26. april 2015

Jihad: “… håndtegnet bekræfter deres troskab over for en ideologi, som kræver ødelæggelse af Vesten”

Under en netop afholdt anti-terrorkonference i London advarede sikkerhedschef i NATO Jamie Shea om, at Islamisk Stat smugler jihadister ind i Europa forklædt som bådflygtninge. Konferencen sluttede tirsdag. Dagen efter kunne man se en reddet bådflygtning med den berømte ‘tawheed-finger’ på TV2 News. Fra en interessant artikel om håndtegn på Kommunikationsforum – De vigtigste håndtegn i Mellemøsten lige nu

“Brugen af håndtegn er ikke noget nyt. De er altid blevet brugt i politik. Tænk bare på Hitler og det måske bedst kendte håndtegn i vores historie: nazisternes heilen. Inden for det sidste år har IS, deres modstander og Det Muslimske Broderskab i Egypten brugt håndtegn til at symbolisere komplekse politiske budskaber. Vi kigger nærmere på fire af dem.

En strakt pegefinger har været en måde at vise sin tro på Allahs enhed for mange muslimer. For jihadister er det også et tegn på teologisk herredømme og militær dominans. … IS benytter én strakt pegefinger til at referere til deres tro på én gud, hvilket er en central del af islam. At Allah er én, betyder, at han ikke kan deles op i mindre enheder. Ligesom man ikke kan sidestille eller sammenligne nogen med ham. Dette indikerer også den muslimske afstandtagen til kristendommens opfattelse af Gud, Jesus og Helligånden som en treenighed.

Mange muslimer har længe knyttet en fremvist pegefinger med troen på én gud. Håndtegnet er blevet brugt i forskellige sammenhænge, lige fra daglige bønner til konverteringer. Men for IS symboliserer håndtegnet mere end blot troen på Allahs enhed. Jihadisterne afviser ikke-fundamentalistiske regimer som afgudsdyrkelse, og håndtegnet bekræfter deres troskab over for en ideologi, som kræver ødelæggelse af Vesten. Ved at hæve pegefingeren sender IS budskabet om teologisk herredømme og militær dominans, og når potentielle IS-rekrutter i den vestlige verden ser håndtegnet, bliver de mindet om IS’ ambitioner og mål.”

(Bådflygtning på TV2 News, 23. april 2015)

Oploadet Kl. 14:21 af Kim Møller — Direkte link27 kommentarer


22. april 2015

Morten Kjærum: “… vi har brug for indvandring, hvis Europa fortsat skal være et dynamisk… samfund”

Når nu karrierehumanisten ikke skelner mellem flygtninge og indvandrere, så får man nemt den tanke, at det udelukkende handler om at smadre Europa indefra. Kronik af fantasten Morten Kjærum i Berlingske – ‘Vi har brug for indvandring’.

“Tragedien i Middelhavet illustrerer, at Europa ikke bare står med et gigantisk dilemma, men også ved en korsvej. Vi har aldrig for alvor taget diskussionen om, hvad det er for et Europa, vi gerne vil have.

Det mener Morten Kjærum, som har arbejdet med menneskerettigheder i Europa i tre årtier. Han er netop gået af som direktør for EUs Agentur for Grundlæggende Rettigheder for at tiltræde stillingen som direktør for det svenske Raoul Wallenberg Instituttet for Menneskerettigheder og Humanitær Ret.

Mandag talte han i Rom om netop flygtningestrømme og menneskerettigheder på et møde med Europas parlamentsformænd.

‘Igennem de seneste 20 år har vi haft en meget polariseret diskussion om indvandring, som vi er ved at bevæge os ud af. Det er ved at gå op for flere og flere, at vi har brug for indvandring, hvis Europa fortsat skal være et dynamisk og levende samfund,’ mener Morten Kjærum.

[…]

Men mange muslimske indvandrere søger ind i kulturelle og religiøse fællesskaber i Europa, som fjerner dem fra arbejdsmarkedet?

Jeg tror, at det har meget lidt at gøre med religion og kultur. Det er blevet et mantra. Det handler om, at vi skal se ud over deres kultur og religion og på den mangfoldighed, de udgør. Når vi ser på USA og Canada, så ved vi, at det kan lykkes.’

[…]

Men de indvandrere, der kommer til Europa har vel også selv et ansvar i forhold til at integrere sig og acceptere vores strukturer?

Jeg har altså ikke mødt nogen, som er kommet til et nyt samfund, fordi de gerne ville på socialhjælp. Det er ikke den bevidsthed, folk kommer med. Det er unge mennesker, der gerne vil noget. De har en vision med livet. Dem, der kaster sig ud i en rejse fra et sted i Afrika eller Syrien, er jo cremen af deres samfund. Selvfølgelig er der et individuelt ansvar, men vi skal passe på med at sige, at de ikke vil arbejde.’ …

Terroren i Paris og København har været med til at styrke modsætningerne. Mange mener, at der er en indbygget voldelig side af islam, og at der ikke blot er tale om nogle få radikaliserede?

‘Men hvis de begik terror i Jesu navn, ville du så også tage den slutning for gode varer. Vi skal ikke understøtte og acceptere islamisternes dagsorden. I stedet skal vi sige: I er nogle simple forbrydere, og som sådan vil I blive behandlet. Vi vil slet ikke købe jeres religiøse retorik. For vi mener, at det intet har med religion at gøre. Slut, færdig. Så piller du hele det guddommelige af deres drejebog.'”

Oploadet Kl. 06:16 af Kim Møller — Direkte link24 kommentarer

Morani ya Simba om ‘Occams Razor’: Islam debatten og den videnskabelige metode

Tilsendt tekst fra ‘Morani ya Simba’.

Islam debatten og den videnskabelige metode

Efter terrorangrebet i København i februar blev den konstante debat om islam og terror endnu mere intens. De fleste er vel efterhånden enige om at der er en reel terror trussel mod ikke bare Danmark men store dele af verden. Hvad der ikke er enighed om, er islams rolle i den trussel.

Hvis vi ignorer de få ‘die-hards’ der benægter at der reelt er en voksende og seriøs terror trussel, er der groft to ’skoler’’ til at forklare truslens ætiologi (årsag): den ene skole mener at det skyldes fattigdom, diskrimination, marginalisering, racisme og andre uretfærdigheder begået mod de der begår terror. Den anden skole mener at der er en direkte sammenhæng mellem islams lære, i koranen, haditherne og imamers prædiken, og så terror angreb.

I videnskaben bruges der et princip til at skelne mellem to konkurrerende forklaringsmodeller hvis man ikke direkte kan afprøve dem mod hinanden. Dette princip kaldes ‘Occam’s razor’ eller Occams skraber om man vil. Det betyder at, alt andet lige, vil den mere enkle forklaring have større sandsynlighed for at være rigtig. Det betyder ikke at den mere enkle model er rigtig og Occam’s razor er ikke et bevis. Det betyder bare at hvis man ikke iøvrigt kan vælge imellem dem, er det den der mest sandsynligt forklarer hvad man ser. Dette skyldes at den er afhængig af færre antagelser som hver især kan være rigtige eller forkerte, altså at der er færre måder den kan være forkert på, så at sige. Man kan også sige at dette princip er det der gør ’søforklaringer’ utroværdige, netop fordi de kræver alle disse ‘tilfældige’ begivenheder man er nødt til at tro var rigtige og som ‘helt tilfældigt’ gjorde at den ellers usandsynlige ’søforklaring’ var sand eller troværdig. Det handler således her om sandsynligheder, ikke sikre beviser (men det gør en meget stor del af den videnskabelige metode iøvrigt også idet man bruger statistik til at ‘bevise’ noget og dermed sjældent ‘beviser’ noget i videnskaben i den forstand matematikere forstår ‘beviser’).

Før vi går videre vil jeg postulere, uden yderligere bevisførsel (som er let tilgængelig på nettet og andre steder, for tvivlere og ville føre dette indlæg i en anden retning), at muslimer er uforholdsmæssigt repræsenteret blandt folk der begår terror i særdeleshed og blandt gerningsmænd til voldsforbrydelser mere alment men mindre prominent.

Hvis man accepterer postulatet om at muslimer er uforholdsmæssigt involveret i terror som et faktum, kan vi se på de to måder dette forklares på. Den ene skole insisterer på at det ikke har noget med islams natur at gøre. Den kommer med lange forklaringer på mangel på jobs, mangel på uddannelse, mangel på demokrati og almene uretfærdigheder begået mod muslimer. Den postulerer desuden, ofte implicit, at de muslimer der har begået terror og massemord, må have ’misforstået’ islam på een eller anden måde siden de begår disse gerninger. Derfra sluttes at de er direkte ‘anti-islamiske’. Dette har været særligt tydeligt i forbindelse med ‘Islamisk Stats’ forbrydelser. Det påpeges desuden at ikke-muslimer også har begået terror og særligt fire eksempler fremhæves ofte; Oklahoma City bombningen i 1995 af Timothy McVeigh og Terry Nichols, nedskydning af abort-læger i USA af kristne ekstremister, den kristne Lord’s Resistance Army i Uganda der har begået enorme grusomheder og ikke mindst korstogene for 800 år siden. Og ikke mindst fremhæves det at de fleste ofre for islamisk terror er andre muslimer. Den anden skole peger på islams tekster og imamers prædikener som centrale for muslimers involvering i terror og de samme kilders hadske tale mod ‘vantro’, dvs ikke-muslimer, som vigtige for at forstå muslimers overrepræsentation blandt voldskriminelle.

Vi står derfor med to principielt forskellige hypoteser for forklaringen på problemet med konflikt mellem muslimer og ikke-muslimer og de førstes angreb på de sidste. Som videnskabsmand forstår jeg primært videnskab som undersøgelsen af og forklaringer på virkeligheden, der kan efterprøves og føres direkte tilbage til fakta der kan dokumenteres (og ideelt kan forudsige flere dokumenterbare fakta ud fra den forklaring, eller ‘model’, af virkeligheden der opstilles). Og der er ingen principiel grund til at denne fremgangsmåde ikke kan bruges til at sammenligne de to forskellige forklaringsmodeller på årsagen til islamisk terror.

Og hvis vi bruger Occam’s razor, kan vi sammenligne de to forklaringer. Den ’sociologiske’, kræver at vi antager at muslimer bliver ramt af racisme, af uforskyldt fattigdom og anden uretfærdighed, som ikke ser ud til at ramme kinesere, vietnamesere, hinduer, sikher, jøder eller andre mindretal i Vesten (for hvorfor skulle de så ikke lave terror og kriminalitet?) Den forklarer ikke noget om hvorfor islamiske samfund er så meget mere tyranniske og/eller økonomisk uvirksomme end kinesiske, indiske, vietnamesiske eller andre samfund der, modsat den muslimske verden, er i fuld gang med at modernisere sig. Den anden model antager at flere og flere muslimer tager deres islamiske tekster bogstaveligt og handler derefter og behøver strengt taget ikke flere antagelser. Med denne langt mere begrænsede antagelse, virker den som en langt stærkere forklaringsmodel.

Oploadet Kl. 05:52 af Kim Møller — Direkte link14 kommentarer
Arkiveret under:


20. april 2015

EU fordømmer IS-massemord på etiopiske kristne: “Det er et kriminelt misbrug af en nobel religion…”

Det må være passende at introducere historien herunder med et citat fra Aliens (1986): “I don’t know which species is worse. You don’t see them fucking each other over for a goddamn percentage.” Fra Jyllands-Posten – EU: Brutale IS-henrettelser er misbrug af nobel religion.

“Det vækker harme i både USA og EU, at den ekstremistiske bevægelse Islamisk Stat (IS) ifølge en nyligt offentliggjort video har henrettet 30 kristne etiopiere i Libyen.

– USA fordømmer på det kraftigste det brutale massemord af angiveligt etiopiske kristne i Libyen udført af IS-tilknyttede terrorister i landet, siger Bernadette Meehan, talskvinde for det nationale sikkerhedsråd, i en meddelelse fra Det Hvide Hus. …

– Dette er ikke et sammenstød mellem civilisationer eller en kamp mellem islam og Vesten. Det er et kriminelt misbrug af en nobel religion til at udføre terrorangreb i en kamp for magt, siger talskvinde Catherine Ray fra EU’s fælles udenrigstjeneste i en pressemeddelelse.

(Screencap fra Islamisk Stat-videoen ‘Until There Came To Them – Clear Evidence’; Tangentcode)

“Der findes ingen blandt Skriftens folk, der ikke vil tro på ham før hans død. På opstandelsens dag vil han vidne imod dem.” (Sura 4:159)

Oploadet Kl. 22:22 af Kim Møller — Direkte link12 kommentarer
Arkiveret under:

Støjberg antastet af fire arabere på tankstation: “Danskerluder… Bare vent til Islamisk Stat kommer!”

Selvom Inger Støjberg var i selskab med hendes søn, da hun blev antastet af fire arabisktalende sent i går aftes, så har hun ikke skrevet et eneste ord om det på Facebook. Måske har hun lært at sandheden er ilde hørt, jvf. biograf-episoden for blot to måneder siden. Fra BT, der har talt med flere vidner – Endnu et vidne står frem efter verbalt overfald på Støjberg: De kaldte hende ‘danskerluder’.

‘Først kalder de Inger Støjberg for ‘danskerluder’. Det reagerer hun ikke på. Men derefter begynder de at svine danske soldater til. De siger, de er terrorister og mordere. Det kan hun tydeligvis ikke lide at høre’

Sådan fortæller et nyt vidne til BT, der overværede optrinnet foran Q8-tankstationen ved Storebæltsbroen søndag aften. Venstres politiske ordfører Inger Støjberg blev verbalt overfaldet af fire fyre med indvandrerbaggrund, der beskrives som robuste og i 20’erne. …

‘Det eskalerer, da ham, der er mest hidsig. gentager sin pointe og hæver stemmen. Hvis ikke han havde haft de tre andre med sig, der var klogere end ham selv, så tror jeg, han havde overfaldet hende. De andre tre holder ham tilbage. De taler meget arabisk – også til hende’, fortæller vidnet. …

‘Til sidst søger Inter Støjberg ned mod sin bil, Det er der konfrontation fortsætter, fordi hun har et ’støt danske soldater’-sløjfe på sin bil. Den mest hidsige af de fire mænd forsøger at ridse bilen med den. …’, fortæller vidnet videre.

Da Inger Støjberg sætter sig ind i bilen, står den mest højtrøstende af de fire mænd oppe i hovedet på hende og råber ‘Bare vent til Islamisk Stat kommer!‘. Og derefter: ‘Vil du være min valentine?’, med henvisning til datoen 14 februar, hvor Omar El Hussein dræbte to mennesker i København…

(Inger Støjberg på Facebook. 15. april 2015)

“… du er en hedning. Du kan bare vente, til Islamisk Stat kommer” (Ukendt araber til vidne, BT, 20. april 2015)

Oploadet Kl. 20:26 af Kim Møller — Direkte link38 kommentarer


16. april 2015

Trusler ved Krudttønden: “Alle tegnere skal dø”, “Snart vil Danmark blive ramt af terrorangreb…”

Østerbro Avis fortæller, at ukendte personer natten til tirsdag d. 7. april har fjernet blomster og breve fra blomsterkummen foran kulturhuset Krudttønden, og ophængt flere plakater med truslen citeret herunder. Sammenhold budskabet med “Alle tegner(e) skal dø”-graffitien på Krudttøndens facade, få dage efter terrorangrebet for et par måneder siden. Vi går spændende tider i møde.

“Snart vil Danmark blive ramt af terrorangreb der vil få der skete den 14. februar til at ligne drengestreger – glæd jer :)” (Østerbro Avis, 15. april 2015, s. 3)

(Graffiti på Krudttønden, kort efter terrorangrebet; Foto: Den Frie)

Oploadet Kl. 06:47 af Kim Møller — Direkte link30 kommentarer


14. april 2015

Apropos apartheid: Kun muslimer på Tempelpladsen kl. 11.00 – Muslimske kvinder hetzer jøder (video)

For nogle uger siden var Johanne Schmidt-Nielsen (Enhedslisten), Maja Panduro (Socialdemokraterne) og Jakob Engel-Schmidt (Venstre) en tur i Israel inviteret af Folkekirkens Nødhjælp. Det gav blandt andet en artikel i Berlingske, hvor sidstnævnte associerede forholdene for muslimer med forholdene under apartheid.

Opholdet på Vestbredden og i Østjerusalem varede fem dage, fra fredag den 27. marts til tirsdag den 2. april. En veninde var i Israel i samme periode, og optog en lille stemningsvideo på Tempelpladsen i det østlige Jerusalem, mandag den 30. marts om formiddagen. Tre-fire jøder chikaneres med tilråb af en større gruppe tildækkede muslimske kvinder: ‘Allah u-akbar’. Kilden fortæller i øvrigt, at ikke-muslimer ikke må være på Tempelpladsen klokken 11.00 på grund af muslimsk bøn.

(Tempelpladsen i Jerusalem, 30. marts 2015; Youtube)

“Vi forestiller os, at selv om det er en svær konflikt, så er Israel et demokratisk land, som selvfølgelig overholder menneskerettighederne. Og som selvfølgelig ikke kan finde på at indføre et system, der de facto minder om apartheid.” (Jakob Engel-Schmidt, Venstre)8. april 2015

P1 om Garissa: Terroristerne kunne se hvem der var (somaliske) muslimer ‘og så blev de henrettet’

Virkeligheden gør det ikke nemt for P1, men der er jo altid ideologien at falde tilbage på. Når muslimer myrder, skæres det faktuelle ned til et absolut minimum, og i stedet rettes fokus på alt andet end det faktum at gerningsmændene er Koran-tro muslimer og ofrene ikke-muslimer.

Spørgsmålene er mange. Hvorfor greb sikkerhedsstyrkerne ind så sent, bombninger af al-Shabaab er hjælper ikke, og hvad kan man gøre for at bedre de økonomiske forhold for etniske somaliere bosat i det nordøstlige Kenya. Er det udtryk for strukturel racisme mod afrikanere, at vestlige medier fokuserer mere på terrorangreb i København og Frankrig og mere i samme stil. Journalist Thomas Amter freelancer for flere medier, herunder borgerlige Berlingske.

Fra gårsdagens indslag i Orientering på P1 – Terror i Kenya har dræbt 148.

Vært: Her i påsken blev Kenya ramt af det værste terrorangreb i mange år. Det her er lyden af skud der blev affyret, da den islamistiske terrororganisation al-Shabaab skærtorsdag angreb Garissa University i det nordlige Kenya. Et er lyden, noget andet er billeder på sociale medier af dræbte unge mennesker liggende nærmest i bunker på sovesale og lokaler rundt om på universitetet. 148 mennesker blev dræbt. Og i Kenya stiger vreden over terrorangrebets grusomhed, og over at sikkerhedsstyrkerne var meget lang tid om at gribe ind. Med fra Kenya har vi Thomas Amter… Universitetet var belejret af terrorister i femten timer. Hvad var det præcist der skete?

Thomas Amter, journalist: Altså, det var en frygtelig situation, hvor vi bevægede os op så tæt vi kunne på universitetet, og som du siger, så var det fuldstændigt omringet af soldater og folk der forsøgte at flygte fra området. Klokken cirka fem om morgenen, kom de her bevæbnede gerningsmænd ind på området. Skød to af de vagter som var blevet sat op. Universitetet har normalt ikke, og det har de fleste universiteter her i Kenya, ikke bevæbnede vagter, men regeringen havde beordret to paramilitære vagter til at holde vagt. De blev skudt. Og derefter bevægede de sig simpelthen fra rum til rum, fra bygning til bygning, og skød hvem der kom foran dem. Og kort efter begyndte man at samle de kristne og de muslimske studerende for sig, og man gjorde det ved, at få dem til at recitere, hvad hedder det – ting fra Koranen, men også, at man kan se mere eller mindre på befolkningen i den nordlige østlige del af Kenya er af den somaliske etniske herkomst. Så man kan næsten også se hvem der muligvis er muslimer, og så blev de henrettet.

Vært: Flere af de studerende som lykkedes at slippe ud, er blevet interviewet til internationale medier… Du har selv interviewet flere af de studerende. Hvad er det for historier som de fortæller?

Thomas Amter: … en ung mand fortæller, hvordan han gemte sig under en seng, sammen med andre af hans studerende. De blev så skudt, han blev af en eller anden mirakuløs årsag ikke ramt af kugler, og kunne så snige sig ud og gemme sig… og smøre sig ind i blod fra hans kammerater… og lade som om han var død.

(Garissa University, Kenya, 2. april 2015)

Vært: Regeringen har forsøgt at svare igen. Den har sendt fly på vingerne, angrebet hvad den kalder træningslejre for al-Shabaab. Er der nogen tegn på at det har haft en effekt?

Thomas Amter: Nej, det har de gjort igennem de sidste mange år, også efter det forfærdelige angreb på Westgate-indkøbscenteret, og det gør de ligesom, hvis jeg må sige, mere eller mindre som et tragisk farce. Altså i et pr-øjemed. Det er mere vigtigt for Uhuru Kenyatta at se ud som om han gør noget, og er hård og stålfast i sine militære operationer, og har sagt at de vil fortsætte med de her militære operationer, men der er meget få rapporter indefra Somalia om hvad de egentligt rammer, og vi ved at al-Shabaab er under pres, og ikke den her organisation der har haft de her store lejre, førhen som de har haft. Så mange mener, at de simpelthen flytter sig fra de her små landsbyer, som de befinder sig.

Vært: Thomas Amter. I vores del af verden er der mange der har bemærket, at især på sociale medier, forskellen på den reaktion og opmærksomhed der har været omkring det her angreb, i forhold til den opmærksomhed der blev viet angreb som det i København for nogle uger siden, og måneden før i Paris, altså mod Charlie Hebdo. Og har peget på den enorme forskel, hvor angrebet i Kenya nærmest var notestof i den her del af verden. Er det også det kenyanerne oplever?

Thomas Amter: Ja, det er fuldstændig det kenyanerne siger… Folk undrer sig over at, ikke bare europæiske og amerikanske ledere, men også afrikanske ledere, hvorfor de ikke viser samme sympati. Er det fordi afrikanere ikke tæller så meget som europæere eller amerikanere? Det er spørgsmålet.

Vært: Kommer det her til at forandre noget i Kenya? På samme måde som vi nu opfatter terrortruslen mod Danmark, vores terrorlovgivning og alt muligt. Kommer det her til at forandre noget i Kenya?

Thomas Amter: Nej, ikke rigtigt. Der har været nogle forskellige lovgivningsændringer, der bliver sendt nogle flere soldater ud og ditten og datten, nogle småting hist og her, desværre er det eneste forandret ved det, at spændingen mellem de forskellige samfund, altså det muslimske samfund, de etniske somaliere, og dem der ikke er etniske somaliere, oppe i det nordøstlige område, det er virkelig det man skal kigge på i øjeblikket. Flere peger på at bomber og kanoner ikke er løsningen, men det er simpelthen et spørgsmål om politisk, og ikke mindst også økonomisk at skabe muligheder for unge mennesker oppe i det nordøstlige Kenya.

Vært: Thomas Amter… tak fordi du var med her.7. april 2015

DR3-dokumentar om ‘kontroversielle’ Pegida – Fra Fremskridtspartiet til terrordømt fremskridtsmand

Gårsdagens udgave af Vice på DR3, der har til formål at komme bag om ‘kontroversielle danske miljøer og grupper’, havde i går fokus på Pegida, og det var helt uden substans, men trods alt bedre end man kunne forvente. Der er ikke noget kontroversielt over islamkritik, med mindre man har piercinger i ansigtet og lever for gadekampen.

Eneste der blev interviewet var Lars Grønbæk Larsen og Åsa Clausen Bjerg, der begge fortalte om deres fortid i Fremskridtspartiet. Anden del af dokumentaren omhandlede pudsigt nok manden kaldet ‘Den hvide terrorist’, den tidligere folketingskandidat for Fremskridtspartiet Uwe Jensen. Det kan være en tilfældighed, men når man til sidst ser omtalen af næste uges afsnit, og Modkrafts Rune Eltard-Sørensen brugt som en slags kommentator i forhold til venstreradikale gadekampe, så får man sine tvivl. DR Ung har alle dage været en rød bastion.

(Modstandere af kontroversiel islamkritik, Danmark, 2015)5. april 2015

Kenya: Al-Shabaab likviderer 147 på universitet – “If you were a Christian you were shot on the spot.”

Selvom hele 83 procent af indbyggerne i Kenya er kristne, så er flertallet i Garissa-området muslimer, og i stedet for oprette hashtag’et ‘Onekenya‘, burde det kristne Kenya forskanse og inddæmme efter israelsk forbillede. Fra Daily Mail – Up to 150 killed in Kenyan university massacre following al-Shabaab Easter Week raid….

“Up to 150 people have been murdered by masked al-Shabaab terrorists who stormed a Kenyan university and shot and beheaded Christians in the worst attack in the country in 17 years. The group raided the Garissa University College campus shortly after 5am local time yesterday, overwhelming guards and murdering people they suspected of being a Christian. …

The terrorists stuck mid-way through Holy Week, the most solemn period in the Christian calendar. Last night, the Christian students were planning to celebrate the Last Supper in preparation for Good Friday. Pictures on social media of one of the dorms showed bloodstained floors, bodies of male students and splintered wooden chairs. …

Student Omar Ibrahim told News24 Kenya: ‘I was in a group that was saved by the KDF (Kenya Defence Forces) just after 1pm.

‘We saw many many bodies, some did not have heads. I don’t know why someone would do such a thing.’

(Garissa University College i Kenya, 2. april 2015)

‘The gunmen were saying sisi ni al-Shabaab (Swaihi for we are al-Shabaab).’

Mr Wetangula said he could hear the gunmen interrogating fellow students hiding inside their rooms about their religion.

He said: ‘If you were a Christian you were shot on the spot. …, he said.

[…]

Mr Alanga said any students attending morning prayers at the university’s mosque at 5.30am were not attacked. …

Yesterday, Sheikh Abdiasis Abu Musab, al-Shabaab’s ‘military operations spokesman’, said: ‘We sorted people out and released the Muslims. ‘There are many dead bodies of Christians inside the building. We are also holding many Christians alive. ….'”

(#OneKenya på Twitter, 2. april 2015)

“Kenyanske præster, der ofte er blevet angrebet af militante islamister, frygter angreb på kirker i påsken og har hyret bevæbnede vagter under gudstjenesterne.” (Ekstra Bladet, 5. april 2015)

Oploadet Kl. 19:18 af Kim Møller — Direkte link31 kommentarer
Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

« Forrige sideNæste side » 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper