6. juni 2016

P. Højlund: ‘Indvandring er… en EU-strategi, selvom de danske politikere nødigt vil sige det offentligt.”

Endnu en skarp kronik af Poul Højlund i Jyllands-Posten – Det store bedrag: Den muslimske folkevandring forklædes som en flygtningekrise.

“Hver gang man i nyhederne eller debatten støder på begrebet flygtning og flygtningekrise, kan man være sikker på at blive vildledt af nogen, der enten ikke ved, hvad de taler om, eller endnu værre: som faktisk ved det og alligevel vælger at bruge det forkerte begreb.

Pressen med DR i spidsen, utallige politikere, eksperter, debattører og folk i almindelighed taler fortsat om flygtninge, flygtningekrise, flygtningecentre osv., osv. En sjælden gang kan man høre og læse om flygtninge og migranter, men aldrig kun om migranter.

Ordet flygtning skjuler det faktum, at vi står med en permanent folkevandring, ikke med en forbigående flygtningekrise. Flygtninge kalder på vores hjælp og medfølelse, migranter er en nøgtern betegnelse for mennesker, der søger bedre livsvilkår.

Gør det nogen forskel? Ja! Prøv selv: migrantkrise, migrantstrøm, migrantcenter, migrantvenner, migrantintegration osv. Gider Venligboerne lave vinkegrupper til migranter? Gider Zornig få bøder for at køre rundt med illegale indvandrere? Næppe.

Derfor er det kritisk vigtigt for den politiske og moralske opfattelse af folkevandringen, om man siger flygtning eller migrant. Vi vil gerne hjælpe flygtninge, men ingen med fornuften i behold støtter illegal indvandring. Det er helt enkelt ulovligt.

(Angela Merkel om det føderale slutmål, 22. november 2012; Foto: Youtube)

… Hvorfor fortsætter politikerne og pressen med at bedrage offentligheden til at tro, at enten hjælper man via immigration til Europa – eller også er man et koldt og kynisk menneske?

… EU har i årevis accepteret immigration af frygt for det faldende fødselstal i Europa. I stedet for at rette fokus mod de omstændigheder, der gør, at fødselstallet falder, har man satset på indvandring. Den kommer først og fremmest fra Mellemøsten, inklusive Tyrkiet. … Indvandring er altså en EU-strategi, selvom de danske politikere nødigt vil sige det offentligt. Herhjemme frygter man også for et dalende fødselstal kombineret med en forlænget levetid. Indvandring er også en dansk strategi, selvom vi har haft et lovfæstet indvandringsstop siden 1973. …

Statsministerens passivitet og hans insisteren på ikke at gøre det fornødne nærmer sig noget, der kun kan betegnes som et politisk bedrageri overfor befolkningen.”

Oploadet Kl. 10:04 af Kim Møller — Direkte link26 kommentarer


21. marts 2016

Fra ’straksopbremsning’ til full throttle…

9 dage før folketingsvalget sidste år lancerede Venstre planen Styr på tilstrømningen, der blev markedsført som værende en ’straksopbremsning’. “I 2014 kom 14.800 asylansøgere til Danmark. Det er det højeste antal i mere end 15 år.”, lyder det indledningsvis, hvorefter der opridses en række tiltag der skal mindske tilstrømningen. Det lykkedes lige akkurat Lars Løkke Rasmussen at tælle til 90, og han har nu i trekvart år kunne kalde sig statsminister.

Indvandringen påvirker den danske virkelighed på alle planer, ikke mindst i forhold til det økonomiske råderum. I sidste måned blev finansministeren spurgt, hvor mange “nytilkomne ikke-vestlige indvandrere i hvert af årene fra 2016 til 2020”, ministeren forventede. Her kom det frem, at det rekordhøje niveau fra maj 2015, nu var opjusteret ‘med knap 100.000’. Keep calm and full throttle…

(Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 163 (alm. del)…, FT.dk. 18. marts 2016, s. 2)14. marts 2016

Poul Højlund: Kaptajn Rasmussen klynger sig til håbet, at isbjerget vil smelte, inden han når frem…

Endnu en skarp kronik af Poul Højlund i Jyllands-Posten – Hvorfor handler statsministeren ikke?

“Statsministeren vil lade mindst 100.000 mennesker fra Mellemøsten indvandre til Danmark inden for de næste fire år. Vi ved fra danske og internationale undersøgelser, at halvdelen ikke vil integreres, forstået således, at selv efter generationers ophold i Danmark vil stadig omkring hver anden have shariaen til at stå over grundloven. …

Statsministeren udtaler til Berlingske, at det er knald eller fald; enten lykkes integrationen af disse nye 100.000, eller også falder Danmark fra hinanden økonomisk, socialt og kulturelt. Han tror, at trepartsforhandlingerne er det nye tryllemiddel, der skal få den integration til at lykkes, men som bevisligt aldrig er lykkedes før – hverken her eller i noget andet vestligt land. Når kaptajnen ret forude ser et isbjerg, og når han med sig selv og også i fuld offentlighed har erkendt, at det er et isbjerg af en størrelse og en uomgængelighed, der vil forlise skibet, skal han så ikke lægge kursen radikalt om? Skal han ikke vende skuden 180 grader og styre stik modsat af den kurs, han har holdt? Er han ikke skipperen med ansvaret for skib og besætning? For land og folk?

Men i stedet klynger statsministeren sig til det vanvittige håb, at isbjerget vil smelte, inden han når frem, at der pludselig og alligevel ikke er noget isbjerg, hverken økonomisk, socialt eller kulturelt. Alle integrationsproblemer forsvinder med et trylleslag. Det, der aldrig før er lykkedes, sker pludselig, og det sker netop denne gang, hvor truslen er allerstørst.

Sådan kan en ansvarlig kaptajn ikke tænke.

(Titanic, 15. april 1912)

Vi skal forstå, at vi står med en folkevandring fra et Mellemøsten, som hvert år skaber et befolkningsoverskud på fem-seks millioner mennesker. Den fortsatte indvandring vil forandre Europa til uigenkendelighed. Vi flytter Mellemøsten til Europa, og vi ofrer i stedet vores europæiske kultur.

… Hvis vi skal have en chance midt i dette begyndende ragnarok, skal statsministeren træde i karakter. Han skal ophøre med at være maskinmester, han skal i stedet tage kaptajnens kasket på og sætte en kurs, der kan bjerge skib og besætning. Han skal sikre sit land og det folk, der ad demokratiets snørklede veje har sat ham på posten. … Hvorfor handler statsministeren ikke? Savner han modet? Har vi ingen kaptajn ombord?”

Oploadet Kl. 19:02 af Kim Møller — Direkte link16 kommentarer


10. marts 2016

Udgifter til flygtninge vil medføre nedskæringer i “ældrepleje, børnepasning, skoler, sundhed…”

Tidligere i dag kunne man på Radio24syv høre landets borgerlige statsminister understrege, at omprioriteringsbidraget ikke måtte gå til skattelettelser. Samtidig fortæller kommunerne fra den anden side, at sparekravene vil ud over den borgernære velfærd, herunder ældrepleje, børnepasning, skoler og sundhed.

Henrik Hoffmann-Hansen, politisk redaktør for Kristeligt Dagblad, opridser det igangværende topmøde i Kommunernes Landsforening – Hvornår vil udgifter til flygtninge ramme din og min velfærd?

“Det er hørt før, at kommunerne føler sig under pres, og at en regerings skrappe sparekrav vil gå ud over den borgernære velfærd, men i år har kommunerne tilsyneladende en bedre pointe end på noget andet tidspunkt de seneste seks-syv år. Det mener flere økonomiske eksperter i hvert fald. …

‘Der er lagt op til, at de skal skære fire procent over de næste fire år for at kunne betale omprioriteringsbidraget, og kommunerne kan få nogle af pengene tilbage, men der er usikkerhed om, hvor meget det bliver. Der vil være ekstra udgifter til det voksende antal ældre, men i særdeleshed vil flygtningestrømmen presse kommunerne økonomisk. De er i en markant anderledes situation, end da kommuneaftalerne for 2016 blev indgået sidste sommer. På det tidspunkt kunne ingen forudse, at der ville komme så mange flygtninge.’

Kurt Houlberg tilføjer, at kommunerne i 2009 brugte ekstraordinært mange penge, også flere end der var aftalt med regeringen, men siden er de kommunale udgifter blevet skåret ned med cirka 11,5 milliarder kroner. Det gør det også sværere at finde flere besparelser, uden at det går ud over den borgernære service som ældrepleje, børnepasning, skoler, sundhed og aktivering af ledige.

Oploadet Kl. 21:14 af Kim Møller — Direkte link16 kommentarer


13. december 2015

Om en ikke-radikal teologisk tradition indenfor Islam: “… hvad gør vi, hvis det slet ikke findes”

Der findes moderate muslimer, men Islam er i sin essens radikal. God kommentar af sognepræst Kristian Østergaard i Kristeligt Dagblad – Er der en sammenhæng mellem islam og terror? Og hvad gør vi, hvis der er? (kræver login).

“I marts 1940 var Karen Blixen i Hitlers Tyskland for at rapportere fra et land i krig.

‘Af de forteelser, som jeg i mit liv personligt har kendt til,’ bemærker Blixen om det nazistiske Tyskland, ‘er den, der kommer det nærmest islam, den muhammedanske verden og verdensanskuelse () Den muhammedanske verdens anskuelser har som nazismen en uhyre selvfølelse: Den rettroende står over alle vantro () I sine ritualer har islam lighed med det tredje rige () Nogle ting i Mein Kampf ligner kapitler i Koranen’.

… efter at Lars Løkke ved mindehøjtideligheden havde advaret mod en ‘en falsk skillelinje mellem Vesten og islam’.

Men dermed svarer statsministeren jo ikke på det spørgsmål, som biskop Steen Skovsgaard stillede i Kristeligt Dagblad: ‘Hvor finder man i den muslimske, teologiske tradition et værn imod terror og radikalisering?’.

Ja, og hvad gør vi, hvis det slet ikke findes, og Karen Blixen havde ret i sin analyse?

Oploadet Kl. 21:33 af Kim Møller — Direkte link10 kommentarer


30. november 2015

“.. benægtelse af det let konstaterbare, er et fængsel, den enkelte forventes at sætte sig selv i hver dag”

En socialdemokratisk borgmester bosat i landsbyen Blans (lidt syd for Ballebro, Als Fjord) harcellerer på Avisen.dk over den danske udlændingepolitik. Socialdemokraterne burde træde i karakter og bekæmpe Dansk Folkeparti, der trækker ‘for meget i den forkerte retning’. Det er stadig muligt at forholde sig teoretisk til masseindvandringen, men det bliver sværere og sværere. Eva Agnete Selsing kommenterer i Berlingske – Nordkorea oppe i hovedet.

“Vores ledende politikere er bange. Ikke for den voksende islamiske trussel, men for at tale åbent om den. Der nævnes alt muligt andet: ’sociale problemer’, ‘vores ansvar’ og at ‘vi’ skal ’stå sammen.’ Men ikke så meget om farens rod. Man må ellers sige, at tidens hadprædikanter, terrorister og kollaboratører er meget tydelige om deres religiøst begrundede forehavender. …

Denne fordrejende måde at tegne situationen på er politisk korrekthed appliceret. Korrektheden, humanismen, vil have os til at fornægte den virkelighed, der står foran os og blinker. Korrektheden vil have os til at sige, at A er ikke-A.

Men som forfatteren Theodore Dalrymple skriver, bliver man ond indeni af politisk korrekthed, fordi ens sjæl langsomt korrumperes af at reproducere løgne. Humanisternes magttrumf ligger i den nedværdigelse, den politisk korrekte borger øver på sig selv ved at modsige virkeligheden igen og igen. Det er en form for ideologisk informeret sadisme. Social kontrol. Og den slags gør folk mærkelige indeni. Normen, forventningen om løgn eller benægtelse af det let konstaterbare, er et fængsel, den enkelte forventes at sætte sig selv i hver dag. Nordkorea oppe i hovedet. Folk lærer af bitter erfaring med udskamning at sige, at 2 + 2 er 5.

Vi har stort set ikke nogen politikere, der tør tale ærligt om problemerne. Og før vi kalder tingene ved deres rette navn, har vi ikke en chance for at rette op på den katastrofekurs, vi, senest med Lars Løkkes svage, skræmte ledelse, er på.

Politikerne må gøre op med sig selv, hvad der er vigtigst: deres image eller landets muligheder for en fredelig fremtid. At være elsket af EU, af røde lederskribenter, let- antændelige typer på de sociale medier og nogle professionelle klovne på DR3, eller at kæmpe for, at vores børn ikke skal vokse op i utryghed.”

(Landsbyen Blans, Sønderborg Kommune, syd for Als Fjord)

“Jeg synes, at det er ansvarsforflygtigelse i forhold til resten af Europa. Flygtningekrisen er så stor en udfordring, at vi skal være fælles i Europa om at løse den.” (Erik Lauritzen, Blans)22. november 2015

Landets liberale statsminister gav ‘Venstres frihedspris’ til en kommunist, inkluderede røde blomster…

Under lørdagens landsmøde i Herning, uddelte statsminister Lars Løkke Rasmussen på partiets vegne ‘Venstres frihedspris’. Den gik i år til hjemløsebladet Hus forbi, der var repræsenteret af næstformand Henrik S. Pedersen og sekretariatsleder Rasmus Wexøe Kristensen. Sidstnævnte havde i dagens anledning valgt at iføre sig en ‘hammer og segl’-trøje til minde om Sovietunionen (CCCP). En kommunistisk etparti stat, der ville udrydde borgerskabet som klasse, alt baseret på en ideologi ansvarlig for op imod 100 millioner døde.

(Lars Løkke Rasmussen og modtagere af ‘Venstres frihedspris’, 21. november 2015; FB: I/II, Venstre.dk)

“Det er ikke de enkelte individer, vi er i krig imod. Vi udrydder borgerskabet som klasse. I løbet af deres undersøgelse skal De ikke lede efter dokumentation og beviser for, hvad den anklagede har gjort enten fysisk eller i tale mod de sovjetiske myndigheder. Det første, De skal spørge ham om, er, hvilken klasse han tilhører, hvad der er hans oprindelse, opdragelse, uddannelse, profession.” (Cheka-leder, 1918)

Oploadet Kl. 03:11 af Kim Møller — Direkte link27 kommentarer


15. november 2015

Løkkes lappeløsninger: Begrænsning, udskydelse, skærpelse, stramning, nedsættelse, reform, afskaf…

Fredag lancerede statsminister Lars Løkke Rasmussen en række asylpolitiske stramninger tiltænkt at bremse søgningen mod Danmark. Flere af de 34 tiltag er isoleret set gode, men argumentationen halter alvorligt. Hvis målet er at nedbringe søgningen, så må han fortælle den danske offentlighed hvor mange asylansøgere regeringen er villige til at acceptere.

Det at Sverige og Tyskland tager endnu flere asylansøgere, er ikke et argument i sig selv. Hvis tågen er tæt og sigtbarheden dårlig, så nytter det ikke at sætte farten ned til 110, blot fordi Volvo’er og Audi’er kører om kap med 150 km/t. Fra Statsministeriet – Ændringer af vilkår på asylområdet.

Ændringer af vilkår på asylområdet
1. Begrænsning af varigheden af opholdstilladelser til flygtninge
2. Udskydelse af retten til familiesammenføring for flygtninge med midlertidig beskyttelse
3. Skærpelse af adgangen til at opnå permanent opholdstilladelse
4. Stramning af reglerne om inddragelse af flygtninges opholdstilladelse mv.
5. Gebyrbetaling
6. Øget egenbetaling for asylansøgeres ophold i Danmark
7. Mulighed for at undersøge, om asylansøgere har medbragte midler
8. Færre på kostpenge ved øget brug af cafeterier på asylcentrene
9. Nedsættelse af økonomiske ydelser til asylansøgere
10. Tilbagerulning af ekstraordinær asylrådgivning
11. Tilbagerulning af asylaftalen
12. Integrationsydelsen udbredes til at omfatte flere
13. Reform af ægtefællesammenføringsreglerne mv.
14. Genindførelse af ‘integrationspotentiale-kriteriet’ ved udvælgelse af kvoteflygtninge
15. Afskaffelse af statens betaling for transport til familiesammenførte til herboende flygtninge

Udsendelse af afviste asylansøgere mv.
16. Styrket indsats for at udsende afviste asylansøgere og andre udlændinge uden lovligt ophold
17. Øget adgang til frihedsberøvelse af afviste asylansøgere mv.
18. Kortere udrejsefrist
19. Skærpet kontrol med udlændinge i udrejsecenter
20. Nyt udrejsecenter i afstand fra større byer
21. Mere konsekvent brug af meldepligt og opholdspligt

Nye muligheder for myndighedernes udvidelse af indkvarterings- og tilbageholdelseskapacitet mv.
22. Øget kapacitet til indkvartering, herunder telte
23. Adgang til at fravige planloven i forhold til asylindkvartering
24. Adgang til uden ejerens samtykke i akutte tilfælde at gøre brug af offentlig ejendom til asylindkvartering eller tilbageholdelsesfaciliteter
25. Adgang til at pålægge kommunerne operatøransvar for asylcentre
26. Mulighed for bistand fra private aktører til at løse myndighedsopgaver på udlændingeområdet

Nye muligheder for politiets kontrol med udlændinges indrejse og ophold i Danmark og opretholdelse af ro og orden
27. Oprettelse af modtagecentre
28. Mulighed for at begrænse domstolsprøvelsen af frihedsberøvede udlændinge til kun efter anmodning
29. Mulighed for at tilbageholde asylansøgere med henblik på at fastlægge identitet mv.
30. Skærpelse af straffen for tiggeri
31. Mulighed for at standse bus-, tog- og færgedrift

Mere fleksibel boligplacering
32. Lettelse af krav om rum mv. ved boligplacering af flygtninge
33. Lettelse af regler om støj og miljø ved boligplacering af flygtninge
34. Styrket integrationsprogram

(‘… men Sverige og Tyskland kører stærkere’)13. november 2015

Om DSB: “30 migranter er lige gået gennem kupéen. De bliver ikke bedt om billet, men rejser gratis.”

I går indførte Sverige grænsekontrol, blandt andet ved Storebælt, og selv humanistiske stormagter kan tilsyneladende få nok. Statsminister Lars Løkke Rasmussen afviser at følge trop, med den listige argumentation, at grænsekontrol risikerer at give Danmark endnu flere asylansøgere. Jeg vidste godt at han ikke var statsmand, men altså, man kan ikke have en statsminister der først og fremmest ser sig selv som administrator af internationale konventioner. Løkke er kaptain, men skibet er uden sejl. Konservative Rasmus Jarlov på Facebook

Sidder i toget tilbage mod København. 30 migranter er lige gået gennem kupéen. De bliver ikke bedt om billet, men rejser gratis. Alle sammen unge mænd bortset fra denne kvinde med sine børn. Det er meget håndgribeligt og konkret, og hvor meget jeg end har ondt af disse mennesker, så går det bare ikke med de antal, som kommer nu.

I aften tager jeg i Deadline kl. 22:30 for at diskutere med Dan Jørgensen (S), om grænsen skal kontrolleres. Vi accepterer ikke al den snak om, at vi ikke kan kontrollere grænsen. Naturligvis kan vi det. Man kan hvad man vil! Det kan ingen teknokratisk traktatsnak ændre på. Flygtningekonventionen må brydes, hvis den forhindrer os i at stoppe tilstrømningen.

(DSB-tog mod København, torsdag aften; Foto: Facebook)25. september 2015

Rudersdal-borgmester: “Hvis strømmen af flygtninge fortsætter, så vil det… koste på velfærden”

Torsdag var statsminister Lars Løkke Rasmussen vært for et topmøde om integration, men gode intentioner har det aldrig skortet på, for det er jo næsten det eneste virkeligheden ikke kan skyde ned. Masseindvandringen vil tvinge landets mange S/V-borgmestre til at nedprioritere velfærdsstatens kerneydelser, og den opgave er dem vel undt, for abstrakt godhed har vitterlig konkrete konsekvenser. Fra Ekstra Bladet – Flygtningestrøm er bombe under kommunernes økonomi

“Flere kommuner kommer nu med et økonomisk nødråb på grund af de mange flygtninge, som skal fordeles rundt om i landet. …

– Hvis strømmen af flygtninge fortsætter, så vil det lægge et stort tryk på økonomien og koste på velfærden, fordi vi jo samlet snakker milliarder af kroner, siger Venstre-borgmesteren i Rudersdal Kommune, Jens Ive, til Ekstra Bladet.

12.000 flygtninge skal fordeles i landets 98 kommuner i år, og Udlændingestyrelsen forventer samme antal til næste år. Det er folk, som har fået asyl, og tre gange så mange om året i forhold til tidligere. Derudover kommer et lignende antal familiesammenførte, så 25.000 flygtninge årligt kommer til kommunerne.

Samtidig træder en ny refusions-reform i kraft efter nytår, så kommunerne i højere grad må til lommerne…

[…]

Ekstra Bladet har talt med flere kommuner rundt om i landet, som også forventer øgede udgifter til flygtninge de kommende år. …

I Helsingør regner kommunen med mere end en fordobling af udgifterne til flygtninge på bare to år. I budgettet for 2016 regner man med at bruge knap 13 millioner til flygtninges understøttelse, efter at statens tilskud er trukket fra.”

Oploadet Kl. 04:50 af Kim Møller — Direkte link25 kommentarer
Arkiveret under:
Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

Næste side »Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper