9. august 2006

Ole Hyltoft: “DR forsøger at gøre os til bedre mennesker i Marianne Jelveds ånd”

Ole Hyltoft om DRs politisering i dagens Jyllandsposten. Her lidt fra kronikken Skal Danmarks Radio være folkets modstander?

“Nogle har store forventninger til Kenneth Plummer. De håber han kan befri Danmarks Radio for det had til den vestlige verden, som har vredet programmerne skæve i de senere årtier.

Tv viste os for nylig en reportage om afviste asylansøgeres børn. Bebrejdelserne rettedes næsten udelukkende mod de danske politikere og ikke mod de asylafvistes forældre. Dem der plagede deres børn ved ikke at rette sig efter dansk lov og rejse.

Da Sveriges udenrigsminister Laila Freivald efter de bedste totalitære forbilleder søgte at lukke munden på et politisk modstanderparti, måtte hun gå som minister. Den danske tv-avis dækkede over hendes magtmisbrug ved at sige, at hun måtte trække sig fordi hun »forsøgte at undgå en svensk Muhammed-sag«. Et forsøg på at undertrykke anderledes tænkende blev af DR tryllet om til et forsøg på at skabe mere fred i verden. Hokus pokus filihankat!

[…]

Der hersker en fælles ånd i DR. En uskreven lov om, at DR er til for at gøre os til bedre mennesker i Marianne Jelveds ånd. Denne ånd håndhæves ved at give folk med den rette indstilling til tingene en fortrinsstilling i programmerne. Politikens Tøger Seidenfaden er 10 gange så ofte i tv som JP’s Flemming Rose. Det er mere DR’s fællesånd end DR’s bestyrelse der leder DR.

[…]

De politikere, debattører, kunstnere, der ikke hylder fællesånden i DR, behandler institutionen med udeladelsesmetoden. I lugter! I skal ikke ind og lugte foran vores rene kameraer!

Det er ærgerligt at der på den måde kommer til at mangle bredde og andre typer indsigt i programmerne. Og ærgerligt, at DR’s fravælgelsessystem faktisk gør debatten mere indædt og mere hyklerisk. Landet får simpelt hen ikke en så farverig og ærlig offentlighed, som vi kunne have.

Danmarks Radio burde vi alle sammen holde af. Den er vores egen, danske radio og fjernsyn. Når vi opdager, at den ikke udviser retfærdighed, at den tværtimod er folkets modstander og vil tvangsopdrage os, medfører det en afmatning af kreativiteten hos alle, magthavere som magtesløse. Fri meningsudveksling og frit kulturudbud afløses af en ufrugtbar skyttegravskrig. Ole Sippels ensidige opfattelse af Irak-krigen gør jo hverken ven eller fjende klogere, bare mere indædte.

Under sådanne forhold bliver halvgodt kaldt helgodt. Ærlige meninger og god kunst bliver overtrumfet af politisk korrekthed og klikekunst.”25. juli 2006

Hansen, Hedegaard og Brix om islamforskerne der systematisk har taget fejl…

Fra dagens Jylllandsposten – et opsummerende læserbrev af Torben Hansen, Lars Hedegaard og Helle Merete Brix. Her lidt fra Islamforskernes fallit.

“Siden vi kastede os ind i islamforskningen, er vi blevet skældt ud for at være paranoide, højreekstremister og det, der er værre. Hvad mener egentlig de, der skældte sådan ud på os i dag? Lederen af det Dansk-Egyptiske Dialoginstitut i Cairo, Jakob Skovgaard-Petersen, forklarede på en konference i Storbritannien, at der var begået “karaktermord” på de unge muslimer fra Minhaj ul-Quran. Hvad mener han i dag?

Seniorforsker Hannah Ziadeh, der også er knyttet til Cairo-centret, betegnede i en anmeldelse “I krigens hus” som en pendant til det antisemitiske falsum “Zions Vises Protokoller”. Står Ziadeh efter optøjerne i Frankrig, krisen om Muhammed-tegningerne samt Hollands to politiske mord og meget andet ved sin karakteristik?

Hvad mener politikeren Elsebeth Gerner Nielsen fra Det Radikale Venstre, der sad i panel med ul-Qadri på en stort anlagt kulturkonference i Den Sorte Diamant i 2000? »Vi skal have frygten for det fremmede væk – gennem folkeoplysning og arrangementer som dette,« sagde hun ved den lejlighed, hvor ul-Qadris hadefulde bøger kunne købes i salen.

Hvad mener religionsforskeren Michael Rothstein, der beskyldte kritikere af Minhaj-kandidaterne i Det Radikale Venstre for at bruge “nazi-retorik”? Og hvad mener Marianne Jelved, der betragtede sagen om Minhaj-kandidaterne som et lokalt partianliggende, hun ikke ville blande sig i?

Måske kunne Jyllands-Postens artikler være en øjenåbner for de politikere, mediefolk, undervisere og mange andre, der er beskæftiget med spørgsmålet om islam og integration, og som stadig har tillid til, at folk som Bæk Simonsen, Tim Jensen, Skovgaard-Petersen, Rothstein, Ziadeh og landets andre “islamforskere” vil levere reel oplysning. Jyllands-Postens artikler er endnu et eksempel på, at sådanne forskere har fejlet katastrofalt.14. marts 2006

Marianne Jelved kender sin historie…

Kommentarer er overflødige…

Hvis den italienske Presse har Ret i sin Bedømmelse af de engelske Modreaktioner i Norge, og den engelske Landgang viser sig at være Gallipoli-Eventyret om igen, vil England for anden Gang i en stor krig høste den Lære, at Winston Churchill er en farlig mand.” (leder, Politiken, 28. april 1940)

“Det er jo nærmest en slags russisk roulette – bliver man ramt af kuglen, eller bliver man ikke ramt af kuglen. Der, hvor man bruger del og hersk, det er blandt andet i Rusland. Det er det, jeg kritiserer. Fogh er en farlig mand, når han bruger sine evner til at splitte Danmark.” (Marianne Jelved, Berlingske Tidende, 12. marts 2006)12. marts 2006

Koncentreret idioti fra Landbrugsrådets Peter Gæmelke

Selvom Marianne Jelved her efter Muhammedsagen citeres for det synspunkt, at Fogh bevidst holder “udlændingegryden i kog”, så må weekendens mest idiotiske udsagn siges at være leveret af Landbrugsrådets Peter Gæmelke. [tak til Henrik for hint]

“Han håber på en snarlig diplomatisk løsning på Muhammed-krisen. Samtidig er der brug for, at de 95 procent af muslimerne i Danmark, som efter Peter Gæmelkes vurdering er glade for at være her, skal sige det så højt, at det høres i Mellemøsten.

De muslimer, som bor her i landet, bor her først og fremmest, fordi de kan lide at være en del af det demokrati, den åbenhed og ytringsfrihed, som gælder her. Derfor har vi brug for, at alle glade muslimer og arabere i det danske samfund også gør, hvad de kan for at fortælle, at de faktisk nyder at leve her under de vilkår, siger Peter Gæmelke.”

Sammenlign ovenstående med referatet af en undersøgelse af Catinét Research for Ugebrevet A4 – Danske muslimer ønsker undskyldning fra Fogh:

69 procent af de danske muslimer mener ifølge undersøgelsen, at statsministeren skal give en officiel undskyldning uden forbehold for tegningerne. […]

Undersøgelsen viser også, at 11 pct. har fuld forståelse for flagafbrænding, ambassade-ødelæggelser og boykotter. Og kun to pct. i den aktuelle situation føler sig mest som danskere, mens 53 procent føler sig mest som muslimer.

Oploadet Kl. 20:53 af Kim Møller — Direkte link8 kommentarer


7. januar 2006

Kristian Massey Møller om den “hovmodige indforståethed, som i sit væsen ekskluderer en hel befolknings ytringer”

Fra et læserbrev i dagens Kristeligt Dagblad af Kristian Massey Møller. Et citat fra Kravet om god tone udspringer af foragt:

Uanset toneskalaen og klassetilhørsforholdet skal der være plads til en halsstarrig debat om et konkret emne. Så vidt jeg ved, har Marianne Jelved end ikke sat ord på, hvilket emne, der har en ond tone, men jeg gætter på, at hun spiller på noget indforstået, og derfor måske tænker på sprogbrugen omkring flygtninge og indvandrere. Det er i sig selv kompliceret, for uden at komme med konkrete eksempler, spiller hun på et billede af en ond tone, som danskerne skulle have, og det slipper hun altså af sted med.

Værst er den hovmodige indforståethed, som i sit væsen ekskluderer en hel befolknings ytringer. Det er undertrykkende, for med kravet om en god tone i en debat følger dels et krav om et bestemt sprog og ikke mindst kravet om at udelukke menneskelige erfaringer. Det er foragt i yderste potens, ja, foragt for folkelighedens nuancerede frisprog og mangfoldige sindelag.

Meget apropos fra DR Online. “Det er uholdbart, at man kan fremsætte meninger på en hjemmeside, uden at det er muligt at gøre ansvar gældende, siger socialdemokraternes medieordfører, Mogens Jensen.” – men irrelevant al den stund at Uriasposten er på amerikanske domæne.

Oploadet Kl. 11:50 af Kim Møller — Direkte linkEn kommentar


28. juni 2005

Ugebrevet Mandag Morgen frikender DR og TV2 – og hvad siger det så reelt…

Modinet har for Ugebrevet Mandag Morgen foretaget en undersøgelse af valgkampen, og såvel DR som TV2 frikendes for tendensiøs journalistik. Det kan jo godt undre en del, når Lykketoft og hans parti klynkede om mediehetz i dagene op til valget – ligefrem proportionalt med meningsmålingernes udvikling.

 • Mediernes Valgkamp – Et forsknings- og formidlingsprojekt om folketingsvalget i 2005 (Peter Bro, Rasmus Jønsson, Søren Schultz Jørgensen og Poul Anders Pedersen; pdf, 68 s.).
 • DR Online gav naturligvis rapporten fuld skrue – DR og TV2 vægtede ens under valgkamp:

  En omfattende kortlægning af mediernes dækning af valgkampen viser, at både DR og TV2 favoriserede de store partier, mens små partier som CD og Minoritetspartiet havde svært ved at blive hørt.

  Mandag Morgens og Modinets undersøgelse viser også, at der intet belæg er for at DR skulle være venstredrejet.

  Derimod er det tydeligt, at dækningen på TV2 er mere person-, konflikt- og meningsmålingsorienteret.

  Mandag Morgen konkluderer, at kulturminister Brian Mikkelsens udtalelser om, at TV2 er fremragende, og at DR også fungerer godt, ikke hviler på fakta.

  DR frikendes jo altså kun i den her unikke valgsituation, hvor oppositionen reelt ikke havde et troværdigt alternativ – og ikke generelt som det påstås. Den afsluttende bemærkning om Brian Mikkelsen bekræfter fint kulturministerens pointe.

  Nuvel, undersøgelsens konklusioner blev solgt som:

  1) DR og TV2 lige fair
  2) Små partier syltes til fordel for de store og deres ledere

  Hvordan stemmer det overens med rapportens figur 9 [s. 16]- Det Radikale Venstre var bestemt ikke et stort parti før valget:

  Går man bag om tallene [figur 10, s. 17], så fremgår det at Marianne Jelved er brugt i forholdsvis færrest indslag i kategorien Politik (indhold) og klart flest i kategorien Proces. Dette indikerer vel at medierne søger til Jelved for at få markante holdninger – det man kunne kalde populisme.

  Men iøvrigt. Stol ikke på sådanne analyser, og da slet ikke mediernes abstrakt af samme. Som man spørger får man svar, og Ugebrevet Mandag Morgen har vel politiske sympatier som alle andre der kunne tænkes at påvirke analysen. Intet her i livet er gratis, og lærde personer der i medierne fremstår som neutrale iagttagere kan blot være dem som er bedst til at skjule egen tendens på overfladen. Jo dybere forståelse for emnet man har, jo nemmere bliver det at opnå den ønskede konklusion. Der kan også være personlige interesser involveret, og det undrer da lidt at en Schultz Jørgensen er en af blot fire mænd bag analysen. Dem er der ikke mange af i Danmark, flere er kendt som socialdemokrater i høje stillinger – og en af dem har sågar været kæreste med Helle Thorning-Schmidt.

  

  2. februar 2005

  Nødvendige grovheder rettet mod oppositionen og dens organer

  Lidt af det bedre fra den seneste uges Berlingske Tidende:

  Farshad Kholghi (27/01-05): Irans styre spreder gift over verden (åbent brev til Bush).

  “Irans 11. september kan dateres tilbage til den dag, Khomeini, støttet af en fransk pilot, vendte tilbage til Iran, og langsomt, men sikkert, tog de første skridt mod Irans sammenbrud.”

  Claes Kastholm Hansen (27/01-05): Årets griner (om Jelveds støtte til Dansk Folkeparti).

  “‘Pia kæmper for det rigtige. Det var der flere der burde gøre’. Med denne ros til Dansk Folkepartis udlændingepolitik er de radikale åbenbart vendt på en tallerken i håb om at kapre endnu flere stemmer.”

  Egon Balsby (27/01-05): Forrygende analyse (om Frank Aaen og kommunismens historie).

  “Man satte gang i en vældig proces med kreativitet og kunstnere og et vældigt leben…'” [Folkedrabsnuancering~ ny Haider-sag]

  Lars Hedegaard (31/01-05): Kulturfremstød (Kunstnere mod frie valg).

  “Desværre kommer kulturfremstødet for sent til at påvirke de tusinder af danske og svenske irakere, som fredag strømmede til valgstedet i Taastrup for at afgive deres stemme i det irakiske valg. Radioavisens udsendte kunne berette, at man af irakerne nærmest var rørt til tåre over at kunne deltage i et valg for første gang i deres liv. Hvis de i tide havde fået at vide, at valget er led i imperialisternes nederdrægtige anslag mod irakernes liv og frihed, var de sikkert blevet hjemme.”

  Egon Balsby (01/02-05): Uskønt – og umoralsk (oppositionsorganernes valgdækning).

  “Ofte lyder det, som om koalitionens modstandere i det europæiske, nærmest foretrækker en borgerkrig. Det er uskønt – og umoralsk.”

  

  1. februar 2005

  Marianne Jelved erkender sin tro på Richard Florida – skabelsen af det multikulturelle kaos

  Jeg har tidligere kritiseret Det Radikale Venstre for at være inspireret af Richard Flordias Rise of the Creative Class, og nu er det vist næsten officielt. Fra Ugebrevet Mandag Morgen – Den Radikale Revolution:

  “Ikke siden 1920’erne har de Radikale været det største parti i nogen kreds. Dengang var det husmændene omkring Skive, på Fyn og ved Holbæk, som bar partiet frem. I dag er det “Den Kreative Klasse” i storbyen, som er partiets vælgerbase. Tænkningen er lanceret af den amerikanske professor Richard Florida. Hans banebrydende værk “The Rise of the Creative Class” er blevet nærlæst af Jelved, som nu er i gang med at opbygge en ny vælgerbase, der kan forandre dansk politik de næste mange valg.

  “Jeg er meget optaget af Floridas tænkning,” siger R-leder Marianne Jelved…” [via TV2 Nyhederne]

  Tidligere kommentar: Florida i interview med Jacob Rosenkrands i Orientering (han er nu desværre blandt værterne for Deadline på DR2). Florida ved intet om den danske velfærdsstat, men drager alligevel vidtgående konklusioner – mens Rosenkrands holder mikrofonen med et overskæg af fløde.

  Trafikforsker Bent Flyvbjerg er enig med Florida, underspiller den kyniske udvælgelsesproces i forhold til etnificeringen og fremstiller det som et angreb på et ‘højrefløjen’. Fornyligt uddybte han sine pointer – og hvis man tror han anbefaler indvandring fra muslimske lande – så tro om igen. Bid mærke i citatet fra Nomos, som bl.a. lød:

  “Det der tiltrækker folk synes ikke at være antallet af natklubber og et mangfoldigt etnisk miljø – men derimod faktorer som leveomkostninger, kontorleje, lave skatter og familievenlige omgivelser med gode skoler, lav kriminalitet og stærke middelklassekvarterer.”

  

  27. januar 2005

  Ældre dame til Jelved: Tag aldrig håndtasken med i centeret i Høje-Taastrup

  Fra dagens JP Århus – en meget sigende kommentar:

  Oploadet Kl. 15:56 af Kim Møller — Direkte linkSkriv!
  

  12. september 2004

  Lillelund om Diskrimination & ‘frække’ Carsten Jensen om Haarder og Dansk Folkeparti

  Et meget rammende indlæg af Niels Lillelund i dagens Jyllands-Posten, hvor han filosoferer lidt over forskellen på fordomme og diskrimination. Her et par citater fra Diskrimination:

  Carsten Jensen oplyste i TV2 Lorry, at der i ethvert land til enhver tid findes et antal mennesker, der er så dumme, at de er uden for terapeutisk rækkevidde. Og at det er disse mennesker, der stemmer på Dansk Folkeparti. Se, den udtalelse bygger også på fordomme, som hurtigt ville føre til alvorlig diskrimination, hvis Jensen f.eks. mødte en folkepartist til et selskab. Hvad han ikke gør, vær vis på det, for i de kredse, Jensen bevæger sig, findes de ikke.”

  “Min egen søn, 12 år og på fri fod i København, lever hver dag på sine fordomme og diskriminerer på livet løs. Dermed er han i opposition til det, der er humanismens mest tåbelige credo; ‘en fremmed er ven, du ikke har mødt’. Han er menneskeligt set klogere. Han ved, at en fremmed hverken er ven eller fjende, men netop fremmed, og at kun en nærmere undersøgelse vil afsløre, om den fremmede er det ene eller det andet. Sin unge alder til trods har han allerede gjort sig sine erfaringer ganske uafhængigt af, hvad jeg fortæller ham, og flere af hans kammerater har allerede oplevet at blive overfaldet på gaden og frarøvet deres værdier. Det ved han, og kaskader af belæringer, om de så kommer fra mig eller fra dagbladet Politiken, vil ikke kunne ændre på det. Så hvis han en mørk aften ser 10-12 pakistanere stå på et gadehjørne og sammenligne længden på deres springknive, vil han forhåbentlig og formodentlig fortrække til den anden side af gaden frem for at efterprøve om der inde i flokken skulle være en ven, han endnu ikke havde mødt. Det er diskrimination, men lur mig, om Marianne Jelved ikke ville gøre det samme.

  De omtalte passager i Carsten Jensens 20 minutter lange reklameblok fra TV2 Lorry [29/8-04]:

  “Når Bertel Haarder taler om at det er nødvendigt med en udtynding, så er det jo et udtryk der stammer fra landbruget, som man normalt bruger om roer… Der er jo noget nedgørende og formindskende i at tale sådan om mennesker, det er jo ikke således at nogen taler om udrensning, etnisk udrensning – det havde forfærdelige konsekvenser, det var på Balkan. Massemord. Vi sætter jo ikke dette lille tillægsord foran – etnisk udtynding, men det er jo det vi mener. I sproget synes jeg allerede vi er kommet langt i menneskeforagt.”

  Lorry-journalist: Hvorfor tror du det er lykkedes Dansk Folkeparti at sætte dagsordenen i det her spørgsmål? og lidt senere: Tror du virkelig vi danskere er så dumme at det skal være så nemt?

  “Nej, nu vil jeg så sige, og nu siger jeg noget virkeligt frækt. Det er at jeg tror der er i enhver befolkning en vis procentdel som er dumme endsiges uden for terapeutisk rækkevidde, og de stemmer Dansk Folkeparti.” [Lorry-journalisten griner højlydt]

  Oploadet Kl. 12:52 af Kim Møller — Direkte linkSkriv!
  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  « Forrige sideNæste side »

  

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper