13. april 2014

Victor blev hvervet i folkeskolen: “Det eneste, han tænkte på, var, hvordan han kunne behage Allah…”

Den tidligere friskolelærer Hara Dvinge har over flere artikler i Den Korte Avis beskrevet, hvorledes islamiske friskoler i det vestlige Århus, reelt fungerer som skoling i salafisme. Folkeskolerne er det desværre også islamificerede. Fra BT – Danske Victor hjernevasket til selvmordsterror.

“Forlydender om, at en etnisk dansker skulle have deltaget i en selvmordsmission i Irak dukkede første gang op på islamistiske internetsider den 6. marts. Dengang kunne de ikke bekræftes, men BT kan nu afsløre, at historien er sand og handler om den blot 21-årige Victor Kristensen fra Aarhus.

- Victor havde altid været sådan en stille og forsigtig type, der ikke kunne gøre en flue fortræd. Men det ændrede sig, da nogle af de radikale islamister begyndte at tage ham med i moskeen. Pludselig forsvandt han bare. Han var væk fra byen og vennekredsen i mere end et år, og da han kom tilbage, var han fuldstændig forandret. Livet betød ikke længere noget. Det eneste, han tænkte på, var, hvordan han kunne behage Allah, så han kunne komme i paradis efter døden. Han var fuldstændig hjernevasket, fortæller en jævnaldrende aarhusianer, som var en af Victor Kristensens få nære venner i ti år op til hvervningen. …

I praksis blev hvervningen af Victor Kristensen i første omgang foretaget af en gruppe på 5-6 jævnaldrende drenge med indvandrerbaggrund, der ligesom han gik på Møllevangskolen i Aarhus. Ifølge den anonyme ven havde denne gruppe allerede tidligt udviklet stærke bånd til en omstridt moske på Grimhøjvej ved Gellerupparken i den vestlige del af byen. En moske, som er berygtet som tilholdssted for terrorsympatisører og radikale salafister, der hylder et forhistorisk islamisk ideal og er modstandere af alt moderne og vestligt.

Efter at Victor Kristensens jævnaldrende havde introduceret ham for miljøet her, tog mere erfarne kræfter ifølge flere kilder over. De underviste den unge dansker i sharia-loven, arrangerede, at han frasagde sin kristne tro til fordel for islam og sørgede for, at han efter niende klasse blev sendt på religiøse opdragelsesrejser hos forbindelser i blandt andet Egypten.”

(21-årige Victor Kristensen læser i Koranen; Uriasposten)

Oploadet Kl. 17:13 af Kim Møller — Direkte link35 kommentarer


10. april 2014

Bonnichsen om syge Akkari, der fodrer ‘kollektive fordomme’ om ‘agtværdige imamer’, såsom Abu Laban

I gårsdagens udgave af Rushys roulette på Radio24syv, var Rushy Rashid tilbage som vært, efter nogle udgaver med Omar Marzouk i værtsrollen. Ahmed Akarris bog var emnet i den første time, og som man kunne forvente, var det overordnede formål ikke at diskutere afsløringerne, men nedtone samme, ud fra den evindelige ‘Åhh, skal vi nu diskutere muslimer igen’-diskurs.

Hidkaldt var sikre apologeter såsom Hans Jørgen Bonnichsen og Lars Erslev Andersen, der mente bogen ikke gav dem ny viden, ikke kunne bruges til noget, og i øvrigt var resultatet af en psykologisk brist hos Ahmed Akkari. Bonnichsen var selv efter egne standarder, fuldstændig absurd at høre på. De tyve minutter med den tidligere PET-chef kan høres her.

Rushy Rashid, Radio24syv: … Da den her dokumentarfilm blev lanceret, der sagde du… Her sagde du, at Abu Laban måske var en ven, vi aldrig rigtig lærte at værdsætte.

Hans Jørgen Bonnichsen, tidl. PET-chef: … Til trods for… der blev så sandelig ikke sparet på fordomme kan jeg forsikre Jer for, at de var tvetunger, at de var integrationsfjendske, at de var kvindeundertrykkende, ja, vi kender det alle sammen. Hadprædikanter og så videre. Sådanne kollektive fordomme er jo meget svære at hamle op med, og det var vi meget bevidst om… Vi etablede, med gensidig respekt for vore forskellige ståsteder, et fora hvor vi kunne gå ind og diskutere forskellige ting. Et initiativ, hvor vi måske kunne finde fælles fodslag på at forebygge, og forhindre radikalisering og terror i Danmark. Og der må jeg da erkende, at Abu Laban, i hvert fald i forhold til en del krisesituationer virkelig viste at han var en person, som i allerhøjeste grad medvirkede til, at at der blev ro, og at det ikke udviklede sig på en sådan måde, at det formulerede sig i voldelige handlinger.

Han havde min dybeste respekt, på mange måder. Han blev så ofte misforstået i den danske befolkning, netop fordi han gav udtryk for sine holdninger, og holdninger som måske var floromvundne, men herrestegud dog, det er jo ensbetydende med, at vi stadigvæk respekterer ytringsfriheden, men når man kom til stykket, så var han en person, som jeg har dybt respekt for.

[...]

Rushy Rashid: Sidder du tilbage med en lang næse nu, hvor det kommer frem, at de holdt Jer for nar? I og med, at de på den ene side forsikrede Jer om, at de nok skulle hjælpe til med, at dæmpe gemytterne, og så samtidig havde de bare et lillebitte møde med Hamas og Hezbollah, og hvad der ellers rør sig…

Hans Jørgen Bonnichsen: Det gør jeg i princippet ikke. Det der ærger mig vældig meget, det er at Akkari nu faktisk medvirker til at trække de andre imamer, som virkelig gjorde et ihærdigt og agtværdigt stykke arbejde i forhold til at sikre freden i Danmark. Læg mærke til, at bundlinjen er, at det ikke skete en eneste voldelig handling i Danmark, blandt andet på grund af deres indsats… Jeg synes det er ærgeligt for de andre, som nu bliver klassificeret i forhold til Akkaris bekendelse, han kørte et dobbeltspil, og i øvrigt et dobbeltspil som man kan stille spørgsmålstegn ved. … Jeg behøver ikke føle sig… Han er ikke den første, og han bliver ikke den sidste i min tilværelse der skuffer mig.

Rushy Rashid: Hvad er du skuffet over?

Hans Jørgen Bonnichsen: Jamen, hør nu efter her. Man går ud fra at man etablerer et tillidsforhold… Det udviste tillid, kom med en fremstrakt hånd, og der må jeg jo nok erkende, at det lever han i hvert fald ikke op til. I modsætning til de mange andre agtværdige imamer, som jeg taler om, som han nu har trukket med ned i sølet, som nu igen bliver gjort til genstand for de her kollektive fordomme, som jo er svære at hamle op med. Dem skylder han en undskyldning.

[...]

Rushy Rashid: … Hvad kan du bruge den her bog til?

Hans Jørgen Bonnichsen: I princippet kan jeg jo ikke bruge den til noget som helst. Forstået derhen, at det er muligt andre kan bruge den til at få bekræftet, at nogle af deres fordomme, de holdt stik, og det kan man så glæde sig over. Jeg kan ikke bruge den til ret meget, det må jeg nok erkende.

Angela Brink, Politiken: Jeg synes. Jeg hører hvad du siger, at Akarri får det til at lyde som om, at alle imamerne spillede dobbeltspil, og det er du selvfølgelig ærgelig over, nu må du korrigere mig, hvis jeg hørte forkert, fordi der faktisk eksisterede et rigtigt godt samarbejde. Og det er meget ærgeligt, at Akkari nu får så meget airtime, fordi han spiller lige ind i nogle grupperingers fordomme om hvad de her imamer havde gang i. Når det så er sagt, så synes jeg faktisk, at Sam (andre gæst) har lidt af en pointe. … Der kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad du tænker omkring Akkaris dobbeltspil. Altså, havde I en fornemmelse af det?

Hans Jørgen Bonnichsen: Skal vi ikke lige holde fast i bundlinjen… det er os der vælger midler og metoder, og metoden var faktisk på det her tidspunkt, og det havde vi stor succes med, den fremstrakte hånd. … Hvis man spørger mig om Akkari, så har jeg da oplevet ham, jeg har oplevet ham som en velformuleret, stærkt argumenterende personlighed, en person som helt klart gav udtryk for at han havde fundet sandheden, ikke var i tvivl om sin rolle, og tydeligvis stolt over at være den valgte talsmand for nogle, og læg mærke til ‘nogle’ muslimske organisationer. … Vores tilgang er selvfølgelig tvivl på alt, men tro på meget, og han skulle da også have en chance, og derfor inviterer vi ind på den måde. At han så ikke levede op til det, det kan man da ikke bebrejde PET.

Rushy Rashid: Jeg står tilbage. Jeg har ikke lagt skjul på, at jeg har min tvivl. Jeg ved ikke hvad jeg præcist skal sætte fingre på i forhold til Akkari, men der er en masse alarmklokker der ringer hos mig, når jeg hører ham tale, og noget af det jeg tænker, det er jo bevægelsen fra den ene yderlighed til den anden yderlighed, fra at være islamist, og så til at være overdemokrat. Overhumanist. Det er den bevægelse, jeg har svært ved at fordøje. … Jeg er ikke overbevist. … (refererer skeptisk Lasse Jensen-kommentar om Akkaris omvendelse) Og så står der også det der med, at han får så meget taletid lige nu…

[...]

Hans Jørgen Bonnichsen: Netop fordi det, der er sket, bekræfter os i, at det er os der har ret. Det er os der har fundet sandheden, og dermed mister vi jo utvivlsomt noget af vor kritiske sans. Det er en kulturarv som vi er præget af, som vi i allerhøjeste grad ser udfolde sig i øjeblikket. Så vil jeg også sige, at min oplevelse i PET og politiet, så har jeg oplevet lignende personer som pludselig foretager et radikalt skifte, uden at drage sammenligning med Akkari, for det vil jeg ikke, jeg vil ikke ind og motivsøge i forhold til ham, men der har jeg set, at det er personer som har et enormt behov for opmærksomhed, hvor virkelig har fornemmet, at deres sjæls inderste bøn er at blive set, og at blive anerkendt. Og det kender ingen grænser, hvis man ikke føler eller har oplevet, at noget sådan er sket, så så kan jeg love Jer for, at så går man ind og prøver på at vække andres følelser, ofte på en ekstrem måde.

Jeg har set det hos rockere. Jeg har set det hos folk der er konverteret. Jeg har set det hos folk som er blevet public-agenter… Jeg har set det hos whistleblowers. I det øjeblik de foretaget et skifte, så vækker de opmærksomhed. Så får de det her behov for opmærksomhed, som de angler efter. De er midtpunkt, de føler at andre har brug for dem. Men hvis de føler sig svigtet, jamen, så skifter de så pludselig til en ny rolle. Og så skal man være særdeles opmærksom på den her situation, for her får de igen mange skulderklap, men det varer jo kun et stykke tid, og jeg har desværre set, at i mange af de sager jeg skitserer her, der er det endt til sidst med et selvmord.6. april 2014

Ahmed Akkari har svært ved ikke, at ‘drage en lille parallel til nazisternes succesfulde strategi i Tyskland’

Det siger alt om Islams essens, at frafaldne islamister ikke blot fortolker kilderne på en anden måde, men problematiserer religionen som sådan. Langt interview med bogaktuelle Ahmed Akkari i dagens Berlingske – ‘I dag skammer jeg mig også over det, men den dag følte jeg mig som en helt’ (af Mads Kastrup).

“På tirsdag udgiver Ahmed Akkari ‘Min afsked med islamismen – Muhammedkrisen, dobbeltspillet og kampen mod Danmark’, skrevet sammen med BT-journalist Martin Kjær Jensen. En bogtitel af den slags, der dækker den korte version af historien. Selve 450-siders versionen er en anden sag. …

‘Når jeg tænker tilbage på eksempelvis 11. september 2001, hvor jeg var 23 år, så stod vi dér og betragtede det som noget stort og smukt. Rundt om i ghettoerne i Danmark kørte folk omkring med hornet i bund og fejrede det. Heriblandt folk, der i dag er imamer i moskeen på Grimhøjvej i Gellerup Parken i Aarhus. … Jeg har set så meget, der i dag får mig til at betragte den islamistiske verden med afsky,’ siger Akkari. …

16 år gammel, naiv, søgende og forvirret stod han i en moské i Danmarksgade i Aalborg ‘og fik stukket en færdig opskrift på det gode liv i hånden. Det hele stod i Koranen.’ Kort efter var han til dimissionsfest på Sønderbroskolen, hvor han fik overrakt sit eksamensbevis. Den kvindelige skoleleder ønskede varmt tillykke og rakte hånden frem. Akkari lod skolelederens hånd hænge i luften. Salen frøs i stilhed. ‘Nede i forsamlingen kunne jeg se, at mine forældre nærmest krympede sig af skam,’ skriver han.

[...]

Familien rejste på et tidspunkt tillige tilbage til Tripoli. For efter borgerkrigen at være med til at genopbygge Libanon. Men de måtte opgive. Hermed røg opholdstilladelsen i Danmark imidlertid. Kristne nordjyder skjulte derpå familien. Med Ahmed som det velintegrerede, forbilledlige, fodboldspillende, læselystne og eksemplariske offer, hjalp lokale med at rejse sagen i medierne. Her var en velintegreret dreng og hans fordrevne familie. Daværende indenrigsminister Birte Weiss (S) bøjede sig. …

Han blev aldrig diskrimineret som dreng. Han fik støtte af danskere og Danmark, da det gjaldt.

[...]

På rekordtid blev en ung Ahmed Akkari en af Danmarks mest afholdte og benyttede imamer, når der skulle holdes fredagsbøn. Han har prædiket i de fleste større moskeer i landet.I ‘Min afsked med islamismen’ skriver han: ‘I dag, hvor jeg kan betragte hele dette system udefra, har jeg svært ved ikke at drage en lille parallel til nazisternes succesfulde strategi i Tyskland. Også de fik folkemasser til at acceptere had og uhyrlige påstande ved hjælp af propaganda. (-) Eneste forskel i metoden er, at nazisterne ikke påstod, at deres sandhed kom fra Gud.‘ …

Vi spiser frokost på caféen i Nordsjælland. Vi holder øje med hoveddøren. Bagdøren. Gågaden. Gæsterne. Og med at ingen tager overfaldsalarmen henne i vindueskarmen. Akkari spiser en club sandwich. Han må op i baren for at lede efter en steakkniv til at skære bacon med.

Han siger, at hvad angår religion, er han i dag ‘søgende’. Trusler på sms, på Facebook og i mails siger derimod, han er en ‘forfalden hund’. ‘Hvis vi får fat i dig, så dræber vi dig’, meddeler de. Eller de skriver slet og ret: ‘Griseelsker!’

[...]

Den 17. december drog han ud på sin mission i Mellemøsten. Blandt andet i sit gamle hjemland Libanon. Her mødtes delegationen tillige i hemmelighed med de militante, islamiske terror-organisationer Hizbollah og Hamas, afslører han i bogen. Hvilket dengang blev holdt hemmeligt.”31. marts 2014

Århus: Tyrolerbaren Der Kuhstall ‘defaced’ med jihadist-video – hævn for afvisning i døren?

Jeg har ladet mig fortælle, at Århus-baren Der Kuhstall fredag afviste en gruppe udlændinge i døren. Få timer efter blev deres hjemmeside hacket, og den viser i skrivende stund stadig en jihadist-video af ukendt oprindelse: “Hacked by… Stop killing muslims”.

(Derkuhstall.dk, 31. marts 2014)

Oploadet Kl. 15:16 af Kim Møller — Direkte link8 kommentarer
Arkiveret under:


26. marts 2014

Tidligere PET-chef: “… racisme og højreektremisme [er] langt mere farlig… end islamisk terrorisme”

Da Jacob Scharf i 2008 blev chef for PET, blev politiinspektør Frank Jensen samtidig chef for PET’s afdeling for efterretnings- og efterforskningsvirksomhed. Han er nu pensioneret, og skriver kriminalromaner ‘baseret på virkelige hændelser’. Fra et interview i gårsdagens P1 Morgen – Spændingsroman fra tidligere operativ chef i PET.

P1-vært: … kan vi forvente flere bøger fra din hånd?

Frank Jensen, forfatter: Ja, altså, jeg er i gang med to ting. Jeg er i gang faktisk med en bog, hvor emnet interesserer mig rigtigt meget. Det er racisme og højreektremisme, som jeg mener er en stor fare for samfundet. Øhh langt mere farlig i virkeligheden end islamisk terrorisme. Det er til at forholde sig til, det kan man se, hvorimod den snigende fare der kan ligge i racisme, der kan udvikle sig i den retning, mod højreekstremisme, det synes jeg er utroligt farligt.

P1-vært: Hvorfor ser du det som den store trussel?

Frank Jensen: Jamen det ser jeg fordi, når man begynder i retorikken hos almindelige mennesker, den måde man snakker på om fremmede kulturer, udlændinge der er, så kan man begynde at se, som man har kunne se mange andre steder, i dele af vores historie, også bagud, en grobund for at tage afstand fra nogle mennesker, fordi de er anderledes. Lad mig give et meget hurtigt eksempel. En muslimsk storfamilie i Danmark, kan man godt tale om, at man synes det er for galt at de får en masse penge til deres børn og så videre. Man nævner aldrig en dansk storfamilie på samme måde. Aldrig på samme måde. Der kommer altid et eller andet ekstra på lige i øjeblikket, hvis det er en muslimsk storfamilie. Og det er noget, som jeg synes er farligt, når man begynder at kigge på de mange andre små ting der kan være omkring den måde vi taler på om udenlandske kulturer og personer.

P1-vært: Så det kan altså blive emnet for en kommende bog.

Frank Jensen: Det er faktisk emnet.

P1-vært: Du skal have tak, Frank Jensen, tidligere chefpolitiinspektør, og tidligere operativ chef for PET, og forfatter…

Oploadet Kl. 07:03 af Kim Møller — Direkte link22 kommentarer


22. marts 2014

TV2 News’ moderate moske-talsmand: Ven af terrorleder Abu Talal, bag talerør for terrororganisation…

I løbet af marts har der været skrevet meget om Grimhøj moskeen, hvor hele 22 af 27 Syrien-islamister fra Århus har haft sin gang. Århus Kommune kritiserede moskeen, hvis talsmand Oussama El Saadi, beklagede sig i medierne over kritikken, og efterfølgende afbrød det formaliserede samarbejde.

Således faldt ordene til Ekstra Bladet.

“Det sker i protest mod, at moskeen konstant bliver kædet sammen med løgnehistorier om, at vi er et terrorcenter og beskyldninger om, at vi sender unge til Syrien. Det gør ondt på os. I virkeligheden gør vi alt for at forhindre de unge i at tage ned til krigen og blive radikaliseret, og det synes jeg faktisk, vi fortjener ros for af myndighederne og medierne.

Få dage forinden havde TV2 News omtalt Oussama El Saadi som værende ‘moderat’.

Virkeligheden er en helt anden. Den muslimske sammenslutning, som Oussama El Saadi er talsmand for, opstod i 2008 på Grimhøjvej 7, da en gruppe salafister, der havde sin gang i den radikale moske på Grimhøjvej 15, mente den var blevet for moderat. Blandt stridspunkterne var pudsigt nok, det at moskeen havde ladet sig presse til at samarbejde med politiet og de sociale myndigheder.

(Oussama El Saadi på TV2 News, 9. marts 2014; Den frie)

Den nyopstartede Jeg graver-blog har flere interessante detaljer – Oussama el-Saadi – lidt baggrund.

“Oussama el-Saadi er født omkring 1968 i Beirut i Libanon, i en af ghettoerne beboet af arabere fra Palæstina. Han kom uledsaget til Danmark som 22-årig i 1990, og begyndte hurtigt at få sig et netværk blandt islamiske terror-tilhængere. Mest fremtrædende blandt hans venner var ‘Abu Talal’, egypteren Talaat Fouad Kassim, der fik asyl i Danmark i 1992, selv om han på det tidspunkt var næstkommanderende i den muslimske egyptiske terrorgruppe Gemaa Islamiyya (oversat: ‘Den islamiske gruppe’), der havde flere hundrede liv på samvittigheden. Abu Talals aktiviteter i Danmark inkluderede et topmøde for terrorgruppens europæiske ledere d. 22. april 1994, afholdt på Nørrebro i København. På dagsordenen var, ud over stiftelsen af et europæisk shura-råd for terrorgruppen, også hvordan man skar halsen over på mennesker, hvordan man misbrugte nødhjælpsorganisationer som dække for sin terror-gruppe, og så starten af en propagandakampagne i Europa.

Det var i forbindelse med propaganda-kampagnen, at Oussama el-Saadi kom ind i billedet: sammen med senere terror-dømte Said Mansour optog han Abu Talals taler/prædikener, så de kunne kopieres og sælges på lydbånd i hele verden. Senest i sommeren 1995 lagde Oussama el-Saadi også navn og adresse til registreringen af hjemmesiden www.almurabeton.org, internetudgaven af terrorgruppen Gemaa Islamiyya´s talerør, og han stod for hjemmesiden i hvert fald de næste 6 år, mens Den Islamiske Gruppe blev ved med at myrde løs i Egypten. I 1996 gik det blandt andet ud over 16 græske turister (14 af dem kvinder) i Cairo, fordi terroristerne syntes at de lignede jøder, og i 1997 stod Den Islamiske Gruppe bag massakren på 58 turister i Hatshepsut-templet i Luxor. Blandt dem tre generationer af en britisk familie, fra en 5-årig pige til hendes bedstemor, og fire japanske brudepar på deres bryllupsrejser. En del af ofrene blev skudt først, alle blev forfærdeligt lemlæstet med knive. Et enkelt af ligene havde de muslimske terrorister skåret op og efterladt et stykke papir i, hvor de lovpriste islam. Oussama el-Saada var åbenbart ligeglad, og fortsatte med at stå for Den Islamiske Gruppes talerør.

[...]

El-Saadi kørte – og kører for den sags skyld stadig – den muslimske velgærenhedsorganisation Assalam Charity Society. … Politiet ville også gerne tale med Oussama el-Saadi på grund af en indsamlingsplakat til fordel for ofre i Palæstina, der var blevet hængt op ved indgangen til Bazar Vest. Assalam Charity Society havde nemlig ikke anmeldt nogen indsamling til det formål, så en sådan indsamling ville være ulovlig. …

Jeg kender ikke til nogen opfølgning på problemerne med Assalam Charity Society, så jeg kender heller ikke til om Oussama el-Saadi fik en ordning med politiet. Der er dog rigeligt med grunde til at politiet burde holde godt øje med den slags islamiske velgørenheds-organisationer. Én er islamiske terrorgruppers vane med at bruge dem som dække for terror-finansiering, som allerede Oussama el-Saadis ven Abu Talal opfordrede til ved terror-topmødet København i 1994. En anden er, at den velgørenhedsorganisation, der finansierer Oussama el-Saadis egen moské med et større millionbeløb (Revival of Islamic Heritage Society), selv har finansieret muslimske terrorgrupper i flere lande.

I det hele taget er der rigeligt med grunde til at holde øje med moskéen som sådan. Sideløbende med de ting jeg har fortalt om Oussama el-Saadi foroven har centrale medlemmer af hans moské og dens forløber kommunikeret tæt med topfolk i al-Qaeda, har formentlig leveret rekrutter, falske papirer og sprængstof til terrororganisationen, har stået bag et bankrøveri for at finansiere terror, bag en halshugning af en sekulær kurder ved Randers, og har planlagt attentater på ikke-muslimer de ikke kunne lide. Men mere om det en anden gang.”

Oploadet Kl. 10:23 af Kim Møller — Direkte link22 kommentarer


4. marts 2014

Langkær Gymnasium, “… et sted som er kendt for at have en gruppe med islamistiske holdninger”

En 21-årig dansk konvertit fra Århus er dræbt i kamp under al-Qaidas faner, fortæller Ekstra Bladet, der har mere om jihadisme på Århus-skoler – det en lokal Inspector Clouseau uden at trække en mine betegner som ‘et ungdomsfænomen’. Fra Ekstra Bladet – Alarm på Aarhus-skoler: 13 elever i krig i Syrien.

“Mindst 13 elever fra forskellige gymnasier og ungdomsuddannelser i Aarhus har de seneste halvandet år lagt skolebøgerne bag sig for at gribe til våben i krigen i Syrien. Alene fra Langkær Gymnasium i Aarhus Vest kender politiet med sikkerhed identiteten hos fem elever, som har deltaget i den blodige borgerkrig.

Ud over Syrien-krigerne blev en elev fra Langkær også i 2012 anholdt og senere dømt efter terrorloven for at yde støtte til den somaliske terrorbevægelse al Shabab. Det oplyser Østjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Politiet i Aarhus kender med sikkerhed 27 Syrien-krigere fra deres område…

– Det er et ungdomsfænomen. Og mange af de unge er forholdsvis velfungerende, for det kræver noget at blive engageret og komme af sted, fortæller politikommissær Allan Aarslev fra Østjyllands Politi til Ekstra Bladet. …

– Jeg har hørt, at mange fra Langkær Gymnasium er taget til Syrien. Det er et sted, som er kendt for at have en gruppe med islamistiske holdninger. Men rekrutteringen foregår nok i højere grad i moskeen på Grimhøjvej, siger Naser Khader.”

(Koranlæseren VK fra Århus)

“Teksterne i islam adskiller sig klart fra de øvrige religioners tekster ved i højere grad at opfordre til vold og aggression over for anderledes troende. Der findes også direkte opfordringer til terror. … Hvis det er rigtigt, at mange muslimer opfatter Koranen som guds egne ord, der ikke kan fortolkes eller omformuleres, har vi et problem. Det er indiskutabelt, at teksterne opfordrer til vold og terror.” (Tina Magaard, ph.d)

(Jihadisten VK fra Århus)

(Jihadisten VK blandt kampfæller i al-Qaida-gruppen Den Islamiske Stat Irak og Levanten)

Oploadet Kl. 08:13 af Kim Møller — Direkte link30 kommentarer


25. januar 2014

Århus-borgmester Jacob Bundsgaard “opfordrer imamer, moskéens bestyrelse… til at tage ansvar”

Østjyllands Politi fortæller til Jyllands-Posten, at 22 ud af 27 Syrien-rejsende militante fra Århus har haft sin gang i Grimhøjvej-moskéen. Borgmester Jacob Bundsgaard har et veltrimmet skæg, men fatter tilsyneladende ikke, at moskéen fungerer som kasernebygning for islamistisk ideologi – Borgmester: Moské skal tage ansvar.

“Med denne nye viden kræver myndighederne nu, at folkene bag moskéen bidrager til at sikre, at færre unge aarhusianere ender som ‘kanonføde’ i Syrien, som borgmester Jacob Bundsgaard (S) udtrykker det, og bliver trænet i at lave terrorhandlinger, der kan ramme Aarhus.

‘Det giver grund til et helt særligt fokus på, hvad der sker i den moské. Moskéen er nødt til at reagere på det her, og vi vil selvfølgelig lægge pres på og meget skarpt opfordre til, at man handler. Vi er nødt til at se nogle initiativer, som viser både de unge og omverdenen, at de tager det her meget alvorligt,’ siger borgmesteren og opfordrer imamer, moskéens bestyrelse og øvrige folk omkring Grimhøjvej 7 til at tage ansvar.

[...]

Den køber Jacob Bundsgaard ikke:

‘De er nødt til at anerkende, at de enten er en del problemet eller en del af løsningen på det her.’”

Oploadet Kl. 11:35 af Kim Møller — Direkte link52 kommentarer


9. december 2013

Mette Frederiksen meldte sig som ung ind i ANC – støttede terrororganisation, der gjorde i bilbomber o.l.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen fortæller på Facebook, at hun i en alder af blot 12 år meldte sig ind i ANC. Børn er nemme ofre for indoktrinering, men det er nu alligevel tankevækkende, at en senere dansk minister er opvokset i et miljø hvor det tilsyneladende ikke var unormalt at en 6. klasses elev støttede en marxistisk oprørsbevægelse på et andet kontinent.

Mette Frederiksen må have meldt sig ind i ANC omkring 1989/1990, i umiddelbar forlængelse af en række ANC-bombninger mere eller mindre rettet mod civile i det offentlige rum. Herunder eksempelvis bilbomben ved retten i Krugersdorp, 17. marts 1988, der kostede tre mennesker livet.

“Jeg meldte mig ind i ANC, da jeg var 12 år gammel.” (Mette Frederiksen, 6. december 2013)

“Jeg meldte mig dengang ind i ANC. Det blev til et langdistance-medlemskab af ANC Youth League.” (Mette Frederiksen, 6. december 2013)

(ANC-terror i Krugersdorp, 17. marts 1988; Flere fotos)

ANC-terror i 80′erne: Church Street West, Pretoria, 20. maj 1983; Amanzimtoti Shopping complex KZN, 23. december 1985; Durban Pick ‘n Pay shopping complex, 1. september 1986; Pretoria Sterland movie complex, 16. april 1988; Johannesburg Magistrate’s Court, 20. maj 1987; Roodepoort Standard Bank, 3. juni 1988.

Oploadet Kl. 09:01 af Kim Møller — Direkte link65 kommentarer


16. november 2013

DSU & Enhedslisten samarbejder med venstreradikale: Redox-talsmand til Krystalnat-demo i Svendborg

Lørdag var 75 årsdag for Krystalnatten, og vanen tro havde den yderste venstrefløj indkaldt til demonstrationer. I Svendborg foregik det under parolen ‘Aldrig mere en krystalnat – Nej til racisme og fremmedhad’, med gæstetale af Redox-talsmanden Simon Bünger Paulsen. Arrangørerne var de sædvanlige venstreradikale organisationer, det være sig Anti Racistisk Netværk, SOS mod Racisme og Socialistisk UngdomsFront (SUF), men også Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) – eneste ikke-totalitære islæt.

Ovenstående er værd at huske på, nu hvor DSU i København kritiserer Enhedslistens seneste samarbejde med militante venstreradikale, herunder Antifascistisk Aktion (AFA).

“Enhedslisten er i rigtigt dårligt selskab…” (Lars Aslan Rasmussen, Socialdemokraten; BT)

(DSU Københavnerkredsen på Facebook, 15. november 2013)

Venstreradikale Svendborg.

Flere markante profiler fra den yderste venstrefløj stammer fra Svendborg, herunder nævnte Redox-talsmand, der tidligere gik under alias’et ‘Bomberman’, og åbent støttede politisk vold, eks. med kommentarer som “Make a smashhit-Kill a fascist”. En anden af byens venstreradikale sønner er Charlie Emil Krautwald, der startede i Socialistisk Ungdomsfront, senere blev aktiv i Internationalt Forum (IF), og blandt andet er involveret i Produktionskollektivet Opbrud, sidstnævnte med Büngers gamle klassekampfælle fra Svendborg Ungdomsråd, Rasmus Emil Preston, samt AR, tiltalt for politisk vold i den igangværende retsag mod AFA/Redox.

Natten til lørdag smadrede ukendte facadevinduer til Enhedslistens ‘valgbutik’ i Møllergade, og Enhedslistens spidskandidat Jesper Kiel, forklarede på TV2 Fyn, at det var måtte være på grund af Krystalnat-arrangementet mod fremmedhad. Jesper Kiel, der tidligere selv var aktiv på gadeplan, fortalte ikke at Enhedslisten blandt andet deler lokaler med SUF og IF, og det var fra denne adresse AFA tilbage i 2010 købte domænet for Århus-mobiliseringen ‘Good Night White Pride’. Forhistorien og det åbne samarbejde med AFA/Redox er nok motivet, ikke Enhedslistens officielle kamp mod fremmedhad.

Hvis Enhedslisten vil kæmpe jødernes sag, så behøvede de ikke demonstrere – de kunne ordne det internt. Spidskandidaten har selv en fortid i IF, der under navnet Foreningen Oprør prøvede terrorlovgivningen af med støtte til PFLP. Enhedslisten og flere venstreradikale organisationer på adressen i Møllergade støtter på samme måde Boykot Israel-kampagnen, herunder SUF og SUF-aktivisten Charlie Emil Krautwald, der i forbindelse med en Boykot Israel-happening anvendte alias’et ‘Kommando Abu Ali Mustapha’. Navnet et taget fra PFLP’s tidligere leder, der stod bag ti terrorangreb i Israel, de fleste med bilbomber rettet mod civile.

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

Næste side »