair nok at diskutere hvorvidt racisme er en legitim forestilling at bruge i propaganda eller ej.”

  David Holm, studerende (Dagbladet Information 22/10-02)

  Den nazificerede danskhed

  “Jeg kan godt blive lidt rystet over danskernes hyppige brug af ordet ‘danskhed’. I mine øren giver det mindelser om nazitidens Tyskland…”

  Lektor Helen Krag (Berlingske Tidende 22/2-03)

  Hudfarvens betydning

  “Der skal åbenbart være særlige regler for hvide borgere i Danmark. Og dem med afvigende hudfarve, de er så ikke omfattet af regeringens påståede humanistiske menneskesyn.”

  Kamal Quraishy, SF-ordfører om behandlingen af afviste asylansøgere (Dagbladet Information 3/12-02)

  KKK og de danske racister

  “En meget høj mand med et langt grånende skæg lænede sig op ad en af søjlerne og så meget dyster ud. Det var Jakob Holdt, der lige var kommet hjem fra USA. Dér havde han opholdt sig hos Ku Klux Klan i et par uger. ‘Danskerne er mere racistiske end dem,’ sagde han.”

  Jacob Holdt (Dagen 5/12-02)

  Terrorregimet Fogh

  “Man er terrorist, uanset om man sidder i Kabul eller på Christiansborg… De, der støtter en ulovlig handling og en krig uden legitimitet, er også terrorister. Det afgørende for mig er legitimiteten. Alt, der ikke har legitimitet, er terrorisme. Det kan ikke gradbøjes efter, om det er parlamentarikere eller andre, der støtter det.”

  Tanwir Ahmad (Dagbladet Information 5/4-03)

  Ulla Dahlerup taler som nynazist – minder om 30’erne

  “Det rislede mig koldt ned ad ryggen, og koldsveden sprang næsten frem på panden, da jeg hørte Ulla Dahlerups tale på Dansk Folkepartis (DF) landsmøde. Et kort øjeblik troede jeg, at TV havde begået en fejl og sendt uddrag fra en kongres for nynazister, men jeg blev skuffet: Det var fra et landsmøde i et parti i det danske folketing.”

  “Dansk Folkepartis landsmøde burde mane til eftertanke og få os alle og ikke mindst regeringen til at revurdere synet på partiet. Med henvisning til 30’ernes Tyskland skal det siges, at nok gentager historien sig ikke, men det gør menneskenes fejltagelser.”

  Kim Marker (Jyllands-Posten 24/9-03)

  ‘Herrefolket/Det nye højres’ genetik

  Overskrift: “Det nye herrefolk snubler i afsættet”

  “Med professor Helmuth Nyborg seneste udtalelser begynder der at tegne sig et ganske – foruroligende billede – af det nye højres værdisæt.”

  Lektor Thomas Pedersen (Berlingske Tidende 6/10-03)

  Propagandachef, smager lidt af Göbbels

  “For at fastholde illusionen som den ny tids socialdemokrati indkaldte Dansk Folkepartis propagandachef f. eks. til pressemøde i restaurationen under Arbejdermuseet i Rømersgade i København…”

  Lars Weiss (Jyllands-Posten 5/10-03)

  Foghs Sturmabteilung

  “Vi skal til at være et lille, selvtilfreds, provinsielt hul. Og i Dansk Folkeparti har man regeringens stormtropper, som sætter den dagsorden, der diskuteres i medierne.”

  Inge Eriksen, forfatter (Dagbladet Information 26/9-03)

  Ulla Dahlerups nazi-agtige retorik

  “Sovjet og nazi-Tyskland bliver det næsten uundgåelige sammenligningsgrundlag. Det er ikke det samme som at kalde den fantasifulde ophavskvinde nazist. Men det rå og hævngerrige tonefald hos Dahlerup… minder ikke desto mindre om forfatterinden Olga Eggers‘ bidrag i Fædrelandet.”

  Georg Metz (Dagbladet Information 6/10-03)

  Bush, den amerikanske cowboyfacist

  “… da han bakkede op bag en amerikansk cowboyfascist, der gik i krig på løgnehistorier om…”

  Christian Braad Thomsen (Politiken 5/11-03)

  Kulturkamp – den småborgerlige nazismes blomstring

  “Anders Fogh Rasmussen burde måske med sin interesse for besættelsestidens historie forsyne sit bagland med en tale, som den foragtede kulturradikale Poul Henningsen holdt i sit svenske eksil i 1943. Her præciserede PH, at nazismen udspringer af det herskende småborgerlige livssyn og advarede imod »faren for en ny nazistisk blomstring efter krigen, som vel bliver kaldt alt andet end nazisme – ja som kanske kommer til at trives inden for de eksisterende parlamentariske partier« (Kulturkritik III, Rhodos).

  Hvis den visionære Poul Henningsen havde kunnet følge den grasserende borgerlige kulturdebat, ville han ryste på hovedet og bedrøvet indse, at hans advarsel var forgæves.”

  Christian Braad Thomsen (Politiken 5/11-03)

  Bush og nazisterne

  “When I hear Bush say, ‘You’re either with us or against us,’ it reminds me of the Germans.” It conjures up memories, he said, of Nazi slogans on the walls, Der Feind Hort mit…”

  – og de socialdarwinistiske ekstremister

  “a bunch of extremists guided by a crude form of social Darwinism.” (om nykonservatismen)

  George Soros (The Washington Times 11/11-03)

  Fogh-regeringen fodrer den indre svinehund

  “Den eneste grund til, at regeringen fastholder starthjælpen, er for at fodre den indre svinehund.”

  Elsebeth Gerner Nielsen (Politiken 15/11-03)

  Hudfarve eller kultur?

  “Det, vi har brug for herhjemme, er en ligestillingsombudsmand, som man har i Sverige, Norge og en række EU-lande. Det er jo trods alt et større problem, at folk ikke kan få en bolig på grund af deres hudfarve, end om en liter mælk koster 50 øre for meget, hvilket forbrugerombudsmanden gerne vil tage sig af.”

  Kamal Qureshi, om boligselskab der frasorterer arabere (Politiken 16/11-03)

  Ku Klux Klans danske afdeling

  “Nogle foreslår, at Israels Plads omdøbes til Palæstinas Plads. Andre vil hellere af med flygtningene. Et sådant eksempel kan ses hos Dansk Folkeparti, som reelt er en dansk miniudgave af KKK, for tiden med jakkesæt og slips.”

  Khaled D. Ramadan, Kunstner (Aktuelt 2001)

  Hitler og Pia Kjærsgaard har den samme holdning…

  “Hitler og Pia Kjærsgaard er to alen ud af samme stykket. Jeg siger ikke, at hun er nazist, men hun har den samme holdning med at dele befolkningen ind i over- og undermennesker, som Hitler havde”

  Peter Duetoft (Jyllandsposten 30/01-2001)

  Fogh-regeringen er inspireret af Stalin

  “Hvorfor undertrykker netop en erklæret liberal regering så formynderisk de grundlæggende menneskerettigheder? Hvorfor finder den sin inspiration i Stalins tvangsassimilation af mindretal…”

  Jacob Holdt (Politiken 5/4-2003)

  Despoten Anders Fogh

  “Despotens billede toner frem. Hvad har Fogh lovet Bush i telefonen, mens Fogh var formand for EU’s ministerråd? Sagde han ja til argumentationen eller til beslutningen?”

  (Politiken 19/11-03)

  Han kaldte en bog om tyrkisk sekularisering spændende

  “Også på sin egen hjemmeside har Henrik Gade Jensen tidligere gjort sig bemærket med bl.a. rosende ord om den daværende leder af det ekstreme tyske parti Republikanerne, tidligere SS-officer Franz Schönhuber.”

  Rasmus Lindboe, Journalist (Dagbladet Information 25/11-03)

  Den racistiske substans i Dansk Folkeparti

  “Der er tale om, at et i substansen racistisk parti styrer udlændingepolitikken. Jeg tør ikke tænke på, hvad næste offensiv vil indeholde.”

  Tøger Seidenfaden (Vision-Lighed 21/11-03)

  Dansk Folkeparti og deportation af tosprogede

  “Jeg tror, at Louise Frevert er Dansk Folkeparti nok til, at deportationsreglen kun skal gælde for de tosprogede elever.”

  Per Bregengaard (JP København 17/12-03)

  Bush og bin Laden

  “Selv præsident Bushs sprog nærmer sig det, som terroristen bin Laden bruger. Begge tager de Gud som gidsel i et forsøg på at støtte deres frygtelige mål.”

  Günther Grass (Politiken 4/4-03)

  Pia Kjærsgaards kærlighed til ariske hunde

  “Pia Kjærsgaard, der siden valget har været Danmarks skygge-statsminister, føler sig af og til forhadt og foragtet – men ‘hunden’ elsker hende. Og den er smukt blond.”

  Mads Winther (Ekstra Bladet 16/12-03)

  Erfaringen fra 1930’ernes Tyskland, Spanien, Italien…

  “Jeg er bange for Langballe og Krarups måde at se på anderledes tænkende mennesker. Hidtil har jeg nok mest tænkt: Det må da gå over. Men måske gør det ikke det. Erfaringerne fra 1930’ernes Tyskland, Spanien, Italien og andre lande, incl. Danmark, viser jo, at en gang imellem går det ikke over.”

  Hans Gullestrup, Professor (Jyllands-Posten 16/12-03)

  Mindelserne om gradbøjningen af jødiskhed

  “Man begynder med en dårlig lov, som man så bøder på med stadig mere absurde påfund i stedet for at tage det fejlagtige udgangspunkt op til revision. Loven om adoptivbørn bringer mindelser om de hovedbrud, gradbøjningen af ‘jødiskhed’ må have voldt juristerne bag de nazistiske Nürnberglove.”

  Tøger Seidenfaden (Politiken 27/12-03)

  Fascistoid forbud mod tørklæder i skolen eller på arbejde

  “Ideen om at forbyde muslimske kvinder at bære tørklæder i skolen eller på arbejde er i sin grundform fascistoid. Mere klart kan det ikke siges. Det kan lyde groft, men når den gængse tone i debatten er, at man uden at blinke skal forfølge en bestemt etnisk eller religiøs befolkningsgruppe. – eller ligefrem i debatten rask væk omtale race og religion som ét fedt – ligner det til forveksling de rå fanatismer, jeg egentlig troede, at vi havde forholdt os endegyldigt til i sidste århundrede.”

  Kristian Ditlev Jensen (Kristeligt Dagblad 4/1-04)

  Fogh og det racedelte Danmark

  “Var statsministerens nytårstale tam og intetsigende? Fogh fik da i den grad italesat et racedelt Danmark til erstatning for klassesamfundet.”

  Pia Weise Pedersen og Per Bregengaard (Dagbladet Information 5/1-04)

  Lidt hudfarve- fetischisme fra overdrevet

  “Nej, det her handler dybest set ikke om Mjølnerparkens beboeres ve og vel. Det handler om at skabe panik i den hvide del af befolkningen – i det, der kaldes ‘den danske del af befolkningen.'”

  Helle Stenum (Jyllands-Posten 9/1-04)

  Pressechef man ikke kan lide = propagandachef

  “Men Dansk Folkepartis propagandachef Søren Espersens krav om historikerkontrol af en fiktionsproduktion burde give os historikere stof til eftertanke. Hvem slår stregen mellem fag og fiktion? Skal den være der?”

  Axel Bolvig, historiker (Politiken 12/1-04)

  Krarup og alle de hvide danskere

  “Det er en sær form for reaktionær og ubehagelig 50´er danskhed hvor far tager på arbejde, mor passer hjemmet og børnene og alle er hvide i hovederne.”

  Lotte Bundsgaard (Dagbladet Information 13/1-03)

  Foghs arbejdstvang med kommunismen som forbillede

  “Med andre ord: Bertel Haarder kan ikke forestille sig en heldig integration for en indvandrerfamilie i Danmark, hvis ikke begge ægtefæller arbejder. Reelt er der – fra en liberal regerings side – tale om arbejdstvang, og vi er meget tæt på tidligere tiders sovjetiske tilstande, hvor den kommunistiske stat krævede fuldtidsarbejde af både mænd og kvinder i den arbejdsduelige alder.”

  Flemming Ibsen, Lektor (Politiken 14/1-04)

  Tre procent besparelse og 1930’erne sociale standard

  “Lad os lige repetere, at partierne bag det sorte budget er: Venstre, konservative, radikale og Dansk Folkeparti. Selvfølgelig, de vælgere, der ser 1930’ernes sociale standard som idealet, skal jo endelig stemme på disse partier til næste byrådsvalg!”

  Hans og Per Nielsen (JP Aarhus 21/1-04)

  Rifbjerg om Krarup/Langballe – og Hitlers Stürmabteilung

  “I denne tid er det klogt at tage tonen lavt, derfor skal der i denne Kronik heller ikke stå et ord om en statsminister, der fører sit land i krig trods halvdelen af befolkningens udtalte modvilje, ikke et kvæk om to præstefætre, der henter deres grove gebærder, minespil og udtryk i SA’s gamle instruktionsbøger…”

  Klaus Rifbjerg (Politiken 31/1-04)

  Sodavands-tyveriet af dem med en anden hudfarve

  “Det kan sgu da godt være at de.. nogen af dem kan finde på at hugge en kasse sodavand et eller andet sted. So what.. Helt ærligt vi er et kæmpe magtapparat i forhold til de der stakkels folk… [spørger sig selv retorisk:] Jamen de er bare flygtet fordi de ikke har nogen penge. So what – det er det liberalismen går ud på. Man skal bevæge sig der hen hvor der er nogle penge. Det er blevet sunget højt i årtier. Årh hvor er det godt at folk forfølger deres chance. Men de må ikke hvis de kommer fra et an… har en anden hudfarve.. det er så sygt synes jeg…. Derfor må Danmark i forhold til flygtninge være stor og generøs. Hold kæft..jahvhemhva.. med alt det… ØV!”

  Lars von Trier (DR 20/5-03)

  Venstrefløjen i 1973 og Pia Kjærsgaard – forskellen…

  “Det er i en halvanden år gammel kronik af dr.phil. Hans Hauge, at Hanne Reintoft omtales som ‘datidens Pia Kjærsgaard’ og datiden er i denne sammenhæng tiden omkring 1973, hvor Hauge mener, at den kommunistiske Hanne Reintoft ‘forsvarede arbejderne og meddelte at de ikke var racister, men ønskede at beholde deres arbejde.’ For det var dengang, man talte om at fremmedarbejderne kom og tog danskernes arbejde og kvinder. Hanne Reintoft læner sig frem og snupper artikelprintet, ‘lad mig lige se,’ siger hun. Hun læser. Inde fra hendes dagligstue strømmer dæmpet klavermusik ud. ‘Nå,’ siger hun, ‘på den måde. Nej, det var jeg nu ikke. Jeg synes selvfølgelig, at alle mennesker uanset hudfarve er lige. Men eliten har smidt mange ufaglærte arbejdere i favnen på Pia Kjærsgaard, fordi det blev forbudt at snakke om de problemer, som indvandringen gav.”

  Hanne Reintoft (Weekendavisen 2004/9)

  Fra etnisk folkedragt til hudfarve og næsestørrelser

  “Nu fremtræder det endnu mere tydeligt, hvor nationalistisk Dansk Folkepartis tankegang er. Hvis ikke man har den rigtige hudfarve og den rigtige næsestørrelse og ikke går klædt, som de synes, man skal, så hører man ikke til her. Det må jeg tage dyb, dyb, dyb afstand fra. Det vil vi alle sammen stå sammen om at gøre i Venstre, er jeg sikker på.”

  Irene Simonsen (Berlingske Tidende 2/3-04)

  Dansk Folkeparti og ligheden med totalitære ideologier såsom…

  “Dansk Folkeparti har i den seneste tid virkeligt vist sit sande ansigt. Ifører man sig ikke-europæisk klædedragt, er man ikke integreret i Danmark. Er man jøde, kan man ikke være rigtigt dansk. Er man homoseksuel, så er man handikappet. Med andre ord, i Dansk Folkepartis vision om Danmark er der ikke plads til forskellighed, være det sig mht. klædedragt, religion eller seksuel orientering. Hermed viser man en betænkelig lighed med totalitære ideologier som f.eks. nazisme og kommunisme, der ligeledes havde det mål at rense samfundet for dem, som på en eller anden måde var ‘anderledes’.”

  Karen M. Larsen, Adjunkt (Jyllands-Posten 5/3-04)

  

  14. november 2006

  Gratisavisen Dato gengav Enhedslistens dagsorden, der baseres på halve sandheder

  Det er en kendt sag at jo flere midler der afsættes til at afdække et problem, jo større bliver problemet, og det virker derfor logisk at Enhedslisten i København har fået sat ‘hate-crimes’ på dagsordenen i Borgerrepræsentationen. Dato har idag sat historien på forsiden, og der er ingen mangel på halve sandheder – Større fokus på hadske overfald.

  “De såkaldte ‘hate-crimes’, hvor folk bliver verbalt eller fysisk overfaldet på grund af deres religion, hudfarve eller seksuelle orientering, bliver efter alt at dømme mere og mere udbredt i Danmark.

  Præcist hvor udbredt er der dog ingen der ved, for i modsætning til andre skandinaviske lande har der ikke hidtil været taget initiativ til at føre officielle statistikker over hate-crimes i Danmark.”

  Historien fortsætter på side 6 – Hate-crimes på dagsordenen.

  ‘Der findes jo ikke statistikker over omfanget af hatecrimes i Danmark, og vi vil have en øget registrering. Vi vil prøve at se problemet samlet i stedet for isoleret på enkelte grupper af minoriteter…. siger Per Bregengaard fra Enhedslisten.”

  I en faktaboks defineres ‘hate-crimes som værende “fysiske, psykiske og verbale overfald mod personer med udgangspunkt i en antagelse eller viden om personen”, “oftest… personer, med en anden etnisk baggrund, religion, politisk overbevisning, køn eller seksualitet”.

  For det første. Politiet har allerede nu, jvf. Rigspolitichefens retningslinier (/straffelovens racisme-definition; § 266B) pligt til at registrere hate-crimes med baggrund i religiøs overbevisning, udseende, etnicitet og seksuel overbevisning. Registreringen foregår ikke ved anmeldelse eller efterfølgende domfældelse – politiet skal indberette hvis en person føler sig udsat for racisme.

  Såfremt Enhedslisten ønskede at kvalificere den nuværende viden om racisme/hate-crimes så kunne de jo passende foreslå PET at registrere politisk vold og vold med baggrund i køn (?!?), og så ellers kræve at de følger op på retningslinierne, og også medtager den del der rammer jøder og bøsser/lesbiske. Når Bregengaard pointerer at partiets forslag har et præventivt sigte, så skal PET-registreringerne selvfølgelig kvalificeres. Hvor stor andel af racistisk chikane mod herboende jøder har sin baggrund i henholdsvis højreekstremisme og Islam/Israel-Palæstina-konflikten. Samme med hensyn til racistiske overfald på seksuelle minoriteter, og fremdeles.

  I en faktaboks til artiklen er listet fire eksempler på hatecrimes. Alle med muslimer og venstreorienterede som ofre, og det er let at se journalist Nicolaj Rud Slot blot gør sig til talerør for Enhedslisten, der har en åbenlys politisk interesse i at køre minoriternes offerrolle-tænkning helt ud. Hvad der er brug for er ikke et register der går PET i hælene, og så ellers skruer endnu mere ned for kravene for at gøre tallet kunstigt højere (opfange mørketal på DRC’sk).

  PS: P1 har dagen igennem sat fokus på hate-crimes, og her til morgen kunne man høre DIIS-forsker Cecilie Banke eufemisere så selv en Tøger Seidenfaden ville have krummet tæer. Problemet er kort sagt ikke muslimers problematiske trosopfattelse, men den stigende ‘religiøsitet’ i samfundet…

  

  19. september 2005

  Kathrine Lilleør om Per Bregengaards 13-tal i argument-resistens (PISA-undersøgelsen)

  Fra søndagens Berlingske Tidende – sognepræst Kathrine Lilleør om begrebet Argument-resistens. Her lidt fra hendes behandling af Per Bregengaard:

  “Et tavleeksempel på argument-resistens er skoleborgmester Per Bregengaards reaktion på PISA-København. Den seneste PISA for københavnske skolebørn viste, at 4 ud af 18 københavnske skoler lå over finsk niveau. Og det var jo godt. Men så var der lige de resterende 14 skoler, der lå under brasiliansk niveau. Brasilien ligger i PISA-undersøgelserne sidst af samtlige 32 deltagerlande. Børnene på 14 københavnske skoler læser altså dårligere end børn, der kommer lige ind fra regnskoven. For en mand, der har siddet enevældigt på skoleborgmesterstolen i årevis, må det være en anfægtende oplysning. At det så oven i købet viste sig, at det især var, fordi børnene på Nørrebro med anden etnisk baggrund trak ned, fordi mange af dem er analfabeter, gjorde det sådan set ikke bedre. Helt absurd blev det dog, da det blev klart, at borgmesteren må have kendt til problemet, idet han ikke havde udsat sine egne børn for deres fars skoler. De kom ikke på den nærliggende kommuneskole, men blev sat i privatskole. Alt dette hvirvler PISA-København op i, kameraerne stiller skarpt på skoleborgmesteren, der siger, – ja, hvad siger han? Han beklager i alle tilfælde ikke. Han undskylder slet ikke. Tværtimod. Han holder for åben skærm fast i, at man ikke bare kan bedømme en skoles kvaliteter på børnenes faglige niveau, og borgmesteren er da sikker på, at andre har været glade for den skole, han ikke selv ville sætte sine børn i. Også selvom andre folks børn ikke lærte at læse og skrive, mens de gik der. Skoleborgmesteren får et rent 13-tal i argument-resistens. Her er ikke tale om en rutinemæssig præstation. Men en helt igennem original, selvstændig og fuldstændig overraskende evne til at mene det, man hele tiden har ment. Uanset hvem det går ud over.”

  Oploadet Kl. 10:19 af Kim Møller — Direkte linkEn kommentar
  Arkiveret under:
  

  22. juli 2005

  Michael Jalving om Per fra 7. b – der nu er Ungdomsborgmester

  Barsk lille klumme i gårsdagens Berlingske Tidende af Michael Jalving om vor alle sammens Per Bregengaard. Her i fuld længde:

  Per fra 7. b

  “Per Bregengaard er ikke Københavns ungdomsborgmester for ingenting. Borgmesteren ræsonnerer som en dreng i 7. klasse. Om sit parti Enhedslistens mangfoldighedsideologi skriver han i Information, at »Enhedslisten ønsker et rummeligt og multikulturelt præget solidarisk fællesskab« à la det, Saudi-Arabien, Irak og Iran skrev under på med den såkaldte Cairo-erklæring i 1990. At pågældende lande så ikke levede – eller lever – op til erklæringen, slår ungdomsborgmesteren hen med en bemærkning om, at »hverken Danmark eller endnu mindre USA er jo pletfrie«. Her ligger Per Bregengaards politiske umodenhed: At han og det parti, han repræsenterer, ikke kan se forskel på pletter og plamager, ridser og regimer eller intentioner og konsekvenser, og at han i sin evige bestræbelse på at være rummelig, multikulturel og solidarisk, svigter de ufuldkomne demokratier, mens han tilgiver de fuldkomne diktaturer. Man ser heraf, at venstrefløjen – forudsat den vil kendes ved ungdomsborgmesteren – ikke har lært en brik af Den Kolde Krig, sådan som de herrer og damer ellers har så travlt med at bedyre. I dag er det ikke længere Sovjetunionen, men Mellemøsten, der er à point med Vesten, for vi skal ikke tro, vi er noget, »hverken Danmark eller endnu mindre USA«. Disse daglige bebrejdelser, dette simrende og latente selvhad, der går under prædikatet »kritik«, er blidheden i egen person, og her har vi ham så, Per fra 7. b.”

  Oploadet Kl. 08:50 af Kim Møller — Direkte linkEn kommentar
  

  2. maj 2005

  Per Bregengaard om den nyttige bz-bevægelse og støtten fra DR

  TV-Avisen havde her til morgen Enhedslistens Per Bregengaard i studiet til debat om et anarkistisk aktion for bevarelse af legepladsen ‘Byggeren’ på Nørrebro for 25 år siden. Nostalgisk fortalte han om kampen mod politiet, om bz-bevægelsens historiske nytteværdi – og så smed han lige følgende anekdote:

  “… og der var bål og der var sange, og jeg husker at jeg ringede til TV-Avisen – jeg sad i pressegruppen, og måtte løbe hjem og ringe, og sagde at ‘vi genopbygger Byggeren og I må skynde jer at komme’. Og hende jeg snakkede med sagde: ‘Eh det er altså fantastisk, vi holder med jer.’…”

  Oploadet Kl. 18:43 af Kim Møller — Direkte linkSkriv!
  

  1. april 2005

  Lars Hedegaard om Per Bregengaard

  Fra dagens Berlingske Tidende, en skøn Hedegaard-klumme med velfortjente hug til Per Bregengaard. Et citat fra Byens smarteste mand:

  “Efter vores opfattelse af Per Bregengaard slet ikke optrådt dumt, men særdeles udspekuleret. Først har han hævet en pæn løn for at give hovedstaden et offfentligt skolevæsen, som man ville være stolt af i De Forenede Arabiske Emirater, alt imens han har sendt sine egne børn i privatskole. Han har derudover skatte sin datter et udmærket udkomme, mens der var ansættelsesstop. Og når han til november går af som borgmester, venter der ham et havlt års efterløn… [når han så fylder 60 om få år] kan [han] hæve sin borgmesterpension på 325.000 kroner om året.”

  Oploadet Kl. 14:06 af Kim Møller — Direkte link3 kommentarer
  

  12. august 2004

  Arabien 1 – Danmark 0

  Københavns uddannelses- og ungdomsudvalg giver nu folkeskolerne i kommunen mulighed for at tilbyde arabisk som valgfag. Hvordan det kunne gå så galt, skyldtes at venstrefløjserne har fået Venstre med på ideen. (Undervisningsminister Ulla Tørnæs afviser trods alt tanken).

  Arabisk som valgfag vil betyde søgning af herboende arabere til de berørte skoler, der som en konsekvens heraf vil få elever der taler/skriver et endnu dårligere dansk – mens de samtidig bliver endnu mere arabiserede. Udviklingen går stærkt, og få år er Koran-læsning en del af arabsk-lektionerne – og integration et fyord. Man undres.

  Nu skulle man jo tro at folkeskoletimer i arabisk ville betyde færre dansktimer, og samme pointe har Politiken forelagt Enhedslistens Per Bregengaard – som svarer:

  “‘Både ja og nej. Selvfølgelig vil dét sprog optage nogle timer i dansk, men sproget skal bruges i alle fagene, og det faglige niveau i skolen skal fortsat være det samme’.”

  Jeg kunne lige se Tørnæs fremsætte forslag i Folketinget om fyring af hver femte danske skolelærere, og forsvare besparelsen med at “det faglige niveau i skolen skal fortsat være det samme.”

  Oploadet Kl. 23:12 af — Direkte linkSkriv!
  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper