30. oktober 2019

24syv-panel imod DFs ‘ondskabsfulde retorik’ – Lykketoft om Enhedslisten: “De er ikke ekstremister.”

Det lykkedes mig ikke at komme helt igennem sidste udgave af ‘Huxi og Det Gode Gamle Folketing’, der denne gang inkluderede repræsentanter for Socialdemokratiet, Venstre og De Konservative – tre partier, der står som garanter for den demokratiske nationalstat, og i det store og hele har overtaget Dansk Folkepartis udlændingepolitik.

Alle tre tog ikke desto mindre afstand fra Dansk Folkeparti, og problematiserede retorikken. Den konservative eks-MF’er forsvarede sit parti med, at Socialdemokratiet jo også er afhængig af Enhedslisten. Det fik Mogens Lykketoft op på de høje nagler: Enhedslisten er på nogen måde et ekstremistisk parti, og der er intet gammelkommunistisk over partiet. Vesselbo nævner at Pernille Skipper er tidligere VU’er, og ignorerer rask væk at samme var medlem af at trotskistisk parti frem til hun blev politisk ordfører i foråret 2016, hvor hun tilkendegav at hun ikke havde ‘ændret politisk holdning’. Lykketoft nævner, at Johanne Schmidt-Nielsen startede sin politiske karriere i DSU, og ignorere på samme måde hendes efterfølgende aktiviteter for Antifascistisk Aktion og lignende revolutionære bevægelser.

Der er noget helt galt, når erklærede demokrater intet problem har med den revolutionlære venstrefløj, men omvendt foragter den nationalsindede folkelighed. Sidste mand slukker lyset…

Mogens Lykketoft (S): den ondskabsfulde retorik, der også har været Dansk Folkepartis måde at drive politik på. De er blevet overflødige, ja, men ikke fordi man har overtaget deres politik, men fordi man i højere grad har inddæmmet de reelle problemer som knytter sig til en ureguleret indvandring, og en manglende integration.

Anne Birgitte Lundholt (K): – Ja, og så vil jeg sige. Jeg føler at Socialdemokratiet har overtaget den politik, og på det område er de så blevet overflødige. … Okay, så har man sagt, at vi skal have udlændingepolitikken, og den kan vi så få to steder. Nemlig hos i Socialdemokratiet eller Dansk Folkeparti.

Lykketoft: – og hos Venstre og hos De Konservative.

Lundholt: – Jeg tror, at lige præcis her vil du så netop nok se, at der… Men så bliver det jo til gengæld interessant at se eksperimentet, når vi nu kommer lidt længere frem. Jeg vil sige, at Enhedslisten opfører sig som et pænt parti, men det er jo et yderparti, og det er et ekstremistisk parti der rummer nogle kræfter, som jeg helst ikke vil have får for stor indflydelse i Danmark, hvis man skal se det fra mine sko.

Eyvind Vesselbo (V): Der er både brug for en ny retorik, og en ny politik, der ikke er populistisk symbolpolitik… Meget har haft den effekt, at det har marginaliseret store grupper af den danske befolkning fra den øvrige del af befolkningen. Det giver nogle problemer. … Mange dele af befolkningen, også i Venstre, havde fået nok af den retorik, havde fået nok af den symbolpolitik med håndtryk…

Lykketoft: Må jeg lige sige en enkelt ting, til det der Birgitte sagde. Modsige hende på det der med at Enhedslisten er et ekstremistisk parti. Dengang de blev stiftet, var det ‘de forenede dødsboer’, som Jacob Haugaard, så rigtigt sagde om venstresocialister, gammelkommunister og trotskister og hvad har vi af mærkelige retninger. Alle partier er på en eller anden måde flydende platforme, som tilpasser sig de nye udfordringer, og det som er interessant ved Enhedslisten, og jeg vil gerne forsvare partiet i dag, her i det gamle folketing. De er overhovedet ikke et ekstremistisk parti længere. … Jeg har jo oplevet hele den der proces med Enhedslisten, helt fra de kom ind i Folketinget i 1994, hvor jeg skulle forhandle med dem som finansminister og så videre frem, og kom meget tæt på at kende de ledende figurer. Det mest idiotiske man kan sige om det parti, som Henrik Sass gjorde gang på gang, det et kalde dem gammelkommunister. Altså, hvis der er noget man ikke kan forbinde Johannes Schmnidt-Nielsen med, så er det gammelkommunister. Så hold nu op! De er ikke ekstremister.

Vesselbo: – Skipper har været VU’er engang.

Lykketoft: – Ja, og Johanne var socialdemokrat indtil hun mødte Morten Bødskov, som var DSU-formand, og så meldte hun sig ud. (panelet griner)

Lundholt: Jeg vil godt lige slå en sløjfe, og sige at jeg aldrig har underkendt deres dygtighed i at lave et parti, og også sætte nogle i spidsen som ikke i sig selv er ekstremister. Det jeg sagde, er at de rummer nogle ekstremistiske holdninger, og når jeg siger ekstremistiske holdninger…31. december 2017

Godartet ’signalværdi’, problematisk ‘tolerance’ og logikhæmmede venligboere: “Danmark er for alle”

De mange stramninger på udlændingeområdet har kun ’signalværdi’, harcellerer Eyvind Vesselbo i Jyllands-Posten, og selvom han har en pointe i forhold til dele af lovgivningens direkte virkning, så ignorer han den indirekte. Danmark har ingen direkte flyrute til Syrien eller krigshærgede lande, og 99 procent af alle der søger asyl er i realiteten velfærdsmigranter, der har tilvalgt Danmark som destination på grund af formodede levevilkår.

Det er således yderst problematisk hvis rygtet spredes at Danmark giver nytilkomne gode levevilkår, lidt i stil med Berlingskes historie om at indvandrere i ghettoområder ‘oplever danskerne som tolerante og imødekommende’. Muslimers tilfredshed bør ikke være et succeskriterium, med mindre islamisk kultur er et mål i sig selv.

For selverklærede venligboere, er det selvfølgelig en alt for konkret diskussion. Her en historie fra Vejle Amts Folkeblad – Venligboerne har fået nok af stramninger – nu går de på gaden med lysende fakler.

“Regeringen beslutter ifølge støttegruppen ikke andet end stramninger på udlændingeområdet – og alt for mange. Mennesker af kød og blod kommer hele tiden i klemme, og det kan vi som land ikke være bekendt, mener Venligboerne.

Det vil bevægelsen gerne gøre opmærksom på og helst ændre. Derfor planlægger flere aktive venligboere at gå på gaden 13. januar for at demonstrere. …

Venligboerne vil med det kommende fakkeloptog i Vejles gader vise, hvad der ifølge dem er danske værdier.

– Danmark er for alle. Børn og voksne uanset etnicitet og social status bør have samme rettigheder. Lad det igen komme på mode at være et ordentligt menneske. Værdigheden for alle skal tilbage, hedder det i et opslag på gruppens Facebook-side.”19. juni 2011

TV-avisen: Birthe Rønn Hornbech overrasker med DF-kritisk kommentar

Folketinget holder sommerferie, men der er valg til efteråret, og gryden skal holdes i kog. Lørdag aften valgte TV-avisen at bringe et længere nyhedsindslag der tog udgangspunkt i en Pia Kjærsgaard-kritisk kommentar af Birthe Rønn Hornbech. Et indslag der mindede lidt om Rokokopostens, Rifbjerg overrasker med regeringskritisk kronik

(TV-avisen, 18. juni 2011: Birthe Rønn til Pia K.: Du er udansk)

Birthe Rønn Hornbech fik støtte fra Jens Rohde (MP), Ejvind Vesselbo (MF) og godsejer Britta Schall-Holberg.

“Det har generet mig i de 10 år, vi har arbejdet sammen med DF, at det var dem, der dikterede værdidebatten. For vi kommer ned på for lavt et niveau, vi nivellerer os selv. Også i udlandets øjne… I Venstre er vi globale. Vi er EU-tilhængere og vi er internationale. Og vi er altså nogle, der føler et ubehag ved at blive ekskluderet fra det internationale selskab. For sandheden er jo, at EU-debatten har ligget stille i dette land i de seneste 10 år på grund af samarbejdet med Dansk Folkeparti.” (Britta Schall-Holberg i Fyens Stiftstidende, 19. juni 2011: DF smitter af på os!)24. oktober 2010

Eyvind Vesselbo: Ghettoproblemerne skyldes “forskelle i normer, værdier, kultur og religion”

Han opridser problemets natur, men giver ingen løsning, der ikke er forsøgt tidligere, og holder sig helt fra den på lang sigt væsentligste anti-ghettoiseringsstrategi – færre indvandrere fra islamiske lande. Læserbrev af Eyvind Vesselbo i Kristeligt Dagblad – Glem snakken om ghettoer. Parallelsamfund er problemet.

“Der har været snakket snakket ghettoproblemer i Danmark i mere end 20 år. Problemet er, at det er blevet ved snakken. Gang på gang har vi hørt, at vi skulle have ændret beboersammensætningen. Vi skulle have nedbragt kriminaliteten. Vi skulle have folk i arbejde. Kvinderne skulle ud på arbejdsmarkedet. Vi skulle gøre noget ved problemerne i ghettoskolerne.

Selv om dette har været politiske temaer i mange år, er der ikke sket nogen store forbedringer på disse områder…

Problemet er, at man i Folketinget ikke på noget tidspunkt har villet erkende problemerne, som de er. Man bliver ved med at fastholde, at problemerne i de bestemte boligområder alene skyldes sociale problemer. Man lukker øjnene for, at også de kulturelle og religiøse forskelle kan være årsag til de problemer, som findes i disse boligområder.

Man har udelukket de værdipolitiske aspekter i denne sag. Forskelle i kultur og religion, som betyder forskelle i normer og værdier hos en stor del af de beboere, som bor i disse områder, i forhold til livet uden for disse boligområder, er vigtige faktorer.

Disse forskelle betyder, at store grupper i nogle boligområder lever isoleret fra det danske samfund… En stor del af disse mennesker danner deres identitet i en modstand mod det danske samfund, altså som en modsætning og en modstand til den danske identitet og de danske værdier. Det er her, hele det værdipolitiske aspekt kommer ind. Det er forklaringen på, at vi møder så mange vrede unge mennesker i disse områder. Det er derfor, nogle bliver kriminelle. Det er også derfor, at disse boligområder er arnesteder for fundamentalisme, religiøs fanatisme og islamisme.

Det er altså parallelsamfundet, der er problemet og ikke hele boligområdet… Derfor må det stå helt klart, at det ikke bare er sociale problemer, som er årsag til parallelsamfundene, men derimod også forskelle i normer, værdier, kultur og religion. Hvis vi erkender det, bliver det meget nemmere at løse problemerne. Man ændrer ikke værdierne og normerne ved at rive huse ned eller ved at sælge boligerne eller ved at køre børnene rundt til skoler uden for boligområderne. Man ændrer heller ikke værdier og normer ved at låse børn og unge mennesker inde i hjemmet efter klokken 22.00 om aftenen.

Man ændrer derimod værdierne og normerne ved målrettet at opbygge en “vi-følelse” og en fællesskabsfølelse med det danske samfund hos de børn og unge, der bor i de lukkede parallelsamfund…. skal lære dansk… viden om det danske samfund… løfte niveauet i undervisningen…”

Oploadet Kl. 18:25 af Kim Møller — Direkte link12 kommentarer


29. september 2010

Samme holdninger, bedre menneskesyn

Jo mere enig, jo større behov for moralsk afstandtagen. Michael Pihl om hykleriske Eyvind Vesselbo i gårsdagens Jyllandsposten – Hr. Vesselbo Jekyll – og mr. Vesselbo Hyde.

“15/9 gav Venstremanden Eyvind Vesselbo ved et debatmøde i Sorø mellem Dansk Folkeparti og Venstre udtryk for sin bekymring over en samfundsødelæggende udvikling, hvor muslimske parallelsamfund vokser, og hvor indvandrermiljøer i stigende grad misbruger opholdstilladelser, Malmø-modellen og såkaldte pendlerægteskaber til at omgå en demokratisk vedtaget stram udlændingepolitik, som flertallet af danskerne ønsker.

Vesselbo fortalte med gru, hvordan han under politibeskyttelse var blevet tvunget af stenkastende indvandrerunge til at opgive et besøg i ghettoen i Lyon i Frankrig. Vesselbo udtrykte håbet om, at en tilsvarende udvikling ikke skulle komme til Danmark.

I Berlingske Tidende 29/3 2010 gav Vesselbo udtryk for den samme bekymring for kædeindvandringens ødelæggende konsekvenser for Danmark.

Eyvind Vesselbo fremstod den aften oprigtig bekymret for en stigende polarisering af det danske samfund som følge af en ukontrolleret kædeindvandring, og han udtalte håbet om, at DF og Venstre sammen ville kunne finde løsninger på disse problemer…

Stor var derfor min undren, da jeg blot en halv uge senere ser Vesselbos udtalelser i anledning af det svenske valg, hvor han gør sig hellig over »DF’s retorik« og gør gældende, at Venstre har givet for meget efter i samarbejdet med Dansk Folkeparti…

På den ene side argumenterer Vesselbo for nødvendigheden af nye stramninger i udlændingepolitikken, og han påviser huller i den nuværende lovgivning, som kynisk udnyttes af mennesker fra Mellemøsten… På den anden side har han behov for at gøre sig til i medierne og gøre sig god ved at distancere sig fra Dansk Folkepartis tone og ”retorik”.

Jeg undres.”

Oploadet Kl. 05:12 af Kim Møller — Direkte link6 kommentarer


5. juni 2010

Medborgerskabspolitik – når ‘integration’ lyder for ekskluderende

Det skal nok løse problemet. Fra Kristeligt Dagblad – Integration skal vige for medborgerskab.

“Integration er et begreb, der mere end noget andet har været kernen i debatten om landets flygtninge og indvandrere i de seneste 10 år. Nu er Næstved Kommune som den første i landet gået imod strømmen og har valgt at skrotte tanken om et særligt fokus på integration.

I stedet for en integrationspolitik målrettet etniske minoriteter har kommunen udarbejdet en medborgerskabspolitik – en politik, som skal få alle borgere til at føle sig som en del af samfundet. Og det uanset hudfarve, handicap, sociale problemer eller andet…

Vi havde et større møde med blandt andet indvandrerforeninger og boligforeninger. De følte, at det blev for meget ‘dem og os’, når man talte om en integrationspolitik…

En af de markante profiler i integrationsdebatten, folketingspolitikeren og kultursociologen Eyvind Vesselbo (V), ser Næstved-modellen som vejen frem. Ikke mindst fordi indvandringen til Danmark er bremset, og det i de kommende år er efterkommer-generationen, der vokser sig stor.

“Derfor bliver det at skelne mellem dem og andre danskere mindre og mindre relevant, for de er jo født og opvokset her. Der kan jeg godt lide tanken om, at man taler om medborgere. Det vil betyde, at de føler sig som en del af fællesskabet…” siger Vesselbo.”

Oploadet Kl. 00:39 af Kim Møller — Direkte link15 kommentarer


8. april 2010

“Politikeren tænker på næste finanslov – statsmanden på den næste generation.”

Nødvendig kommentar af Michael Pihl og Morten Uhrskov Jensen i dagens Berlingske Tidende – Står DF stadig for en stram udlændingepolitik?

Politikeren tænker på næste finanslov – statsmanden på den næste generation. Mandag den 29. marts bragte Berlingske Tidende en kronik af Venstres Eyvind Vesselbo, der burde have givet genlyd over det ganske land, men ikke gjorde det… Essensen af Vesselbos kronik er den, at udlændingepolitikken sejler og har gjort det igennem adskillige år…

Vesselbo har gennem Danmarks Statistik og Integrationsministeriets hjemmeside regnet sig frem til, at der siden regeringsskiftet er givet opholdstilladelser til omkring 150.000 personer fra tredjeverdenslande, dvs. lande uden for EU. Dette tal er i sig selv stærkt alarmerende.

Vi har selv ved søgninger på Danmarks Statistik kunnet konstatere, at der alene i perioden 2004 til 2010 er sket en stigning i antallet af personer fra ikke-vestlige lande fra ca. 313.000 til ca. 363.000, en stigning på 16 procent på blot seks år. Med den stigningstakt fortæller en hurtig udregning, at der i Danmark i 2050 – når vores børnebørn stadig er unge mennesker – vil være mere end en million mennesker med en ikke-vestlig baggrund i Danmark. Tallet vil for øvrigt reelt, hvis udviklingen ikke bremses, være vokset til et væsentligt højere tal, idet det konstant voksende antal i sig selv vil være garanten for en accelererende stigning.

Danmarks Statistik opererer i den forbindelse med helt urealistisk lave tal for fremtiden… Vi har at gøre med en vogn, der kører med stadigt stigende hastighed. Udviklingen vil forløbe i ukontrollable spring.

Er det den fremtid, vi skal stille vore børn og børnebørn i udsigt? Et Danmark, der vil hærges af stadigt voldsommere konflikter af den desværre indlysende årsag, at et rystende stort antal mennesker fra den tredje verden, især personer med muslimsk baggrund, intet ønske nærer om at indgå i det danske samfund på danske præmisser. Udviklingen i lande som Belgien, Holland og Sverige fortæller om den isnen, vi bør føle, når vi ved, at der ikke er styr på udlændingepolitikken…

Og så er vi nået til vores indtrængende appel til det parti, som vi begge er medlem af… »Danmark er vigtigere end Dansk Folkeparti,« sagde Jesper Langballe ved DFs årsmøde i 2008… Der må føres en politik, der gør det klart, at Danmark er en nation beboet af ét folk, og at der derfor også er klare grænser for, hvor stor en tilstrømning danskerne kan leve med uden netop at gå i opløsning som folk.

Ledelsen i Dansk Folkeparti må gøre op med sig selv, om de vil være statsmænd eller politikere?30. marts 2010

Eyvind Vesselboe: Lempelige udlændingeregler udnyttes bevidst – hullet må lukkes

På TV2 news beklagede oppositionen igår med SF’s Astrid Krag i spidsen, at regeringen havde lavet udlændingeloven om for mange gange. Det er nemt at kritisere på den baggrund, men spørgsmålet er hvordan oppositionen, hvis de havde magten, ville have lukket smuthuller og hindret uønsket indvandring til Danmark. Relevant kronik af Eyvind Vesselboe i gårsdagens Berlingske Tidende – Udlændingepolitikkens tabu.

“Der er problemstillinger, som af det politiske system bare bliver fejet ind under gulvtæppet. Vi oplevede det i 90’erne, hvor mange ikke ville erkende, at den massive indvandring til Danmark havde udviklet sig til et stort problem for integrationen og dermed for det danske samfund.

Vi oplever for tiden en lignende situation med noget, der nærmer sig et tabu i den politiske dagsorden på udlændingeområdet. TV2s program Operation X beskrev den 25. marts, hvordan studerende fra tredjelande kommer til Danmark med den begrundelse, at de ønsker at studere i Danmark. Problemet er, at en stor del af dem ikke ønsker at studere, men derimod bare at arbejde i Danmark og derefter bosætte sig her permanent.

I forlængelse af Operation X’ udsendelse kunne Berlingske Tidende 27. marts oplyse, at kun en tredjedel af de veluddannede udlændinge, der har fået en green card tilladelse til Danmark, er beskæftigede.

Disse to eksempler fra udlændingepolitikken beskriver klart og kontant en problemstilling, som er meget svær at få på den politiske dagsorden. Vi har strammet kraftigt op, når det gælder familiesammenføringer og opholdstilladelser til flygtninge, men der er åbnet meget kraftigt op for personer, som hævder, at de vil til Danmark for at studere eller arbejde. Problemet er, hvis disse muligheder bare bliver brugt til at komme til Danmark under nogle falske forudsætninger…

Regeringens udlændingepolitik er en kæmpesucces bliver det gang på gang understreget. Ved hjælp af 24-årsreglen og tilknytningskravet har vi fået bremset tilstrømningen af udlændinge til Danmark, siden loven blev vedtaget i 2002. Det er helt sikkert den opfattelse, størstedelen af danskerne har, og det er også det, som de fleste medier fortæller den danske befolkning.

… Når der derfor tales om, at tilstrømningen af udlændinge til Danmark er bremset væsentligt, så menes der alene, at antallet af familiesammenføringer og antallet af flygtninge, som får opholdstilladelse, er faldet drastisk. Det er også helt korrekt. Ægtefællesammenføringerne faldt i de to første år kraftigt efter vedtagelse af 24-årsreglen og tilknytningskravet. Men så skete der noget interessant. For herefter begyndte de nemlig at stige igen. I 2004 blev der givet 2.344 tilladelser til at familiesammenføre en ægtefælle eller en samlever fra tredjelande til Danmark. Dette tal er i 2009 steget til 3.673. Det er en stigning på næsten 57 procent. Man kan med rette konstatere, at effekten af 24-årsreglen og tilknytningskravet er stærkt dalende. Det er dog stadig sådan, at antallet af familiesammenføringer er væsentligt lavere i 2009 end i 2001. Men hvis den nuværende udvikling fortsætter, så går der ikke lang tid inden, vi når samme niveau for ægteskabssammenføringer som i 2001.

Fokuseringen på familiesammenføringer og opholdstilladelser til flygtninge har betydet, at næsten alle har vendt det blinde øje til den udvikling, som har fundet sted i den gruppe af opholdstilladelser til personer fra tredjelande, hvor det drejer sig om uddannelse og arbejde.

[…]

Det helt centrale fokus i udlændingepolitikken og dermed debatten har været at fortælle den danske befolkning, at det alene er familiesammenføringerne og flygtningenes opholdstilladelser, der er et problem. Derfor har det været yderst vigtigt ved hjælp af statistiske oplysninger at kunne vise, at antallet af familiesammenføringer er faldet, og at antallet af opholdstilladser til flygtninge er faldet. Man har bare glemt at fortælle befolkningen, at da man ved hjælp af lovgivningen fik bremset antallet af familiesammenføringer fra f.eks. Pakistan, så blev der åbnet for andre muligheder for at komme til Danmark, som hurtigt blev udnyttet. For medens antallet af pakistanske familiesammenføringer faldt, så steg antallet af pakistanere, som ville til Danmark for at studere, pludselig meget kraftigt. Det samme var tilfældet for arbejdstilladelser til pakistanske statsborgere… Den samme udvikling kan ses for tyrkiske statsborgere, som ønsker at komme til Danmark.

Når nu TV2s Operation X kan påvise, at der er unge mennesker, som søger til Danmark under falske forudsætninger… så er det at vende det blinde øje til, hvis man ikke griber ind og får stoppet denne udvikling… Derfor må der meget hurtigt gøres en indsats for at sikre, at man ikke kommer til Danmark under falske forudsætninger, hvorved man samtidig omgår den lovgivning, som skal sikre, at vi kan styre indvandringen på en fornuftig måde.”

Apropos.

 • TV2, Operation X – Vejen til det illegale Danmark (kræver Sputnik-betaling).
 • 

  1. januar 2009

  “Blot hver 20. vielse af kvinder med tyrkisk baggrund… var med en dansk mand i 2007.”

  24-årsreglen forsinkede udviklingen, men kursen ligger ligeså støt, som den gjorde i 1990, da Eyvind Vesselbo udarbejdede Ishøj-undersøgelsen, der dokumenterede den tyrkiske kædeindvandring. Tak til religionssociolog Lene Kühle for relativering.

  Fra gårsdagens Kristeligt Dagblad – Vielser blandt efterkommere boomer.

  “Andengenerationsindvandrere henter ikke længere deres udkårne i oprindelseslandet, men finder dem i indvandrermiljøer i Danmark. Antallet af vielser mellem to andengenerationsindvandrere fra ikke-vestlige lande er vokset fra 25 i 1999 til 130 i 2007, hvilket er en femdobling. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik.

  Indførelsen af 24-årsreglen og tilknytningskravet er ifølge flere eksperter årsagen til, at mange efterkommere opgiver at blive familiesammenført med en ægtefælle fra oprindelseslandet. I stedet søger de efter en mage i Danmark. Men dette fører ikke til flere blandede ægteskaber mellem efterkommere og danskere…

  Blot hver 20. vielse af kvinder med tyrkisk baggrund i Danmark var med en dansk mand i 2007. Det skyldes, at nogle tyrkiske kvinder ikke tør følge deres hjerte, mener integrationskonsulent Esma Birdi…

  – Langtfra alle kvinder er stærke nok til at træffe deres frie valg. De fravælger derfor den danske mand for at beholde et religiøst og kulturelt fællesskab med familien og omgangskredsen, siger hun.

  […]

  Religion spiller en altafgørende rolle for valget af ægtefælle, konkluderer Lene Kühle, lektor i religionssociologi ved Aarhus Universitet.

  – Inden for islam er det praksis, at en muslimsk kvinde skal gifte sig med en muslimsk mand, og det har selvfølgelig en effekt, som man ikke skal underkende. Men inden for alle religioner synes man, at det er en god idé, at man gifter sig med en fra samme religion.

  Apropos.

 • Ishoj.dk – Indvandrerrapport: I går, I dag, I overmorgen, Ishøj 2000.
 • “En ny undersøgelse fra Ishøj Kommune viser, at 98% af de personer med tyrkisk baggrund, som indgår i undersøgelsen, familiesammenfører deres ægtefælle. Ud af i alt 747 ægtefæller, er de 734 således kommet til Danmark gennem en familiesammenføring i perioden 1970 til 2000.

  Familiesammenføringsmøstret viser sig både i 1. generation og 2. generation. Også i 3. generation ses dette mønster, idet 60 ægteskaber, ud af 62 ægteskaber, er sket med en person, som er blevet familiesammenført fra Tyrkiet.

  Ishøj Kommune har nu for tredje gang taget initiativ til en undersøgelse, som beskriver hvilke faktorer, der spiller ind i forbindelse med udviklingen i den gruppe af 145 tyrkiske mænd, som kom til Danmark i 1969/70, og som flyttede til Ishøj i perioden frem til 1989.

  Situationen er den 1. maj 2000, at der på dette tidspunkt befandt til 2.813 personer i Danmark med relation til disse 145 mænd.

  

  26. august 2008

  Ladeporten står igen åben – Søren Pind kræver “en folkelig debat om landets fremtid”

  Fra søndagens Berlingske Tidende – ’Porten står igen åben’

  “Den indvandring, som Fogh og co. har skældt Socialdemokraterne og de Radikale ud for i halvfemserne er på vej tilbage… Det er ikke EU, der er skurken. Det er tværtimod et spørgsmål om, at de danske regler tilsyneladende ikke virker helt efter hensigten længere.

  Da Birthe Rønn Hornbech var udlændingeordfører for Venstre under valgkampen i 2001, kom hun på et pressemøde til at sige, at det var tyrkere, pakistanere og måske somaliere, der skulle holdes ude.

  Men i dag kommer der flere tyrkere og flere pakistanere til landet end under SR-regeringen.

  De kommer i højere grad for at arbejde og studere. Men de kommer, og selvom antallet af familiesammenføringer faldt drastisk efter indførsel af 24-års reglen, så kravler også det samlede antal af ikke-vestlige indvandrere stille og roligt op ad igen. Alene fra 2006 til 2007 steg tallet med cirka et tusinde. De foreløbige tal for 2008 tyder på endnu en stigning, og i 2009 er tallet som i Nyrup og Jelveds dage, forudser Venstres eget medlem af integrationsudvalget, Eyvind Vesselbo…

  »Ladeporten står igen åben. Det kan du se på tallene,« siger Vesselbo, som efterlyser en ærlig diskussion om vores udlændingepolitik. Han har også flere gange plæderet for at få undersøgt, om de stramme regler virker.

  Regeringen har forklaret, at det er en helt anden indvandring, vi har i dag, end det var tilfældet under SR-regeringen i halvfemserne. Det er slut med analfabeter fra den anatolske højslette, lyder beskeden. I dag kommer indvandrerne jo for at studere, for at arbejde og dermed for at bidrage til det danske samfund, lyder det løfterigt.

  Men den tror Eyvind Vesselbo ikke på.

  »Det er de samme, der kommer,« påstår han.”

  Fra gårsdagens Jyllandsposten – Søren Pind frygter for danskens død.

  “»Nu hvor vi står i en situation, hvor EF-domstolen – eller EU for at være mere præcis – øjensynligt undergraver dansk udlændingepolitik, og hvor vi alligevel skal lave en kulegravning. Så synes jeg ikke, at der er noget underligt i at tage aspektet om Danmarks fremtid med i den undersøgelse,« siger Søren Pind…

  Søren Pind frygter, at kulegravningen vil vise, at indvandringen i dens nuværende form betyder danskernes endeligt som særegen befolkning. Frygten bunder i konklusioner, som den tidligere lektor for CBS, Hans Kornø Rasmussen, har beskrevet i bogen “Den danske stamme – en befolkningshistorie”, der udkom 1. februar i år. Søren Pind nævner på sin hjemmeside Hans Kornø Rasmussens konklusion: At indvandringen betyder, at den danske stamme er ophørt med at eksistere i 2050…

  Han mener ikke, at det er et problem, og den holdning har han lov at have, men jeg tager det modsatte synspunkt. Jeg vil have svært med at leve med det. Men essensen er, at det skal afklares,« konstaterer udenrigsordføreren… Det, kulegravningen skal kortlægge, er ifølge Søren Pind derfor ikke kun, om de danske regler fungerer. Men også en hvad betydning indvandringen vil få – uanset om de nuværende regler fungerer eller ej. Undersøgelsen skal munde ud i en folkelig debat om landets fremtid, mener udenrigsordføreren.

  Oploadet Kl. 13:39 af Kim Møller — Direkte link29 kommentarer
  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  Næste side »

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper