10. marts 2015

Flere ‘kommende langtidsledige’ til by, der giver langtidsledige ‘borgerbudget’ på 50.000 kr. til kørekort

I sidste måned krævede borgerlige i Århus Byråd, at få omgjort fordelingsnøglen for flygtninge, så Århus slap for for at få de nomerede 516 kvoteflygtninge i 2015. Selv hvis de fik sin vilje, så ville det ikke gøre en større forskel. Flygtningene er i landet, og efter tre år frafalder bopælspligten, og de kan søge ligesindede i forstæderne. Mon ikke Århus i årene der kommer vil få flere og flere langtidsledige, og det kan nok så mange groteske forslag ikke modvirke.

Fra Århus Stiftstidende – Kommunen giver 50.000: Fjern din tattoo og skaf dig et job.

“Aarhus Kommune benytter helt nye våben i kampen for at få langtidsledige i arbejde. Det nye våben hedder borgerbudgetter. En gruppe langtidsledige skal have mulighed for at disponere over 50.000 kroner, som de skal bruge til at øge deres muligheder for at få et job.

Er der brug for at kursus eller måske et kørekort, kan de 50.000 kr. anvendes til det. Fik man i en tankeløs ungdom forsynet ansigtet med skæmmende tatoveringer, kan borgerbudgettet bruges på at fjerne dem.

Formålet er at give ledige et større ansvar og frihed til at træffe de valg,som er nødvendige for at komme i arbejde.

Det skriver ugebrevet Mandag Morgen, der også kan fortælle, at de 50.000 kr. administreres som et klippekort, de ledige selv skal styre.

Beskæftigelsesrådmand Thomas Medom taler om et radikalt brud med den skandinaviske form for velfærdstænkning. … Ifølge Mandag Morgen er der bred politisk opbakning bag aftalen. …

‘Jeg har ikke set noget lignende nogen steder. Det er et meget spændende forsøg, som kan være med til at udvikle både demokrati og velfærd,’ siger Tiago Peixoto, der er Verdensbankens specialist i public governance.”

Oploadet Kl. 15:05 af Kim Møller — Direkte link8 kommentarer
Arkiveret under:


2. marts 2015

Århus Kommune tvangsfjernede radikaliseret 15-årig dreng – Far: “Jeg vil blot lære min søn om islam.”

Selvom politikere gør sig umage for at snakke uden om, så er det er efterhånden gået op for diverse offentlige instanser, at Islam er en tikkende bombe. Tvangsfjernelse af en tilfældig 15-årig, fordi han under faderens prægning muligvis ville rejse til Syrien og kæmpe for Islamisk Stat, er dog ren symptombehandling. Personligt foretrækker jeg, at muslimer der vil ‘slå vantro ihjel’ rejser langt væk – kald mig gammeldags. Fra søndagens Jyllands-Posten – Ville far radikalisere søn? (kræver login).

“Historien om det, der efter al sandsynlighed er Danmarks-historiens første tvangsfjernelse med begrundelse i frygt for islamistisk radikalisering, er nu på vej i landsretten.

Den begyndte i 1996, da faderen kom til Danmark som politisk flygtning fra Algeriet. Han fik sin kusine til landet som familiesammenført kone, og parret har fået fem børn i alderen 22, 19, 16, 8 år og så OM på 15.

Moderen har i en periode ernæret sig som tolk, faderen har på baggrund af en hjertesygdom fået tilkendt førtidspension. Faderen har en langvarig islamisk uddannelse fra Algeriet bag sig, og han har skrevet flere tekster om islam. Han betegner sig selv som sheik, et udtryk, som angiver, at han er en islamisk lærd person. …

I marts 2013 kontaktede politifolk, der omgås OM, kommunen. De var bekymrede for ham, da politiet havde indikationer på radikalisering hos faderen og en opdragelse af sønnen ’til anvendelse af vold som middel til fremme af egen religiøse overbevisning’, som politifolkene skrev.

I en underretning fra skolen i september 2013 oplyste klasselæreren, at OM på det seneste havde ændret adfærd. Læreren fortalte, at fra at være en sød, venlig og omsorgsfuld dreng havde OM nu ændret attitude, var negativ og afvisende og kom med kommentarer som ‘an må gerne slå jøder ihjel, de skal dræbes, inden de fylder 14′, ‘man må gerne slå vantro ihjel’ og ‘selvmordsbomber er o. k., hvis det er for at ramme de vantro’.

‘I en senere ‘Notits’ fra september 2014 konkluderer Østjyllands Politi følgende: ‘Det er Østjyllands Politis vurdering, at YM’s indflydelse er en umiddelbar trussel mod OM’s trivsel og helbred, og at han under YM’s fortsatte indflydelse på længere sigt kan udvikle sig til en sikkerhedsrisiko for Danmark.’ Og så var der billedet af den formummede OM i camouflagejakke og med det, der lignede et maskingevær. I juli 2014 indløb der en underretning fra politiet om, at OM havde skudt med softgun-geværet fra altanen i faderens lejlighed og havde ramt en kvinde i nakken. Da politiet ankom, sagde faderen, at det var drengestreger. …

I det hele taget afviste faderen under flere samtaler, at der skulle være grund til bekymring for sønnen, og det gør han stadig: ‘Jeg vil blot lære min søn om islam. Jeg kunne aldrig finde på at sende ham til Syrien.

Jeg har tværtimod forhindret unge i at tage til Syrien. Mange af de lokale unge kommer til mig, fordi jeg er en lærd i islam, og spørger om råd. Når de siger, at de overvejer at tage til Syrien, siger jeg, at det skal de ikke gøre, for det vil være imod islam at kæmpe på den måde, som Islamisk Stat gør det,’ siger faderen, som tilføjer, at han nedstammer direkte fra profeten Muhammed.”

(Jyllands-Posten, 1. marts 2015, Indblik, s. 5)

Oploadet Kl. 00:49 af Kim Møller — Direkte link19 kommentarer


23. februar 2015

Politimand undrer sig: Episoder med andengenerationsindvandrere medtages ikke i døgnrapporterne

Døgnrapporterne gav tidligere et indblik i politiets arbejdsopgaver, men er i dag blot en liste over dagens indbrud tilsat spredte historier. En anonym politimand beretter i Den Korte Avis – Politimand afslører: Politiet fortier indvandreres angreb på politiet.

“Der skulle afholdes et retsmøde i Landsretten tirsdag formiddag, som omhandlede en tidligere episode vedrørende knivstikkeri. Der var tre tiltalte i sagen – alle arabere fra Bispehaven, der alle er særdeles godt kendte for grov kriminalitet i politiet kriminalregister.

De tre tiltalte blev afhentet i forskellige arresthuse i landet. To politibetjente til hver af de tiltalte skulle bistå med transport og bevogtning under retsmødet. … Ved ankomsten til retten var der særligt problemer med én af de tiltalte, idet han 5 minutter inden retsmødets start krævede at få noget at spise. Han ville have en shawarma, og hvis ikke han fik det, så nægtede han at forlade patruljevognen.

Hans ønske blev ikke efterkommet, og det var allerede her nødvendigt at fastholde ham og føre ham op mod retslokalet. …

Flere af de tiltaltes venner fra Bispehaven var allerede mødt talstærkt op, og de bemærkede hurtigt, at den ene tiltalte blev ført af sted med magt af de to politibetjente. Da man var kommet ind i opgangen til Landsretten, løb gruppen fra Bispehaven straks hen for at hjælpe deres ven, og hele situationen eskalerede og blev noget kaotisk.

De to øvrige tiltalte i sagen var allerede blevet placeret i retslokalet med fire betjente som bevogtning, og da betjentene hørte lydene fra opgangen, løb de ud for at assistere kollegaerne. … Der blev sendt panikmeldinger over radioen om, at der skulle bruges assistance. Både flere patruljevogne og en hundevogn kørte til stedet for at hjælpe.

I alt fem personer blev anholdt med hver deres sigtelse. To blev sigtet for overtrædelse af straffelovens § 119 for vold mod tjenestemand ved at have skubbet til en politibetjent, og tre for at have forsøgt at frigøre en anholdt og samtidigt at lægge en hindring i vejen for politiets arbejde.

Der blev anvendt peberspray mod flere af de aggressive personer, og situationen var efter nogle minutter under kontrol. Det var ikke muligt at gennemføre retsmødet herefter, og alle personerne blev indbragt til politigården. …

Denne episode er blot en blandt mange hos os, hvor vi efterfølgende intet kan læse om det i nyhederne eller på politiets døgnrapport. Det er ikke nogen hemmelighed, at det var den episode, der den tirsdag fyldte mest blandt kollegaerne, idet det for nogen også var meget voldsomt.

Jeg har netop gennemgået politiets offentlige døgnrapport fra tirsdagen. Her står anført en masse andre hændelser af en noget mere ubetydelig karakter. Der er absolut ingen efterforskningsmæssige hensyn, der skal tages i denne sag, så hvorfor er episoden ikke nævnt i nyhedsmedier, aviser, døgnrapporten osv.?

Vi ser det gang på gang, når det vedrører efterkommere med mellemøstlige og afrikanske rødder.

På samme måde er det som sagt, når vi får kastet sten mod os i Gellerup og Bispehaven. Jeg har været med flere gange, hvor vi har været nødsaget til at trække os ud af området på grund af de mange stenkast, hvilket gør det umuligt for os at arbejde på stedet.

Der står aldrig noget i medierne.

Oploadet Kl. 23:09 af Kim Møller — Direkte link20 kommentarer


6. februar 2015

Århus laver ‘anti-radikaliseringsstategi’ møntet på 10-årige: ‘Afradikalisering’ af sharia-tro muslimer…

Forleden lavede Jyllands-Posten en direkte sammenligning mellem retssystemet i områder styret af Islamisk Stat og Saudi-Arabien. De var stort set identiske, og hvis terrororganisationen Islamisk Stat ikke har noget med Islam at gøre, så har landet der kontrollerer Islams to største helligdomme heller intet med Islam at gøre.

Det er naturligvis vås, og det er lige akkurat derfor at anti-radikaliseringsprogrammer kun kan starte for sent. Det kulturbærende for muslimer er sharia’en, og det religiøse udgangspunkt for muslimer er således radikalt per definition. Derfor taler vi i praksis ikke om (forebyggende) ‘anti-radikalisering’, men egentlig ‘afradikalisering’ i ‘exitprogram’-stilen. Da det radikale ikke er noget pludseligt tillært, skal der startes tidligt, før de kan læse Koranen, før de kan stave til demokrati. Fra Berlingske – 10-årige skoleelever skal undervises i radikalisering og terrorisme.

Aarhus Kommune vil forebygge radikalisering hos børn helt fra 10-års-alderen gennem særlige undervisningstilbud til kommunens skoler.

Ifølge en skrivelse fra kommunen er børn på 4. og 5. klassetrin i en alder, hvor de er ‘åbne og søgende’ med hensyn til, hvordan de opfatter verden, og det giver derfor mening her at ‘støtte børnene i at se verden fra forskellige perspektiver’.

Jo tidligere, jo bedre. Og vi er så heldige, at vi modsat de radikale miljøer har skolen som en unik vej til at påvirke børn og unge,’ siger Bünyamin Simsek (V), rådmand for børn og unge. …

Rådmanden forklarer, at der er behov for at sætte ind allerede i folkeskolens yngre klasser og ruste de unge til blandt andet at gennemskue ekstremistisk propaganda.

‘Vi er i dyb konkurrence med de ekstremistiske grupper med hensyn til at få fat i de unge, og vi skal ikke bare læne os tilbage og sige: ‘Ihh, hvor går det godt her i Aarhus’,’ siger Bünyamin Simsek. …

Den aarhusianske rådmands idéer bakkes op af Mehdi Mozaffari, professor emeritus ved Aarhus Universitet, som er parat til at gå endnu længere:

Det er meget vigtigt at sætte ind tidligt, eventuelt allerede fra børnehaveklassen, og tale om vores samfundsidealer, hvad de demokratiske værdier betyder, og hvorfor de er vigtige. Det er meget bedre at tage den snak med børn tidligt,’ siger Mehdi Mozzafari, som har forsket i radikalisering og islamisme.

‘Der findes parallelsamfund i Danmark, hvor antidemokratiske kræfter dominerer, og det er meget sværere at omvende en radikaliseret ung på 18 år, end det er at uddanne skoleelever i, hvad det vil sige at være borger i et demokratisk samfund,’ siger han.”

(Ung Islamisk Stat-indbygger: Muslims’ Joy at Burning of Jordanian Pilot’; Barenaked islam, Urias)

“I would burn him with my own hands.” (kommenterer afbrændingen af Lt. Muath al-Kaseasbeh)

Oploadet Kl. 17:23 af Kim Møller — Direkte link21 kommentarer


31. januar 2015

Århus: Ingen kredit til folk med adresse i Gellerup – “Det er ulovligt, siger forbrugerombudsmanden.”

Mon ikke der findes en logisk forklaring. Fra DR Østjylland – Borgere i Gellerup kan ikke få kredit hos teleselskaber.

Det kan være meget svært at købe en telefon på afbetaling, når man bor i Gellerup ved Århus. Det oplever 5 beboere, som DR Østjylland har talt med. Casper Thorup er en af dem, som bliver afvist på 3’s hjemmeside. …

Afslaget rummer ingen forklaring, men Casper Thorup tror selv, at det har at gøre med hans adresse. Hans venner andre steder i byen, som DR Østjylland har talt med, må nemlig gerne købe på afbetaling, selv om de har en dårligere økonomi, end han har. …

Hvis Casper Thorup ringer til 3 eller TDC eller møder op i en butik, får han samme besked som på nettet nemlig, at han ikke må købe en telefon på kredit. Han kan heller ikke få en forklaring. Det er ulovligt, siger forbrugerombudsmanden. …

Jesper Wieslander er ansvarlig for kreditvurderinger hos 3 og erkender, at kunder har krav på en saglig og individuel begrundelse på et afslag. Alligevel ønsker han ikke at forklare, hvorfor Casper Thorup og hans venner i Gellerup bliver afvist.”

Oploadet Kl. 11:56 af Kim Møller — Direkte link31 kommentarer


29. januar 2015

Bispehaven: Bybusser angribes fra gangbro med “… sten, flasker, appelsiner og frosne snebolde”

Det va nødvendigt at bruge mere end 500.000 skattekroner på at overdække en enkelt bro i Gellerup, men både rød og blå blok går i multikulturalismens navn alligevel til valg på mere af det samme. Nyt fra banlieue 8210 i Århus Stiftstidende – Sten og flasker regner mod bybusser.

“Kast blot en eneste sten mere mod en bybus – så kører busserne uden om området resten af døgnet.

Sådan lyder meldingen fra både bybuschauffører, Aarhus Sporveje og FOA nu til en række ballademagere, som bombarderer busserne på Linie 3A ved Bispehaven med sten, flasker, appelsiner og frosne snebolde.

I år har der været så mange episoder, at chauffører, ledelse og fagforening på et møde tirsdag sagde stop. En episode mere – og Linie 3A kører resten af døgnet ad Viborgvej og Åby Ringvej i stedet for Bispehaven. …

Kasteriet sker især ved og fra gangbroen over Rymarken ved Bispehaven. … 64 busser blev ramt af kasteskyts i de første 11 måneder i 2014. Tallene for december er ikke klar endnu.”

(Screencap fra Banlieue 13, 2004: Uriasposten)

Oploadet Kl. 15:01 af Kim Møller — Direkte link50 kommentarer
Arkiveret under:


28. januar 2015

Apropos Føtex Sønderborg: Advarselsskilt ved byggeplads i Rosenhøj oversat til arabisk, somalisk…

I sidste uge kom Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti i modvind, fordi han påpegede at tilbudsskilte på arabisk i en Føtex i Sønderborg målrettet syriske asylansøgere, var “et knæfald for den stigende islamisering”. Det er klart at medier, der problematiserer enhver for dybe tanker om de demografiske ændringer Danmark undergår i disse år, heller ikke mener et par gule A4-ark kan være et problem. Det er Føtex’ frie valg, men signalværdien er uspiselig.

Der bruges mange penge renovering af landets ghettoer i disse år. Herunder et tilsendt foto fra en byggeplads i Rosenhøj i Viby, lidt syd for Århus. Først på dansk, herefter arabisk, somalisk og engelsk.

(Rosenhøj, Viby, 27. januar 2015)

Oploadet Kl. 17:01 af Kim Møller — Direkte link27 kommentarer

Araber overfuser kørestolsbruger og spytter på hendes bil: “Nu tør hun ikke handle alene længere.”

Det er altid interessant at læse debatterne der følger førstehåndsberetninger om arabisk dominanskultur. Et par grove kommentarer i ‘8520 Lystrup’-gruppen (den ene tilfældigvis skrevet af en af mine legekammerater anno 1983) på Facebook, modsiges næsten per refleks af lokale relativister der er mere bekymrede over debattens tone, end det forhold at en handikappet kvinde ikke mere tør handle i sin lokale Kiwi.

“Min kone har talt med politiet og, ja, hun tog nummeret. Desværre vil de intet gøre på nuværende tidspunkt… Manden har en meget speciel firkantet tatovering i rød og grøn på den ene side af halsen. Hun har set ham her i byen før, så det er sikkert en lokal. 40- 45 år måske. … Kommer der mere racisme, slettes tråden.” (Preben TM)

(8520 Lystrup på Facebook, 27. januar 2015)

“Desværre vokser frygten blandt befolkningen, overfor den slags mennesker, som oftest udviser en truende adfærd, og det ved de, så intet holder dem tilbage, åbenbart. Det i sig selv er jo helt uacceptabelt.” (Pia O)

“Mange af de udtalelser der er i denne tråd, får mig til at skamme mig dybt over at være dansker…” (Danielle D)

“Det skal lige tilføjes, at mange danskere også synes, at det er okay, at optage handicap pladser. Det er det IKKE.” (Linda J)

“Stop nu det racistiske pis… Det kunne ligeså godt ha været en kartoffel Dansker… Der trængte til en flad.” (Berit V)

“… er rystet over de væmmelige kommentarer der er skrevet herinde! I er ikke spor bedre end manden der spyttede – skam jer!!” (Pia WL)

Oploadet Kl. 16:30 af Kim Møller — Direkte link23 kommentarer


25. januar 2015

Sovende chauffør overfaldet af indvandrere: “Beskeden fra dem at han skulle skride fra deres område”

Klassisk eksempel på dominanskriminalitet set på Facebook.

“Sovende chauffør overfaldet ved Arla Brabrand af indvandrere, begge ruder knust med jernrør og chaufføren skadet.. Det er åbenbart hvad vi stakkels chauffører skal leve med i vores eget land. Her er billeder af bilen og chaufførens ben efter mødet. Beskeden fra dem at han skulle skride fra deres område (Lars ‘LC’ på Facebook, 24. januar 2015)

Oploadet Kl. 17:18 af Kim Møller — Direkte link18 kommentarer
Arkiveret under:


20. januar 2015

Historisk Pegida-demonstration i København: 250-300 danskere trodsede truende venstreradikale…

Mandag blev en historisk dag. Pegida-fænomenet kom til Danmark, og blev en relativ succes. Almindelige danskere trodsede den planlagte venstreorienterede mødeterror, og mere end 300 demonstrerede i ro og orden. En god start.

I Århus havde ukendte Daniel Holm anmeldt en Pegida-demonstration, der ifølge medierne samlede 30 tilhørere. Som ventet mobiliserede byens venstreradikale mod islamkritikerne. Talsperson var også denne gang Anne Hegelund, kendt fra revolutionære Socialistisk Ungdomsfront, og som det klart fremgår af det tilgængelige billedmateriale, så er ‘Aarhus for mangfoldighed’ reelt styret af den AFA-lignende gruppe i og omkring Anarkistisk Bogcafé, Trøjborg Beboerhus.

Med mikrofonen ses Asbjørn Nielsen (ligeledes Socialistisk Ungdomsfront, aktiv i autonome ‘Trøjborg Selvforsvar’), og kampklar med ‘danskerhandsker’ ses flere gange dømte Jesper Munk Jeppson, der sidste år blev taget på fersk gerning under plakatkampagnen mod byens politiske højrefløj.

(‘Aarhus for mangfoldighed’ demo’er mod islamkritikere, 19. januar 2014: TV2 Østj: I, II, III, Spotted)

Hvis Pegida skal have rigtig succes i Danmark, så bliver det i København, for med truende moddemonstranter er forsamlingsfrihed en illusion med mindre man har ‘security by numbers’. 250-300 tilhørere til den af Nicolai Sennels anførte demonstration mod ‘fundamentalistisk Islam’, må absolut siges at være godkendt. Den forløb 100 procent fredeligt, og medierne var tydeligvis i vildrede. Det er svært at frame ældre damer som voldelige nazister, ikke mindst i en direkte udsendelse, og da slet ikke når moddemonstrationen består af maskerede venstreradikale voldsomt ophidset af samme.

(Revolutionære Antifascister stoppes af politiet, så Pegida kan demonstrere i fred)

Moddemonstrationen var anmeldt af Revolutionære Antifascister, og det militante oplæg skræmte tydeligvis hipster-multikulturalisterne væk. Tilbage var blot det revolutionære overdrev, der ikke var tilfredse med at blive filmet, og i det hele taget fremstod ligeså fascistisk, som de opfattede deres modstandere. EB.dk sendte live, og her kunne man blandt andet se hvordan intimiderende autonome sang ‘Ingen racister i vores gader’, hvad Pegida-demonstrationenen hurtigt overtog i et mindre opskruet toneleje. Game, set and match.

Researchkollektivet Redox havde flere fotografer i felten, herunder Rasmus Preston og Simon Bünger Paulsen. Det skal nok skræmme enkelte væk, men mon ikke demonstrationen næste mandag samler endnu flere.

(Simon Bünger Paulsen fra Researchkollektivet Redox, 19. januar 2015)

“Det er min demokratiske ret og moralske pligt at gå med i en sådan spadseretur, og jeg står kun til regnskab overfor de danske domstole, ikke Redox, HuT, IS, Al Qaeda i Yemen eller nogen andre. Jeg vil gøre det igen, og kan kun opfordre alle til at gå med.” (Maria Jensen på Facebook, 19. januar 2015)

(Nicolai Sennels og Cherif El-Ayoutys taler kan høres hos Snaphanen; Mere: Local Eyes)

Oploadet Kl. 23:33 af Kim Møller — Direkte link7 kommentarer
Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

Næste side »Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper