11. april 2014

Forsker: Der var under valgkampe en ’stiltiende aftale mellem partierne’ om ikke at diskutere udlændinge

Den Korte Avis har interesseret demografen Poul Christian Matthiessen. Fra Professor: En lempelig indvandringspolitik ændrer den danske befolknings sammensætning radikalt.

“Det var ikke let at diskutere indvandrer- og flygtningepolitik i Danmark i 80’erne og 90’erne. Mange blev fejlagtigt udråbt til at være racister og fremmedfjendske. En af dem, der prøvede at få ørerne i maskinen dengang, var den kendte professor i demografi og dr.polit. fra Københavns Universitet Poul Christian Matthiessen, som Den Korte Avis har talt med.

Som demograf beskæftiger man sig med befolkningsudvikling, og Poul Christian Matthiessen mente, det var vigtigt at gøre opmærksom på, at den danske befolknings sammensætning var ved at ændre sig radikalt, fordi man førte en så lempelig udlændinge- og flygtningepolitik. …

Jeg syntes, politikerne havde svigtet, fordi der var sat en udvikling i gang, som aldrig rigtigt var blevet proklameret over for befolkningen – at nu er vi altså i en ny situation, og det vil have nogle konsekvenser‘. …

Derfor valgte Poul Christian Matthiessen at fremlægge en række fremskrivninger og opfordrede politikerne til at nedsætte en indvandringskommission. … Den ikke-vestlige indvandring ville kunne give anledning til konflikter på grund af store kulturforskelle, forudså Poul Christian Matthiessen:

‘Nogle af dem var meget dårligt udrustet med hensyn til uddannelse, de talte ikke sproget, og en del af dem havde en anden religion, som på visse punkter stred imod de værdier om for eksempel ligestilling mellem mænd og kvinder og ytringsfrihed, som vi hylder i Europa’.

Netop derfor mente Poul Christian Matthiessen, at det var vigtigt, at befolkningen havde et klart og faktuelt grundlag at træffe beslutninger på baggrund af. Folk skulle vide, hvordan indvandringen påvirkede befolkningens sammensætning, og hvilke konsekvenser det ville kunne få:

‘Dengang var det virkelig et ømt område, som man helst ikke ville tale om. Jeg kan huske – hvad jeg syntes var fantastisk – at der var flere valgkampe, hvor det ligesom var en stiltiende aftale mellem partierne, at flygtninge- og indvandrerproblemet skulle man ikke tale om.

[…]

Poul Christian Matthiessen mente dengang som i dag, at man skulle undgå, at Danmark blev multikulturelt:

Erfaringerne med de såkaldt multikulturelle samfund er dårlige. … Det, der er uproduktivt, er, når der kommer folk med en anden kultur, uden uddannelse og sprogkundskaber, som aldrig rigtigt bliver integreret. Det betyder, at de lever i enklaver uden at være en del af samfundet og bliver en økonomisk belastning’. …

Selvom der er sket meget med politikken og debatten siden 1990’erne, mener Poul Christian Matthiessen, som stadig er aktiv og har et forskningskontor, at der også i dag er reminiscenser fra dengang. For eksempel valgte SSFR-regeringen at stoppe en undersøgelse, der skulle belyse de økonomiske konsekvenser af den ikke-vestlige indvandring…

‘Det arbejde blev stoppet, og jeg kan huske, at jeg havde en diskussion med Annette Vilhelmsen, hvor jeg spurgte, hvorfor man ikke undersøgte det, og så sagde hun: ’Jeg er kun interesseret i integration og ikke i, hvad det koster’. Til det må man jo sige, at det er muligt, men det kunne jo godt være, at befolkningen var interesseret! …’.”30. januar 2014

SF forlader RAF-regeringen efter intern Dong-strid: “Folketingsvalget må være rykket meget tættere på.”

Det koster at sidde i regering, siges det, men parti-eksistentielle kriser er vist forbeholdt socialistiske partier. Som ansvarlige for landets økonomi, må man prioritere, og intet slider mere på folkesocialister, der hver fjerde år går til valg på mere til alle. Dong-sagen burde ikke kunne smadre et parti, men upopulære beslutninger kræver et vist niveau af professionalisme at sælge til vælgerne. JP kommenterer SF’s deroute – Børnehaven SF.

“Så trak SF sig ud af regeringen, og så gik SF’s formand. Det var logisk, og det var uomgængeligt. Halløjet på badehotellet, i gruppeværelset og i regeringen var efterhånden så lattervækkende – men også tragisk – at der ikke var nogen vej udenom. …

Folkesocialisterne troede, at de kunne gå i regering, samtidig med at de kunne blive ved med at opføre sig som i et elevråd. Hvad danskerne har været vidner til af kaotiske og tåkrummende scener i og uden for SF’s inderkreds i de forløbne to år trodser enhver beskrivelse. Grædende pigebørn, der bliver betroet topposter; en spejlblank, ny partiformand, der fra dag ét mere har mindet om Bambi på isen end et fremtrædende medlem af landets regering foruden almindeligt kaos og studentikos ansvarsforflygtigelse.

[…]

Også for statsminister Helle Thorning-Schmidt og den radikale leder, Margrethe Vestager, er det en syngende lussing af et nederlag. De ville med djævlens vold og magt i regering med SF, selv om det seneste valgs to store tabere var netop S og SF. Thorning vil gå over i historien, som den socialdemokratiske regeringsleder, der troede på SF og lukkede SF ind i varmen. Det har vist sig at være en fejlbedømmelse af de helt store. Hun skal nu samle stumperne op. Folketingsvalget må være rykket meget tættere på.

Oploadet Kl. 14:33 af Kim Møller — Direkte link23 kommentarer


7. december 2013

SF-minister og Lisbet Zornig “bliver enige om at udsende pressemeddelelse på forskellige tidspunkter…”

Socialministerens garanti blev leveret i DR2-serien Stemmer på kanten, der blev sendt i ugerne op til kommunalvalget. Fra Politiken – Ministerium hjalp Zornig med ansøgning på to møder. Se evt. Tidslinien.

“Samarbejdet mellem Socialministeriet og Lisbeth Zornig Andersens organisation Huset Zornig har været endnu tættere, end ministeriet hidtil har oplyst. … På baggrund af Politikens aktindsigt i sagen kom det i går frem, hvordan Huset Zornigs projekt Stemmer på Kanten kendte til puljens oprettelse før alle andre.

Faktisk koordinerede ministeriet og Huset Zornig lanceringen, for at det ikke skulle se ‘meget aftalt ud’. Efterfølgende fik Huset Zornig rådgivning og informationer, ingen andre ansøgere havde adgang til. …

‘Her er en million til dig’. Sådan lovede socialministeren en pulje på en million kroner til Lisbeth Zornig 18 dage før ansøgningsfristen. Lisbeth Zornigs organisation Huset Zornig blev orienteret om puljen, før den blev oprettet officielt. Parterne diskuterede lancering, så det ikke skulle se ‘meget aftalt ud’.”

Oploadet Kl. 03:40 af Kim Møller — Direkte link25 kommentarer


13. august 2013

EU-blå Lars Løkke Rasmussen vil have de røde til at afskaffe retsforbeholdene, og hermed 24-årsreglen

Selvfølgelig skal ansvarlige politikere ikke løbe spidsrod mellem meningsmålinger, men dansk politik anno 2013 er efterhånden blevet en teaterkulisse hvor ledende politikere er dem der er bedst til at regere udenom folkets vilje. I integrationsmæssig henseende er 24-årsreglen et af de få tiltag der har haft målbar positiv effekt, og meget sigende, så er rød blok imod den – herunder den nye integrationsminister Annette Vilhelmsen (SF).

Da rød blok var i opposition ville man have hurtig afstemning om afskaffelse af de danske forbehold, nu haster det ikke, for andre end blå blok, der med Lars Løkke Rasmussen i front vil have en ‘lynafstemning’ om forbeholdene på rets- og forsvarsområdet.

Fra EU-oplysningen.dk, der lidt snirklet fortæller det samme som Marlene Wind sagde på TV2 News i aftes. At en afskaffelse af retsforbeholdet reelt er en afskaffelse af 24-årsreglen (den selvstændige udlændingepolitik), men selvfølgelig også diverse svinkeærinder røde og blå politikere har måtte lave for at omgå EU-domme der udhulede folkets vilje. Fra Udlændingelovgivning, retsforbehold og EU’s regler for fri bevægelighed.

“Danmark har et forbehold for EU-samarbejdet på det retlige område. Forbeholdet betyder, at Danmark kan føre en selvstændig udlændingepolitik, uafhængigt af den lovgivning som EU vedtager på området. Men den danske udlændingepolitik må ikke stride imod EU’s øvrige regler. De danske regler må f.eks. ikke være en hindring for den frie bevægelighed, og de rettigheder man har som EU-borger.

Sagt på en anden måde:

•EU kan ikke lovgive om asyl- og indvandringspolitik i Danmark, da Danmark har et forbehold, men
•Danmark kan ikke via udlændingepolitikken ændre EU’s regler for fri bevægelighed.

… Den danske udlændingelovgivning stiller en række begrænsninger for, hvornår man f.eks. kan få sin ægtefælle med til Danmark. Men flere af de danske begrænsninger gælder ikke for EU-borgere. …

De danske udlændingeregler er igennem de seneste 10-15 år blevet skærpet gentagende gange. Det blev f.eks. i 2002 fastsat, at man som dansk statsborger ikke kan få sin ægtefælle her til landet, før man er fyldt 24 år – 24-års reglen. Og indtil man har haft dansk statsborgerskab i 28 år, er det er ligeledes ikke muligt at få familiesammenføring, hvis du og din ægtefælle samlet har en større tilknytning til et andet land – Tilknytningskravet. Senest er der blevet indført et pointsystem til familiesammenføringsreglerne, hvor der stilles krav til f.eks. sprog, uddannelse og erhvervserfaring.”14. oktober 2012

Annette Vilhelmsen, Socialistisk Folkeparti: Ja til dialog med Hitz ut-Tahrir – Nej til grænsebomme

I forbindelse med formandskampen i Socialistisk Folkeparti, spurgte Altinget i sidste uge Annette Vilhelmsen hvad hendes holdning var til Søvndals 2008-undsigelse af Hizb ut-Tahrir. I modsætning til Søvndal, mente hun ikke kan skulle bede islamistiske mørkemænd skride ud af landet, og opfordrede i stedet til dialog. “… jeg mener grundlæggende, at man skal møde folk med respekt”, som det så smukt blev formuleret.

Det lykkedes Vilhelmsen at mobilisere partiets venstrefløj, og lørdag blev hun så valgt. Fra Formandstalen

“SF vil ikke acceptere, at vi har et samfund med stor udstødning. Ligesom udstødning forurener vores klimaet, forurener social udstødning vores velfærdssamfund. Vi kæmper bedst vores kampe fra en plads på regeringsholdet. …

Vi søger ikke magten for magtens egen skyld. Vi vil bruge magten til at forandre. Og et stærkt SF giver en stærk regering.

Vi vil et Danmark der er mere solidarisk. Et Danmark som er grønnere. Et Danmark som tager de globale udfordringer alvorligt. Et Danmark, hvor der er tolerance og højt til loftet.

Vi skal aldrig tilbage til den fremmedfjendskhed, der red Danmark som en mare i 00’erne. Det er slut med pointsystemer, grænsebomme og tilbageskuende nationalisme.

Vi har brug for alle – og det ligegyldigt om de hedder Jens eller Mustafa, Hanne eller Fatima, ung eller gammel. Vi har brug for alle.”

Oploadet Kl. 22:05 af Kim Møller — Direkte link20 kommentarer
Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper