27. marts 2022

Fake news: Institut for Menneskerettigheder lader kulturblind liberal støbe kugler til Rosa Lunds kanon

“Det er på grund af min hudfarve”, klynker ‘Omar’ i Ekstra Bladet, der henviser til en ny rapport om etnisk profilering fra Institut for Menneskerettigheder. “Jeg tror, at grunden til, at det sker, er at der findes racisme i vores samfund”, forklarer Enhedslistens Rosa Lund til avisen. Flere medier har pustet til narrativet, eksempelvis Dagbladet Information, der bragte en kommentar af Nadeen Aiche om ‘Politiarbejde baseret på fordomme’.

Når man ved at Rasmus Brygger leder ‘etnicitetsteamet’ hos Institut for Menneskerettigheder, er der god grund til at stille kritiske spørgsmål, men ingen gjorde det. Bortset fra landets borgerlige alternativ. Fra Kontrast.dk – Institut bag rapport: Vi er ikke sikre på etnisk profilering.

“Enhedslisten har brugt en ny rapport fra Institut for Menneskerettigheder til at gøre gældende, at politiet arbejder ud fra en etnisk profilering, der usagligt diskriminerer borgere med anden etnisk baggrund.

… over for Kontrast understreger rapportens redaktør, Rasmus Brygger, at instituttet med rapporten ikke siger, at dette foregår:

‘Bare for at slå fast. Vi konkluderer ikke, at politiet anvender etnisk profilering i deres arbejde, eller at der skulle være en stærk indikation på det. Vi siger, det kan være, at politiet anvender etnisk profilering,’ siger han. …

Kontrast har også spurgt Rasmus Brygger, hvordan det stemmer med teorien om etnisk profilering, at tallene for indvandrere adskiller sig markant fra tallene for efterkommere, siden de to grupper må formodes at ligne hinanden af udseende.

Det er jo et godt spørgsmål. Vi har ikke kunnet finde svar på det i tallene. Man kan sige, at hvis vi kigger på de korrigerede tal, så er der et stort spring fra personer med dansk oprindelse til indvandrere. Hvad der så er årsagen til, at der også er en forskel mellem indvandrere og efterkommere, det siger de tal ikke noget om,’ siger han.”

Grundlæggende så ved vi ikke, om det skyldes dét, eller noget andet, eller noget tredje, eller om det skyldes etnisk profilering. Formålet med rapporten er også at gøre opmærksom på, at etnisk profilering kan være en forklaring.” (Rasmus Brygger)26. august 2020

Rosa Lunds 3-5.000 årlige tilfælde af racistisk-motiveret vold: “… behæftet med betydelig usikkerhed”

Forleden proklamerede enhedslistens Rosa Lund i en P1 debat, at der årligt begås mellem 3.000 og 5.000 tilfælde af ‘racistisk-motiveret vold’ herhjemme, og pointerede, at det aldrig anmeldes. Politiet har derfor, jf. Enhedslisten, brug for flere ressoucer og ‘mere uddannelse’. Der er mange måder at opgøre kriminalitet på, og når volden stiger plejer venstrefløjs-kriminologerne at tale om ‘højere anmeldelsetilbøjelighed’. Det gælder naturligvis ikke racistisk vold, omend man også her kan bruge interview-baserede ‘offerundersøgelser’. Alternativt måtte man jo bruge konkrete konkrete anmeldelser eller skadestue-statistik, og det går selvsagt ikke.

Rigspolitiet har desværre opgivet den såkaldte RACI-statistik, der trods udvidede definitioner, ikke ligefrem dokumenterede at Danmark havde et problem med racistisk-motiveret vold. Trods flere og flere registreringer, så var konkrete fysiske overfald mod etniske minoriteter begået af danskere forsvindende få. Fem-ti om året, typisk i småtingsafdelingen. Sjældent grov vold, aldrig mord. Politikerne droppede den… af samme årsag.

Enhedslistens racismefokus er reelt et spørgsmål om magt, og det har aldrig handlet om at afdække et problem. Der tales meget om ’strukturel racisme’, men skulle der være lidt virkelighed i det, så ville 90-95 procent af alle gaderøverier være udtryk for strukturel racisme mod danskere. Den definition køber venstrefløjen naturligvis ikke, for så mister de ‘the whip hand’. Rosa Lunds kilde er Kyvsgaard & Balvigs fikse ‘offerundersøgelse’, der baseres på ofrenes følelser om gerningsmændenes motiv. Kurdere mod tyrkere, somaliere mod arabere, aftrykket tørklæde, skub i supermarkedet o.l. er racistisk-motiveret vold mod etniske minoriteter. Mere pisk til privilegierede hvide.

Det noteres i en note til rapporten herunder, at ’40 pct. af ofre for vold motiveret af racisme’ har anmeldt overfaldet (s. 77) – et tal langt højere end antal sigtelser for racisme. Så er vi tilbage ved Enhedslistens ideologiske drømmescenarium: Politiet skal skoles i strukturel racisme. Indvandreres mer-voldelighed har intet med kultur at gøre, og bortforklares med socio-økonomiske variabler. Det gælder ikke racistens vold – det er ufiltreret ondskab, skabt af højrefløjens retorik overfor etniske minoriteter. Bekæmper du indvandringen er du medansvarlig for racistisk vold. En underlødig måde at bedrive politik på, men virkelig godt tænkt.

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet – Offerundersøgelserne 2005-2017, 2018.

Balvig og co. har spurgt en række danskere om de har været udsat for vold, og ud af gruppen der svarede ja, mener syv procent at forbrydelsen ‘helt sikkert’ var ‘motiveret af racisme’. Undrsøgelsens kan læses på DKR.dk, men her afsnittet om ‘Vold som hadforbrydelse’ (5.9).

Konkret drejer det sig blot om svar fra 85 personer, men andre 94 mener racisme ‘måske’ har spillet en rolle, så egentligt er vi oppe på 14 procent af alle voldelige overfald er racistiske. Ifølge interviews. Den tror kriminologerne dog ikke på selv, som man kan læse herunder: “… behæftet med betydelig usikkerhed”.

“Det er i offerundersøgelserne siden 2008 forsøgt belyst, i hvilket omfang volden kan betegnes som en hadforbrydelse, dvs. en forbrydelse, der er motiveret af had over for den gruppe, som ofret tilhører eller antages at tilhøre. Der er således spurgt om, i hvilket omfang volden – efter ofrets opfattelse – er motiveret af enten racisme eller ofrets (formodede) seksuelle orientering (i det følgende: Homo- eller transfobi). Der kan være andre former for hadforbrydelser, eksempelvis politisk eller religiøst motiveret vold, men disse former er der ikke spurgt til i offerundersøgelserne.

Af tabel 5.11 fremgår det, at 7 pct. af voldsofrene mener, at volden mod dem helt sikkert var motiveret af racisme. Dette svarer cirka til, at mellem 3.600 og 5.000 mennesker mellem 16 og 74 år årligt udsættes for racistisk motiveret vold. Samme andel angiver, at volden måske var motiveret af racisme. Som det fremgår af tabellen, er beregningerne baseret på meget få observationer, og af denne grund er resultaterne behæftet med betydelig usikkerhed. Signifikant flere mandlige end kvindelige ofre angiver, at voldsepisoden har eller måske har været motiveret af racisme. Ydermere angiver en signifikant lavere andel af de 16-24-årige voldsofre, sammenlignet med de 25-74-årige ofre, at den vold, som de var udsat for, var motiveret af racisme.” (s. 76)

(Balvig mfl., 2018, Udsathed for vold og andre former for kriminalitet – Offerundersøgelserne 2005-2017)

(Tabel 5.11, s. 76)

(Relevante spørgsmål i spørgeskema)29. oktober 2019

Tyrkisk islamofobi-rapport (EU): Vigtigt, at muslimer ‘inddrages som kilder i emner, der berører Islam’

Tyrkiske SETA har i samarbejde med EU netop udgivet en rapport om Islamofobi i Europa, og den ligner til forveksling alle tidligere rapporter. I landerapporten for Danmark problematiseres Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Stram Kurs, samt medier og blogs. Uriasposten nævnes ikke, og det krænker selvfølgelig min forfængelighed.

“SOS Racisme beskrev i efteråret 2018, hvorledes den negative diskurs om muslimer har skabt en differentiering mellem ‘os-og-dem’… Den danske udgave af den internationale bevægelse (SOS Racisme) foregriber, at det stigende antal af diskriminerende lovforslag og tiltag, som flere majoritetsdanskere knytter sig til, ikke holder danske muslimer lige for loven. I året der gik blev den muslimske minoritet endnu engang fremhævet som modstridende med danske værdisæt og uforenelige med danskhed, hvilket både var synlig i den politiske agenda, medierne samt lovgivningen. Således var mange lovforslag og tiltag rettet mod danske muslimer, hvilket b.la kom til udtryk igennem maskeringsforbuddet og kravet om håndtryk. Det dæmoniserede billede af muslimer er infiltreret hos dele af befolkningen

I forsøget på at bekæmpe Islamofobi i Danmark er det særdeles magtpåliggende, at problemet anerkendes som tilstedeværende. Det kan gøres igennem evidensbaseret forskning og en dokumentering af hadprædikanternes forsøg på at skabe frygt og had mod danske muslimer. Manglen på fakta indikerer, at holdningen til muslimer baseres på fordomme skabt gennem den negative mediefremstilling, hvorfor det er særdeles vigtigt, at muslimer aktivt inddrages som kilder i emner, der berører Islam. (Sammendrag, s. 255)

(Grafik: Islamophobiaeurope.com, rapport om Danmark)

“Danish-Iranian Jaleh Tavakoli is known for her criticism of Islam, but when she wrote a post on her blog titled “Even Baby Sex Is Mainstream Islam”45, she was met with resistance from certain media (Figure 5). The blog post was published in Jyllands-Posten, which is known for its anti-Muslim bias and their contribution to the Prophet Muhammed cartoons controversy in 2005.” (s. 267)

“One of the major media events in 2018 that concerned Muslims was when a group of Muslims celebrated the Muslim Eid with a bonfire. The episode went viral in the news where it was alleged that they had violated a fire ban, which at the time was valid throughout parts of Denmark. The story became even more dramatic as the Muslims supposedly attacked the police with wooden sticks. ‘Den Korte Avis‘, Danish news blog, added fuel to the fire with fake news.” (S. 267f)

SIAD (Stop the Islamisation of Denmark) is an organisation that is described as ‘extreme’ by the Danish Security Service (PET). It is working diligently on creating hate against Danish Muslims since 2005 through demonstrations, flyers, blogposts, etc.” (s. 274)

For Freedom (For Frihed) – former PEGIDA that was shut down because of its
violent acts against Muslims
– is another organisation that is mainly visible on Facebook with different supporter groups.”
(s. 274)

“Others are the anonymous writers behind blogs like ‘Free Speech Blog‘ (figure 11) or ‘Kulturradikalisme smadrer Danmark‘ (Cultural Radicalism Destroys Denmark). Free Speech Blog shares hate speech on its blogposts about Muslims…” (s. 275)12. oktober 2016

ECRI anbefaler medier, at nuancere jihadisters motiver, henviser til venstreradikale aktivistforskere

‘Chokerende angreb: Muslimsk kvinde fik tørklædet hevet af på travl gade’, skrev BT mandag eftermiddag, og henviste til en udateret historie fra BBC, om en muslimsk kvinde, der fornyligt fik hevet sit tørklæde af på gaden i det nordlige London. ‘Islamofobiske, racistiske angreb’ var steget med hele 65 procent i løbet af det sidste år, noteres det, i en historie der kun blev en nyhed fordi ‘National Hate Crime Awareness week’ skulle markedsføres.

(Red. screencap, BT.dk, 10. oktober 2016)

Man kan fodre svin med den slags undersøgelser, og i stedet for at blive chokeret over en relativ harmløs hændelse i England, kunne BT have interviewet danske ofre for værre forbrydelser. Dagen forinden blev en 19-årig pige forulempet af en mellemøstligt udseende mand i Roskilde, og mandag eftermiddag – næsten samtidig med artiklens offentliggørelse, blev en 18-årig pige forsøgt bortført af tre arabisk udseende mænd i Ravnkilde, nord for Hobro.

Ingen chokeres når herboende muslimer forgriber sig på danske piger, eller ‘tager for sig af retterne’, som Lokalavisen tankeløst formulerede det. De dobbelte standarder er en integreret del af den fortløbende holdningsmassage.

Det kan være svært at forstå mediernes vægtning, men der er mening med galskaben. Kan man nedtone indvandrerkriminalitet, og tærske langhalm på enhver episode med muslimer i offerrollen, så bliver det nemmere at få folket til at sluge masseindvandringens bitre pille. Det er hårdt arbejde, men der er penge i propaganda.

Tirsdag i sidste uge udgav Den Europæiske Komité mod Racisme og Intolerance (ECRI, Europarådet) en rapport, der kom med en række anbefalinger for at minimere hadforbrydelser. For at forebygge terrorrelateret ‘backlash’ mod muslimer anbefalede ECRI, at medierne holder igen. De skal være deres ansvar bevidst, og ikke dække islamisk terrorisme, så det skaber fordomme om, eller disrespekt for muslimer.

ECRI-rapporten henviser til en udgivelse fra Teeside University-udgivelse (2015), og her udpensles problematikken. Den yderste højrefløj, blogs og sociale medier bruger terrorangreb til at skabe splittelse, og medierne bør derfor se mere nuanceret på jihadisters motiver. Eksemplet til efterfølgelse var mediedækningen af Sydney-belejringen, hvor det lykkedes at lancere gerningsmanden som psykisk syg.

Jeg husker tydeligt sagen. Kendt islamist tager uskyldige som gidsler, hejser et flag med den islamiske trosbekendelse, hvorefter eksperter forklarer, at han har misforstået Islam, og i øvrigt er psykisk syg.

Mediedækningen af ‘Sydney Siege’ var en kulturmarxistisk magtdemonstration, og rapportens ene forfatter Mark Littler, har da også været tilknyttet engelske Demos. En tænketank grundlagt at to tidligere ansatte på Marxism today, der i 2011 (med Littler som medforfatter), associerede Dansk Folkeparti Ungdom med nazistiske Combat 18. Den anden, Matthew Feldman, tilhører efter hans Twitter-profil at dømme, det samme segment. Venstreradikal forskeraktivisme.

(ECRI, 2016: ECRI Report on the United Kingdom – Teeside University, 2015: Annual Monitoring…)

ECRI (2016)

“ECRI regrets that a way has not been found to establish an independent press regulator and that, as a result, certain tabloids continue to publish offensive material, as indicated above. ECRI urges the media to take stock of the importance of responsible reporting, not only to avoid perpetuating prejudice and biased information, but also to avoid harm to targeted persons or vulnerable groups. ECRI considers that, in light of the fact that Muslims are increasingly under the spotlight as a result of recent ISIS-related terrorist acts around the world, fuelling prejudice against Muslims shows a reckless disregard, not only for the dignity of the great majority of Muslims in the United Kingdom, but also for their safety. In this context, it draws attention to a recent study by Teeside University suggesting that where the media stress the Muslim background of perpetrators of terrorist acts, and devote significant coverage to it, the violent backlash against Muslims is likely to be greater than in cases where the perpetrators’ motivation is downplayed or rejected in favour of alternative explanations.” (ECRI, 2016, s. 22)

Teeside University, Centre for fascist, anti-fascist and post-fascist studies (2015)

“Finally, our findings also raise questions about the role of the media in mediating and framing the news coverage that seems to be a vital pre-requisite for ‘cumulative extremism’. Acts of jihadi Islamist extremism come to the attention of far right groups via the mainstream media, filtering through a complex network of blogs, social media pages and forums before reaching their final audience.

While only touched upon in this report, our findings are consistent with evidence suggesting that the severity of the ‘cumulative extremism’ cycle is, in part, determined by the level and tone of media coverage. Where the media stress the jihadi Islamist, or even Muslim, nature of an attack, devoting significant coverage to this interpretation, the violent response is likely to be greater than in cases where the religious background of the attacker is downplayed, or rejected in favour of an alternative explanation (as with the Sydney attacks, where the attacker was identified as mentally unwell). Similarly, where a terror attack receives greater or more sustained media attention (as with the 60-hour, multisite, coverage of the attacks in Paris in January 2015), it is likely to generate a more hateful and inductive response than where the media offer lower levels of coverage (as in Copenhagen and, especially, Sydney).

While not advocating restrictions on the rights of a free press, our results nevertheless raise important questions about the effects of irresponsible journalism, and the dangers of uninformed speculation as to terrorist motivation. While it is naturally important for the media to present honest and impartial coverage, granting greater voice to more nuanced or alternative explanations of terrorist motivation – as in Sydney – may do much to reduce the ferocity of the ‘cumulative extremism’ backlash and ensure that the wider Muslim population in the UK remains trusted, heard, and protected.” (Teeside University, 2015, s. 18)

(Matthew Feldman på Twitter, 21. september 2016)19. september 2015

Ritzaus Bureau refererer Ynet News om jøders vikår, men fraklipper forklaringen: “… the Islamization”

Ritzaus Bureau gengiver en undersøgelse om europæiske jøder fra Ynet News, men fraskærer dele af analysen. Her citeret fra Jyllands-Posten – Meningsmåling: Europas jøder skjuler deres identitet.

“Over 70 procent af jøderne i de europæiske lande går meget stille med dørene og skilter ikke offentligt med deres religion og identitet.

Det viser en meningsmåling, som de to jødiske organisationer Rabiner Center i Europa (RCE) og Europæiske Jøders Forbund (EJA) har lavet, og som den israelske netavis ynetnews.com fortæller om. …

De to organisationer siger, at der er flere årsager til, at den jødiske identitet i Europa holdes i baggrunden. For eksempel vil børn af forældre, der ikke lægger så meget vægt på den jødiske identitet, få en langt mindre tilknytning til jødedom og Israel og være langt mindre optaget af det at være jøde. Men samtidig er der også sikkerheden omkring jødiske institutioner i Europa. … Desuden har jødiske samfund mange steder meldt om stigende chikane og racisme, og det har også medvirket til, at jøder ikke altid skilter med, hvem de er.

(European Jewish Association, en af organisationerne bag undersøgelsen)

“Rabbi Margolin… added that the different Jewish organizations across Europe were working both vis-à-vis the European Union and vis-à-vis the different governments in order to boost security around synagogues and Jewish institutions and revive Jewish life in every city with Jewish residents.

‘We are dealing now with a pincer movement,’ Margolin said. ‘On the one hand, repeated waves of anti-Israel harassment, which is really anti-Semitic expression, and on the other hand – especially in light of what already seems like the Islamization of many cities throughout the continent, a murky wave of nationalism and xenophobia.'” (Ynet News, 9. september 2015: Poll: 70% of European Jews conceal their religion)14. november 2013

Kjærums Krystalnat-lancerede rapport om jødehad udpeger muslimer og ‘left-wing’ som gerningsmænd

Freddag præsenterer Morten Kjærum, formand for ‘EU’s agentur for Grundlæggende Rettigheder’, en ny rapport om antisemitisme. Han fik i den henseende taletid i flere medier, herunder TV2 News og Orientering på P1. Fredag var dagen før 75-årsdagen Krystalnatten, og formålet var selvfølgelig at få budskabet koblet på nazismens historiske excesser. Flere Urias-læsere undrede sig i den henseende over, at Kjærum ikke sagde et eneste ord om gerningsmændene, men i stedet talte i brede termer om ‘internettet’, ‘kolleger’ og lignende.

(Morten Kjærum præsenterer rapporten, 8. november 2013; Youtube)

(P1, 8. november 2013: Tre fjerdedel af Europas jøder mener at antisemitismen…)

I Orientering forklarer den tidligere statsansatte menneskerettighedsaktivist, at rapporten gav det bedst tænkelige udgangspunkt for at fornemme ‘niveauet af antisemitisme’, ‘racisme’ og ‘had mod minoriteter’. Det afspejlede desværre ikke helt hans mediefortælling.

(FRA, 8. november 2013: Discrimination and hate crime against Jews in EU, pdf, 80 sider)

(s. 27; Problemer med ‘negative statements’ er størst blandt muslimer og ‘left-wing’)

(s. 36; Sverige er det værste land at leve i for ’synlige jøder’, værre end Jobbiks Ungarn)

For the most serious incident of physical violence or threats, the most frequently mentioned categories or perceived characteristics of the perpetrators are: ’someone with Muslim extremist view’ (40 %); ‘teenagers’ (25 %); ’someone else’ (a person or persons who could not be described using the listed categories) (20 %); ’someone with a left-leaning political view’ (14 %); ’someone with a right-wing political view’ (10 %); ‘a colleague or a supervisor at work’, or ‘a neighbour’ (9 % each respectively). Other response categories concerning the perpetrators – for example, on whether the perpetrator has extremist Christian views or is a respondent’s customer, client og patient – received too few responses (30 respondents or less) to be presented.

With respect to the most serious incident of antisemitic harassment, the most frequently mentioned categories for perpetrators are: ’someone with Muslim extremist view’ (27 %)’someone with a left-leaning political view’ (22 %); ’someone with a right-wing political view’ (10 %); ’someone else’ (a person or persons who could not be described using the listed categories) (20 %); ‘teenagers’ (15 %); ‘colleagues or supervisors at work’ (14 %); ‘neighbour’ (10 %) or ’someone with an extremist Christian view’ (7 %).

While the category ’someone with Muslim extremist view’ is reported most often, respondents frequently selected it in combination with another category. In one thirld of the cases, respondents chose it with ’someone with a left-wing political view’ (36 %); in one quater, with the category ‘teenager ofr group of teenagers’ (25 %); and in one case out of five, with ’someone with a right-wing political view’ (19 %). When indicating more than one category, respondents may also be referring to two or more seperate incidents perhabs involving different people.” (s. 47f, 3.4 Respondents’ perceptions of perpetrators)

(s. 47; Ved ’serious harassment’ er gerningsmanden ofte muslimer, ‘left-wing political view’)9. april 2013

Fyns Politi dropper efterlysning af mistænkt for grov vold på grund af racistiske Facebook-kommentarer

“Politiker går efter racister på Facebook”, skriver TV2 Online, der samtidig vælger at sløre billederne, som udgør historiens omdrejningspunkt. Det er åbenbart vigtigere at retsforfølge folk for ytringer der kan være racistiske, end at finde mistænkt gerningsmænd til et brutalt overfald på en 31-årig mand, der var så fræk at blive forelsket i ‘den forkerte søster’. Racistiske kommentarer trumfer afskåret øre, og forsøg på at pille øjne ud.

“… mindst tre personer risikerer at blive retforfulgt for brud på den særlige rascismeparagraf 266b – fordi de på politiets egen Facebookside er kommet med kommentarer, der ifølge politiet er af særdeles grov kaliber.

Kommentarerne blev publiceret under en efterlysning af to mistænkte gerningsmænd i en grov voldssag fra Fyn, hvor debatten løb så meget af sporet, at både efterlysningen og læsernes indlæg nu er væk. …

– Vi har valgt at fjerne efterlysningen fra Facebooksiden – både fordi, den ene person nu har meldt sig selv – og på grund af de kommentarer, som nogle brugere skrev, siger kommunikationschef Jens Gregersen fra Rigspolitiet…

(Alaa Mohammed Assaf & Wajih Mohammed Assaf; Se evt. I & II)4. marts 2013

PET afviser at give mig materialet bag RACI-tallene for 2011: Søg aktindsigt hos politikredsene

Den 10. januar i år offentliggjorde PET RACI-tallene for 2011, der med tvetydige kategoriseringer og håndplukkede eksempler, i princippet kunne gøre gøre muslisk intolerance til udtryk for højreekstremisme. Jeg bloggede om udgivelsen, og sendte for god ordens skyld en email til PET, hvor jeg bad om at få det komplette materiale. Noget der ikke burde være en uoverkommelig opgave.

Svaret kom i sidste uge. PET beder mig søge aktindsigt i cirka 500 sager i 15 forskellige politikredse, uden jeg på forhånd har konkrete informationer om sagerne. Håber de fik et godt grin.

“De har oplyst, at årsrapporten for racistiske hændelser, kun medtager eksempler for forbrydelser i forskellige kategorier, og at De til brug for et nærmere studie af udviklingen anmoder om et kopi af de registrerede episoder.

Politiets Efterretningstjeneste har forstået Deres henvendelse som en anmodning om aktindsigt i de sager der ligger til grund for redegørelsen… (blah blah blah, Kim) Som det fremgår, har Politiets Efterretningstjeneste indhentet de oplysninger, der ligger til grund for den årlige redegørelse om kriminelle forhold med mulig ekstremistisk baggrund, ved søgninger direkte i politiets registre mv. Akterne i de underliggende sager beror derfor hos de enkelte politikredse, hvorfor en anmodning om aktindsigt i sagerne skal rettes til politikredsene.

(PET ved juridisk chef Lykke Sørensen, 27. februar 2013)

Oploadet Kl. 16:20 af Kim Møller — Direkte link12 kommentarer
Arkiveret under:


10. februar 2013

PET afslører racistisk drabsforsøg (2011): 52-årig iraker huggede dansk kvinde ‘med en økse to gange’

Det er først og fremmest ‘mennesker med muslimsk baggrund der udsættes for racistiske hadeforbrydelser’, kan man læse på Netavisen P77, der henviser til Rigspolitiets netop udgivne RACI-rapport for 2011. Jeg kommer til at tænke på Rokokopostens satiriske artikel om ny forskning, der har påvist, at ‘mordforsøg muligvis er farligere end tonen i debatten’, for det er lige på kornet.

Nuvel. Jeg har som i de foregående år læst rapporten, der bliver mere og mere overfladisk, og siden 2009 blot har givet “et resumé af en række sager, der giver eksempler på forhold, der er illustrative for de enkelte kategorier” (s. 2). Hvis jeg bloggede så anekdotisk, kunne jeg lige så godt lade være, men sådan er de offentliggjorte RACI-tal som medierne skriver om og politikerne lovgiver ud fra.

Det fortælles, at der er registreret 521 forhold, men at 137 af dem næppe hører hjemme i fortællingen. Tallet bliver således til 384, hvad er en svag stigning, noget der tildels forklares med, at 2011 var valgår, hvad har givet “markant flere politisk motiverede forhold” (s. 4). For dokumenterede eksempler på hærværk mod overvejende borgerlige valgplakater, se evt. tidligere postering.

For godt halvdelen af de 384 forhold, vurderer Rigspolitiet at der kun foreligger et ‘tvivlsomt ekstremistisk motiv’, og tilbage er 195 registreringer hvor der foreligger et ‘muligt ekstremistisk motiv’. Fordelt på motiv: Politisk: 78, Racistisk (70), Religiøst (24) og Seksuelt (23).

“Ud af samtlige forhold er 195 vurderet til at være ekstremistisk motiverede. Politisk motiverede forhold udgør i den forbindelse den største gruppe med ca. 40 % af forholdene (78 af de 195). Gruppen indeholder mange forskellige typer af forhold, herunder hærværk mod ambassader og valgplakater, propaganda, samt chikane og trusler over for politikere mv.” (s. 9)

Langt hovedparten af sagerne omhandler gerninger, hvor der ikke foreligger egentlig efterforskning, gerningsmænd endsige dømte gerningsmænd, og i flere tilfælde foreligger der heller ikke noget kriminelt i retslig forstand. I forhold til de store kategorier, politisk motiveret hærværk og racistiske ytringer (herunder den netbaserede) siger udviklingen formentligt mest om anmeldelsestilbøjeligheden.

“Religiøst motiverede forhold udgør ca. 12 % af forholdene (24 ud af de 195 forhold). … Forholdene er rettet mod både muslimer (11 forhold), kristne (7 forhold), jøder (5 forhold) og buddhister (1 forhold). Der er eksempelvis tale om forhånende udtalelser over internettet, ligesom en del af forholdene ses at have tilknytning til debatten om moskéer i Danmark. (s.

Københavns Kommune har ad flere omgange lavet kampagner for at ‘opfange mørketal’ i forhold til diskrimination, der i rapporten kategoriseres som Forskelsbehandling, defineret som ‘mistanke om forskelsbehandling’ (s. 6). Samme luftige definition ses i kategorien Generel propaganda, der opsamler forhold der har ‘karakter af udbredelse af et generelt budskab’.

Derudover er der mere eller mindre håndfaste kategorier såsom Chikane (eks. ‘tilråb’), Graffiti (eks. ‘diskriminerende symboler’), Hærværk, og ‘Trusler’ (eks. mod en ‘gruppe’), der dog igen først og fremmest omhandler offerets opfattelse af situationen.

Et lille sidespring. Konservative Rasmus Jarlov har de senere uger kæmpet hårdt for danske jøders ret til at være en del af København, og har været en del i medierne desangående. For et par dage siden fik han (atter) smadret sideruden på sin bil. I lighed med den systematiske hærværk mod hans valgplakater i forbindelse med sidste valg, blev det næppe anmeldt. Rapportens 17 sider inkluderer ikke et eneste eksempel på jødehad. Der er ellers nok af tage, se evt. denne dødstrussel.

Ser man på de hårde kategorier, så er udviklingen nogenlunde uændret. I 2011 var der 26 tilfælde af vold, tre flere end året forinden, og et enkelt tilfælde af drab/drabsforsøg – to færre end i 2010.

“… det procentvise antal af voldsforhold er faldet med ca. en tredjedel.” (s. 6)

Fordelingen på de forskellige sagstyper er nok så interessant. Næsten halvdelen af alle registrerede voldstilfælde er motiveret af ofrets seksuelle overbevisning. Seksuelt (12), Racistisk (5), Politisk (4), Religiøst (1). Der sættes ikke etnicitet på gerningsmændene til seksuelt motiveret vold, men når nu PET ikke ønsker at fremlægge eksemplerne kan man passende starte ved et indslag på Krimi5 om hatecrime mod bøsser, sendt og blogget tilbage i oktober 2011.

“De fleste voldsforhold blev begået mod mænd, som gerningsmændene opfattede som homoseksuelle.” (s. 10)

(PET.dk, 10. januar 2013: Kriminelle forhold i 2011 med mulig ekstremistisk baggrund-2011, s. 7)

Rapportens værste tilfælde, er et racistisk motiveret drabsforsøg omtalt i Bilag 1.

(RACI-2011, s. 10)

Efter at manden med anden etnisk herkomst, havde “fået bekræftet af kvinden, at hun var dansk, havde han hugget hende med en økse to gange.” Jeg gentager: Angrebet dansk kvinde med økse fordi hun var dansk!

Jeg har fulgt debatten i årevis, og mindes ikke at have hørt om et racistisk drabsforsøg i Odense i 2011. Min første tanke var Korsløkkevej-sagen, hvor den 47-årige afghaner Mohamad Nabi Khan gik til angreb på to 20-årige danske kvinder med en 30 centimeter lang kniv, og tilføjede begge livsfarlige stik. Det gik blandt andet ud over 20-årige Theresa Kjølby, der mistede 3,5 liter blod efter gentagne stik i overkroppen. Sagen er dog fra april, ikke september, og inkluderede en køkkenkniv, ikke en økse.

Det viser sig at det omtalte racistiske drabsforsøg, ikke var ovenstående, men en lignende episode fra Vollsmose, blot to kilometer nord for Korsløkkevej. En sag Fyns Politi og medierne dengang fremlagde som nabostridigheder uden at oplyse etnicitet på parterne.

(Odense, 2011: Korsløkkevej, Iraker stikker med kniv – Fyrreparken, Afghaner hugger med økse)

Her fra Ekstra Bladet, 17. september 2011: Nabo gal på overbo: Hakkede hende med økse.

“En 42-årig kvinde har formentligt med nød og næppe endnu livet i behold, efter hun i går ved højlys dag blev brutalt overfaldet af en gal nabo i sin opgang. Kvinden, der bor i Fyrreparken i Odense, blev overfaldet og slået ned af sin underbo med en økse, da hun befandt sig i stueetagen. …

– Hun har fået et kraftigt hul i nakkeregionen og blev i går lagt i kunstigt koma og på operationsbordet.

Ud fra politiets foreløbige formodninger, er det nabostridigheder der ligger til grund for mandens overfald, der altså fandt sted i selve trappeopgangen stort set foran mandens hoveddør.”

Fyns.dk kan man i en opfølgning læse, at den 52-årige iraker Ahmad Saleh Abed har fået en udvisningsdom. Han efterlader sig ifølge artiklen ‘to ekskoner, ni børn og flere børnebørn’ i Danmark. Mon ikke kommende rapporter vil fortælle om en eksplosion indenfor de forskellige kategorier. Flere danskere der hænger klistermærker op for et muslimfrit Danmark eller kommenterer negativt om muslimer på blogs, flere jøder og homoseksuelle der ikke kan gå i fred for andre ‘danskere’, og så de sædvanlige kampe mellem islamiske fraktioner om tilladelige afvigelser fra ret koranisk adfærd.

De øvrige voldstilfælde som rapportens forfatter har udvalgt til offentliggørelse, er som følger.

“En mand af anden etnisk oprindelse end dansk anmeldte den 28. august 2011, at han var blevet kaldt ”Perker”, og efterfølgende var blevet sparket flere gange af en dansk mand (Midt- og Vestjyllands Politi).” (Racistisk motiveret, s. 12)

“En mand af anden etnisk oprindelse end dansk og muslimsk troende anmeldte den 21. juni 2011, at han var blevet udsat for vold af en mand af anden etnisk oprindelse end dansk, fordi han blev beskyldt for ikke at leve efter de muslimske værdier, idet han drak spiritus og gik på diskotek (Østjyllands Politi).” (Religiøst motiveret, s. 13)

“Den 8. januar 2011 modtog politiet anmeldelse om, at tre personer var blevet slået i ansigtet af en ukendt person, som havde råbt ”AFA svin” og ”Røde svin” til dem (AFA er formentlig Antifascistisk Aktion) (Østjyllands Politi).” (Politisk motiveret, s. 14)

“Den 20. august 2011 anmeldte en homoseksuel mand, at han havde været til ”Pride Parade” i København. På vejen hjem havde en mand sagt til ham ”Du skal ikke gå ind foran mig, din bøsserøv”. Da han havde bedt manden om at tale pænt, blev han slået i ansigtet med en knytnæve (Københavns Politi).” (Seksuelt orienteret, s. 15)

“Den 13. maj 2011 modtog politiet anmeldelse om, at to kvinder var blevet overfaldet af en mand. Manden havde spurgt om de var lesbiske, hvilket de havde bekræftet, hvorefter man-den havde sagt ”Jeg hader homoer” og slået dem (Københavns Politi).” (Seksuelt orienteret, s. 15)

Der medtages fire eksempler der illustrerer sager om religiøst motiverede forhold, herunder sagen med intern-muslimske forhold som jeg har fremhævet ovenover. Eneste sag i kategorien der inkluderer danskere, er Danish Defence Leagues natlige bannerfoto-seance, der måske nok er usympatisk, men næppe er et angående for straffeloven. De to øvrige eksempler er lige efter bogen.

“Den 18. oktober 2011 anmeldte en mand fra en religiøs forening, der uddelte informations-brochurer, at han var blevet chikaneret af en mand, som sagde, at han skulle gå fra stedet, idet Danmark var et muslimsk land (Københavns Vestegns Politi).” (Chikane med religiøst motiv, s. 13)

“En mand af anden etnisk oprindelse end dansk anmeldte den 9. april 2011, at hans familie adskillige gange over telefon var blevet truet af en ukendt pakistansk mand. Truslerne om-handlede familiens levemåde, da de ikke opførte sig som troende muslimer. Børnene gik bl.a. ikke i koranskole, og ægtefællen bar ikke tørklæde (Sydøstjyllands Politi).” (Trusler med religiøst motiv, s. 13)3. december 2012

Søvndal er landets næstdårligste leder, Bjarne Corydon scorer højt på succes i ‘kuldsejlet virksomhed’…

Ugebrevet Mandag Morgens utilsigtede sammenligning af kriseramte Vestas og Socialistisk Folkeparti rammer plet. At Bjarne Corydon scorer relativt højt skyldes ifølge professoren tilsyneladende ikke først og fremmest Corydons evner, men hans besværlige kontekst – regeringen. Undskyldningen med, at Corydon ‘kun’ bliver nummer to, fordi Lego har haft medvind, virker bizar i disse økonomiske krisetider:

“Lego-chef Jørgen Vig Knudstorp er den bedste leder i 2012, lyder det fra Mandag Morgens panel af 876 ledere og beslutningstagere i den private og den offentlige sektor. …

Jørgen Vig Knudstorp fik med 5070 point i lederrundspørgen klart flere stemmer end nummer to, finansminister Bjarne Corydon, der fik 3750 point.

Per Nikolaj Bukh, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet og ekspert i offentlig ledelse, mener dog, at Corydons præstation næsten er mere imponerende end Knudstorps.

Han medgiver, at Jørgen Vig Knudstorp er en meget dygtig leder, som står i spidsen for et succesrigt selskab.

– Men han har også haft medvind i år. Bjarne Corydon har ikke haft medvind. Hans virksomhed er på vej til at kuldsejle.

Mandag Morgens lederpanel har også kåret årets dårligste lederpræstationer, og den tilfalder Vestas-topchefen Ditlev Engel, der har fået 6400 minuspoint af panelet.

Udenrigsminister og SF’s tidligere formand Villy Søvndal står bag den anden dårligste lederpræstation i år, hvor han uden at sikre arvefølgen i sit parti smed formandstøjlerne fra sig.

(Vestas, kursudvikling – Socialistisk Folkeparti, vælgeropbakning)

Oploadet Kl. 17:43 af Nicolai Sennels — Direkte link5 kommentarer
Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

Næste side »

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper