29. november 2003

Svend Auken om folkeafstemning om flygtningepolitik – ‘kan føre til uheldige beslutninger’

Professor i statskundskab Palle Svensson foreslår i en ny bog Folkets Røst, at et vist antal vælgere skal kunne begære en folkeafstemning uafhængtigt af Folketinget. Ikke alle er dog fiølge DR enige:

“Socialdemokraternes grundlovsordfører, Svend Auken, finder tanken besnærende, men er alligevel betænkelig ved idéen. Især hvis spørgsmål om flygtninge eller skatten kom til afstemning kunne det føre til uheldige beslutninger.”

Hvorvidt en mand som Svend Auken mener en beslutning er uheldig eller ikke, skal i sagens natur ikke være afgørende for landets politik, det er trods alt først og fremmest befolkningen som skal leve med konsekvenserne af sine valg. Iøvrigt kan valgresultatet jo i praksis kun blive retningsgivende. Skal Danmark have færre eller flere indvandrere, skal skatten op eller velfærdsstaten nedgeares??

Oploadet Kl. 15:53 af — Direkte linkSkriv!
Arkiveret under:


28. november 2003

Racismen er alle vegne… politisk aktivist afslører nynazistiske politibetjente

Modtaget af manden selv på Statsbiblioteket (Århus) fredag ved middagstid… Pressemeddelse. [Jeg har slettet adressen]

Oploadet Kl. 16:28 af — Direkte linkSkriv!
Arkiveret under:

Henrik Gade Jensen-’sagen’ – Rasmus Lindboe åbner ny front

I dagens Information åbner journalist Rasmus Lindboe en ny front i en artikel med overskriften: Jøder i konflikt med Dansk Folkeparti. Et af de underliggende præmisser i de foregående tre artikler om Henrik Gade Jensen, har ikke bare været at få Fergos rådgiver associeret med nazismen, men, hvad blandt andet hans brug af Mikkel Anderssons ekspert-udtalelse tyder på – også at ramme Dansk Folkeparti. I dette lys skal dagens underlødighed ses. Artiklen med den bastante overskrift har KUN to udtalelse fra danske jøder:

“Den fyrede spindoktor har, i følge flere eksperter, højre-ekstremistiske synspunkter. Alligevel bliver han af Dansk Folkepartis leder, Pia Kjærsgaard, kaldt »en rar mand«, mens præsten Søren Krarup karakteriserer ham som en »lødig og betydelig person«. Den holdning deles bestemt ikke af danske jøder: »De holdninger, som manden har, giver mig klart meget, meget ubehagelige følelser. De refererer til autoritære systemer, hvor man dømmer folk ud fra fordomme. Fordomme er for dumme,« siger overrabbiner Bent Melchior. Heller ikke leder af Mosaisk Trossamfund, overrabbiner Bent Lexner, finder den afskedigede spindoktors ekstreme synspunkter fornuftige: »Nej! Det er helt klart – det gør jeg bestemt ikke. Men mere får du mig ikke til at sige i denne sammenhæng, for jeg vil gerne opretholde et godt forhold til kirkeministeren. Måske i en anden sammenhæng ville jeg sige mere fra,« konstaterer Bent Lexner.”

Alt ialt så baseres artiklen på:

1) Bent Melchoirs udtalelse: “De holdninger, som manden har, giver mig klart meget, meget ubehagelige følelser…”
2) Leder af Mosaisk Trossamfund overrabbiner Bent Lexner finder ikke Gade Jensens ‘ekstreme synspunkter fornuftige’, og vil ikke udtale sig yderligere.

At Melchoir ikke er vild med Henrik Gade Jensen kan vel ikke overraske – de er jo politiske modsætninger. Bent Lexner citeres KUN for “Nej! Det er helt klart – det gør jeg bestemt ikke.”, og såfremt Lindboe denne gang ikke fusker med citaterne så har spørgsmålet lydt: Finder du Henrik Gade Jensens ekstreme synspunkter fornuftige?

En noget alternativ form for journalistik Rasmus Lindboe og hermed Dagbladet Information bifalder.

Oploadet Kl. 09:42 af — Direkte linkSkriv!
Arkiveret under:

Juraprofessor Ole Espersen: anti-semitismeforskere burde have kortlagt ‘islamfjendtlige holdninger’

Som omtalt igår har EUMC tilbageholdt en rapport om anti-semitisme, idet konklusionerne ikke helt stemte overens med den overordnede målsætning. Det danske bestyrelsesmedlems holdning til dette refereres i norske Dagbladet således:

“Men Ole Espersen, jussprofessor ved Universitetet i København og dansk medlem av EUMCs råd, mener rapporten er utilfredsstillende og at islam-fiendtlige holdninger også burde vært kartlagt.”

Her vil undertegnede mene at det ikke kan være Zentrum für Antisemitismusforschung’s opgave at belyse dette forhold…

Oploadet Kl. 09:03 af — Direkte linkEn kommentar
Arkiveret under:


27. november 2003

‘Aktivister’ og ‘ekstremister’ – hvem mon er mest voldelig?

Grækenland løslader aktivister lyder DRs overskrift på en artikel som uddyber:

“Myndighederne i Grækenland har besluttet at løslade syv fængslede globaliseringsmodstandere, indtil deres retssag starter.”

Er det blevet ulovligt at være ‘aktivist’ eller globaliseringsmodstander’?? Artiklen uddyber:

“De blev arresteret under urolighederne i forbindelse med et EU-topmøde i Thessaloniki i juni sidste år. De er tiltalt for at have været i besiddelse af våben og sprængstoffer.

At mediernes ‘aktivister’ godt kan være militante burde ikke undre – især ikke når et konservativt folketingsmedlem ligefrem anvender betegnelsen Al Queda-aktivister

Når terrorister der myrder civile og venstreradikale der bekæmper demokratiet med våbenmagt betegnes som ‘aktivister’. Hvad kalder man så folk der forsøger at ændre den førte politik indenfor demokratiets rammer. Et godt eksempel er sagen om Henrik Gade Jensen. Dagbladet Information kalder ham tirsdag i overskriften for ‘højreekstremist’ – denne udlægning godtog samtlige landsdækkende medier, hvad foranledigede hans efterfølgende fyring.

Mr Andersson skriver idag at Henrik Gade Jensen har ‘ekstreme holdninger’, men mener samtidig ikke at han har ‘nazistiske/anti-demokratiske synspunkter’, men trods alt en ‘ekstrem retorik’. I Bertrams fortolkning, har filosoffen ‘extreme views’. Min holdning. Ekstrem forudsætter vold af en eller anden art. ‘Ekstrem retorik’ er lige på grænsen, men iøvrigt upræcis. Overdrevne sammenligninger burde vel snarere kaldes ‘underlødig retorik’. Al snak om xenofobi og fremmedangst burde helt udelades når vi taler om en velformuleret og velargumenterende filosof som Henrik Gade Jensen.

Oploadet Kl. 13:20 af — Direkte linkSkriv!
Arkiveret under:

Henrik Gade Jensen: ‘Spændende læsning’ & ‘Rummer meget mere sandhed’

Den skandaløse artikel som bevirkede Henrik Gade Jensens fyring var som tidligere dokumenteret baseret på:

1. Udtalelser fra eks-autonom Rene Karpantschof
2. Udtalelser fra filosoffen Peter Kemp og biskop Kjeld Holm
3. Udtalelser fra Holocaust-ekspert Mikkel Andersson

Hvor Mikkel Andersson blev groft fejlciteret, udtalte Kemp og Holm sig udelukkende og Henrik Gade Jensens udlændingepolitik som de ikke bifaldte. Rene Karpantschofs bidrag var påstande om nazi-sympatier, der var baseret på Gade Jensens kendskab til Dansk Forum som Karpantschofs mente var tæt på at være nazister. Eneste konkrete information var dog følgende sætning:

“Spindoktoren har bl.a. rost synspunkter fra den tidligere SS-officer Franz Schönhuber…”

Hvilke synspunkter tænker man, og det fik man ikke svar på. Heller ikke i onsdagsavisen, hvor oplysningen dog uddybes svagt:

“Den udskældte pressemedarbejder har bl.a. rosende omtalt bøger af den tidligere SS-officer Franz Schönhuber.”

Torsdagsavisen går lidt mere i dybden:

“Schönhubers bog [Die Türken], der handler om Tyrkiet og tyrkere, bliver af Henrik Gade Jensen kaldt »spændende læsning«, og udsagnene rummer »meget mere sandhed« end den tyske journalist Günther Walraffs samtidige bog om de elendige vilkår, som Tyskland bød de tyrkiske gæstearbejdere.”

Efter tre artikler har Rasmus Lindboe fundet ud af følgende:

1. En tidligere autonom mener Henrik Gade Jensen kender nogle som er beslægtet med nazisterne
2. Halalhippierne Peter Kemp og Kjeld Holm mener Henrik Gade Jensen er fremmedfjendsk
3. Henrik Gade Jensen har kaldt en tidl. tysk politikers bog for ’spændende læsning’ og rost den for at rumme ‘meget mere sandhed’ end den ræverøde Günther Walraffs bog også med Tyrkiet som emne

Dette kan selv Rasmus Lindboe og David Trads godt se man ikke kan basere overskrifter på, så idag aflires en helt masse oplysninger om Den Danske Forening og Dansk Forum. Oplysninger der sådan set er spændende, men hverken nyt og hvad vigtigere er – intet konkret siger om Henrik Gade Jensen. Lindboe har også måtte gå til originalkilden Rene Karpantschof som udtaler:

“Gade Jensen er en institution i sig selv på den yderste højrefløj. Han er en egenhændig propagandamaskine. Han har samarbejdet med en forening, som i alt, hvad den siger og gør, flirter med nazismen. De her mennesker er vildt optagede af nazismen – de ved alt om, hvad Hitler spiste til morgenmad,« forklarer han.”

McCarthy gå hjem og sov.. Karpantschof gennemskuer alle:

— Se evt. Filtrat

Oploadet Kl. 12:58 af — Direkte linkSkriv!
Arkiveret under:

Begrebsforvirring: ‘Positiv særbehandling af en bestemt gruppe borgere’

Fra Politiken mandag:

“Louise Frevert finder det også forkert, at man i Århus nu vil tilbyde en livredderuddannelse til 15 indvandrere. Hun kalder det »positiv særbehandling af en bestemt gruppe borgere«, og derfor vil hun mandag inddrage undervisningsminister Ulla Tørnæs (V) i sagen.”

Når taxiselskaber rundt omkring i Danmark er leveringsdygtige i ‘hvide taxier’ – handler det så også om ‘positiv særbehandling af en bestemt gruppe borgere’??

Oploadet Kl. 12:07 af — Direkte linkSkriv!
Arkiveret under:

Henrik Gade Jensen svarer igen… Mens vi venter på Lindboes fyring

Henrik Gade Jensen kritiserer idag i et længere læserbrev i Jyllands-Posten TV2 Nyhederne for deres bidrag til hetzen. Denne kritik burde dog gælde alle danske medier, der nu formentligt har lært at Dagbladet Information ikke er et organ man kan hente nyheder fra. Gade Jensen skriver:

“Tirsdag den 25. november 2003 lod TV 2 løgne rulle over skærmen. Fra morgenstunden blev en usandhed gentaget og gentaget. Hvad der siges om højre og venstre, ekstrem og moderat, op og ned og had og kærlighed er relationelle størrelser uden præcis betydning. Men når TV 2 viderebringer oplysninger til de uskyldige TV-seere om “nazi-forbindelser”, befinder vi os hinsides, hvad der kan diskuteres. Så drejer det sig om, hvad der er sandt og falsk.”

“Jeg har for 11 år siden skrevet et par artikler og boganmeldelser til Danskeren, Den Danske Forenings blad… Alle disse artikler, som kan ses på ethvert større folkebibliotek, ville uden tvivl i dag kunne trykkes i danske aviser. Men i slutningen af 1980’erne og begyndelsen af 1990’erne var stemningen i Danmark meget betændt omkring indvandrerspørgsmålet.

“Jeg har også omtalt en bog af tyskeren Franz Schönhuber om Tyrkiet (Die Türken. Geschichte und Gegenwart fra 1989), som er positiv over for det moderne, sekulære Tyrkiet, men som er skeptisk og kritisk over for indvandringen til Tyskland. Det er efter min mening ikke racisme, og det fandt jeg ikke belæg for i bogen. Hvad denne tysker så ellers har bedrevet, har jeg ikke omtalt eller rost. Jeg har diskuteret indvandring. Det mener jeg stadig er et stort problem.”

Når nu det klart er dokumenteret at tirsdagens artikel i Dagbladet Information er varm luft, motiveret af politiske anti-apatier i det venstreradikale miljø – så må David Trads tage konsekvensen og fyre Rasmus Lindboe. Manden har nu i tre dage haft artikler i avisen, men informerer som et af de eneste medier ikke om den oprindelige kilde [Modkraft]. Derimod fortsætter han med at antyde en helt masse om Gade Jensens nazi-sympatier – ved simpelthen at referere uden for kontekst, for ikke at nævne det grove tilfælde af citatfusk jeg tidligere har beskrevet.

Oploadet Kl. 10:10 af — Direkte linkSkriv!
Arkiveret under:

Forsker: EUMC bad mig dæmpe kritikken af muslimers anti-semitisme

Sagen om den ikke-offentliggjorte rapport om anti-semitisme fra EUs Center for Overvågning af racisme, begynder nu endelig at tage form. Fra Berlingske Tidende:

“Bestyrelsesformanden for EUs Center for Overvågning af racisme (EUMC) Bob Purkiss bad direkte et forskerhold om at dæmpe kritikken af muslimer. Han brød sig ikke om de konklusioner, som de tyske forskere fra Centeret for antisemitisme på Berlins Tekniske Universitet kom frem til i en bestilt rapport til EUMC om jødehad og antisemitisme i EU. Det bekræfter en af rapportens hovedforfattere, professor Werner Bergmann, Berlins Tekniske Universitet. Og han kan fremlægge et brev fra bestyrelsesformanden som dokumentation.”

Det var helt klart en fodfejl af Beate Winkler og hendes organ med det latterlige navn European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, at de bestilte en rapport fra berliner-instituttet Zentrum für Antisemitismusforschung [Mere: Frankfurter Allgemeine Zeitung] Propaganda-organer er i sagens natur politisk styret, og ‘forskningen’ skal tolkes derefter. Forskere giver legitimitet, men kan være utilregnelige.. Så er det jo godt de har Bashy Quraishy at falde tilbage på.

EUMC har ifølge deres hjemmeside besluttet at offentliggøre rapporten januar 2004. Det sker dog med lunken tale såsom:

“The EUMC report on anti-Semitism, which will be published in 1. quarter of 2004, will be based on data and information collected by its network in all 15 EU member states in 2002 and 2003. The report will also be based on a series of personal interviews currently being undertaken with representatives of jewish communities across Europe.”

Først mener Purkiss at rapporten ikke er videnskabelig nok, og derfor ikke velegnet til udgivelse… Nu skal den udgives, men kun som en (brøk)del af større udgivelse. Et vildt gæt: Berliner-forskernes konklusioner modgås af den øvrige EUMC-forskning…

Oploadet Kl. 09:12 af — Direkte linkSkriv!
Arkiveret under:


26. november 2003

Bertramonline i håbløst forsvar for propaganderende journalistik

Bertramonline forsøger idag at bortforklare Dagbladet Informations vellykkede forsøg på associere Tove Fergos spindoktor, Henrik Gade Jensen med holdninger, som tydeligvis ikke kan dokumenteres. Bertram skriver:

“Since our Minister does not come from this party, the reasons for employing him as her spin doctor are somewhat obscure. I am aware that spin doctors can be employed for many different reasons, and that they can fulfill various needs.”

At ministernes rådgivere nu ligefrem som et nødvendigt udgangspunkt skulle være helt enige med ministrerne er det rene vås. Intet tyder på det, og så var han vel heller ikke blevet ansat for godt et år siden – direkte fra en stilling i Dansk Folkeparti.

Han skriver endvidere med tydelig adresse til Filtrat:

“Rather, they are obsessed by some real or imagined imprecisions in the newspaper article, and, subsequently, in other media.”

Når man er istand til at skrive lange indlæg på engelsk, så burde det ikke være så svært at fatte at det ikke er et spørgsmål om Informations Rasmus Lindboe har været en kende upræcis i artiklen. Men at han derimod insinuerer en helt masse, med tvetydige vendinger, kombinerer det med klart dokumenteret citatfusk og herefter får pressen med TV2 i spidsen til at gøre en sag ud af det. Dokumentation: Filtrat, Mr. Andersson og min længere opsummering.

Artiklen som førte til fyringen er ufatteligt løs funderet. Det insinueres at han har nazi-sympatier, og der påstås en helt masse om beslægtsskab med en tidl. SS-officer. Ligesom der henvises til hans hjemmeside, som eftersigende skulle være et overflødighedshorn af ‘højreekstremisme’. Lidt påfaldende iøvrigt, idet langt de fleste artikler på siden er kronikker, læserbreve o.l. som er offentliggjorte i danske dagblade siden starten af 1990’erne. Hovedparten af artiklerne kredser om nationalkonservatismens to mærkesager – modstand mod indvandring og modstand mod EU. Det er da også disse punkter som Lindboes meningsfæller i filosoffen Peter Kemp og biskop Kjeld Holm udtaler sig om. Om påståede forbindelser til ‘ekstremister’ er der kun udtalelser fra en tidligere autonom, som ser skabsfascister overalt samt ekspertudtalelse fra Mr Andersson som klart misbruges til lejligheden.

Med andre ord. Venstreradikale Modkraft baserer en historie på Henrik Gade Jensens påståede ‘ekstremisme’, får den bragt i et svensk venstradikalt nyhedsmedie og i SIDs medlemsblad hvor bekæmpelse af Dansk Folkeparti i flere år har stået centralt. [Sidste gang gik det ud over Søren Espersen, der kort før valget blev beskyldt for at være medlem af nazistpartiet.] Så gik der fire uger, og Redaktionschef Trads beder Lindboe åbne en ny front i kulturkampen.

Udover citatfusk, varm luft, og venstreradikale præmisser er der kun løst funderet antydninger tilbage. Disse kunne være dokumenteret i form af citater fra Gade Jensens artikler. Men foreløbigt er Information ikke nået længere end:

“Den udskældte pressemedarbejder har bl.a. rosende omtalt bøger af den tidligere SS-officer Franz Schönhuber.”

Indtil idag drejede det sig om ‘ros til tidl. SS-officer Franz Schönhuber’, og man kan næste ikke vente til det lykkedes medierne at finde de eksakte citater- Mon ikke Rasmus Lindboe har skimmet Gade Jensens mange artikler for at finde kød til historien… Hvorfor vælger han så løse udsagn som kan misforstås fremfor konkrete citater inkluderet kontekst. Af samme grund som Bertram vælger ikke at positionere sig i forhold til sagens kerne – Henrik Gade Jensens holdninger og Information’sk journalistik, hvad gøres således: ‘real or imagined imprecisions’. Fokuspunktet retter han derimod på Henrik Gade Jensens tilhørselsforhold til Dansk Folkeparti og ansættelse i Kirkeministeriet.

Formålet er klart. Ved ikke at tage stilling undgår han at kvæle sine illusioner om Informations objektivitet, og kan dermed bruge Lindboes antydninger til at plette både Dansk Folkeparti og regeringen.

Update: Bertramonline uddyber i et nyt indlæg sin holdning til Gade Jensen-fyringen. Som i forrige kommentar, skal Filtrat, Mr Andersson og undertegnede have en spids bemærkning fordi vi tillader os at irettesætte en journalist fra Information:

“… Funny thing, they seem to focus more on spinning it to be yet another critique of some imagined “left-wing media machine,” rather than actually dealing within the issue itself.”

Hvis han mener det for ’sagen’ er irrelevant om 1) Gade Jensen har nazi-sympatier og 2) At Informations journalist fusker med citaterne. Så ham om det. Men det virker altså besynderligt at det faktum at Gade Jensen blev fyret, nu skal bruges til at antyde eventuelle sandheder i den oprindelige artikel der flere gange er gendrivet sætning for sætning. Bertram skriver endvidere:

“Two things: as I read the article, it does not say that he is a Nazi, but it does say that he has been associated with groups that have, in their turn, been rather close to openly Nazist groups and views. I don’t believe that you can sue for slander on the basis of being called a “rightwing extremist”, but you probably could if you were called a Nazi. But the article itself does not do that, explicitly. Whether or not the rather circumferential allusions would be grounds for a suit—your guess might be as good as mine.”

Egentligt en sober udlægning, hvis man ignorerer ediketten ‘ekstremist’. En ekstremist er et forkert ord, idet det klart antyder brugen af vold og det der ligner. Henrik Gade Jensen er filosof, og diskuterer politiske emner og giver sit bud. Dette bud omfatter aldrig vold.. eller noget der ligner. At sagsøge Information er omsonst. Avisens formål med artiklen var at associere Gade Jensen med nazister, og skabe polemik om emnet. En retsag ville blot fremme Lindboes modbydelige dagsorden, og ville måske ikke føre til dom. Han anvender jo flere gummi-begreber, der siger mest mellem linierne.

Bertram fortsætter:

No, I don’t think he is a Nazi, or even a racist, in a strict sense. He is, certainly, xenophobic, and certainly does have extreme views (for example, about Muslims.) But he does stop short of taking the finals steps into full-fledged racism. But he is, at least, a “transmitter” between the more extreme parts of the “national conservative” environment, and the “political mainstream”…”

Nej, han er ikke racist – hvad der er ekstrem og hvem der er xenofob afhænger 100 procent af egen holdning. Ekstrem kræver voldelighed, eller noget der ligner, og er vel ofte revolutionær i sin tænkning. Det er han ikke. Xenofob, eller det at Gade Jensen har en irrationel angst for fremmede finder jeg ikke bevist. Han er jo altid velargumenteret, og det at han ønsker grænserne lukket for indvandring fra den 3. verden, burde slet ikke være en kontroversielt synspunkt. Irrationalitet betinger som ‘ekstremisme’ at han ‘hader’ den enkelte indvandrer pga. hudfarve, kultur, seksuel overbevisning eller andet.

Bertram slutter af med:

“Indeed, or something like that. I did not “defend” the Information newspaper. I looked at what I see as the main issue. Yada-yada. And, by the way: it does seem as if Søren Espersen was on the DNSB membership roster, does it not?

Lyder ikke logisk her i Århus Vest. Når en artikel i Information antyder en hel masse, som der ikke er belæg for… så er ‘the main issue’ ikke at kritisere citatfusk og brugen af associationstricket.. Nej, væsentligt er baggrunden for Gade Jensens ansættelse i Kirkeministeriet, der er kritisabel fordi Gade Jensen er filosof med venner i Dansk Folkeparti – og vistnok er ‘ond’… Holy cow…

Søren Espersen var ganske rigtigt optegnet i nazistpartiets medlemsarkiv. Men UDELUKKENDE fordi han i sin egenskab af journalist for Aalborg Stiftstidende var kontaktperson til partiet, og derfor på mailinglisten, som partiet anså for sit medlemsregister. Samme problematik som i Gade Jensen-’sagen’. Her ville jeg mene at ‘the main issue’ er om hvorvidt den jødiskgifte Espersen er nazist, eller sympatiserer med partiet – ikke om hvorvidt han var på mailinglisten/medlemsregister eller ikke. Klart udslag af associationstrick, og underlødigt som bare fanden.

Oploadet Kl. 14:13 af — Direkte linkSkriv!
Arkiveret under:
Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

Næste side » 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper