18. september 2014

Multikulturalist omvendt: “Man kan med rette kalde dagens Sverige for det Tredje Riges spejlbillede.”

Nedenstående konservative kronikør har gennem årene skrevet flere barske indlæg rettet mod Dansk Folkeparti, den politiske debats xenofobi og samfundets manglende forståelse for etnisk mangfoldighed. Jeg citerer af forståelsesmæssige årsager lidt fra tidligere læserbreve under grafikken, men det er ikke nemt at ændre holdninger, og han fortjener af samme årsag respekt. Kronik af advokat Klaus Ewald i onsdagens udgave af Fyens Stiftstidende – Nordens Libanon (ikke online, kræver login).

“Den svenske statsminister Per Albin Hansson omtalte i 1928 den socialdemokratiske velfærdsstat som et folkehjem. 85 år senere står Sverige foran en befolkningsmæssig ændring, som vil omdanne Sverige til et Nordens Libanon. … Flygtninge og indvandrere, fortrinsvis med muslimsk baggrund, udgør en fjerdedel af den svenske befolkning.

Integrationen lægger beslag på godt 200 milliarder svenske kroner årligt. Hele boligområder i svenske byer huser folk med flygtningebaggrund, boligområder, hvor politi, brand og socialmyndigheder har urimelige arbejdsvilkår. De fremmede sætter dagsordenen. Salafister og radikale muslimer har kronede dage. Og det bliver kun værre i årene fremover.

Kritik af indvandrerpolitikken er i svensk terminologi også et udtryk for racisme. Sverige har udviklet sig til et orwellsk samfund.

I valgkampen nedggjordes de yderligtgående Sverigedemokraterna, der som det eneste parti kritiserer det galehus, Sverige har udviklet sig til -og skønt partiet høstede 13 procent af stemmerne ved valget i søndags, vil ingen samarbejde med det.

Seneste rigsdagsvedtagelse går på, at Sverige over den næste fire år skal modtage yderligere 340.000 flygtninge med mellemøstlig baggrund.

Formålet er bl. a at sikre Sverige mod et faldende befolkningstal. Dette til trods for at enhver erfaring viser, at der ikke er hverken økonomi eller ansvarlighed i at eksperimentere med indvandring alene baseret på politisk korrekthed. Fakta viser, at kun hver anden flygtning har fået job efter otte år, og at 40 pct. stadig står uden arbejde efter 15 år. …

Hvor nationalsocialisterne udryddede og besværliggjorde levevilkårene for de minoriteter, som ikke passede ind i det nazistiske verdensrige, besværliggør og ødelægger den politiske propagandamaskine, lobbyisterne og de etablerede partier fremtiden for landets egne borgere. Det er aldrig før set i verdenshistorien.

Det bliver nu nødvendigt at ekspropriere privat svensk ejendom for at huse de mange nytilkomne. Så langt ude er myndighederne kommet.

Man kan fint sammenligne Sveriges manglende debat om indvandring med den måde, hvorpå den nazistiske propaganda minister, Joseph Goebbels, styrede den tyske presse med jernhånd fra 1933-45. Man kan med rette kalde dagens Sverige for det Tredje Riges spejlbillede. Så grotesk har forholdene udviklet sig.

Kernen i en demokratisk debat bør være, at intet emne er helligt, så længe argumenter og synspunkter bygger på fakta og saglighed. …

Sandheden er, at begge politiske blokke i Sverige gennem de sidste 40 år langsomt, men sikkert har afmonteret en debat om, hvilken befolkningssammensætning der skal udgøre det fremtidige Sverige, og om rimeligheden i at bruge så mange midler på integration i stedet for på landets egne borgere.

En ikke-stueren kronik som denne ville aldrig finde vej til en svensk avis. Pressens fineste opgave som vagthund er i stedet konverteret til at fungere som skødehund for indvandrervenlige lobbyister og politikere. …

Politikerne og pressen har saboteret den svenske befolknings ret til selvbestemmelse. Fremtiden tilhører ikke længere svenskerne, fremtiden tilhører den indvandrergruppe, der får flest stemmer ved valget om 20 eller 30 år. Det svenske samfund står foran fundamentale ændringer politisk og religiøst. Hvorfor må dette ikke debatteres? Er det ikke relevant? Hvem er det, man ikke vil støde? De radikale salafister, vandalerne der brænder ghettoerne af? Sandheden er, at Sverige om føje år ikke vil være et verdsligt, nordisk broderland. Sverige ender som et Libanon, hvor alle dårligdomme, etniske og religiøse modsætninger vil være rejst med fra hjertet af Mellemøsten.

Til Sveriges politikere og journalister kan man som dansker med svensk baggrund kun sige en ting: Skam over jer, at I har gjort ‘Du gamla, du fria du fjællhøga nord’ fortræd. Fremtidige svenske generationer vil rejse skamstøtter over jer. Hvis de altså får lov. Og hvis de til den tid findes.”

(Fyens Stiftstidende, 17. september 2014, s. 16)

“Advokatstanden, som jeg er en del af, burde ligesom alle andre med sans for ret og rimelighed reagere mere markant på de verbale krænkelser som højrefløjen i dansk politik har signaleret mod muslimer siden terrorangrebet i New York den 11. september. At sætte lighedstegn mellem en trosretning, der tæller over en milliard mennesker, og nogle yderligtgående fanatikeres handlinger er i bogstaveligste forstand at bombe debatniveauet tilbage til et klima som det, man havde i USA’s sydstater i 50’erne med raceadskillelse… Hver gang f.eks. Dansk Folkeparti generaliserer, polariseres klimaet imellem gammel- og nydanskere i en grad, så det bliver vanskeligere og vanskeligere at have de helt store forhåbninger om en fredelig sameksistens. Vi er på vej mod et mere afstumpet og koldt samfund med den glidebane vi er inde på i disse år, og angrebet på WTC er kun en undskyldning for at marginalisere de mange søde og rare mennesker, som bor i Danmark, og som har det til fælles, at de har en anden etnisk og religiøs oprindelse end den, der er gældende for hovedparten af befolkningen…” (2001)

Hvis man fandt dagens aviser frem om 30 år, ville man tro at xenofobi, eller frygten for det fremmede, var navnet på den tryksværte man brugte i aviserne. Man vil nok kalde os for et puslingeland, som lå lunt i svinget væk fra alskens trængsler og konfrontationer. Men når Dansk Folkeparti indrykker helsides annoncer i dagbladene, hvor man ser en burkaklædt dommer under overskriften underkastelse eller submission, som filmen af nu afdøde Theo van Gogh hed, så har man indtrykket af, at ulven allerede er her, og så tipper en lødig værdidebat over til at være et spørgsmål om, hvem der kan diske op med flest perfiditeter. … Vend dog blikket mod alle indvandrerlandes moder, USA, og vurder om landets retssystem er brudt sammen under trykket fra forskelligartetheden. … Man savner altså politikere med lidt statmandsformat som Birthe Rønn Hornbech, der kan træde i karakter og sige nogle borgerlige ord over for den nærmest xenofobiske holdning, som alt for ofte tilkendegives. … Som Martin Luther King sagde i sin berømte I have a dream- tale fra 1963 fra Capitol Hill i Washington: Jeg ser frem til den dag, hvor mine små sorte børn vil blive bedømt på baggrund af deres menneskelige karakterer og ikke på baggrund af farven på deres hud. Så langt er det lykkedes specielt Pia Kjærsgaard at afspore den offentlige debat.” (2008)3. september 2014

Rød rapper håner Pia K : “… du kan ikke få sendt os hjem… Jeg kæmper for Danmark med brune øjne”

I Sverige er rap-scenen overvejende venstreradikal, og vi ser tendenser af det samme i Danmark. S!vas der hittede med ‘Kbhavanahar’ har kampråbet ‘Viva La Revolucion’, og som man kunne se i DR3-dækningen af Skanderborg Festival, så lignede rap-kollektivet The Donkey Road Show en gennemsnitlig arabiseret demonstration til fordel for Hamas-styrede Gaza. Et af medlemmerne i gruppen er dansk/fransk-afrikanske Wafande, der er opvokset på Christiania.

Fra BT – Pia Kjærsgaard raser over Wafande: Jeg vil ikke stå model til den slags.

“Mandag fik den populære, danske reggae-musiker Wafande lejlighed til at spille sin sang ‘Lang vej hjem’ for Pia Kjærsgaard (DF). Og det faldt ikke i god jord. Sådan udlægger Wafande en episode på Bremen Teater på sin facebook-profil.

– Oh my god, har lige spillet ‘lang vej hjem’ for Pia Kjærsgaard live på Bremen.. Hold kæft hun blev sur, hahahaha, skriver han.

Sangen er en reference til en aftale fra 2009, hvor den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti aftalte, at udlændinge fra ikke-vestlige lande kan få 100.000 kroner med i baglommen, hvis de vinker farvel til Danmark og rejser hjem. I sangen fra 2011 synger Wafande blandt andet:

- Pia, du kan ikke få sendt os hjem. Breaker det ned, så du kan følge med, ja. ‘Hvad er dit problem?’. Dit land bliver skrøbeligt af alle de løgne. Jeg kæmper for Danmark med brune øjne.

Pia Kjærsgaard bekræfter over for BT, at hun var til koncerten, der blev afholdt for at samle penge ind til hjemløse-projekter. Hun forklarer, at Wafande som den sidste musiker kom på scenen og nævnte hendes navn flere gange og talte om, at nu skulle Pia Kjærsgaard have det glatte lag.”

(Wafande på Facebook, 1. september 2014; Youtube)

“Der er lang vej, lang vej hjem …

Vil’ du gøre, som Pia hun siger
Og tag imod de 10000 tier’
Rejse hjem hvor du kommer fra og aldrig komme igen
Hun tror det li’som ferie, men der er noget hun har glemt
Der er lang vej, lang vej hjem
Og hvis man er født i Kbh …
Ja, min relation til Danmark den er mixed, men den er tough
Så vi må tag kampen op
Pia, du kan ikke få sendt os hjem
Breaker det ned så du kan følge med, ja
‘Hva’r dit problem’
Din land bliver skrøbeligt af alle de løgne
Jeg kæmper for Danmark med brune øjne

Er det kun mig, det forvirrer
Der ser Pia som satire
Når jeg føler mig belastet af hendes dumme teorier
Ville du gøre som Pia, hun siger
Ta’ imod de 10000 tier’
Hvis det rør’ dig, lad mig starte med at spørg’ dig
Om du tror på hende der Pia, når hun smører dig
Og hun lover penge ud til dem, der rejser sig
Med hendes 2010 form for ‘Buy mig’
Det jo flovt at leve i det samfund
Der til sidesætter mennesker baseret på deres baggrund

[...]

Hverken mørket eller kulden eller Pia kunne få mig til at gå
For selvom jeg har store brune øjne er jeg født i Kbh
Det giver mig kriller, når de siger uden vider’, det er dig de stemmer på
Men det er typisk, de er bange for, hvad de ikke kan forstå

Nye energier og en stor fantasi
Ingen begrænsninger, det kan vi li’
Mennesker der alle smiler til hinanden
Selv om du er flygtning, og du lig’ er landet
Giv mig en hjælpende hånd til dem der flygter fra krig
Det ikke noget valg at være refugee
De mister familie, deres liv går i sort
Og så kommer de her til den lukkede port
Det kan simpelthen ikke passe
For et land med ressourcer, må vi vise noget klasse
Og ikke lade os stresse.
Hvorfor lytte til dem, der siger burka gør dem utilpasse19. august 2014

Undervisningsmiljøet på Det Frie Gymnasium: ‘Hæng Helle’, “Bekæmp fascismen – Skyd en politimand”

“RUC ender som marxistisk missionsanstalt”, sagde socialdemokraten Erling Olsen om Roskilde Universitetscenter, kort efter oprettelsen i 1972. Her mere end 40 år efter indhenter medierne stadig bevidstløst udtalelser fra RUC-skolede kulturmarxister, der ikke bare ser det som sin opgave at forstå samfundet, men ligeså meget, at dreje den hen i den af dem ønskede retning. Halv-videnskabelige maksimalstats-aktivister, kunne man sige.

Før ungmarxisterne kan komme på RUC, må de have en adgangsgivende uddannelse. For mange af de mere yderligtgående er det en gymnasieuddannelse på Nørrebro’s Det Frie Gymnasieum, grundlagt et par år før RUC, som en del af samme tidsånd.

“… på DfG var alle jo marxistiske. De var maoister, trotskister, kommunister og hvad hedder det, leninister og ved du hvad, det var egentlig ikke så sjovt, fordi i stedet for at prøve på at skabe noget nyt og få noget nyt op at stå på nogle andre præmisser. I stedet for skulle man hele tiden sidde og læst i das kapital om, hvad man nu skulle mene og gøre. Men jeg sagde ikke meget om det, for mit helbred var sådan set grund nok til det…. jeg oplevede sådan set, at det var ikke det jeg havde tænkt mig at lave. Jeg havde ikke tænkt mig at lave et revolutionært, marxistisk gymnasium… (Rektor Adrian Bentzon, der forlod skolen i 1974; Rudar.RUC.dk, s. 51f)

Her gik venstreradikale navne som Bjørn Frank Jensen (Rebel – revolutionære unge socialister), Esben Plenge (Antifascistisk Aktion, Homo/Aktion mv.) og den senere studievejleder samme sted, Pernille Rosenkrantz-Theill, der var tilknyttet flere af de nævnte organisationer. Hun spillede en afgørende ved malerangrebet på statsminister Anders Fogh Rasmussen i 2003.

I dag kom det frem at Anklagemyndigheden opgiver ankesagen mod AFA/Redox-sagen, og så kan jeg passende nævne Ivan Elmelund Degn (Researchkollektivet Redox), som værende en af skolens tidligere elever.

Blandt de tidligere elever på skolen er også en perlerække af ‘progressive’ kendisser, det være sig sig eksempelvis Iben Hjejle, Klaus Bondam, Natasja Saad, Lotte Heise, Lil’ Kaka, Rina Ronja Kari, og Nicholas Westwood Kidd. Sidstnævnte blev for et par år siden landskendt for “Jeg håber, nogle dræber Pia K og Morten Messerschmidt”. Han fortrød udtalelsen, da han fandt ud af, at dødstrusler ikke accepteres i den brede offentlighed.

(Det Frie Gymnasium, Møllegade, 2200 København N)

Det Frie Gymnasium har gennem mere end 40 år været et samlingspunkt for den yderste venstrefløj. Elever herfra spillede en hovedrolle under besættelsen af Schiønning & Arvé i 1981, og ikke overraskende var det her en del af planlægningen i forsvaret for Jagtvej 69 fandt sted før rydningen i 2007.

Forbindelsen til Ungdomshuset er ikke bare persongalleriet, men også omgivelserne. Herunder 23 billeder af undervisningsmiljøet anno 2014 på Det Frie Gymnasium.

Indgang.

“Ungdomshuset Dortheavej 61″

Trapper.

Gange.

“Bekæmp fascismen – Skyd en politimand”

“Ny skandale på Det Frie Gymnasium” (EB-spiseseddel, se herunder)

“Ifølge Ritzau stoppede politiet i fredags elever i at øve stenkast mod en papfigur, der skulle ligne en politibetjent, da skolen holdt idrætsdag i Fælledparken i København.” (TV2 Nyhederne, 19. august 2007)

Klasseværelser.

“Hæng Helle”

“Grib dagen – Pjæk!”

“Så er du højrefløjspolitiker der sender panser’ ud, så skal du ha’ på din samvittighed, ‘Jeg flår hans lille hjerne (ud) – Autonome”

“The only good fascist is a dead fascist. The only thing better is when he tells you where to find his friends”

“A.C.A.B. Anticop Antifa”

“Kill…”

Døre, vægge mv.

“Antifascisme er frihedskamp – fascisme er systematisk vold” (Antifascistisk Aktion)

“St. Pauli? Heilige Scheisse – No Pope of Rome”

“Glem ikke fortiden – Slå til! Mod fascisme og fremmedhad. Fred mellem folkeslag – krig mellem klasser”

“Byens Radio”

“He called me a faggot, så i called him an ambulance” (Antifascistisk Aktion)

“St. Pauli/Brøndby”

Kantine.

“Black and white – unite and fight”

Toiletter.

“For socialisme – mod fascisme” (Antifascistisk Aktion)23. februar 2014

Zakariae Berrada om Pia K.: “Jeg… ønsker hende god jul og godt nytår, men så giver hun mig fingeren”

Her kan man virkelig tale om en søforklaring. Fra Ekstra Bladet – Pias overfaldsmand: Hun gav mig fingeren.

“Eksta Bladet har talt med manden, der er tiltalt for at kalde Pia Kjærsgaard ‘so’ og ‘luder’ d. 11 december. Præcis dagen efter samrådet i sagen om den tidligere DF-formands sikkerhed på Christiania.

I næste uge skal Zakariae Berrada forklare sig i retten, men inden da vil han gerne fortælle til Ekstra Bladet, hvad der fik ham til at ødelægge Pia Kjærsgaards julefred.

– Vores biler holder ved siden af hinanden. Jeg ruller vinduet ned og ønsker hende god jul og godt nytår, men så giver hun mig fingeren. Derfor kalder jeg hende en ‘fucking so’ og måske også noget mere, hævder Zakariae Berrada overfor Ekstra Bladet.”

Oploadet Kl. 04:01 af Kim Møller — Direkte link24 kommentarer


17. december 2013

Det er nemt at sige ja, og dem der siger nej hetzes – ‘Gensyn med ondskabens ikon’ til fri download

Dansk Folkeparti stemmer i næste uge nej til årets lovforslag om tildeling af 1600 statsborgerskaber, fordi der på listen er 422 afghanere og irakere. Politiken refererer kritik fra Venstres Jan E. Jørgensen, og pointerer at han “bakkes op fra de konservative til Enhedslisten”. Intet rationelt tænkende menneske, kan sige ja til flere indvandrere fra islamiske lande, men levebrødspolitikere tænker som altid mest på sit kortsigtede eftermæle.

Geoffrey Cain’s Gensyn med ondskabens ikon fra 2006 kan downloades gratis her. 192 sider tæt pakket med had til personificeringen af en rationel udlændingepolitik, Pia Kjærsgaard.

Oploadet Kl. 00:21 af Kim Møller — Direkte link25 kommentarer


21. november 2013

Yahya Hassan i Politikens Hus: I kulturradikale hørte ikke efter da Pia Kjærsgaard sagde sandheden…

Alle er vilde med Yahya Hassan, og selvom han da bestemt er et frisk pust, så er segmentets omklamring tragikomisk. Fra Ekstra Bladet, der deltog i et Politiken-arrangement med Yahya Hassan – TV: Til onsdagsmesse med ‘præmieperkeren’

Jes Stein Pedersen, Politiken: Du lyder som Pia Kjærsgaard, som har fået så meget kritik for at sige det samme om parallelsamfund i Danmark. Har vi kulturradikale vendt det døve øre til sandheden?

Yahya Hassan, digter: Jeg kan kun sige ja.

Mere i BT – Yahya Hassan mødte op med øl, askebæger og skudsikker vest. Læs også Lars Hedegaards fremragende Tolv hyklere på dybt vand (om Rifbjerg, Brøgger, Holst, Dalager mfl.).

“Yahya Hassan bor i dag på en hemmelig adresse. Og sikkerhedsvagterne er med til alle arrangementer.

- Når man gør noget, som afviger fra, hvad andre muslimer gør, så siger de, at man er blevet dansker.

Det er ikke fordi, de ting man gør, er specielt danske. Det kan være fordi, man begynder at læse bøger eller gå i cowboy-bukser i stedet for grimme jogging-bukser, fortæller han om nogle muslimers afstandtagen fra alt, hvad de finder anderledes.

-Men man er jo ikke et godt menneske, bare fordi man beder, tager til fredagsbøn og har et meterlangt skæg. For samtidig med at de unge i ghettoen går til fredagsbøn, så råber de luder efter de danske piger, som ikke vil gå i seng med dem, og de drikker alkohol. Det er ikke danskerne, som ikke vil araberne. Det er araberne i ghettoerne, der ikke vil det danske samfund, siger den unge digter, der på blot en måned har solgt 42.000 eksemplarer af sin bog.”

Oploadet Kl. 08:46 af Kim Møller — Direkte link37 kommentarer


19. november 2013

PET-chef Jakob Scharf ville forhindre Pia Kjærsgaards deltagelse i Retsudvalgets besøg på Christiania

For bureaukraterne vil fred altid være vigtigere end frihed, og hvis de røde går amok når blå ytrer sig, så er sidstnævnte problemet. Fra Ekstra Bladet – Anklage fra PET-ansatte: Scharf krævede ulovlig spionage mod Pia K.

“Jakob Scharf tvang en række politifolk i PET til stik mod reglerne at kigge i Pia Kjærsgaards kalender for at forhindre partilederen i at besøge Christiania. Det står i en klage, som fem navngivne tillidsfolk i Politiets Efterretningstjeneste, PET, har afleveret til rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg. …

Partileder Pia Kjærsgaard ønskede som suppleant i Folketingets retsudvalg at besøge Christiania for at se fristaden. Ideen faldt ikke i god jord hos PET-chef Jakob Scharf… Jakob Scharf beordrede derfor i det skjulte og stik imod reglerne, at politifolk fra PET skaffede sig adgang til Pia Kjærsgaards kalender, så besøget på Christiania kunne arrangeres en dag, hvor hun ikke kunne deltage.

Flere politifolk gjorde ifølge Ekstra Bladets kilder Jakob Scharf opmærksom på, at han foretog sig en ulovlig handling; men PET-chefen insisterede på, at hans medarbejdere skulle udføre opgaven, så den hemmelige tjeneste kunne forhindre den folkevalgte politiker i at komme på Christiania.”

Oploadet Kl. 12:01 af Kim Møller — Direkte link32 kommentarer


1. november 2013

Pia K’s søn: “I skolen hørte jeg min mor blive kaldt racist og fascist af lærere og elever…”

Jeg er ikke altid enig i den politiske linie, men Danmark ville være et værre sted, hvis ikke hun havde stået distancen. Fra BT – Pia K’s søn: Jeg undgår at færdes med min mor.

“Pia Kjærsgaards politiske kamp har store personlige omkostninger. Hun er blevet hadeobjekt for mange mennesker, og hendes børn Nan og Troels er også blevet mærket af det, og har i perioder lagt afstand til deres kontroversielle mor. …

Troels, der arbejder med unge indvandrerdrenge som socialpædagog… bruger et andet efternavn og har skjult for venner og bekendte, at han er søn af Dansk Folkepartis stifter. Det fortæller han selv i Pia Kjærsgaards selvbiografi. Pia Kjærsgaard har virkelig hevet skeletterne ud af skabet, og givet ordet frit til sine børn Nan og Troels. Nan har ikke ønsket at medvirke, men det har Troels.

Han skriver:

I skolen hørte jeg min mor blive kaldt racist og fascist af lærere og elever, og for at beskytte mig selv tog jeg et af familiens ukendte mellemnavne og holdt lav profil med slægtskabet.’ …

‘Jeg har været på arbejde og hørt kolleger håne hende, for i den pædagogiske verden er hun manges yndlingsaversion. Jeg har tiet, fordi jeg har vidst, at det ville umuliggøre mit arbejde med indvandrerdrengene, hvis det blev afsløret.’ …

Pia Kjærsgaard er slet ikke som folk tror. Hun er hverken kynisk eller fremmedfjendsk, fastslår sønnen.

‘… Til min mors 65 års fødselsdag kikkede en af gæsterne rundt i selskabet og sagde: ‘Her er en bøsse (ham selv), en transvestit, en iransk flygtning og en jøde. Og de siger, hun har fordomme.'”

Oploadet Kl. 23:23 af Kim Møller — Direkte link23 kommentarer


29. juli 2013

Islamkritiske Ahmed Akkari advarer mod sine tidligere trosfæller: “Det kan ende i hvad som helst.”

BT siger Ahmed Akkari i dag har ‘islamkritiske holdninger’, men omtaler ham sjovt nok ikke som højreekstrem alarmist. Det kan man så tænke lidt over – Opildnede til had mod Danmark: Nu forstår jeg Pia Kjærsgaard.

“… i dag har han grundlæggende skiftet holdning og brudt med de gamle trosfæller. …

Den 34-årige dansk-libaneser har efter eget udsagn oplevet adskillige eksempler på religiøse ledere, der i Koranens navn prædiker modstand mod Danmark og vestlige værdier. Af frygt for voldsomme reaktioner fra sine tidligere trosfæller ønsker han dog på nuværende tidspunkt hverken at nævne navne eller konkrete detaljer.

– Jeg har set, hvad der er sket med andre mennesker, som har tilladt sig at kritisere disse menneskers verden og fortolkning af islam, siger han med henvisning til andre fremtrædende muslimer verden rundt, der er blevet mødt med dødstrusler og attentater efter kritik af ’den sande tro.’ …

Når han nu alligevel vælger at stå frem, skyldes det bl.a., hvad han betragter som en faretruende udvikling. Hvis tilstrømningen til de yderligtgående muslimske kredse ikke bremses, kan det få alvorlige konsekvenser for det danske samfund, frygter han.

– Man reproducerer en bestemt verdensopfattelse i mennesker, fuldstændig uden nuancer. Det hele bliver fremstillet sort/hvidt som en kamp mellem dem og resten af verden, og sådan er virkeligheden jo ikke. Det gør det endnu mere farligt, at de er begyndt at tiltrække unge fra bandemiljøerne og fængslerne… det er mennesker, som i forvejen er på kanten af det danske samfund og har svært ved at overholde dets regler. Den kombination er en krudttønde. Det kan ende i hvad som helst, siger Akkari. …

På samme måde har han i dag fået et nyt syn på et af de mennesker, han tidligere opfattede som en af sine mest indædte modstandere, Dansk Folkepartis nu afgåede formand Pia Kjærsgaard.

- I dag kan jeg meget bedre forstå den skepsis overfor indvandrere og muslimer, som hun og partiet repræsenterer. Jeg har boet i Danmark, siden jeg var syv år, og jeg kan godt huske, hvordan Danmark var dengang. Min far taler også tit om det. Befolkningen var ikke så splittet, og der var en anden naivitet og tryghed, som er ved at forsvinde. Det er ikke kun de islamistiske miljøers skyld, men man er naiv, hvis man tror, at de ikke spiller en rolle, siger han.”

Opdate. Mere i tirsdagens Jyllands-Posten – Ahmed Akkaris lange rejse mod en ny sandhed (ikke online).

“Han har ikke meget lyst til at sætte navne på de personer i det islamiske miljø i Danmark, som han mener bør indse, at de i virkeligheden bliver behandlet godt i Danmark.

De bør forstå, at de lande, som de nu bor i, har et sæt regler, som man skal overholde.

Er de ikke enige – eller kan de ikke holde dem ud – så må de prøve at finde et sted, som de bedre kan identificere sig med.’

Siger du, at utilfredse muslimer skal skrubbe af?

‘Det ved jeg ikke. Men jeg siger, at hvis man ikke kan forstå at indrette sig på en passende vis, så… Danmark er jo et frit land, du kan indrette dig næsten, som du vil. Vi er jo ikke et eller andet sted, hvor man kun må gå med røde huer og blå bukser. Du kan næsten indrette dig, som du vil. Altså, hvad mere kræver man?’ siger Akkari.

Den i dag snart 35-årige Akkari passer godt på sine ord. Han siger, at tanken ikke er at fornærme nogen. Men han vil gerne opfordre folk til at se på en række mellemøstlige lande og spørge sig selv, om det virkelig er et drømmesamfund.

»Helt ærligt. Ser man de steder, som disse mennesker gerne vil ligne – hvad er det så, de producerer? Jeg har selv været der, og selv nogle af de største intellektuelle hoveder er pakket ned i en papkasse. Der bør man tænke sig godt om.’

Hvad er det for lande, vi taler om?

‘Jeg vil nøjes med at kalde dem kongeriger og regimer i tredjeverdens lande.'”24. april 2013

Jacob Holdt til Søren Pind under samtale om masseindvandring: Hvorfor synes du Danmark er forandret?

Venstres Søren Pind har sine momenter, og han er sjældent været bedre end han var i sidste afsnit af Pind og Holdt i USA, sendt på DR2 sidste onsdag. Her lidt fra dialogen.

Søren Pind, Venstre: Jeg synes du er dødprovokerende, altså – det første halvdel af foredraget var jo fabelagtigt, men så går du ellers løs, og så synes jeg, jeg har ondt ved at du siger sådan nogle ting om Danmark.

Jacob Holdt, fotograf: Det er svært at se sådan noget.

Søren Pind: Du bliver bare nødt til at forstå, at når du bruger termen racistisk, så betyder det at du mener mennesker er mindre værd, fordi de har en anden race end en selv.

Jacob Holdt: Nej, det er en gammeldags definition.

Søren Pind: Det er ikke en gammeldags definition. Og Det er Pia Kjærsgaard ikke. Nu er det lidt mærkeligt, at jeg skal sidde her, men det har jeg ikke noget problem med sige – Hun er ikke racist! – Men det hun er forbitrede over, og det kan jeg godt forstå på nogle måder, det er at Danmark bliver lavet fuldstændigt om uden at nogle har bedt om det.

Jacob Holdt: Jeg føler ikke det bliver lavet om. Jeg føler, at problemet er, at hvis vi ikke åbner os op overfor de indvandrere, så giver vi ikke vores danske værdier videre.

Søren Pind: Det forstår jeg godt, men du gør dig ikke nogle emotioner i forhold til at Danmark på tyve år er blevet lavet fundamentalt om aldrig igen kan blive det land det var engang. Og det kan jeg godt forstå, at mange føler en kolossal vrede over, at de aldrig er blevet inddraget i, spurgt om eller er blevet løjet for i så mange år. Erik Ninn Hansen faldt på, at gå ud og sige, at det her var ved at ske. Alle andre politikere inklusiv mine egne, Uffe Ellemann, Schlüter, alle sagde, at det ikke passede hvad han sagde. Han fik jo ret!

Den fortælling du så har overfor udlandet, det er som om ‘Danmark er jo et indvandrerland og vi behandler indvandrere dårligt’. Danmark er jo ikke et indvandrerland.

Jacob Holdt: Det er det jo blevet, vi har inviteret dem ind i vores land.

Søren Pind: Jeg ved ikke hvem ‘vi’ er.

Jacob Holdt: - og så må vi også opføre os ordentligt overfor dem. Måden ved at man giver dem alt det man elsker ved sit land videre på, det er ved at man blander sig.

Søren Pind: USA er et indvandrerland, som har været baseret på indvandring i 300 år. Vi er været ens i 1000 år.

Jacob Holdt: Ja ja, nej, vi har haft mange hugenottere og jeg ved ikke hvad, hollændere og jeg ved ikke hvad.

Søren Pind: Ikke i det antal vi taler om.

Jacob Holdt: - polakker og så videre ik’. Kom ud af det der – vi er blevet et indvandrerland ik’, og nu må vi prøve at få det bedste du af det. Vi kan ikke smide de folk ud der kom i 70’erne.

Søren Pind: Det er jeg enig i…

Jacob Holdt: - og var kærester med vores…

Søren Pind: Det gør ikke nødvendigvis danskerne til racister. Der har, som du vil sige det, en stor sorg over at det land som de elskede, nu er endegyldigt forandret.

Jacob Holdt: Hvorfor synes du det er forandret?

Søren Pind: Det er da ikke noget jeg synes, det er…

Jacob Holdt: Jeg ser det ikke som forandret.

Søren Pind: - det kan man da også se. Holdning nu op, det er er noget vrøvl. Gå ud på Nørrebro og kig – det er jo en ghetto nu.

Jacob Holdt: … det har noget at gøre med andre værdier. Jeg er jo bare så glad, når jeg ser…

Søren Pind: - Åhh nu kom jeg til at køre forkert.

Jacob Holdt: - Jeg ser det ikke som ændret. Alle kulturer har i hele menneskehedens historie været gennem forandring. Konstant forandring.

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

Næste side »Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper