23. marts 2014

Jesper Langballe citerer Steen St. Blicher: “Her er mit fædreland, så her er godt” (Hic patria, hic bene)

For et års tid siden, skulle jeg have mødt Jesper Langballe i privaten i Randers, men jeg blev nødt til at melde afbud. Det blev aftalt, at han skulle deltage i Mosbjerg Folkefest 2014, men sådan skulle det ikke være. Han blev bisat i Thorning Kirke i går. Her lidt fra en tekst han skrev om Den konservative Blicher (8 s., pdf; foredrag)

“Der hersker en syndig forvirring om,hvad konservatisme er for en størrelse. Man hører bekendelser til konservatismen, som siger, at det er en ideologi, der sætter den enkeltes frihed og ansvar i centrum. Ja, hvem gør ikke det? Men hvis den definition skal stå alene og bære sig selv, er den snarere et banalt udtryk for en liberalisme, der ser det enkelt emenneskesliv som et løsrevet atom i universet eller som en tabula rasa, mennesket selv kan fylde ud med dens selvforståelse, det har fundet på ideologiernes supermarked.

Virkelig konservatisme derimod er en forståelse af den sammenhæng, i hvilken det enkelte menneske finder sig selv – en sammenhæng, der ikke er ideologisk, men historisk bestemt. Sammenhængen skal ikke opfindes; den er på forhånd givet. Den enkeltes ansvar er derfor ikke at vælge sin sammenhæng, men at vælge at overtage sin givne sammenhæng og at kæmpe for at bevare den. Respekten for det givne, herunder pietet for traditionen – det er konservatisme.

Derfor er konservatisme det jordiske nedslag af kristendommen, som forkynder, at det givne menneske har en giver. Det betyder ikke, at den konservative nødvendigvis er kristen, men det betyder, at ægte konservatisme er utænkelig, hvor kristendommen ikke er gået forud.”

(Jesper Langballes grav, Thorning Kirke, 22. marts 2014)

“‘Ubi bene, ibi patria’ [Hvor der er godt, dér er mit fædreland] er et Mundheld hos Andre; Men Dansken siger: ‘Hic patria, hic bene’ [Her er mit fædreland, så her er godt].” (Steen Steensen Blicher, Danmarks nuværende tilstand, 1828)

Oploadet Kl. 11:03 af Kim Møller — Direkte link18 kommentarer


20. marts 2014

Özlem Cekic til islamisk klædt mandlig muslim: “… hvorfor har du ikke et par cowboybukser eller jeans”

Seneste udgave af Rushys Roulette på Radio24syv havde Omar Marzouk som gæstevært, og programmet var derfor også denne gang et frontalangreb på den danske højrefløj. Det gennemgående emne var Jesper Langballe (der bisættes på lørdag), og det store spørgsmål om hvor længe der skulle gå, før man igen måtte udsætte ham for ‘hån, spot og latterliggørelse’. Så var stilen ligesom lagt.

Blandt gæsterne var folkesocialisten Özlem Cekic, der talte længe om nazister, racister og Dansk Folkeparti, men også fortalte, at hun synes det var latterligt, at mandlige salafister gik rundt på Nørrebro i islamiske kjortler, for skille sig ud, og vise at de var troende muslimer. Hun fangede ikke paradokset, men helt det samme kunne man sige om det slør hun i disse dage lancerer som et frihedssymbol.

Sekvensen kan høres her.

Özlem Cekic, SF: … ved du hvordan man først opdager det, når man møder dem med ord. Dig kunne jeg jo godt…

Omar Marzouk, komiker: Sådan har jeg ikke med Dansk Folkeparti, sådan har jeg det med muslimske ekstremister. Altså Kaldet til Islam, og den vej.

Özlem Cekic: Dem kunne jeg også godt begynde at opsøge.

Omar Marzouk: God fornøjelse med det.

Özlem Cekic: Fordi jeg forstår dem ikke. Jeg må prøve at ringe, og invitere mig til en kop kaffe.

Omar Marzouk: Det tror jeg er en god strategi. Jeg kan genkende det med, at de har en frustration i at de ikke bliver hørt, men det er måske også bare fordi at de er ekstreme, at folk ikke gider lytte til dem.

Özlem Cekic: Folk bliver jo også ekstreme, hen ad vejen ikke. Nogle af de her salafister. Jeg mødte dem jo under valgkampen på Louise Plads på Nørrebro. Ved du hvad, det er simpelthen, det er til at grine af ik’, fordi så dukker der jo fem unge i kjoler.

Omar Marzouk: – Galabayaer [næppe det rigtige ord, Kim]

Özlem Cekic: Kalder man det det?

Omar Marzouk: På arabisk hedder det en galabaya.

Özlem Cekic: Nåh. Jeg siger undskyld, og spørger hvorfor går du egentligt med den der kjole. Jeg forstår det ikke, du er en ung mand, hvorfor har du ikke et par cowboybukser eller jeans… Det der sker, er jo at jeg giver min valgkampkoordinator et knus, så siger han, ‘der kan du bare se – du er ikke ægte muslim. Du giver jo en mand et knus’. Og så siger jeg, jamen jeg kan også godt give dig et knus, men du må jo tænke at der ligger noget seksuelt i det for dig. For, det gør det jo ikke for mig. Jeg vil også knus’e dig. Så blev han sådan helt, og så kunne jeg jo godt pludselig se, så grinte han. Til at starte med så var han jo så aggressiv, jeg tænkte at lige om lidt, der pander han mig en ik’. Så det handler jo også om, at jeg siger til ham ’snak nu ordentligt, du snakker heller ikke sådan til din mor, eller til din søster’. Han bliver ved med at råbe i hovedet på mig, og hvad hedder du. ‘Det var da ligegyldigt hvad han hed’. Aj, du ved hvad jeg hedder, og så har jeg da også krav på at vide hvad du hedder. Men det er det der om man lader sig true og går væk, eller bliver i det og siger ‘nej, jeg vil fand’me have en snak med dig om det her’.

Omar Marzouk: Det kan jeg godt forstå. Jeg har lige haft en shitstorm, fordi jeg skrev om Tina Petersen, politiker for Dansk Folkeparti i Svendborg…20. oktober 2013

Mchangama hudfletter straffelovens § 266B: Hvorfor er Yahya Hassan egentligt ikke blevet anmeldt?

Jacob Mchangama skriver langt og tørt, men argumentererer overbevisende. Det er ganske ikke en retsstat værdig, at have en straffelovsparagraf hvor det springende punkt er gerningsmandens ‘intention’. Fra Mchangamas blog på Berlingske – Har Yahya Hassan overtrådt racismeparagraffen?

“… i kølvandet på den omfattende debat om den unge dansk-palæstinensiske digter Yahya Hassans udtalelser, er det på sin plads at spørge, om ikke nogle af de kommentarer, Yahya Hassan er fremkommet med, er i strid med racismeparagraffen og således kan straffes…

Yahya Hassan har gennem de seneste uger givet flere interviews Han er i den forbindelse kommet med flere udtalelser, der bevæger sig i grænseområdet af det ‘forhånende og nedværdigende’. Her bringes nogle af de væsentligste udtalelser, han er kommet med. Jyllands-Posten, den 8. oktober 2013 – ‘Jeg kan ikke bruge Allah til noget’. I dette interview udtaler han, at:

‘Ghettoerne er fyldt med dumme perkere, som render rundt i joggingtøj. De går til fredagsbøn, men bruger ugens øvrige dage på at stjæle, hæle, drikke sprut og gå i seng med danske piger. Når de sidder i fængsel, bladrer de lidt i Koranen, anskaffer sig en bedekæde og optjener gode gerninger, så de kan begynde forfra med alt det forbudte. […] Der er da ikke noget at sige til, at vi står med en generation af dumme mennesker, når forældrene er så idiotiske.’

Hassan bliver desuden endnu mere generaliserende i sine udtalelser. Således beskylder han sin far for at begå socialt bedrageri, og udtaler i den forbindelse, at: ‘Han gør som alle andre i ghettoerne.’ Dette uddybes efterfølgende, idet han siger, at: ‘Perkerne konkurrerer nærmest om, hvem der kan begå mest socialt bedrageri. Fædrene modtager kontanthjælp og sælger samtidig hælervarer til venner og bekendte. Mødrene modtager kontanthjælp og arbejder sort som opvaskere på restauranterne. I ghettoen svindler alle sig til overførselsindkomst. De flytter adresse for at få mere i SU og lyver sig syge for at få førtidspension. […] ‘Endelig beskylder Hassan også gruppen for at være voldelig. ‘Alle fik tæsk i ghettoen. […] vi kunne også få tæsk for at glemme nøglerne til lejligheden eller grine under aftensmaden. Det var det samme i alle familierne i ghettoen.’ ‘Alle, der bor i ghettoerne, laver kriminalitet.

I et interview i Deadline den 7. oktober udtaler Hassan yderligere:

‘Men jeg taler om underklassen. Tag ud i en hvilken som helst ghetto, tag til Gellerup, tag til Trillegården, tag til Nørrebro, tag Tingbjerg. Så ved du hvordan tingene hænger sammen, alle sælger hash, alle stjæler, alle hæler, mine fætre, alle gør det.”

Den 16. september 2013 blev den dansk-iranske kunstner og debattør Firoozeh Basrafkan ved Vestre Landsret idømt 5 dagbøder á 1.000 kr. for overtrædelse af racismeparagraffen, idet hun skrev følgende på sin blog:

‘Jeg er meget overbevist om, at muslimske mænd i meget stort omfang verden over både voldtager, mishandler og slår deres døtre ihjel. Dette skyldes efter min mening som dansk-iraner, at der er tale om en defekt, menneskefjendsk kultur…’

Bazrafkan blev i første omgang frifundet ved Retten i Aarhus’ dom… Vestre Landsret omgjorde imidlertid byrettens afgørelse. Landsretten lagde ikke afgørende vægt på den sammenhæng, udtalelserne var fremsat i, men derimod på , at der var tale om forhånende og nedværdigende udtalelser af en bestemt etnisk og religiøst afgrænset gruppe.

Der er ingen tvivl om at Yahya Hassans udtalelser i diverse medier er fremsat offentligt. Det næste spørgsmål er så om udtalelserne er tilstrækkeligt generaliserende til at kunne siges at vedrøre en af de grupper, der er nævnt i 266b. Når henses til, at Firoozeh Bazrafkan blev dømt for at sige, at ‘muslimske mænd i meget stort omfang verden over’ og Jesper Langballe i 2010 blev dømt for i et debatindlæg at skrive, at ‘der er muslimske fædre’, der voldtager og begår drab, på trods af at ingen af disse udsagn sprogligt kan forstås som en anklage rettet mod ‘alle’ muslimske mænd, synes Yahya Hassans udtalelser, via henvisninger til fredagsbøn, koranen m.v., klart retter sig mod muslimske indvandrere, også at være tilstrækkeligt generaliserende.

[…]

Til gengæld kan man anføre, at Yahya Hassan i modsætning til bl.a. Bazrafkan og Langballe anvender det stærkt nedsættende udtryk ‘perker’, herunder i bestemt flertal. Spørgsmålet er derfor, om en anvendelse af ordet perker som en negativ stereotyp i sig selv er så groft at det trækker i retning af at kvalificere som ‘forhånende og nedværdigende’.

Det synes der rent faktisk at være en vis støtte for i retspraksis. … Der findes en række andre afgørelser, hvor personer dømmes for udtalelser hvor ordet ‘perker’ indgår. På den baggrund synes der at være et vist grundlag for at antage, at ordet ‘perker’ efter omstændighederne i sig selv er egnet til at være forhånende og nedværdigende når ordet ‘perker’ som i Yahya Hassans tilfælde kombineres med beskyldninger om systematisk kriminalitet må det alt andet lige skærpe bedømmelsen af anvendelsen af dette ord.

Derfor tror jeg det er mest sandsynligt, at udtalelserne ville have ført til sigtelse og tiltale hvis de havde været fremsat af en etnisk dansk ‘fremmedfjendsk’ person i et avisinterview, eftersom udtalelserne i så fald ville være blevet opfattede som klart racistiske. Når Yahya Hassan (hidtil) ikke er blevet sigtet og hans udtalelser møder anerkendelse fra de fleste almindelige danskere, politikere og kultureliten, skyldes det den kontekst, udtalelserne er fremsat i og Yahya Hassans etniske, religiøse og sociale baggrund. …

I bedste fald udstiller de forskellige juridiske reaktioner på hhv. Bazrafkan og Yahya Hassans udtalelser det retssikkerhedsmæssigt problematiske i at bitte små sproglige nuancer afgør om man risikerer at blive straffet eller ej. I værste fald udstiller de forskellige reaktioner et endnu større problem: Er man en del af det gode selskab der udgiver bøger på Gyldendal opfattes ens udtalelser som saglige og relevante af den veluddannede elite, og man han et højere grad af frisprog, end hvis man opfattes som en bigot xenofob, der hører hjemme hos Trykkefrihedsselskabet.

Uanset hvilken af disse forklaringer, der er den korrekte, viser de, at der hersker en uacceptabel grad af retsusikkerhed i forhold til anvendelsen af racismeparagraffen, som ikke er en retsstat værdig og som i konkrete sager har fået negative konsekvenser for den politiske debat.”

(Krænket muslim vs Yahya Hassan på Facebook, 9. oktober 2013)

Suppler med Uwe Max Jensesn og Helle Merete Brix’ kommentar i Politiken – Kunstnere om Yahya Hassan-sagen: Har vi brug for et forbud mod misbrug af digte?

“Det er ikke for meget sagt, at Yahya Hassans klare tale om islam har hensat venstrefløj, multikulturalister og almindelige dannede mennesker i en tilstand af panik, og øvelsen har siden gået ud på at give det indtryk, at Hassan kritiserer aspekter af islam eller generelt er religionskritisk.

At ateisten Hassan er religionskritisk i bredere forstand synes oplagt, men det eneste, digteren indtil videre har sagt om kristendommen, er, at den er ‘harmløs’. Også litterat og anmelder på Weekendavisen, Lars Bukdahl, og Hassans digterkollega Thomas Boberg har givet udtryk for deres frygt for, at Yahya Hassans islamkritiske debat- og digterstemme kan misbruges af folk med de forkerte intentioner (læs ‘højrefløjen’).

Og i sin anmeldelse af Yahya Hassans debutdigtsamling istemmer Politikens anmelder Lillian Munk Rösing det samme bekymrede kor, når hun skriver:

‘Der er en enorm kraft i Yahya Hassans vrede stemme. Den kraft bør ikke misbruges af journalister, der reducerer digtene til debatindlæg, eller politikere, der sætter dem i fremmedfjendtlighedens tjeneste.’

Måske kan vi ved siden af den såkaldte racismeparagraf få en supplerende paragraf: Paragraf 266x, der handler om digtmisbrug? Man kan udvide den, så den også omfatter de, der lægger noget grimt i forståelsen af et billede eller stykke musik.”

(Krænket ateist-digter vs Islamkritiker på Facebook, 16. oktober 2013)

Oploadet Kl. 13:15 af Kim Møller — Direkte link33 kommentarer


3. december 2010

§ 266b-anklagede Jesper Langballe tilstod: “Et sådant cirkus agter jeg ikke at deltage i.”

DR Online skriver, at Langballe har ‘erkendt sig skyldig’, og referer så hans tilståelse, der kan læses i fuld længde på Sappho – Jesper Langballe erklærer sig skyldig i overtrædelse af §266b.

“Her ved retsmødets begyndelse vil jeg gerne fremsætte en erklæring, der formentlig betyder, at vi kan komme tidligt hjem. Mit budskab er, at jeg tilstår; jeg erklærer mig skyldig. Og jeg vil gerne begrunde det:

Jeg har tidligere beklaget, at tonen i den avistekst, der har ført til tiltalerejsningen, var lovlig kæk og sarkastisk. Det misklædte det dybt alvorlige emne, jeg omtalte – nemlig de for­fær­de­lige æres­drab, der finder sted i nogle muslimske familier, hvor en ung pige bliver myrdet af sin far eller broder, fordi hun er blevet forelsket i en ”forkert” mand…

Det var den saglige baggrund for den passage i et indlæg i Berlingske Tidende, jeg er tiltalt for. Da jeg ikke er jurist, havde jeg set hen til at føre sandhedsbevis for mine ord og så­le­des bidrage til at kaste lys over substansen – de gruopvækkende æresdrab. I folketinget stemte jeg der­for – i modsætning til re­sten af min fol­ketingsgruppe – for, at min parlamentariske immu­nitet skulle ophæves, så at retssagen kunne gen­nemføres.

Siden er jeg blevet klar over, at i sager anlagt i h. t. § 266b har der hidtil ikke kunnet føres sand­heds­bevis. Med denne paragraf og dens placering i straffeloven må jeg altså anses for at være dømt på for­hånd. Et sådant cirkus agter jeg ikke at deltage i. – Derfor tilstår jeg. Der vil jo også være korrespondence mellem den dom, jeg om lidt får, og den underlødige lovparagraf, jeg dømmes efter.

Hertil kommer, at der er anlagt en injuriesag mod mig i samme anledning, og her vil jeg være sikret mulighed for at føre sandhedsbevis. Men strafbarheds-kriteriet i § 266 b er alt­så alene, om no­gen føler sig krænkede eller ”forhånede” – ikke om det, jeg har sagt, er sandhed eller løgn. Hvil­ket må siges at være i fuld over­ens­stemmelse med den almindelige ”krænkelses­kul­tur”, som har bredt sig, og som § 266b så smukt understøtter. I visse kredse er det jo nærmest en sport at føle sig kræn­ket – over karikaturtegninger i en avis, over religionskritiske udsagn etc. etc.”

“They said they respect me, Which means, Their judgement is crazy” (Morrissey, 2004)

Mere.

 • 13/8-10 Sappho – Katrine Winkel Holm: Rigsadvokaten: usaglighed strafbart.
 • 3/12-10 180 Grader – Torben Mark Pedersen: Lighed for loven! Jeg kræver at blive dømt for rac...
 • 4/12-10 Berlingske Tidende – Jurist: Langballe-dom er tegn på skærpet praksis.
 • 4/12-10 Berlingske Tidende – Jesper Langballe: En anklagets sidste ord – om §266 b.
 • “Problemet er blot, at det, som enhver ordentlig teolog – f.eks. jeg selv – opfatter som saglig religionskritik, det opfatter en del andre som forhånelse og nedværdigelse, heriblandt det altovervejende flertal af muslimer. Religionskritik er en livsnerve i evangelisk-luthersk tænkning og dermed i dansk tankesæt – i særdeleshed kritisk behandling af kristendommen selv (eksempelvis bibelkritik). Uden en uindskrænket frihed til religionskritik, ingen kristelig teologi. Men i de muslimske lande kaldes religionskritik for blasfemi og forhånelse og straffes med døden.”

  Oploadet Kl. 13:06 af Kim Møller — Direkte link50 kommentarer
  

  16. juni 2010

  Jesper Langballe skal i retten for at have sagt sandheden på den forkerte måde

  I en kommentar til Lars Hedegaard-sagen, skrev Jesper Langballe tidligere på året følgende til Berlingske Tidende.

  “Hovedstrategien i jagten på Lars Hedegaard har nærmest været den at hugge hovedet af budbringeren. Så længe man kan udnytte hans uforsigtighed til at diskutere hans eventuelle overdrivelser, slipper man jo for at diskutere det, sagen handler om: islams formørkede kvindesyn…

  Selvfølgelig skulle Lars Hedegaard ikke have sagt, at der er muslimske fædre, der voldtager deres døtre, når sandheden i stedet synes at være, at de nøjes med at slå døtrene ihjel (de såkaldte æresdrab) – og i øvrigt vender det blinde øje til onklers voldtægt.

  Det sidste vil man kunne læse om i Kristina Aamands gribende bog Mødom på mode. Hvis man da overhovedet læser. Problemet er jo, at læsning om emnet islam nyder ringe fremme i de kommenterende kredse.” (Berlingske Tidende, 22. januar 2010: Islams formørkede kvindesyn)

  Man kan sige, at hvor racisme tidligere var en racemæssig generalisering, så er det i dag blot en ‘overdreven’ generalisering – en subjektiv størrelse. Jo mere staten forfølger en anti-racistisk diskurs, jo mindre generaliserende kan man formulere sig, uden at det får juridiske konsekvenser.

  Herunder et par overskrifter relateret til samme historie i henholdsvis Politiken og Berlingske Tidende. Sidstnævnte er mest præcis, hvorimod Politiken rask væk associerer den gennemsnitlige dansker med et kokain-misbrug. Intet juridisk efterspil.

  (Politiken, 26. februar 2010: Danskerne…)

  (Berlingske Tidende, 27. februar 2010: Mange danskere…)

  Poul Vinther Jensen, tidligere formand for Den Danske Forening, har sendt følgende kommentar.

  Æresdrab
  Rigsadvokaten, mener åbenbart det er strafbart at hævde, at der forekommer æresdrab og voldtægter i den islamiske kulturkreds. Det er jeg ikke tilfreds med.

  For virkeligheden er den, at der afstedkommer i tusindvis af æresdrab, og voldtægter sted rundt om i de islamiske lande. Nogle gange også i Danmark. Jeg vil af hensyn til Rigsadvokatens fremtidige bedømmelser gøre opmærksom på følgende:

  I Danmark har vi erfaret de første 10 æresdrab fra 1986 til 2005.

  I 1986 skød en tyrkisk mand sin 15-årige datters 16-årige kæreste og hendes mor i en lejlighed i Horsens. Grunden var, at han havde lovet sin datter væk til en anden i Tyrkiet.

  I 1986 stak en tyrkisk mand sin forhenværende svigerdatter ihjel i København. Årsagen skulle være, at hun angiveligt havde været med til at bortføre en 13-årig pige i Tyrkiet.

  I 1993 myrdede en pakistansk kvinde og hendes bror kvindens mand med 21 knivstik. Grunden skulle være at manden havde villet forlade hende. Liget blev halshugget og fik testiklerne skåret af, hvorefter hovedparten af ligdelene blev kastet i voldgraven ved Christania .

  I 1995 skød en tyrkisk mands i Helsingør to søstre til sin svigerdatter :Årsagen var, at svigerdatteren var flyttet fra sin mand.

  I 1997 kvalte en pakistaner i København sin 20-årige lillesøster mens flere familiemedlemmer så på, hvorefter han skar halsen over på hende. Årsagen var, at lillesøsteren ikke ville tvangsgiftes med en fætter fra Pakistan.

  I 2001 tævede en iransk mand i Tårnby sin datters kæreste ihjel med en vægtløfterstang. Årsagen var, at datteren ikke ville vende tilbage til Iran med ham.

  I 2001 tævede en gruppe på fire mænd en 59-årig tyrker ihjel. Grunden var, at tyrkerens søn havde nægtet at fri til sin kæreste. En af de fire overfaldsmænd var kærestens bror.

  I 2002 blev den tyrkisk-kurdiske kvinde Fadime Sahindal skudt af sin far i Sverige.

  I 2002 blev Sonay Ahmad Mohammad tævet ihjel af sin far, fordi han mente at hun var ”for dansk” i sin måde at være på. Efter drabet kastede han hendes lig i Præstø havn.

  I 2005 skød og dræbte en pakistansk mand sin søster – Ghazia Khan – fordi hun havde giftet sig imod familiens ønske.

  På fjerne himmelstrøg går det mere barsk til:

  I Pakistan, går kvinder frivilligt i fængsel for at undgå at blive slået ihjel. Igennem otte år, fra 1996 til 2003, var der nærved 7000 registrerede kvindemord. I 2005 menes over 1000 kvinder at være blevet ofre for æresdrab.

  Den norske professor Unni Wikan, fra Oslo Universitet, der er antropolog og ekspert i æresdrab oplyser, at de fleste sager om æresdrab aldrig bliver opklaret. Hun siger:

  “Hvis en sag kommer fra retten, bliver der normalt indgået en aftale mellem den dræbte kvindes familie og morderen. Normalt giver morderen familien nogle penge i stedet for at blive straffet eller parterne aftaler, at morderens familie giver en kvinde som brud til den dræbtes familie. Det er en anerkendt strafudmåling ved domstolene.”

  Ifølge Amnesty International formår myndighederne ikke at undgå disse drab, da de undlader at efterforske og straffe morderne. Politi og anklagere ignorerer ofte disse sager. Der er endda eksempler på, at mænd har forklaret at det mord de har begået var æresrelateret, hvorefter de frit kunne gå.

  I Tyrkiet, var den nyeste domsafsigelse den 13. Januar, hvor en tyrkisk domstol idømte fem familiemedlemmer livsvarigt fængsel. Familien havde myrdet den 16-årige Naile Erdas, der var blevet gravid som følge af en voldtægt.

  I oktober 2008 oplyste Ritzau, at der siden 2007 havde været 280 sager om vold eller æresdrab i Danmark.

  Ifølge FN`s højkommissær for menneskerettigheder Navi Pillay, bliver omkring 5000 kvinder myrdet, fordi de efter deres familiers opfattelse har krænket familiernes ære.

  Det er ofte kvindernes egne familier, som begår de såkaldte æresdrab, og i nogle af de lande, hvor sådanne mord finder sted, er der straffritagelse for mord, der karakteriseres som æresdrab. Ifølge Amnesty International, praktiseres denne retstradition i 14 af verdens lande.

  Navi Pillay oplyser. At den mest almindelige kilde til sådanne voldshandlinger kommer fra kvindernes egne familier. Det er især i Mellemøsten, Sydasien, herunder Tyrkiet, Indien og Pakistan.

  Oploadet Kl. 13:18 af Kim Møller — Direkte link61 kommentarer
  

  8. april 2010

  “Politikeren tænker på næste finanslov – statsmanden på den næste generation.”

  Nødvendig kommentar af Michael Pihl og Morten Uhrskov Jensen i dagens Berlingske Tidende – Står DF stadig for en stram udlændingepolitik?

  Politikeren tænker på næste finanslov – statsmanden på den næste generation. Mandag den 29. marts bragte Berlingske Tidende en kronik af Venstres Eyvind Vesselbo, der burde have givet genlyd over det ganske land, men ikke gjorde det… Essensen af Vesselbos kronik er den, at udlændingepolitikken sejler og har gjort det igennem adskillige år…

  Vesselbo har gennem Danmarks Statistik og Integrationsministeriets hjemmeside regnet sig frem til, at der siden regeringsskiftet er givet opholdstilladelser til omkring 150.000 personer fra tredjeverdenslande, dvs. lande uden for EU. Dette tal er i sig selv stærkt alarmerende.

  Vi har selv ved søgninger på Danmarks Statistik kunnet konstatere, at der alene i perioden 2004 til 2010 er sket en stigning i antallet af personer fra ikke-vestlige lande fra ca. 313.000 til ca. 363.000, en stigning på 16 procent på blot seks år. Med den stigningstakt fortæller en hurtig udregning, at der i Danmark i 2050 – når vores børnebørn stadig er unge mennesker – vil være mere end en million mennesker med en ikke-vestlig baggrund i Danmark. Tallet vil for øvrigt reelt, hvis udviklingen ikke bremses, være vokset til et væsentligt højere tal, idet det konstant voksende antal i sig selv vil være garanten for en accelererende stigning.

  Danmarks Statistik opererer i den forbindelse med helt urealistisk lave tal for fremtiden… Vi har at gøre med en vogn, der kører med stadigt stigende hastighed. Udviklingen vil forløbe i ukontrollable spring.

  Er det den fremtid, vi skal stille vore børn og børnebørn i udsigt? Et Danmark, der vil hærges af stadigt voldsommere konflikter af den desværre indlysende årsag, at et rystende stort antal mennesker fra den tredje verden, især personer med muslimsk baggrund, intet ønske nærer om at indgå i det danske samfund på danske præmisser. Udviklingen i lande som Belgien, Holland og Sverige fortæller om den isnen, vi bør føle, når vi ved, at der ikke er styr på udlændingepolitikken…

  Og så er vi nået til vores indtrængende appel til det parti, som vi begge er medlem af… »Danmark er vigtigere end Dansk Folkeparti,« sagde Jesper Langballe ved DFs årsmøde i 2008… Der må føres en politik, der gør det klart, at Danmark er en nation beboet af ét folk, og at der derfor også er klare grænser for, hvor stor en tilstrømning danskerne kan leve med uden netop at gå i opløsning som folk.

  Ledelsen i Dansk Folkeparti må gøre op med sig selv, om de vil være statsmænd eller politikere?

  

  26. januar 2010

  Hamid El-Mousti: “Herre Gud, hvem læser kronikker….Det er kun den slags ting der virker…”

  Demokrati er en svær størrelse, og man forstår fint, hvorfor Socialdemokraterne til sidst fik nok af Hamid El-Mousti. Han er en af flere indvandrerpolitikere, som trods årtier i Danmark, stadig opfører sig som hund i et spil kegler. Hvis Jesper Langballe og Dansk Folkeparti siger noget der støder ham, så må han ytre sin utilfredshed i modsat retning. I demokratier tager man dialogen, der er ingen genveje.

  Her tirsdag eftermiddag, har Ritzaus Bureau og DR intet skrevet om Hamid El-Moustis trusler.

  Herunder transkription af hans optræden i 19-Nyhederne på TV2, mandag aften – Sms-kæde ud i verden. Interviewet kan ses på Youtube.

  Intro

  Hamid El-Mousti: Hvis der kommer et oprør i hele verden, på grund af de ting der. Så er det (med) Dansk Folkeparti man skal snakke.

  Kontekst

  Hamid El-Mousti: Et eller andet skal man gøre for at få det standset. At skrive en kronik, Herre Gud, hvem læser kronikker. Hvis jeg skrev en artikel, var der kun tusindvis..Det er kun den slags ting der virker… Vi vil ikke finde os i det mere. Vores unge er pis’træt af det. Så enkelt er det… Hvis den sms-kæde som jeg har startet breder sig over hele den islamiske verden, så ved man aldrig hvor den ender henne… Det er rigtigt, det er en fare, vi bevæger os ud af, men statsministeren kan standse det med det samme. Han skal indkalde de muslimske ambassadører og give dem en kop te eller en kop kaffe, og sige til dem – vi tager officielt afstand fra alt hvad Dansk Folkeparti siger.

  Live-interview

  Jesper Steinmetz: God aften Hamid El-Mousti. Hvad er det du vil opnå med denne her sms?

  Hamid El-Mousti: Det er først og fremmest, at få statsministeren på banen, og tage afstand fra de forfærdelige beskyldninger, vi er blevet beskyldt.

  Jesper Steinmetz: Hvorfor har du så ikke sendt en sms, en mail eller et brev til ham, frem for at sende den til resten af verden?

  Hamid El-Mousti: Hvis jeg har gjort det, så ville du ikke have inviteret mig her i aften.

  Jesper Steinmetz: Det har du nok ret i, men hvorfor har du ikke henvendt dig direkte til statsministeren.

  Hamid El-Mousti: Ja, men hvad ville han gøre – helt ærligt, statsministeren er også et menneske, der hører efter hvad der sker rundt omkring.

  Jesper Steinmetz: Hvad er det så du vil have at omverdenen skal gøre?

  Hamid El-Mousti: Omverdenen skal først og fremmest sige til statsministeren, at han skal stoppe de forfærdelige beskyldninger, som vi danske muslimer, er udsat for.

  Jesper Steinmetz: Hvorfor sørger du ikke for. Altså hvorfor går du ikke i dialog med sådan en som Jesper Langballe, og siger til ham, lad være med at komme med de her udtalelser. Lars Løkke har jo sådan set ikke noget med det her at gøre.

  Hamid El-Mousti: Ja, men det er ikke kun Jesper Langballe, der er bagved. Det er hele Dansk Folkeparti der har sværtet os siden 2001, og alt den der – jeg tror det er aftalt spil mellem Pia Kjærsgaard og Jesper Langballe.

  Jesper Steinmetz: Hvad bygger du den tro, den beskyldning på?

  Hamid El-Mousti: Det er fordi, ligenu kører Dansk Folkeparti en hvervekampagne i medierne og i annoncer, og en sådan kampagne imod os, vil få flere til at melde sig ind i, under deres faner.

  Jesper Steinmetz: Men Pia Kjærsgaard har jo lagt afstand til Jesper Langballes kronik og udtalelser.

  Hamid El-Mousti: Jamen Herre Gud, hvad er det for en afstand – hun siger selv at hun ikke kan kende forskel på islamisme og islam, ik’.

  Jesper Steinmetz: Hun har sagt, at det skader partiet at han er kommet med de her udtalelser. Større afstandtagen kan man da ikke ligge.

  Hamid El-Mousti: Jo, man skal fyre ham. Smide ham ud af partiet. Ekskludere ham. Alle mennesker siger, at hvis der var andre medlemmer der har sagt det, så havde de fyret ham på stedet.

  Jesper Steinmetz: Men lad mig så lige holde fast, i det du skriver i din sms. Du skriver at Danmark er regeret af et parti, der siger at muslimske mænd voldtager og myrder deres døtre og niecer. Altså, det er jo Dansk Folkepartis Jesper Langballes udtalelser du henviser til. Dansk Folkeparti sidder ikke i den danske regering.

  Hamid El-Mousti: Ved du hvad Jesper – lad os være ærlig. Dansk Folkeparti bestemmer hvad regeringen skal gøre.

  Jesper Steinmetz: De sidder ikke i regeringen – det er faktuelt forkert, det du skriver i sms’en.

  Hamid El-Mousti: Jamen det er ikke rigtigt, det er en del af regeringen, selvom de ikke er regering – de er jo støtteparti til regeringen, og jeg har valgt at bruge den måde der – at de er en del af regeringen. Fordi uden Dansk Folkeparti, så har Lars ingen flertal i Folketinget.

  Jesper Steinmetz: Nu hører du så, at Udenrigsministeriet er bekymret for, om der nu sker præcist det samme som der skete for nogle år siden under Muhammedkrisen. Udenrigsministeriet er allerede nu i alarmberedskab, og er klar til at slukke branden. Er du tilfreds med det. Er det måske…

  Hamid El-Mousti: – jeg er ikke tilfreds med det. Jeg vil være tilfreds, hvis statsministeren tager kraftigt afstand fra Dansk Folkepartis angreb på os, ja.

  Jesper Steinmetz: Hvad vil du sige til, hvis omverdenen nu ligesom kritiserer Danmark, og der bliver sat bål i gaden. Der bliver brændt plakater af, ligesom der skete for nogle år siden. Vil du så være tilfredss med det – er det den effekt du gerne vil opnå?

  Hamid El-Mousti: Nej, det er ikke den effekt jeg gerne vil opnå. Den effekt jeg gerne vil opnå, er at Dansk Folkeparti standser angreb på os, ja.

  Mere

 • 26/1-10 Jyllandsposten – Hamid El Mousti stopper sms-aktion.
 • 26/1-10 Jyllandsposten – Langballe: Jeg var for Karl Smart.
 • 

  25. januar 2010

  Problemet er ikke måden islam kritiseres på, men det at islam overhovedet kritiseres

  Hovedparten af de debatter vi har herhjemme om islam, er ren tidsspilde, debat om debatten, så at sige. Berlingske Tidende lancerede i weekenden med et Langballe-interview seneste afsnit. Den slags preller af på undertegnede. Venstrefløjen, pæne borgerlige og velvillige medier har skreget racisme siden dyrlæge Riemann for 30 år siden foldede sig ud, og det vil de blive ved med uanset debattens form. Generaliseringer er naturlige, og det har nu engang også konsekvenser når politikere af frygt for at generalisere gør det modsatte – taler om religion, når de mener islam.

  Generelt bør man selvfølgelig tilstræbe præcision, men samtidig må man også have i baghovedet, at store dele af etablissementet altid vil finde noget de kan bruge til at fremme en anden dagsorden. For islamisterne er problemet ikke måden islam kritiseres på, men det at islam overhovedet kritiseres.

  I Deadline på DR2 kommenterede Abdul Wahid Pedersen igår, Pia Kjærsgaards kommentar til Langballes generalisering. Han mente Pia Kjærsgaard bevidst anvendte islamisme-begrebet for at sværte islam til. Han har tidligere udtrykt sig klarere, men pointen var klar nok: Der er kun én islam.

  Abdul Wahid Pedersen, imam: … i de seneste få år har vi fået begrebet islamisme, og jeg ved ikke om det er medierne der opfinder det, men jeg har aldrig fået en definition af hvad det betyder…

  Tidligere på aftenen kommenterede Hamid El-Mousti samme sag i 19-Nyhederne på TV2, og også han kritiserede Pia Kjærsgaard: Der er fundamental forskel på islam og islamisme.

  Hamid El-Mousti: … Herre Gud, hvad er det for en afstand – hun siger selv at hun ikke kan kende forskel på islamisme og islam, ik’.

  (til højre: Abdul Wahid Pedersen og Hamid El-Mousti i Mekka; link)

  Oploadet Kl. 22:35 af Kim Møller — Direkte link25 kommentarer
  

  18. september 2009

  Anbefales: Critique II

  Critique har netop udgivet deres andet årsskrift – redigeret af ph.d-studerende Christian H. Skov, der tilhører en kreds af Konservative, der med Kristeligt Dagblads ord, ikke vil “lade Dansk Folkeparti tage patent på nationalfølelsen”. Det nye nummer inkluderer blandt andet bidrag fra Phillip Blond, Connie Hedegaard og Jesper Langballe. Her lidt fra Kai Sørlanders Er Konservatismen Rationel.

  “Således må vi forstå, at konservatismen er en politisk holdning eller ideologi, som står i modsætning til andre politiske ideologier som fx liberalisme og socialisme. Og vi må forstå, at det at spørge, om en sådan holdning er rationel, er ensbetydende med at spørge, om der kan gives alment forpligtende argumenter for at foretrække den frem for alternativerne. Så det helt simple spørgsmål er, om der kan gives en alment forpligtende argumentation for at foretrække konservatismen frem for de alternative politiske ideologier.”

  “Konservatismen er først og fremmest en besindelse på, at man som enkeltindivid “altid allerede” er indfældet i en konkret historisk samfundsorden med et særligt sprog, specielle omgangsformer og en fælles skat af fortællinger, både historiske og mytologiske. Det hele udgør et væv, som på den ene side giver individet identitet, og som på den anden side giver samfundet en nødvendig sammenhængskraft og fællesskabsfølelse.”

  “… folk, som selv troede, at de forsvarede en rationel demokratisk orden, i realiteten har medvirket til at undergrave fundamentet for denne orden. De har været ofre for deres egen forplumrede tankevirksomhed. I sig selv burde det ikke være noget større problem. Men den store tragedie er, at det er denne forplumrede tænkning, som har været den herskende sociale konsensus. Og den har været det i en sådan grad, at det en tid lang er lykkedes den at skubbe den reflekterede konservatisme ud af den demokratiske debat.”

 • Link: Critique.ksaa.dk (130 sider, 100 kr.).
 • 

  3. september 2009

  “… det kunne aldrig falde os ind”, at trække nazi-kortet, sagde kronikøren på DR2

  Jesper Langballe var sat stævne i tirsdagens sene Deadline, hvor emnet var en Politiken-kronik af Flemming Chr. Nielsen, Rune Engelbreth mfl., der fremførte sig selv som nutidens modstandsfolk. Det var en klassisk debat, hvor emnet indirekte var graden af Dansk Folkepartis nazisme.

  Ligesom racisme i racisme-dom ikke mere betyder race, har nazisme-beskyldninger idag intet med nationalsocialisme som ideologi at gøre. Samme betydningsdræber anvender kronikørene, når de betegner hjemsendelse af afviste asylansøgere som ‘deportationer´.

  Mads Brügger spurgte tidligt i debatten Jesper Langballe, hvorvidt Dansk Folkeparti var “de nye tyskere”, hvad Langballe vanskeligt kunne tage seriøst. Flemming Chr. Nielsen afviste da også uforbeholdent, at Dansk Folkeparti var nazister, og at kronikken kunne eller skulle forstås på den måde.

  Mads Brügger, DR (citerer kronikken): Trækker I ikke selv nazikortet her?

  Flemming Christian Nielsen, kronikør: Vi har ikke talt et sekund om det ord du bruger, for det kunne aldrig falde os ind.

  (Flemming Christian Nielsen, Deadline 1/9-09)

  Tanken er nu nok alligevel ikke så fjern, og det er nærliggende, at antage, at tidens skingre asyl-debat har medvirket til at skærpe tonen. I fredags måtte DSU trække en plakat tilbage, som forestillede Odense-borgmester “Jan Boye… som Hitler” (Fyens 29/8-09), og i tirsdags verserede historien om Helsingør-borgmester Per Tærsbøl, der i en Youtube-video var blevet “hængt ud som nazist” (BT 1/9-09). Det nye er sådan set kun, at hetzen nu også rammer regeringspartierne.

  Kronikørenes officielle facebookgruppe bærer titlen Danmarks Løver – modstandsbevægelsen mod DF’s besættelsesmagt. Den er oprettet af kronikør Rune Engelbreth Larsen, med Steffen Nielsen og Sameh Niazy som moderatorer – to gennemsnitligt skingre debattører fra blogscenen på avisen.dk, tidligere Nyhedsavisen.

  Fra debatten om Sammenligningen af DF med naziretorik.

  Fra kommentarvæggen.

  (billeder lagt ind af Zeki Laurent Sadic og moderator Sameh Niazy)

  Til Kirkeasyl-demonstrationer mænger selverklærede anstændige sig gerne med erklærede kommunister, og hvis man tror den afgående moderator på ovenciterede debat tilhører den moderate midte, så er der noget i vejen med det politiske kompas.

  Internettet er et mekka for radikalisme, og den skingre tone findes på både højre- og venstrefløjen. Forskellen er blot, at den er mainstream på venstrefløjen og blandt politisk korrekt forsvarere af den gode tone.

  Oploadet Kl. 15:31 af Kim Møller — Direkte link67 kommentarer
  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  Næste side »

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper