30. april 2015

Enhedslisten-ansat Redox-mand udgiver bog om “… principper for venstreorienteret kommunikation”

Michael Hunnicke var en af blot ti personer der havde en profil på Redox’ interne forum tilbage i 2010, og han har således været tæt på ledelsen i erklærede militante Antifascistisk Aktion, sideløbende med sit politiske virke i Enhedslisten. I dag sidder han i bestyrelsen i Enhedslisten Blågård, og vikarier på partiets Christiansborg-sekretariat. Tidligere var han praktikant for Søren Søndergaard.

Fortiden er interessant, når nu han mener venstrefløjen skal blive bedre til at bruge sproget. At kalde folk racister, er tydeligvis en bevidst strategi der mere handler om åbne grænser end racisme i ordets egentlige forstand. Kun åbne grænser kan smadre det borgerlige samfund, og gøde jorden for den af dem ønskede revolution. Fra Information – Ny bog: Sådan italesætter venstrefløjen sejren.

“I en ny bog, Brug sproget politisk: 10 gode principper for venstreorienteret kommunikation, forsøger økonomisk rådgiver for Enhedslisten, Michael Hunnicke, at sætte ord på, hvordan dette skal ske.

‘Venstrefløjen kommunikerer for rationelt og kedeligt i stedet for at tale i billeder og fjendebilleder,’ siger den 30-årige tidligere næstformand i Danske Studerendes Fællesråd og kampagnemedarbejder i Mellemfolkeligt Samvirke.

I bogen beskriver Michael Hunnicke, hvordan han som 15-årig faldt over Karl Marx’ Det Kommunistiske Manifest i en boghandel. Det var ikke alt, hvad Michael Hunnicke forstod. Men han forstod, og glemte aldrig, den afsluttende sætning: ‘Proletarer i alle lande, foren jer!’. …

Michael Hunnicke advarer mod at tro, at venstrefløjens løsning er at rykke til højre for at møde vælgerne ‘hvor de er’. Dermed bliver disse bare bekræftede i deres højreorienterede verdensbillede – og endnu mere højreorienterede. I stedet for at give dem et valg mellem godt og ond, ender venstrefløjspartierne nemlig med at give dem et, på papiret, valg mellem to goder.

Forfatteren henviser til den amerikanske professor i lingvistik George Lakoff, som i bogen Don’t Think of an Elephant: Know Your Values and Frame the Debate beskriver, hvordan den første øvelse, han giver eleverne på Berkely, er at bede dem om ikke at tænke på en elefant!

Men han har endnu ikke fundet én, som kan lade være. Ordet fremkalder straks billedet af det store dyr med de blafrende ører og snablen. På samme måde beskriver George Lakoff, hvordan højrefløjen har haft held til at italesætte den politiske debat. Ikke mindst med ordet ’skattelettelse’. For at tale om en lettelse må der først have været en byrde, en belastet part og en befrier, som fjerner denne og derfor er en helt. …

‘En ’skattelettelse’ kunne eksempelvis omformuleres til, at det er ‘nedskæringer på vores fælles sygehuse, skoler og børneinstitutioner’. Vi kunne også kalde ’skat’ for en ‘fælles investering’ eller ‘investeringer vores fælles velfærd’. Det er ikke godt nok at sige ‘vi ønsker ikke skattelettelser’. Ordet skal erstattes med noget andet, der skaber de billeder, vi ønsker. Ellers støtter vi højrefløjens verdensbillede.’

En sådan succesfuld ‘indramning’ af det politiske budskab i egne værdier medfører samtidig, at ens synspunkter kommer til at fremstå som almindelig sund fornuft.

(Michael Hunnicke Jensen, Researchkollektivet Redox, Enhedslisten; collage, 2015)

“… Sverige og Danmark har det tilfælles, at det er småt med fascisme man ser i hverdagen på gaden… Derfor er det nødvendigt at lægge mere i ordet antifascisme…” (Antifascistisk Aktion, ‘Referat fra antifascistisk træf, 4-5/9 1992’; Uriasposten)

“Tror umiddelbart det kan være svært at finde noget, der for alvor kan belaste ham. Men det må vel være noget med at finde citater, der udstiller ham som rabiat racist..” (Aliaset ‘GG’ om undertegnede på Redox-forummet, 3. september 2009; Uriasposten)8. juli 2010

SAP, menneskesmugling og væbnet kamp

PET-kommisionens langtrukne arbejde fandt sin – foreløbige – ende med offentliggørelsen af sin beretning sidste år. En del af oplysningerne i kommisionen vagte dog nok interesse til, at et flertal uden om regeringen forlangte en undersøgelse af dem, nemlig at SAP både skulle have været involveret i menneskesmugling og forberedelser til væbnet kamp – deriblandt et væbnet forsøg på at befri fangerne fra sagen mod Kommunistisk Arbejdskreds (Blekingegadebanden). Den undersøgelse har den officielt konservative justitsminister Lars Barfod nu stoppet.

Selv om planerne om væbnet kamp og angreb på politiet er interessante, så blev de dog ikke til noget. Det gjorde menneskesmuglingen til gengæld (fra kommisionens beretning, bind 9, s. 120-121):

Omkring 1990 kom PET i besiddelse af oplysninger om, at SAP skulle være involveret i menneskesmugling. Sammenhængen var ifølge PET’s oplysninger, at flygtninge via et europæisk smuglernet skulle fragtes til et østland. Når flygtningene befandt sig i det pågældende Østland, blev der telefonisk givet besked til Danmark, hvorefter en navngiven person arrangerede en rejse til Danmark. I den forbindelse blev der blandt andet benyttet falske telefaxer, der skulle gøre det muligt for flygtningene at komme ind i Danmark. Proceduren med at anvende falske telefaxer skulle ifølge PET’s oplysninger have været meget brugbar, for i 1989 skulle der på den måde være hjulpet 175 personer til Danmark. Det hedder i en PET-rapport fra juli måned 1990, at ”SAP/SAPs hovedkontor i DK kontaktcenter og SAP er meget stærkt involveret i menneskesmuglingen.” To danske statsborgere, hvoraf i al fald den ene var medlem af SAP, nævnes i rapporten, og samtidig anføres det, at et antal tyrkere/kurdere, der var organiseret i SAP, ”får mange ind”.355

I samme rapport hedder det, at den ovenfor omtalte, men anonymiserede person undertiden benyttede en anden smuglerliga, når der skulle bringes personer til Danmark. Dette smuglernet bestod af personer fra blandt andet Nord-afrika og Mellemøsten. Når dette net skulle modtage betaling for at have smuglet personer til Danmark, kørte betalingen ”via SAP’s kontor.” …

I det første tilfælde var to trotskister samt udlændinge, der var medlem af SAP, angiveligt aktører heri. I det andet tilfælde blev SAP’s kontorer anvendt som mellemled, hvilket giver anledning til at antage, at den anonymiserede person var medlem af SAP, ellers havde han næppe mulighed for at benytte SAP’s lokaliteter.

Spørgsmålet er, hvori trotskisternes interesse i at smugle personer til Danmark skulle bestå. Det giver et PET-notat fra 1991 et muligt svar på. Ifølge notatet ydede kredse inden for SAP på det tidspunkt støtte til De Tamilske Tigres aktiviteter i Danmark, idet tigrene til gengæld skulle støtte SAP og andre venstreorienterede bevægelser i deres antinazistiske og antiracistiske virksomhed. Ifølge en trotskist, der var formand for en af SAP’s lokalafdelinger, var det en opgave for SAP at aktivere herboende flygtninge ”for at skabe mere militante og revolutionære tilstande” i Danmark.357

Af samme grund – og så fordi højrefløjen generelt ser med lidt hårdere øjne på politisk kriminalitet end venstrefløjen gør – mener DF, at sagen skal endevendes (“DF vil have SAP-svar”, Jyllands-Posten 7/7 2010):

Det kan være, at PET aldrig gjorde mere ud af befrielsesaktionen, fordi den aldrig blev til noget. Men menneskesmuglingen fandt jo angiveligt sted. Så justitsministeren må i hvert fald spørge PET, om de har kendskab til, hvad der skete

En undersøgelse – og eventuelt retsforfølgelse – ville blive velkommet herfra.

OPDATE:

At SAP ikke var alene med deres rationale for masseindvandring på den radikale venstrefløj kan man blandt andet se af et interessant citat fra Antifascistisk Aktion, som Junikredsen har gravet frem fra 1997. Fra organisationens kampagne for åbne grænser (“vi” og “os” er den ekstreme venstrefløj):

Vi ville måske nok åbne vores grænser for et vist antal fjender, men vi ville samtidig få mange, mange flere venner, der ville tæve dem sammen med os!

OPDATE II:

Blandt de, der vil have en undersøgelse af sagen – for at frikende SAP, som han stadig er medlem af, forstås – er Søren Søndergaard, MEP for Folkebevægelsen mod EU. Man forstår hvorfor, for han er også omtalt i beretningen (samme bind, side 116):

Et allerede kendt eksempel på en sådan oplysning er en historie om, at daværende medlem af SAP, Søren Søndergaard, i 1983 på en sommerlejr på Samsø arrangeret af SAP skal have meddelt, at han havde eksperimenteret sig frem til en velegnet type molotovcocktail, der kunne anvendes ved demonstrationer foran den amerikanske ambassade.7. februar 2005

Fra folketingsdebat 13. januar 2000 – dem stemmer jeg imod

Det afgørende skel for morgendagens valg er for undertegnede ikke så meget holdningen til specifikke udlændingepolitiske love, men mere den overordnede holdning til ‘anvendt multikultur’ – og her må jeg indrømme at jeg mere stemmer mod Det Radikale Venstre end for den nuværende regering og Dansk Folkeparti. For godt fem år siden, hvor integrationsproblemerne var kendte debatterede Folketinget følgende spørgsmål – som jo egentligt skærer problematikken ind til benet – “Hvilke oplysninger kan regeringen give om Danmarks kulturelle udvikling set i lyset af den stigende islamisering?”. Tre eksempler på svarene – se mere her:

“Inden for den klassiske islamiske tradition er der en agtelse for en kvindes status, som jeg tror de færreste af os kender til…” [Margrethe Auken, SF]

“Stigende islamisering, siger man. Jeg spørger: Hvor? Vores religion, vores kirkeliv? Jeg ser den ikke. Vores sprog? Jeg hører den ikke. Vores litteratur, vores musik, vores sang, vores boligindretning, vores børneopdragelse? Jeg mærker den ikke. Vores kønsmoral? Vores arkitektur?… Der er ingen islamisk påvirkning af den danske kultur. [Søren Hansen, Socialdemokratiet]

“… når tyrkiske mænd banker deres koner, er det så noget, de begynder på, når de kommer til Danmark? Eller er det sådan, at de faktisk også gør det i Tyrkiet? Og vil de gøre det mindre i Tyrkiet, hvis de ikke kommer til Danmark? Er det ikke sådan, at kulturmødet faktisk giver mulighed for at løse problemerne, hvorimod vi, hvis vi ikke får det kulturmøde, godt nok kan lukke øjnene for problemerne, men de pågældende kvinder vil være præcis lige så undertrykte. [Søren Søndergaard, Enhedslisten]

Citaterne kan verificeres ved søgning her.2. november 2004

Søren Søndergaard som valgobservatør i Florida – kæmpende for proletariatets diktatur

Den amerikanske valgkamp er netop påbegyndt, hvad naturligvis dominererer mediebilledet. Det forlød her til morgen at Det Republikanske Partis valgkontor i Florida har nægtet valgobservatører fra OSCE adgang. Igår bragte TV-Avisen et indslag om OSCEs arbejde, og det virkede næsten som om den danske OSCE-repræsentation Søren Søndergaard dækkede valget for DR. Her er det så man tænker… Skal man være skolet i Moskva for at kunne tjekke hvorvidt det amerikanske valg foregår demokratisk. Her lidt fra Socialistisk ArbejderPartis hjemmeside, om forholdet mellem demokrati og socialisme. Søndergaard var sekretær i SAP i 1980’erne, og har så vidt vides ikke taget afstand fra sin revolutionære fortid:

“Der skal etableres et flerpartisystem som en uomgængelig del af et socialistisk demokrati. Det betyder ikke, at vi skal have et parlament som Folketinget; flerpartisystemet må være en del af rådssystemet. Når vi går ind for retten til at danne partier, er det blandt andet fordi arbejderklassen har forskellige erfaringer. Men det er også fordi borgerlige mennesker skal have ret til at deltage i demokratiet, så længe de ikke griber til våben.”

Oploadet Kl. 10:04 af Kim Møller — Direkte linkSkriv!
Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper