2. april 2019

Martin Kasler om ‘Bomben i Søllerødgade’ (P1): “.. det interessante er, hvad der ikke bliver spurgt om”

Martin Kasler har tidligere gennemgået Søllerødgade-sagen, og er en af de få i landet, der ved nok om emnet til at kvalificere den etablerede venstreorienterede udlægning. Kasler anmelder ‘Bomben i Søllerødgade’, en podcast i fem dele af Regine Grønne Frederiksen, der sendes på P1 i disse uger.

Lidt fra en længere post på Reaktionære Reflektioner – Fusk og lusk i DR-podcast om bombesag.

“For nogle år siden lavede medlemmer af Redox – der har folk dømt for bl.a. hærværk, hæleri og vold i rækkerne – en stort set fakta-fri video om bombesprængningen i Søllerødgade nr. 33 tilbage i 1992, hvor en trotskist kom af dage. Videoen udmærkede sig dog ved et langt interview med vidnet Jørgen Lund, den sidste der så partikammeraten Henrik Christensen i live. Interviewet tilførte ikke sagen noget nyt. Nej, det bemærkelsesværdige ved interviewet var, at man overhovedet ikke kom ind på Lunds forklaring til politiet om, at han så Henrik Christensen bære en mystiske firkantet genstand – en pakke eller en æske – ind på partikontoret i en hvid plasticpose blot et kvarter før, at bomben af ukendt art sprang.

Nu har Danmarks Radio (DR) så her for nyligt udsendt en podcast i fem dele om Søllerødgade-sagen. Baggrunden for DRs historie er angiveligt, at den knap 30-årige journalistpraktikant Regine Frederiksen er opvokset på den ekstreme venstrefløj, bl.a. under vingerne af en ledende trotskist, og dermed vokset op med venstrefløjens version – at trotskisten blev dræbt af en brevbombe afsendt fra højrefløjen – af Søllerødgade-sagen. En version, som hun angiveligt er blevet i tvivl om (mere om det senere.)

Det hører som bekendt med til den røde version af Søllerødgade-sagen, at organisationen Internationale Socialister (IS) i al almindelighed og IS medlemmet Henrik Christensen i særdeleshed, på det bestemteste var både fredelige og ikkevoldelige. Over alle fem afsnit af DRs nyeste podcast males dette billede da også konsekvent. Som sandhedsvidne trækker man René Karpantschof af stald. Det samme gjorde Redox i sin video og Karpantschofs funktion i de to udsendelser er da også den samme.

Trods tilstedeværelsen af Karpantschof skulle det dog være muligt, at billedet af IS og Henrik Christensen, som tegnet er Redox og DR, er korrekt. Men hvis IS var så fredelig, hvordan forklarer man så PETs vurdering af gruppen? En vurdering, der bestemt ikke er DR fremmed, thi der refereres gentagne gange til PET kommissionens rapport bind 11 om højrefløjen. Heri står der om IS anført, at “organisationen går ind for en parti-elite, der skal lede folket i opgør mod den kapitalistiske stat. Det fremgår endvidere af dette materiale, at organisationen er tilhænger af, at befolkningens demokratiske rettigheder sættes ud af kraft, hvis socialismen trues.” Om gruppens voldsberedthed anfører PET direkte, at ‘iflg. oplysninger kan det absolut ikke udelukkes, at gruppen kan tænkes at gå meget militant ind i konkrete projekter.’

Med hensyn til konkrete projekter kan PET meget vel have sigtet til nogle bølleoptøjer i den svenske by Lund i 1991, hvor medlemmer af IS vistnok deltog i forreste front. Efterfølgende pralede en stolt Henrik Christensen i partiavisen Socialistiske Arbejderavis i hvert fald med, at i IS ‘afstår vi ikke fra at give fascisterne nogle tæsk, eller fra at mase gennem politiets kæder for at stoppe deres demonstrationer.’ Få dage før Christensen blev dræbt i Søllerødgade, blev gruppens foragt for liv og ejendom understreget af et ledende medlem, der om IS’ støtte til Blekingegadebanden udtalte, at ‘Vi er ikke specielt ophidsede over, at de skød en betjent… Vi syntes heller ikke, at det er specielt moralsk forkasteligt at stjæle fra en bank’ (iøvrigt et synspunkt, som daværende BZ-boss René Karpantschof i samme periode ihærdigt fremførte i Enhedslistens avis Den Røde Tråd.)

Enhver redelig – ja, blot kompetent – journalist ville selvsagt have forholdt gruppens medlemmer sådanne voldsforherligende udtalelser, når de i dag påstår at IS kun brugte og hyldede fredelige midler. Men det sker bestemt ikke i DRs podcast. Som vi i det følgende skal se, så gælder det for alle podcastens fem afsnit, at det interessante ikke er, hvad der bliver spurgt om. Nej, det interessante er, hvad der ikke bliver spurgt om.

[…]

Del 1.

Banen bliver kridtet op med det samme. Og den er særdeles rød. … Endvidere fortier DR – igen ligesom Redox – at Henrik Christensen ikke var den første på kontoret den dag. IS-medlem Harald Lillevang forlod det tomme kontor kl. ca. 10.45 og låste døren efter sig. DR nævner i forbifarten, at Jørgen Lund er den sidste, der ser Henrik Christensen i live. Men DR fortier – igen nøjagtigt ligesom Redox – at Lund som nævnt så Christensen bære en pakke eller æske ind på kontoret.

Del 3

… hver gang et IS-medlem er på banen i podcasten, er der tale om rent mikrofonholderi. I tilfældet her er det ekstra påfaldende, thi han kommer af egen drift ind på, at der til kontoret hører et baglokale. Det havde derfor været yderst nærliggende at DR havde oplyst om, at netop dette baglokale spiller en afgørende rolle for teorien om, at Henrik Christensen ikke var alene, da bomben sprang. Men DR nævner end ikke denne teori. Igen ligesom Redox.

Del 4

I afsnit fire og langt ind i afsnit fem trampes der rundt i Marcel Schilf og Albert Larsen. Fælles for disse to er som bekendt, at de efter deres død er blevet beskyldt for at stå bag bomben i Søllerødgade. Disse beskyldninger er for længst efterforsket i bund at politiet og DR har intet nyt at tilføje. Igen regulært spild af alles tid. …

Del 5

Lidt over halvvejs inde i femte del af DRs podcast er vi på besøg hos Bent Hansen, tidligere chef for drabsafdelingen i København. Det synes oprigtigt at komme bag på ham, at DR tror politiet har lagt sig fast på tre hovedteorier (selvforskyldt uheld, internt opgør blandt venstregrupper, angreb fra højrefløjen.)

… en søgning på informedia viser hurtigt, at Bent Hansen overhovedet ikke siger noget nyt…

Lidt senere i podcasten bliver det da også evident, at Regine Frederiksen har en anden dagsorden end redelig journalistik. Efter interviewet med Bent Hansen fortæller hun med indsmigrende lillepigestemme, at hun ‘tolker’ Bent Hansens udtalelser som en frikendelse af Henrik Christensen. Det samme kunne hun have hævdet om Albert Larsen og Marcel Schilf, men det gør hun naturligvis ikke.

Man krænker nok ingen ved at konkludere, at DRs skatteyderbetalte podcast om Søllerødgade-sagen var radio lavet af venstreorienterede for venstreorienterede. Med omkring to en halv time varede den mere end dobbelt så længe som Redox-videoen om samme sag, men substantielt er de to udsendelser stort set identiske. Faktisk synes formålet med podcasten at have været, at man skal have lukke et par huller, som Redox-videoen lod stå åbne: Man skal have lukket spørgsmålet om IS og IRA, og man skal have lukket spørgsmålet om Henrik Christensens skyld. Spørgsmål, som Redox-videoen ikke fik bugt med.

Jeg har tidligere skrevet, at jeg faktisk kun er overbevist om to ting omkring Søllerødgade-sagen. 1) At politiet ikke tror på et politisk attentat; 2) At venstrefløjen ikke ønsker sagen opklaret.

Det tror jeg bestemt stadigvæk.5. februar 2019

Flere tilfælde af venstreradikal chikane og trusler mod identitære aktivister: “Enten flytter du eller…”

Dokumentationen taler for sig selv, men forvent intet i MSM. Fra Generation Identitær – Venstreradikale trusler og chikane mod identitære.

“Siden vi startede Generation identitær, har vi oplevet mange forskellige former for chikane. Det kan være klistermærker på vores døre, eller hærværk på vores boliger i form af graffiti. Men det kan også være breve til vores familiemedlemmer fra den venstreradikale gruppe Antifascistisk Aktion, med løgne og slet skjulte trusler. Noget der har skræmt flere bedstemødre til medlemmer i vores gruppe, som nu frygter at disse ekstremister vil forsøge at ramme dem. De af os der har børn, oplever også at de bliver bange for at de såkaldte ‘anti-fascister’ vil eskalere yderligere og måske skade dem. For når de kan finde på at udøve hærværk, hvad mon de så ellers kan finde på?

Flere af vores medlemmer er allerede blevet truet på gaden af kendte venstreekstremister. Et af vores medlemmers kæreste, fik et brev tilsendt, hvor der stod at det var ‘problematisk’, at vores medlem boede på Nørrebro, og gav ham en frist til at forlade Generation Identitær eller flytte fra sin bolig.

Nu er der så hængt anonyme plakater op omkring hans bopæl med et billede af hans ansigt, hans navn og adresse samt det ord, som den radikale venstrefløj altid bruger om dem man er uenige med: Fascist.

… Patrioter kan ikke stoppes.”

(Hærværk ved en identitær aktivists bolig)

(AFA-trusselsbrev sendt til identitære Christoffer skibild)

“Du er medlem af Generation Identitær og derfor er det problematisk at du bor på Nørrebro. Enten flytter du eller også kontakter du os for at komme i et exitforløb. Giv et svar inden d. 30. januar Kl. 12 på mail afa@antifa.dk”

(Plakater sat op omkring Christoffer Skibilds privatbolig)

(Brev sendt til aktivists bedstemor, Afsender: AFA)

(Klistermærke fra Revolutionære Antifascister opsat på aktivists dør)

Oploadet Kl. 03:52 af Kim Møller — Direkte link26 kommentarer


25. januar 2019

Desperation blandt de venstreradikale (P1, Redox): Nye Borgerlige hverver højreekstreme nynazister…

I seneste Yougov-måling står Nye Borgerlige til 5,7 procent, og alt indikerer at partiet sidder i Folketinget efter det kommende valg. Det gør naturligvis ondt på de røde, der vanen tro tror de kan hetze modstand mod masseindvandring ud af dansk politi med nazi-associationer. Det løb er forlængst kørt.

Torsdag blev det til to indslag i Orientering på P1, baseret på det forhold at to kandidater for Nye Borgerlige booster valgreklamer på Facebook, til profiler algoritmerne mener har interesse for ‘højreekstremisme’. I praksis vil det formentligt sige, at målgruppen er folk der deler historier fra Den Korte Avis, Document og højreblogs. En ikke-historie, men den kunne naturligvis bruges til at associere Nye Borgerlige med ‘højreekstremisme’. Jeg vil fremover ikke målrette min kampagne ‘mod højreekstremister’ forklarede en af de to NB-kandidater defensivt, og således kunne Danmarks første internetprofessor konstatere at Nye Borgerlige forsøger at ‘hverve nynazister’.

“To folketingskandidater fra partiet Nye Borgerlige har i sponsorerede opslag på Facebook rettet deres opslag mod personer, der interesserer sig for emnet ‘højreekstremisme’. Det viser en kortlægning fra Facebook, som vi her på P1 Orientering har lavet. Vi ser i dagens program på, hvem de ‘højreekstreme’ er, og vi spørger også, hvad der er på spil for Nye Borgerlige, når partiet bliver kædet sammen med ‘højreekstreme’.” (Orientering på P1, 23. januar 2019)

(Professor Emeritus Niels Ole Finnemann på Facebook, 23. januar 2019)

Tidligere på ugen var der også nyt fra venstreradikale Redox, der denne gang ikke fik plantet sin historie i et større medie. Den var ellers fint skåret til, men der er også em logisk grænse for associationstrickets rækkevidde. Aktivister tilknyttet Redox har under falsk navn, spurgt ti NB-kredsformænd, hvorvidt man kunne blive medlem af partiet, selvom man har en fortid i det nu opløste Danskernes Parti.

Man skal ikke vide meget om ideologi, før man forstår at socialister har det svært med borgerlige, og man skal ikke vide meget om højrefløjen i Danmark, før man forstår, at Nye Borgerlige ikke appelerer til etno-nationalister. Med homoseksuelle og mørklødede på kandidatlisten, er Nye Borgerlige ikke just partiet for højreekstremister.

Ser man på Redox’ artikel er den skåret lige efter bogen. En kort artikel, der mest omhandler den nazisme Nye Borgerlige skal associeres med, og der er virkelig ikke fugls føde på ‘afsløringen’. De to mest sexede interviews er lagt øverst på listen, og når Anton Kudsk fra NB-Haderslev pointerer, at det kan give problemer, ‘hvis du har tydelige hagekors tatoveret i panden’, så passer det fint ind i ‘nazister i jakkesæt’-parolen, men understreger jo blot at Nye Borgerlige ikke er, og derfor ikke vil associeres med nazisme.

Bemærk at Redox-aktivisterne på intet tidspunkt nævner, at de har været aktiv nynazist. De fortæller, at de har været aktiv i Danskernes Parti, som Bjarne Jørgensen fra NB-Frederikshavn åbent erkender han intet ved om, før han siger det Redox vælger at citere ham for: “Jeg tror heller ikke i bund og grund, der er den store forskel”. Redox udvælger omhyggeligt brugbare citater, og satser på at ingen hører de ti interviews i fuld længde.

Redox sammenligner selv deres undersøgelse med Ekstra Bladets 2006-kampagne mod Dansk Folkeparti, der dog var baseret på dobbeltmedlemskab. Dagen efter skrev en af gratisaviserne i en leder, at hvis Pia Kjærsgaard vil være ’stueren’, så ‘må hun fremlægge en politik, der adskiller sig så klart fra det yderste højre’. Den eneste måde den demokratiske højrefløj kan undgå nazi-associationer på, er i praksis ved at gå ind for åbne grænser. Ingen grund til at tage den slags seriøst. Et citat.

“En rundringning til ti tilfældigt udvalgte formænd for Nye Borgerliges kredsforeninger afdækkede nemlig, at tidligere medlemmer af det nynazistiske Danskernes Parti var velkomne alle steder.

Redox har under dække af at være en sympatisør, der gerne ville være aktiv i Nye Borgerlige, ringet rundt til lederne af ti afdelinger. Under samtalerne har Redox’ journalister nævnt, at de har en fortid i det nynazistiske Danskernes Parti, der blev styret af Daniel Carlsen. Samtlige ti kredsformænd meddelte, at det ikke var en hindring for at blive aktiv i Nye Borgerlige.

… Danskernes Parti, som Redox’ journalister hævdede at have fortid i, da de ringede til kredsformændene, var et nynazistisk parti, der eksisterede fra 2011 til 2017. Det nynazistiske parti blev stiftet af Daniel Carlsen i 2011.” (Researchkollektivet Redox, 10 ud af 10 kredsformænd i Nye Borgerlige: Nynazister er velkomne i partiet, 21. januar 2019)26. oktober 2018

Venstreradikal frikendt for vold pga. usikker identifikation: Maskerede sympatisører belejrer retssal…

For halvandet år siden blev For frihed-fotografen Anders Bruun Nørring overfaldet i forbindelse med dækning af et Redox-arrangement på Nørrebro, hvad medførte, at der tidligere på året blev rejst tiltale mod venstreradikale Sune Tychsen Lauridsen. Torsdag kom sagen for retten, og han blev frikendt for vold med baggrund i ‘usikker identifikation’. Illustrativt for sagen, så intimiderede sympatiserende venstreradikale vidner og lægdommer i forbindelse med retssagen. Man forstår godt, hvorfor den yderste venstrefløj bekæmper maskeringsforbuddet.

(Sune Tychsen Lauridsen til demo mod For frihed, 26. januar 2016)

Tilsendt beretning (Anders Bruun Nørring, 25. oktober 2018)

Usikker identifikation: Tiltalt for politisk motiveret vold frikendt

Voldssagen mod Sune Tychsen Lauridsen, som bunder i politisk motiveret vold begået imod
Rasmus Paludan og Anders Bruun Nørring d. 24. april 2017, er netop blevet afsluttet i dag d. 25.
oktober 2018.

Sagen havde én gang tidligere været for, men måtte gå om grundet en domsmands længerevarende
sygdom – dog alt-i-alt et sagsforløb på 18 måneder.

Anklageren opsummerede sagen i retten og forklarede at de forurettede Anders Bruun Nørring og Rasmus Paludan var sikre i deres genkendelse af overfaldsmanden – både ift. fotomappe, til første retsmøde og så igen i dag hvor sagen gik om. Tre vidner foruden Rasmus forklarer at de har set at Rasmus er blevet skubbet eller slået. Anders forklarer at han er blevet slået med en knytnæve (sort næve, bagfra) i tindingen, mens 2 andre vidner forklarede at de har set at Anders er blevet slået med hvad der lignede en sort stav, evt. en teleskopstav, mod hovedet. Anklageren understregede herefter at der var tale om politisk motiveret vold og fremsatte derfor sanktionspåstand om 30 dage for volden mod Rasmus Paludan, 30-40 dage for volden mod Anders Bruun Nørring, og så 30 dage oveni da overfaldet var politisk motiveret. De 3 måneders fængsel skulle desuden gøres ubetinget, da Sune har en tidligere dom for paragraf 119 overtrædelse – altså vold eller trussel om vold mod tjenestemand.

Sunes beskikkede forsvarer beskæftigede sig primært med spørgsmålet om skyld, da han ikke mente
at anklagemyndigheden havde løftet bevisbyrden for at det var Sune som havde udøvet vold. Voldsmanden var maskeret med hættetrøje og halsedisse, hvilket gjorde identifikationen usikker.

Forsvareren udtalte dog at der blandt de afhørte overordnet set var enighed om hvad der var sket ift. de 4-5 maskerede mennesker og de 2 tilfælde af vold, men slap samtidigt afsted med at omtale Lisbeth Bryhl som et uvildigt vidne, selvom Lisbeth i retten fortalte at hun og den tiltalte flere gange havde drukket kaffe og forestået arrangementer sammen på indre Nørrebro.

Forsvareren udtalte desuden kritik af politiet omkring deres proces med fotomappen, da denne var kommet for sent i sagsforløbet til at den kunne bruges til at identificere Sune som gerningsmand. Politiet har dog brugt den i forbindelse med deres tiltale mod netop Sune.

Forsvareren påtalte desuden politiets mangelfulde efterforskning på gerningsstedet, da politiet end ikke var mødt op på Kapelvej 44 for at undersøge stedet og snakke med eventuelle vidner.

Domstolen tog i sin konklusion af retssagen ikke stilling til hvad der var foregået af vold imod Rasmus Paludan og Anders Bruun Nørring i forbindelse med foredraget på Kapelvej 44 arrangeret af Researchkollektivet Redox, men alene at der var tvivl om identifikationen af Sune. Alene grundet den usikre identifikation blev Sune derfor frikendt.

Til begge retsmøder i Københavns Byret var der troppet 30-40 autonome op, som til første retsmøde stod tæt på indgangen, men grundet det meget politi (20-30 betjente) holdte sig lidt på afstand. Til andets retsmøde var det samme antal autonome troppet op foran retten, men da politiet denne gang var fraværende havde de autonome denne gang held med at genere retten i og med at de forsamlede sig i en klump foran indgangen til retten, således at vidner, dommere og andre havde svært ved at komme igennem menneskemængden. Flere at sagens vidner havde derfor svært ved at komme ind i retten, og måtte finde sig i at få taget billeder og video ‘helt op i ansigtet’ og overhøre diverse tilråb fra den autonome menneskemængde.

En lægdommer i sagen udtrykte verbalt på gangen ind til retssalen den ubehag hun havde oplevet ved at skulle ind i retten, igennem en gruppe ’sortklædte og maskerede mennesker’. Rasmus Paludan anmeldte efter ankomst til retten overtrædelse af maskeringsforbuddet som foregik nede på gaden, men intet tyder på at politiet prioriterede denne
anmeldelse. Anklageren havde i forbindelse med Paludans vidneforklaring bedt politiet om bevogtning, hvormed 2 uengagerede knøse fra politiet blev sat til at passe på, således at retten kunne gå sin gang.

Inde i retssalen havde Sune til begge retsmøder en gruppe hårdkogte fyre med, hvoriblandt var den voldsdømte Rune Eltard-Sørensen, som foruden stirrende blikke og banal dominansadfærd, alle havde taget handsker med, som de havde travlt med at iføre sig lige så snart de forlod retssalen – flere gange med blikkene stift rettet imod anklagerens vidner.

(Venstreradikale ved Københavns Domstol, april 2018)

Oploadet Kl. 11:04 af Kim Møller — Direkte link59 kommentarer


11. oktober 2018

Historiker om Jacob Scharfs afsløringer: Mærkeligt at der ikke er mere fokus på ‘højreorienteret terror’

Forleden hørte jeg en historiker tale om at der ikke var nok fokus på ‘højreorienteret terror’. Han havde læst tidligere PET-chef Jacob Scharfs bog, og påpegede at terrorisme ikke bare var et islamisk forehavende. Således faldt ordene i ‘Aflyttet’ på Radio24syv.

Lars Bangert Struwe, historiker: … de har meddelere i miljøerne, og der er også diskussioner om konvertitter, og der er altså ingen tvivl om at de gør ret så store forsøg på at infiltrere de her, særligt islamiske miljøer, som er ret problematiske.

Noget de så også har kigget på, som jeg synes heller ikke nogen rigtigt har reageret på. Det er højreorienteret terror. Det er helt vildt interessant, at vi har et kæmpefokus i Vesten på muslimsk terror, eller muslimsk-baseret islamisk terror, kald det hvad du vil. Men her løfter han lige pludselig låget for, hov, der er nogle andre. Det synes jeg, det er da også en diskussion vi burde have. Hvorfor? Højreorienterede grupper der bruger danske politikere som skydeskive, det er da lidt interessant at finde ud af, hvem pokker er de? Er det bare for sjov de gør det, eller er det på ingen måde for sjov.

Den omtalte episode der får fire afsnit på side 229 i Scharfs bog, har ti år på bagen, og omhandler i al sin enkelthed en ikke offentligt annonceret Midsommerfest i Søhøjlandet. I 2012 skrev Århus Stiftstidende, at ‘Højreekstrem gruppe var tæt på anholdelse’, men her seks år senere er der intet sket. ORG var ikke offentlig, for som et medlem pointerede overfor avisen, så er det ikke ufarligt at debattere udlændingepolitik: “Vi har været vant til at blive truet og overfaldet af venstrefløjen.”

Der var som man læse under grafikken, ikke fugls føde på historien. Sigtelserne for overtrædelse af våbenloven blev frafaldet, og de anholdte fik hver især 2200 kroner i erstatning. Det var ikke tale terror, og der foregik ikke engang noget ulovligt. Alt hvad Scharf skrev om ‘højreorienteret terror’, er vist herunder. Han bruger i øvrigt tre sider alene på Brandstifterbanden. En venstreradikal gruppe, der planlagde og udførte brandattentater.

(Morten Skjoldager: Syv år for PET – Jacob Scharfs tid, People’s Press, 2016, s. 229)

Apropos.

“Midt- og Vestjyllands Politi modtog onsdag den 260608 en anonym henvendelse om, at nynazister, heraf flere navngivne, på adressen holder Midsommerfest, og at der ved festen skal ske afbrænding af kors, ligesom der vil blive skudt med rifler. Politiet sigtede de fremmødte for overtrædelse af våbenloven, flere køretøjer blev ransaget og politiet fandt ganske rigtigt tre rifler. Alle våben var dog omfattet af de våbentilladelser, som enkelte tilstedeværende personer var i besiddelse af og to timer senere blev alle løsladt på stedet, og sigtelserne frafaldet. Det udløste en erstatning på omkring 2.200 kroner per person.” (Redox.dk, ORG – Logen bag det ekstreme højre, 2011, s. 33)5. oktober 2018

Voldsoffer & antifascistisk helt: ‘No Pegida DK’ hylder Redox-fotograf ‘for at sparke en fra Pegida ned’

Det er sjældent det dobbelte bogholderi kommer for dagen, og nedenviste eksempel blev da også hurtigt slettet igen. Når Researchkollektivet Redox gerne vil fremstå som demokratiets vogter i forhold til voldelige højreradikale, så er det selvfølgelig upassende når baglandet hylder en fotograf for et angreb på en af dem han skulle fotografere. Særligt når Redox i flere artikler har omtalt ‘overfaldet’ i flere medier, herunder Orientering på P1.

(‘No Pegida DK’ hylder Redox-fotografs overfald på FF-aktivist, 4. oktober 2018; Indsat: Rasmus Preston)

“Selvom Redox ikke vil hylde deres fotograf, så vil vi gerne gøre det. Rasmus Preston er en antifascistisk helt, som vi hylder for at sparke en fra Pegida ned under Krystalnatten. (‘No Pegida DK’, Facebook, 4. oktober 2018)

“Sidste år begik højreradikal aktivist et overfald på Krystalnattens årsdag. I år vil hans organisation demonstrere i det centrale København. … I 2017 gennemførte de en uannonceret demonstration i det centrale København. I den forbindelse overfaldt et ledende medlem af For Frihed en fotograf fra Redox. (Redox.dk, 4. oktober 2018)

(Den pågældende Redox.dk-artikel, som ‘No Pegida DK’ kommenterer, 4. oktober 2018)

For mere om arbejdsfordelingen mellem voldelige venstreradikale og Researchkollektivet Redox kan jeg blandt andet henvise til tidligere artikler på Uriasposten (2015) og Document.dk (2016).25. september 2018

Venstreradikale Redox benytter hacket database: “Vil du venligst ringe mig op?”, skrev Simon Bünger

Sent i aftes forsøgte Redox’ Simon Bünger at få kontakt til undertegnede. Jeg tager aldrig røret fra ukendte, og få sekunder senere modtog jeg denne sms. Kort efter lagde Redox.dk en artikel online om en ‘internetdebattør’, der ‘i perioden 2008-2016’ har kommenteret på Uriasposten. Redox citerer tre kommentarer, to af dem skrevet under alias, og det er oplagt at se udhængningen som en konsekvens af hackersagen, tidligere nævnt.

Jeg har gravet lidt i det fremlagte, og det bekræfter forløbet. Redox har på basis af en artikel i Helsingør Dagblad søgt aktindsigt, og fået et navn, der dukker op ved en googlesøgning på Uriasposten. Fem kommentarer. Med den anvendte emailadresse har de fundet yderligere en kommentar skrevet i alias’et ‘Elever-cellen’. Skrevet i 2008 på en post fra 2006! En drive-by-kommentar, de bruger til at associere nærværende blog med den fængslede.

Set herfra er det interessant, at Redox ikke har opdaget, at manden med samme emailadresse (men nyt alias) skrev to kommentarer her på siden i 2017, og et større antal over få dage denne sommer. Sommerens mange kommentarer er mere mærkelige end radikale, og inkluderer eksempelvis otte på hinanden følgende OT-kommentarer i samme tråd, der minder om en mand der skriver til sig selv. Han ville være på moderation, hvis ikke han hurtigt var forsvundet igen.

Med ovenstående, må man antage at venstreradikale Redox har en kopi af Uriaspostens database fra før februar 2017. Det var den de brugte den til den såkaldte ‘læserundersøgelse’, april i år. Der er desværre ikke kommet noget ud af min politianmeldelse.

“Det har derfor ikke været muligt at få en kommentar fra ham. Kim Møller, der driver Uriasposten, har ikke ønsket at stille op til interview om sagen.” (Simon Bünger Paulsen, Redox.dk, 25. september 2018)

Oploadet Kl. 11:22 af Kim Møller — Direkte link35 kommentarer


16. september 2018

Lærerstuderende om fascisme, ‘Hitlers Lugenpresse’ og DF’s ‘ønske om at kontrollere Danmarks Radio’

Lærerstuderende Niels Christiansen er folketingskandidat for Alternativet, og mener det er lærerens opgave at indoktrinere folkeskoleelever. Her lidt fra en rablende kommentar i Folkeskolen.dk – Hvor går grænsen for politisk objektivitet?

“Forleden holdte jeg et kort foredrag for min niende klasse om fascisme og hvordan dette starter. Jeg fandt det især relevant efter at have læst, at Rasmus Paludan fra Stram Kurs var begyndt at værge børn ved folkeskoler. Nogle af børnene i min klasse talte endda om ham, hvorfor jeg følte mig forpligtet på at fortælle dem, hvad han egentlig er for en starut. Jeg dragede paralleller til Daniel Carlsen fra det hedengangne Danskernes Parti samt mere etablerede partier som Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige.

For tiden kører Dansk Folkeparti en kampagne med slogans som ‘Smid tørklædet og meld dig ind i Danmark’ og “Stå fast, stem dansk’. Disse analyserede vi kort i plenum og nåede også frem til den fælles konklusion, at nationalismen i dette tilfælde bruges til at ekskludere nogle mennesker. Derpå kom jeg ind på hvordan Hitler kom til magten gennem manipulation og løbende dehumanisering af de folk, som han ikke brød sig om, hvilket som bekendt kulminerede på Krystalnatten. Vi holdte Hitlers Lugenpresse op imod Dansk Folkepartis ønske om at kontrollere Danmarks Radio og mod eksempelvis Nye Borgerliges Mette Thiesens løgn om de fiktive Shariavagter på rådhuspladsen, der som bekendt gjorde, at hun blev politianmeldt.

For at perspektivere yderligere hev jeg eksempler fra Redoxartikler ind.

(Rasmus Paludan og folkeskoleelever, København, september 2018; Foto: Facebook)31. august 2018

Mikkel Andersson: Ekstra Bladet bruger ekstremistisk gruppering som kilde – Researchkollektiv Redox

Fin kommentar af Mikkel Andersson på B.dk – Det yderste venstres medieekstremister

“Lad os forestille os, at der i Danmark fandtes en gruppering, der politisk havde rod på den alleryderste og mest ekstreme højrefløj, og som systematisk overvågede venstrefløjen.

En organisation, der samarbejdede og havde medlemsoverlap med organisationer, der advokerede politisk vold mod venstreorienterede. En organisation, hvor medlemmer havde domme for hæleri med hackede personoplysninger om politiske modstandere, samt for vold og hærværk også rettet mod politiske modstandere på venstrefløjen. En organisation, som i øvrigt eksplicit erklærede, at de ikke ønskede at samarbejde med politiet.

Forestil dig så, at et dansk medie brugte denne organisation som kilde i artikler, der var kritiske over for folk på venstrefløjen.

… sådan organisation findes skam i Danmark.. Bare på den yderste venstrefløj. Der er tale om det såkaldte Researchkollektiv Redox.

Gennem årene har en del medier flittigt anvendt Redox som kilde, om end det synes at være stilnet af efter dommen i 2013. Ekstra Bladet anvender imidlertid stadig jævnligt Redox som kilde uden at gøre læserne opmærksomme på, at der altså er tale om en politisk ekstremistisk gruppering, der har et mildest talt ambivalent forhold til politisk vold, når den udøves af venstreekstreme. I stedet betegnes Redox typisk venligt som ‘venstreorienterede’…”

(Rasmus Preston fra Researchkollektivet Redox med anonym kampfælle, Nørrebro, 18. august 2018)

“Bag demonstrationen står organisationen For Frihed, og ifølge det venstreorienterede medie Redox vil flere nynazister deltager i demonstrationen. Det bekymrer dog ikke Martin Henriksen.” (EB.dk, 1. august 2018)22. august 2018

Stram Kurs’ Nørrebro Pride overfaldet af venstreekstreme: Politi og medier eufemiserer, Redox praler..

Lørdagens alternative Nørrebro Pride i regi af Stram Kurs blev af flere årsager en blogværdig affære. For det første proklamerede politiet efterfølgende, at Paludans demonstration foregik ‘ganske roligt’, selvom de demonstrerende blev chikaneret med røgbomber, og følget flere gange blev antastet af maskerede venstreradikale.

(Maskerede venstreradikale angriber Stram Kurs’ Nørrebro Pride, 18. august 2018)

Venstreradikale Redox praler på hjemmesiden over, at Paludan og følget blev ‘angrebet af en gruppe antifascister’ ved krydset mellem Jagtvej og Rantzausgade, således at de måtte søge sikkerhed i en kiosk. Herefter turde flere af de unge demonstranter ikke fortsætte, men det lykkedes trods alt at gennemføre optoget med politibeskyttelse.

(Rasmus Paludan fra Stram Kurs efter det alternative Nørrebro Pride-optog, 18. august 2018)

Billeddokumentationen er også på plads, selvom ‘Presse-fotos’ i en fin billedserie, vælger at sløre de angribendes ansigter. Jeg spurgte fotografen om baggrunden, og han forklarede at “de som ønsker billeder sløret, de sløres.” Det lød usandsynligt, at 10-15 mere eller mindre maskerede venstreradikale alle skulle have henvendt sig til ham efter demonstrationen, så jeg spurgte lidt ind til det. Jeg fik dog aldrig et forståeligt svar. Han blokerede mig.

Fotograf Mathias Øgendal ønskede ikke at sætte ord på hykleriet, men jeg kan da godt hjælpe ham lidt. Han slører ansigter, fordi det ellers ville være farligt for ham at operere med kqmeraet på Nørrebro. Helt som paparazzi-rivalen ‘Local Eyes’. Voldsmandens veto.

(Mathias Øgendal fra Presse-fotos på opgave, Nørrebro, 18. august 2018)

Som ledsagetekst til Øgendals billeder fortæller ‘Presse-fotos’, at demonstrationen blev ‘voldsomt konfronteret’, uden et ord om de angribende. Partiformand Rasmus Paludan var i øvrigt gæst i Ghetto Fitness i Radio24syv tirsdag eftermiddag, hvor han gennemgik forløbet. Her anvendte den ene studievært konsekvent ordet ‘drama’. En lovligt anmeldt demonstration angribes af maskerede autonome, og alle eufemiserer, bortset fra de venstreradikale selv.

“Ja, jeg har jo svaret mange journalister, at jeg altid bliver bange, Jeg er altid bange for Danmarks fremtid, hvis man ikke gør noget.” (Rasmus Paludan, adspurgt: ‘Bliver du nogensinde bange?’, Radio24syv, 21. august 2018)

Stram Kurs har lagt en 17 minutter lang video online, og her er ansigterne på de angribende ikke slørede. Det er de heller ikke her på Uriasposten. Billedkvaliteten er svingende, men det er ikke det væsentlige her.

Diverse screencaps.

(Rasmus Preston, Researchkollektivet Redox)

(Ingen ‘anholdelser eller tilbageholdelser’, sagde vicepolitiinspektør Riad Tolba, jf. TV2 Lorry)

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

Næste side » 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper