22. august 2016

Mikkel Andersson: Søren Pind giver den fredelig højrefløj et medansvar for muslimsk terrorister

Justitsminister Søren Pind sagde meget vås i interviewet med Politiken, og forsøget på at tørre voldelig jihadisme af på højrefløjsdemokrater er ikke engang det værste. Jeg studsede over hans kommentar til folk der mener, at ‘islam aldrig kan demokratiseres’: “Det er i modstrid med alt, hvad jeg står for politisk.” Lidt i stil med juli-kommentaren ‘Vi er ikke i krig med Islam’, for “Bliver det til en krig mod islam, slutter den aldrig.” Ønsketænkning som ideologi.

Mikkel Andersson renser luften – Søren Pinds fornemmelse for terror.

“I et større interview med Politiken gør justitsminister Søren Pind sig til talsmand for det synspunkt, at mennesker, som ikke advokerer hverken vold eller terror, alligevel de-facto bærer et medansvar for at øge terrorrisikoen, fordi de ansporer og fremelsker terrorister. Det gør han ved at lave en kobling mellem ytringer om, at Vesten eksempelvis befinder sig i en borgerkrigslignende konflikt i krig med islam og så folk, han betegner som psykisk forstyrrede, som han hævder begår terror, fordi de har læst sådanne ytringer.

Ingen kan, af oplagte grunde, afvise, at psykisk syge mennesker får mærkelige ideer af at læse eller se ting. Deres verdensopfattelse er per definition forstyrret og dermed uforudsigelig. Eksempelvis forsøgte John Hinckley Jr. i 1981 at dræbe Ronald Regan, stærkt inspireret af filmen Taxi Driver. Kan spillefilm dermed siges at bære et medansvar for præsidentattentater? Ikke rigtig.

Anders Breivik, som Pind fremhæver som eksempel, blev ekskluderet og marginaliseret fra alle de højreradikale miljøer, han opsøgte. Han sammenkogte derefter sit helt eget unikke og bindegale verdenssyn, der inkluderede tempelriddere og en fremtidsvision for Norge i år 2083 (firehundredeårsdagen for slaget ved Wiens porte) som et hyperkonservativt eventyrland med indlagt hedonistiske zoner, hvor alskende syndighed undtagelsesvist kunne tolereres (syndighed og kønssygdomme fylder generelt meget i Breiviks verdensbillede).

Samtidig opfandt han fjendebilleder, hvor det i højere grad end muslimer, var socialdemokrater og journalister, der var hovedfjenden (han fremhævede i øvrigt i sit manifest et ønske om, om muligt, at samarbejde med Al Qaeda), hvorefter han dræbte en masse ungsocialdemokratiske teenagere på en sommerlejr. Han var utvivlsomt inspireret af rigtig meget, inklusive den nævnte tempelridderordenen, som dog blev opløst i år 1302 (han opfandt imidlertid en ny og aldeles fiktiv udgave af denne, som han hævdede at være øverstkommanderende for) samt computerspilserien Dragon Age.

At mene, man skal indrette den offentlige debat, så man undgår ting, der kan få forstyrrede mennesker til begå vanvittige handlinger, virker derfor temmelig uholdbart.”18. august 2016

Lars Hedegaard om ‘hensigtsetik og konsekvensetik’: Hvor venlige er venligboerne?

Den Danske Forenings Ole Hasselbalch talte søndag for Dansk Samling på Hvidsten Kro, og argumenterede afslutningsvia for retten til hade. Han trak tråde til Hvidstengruppen, og påpegede at Marius Fiil ikke hadede nazisterne der skød ham, men det nazistiske system. Selvfølgelig er det legitimt at hade en religion der vil tage vores land fra os. Lektor Niels Vestergaard Thomsen var inde på lidt af det samme i gårsdagens Deadline, hvor han fik et par minutter til at forsvare sin hårde retorik mod venligboerne. Lars Hedegaard skærer pointen ud på Facebook.

Hvor venlige er venligboerne?
Der er to former for etik: hensigtsetik og konsekvensetik. Venligboerne er tilhængere af en etik, ifølge hvilken HENSIGTEN helliger gerningerne. Med deres servicering af uindbudte migranter beviser venligboerne, at de er gode mennesker, der blot vil det bedste.

Tilhængere af en konsekvensetik har et andet udgangspunkt: De overvejer, hvilke KONSEKVENSER det kan få for Danmark og danskerne at fylde landet med muslimer. Det er venligboerne aldeles ligeglade med, da de mener, at handlinger affødt af gode hensigter ikke kan få dårlige konsekvenser. Og skulle det vise sig, at den muslimske folkevandring fører til landets undergang, vasker venligboerne deres hænder og kaster sig over de landsmænd, der ikke var venlige nok.

Her står den politiske kamp. Presse, regering og Folketing står på venligboernes side.

Oploadet Kl. 11:33 af Kim Møller — Direkte link17 kommentarer


17. august 2016

Thomas Ploug, ‘IT-etiker’: Tonen i debatten er “noget nær den største trussel mod vores demokrati”

Vi er nogle stykker der husker debatten på internettet tilbage omkring årtusindskiftet. Undertegnede, min webmaster, manden bag Snaphanen og flere kampfæller huserede på den hedengangne Pol Debat. Debatten var mere elitær, men ikke væsensforskellig fra dagens Facebook. Gråzone-trusler og ad hominem-angreb var normen, og pludselig en dag besluttede Politiken at moderere indholdet. Mine indlæg var ofte tunge, og flere gange mistede jeg timers arbejde, fordi en ung praktikant valgte at slette en hel tråd. Uriasposten opstod som en konsekvens heraf.

I dag debatterer danskerne politik på Facebook og avisernes netsider, og mens den politiske elite påtvinger sociale medier en tung censur-politik, så kæmper mediekoncerner for at holde visse debattører væk. Fri debat har sine ulemper, men postulatet om at ‘ord fører til handling’, at hård retorik automatisk fører til vold, er status quo’ernes måde at holde folkedybet i ave. Det forholder sig nærmere omvendt. Den hårde debat giver afløb for frustrationer, renser luften. Ønsker man kampe i gaderne, så er det bare at lukke debatten, så kommer resten af sig selv.

Meget sigende for hele problematikken, så er intet debatfora mere forhadt blandt journalister end Ekstra Bladets ‘Nationen’. Folk som folk er flest. Folk der staver dårligt. En historie fra Politiko – Hård tone i debatten er ‘den største trussel mod vores demokrati i mange år’.

“Facebook og andre sociale medier er ved at flyde over med trusler og injurier… Retsordfører Zenia Stampe (R) mener, at politiet af egen drift skal gøre en større indsats for at opspore og retsforfølge kriminelle ytringer – men også afdække debatmiljøer på både højre og venstrefløjen, hvor tonen er så hård, at den bliver voldsforherligende.

‘Vi har de regler, vi skal have. Men selv om man ikke altid kan retsforfølge, fordi den enkelte ytring ikke er kriminel, kan debatten stadig skabe en ophidset stemning, der kan inspirere andre til vold. Det mangler vi viden om, hvordan man dæmmer op for,’ siger hun.

(‘Debatregler på Politiken.dk’, 2016: Ikke tilladt at lave ‘mange stave-, komma- og sprogfejl’)

Professor og IT-etiker Thomas Ploug, Aalborg Universitet, vurderer, at der bliver fremsat flere trusler og injurier på nettet end tidligere. Men for ham handler det om meget mere end kortlægning og lovgivning.

‘Vi er nødt til at sige fra, selv om det kan være ubehageligt. Vi skal blive bedre til at blokere og opstille uformelle og sociale sanktioner over for folk, der ikke bidrager til debatten, men udelukkende kommer med negative ytringer,’ siger han.

Professoren er endog meget bekymret over tonen på de sociale medier og advarer mod det, ‘der kan være på vej’.

‘Debatten bliver afsporet. Ingen lytter til hinanden. Den demokratiske dialog forstummer. Faktisk er det her noget nær den største trussel mod vores demokrati i mange år,’ mener han:

‘Det er helt bestemte typer, der kommer til at dominere debatten. Det kræver en vis kynisme og hårdhed at kunne håndtere denne form for debat. Det kan afholde folk fra at gå ind i politik. En af kvaliteterne ved en politiker er jo at kunne lytte og forstå.'”

Oploadet Kl. 12:33 af Kim Møller — Direkte link15 kommentarer


16. august 2016

Politiken-kronik mod Je suis Jalving: Fik ‘et stærkt populistisk skær’, da ‘lytterne fik lov til at ringe ind’

Jeg har gennem årene blogget hundredevis af stikprøver fra licensfinansierede radiokanaler, men det er tidskrævende, og ofte bliver det blot til en tanke der ikke bundfalder sig, eller et faneblad der ikke blogges. Som da en ‘Johan’ inviteres til Go’ Morgen Danmark (19. juli 2016), for at anmelde Star Trek-filmen, og bruger det som afsæt for at advokere imod den ‘nationalisme’, som Brexit efter hans mening var udtryk for.

Debatten er polariseret, og hvis man tilhører det flertal der har fået nok af Islam og masseindvandring, så er det blot at tænde for radioen hvis man vil høre modsatrettede synspunkter. For undertegnede skete det sidst natten til mandag, hvor Keith Thomas Lohse var sig selv på Radio24syv. Medierne er et væg-til-væg tæppe af selvbestaltede verdensreddere, der uanfægtet af den faktiske virkelighed, pudser sin glorie på almenvellets bekostning.

Mikael Jalvings ‘Je suis Jalving’ var noget så sjældent som et radioprogram med kulturkonservativ tendens. Udsendelsesrækken blandt blandt andet angrebet i Dagbladet Information, hvor Anders Stjernholm og Rezhwan Ikramto fra Ateistisk Selskab fortæller, at verden er truet af ‘konservative religiøse kræfter’, og problematiserer at Radio24syv forstærker polariseringen med ‘komplet usaglige indspark’, der skal ‘opildne underskoven af folkedybet’.

Værre er dog cand. mag. Steffen Groth i Politiken, selvom han dog skal have ros for at konkretisere sin kritik. Han kommer dog ikke udenom, at det store problem for ham hverken er Mikael Jalving, ‘Je suis Jalving’ eller Radio24syv, men tilstedeværelsen af offentlig dissidens. Debatten er polariseret, ikke fordi Jalving får et sommerprogram på en radiokanal, men fordi danskerne vitterligt er delte i de her spørgsmål.

Her er den store forskel på højre- og venstrefløjsargumentation. Den værdimæssige venstrefløj anerkender ikke højrefløjens legitimitet, og som en ven skarpt formulerede det om segmentet forleden: ““De blænder sig selv med en myte om at politisk dissens er udtryk for galskab.”.

Kronik i gårsdagens Politiken af Cand. mag. Steffen Groth – Radio24syv sender grænseløs demagogi.

“3. august ca. 10.40 kom jeg igennem på telefonen til Radio24syvs program ‘Je suis Jalving’. … Som reaktion på programmets titel ‘Je suis Jalving’ havde jeg forberedt et modsvar, et ‘J’accuse Jalving’, som jeg fremførte i radioen med dirrende stemme. Det er de anklagepunkter, som jeg vil uddybe og dokumentere yderligere her.

(Kronik af Steffen Groth i Politiken, 15. august 2016)

“Det er opbygget efter en fast skabelon: Jalving… indleder med et alarmistisk oplæg om nogle af de katastrofale konsekvenser, de mener, indvandring og islam har i Danmark og Europa.

Derefter følger samtaler med en eller flere professionelle meningsdannere, og her har tendensen været fuldstændig entydig; det er en kongerække af islam- og indvandringskritikkens mest yderliggående sværvægtere, der har været mobiliseret og iscenesat som eksperter: Lars Hedegaard, Morten Uhrskov, Pernille Vermund, Christian Langballe, Helle Merete Brix, Ole Hasselbalch, Eva Agnete Selsing, Søren Hviid Petersen, Sørine Gotfredsen, Kristian Ditlev Jensen samt tidehvervspræsterne Torben Bramming og Claus Thomas Nielsen. …

Retfærdigvis skal det nævnes, at David Trads i den allerførste udsendelse var med på en telefon som den allerførste gæst… Det var de intellektuelle frontkæmpere i højrepopulismens offensiv mod islam og indvandring, der skulle hamre programmets pointer igennem så overbevisende som muligt.

Det tredje element, som i denne sammenhæng får et stærkt populistisk skær, var, at lytterne fik lov til at ringe ind, vox populi, folkets røst. Lytterne fik med- og modløb fra værten afhængig af deres perspektiver. …

Det er en gennemgående pointe i programserien, at mainstreammedier og -politikere fortier sandheden om problemerne med islam og indvandring
ud fra en politisk korrekt agenda, mens ‘Je suis Jalving’ tør ’sige tingene, som de er’ – ‘der er ikke tid til andet’.

Det populistiske mantra, som rummer tydelige mindelser om Trumps tankeverden, er en myte, der trives på den alleryderste højrefløj. At den opretholdes trods det kolossale fokus, der konstant er i medier og blandt politikere på terror, islam og udlændingestramninger, er for
mig at se fornuftsstridigt. …

Jeg anklager jer for at grave grøfter i vores samfund, fodre fjendebilleder og puste til fremmedfrygtens ild. Jeg anklager jer for at skabe en oppustet mistillid til de etablerede medier og politikere og gøde jorden for konspirationsteorier, overdreven mistænksomhed og frygtblandet fanatisme.

Jeg anklager jer for ikke på nogen måde at have skabt et nuanceret billede af de integrations- og ghettoproblemer, vi har i det danske
samfund. Tværtimod.

Jeg anklager jer for at have skabt det mest demagogiske, alarmistiske og højrepopulistiske radioprogram i nyere danmarkshistorie.”


Netkrigende lektor: “Tonen er hård, ja, men det er fordi, vi er på kanten til en borgerkrig.”

Niels Vestergaard Thomsen er tidligere formand for Dansk Folkeparti Ungdom i Århus, men svarer ikke helt til den profil medierne normalt rubricerer som ‘kældermennesker’. Han er lektor i fransk og tysk, og motiveres som biseksuel af islams syn på seksuelle minoriteter. Berlingske har historien – Harsk Facebook-debattør: ‘Jeg ved godt, at venligboerne tror, deres handlinger er gode. Det troede tyskerpigerne også.’.

“Niels Vestergaard Thomsen er 40 år, lektor i fransk og tysk – og internetkriger. Han er en af dem, som ifølge mange er med til at gøre kommentarsporene på Facebook til kloakrør af had og splittelse. Til at debatklimaet bliver hårdt og uforsonligt og til at flere venligboer i angst for chikane og trusler på de sociale medier, overvejer at droppe deres civile engagement. …

‘… Det er ikke sådan, at jeg er bange for at blive overfaldet, hvis jeg går i Bilka. Men jeg føler min frihed og livsform er truet. Jeg er biseksuel og det er en gruppe, der er særlig ofre for Islam. Jeg skriver også for at påvirke andres bevidsthed, så de ser virkeligheden i øjnene: at muslimerne er vores bødler, og vi er ofre for en invasion.’ …

‘Nogle gange er det jo spontane reaktioner. Der er mange følelser i kog. Men formålet er, at de skal tænke en gang mere over, hvad de gør. Det, venligboerne tror er ‘gode handlinger’, mener jeg er skadelige for Danmark. De er med til at forstærke de konflikter og problemer, der er med islam, ved at være behjælpelige over for fjenden med at erobre vores land.‘ …

Deres forbrydelse er, at de er venlige over for fjenden. Jo mere, flygtninge føler sig velkomne, jo flere vil komme herop. Det vil føre til selvdestruktion og i sidste ende vores udslettelse. Jeg har bare fået nok! Folk, som er enige med mig, mener, at islam er en fremmed besættelse, hvor muslimerne ikke bærer våben, men deres livmødre i stedet. Det er vor tids nazisme. Og vi er modstandsfolkene, der forsvarer Danmark. Jeg ved godt, at venligboerne tror, deres handlinger er gode. Det troede tyskerpigerne også.‘”

Oploadet Kl. 10:30 af Kim Møller — Direkte link27 kommentarer


14. august 2016

Hørt på P1: Vi troede sociale medier ville styrke ‘demokratiet’, men det har gjort ‘det modsatte’

Ingen har det svært med fri debat, som folk der lever af samme. I seneste udgave af Bagklog på P1 var gæsten Morten Hesseldahl, der har været redaktør på flere medier, og siden 2009 har været en del af DR’s direktion. Nominelt borgerlig-liberal. Emnet var de folkelige reaktioner på Abdel Aziz Mahmoud og Medinas kommende udsendelse fra en jordansk flygtningelejr. Indslaget kan høres her.

Esben Kjær, P1-vært: Berlingske skrev en artikel om det, og kommentarsporet udviklede sig herefter så giftigt, at Berlingske lavede en artikel om hvor giftigt kommentarsporet var. … Morten Hesseldahl, vi ved alle sammen, at de sociale medier er fulde af tosser, der ikke er værd at høre på. Det vilde ved historien er jo at aviserne lægger spalteplads, eller lægger plads til de her folk i kommentarsporet. Og derefter så i øvrigt laver journalistik på hvor ulækkert deres egen kommentarspor er. Er det ikke noget helt galt ved den måde medierne interagerer med deres læsere, eller deres brugere på?

Morten Hesseldahl, forfatter: Ja, det synes jeg, for det er alt for let at lave journalistik på den måde. Dengang de digitale medier, de sociale medier begyndte, så havde man en forventning om, at det her ville blive en styrkelse af demokratiet, fordi nu kunne vi alle sammen komme til at sige vores mening. I stedet har det jo vist sig at være det modsatte. Det har jo vist sig at være en kloak af uigennemtænkte angreb, ofte anonyme, hvor der er meget få der får noget ud af det. Det er destruktivt, det er hadefuldt…

(Abdel Aziz Mahmoud på Facebook, 10. august 2016)

“Dagens helt er Benjamin ❤️ Når BT slår en artikel op og deres kloakrør bobler over af racister og svin, så kommer superhelten Benjamin frem. Han er ansat til at luge ud i folks kommentarer af had og lort, han sletter og forsøger at holde tonen ren. Benjamin er en fornøjelse at følge på kommentarsporet, for han bidrager sgu også med rationelle refleksioner til de aber, som hørmer over det hele. Og selvfølgelig kan selv en helt ikke holde til mængden af bræk fra Svinestien, så han svarer også forståeligt igen! Benjamin, jeg har set dig. Og jeg elsker dig…” (Haifaa Awad, 13. august 2016)

Oploadet Kl. 09:49 af Kim Møller — Direkte link24 kommentarer

Venstreradikale stormede pressemøde – Politiet: “Men ellers var det roligt, og vi har ingen anholdte.”

Lørdag havde Danskernes Parti indkaldt til pressemøde i Den Sorte Diamant, og som forventet forsøgte hovedstadens venstreradikale at ødelægge arrangementet. Flere gange stormede de bygningen, og efterfølger forsøgte de at komme tæt på taxa’erne, der skulle bringe Danskernes Parti i sikkerhed. Ekstra Bladets Kristian B. Larsen betegner angriberne som ‘antifascister’, og fortæller at deres demonstration ‘udviklede sig til sammenstød’. Noget af en eufemisme, når nu Antifascistisk Aktion havde annonceret angrebet på Facebook flere dage forinden.

(Venstreradikale under mødeterror)

Politiet mener det gik roligt for sig, og fortæller til Ekstra Bladet, at ingen blev anholdt. Hvis 50-100 højreradikale havde stormet et Kommunistisk Parti-arrangement samme sted, så havde politiet anholdt samtlig, og busset dem væk med blå blink. TV2 News ville her natten til søndag stadig køre båndsløjfen, og det ville være på forsiden af søndagens aviser. Der hersker tydeligvis dobbelte standarder,

Fra EB.dk, der har meget illustrative videoer – Her forsøger anti-fascister at storme Den Sorte Diamant.

“Antifascisterne forsøgte flere gange at storme Den Sorte Diamant, som det kongelige biblioteks bygning kaldes, fordi Danskernes Parti på den yderste højrefløj holdt pressemøde om partiets vej til Folketinget. Med stormangreb på skiftende indgange stod antifascister overfor betjente, der måtte slå fra sig med kniplerne…

– Alt var roligt indtil demonstranter lavede et stormløb på bygningen, og der måtte vi anvende stavene, siger den centrale vagtleder Henrik Brix ved Københavns Politi til Ekstra Bladet. …

Særlig højspændt blev det, da formanden for Danskernes Parti Daniel Carlsen skulle forlade bygningen. Op mod 100 demonstranter stod klar med skældsord til den tidligere nazist, da han under enorm politieskorte satte sig ind i en taxa. …

– Der kom endnu et stormløb, da folk fra Danskernes Parti skulle forlade bygningen. Der var mange mennesker omkring en taxa, og der måtte vi igen bruge stave for at holde folk væk. Men ellers var det roligt, og vi har ingen anholdte, siger den centrale vagtleder.

(Rasmus Preston, en af flere Redox-fotografer på gaden)11. august 2016

Medie problematiserer Exit-center: For meget fokus på islamisk ekstremisme, for lidt på højreradikale

Mandag problematiserede Radio24syv, at et nyoprettet ministerielt Exit-center fokuserede for meget på islamisk ekstremisme, og hermed overså højreekstremisme. De må have spurgt en del eksperter, for at kunne citere fem der er helt på linje. Kirstine Sin­clair, Tina Wil­chen Chri­sten­sen, Hans Jør­gen Bon­ni­ch­sen, Søren Ler­che, og Bjørn Ihler. Tre røde, en eks-AFA’er og en Breivik-overlever. Ingen problematiserede det manglende fokus på venstreekstremisme.

Førstnævnte afviste tilbage i 2003 at Hitz-ut-tahrir skulle være et problem, da islamisternes ord blot var retorik på linje med Sex Pistols tekster, og var en særlig islamisk form for Indre Mission. Sidstnævnte er tidligere medlem af halv-revolutionære Arbeidernes Ungdomsfylking, og er i dag mere aktivist end forsker. Højrefløjens ytringsfrihed skabte Anders Breivik er budskabet, let fortegnet. Kulturmarxisterne definerer en for dem brugbar virkelighed.

At det ikke drejer sig om at modvirke højreradikal vold, men om at friholde Islam for jihad‘isme og problematisere folkelig modstand mod masseindvandring, er indlysende. Et af eksemplerne på højreradikal vold er en morderisk iraner, en anden er Anders Breivik, der i dag kalder sig nationalsocialist. Som en bekendt skrev for nyligt: Når en muslim sværger troskab til Islamisk Stat og råber ‘Allahu-akbar’ under dåden, så er han psykisk syg. Når en excentrisk nordmand sværger troskab til et ikke-eksisterende Knights Templar-netværk, så er han… højreekstremist.

De sidste fem år har medierne tærsket langhalm på dansk højreradikalisme, og har fundet nix nada. Det er organisationer såsom Stop Islamiseringen af Danmark, Frit Danmark, ORG, Danish Defence League, Danerværn, Sons of Odin og senest De Sydfynske Herrer. Ingen konkrete eksempler på politisk motiveret vold, men tonsvis af advarende artikler. Søren Lerche, der henviser til ‘høj­re­ek­stre­mi­sti­ske Facebook-grupper’, begik ene mand mere vold i sin tid som militant venstreradikal, end danske højreorienterede har gjort hvilket som helst år siden Breivik. Fakta!

Pseudo-journalistik set på Radio24syv.dk – Eksperter: Danske myndigheder overser højreekstremismen (af Sofie Rye Wølhk og Thomas Foght)

“Bekæm­pel­sen af høj­re­ek­stre­misme i Dan­mark bli­ver over­set, fordi poli­ti­kere og myn­dig­he­der kon­stant taler om isla­misk ekstre­misme.

Det siger en række for­skere og fag­per­so­ner med ind­sigt i ekstre­misme til Radio24syv efter en som­mer, hvor Europa har været ramt af mili­tant ekstre­mi­stisk ter­ror, men hvor også Labour-politikeren Jo Cox blev myr­det af en mand med ny-nazistiske for­bin­del­ser, og hvor ni per­so­ner i tyske Mün­chen mistede livet, da en Anders Breivik-inspireret 18-årig mand gik til angreb.

Jeg synes, myn­dig­he­derne over­ser høj­re­ek­stre­mis­men, og den brede offent­lig­heds opmærk­som­hed på isla­mi­stisk ekstre­misme bety­der, at fæno­me­net over­dri­ves og trus­len over­vur­de­res,’ siger lek­tor ved Syd­dansk Uni­ver­si­tet, Kirstine Sin­clair, der har for­sket i isla­misme.

Samme toner lyder der fra social-antropolog, Tina Wil­chen Chri­sten­sen, der har for­sket i radi­ka­li­se­ring.

Jeg synes ikke, man fore­byg­ger radi­ka­li­se­ring på begge fløje, fordi man taler om det som et ensi­digt pro­blem. Man foku­se­rer hele tiden på islam, mus­li­mer og isla­misk ter­r­o­risme, og jo mere man foku­se­rer på islam som noget nega­tivt, jo flere unu­an­ce­rede for­kla­rin­ger vil folk få om, hvem de andre er,’ siger hun til Radio24syv.”

(Vildtvoksende Dueurt i nærværende bloggers baghave, 11. august 2016)

“Vi har en ten­dens til, at vi ikke vil erkende, at den stør­ste fare lig­ger her­hjemme i vores egen bag­have.” (Hans Jørgen Bonnichsen)9. august 2016

Anders Næsby: Dem der advarede mod indvandringen lægges for had, og får skylden for problemerne

Skarp kronik af Anders Næsby i Jyllands-Posten – Europa sover videre.

“… Islamisk terror er for så vidt ikke noget nyt fænomen. Siden islams opståen i det syvende århundrede har fanatiske jihadister søgt med alle midler at påtvinge andre islams ideologi. Forskellen i dagens Europa er, at islamisk terror nu ikke længere er noget uhåndgribeligt og diffust, der udspiller sig i fjerne ørkenstater. Det foregår nu også i europæiske byer, i de rum, vi opfatter som vore egne; på caféer, banegårde, skoler, diskoteker, kirker, torve og festivaler. …

I stedet for at man imødegår den eskalerende trussel og forsvarer sig selv, sine byer, sine borgere og sine værdier, lader man en forudsigelig, defaitistisk proces gå i gang, som må få terroristerne til enten at klø sig undrende i skægget eller falde sammen af grin: Efter at vi har gået rundt og sagt ‘Je suis… et eller andet’, gennemført et par fakkeloptog, ændret vores profilbilleder på Facebook i passende farvenuancer, lagt blomster ved ambassader og gentaget de komplet intetsigende floskler om, at kærligheden nok skal sejre over hadet – ja, så begynder en endnu mere forudsigelig og tåbelig proces, hvor selverklærede humanister fra venstrefløjen ræsonnerer sig frem til, at det hele på en eller anden måde er Vestens egen skyld.

Hvis man ikke lige kan finde en historisk uretfærdighed begået af en vestlig magt i 1800-tallets imperietid, så kan man ganske givet finde frem til noget mere nutidigt med, at debatten om islam sandelig har været slem de senere år… Mens alt dette står på, erklæres det igen og igen, at islamisk terror intet har med islam at gøre – på trods af, at terroristerne selv faktisk enstemmigt erklærer, at det er det eneste, det handler om. …

Dem, der fra begyndelsen advarede mod de reelle konsekvenser, blev lagt for had, og nu, da det har vist sig, at alle dystopiske forudsigelser desværre var korrekte, forklares fraværet af det multikulturelle paradis med, at der faktisk var kritiske røster, som derved startede en debat med en hård tone. Det er et håbløst og ulogisk ræsonnement – lidt ligesom hvis det i dag havde heddet sig, at Churchill var skyld i Anden Verdenskrig, fordi han ved at advare mod Hitler derved havde skabt den hævngerrige vrede, der siden udløstes i historiens største krig.

… jo længere virkeligheden fornægtes, jo mere brat og uforberedt vil europæerne en dag vågne til den: Den brutale sandhed er, at den frie, demokratiske verden allerede er i krig mod en aggressiv islamisme, der ikke har tænkt sig at stoppe, før førstnævnte er knust. Det er ikke en krig, vi har ønsket eller startet, men den er her, og den vil kun eskalere, så længe europæerne som hovedløse høns efter nye angreb render forvildede rundt og stadig mere desperat forsøger at finde nye måder at give sig selv skylden for at være blevet halshugget.”

Oploadet Kl. 03:42 af Kim Møller — Direkte link21 kommentarer


8. august 2016

Flygtningevenner trues: “Pas på, der kommer en venligboer. Han skal ikke møde mig, når det er mørkt”

“Vildt at humanisme kan afføde så meget had!”, skriver Venligboer Mads Nygaard på Facebook, hvad blandt andet kommenteres af en Kirsten Brømsøe: “Kommer aldrig til at forstå nogen kan HADE .. Nogle mennesker som elsker andre menneske!!” Hvad Mads, Kirsten eller de øvrige der kommenterer, ikke har skænket en tanke, er at deres valg kan få konkrete konsekvenser for andre danskere.

For den 16-årige pige, der natten til søndag fik en kniv på struben i Kolding. Den 27-årige kvinde der tre timer senere blev forsøgt voldtaget i Haderslev, eller den 30-årige mand der et par dage tidligere blev røvet af indvandrere ved den by jeg er opvokset i. En ‘humanistisk’ udlændingepolitik giver mere kriminalitet, og det er ikke gold statistik for alle. Nogle må bløde, for at venligboen kan sole sig i konsekvensløs godhed.

Udover det citerede eksempel, drejer det sig næsten udelukkende om beskeder på Facebook. Fra Føljeton – Jeg ved, hvor du bor: landsforræder!.

“Michael Eriksen er pensionist og medlem af Venligboerne. … for fire måneder siden skete der noget, der forandrede hans hverdag. Michael Eriksen fortæller, hvordan han var på sin daglige tur til fakta for at købe lidt ind, da han pludselig blev verbalt overfaldet af en mand, han aldrig før havde mødt.

‘Jeg gik helt stille og roligt, og pludselig var der en mand der råbte ‘Pas på, der kommer en venligboer. Han skal ikke møde mig, når det er mørkt. Så nakker jeg ham’. Og så løb jeg ud til min cykel,’ siger han. …

Medstifter af Venligboerne Mads Nygaard er bekendt med problemet. Han fortæller, at han ofte får personlige beskeder fra fortvivlede medlemmer, der vil vide, hvordan de skal håndtere trusler fra fremmede mennesker.”

Oploadet Kl. 02:59 af Kim Møller — Direkte link30 kommentarer
Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

Næste side »Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper