22. oktober 2019

Radikaliseret folkelighed: Extinction Rebellion bekender kulør – ‘Climate Struggle = Class Struggle’

Fornyligt bragte Konfront et langt angreb på ‘Extinction Rebellions action consensus’, der eksempelvis har fået dem til at undskylde voldelige aktioner. Klimakampen skulle være ‘interlinked’ med systemkritik, og klimaaktivister skulle være mere målrettet mod kapitalisme, og demokratiets normsæt.

Ligeom ‘Venligboerne’ lynhurtigt blev en NGO for åbne grænser, så indtager og radikaliserer den yderste venstrefløj systematisk folkelige bevægelser. “Hvis du ser nogle rigtig-rigtig nedefra mobiliserende bevægelser, så kan du altid være sikker på, at der sidder en kommunist i toppen.”, som SF’eren Margrethe Auken formulerede det. Vi så det under COP15 for ti år siden, og højrefløjen ser det på forskellige måder på gadeplan.

Herunder et foto delt af Extinction Rebellion Danmark: ‘Climate Struggle = Class Struggle’. Ligesom ‘MeToo’-bølgen på mange måder var en kamp imod den hvide mand, LGBT-hysteriet en kamp mod gældende normer og ‘anti-racismen’ en kamp imod den hvide majoritet, så er klimakampen i praksis en kamp for global økonomisk omfordeling. Højere skattere til arbejdende danskere. For miljøets skyld… og arbejderklassen.

“How do we shift from being an overwhelmingly white and middle-class movement to centring those who have been excluded? And without tokenism, or requiring disabled, working class and people of colour to do the work that those with more privilege should have done long ago? “ (XR Scotland, citeret af Extinction Rebellion Danmark)

(XR Rebellion Scotland-billede, delt af Extinction Rebellion Danmark, 20. oktober 2019)16. oktober 2019

Journalist Laura Na Blankholm forsvarer hærværk: “Anahita Malakians er ikke blot et stakkels offer…”

Selvom den revolutionære venstrefløj er langt fra Revolutionen, så har de trods alt opbygget en fasttømret subkultur bestående af dedikerede aktivister. Det er en fordel, når man skal finde en fest i 2200 fredag aften, men en stor ulempe, når man kommunikerer med folk der ikke har drukket af kommunismens eliksir.

Kommentar af en Albert Scherfig (oldebarn af kommunisten Hans Scherfig), og Laura Na Blankholm i Dagbladet Inormation. Hun har tidligere lavet dokumentarer om højrefløjen for P1, mens hun var tilknyttet venstreekstreme Modkraft, men fastholder alligevel at postulerede voldelige højreekstremister behandles stedmoderligt af det officielle Danmark. Set på Information.dk – Forsvar for Anahita Malakians bruger frihedsrettigheder som en tankeløs floskel.

“Et svimlende antal offentlige personer har stået i kø for at tage afstand til hærværk siden den negative omtale af og anslagene imod burgerrestauranten på Nørrebro i København, hvor Anahita Malakians fra Nye Borgerlige var bestyrer.

Anahita Malakians er ikke blot et stakkels offer og en familiemor, der nu har følt sig tvunget til at opsige sin stilling som forretningsdrivende i sit lokalmiljø. Ifølge Anahita Malakians er hendes politiske kandidatur for Nye Borgerlige udledt af hendes flugt fra præstestyret i Iran og en forestilling om, at farlig islamisering også er en udbredt trussel i Danmark.

Nørrebro er ikke et neutralt sted, og det er ikke svært at forudse, at Anahita Malakians bestyrerjob på en lokal burgercafé af nogle bliver betragtet som en provokation. …

I Danmark føres en blind moralsk justits, der forsvarer alt fra den yderste højrefløj, også selv om det er opfordring til politisk vold mod minoriteter. Dette forsvar bæres oftest frem af argumentet om, at et forbud mod ekstremistiske ytringer eller handlinger fra højrefløjen betyder en krænkelse af frihedsrettigheder, der truer det højt besungne demokrati. … Magtanalysen er totalt fraværende.

Når den xenofobiske højrefløj kan anses som politisk legitim og noget, der indædt kan forsvares med moral, forvandles ideer om ytringsfrihed og retsstat til tankeløse floskler.10. oktober 2019

Poya Pakzad, rådgiver for Enhedslisten: Angreb på NB-politikers arbejdsplads var taktisk uklogt, men…

Onsdagens P1 Debat havde Anahita Malakians’ erfaringer med Nørrebro som emne, og det blev interessant efter godt tyve minutter, da en lytter ringede ind og fortalte at en bekendt af ham var blevet chikaneret af Redox. Gæsterne var på den ene side Enhedslistens Rosa Lund (der tidl. delte adresse med Redox’ Tue Jakobsen), og den tidligere Radio24syv-vært Poya Pakzad, der fornyligt blev ansat som politisk-økonomisk rådgiver for Enhedslisten. Han er også redaktør for Eftertryk, et magasin der har ‘en samarbejdsaftale’ med Konfront, der indledte hetzen. På den anden side af retsstaten var Nye Borgerliges Pernille Vermund, og Weekendavisens Søren K. Villemoes.

Jeg har tidligere blogget om Poya Pakzad, der typisk forsøger at dække sit venstreekstreme udgangspunkt med akademisk udenomssnak. Han mente dennegang at Antifascistisk Aktion og Researchkollektivet Redox formentligt har ‘ærbare hensigter’, og tog kun afstand fra hærværket mod The Barn af taktiske årsager. Det var en tabersag for anti-racismen, men kunne i princippet forsvares etisk og moralsk. Flere tvetydige formuleringer, der nu diskuteres på sociale medier, men ikke af Pakzak selv – han lukkede sine profiler onsdag aften. Hør med her.

Poya Pakzad, Enhedslisten mv.: … jeg ser ikke nogen dyd i at underkende de her problemer, som der bør gøres noget ved. Hvis vi går tilbage til de midler der bliver taget i brug, de udemokratiske midler såsom at kaste med – hærværk og den slags der, så sagde Søren før, at han ikke så meget var optaget af det taktiske, men det moralske, det etiske spørgsmål her. Og jeg mener ikke, at man så nydeligt kan inddele de to ting, jeg mener de hænger sammen. Det perspektiv jeg kommer – mange af de her ofte unge mennesker, som er en del af de her bevægelser, eller identificerer sig med dem på sociale medier, det er nogen som blandt andet AFA eller Redox eller andre venstrebevægelser, har formået at opsuge og omsætte deres aktivisme i hvad de selv formentligt, de har formentligt ærbare hensigter. Jeg mener det er et vigtigt motiv, at bekæmpe racisme. Og hvis det er den opfattelse de har, hvis de mener at de skal bekæmpe racisme, så skal de også forklare sig. De har ansvaret for at anskueliggøre hvad de mener, at sådan en hærværksaktion ville afstedkomme. Og så er det venstrefløjens opgave, for venstrefløjens formål er jo også at bekæmpe racisme, det er at være bedre til at opsuge nogle af de kræfter her og lave opbyggelige aktioner i stedet for.

Søren K. Villemoes, Weekendavisen: – Det er jo ikke et taktisk spørgsmål. Grundprincippet er etisk og principielt. Det handler om at man mener der gælder særlige regler for en selv, og nogle helt andre regler for andre. Det handler om at vold er okay mod dem, men ikke mod os. Det handler om at vi godt må bestemme hvor de bor. De må ikke bestemme hvor vi bor. Om det virker eller ej i kampen mod racismen er sekundært. Det her handler om at der er noget helt grundlæggende moralsk forkert. Det kan godt være at de har gode hensigter, og ikke er onde mennesker, men etisk er det simpelthen bare forkert.

Poya Pakzad: Indvendingen er der jo, at hvis det nu var tilfældet – hvad det selvfølgelig ikke er – at det at kaste en sten gennem en rude på en tidligere Nye Borgerlige-politikers private arbejdsplads, hvis det rent faktisk bevirkede, at man fik kæmpet racismen tilbage og støttede en masse af de mennesker, som var genstand for racisme i vores samfund, jamen så mener jeg at det at kaste en sten ind gennem en rude, falder langt under bagatelgrænsen. … altså vi går i krig i Irak.

(Poya Pakzads nu lukkede Twitter-profil)23. september 2019

‘Alle hvide mennesker er racister’ skrev venstreekstremist: Skal undervise i ’strukturel racisme’ på KU

Tobias Petersen fra Reel Ligestilling har set nærmere på venstreekstremisten Mica Oh, der også kalder sig ‘Den Intersektionelle Feminist’. Hun er faktisk længere ude end det umiddelbart fremgår af artiklen. Hun sympatiserer åbent med ‘anti-racistisk’ vold, og da alle hvide efter hendes opfattelse er født racistiske qua deres hudfarve, så kan det tolkes som en opfordring til vold. Hun er dog ikke blokeret på Facebook, men er ligefrem blevet ansat af Københavns Universitet til et forelæse om ’strukturel racisme’. Læs det hele hos Reel Ligestilling – Feminist, der mener, at alle hvide mennesker er racister, skal undervise på Københavns Universitet – i racisme.

“Kvinden bag Facebook-siden ’Hende Den Intersektionelle Feminist’, Mica Oh, skal i oktober undervise i strukturel racisme, sort litteratur og anti-racisme på Københavns Universitet. …

Mica Oh underviser i forvejen hos UNION, det tidligere Verdenskulturcentret, som finansieres af Københavns Kommune. Her har hendes foredrag titlen ’Strukturel racisme – Er alle hvide mennesker racister?’

En titel, det først fik i maj i år. Indtil da var titlen slet og ret ’Alle hvide mennesker er racister’.

Sin opfattelse af hvide mennesker som racister har Mica Oh desuden gentagne gange ytret på sociale medier i form af hashtagget #allehvidemenneskererracister. Og heller ikke i udtalelser til pressen har Mica Oh lagt skjul på, hvad hun mener om hvide mennesker.

‘Alle hvide mennesker er racister, og den bliver I nødt til at æde’, sagde hun til Vice i august 2018.

… Københavns Universitet har foreløbig ikke meldt noget ud om Mica Ohs undervisning i oktober. Det er således uvist, hvilken slags undervisning der er tale om, og på hvilket fakultet den skal foregå.

Det har af samme grund ikke været muligt at spørge Københavns Universitet, hvorfor det har valgt at tilknytte en person, der mener, at alle hvide mennesker er racister, som racismeunderviser.”

(Mica Oh aka. ‘Hende Den Intersektionelle Feminist’, Facebook, 17. april 2019)

(Mica Oh med voldsforherligende AFA-propaganda, ‘Antifascistisk 1. maj’, Facebook, 1. maj 2019)18. september 2019

24syv om dømt AFA-tilknyttede: “… Sikkerheds-ekspert og digitaliseringskonsulent Johan Thillemann”

AFA-leder Andreas Rasmussen fik i 2014 en længerevarende fængselsdom for sine ulovlige aktiviteter for AFA/Redox, og skrev som journalist efterfølgende artikler til Dagbladet Information der problematiserede politiets brug af telefonselskabernes masteoplysninger. Det har ingen direkte relevans, men dog interessant at Rigspolitiet forleden indrømmede, at de siden 2012 ‘kan’ have anvendt ‘beskadiget teledata’ som beviser.

Andreas Rasmussen havde adresse i et venstreradikalt kollektiv, hvor han blandt andet boede sammen med Johan Kjær Thillemann, der blev landskendt, da han i 2015 fik seks måneders fængsel for hacking af politiets register mv. Samme sted boede også krypteringseksperten Aslak Ransby, der i 2017 var ekspert i Anders Kjærulffs ‘Aflyttet’ på Radio24syv, i et program med overskriften ‘Privatliv i en digital tid‘.

Året forinden blev Johan Kjær Thillemann udnævnt til fast ‘Sikkerheds-ekspert og digitaliseringskonsulent’ i samme program. Det handler blandet andet om ‘logning‘ af teleoplysninger, og så sent som i søndags kunne man høre ham i egenskab af ‘disruptions- og digitaliserings ekspert’. Den yderste venstrefløj står skulder ved skulder med mediebranchens røde, alt imens politikerne dyrker det såkaldte ‘armslængdeprincip’.

(Johan Kjær Thillemann, ‘Sikkerheds-ekspert og digitaliseringskonsulent’ på Radio24syv, 2016-)

Mere

“… alt indikerer, at den sigtede IT-specialist i danmarkshistoriens største hackersag har haft Redox i sine nære omgangskreds. Særligt interessant bliver det selvfølgelig, når det hackede materiale inkluderer ‘500.000 oplysninger fra politiets registre, som indeholder cpr-numre, kriminelle anmærkninger, journalnumre og anden data, som kan identificere straffede personer’.” (Uriasposten)

“Indtil han blev sat bag tremmer, holdt han til i venstreradikale – også kaldet autonome – kredse på Nørrebro i København… Han kom ind i centrum af miljøet, da han i slutningen af 2010 flyttede ind i et kollektiv nær Blågårdsgade, hvor også en ledende skikkelse på den yderste venstrefløj havde adresse.” (Politiken)17. september 2019

Kommunister og venstreradikale maner til klassekamp i 3F-regi: “Frit fagforeningsvalg? Ikke hos os!”

3F-toppen forsikrer, at fagforeningen respekterer gældende dansk lov, men man skal ikke langt ned i rækkerne før jungleloven hersker. Den meget omtalte fagforening i Kastrup står i nær forbindelse med den socialdemokratiske beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, og han ved ganske udemærket at de officielle vedtægter for 3F-klubben, påpeger at ‘alle Ekspeditionsarbejdere i SAS skal være medlem af klubben’. Meld dig ind ellers…

(Collage: Ekspeditions Arbejdernes Klub, SAS ground handling, Vedtægter, 2019)

180 Grader fortæller (Se evt.), at 3F Bygge-, Jord-, og Miljøarbejdernes Fagforening i Valby tidligere på året afholdt en konference for ‘militante venstreekstremister’ herunder Revolutionære Antifascister, og selvom det ideologiske aspekt er lige under overfladen, så går det hen over hovedet på de store medier. Man tænker sit.

Hvis man ser på Facebook-gruppen ‘Nej til 42 timer – VORES OK20‘, så er adskillige lokalafdelinger eksplicitte i deres støtte til 3F-afdelingens lovbrud. Det gælder eksempelvis Stilladsarbejdernes Landsklub, hvis formand Jacob Jespersen sidste år holdt oplæg ved et arrangement under det faglige udvalg i Kommunistisk Parti (KP).

(Stilladsarbejdernes Landsklub, 13. september 2019)

Medlem af Folketinget for Enhedslisten Henning Hyllested hører intet problematisk i Berlingskes lydfil, og pointerer at det kan blive nødvendigt med lidt hårdhed, hvis ‘manden er faktaresistent’. Han er tidligere havnearbejder, og var indtil for få år siden medlem af Danmarks Kommunistiske Parti.

“Hvis man står overfor en, der af princip ikke vil det, bliver man nødt til at blive hård i tonen… Jeg opfatter det ikke som specielt truende.” (Henning Hyllested, B.T. Metro, 16. september 2019, s. 6)

Murersvendenes Brancheklub i Nordjylland erklærer, at frit fagforeningsvalg er ‘de liberales drøm’, og undsiger den officielle udmelding, så det ikke kan misforstås. Formanden for 3F-klubben fortæller til BT, at de ikke har ‘uorganiserede’, og at muresvende ’skal stå i 3F’. Navnet er Emil Olsen. En murersvend der i 2010 grundlagde en lokalafdeling af Kommunistisk Parti i Danmark (KPiD), og ved kommunalvalget i 2017 fik 13 personlige stemmer.

(Collage: Emil Olsen, Murersvendenes Brancheklub, 3F og Kommunistisk Parti i Danmark)11. september 2019

Identitær-talsmand udsat for natlig chikane ved privatadresse: SUF-‘klistermærker op på familiens dør’

Klistermærker for Enhedslisten-tilknyttede Socialistisk Ungdomsfront (SUF) ses overalt i gadebilledet, ofte side om side med lignende mærkater for erklærede militante Antifascistisk Aktion (AFA). Det er typisk AFA-materiale, der bruges ved besøg på privatadresser ud fra devisen ‘Vi ved hvor du bor’ eller ‘Her bor en racist’. Nu kan man så læse, at det denne gang er propaganda for SUF, og så er det lidt en anden sag. En konkret ikke-anonym politisk forening, der rundt omkring i landet forener Enhedslisten med venstreradikale gadekrigere.

Tidligere Enhedslisten-MF’er Pelle Dragsted tager på opfordring afstand fra chikanen, men rundt omkring på den yderste venstrefløj er de lidt i tvivl. Tidligere professor Niels Ole Finnemann, der i sine yngre år boede i kommunistisk kollektiv med Rudi Dutschke, mener eksempelvis slet ikke at der er tale om egentlig chikane.

En historie fra Identitær – Enhedslistens ungdomsorganisation bag chikane mod børnefamilie?

“Mandag morgen vågnede Aurelija, talsmand for Generation Identitær og hendes familie op til, at nogen havde afspærret den beboelsesejendom familien bor i med rød minestrimmel, hvorpå der står ‘Racismefri zone’. Minestrimmelen bærer logo og navn fra Enhedslistens ungdomsorganisation ‘Socialistisk Ungdomsfront’ og både bygningens gård, vejen ved siden af bygningen og en sti bagved huset, var blevet spærret af med strimmelen. Der var desuden sat en stor mængde klistermærker op på og omkring bygningen. Inden i gården var der sat klistermærker op på familiens dør, så der ikke var tvivl om, hvem der var mål for chikanen. Klistermærkerne var ligeledes fra Socialistisk Ungdomsfront.

Det venstreradikale website Redox har tidligere skrevet, hvor familien bor. Siden da er der både blevet sat klistermærker op på døren og malet graffiti på bygningen, hvor familien bor. Faderen i familien, Daniel, der blogger under navnet Storm over Europa, blev tidligere på året slået ned af venstreradikale på Nørrebro. Det kan du se mere om her.

… det var ikke tale om en organisations kontor eller offentlige lokaler, men derimod om en families hjem. Chikanen fandt sted i et ganske almindeligt boligkvarter i København og blev opdaget da familien skulle på arbejde og i skole. Vi finder det forkasteligt, at man opsøger sine politiske modstandere på deres hjemmeadresse for at chikanere dem og skabe utryghed i deres familier. …

Socialistisk Ungdomsfront er Enhedslistens ungdomsorganisation. De har tidligere anvendt det røde bånd med påskriften ‘Racismefri zone’ til aktioner. Blandt andet ved kunstmuseet Aros i Århus. Båndet kan ikke købes på gruppens website eller lignende, så man kan med rimelighed antage, at det er personer med tæt tilknytning til organisationen, der står bag chikanen.

Socialistisk Ungdomsfront modtager, i modsætning til Generation Identitær, stor offentlig støtte. Således vurderes det, at de modtager over en million i støtte fra Dansk Ungdoms Fællesråd.”

(Fotos: Generation Identitær, der har lagt flere online)4. september 2019

Undertegnede i Radio24syv om mine bekymringer for ‘friheden, fremtiden og fædrelandet’

Tidligt i morges kom jeg tilfældigt ind i Mikrofonholder på Radio24syv, hvor to venstreorienterede diskuterede hvordan man kunne smadre kapitalismen. De blev omtalt som ‘fritænkere’, men det var nu en anarkistisk grafitti-hærværker, samt venstreekstremisten Rune Eltard-Sørensen, kendt for flere politisk-motiverede overfald.

Der bliver næppe megen mikrofonholderi, når jeg i morgen er gæst i Stram Diskurs på samme kanal. Det har jeg det fint med, omend det selvfølgelig er lidt trættere ikke blot at være ‘fritænker’, men en del af den farlige skumle højrefløj. Forvent ingen ideologisk rygsvømning. Jeg skriver aldrig i affekt, og står ved alt jeg har skrevet.

“‘Stram Diskurs’ er en personlig og politisk portræt-serie, hvor Nima Zamani forsøger at tegne en collage over den yderste højrefløjs bekymringer for friheden, fremtiden og fædrelandet.” (Radio24syv)

(Radio24syv, 29. august 2019: Dine penge mig i røven; Se evt. om SPYO & Rune Eltard-Sørensen)

“I et autoværksted i Sydhavnen taler den indignerede graffitimaler ‘SPYO’ med journalist og tidligere politisk aktivist Rune Eltard-Sørensen, der nok er bedst kendt for at have kastet rød maling i hovedet på daværende udenrigsminister Per Stig Møller tilbage i 2003. Mens Rune har lagt den kriminelle aktivisme bag sig i en erkendelse af, at man kommer længere med fredelig dialog og lovlig protest, fortsætter SPYO med at bryde loven, hver gang han kaster antikapitalistiske stikpiller op på Københavns diverse vægge. De to fritænkere stiller en samfundsdiagnose og diskuterer, hvordan man på bedste vis minder danskerne om, at samfundet kunne være helt anderledes. (Programomtale, Radio24syv)

Oploadet Kl. 18:57 af Kim Møller — Direkte link50 kommentarer

McDonalds uddelte gratis vegetarburgere under XR-blokade: Var i ‘dialog’ med demonstranterne…

Forestil dig, at en højreorienteret organisation offentligt annoncerede, at de fire timer en søndag ville blokere en KFC-forretning fysisk i protest mod den manglende mulighed for at købe kød, der ikke var slagtet efter islamiske foreskrifter. Umiddelbart ville jeg tro, at politiet ventede på aktivisterne, og anholdt dem en efter en, hvis de ikke spontant opgav sit forehavende. De vil muligvis blive anholdt præventivt, da demonstrationen krænkede KFC, og ikke var lovligt anmeldt. Når man er venstreorienteret er der helt andre boller på suppen.

Radio24syv Morgen interviewede tirsdag Tine Lönborg fra Extinction Rebellion, og trods solid videodokumentation, lykkedes det hende at fordreje alt under begrebet ‘civil ulydighed’: Det var ‘ret fredeligt’ i starten, og det ‘mest dramatiske var den vold der opstod ved, at folk ville presse sig ind’. Det var McDonalds-kunderne, der var voldelige. Det er beviseligt usandt.

‘Civil ulydighed’ er smart plusord, der skal sløre ulovligheder, en mildere udgave af AFA’s manglende skelnen mellem holdning og handling. På den måde kan man slå folk ned, bryde love, og samtidig få medvind i medierne. Yderst til højre på billedet herunder fra blokaden ses Ulrik Myrtue, der dagen forinden – i selvsamme t-shirt, konfronterede og truede aktivister fra Generation Identitær. De er ikke hippier. Hippierne var fredelige.

(Yderst t/h: Ulrik Myrtue, aka ‘Magnus von Aros’, 2. september 2019)

Næsten værre end mediedækningen er McDonalds laissez faire-tilgang. På TV2 Lorry kan man se kommunikationschef Pia Tobberup uddele gratis veganerburgere til kunder, der ikke kunne forcere venstreekstremisternes blokade. Fra EB.dk – Aktivister blokerede McDonald’s: Her går mand helt amok.

“Aktivist-gruppen Extinction Rebellion havde søndag 1. september planlagt en uanmeldt demonstration foran burger-gigantens adresse på Falkoner Allé på Frederiksberg.

Her mødte 15-20 demonstranter op og spærrede indgangen til McDonald’s. Det bekræfter kommunikationschef Pia Stobberup over for Ekstra Bladet.

– De dukkede op 15-20 mand med bannere. Det var en uanmeldt demonstration, men vi var opmærksomme på, at de kom. Alligevel valgte vi ikke at anmelde demonstrationen til politiet, fordi vi som udgangspunkt støtter ytringsfriheden og foretrækker dialog…, siger Pia Tobberup til Ekstra Bladet. …

– Vi valgte at tage imod dem og give gratis vegetarburgere til de gæster, der gik forgæves. Vi forsøgte også at indgå dialog med Extinction Rebellion om de emner, de demonstrerede omkring. De var imødekommende nok over for dialog, men…”

(Extinction Rebellion-aktivister lægger hånd på McDonalds-gæst, 2. september 2019)

“Generelt ønsker vi at sikre demonstranters mulighed for at ytre sig… Vores samlede indtryk er, at der var tilfredshed med politiets håndtering af situationen fra begge sider. (Københavns Politi)

(McDonalds-ansat uddeler gratis vegetarburgere foran XR-blokade, 2. september 2019)2. september 2019

Med hammer & segl mod fascisme, racisme, sexisme, imperialisme, krig og Trumps uddannelsespolitik

Donald Trump aflyste besøget, men symptomatisk for venstrefløjen, så afholdes mobiliseringen uanfægtet. Alle hader Trump, og meget sigende er talskvinden for ‘Stop Trump DK’ identisk med den rablende vanvittige Bwalaya Sørensen. Ingen har som Trump fået den sorte underklasse i job, men han er ikke desto mindre ondskaben selv. Klimaaktivisterne vil nok tale om Paris-aftalen, men reelt er der ingen grund til at tage de skingre for pålydende.

På TV2 News kunne man for lidt siden en høre en storsmilende blond kvinde fortælle, at det ikke så meget handler om Trump, men om de strømninger han repræsenterer – det være sig fascisme, racisme, sexisme og imperialisme. Tidligere på dagen var det kvinden herunder, der demonstrerede imod Trump, fordi hun var imod krig. Isolationisme kan være svært at forstå, særligt hvis det ideologiske udgangspunkt blokerer for forståelsen.

(Kommunister til ‘Stop Trump DK’-demo, TV2 News, 2. september 2019)

Kom med Humrådet til demo imod Trumps uddannelsespolitik … I dag har HUMrådsaktive været forbi immatrikulation for de nye studerende for at byde dem velkommen og invitere dem med til demonstration imod Trump og hans katastrofale uddannelsespolitik. Demonstrationen finder sted den 2. september. …” (‘Humrådet på KU’, Facebook, 31. august 2019)

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

Næste side » 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper