31. januar 2004

Henrik Nordbrandt før og nu – hykleriet når uanede højder i Dansk PEN

Fra fredagens Jyllands-Posten:

Et PEN-medlem, forfatteren Henrik Nordbrandt er også inde på, at det handler meget om måden og sproget: ‘Debatformen i Danmark har bevæget sig i en meget uheldig og ubehagelig retning. Jeg er faktisk chokeret over, at det er kommet så vidt på bare to-tre år, og jeg finder det rimeligt, at bestyrelsen henlagde beslutningen om Lars Hedegaard til medlemmerne. Havde han ikke selv trukket sin ansøgning tilbage, ville jeg have stemt nej til hans optagelse, bl.a. på grund af tonen i hans bog.‘”

Forfatteren Henrik Nordbrandt mener altså at historiker Lars Hedegaard ikke er værdig til optagelse i Dansk PEN på grund af hans syn på islam. Her er nogle citater fra samme Henrik Nordbrandt, der i et rejsebrev fra Tyrkiet 21. april 1998 blandt andet skrev:

“Der har for nyligt været store demonstrationer i Istanbul. De demonstrerende er kvinder klædt i traditionelle muslimske dragter. De demonstrerer imod den paragraf i grundloven, der siger, at man ikke kan få adgang til universitetet i sådan et kostume. For nogen tid siden bankede de Nurettin Sözen, Istanbuls tidligere borgmester og universitetsrektor. De demonstrerer for retten til at forblive undertrykte. De demonstrerer for retten til at undertrykke andre. De demonstrerer for retten til at bære en uniform, der symboliserer en massepsykose.

“Giver man de fundamentalistiske kvinder lov til at bære deres uniform på universiteterne, vil de inden længe begynde at lægge pres på de andre kvinder for at få dem til at gøre det samme. Det næste bliver afskaffelse af fag, der strider mod islams lære, omskrivning af lærebøger, etc., etc. . . . At de ikke viger tilbage fra at udøve den vold, som deres religion giver dem mandat til at bruge, har de allerede vist.”

Det er muligvis ikke god tone at sammenligne en af de store verdensreligioner med nazismen, men ligheden mellem de to fænomener er for iøjnefaldende til, at man kan forsvare at ignorere den i den gode tones, eller for den sags skyld tolerancens navn. Deres metoder til at vinde magt, og de psykologiske mekanismer, der er deres drivkraft, er uhyggeligt identiske. Set i lyset af den kendsgerning, at muslimer i vesten behandles racistisk, kan en kritik af islam, der af racisterne ofte bruges som påskud for deres racisme, synes malplaceret.”

[Rejsebrevet i fuld længde]

Man må sige at hykleriet har nået uanede højder i Dansk PEN. [Se evt. Nordbrandt-kommentarer på Filtrat 1 & 2]

Oploadet Kl. 20:46 af — Direkte linkSkriv!
Arkiveret under:


30. januar 2004

Politiserende NGO’ere – boykot boykotten

For mig at se er Folkekirkens Nødhjælp, Amnesty International og adskillige andre NGO’ere – politiserende i en grad, så de har gjort sig selv overflødige. Meget kan man sige om Enhedslistens indsats i det danske Folketing – men de er i det mindste folkevalgte.

Køb israelsk – se længere liste på Boykot Israel, kend varen på stregkoden:

Oploadet Kl. 21:06 af — Direkte linkSkriv!
Arkiveret under:

DR og Politiken forsøger at gøre BBCs hetz mod Blair – til et hændeligt kildekritisk uheld…

DR bragte torsdag morgen flere indslag om Lord Huttons afgørelse, og havde i den forbindelse inviteret sin Nyhedsdirektør Lisbeth Knudsen og Politikens chefredaktør Tøger Seidenfaden i studiet til Debat om BBC’s fejl [Kan ses via DR Nettv 29/1 indslag 22-26]. De var ikke overraskende totalt enige. Nogle citater:

Knudsen, DR: “Det handler om journalistik, det handler om evnen til at udfolde tilstrækkelig selvkritik i medievirksomheden, som i dette her tilfælde har været under maksimalt politisk pres – en medievirksomhed som er blevet kritiseret af regeringen for nu at sige det lige ud ikke at være strenge patriotisk… men medievirksomheden har altså ønsket at stå meget kritisk og forsvare pressefriheden og den kritiske rolle også selvom nationen gik i krig.”

Seidenfaden, Politiken: “Det viser sig at man har begået fejl, og først og fremmest jo i virkeligheden at man vælger at prioritere uafhængigheden… så kraftigt at…”

Seidenfaden: “Det er jo ikke usædvanligt at man, og det skal man være ærligt og sige, at historier bliver strammet ligeså meget som den historie hvor journalisten… det sker ganske ofte her både i Politiken og formentligt også på Danmarks Radio. Det kan ikke undgås.

Knudsen, DR: “Selv den bedste historie, den skal også endevendes og prøves af for at sikre at dokumentationen er iorden. Her fejlede det…

Knudsen, DR: “Alistair Campbell, Blairs spindoktor nummer 1, en meget markant stærk mand sendte jo nogle direkte trusler mod BBC…”

Seidenfaden, Politiken: “Det gør jo altså kun ondt hvis det er rigtigt, og det viser denne her sag jo også. For i sidste instans hvis det viser sig ikke at være rigtigt, så bliver det en boomerang, og Blair står kunstigt støttet, for man har jo faktisk en dårlig sag med masseødelæggelsesvåben, at han nu får denne kæmpetriumf…”

DRs Lisbeth Knudsen og Politikens Tøger Seidenfaden er begge mod krigen, og analyserne bærer i høj grad præg deraf.

1) Andrew Gilligan løj – dvs. der var ikke tale om sjusk, et hændeligt uheld, en beklagelig fejltagelse som de flere gange påstår.

2) Alistair Campbells helt nødvendige pres mod BBC virkede tydeligvis ikke – og er derfor irrelevant, med mindre man vil påstå at BBC i sin dækning af Irak-krigen var 100 procent neutral.

3) Flere måneders hetz mod Blair-regeringen med basis i Andrew Gilligan omgøres ikke ved Lord Hutton-kendelsen, og det burde de to – af alle være fuldstændigt klar over. Eksempler…

– Befolkningen tror ikke på kendelsen. Fra Ritzaus Bureau: “Det, at Hutton-rapporten næsten ikke placerer noget ansvar for Kellys død på Blair-regeringen, får 49 pct. af briterne til at betegne dommerundersøgelsen som en gang ‘hvidvask’.”

– Pressen tror ikke på kendelsen. Fra DR: Britisk presse beskylder undersøgelsesdommer Lord Hutton for ‘hvidvask af systemet’ efter hans frifindelse af Tony Blair for alle anklager, der har været rettet imod ham i forbindelse med våbenekspert David Kellys selvmord.” (DR tekst tv forsøgte sig i sin første analyse af Hutton-rapporten onsdag eftermiddag at gøre frikendelsen af Blair betinget og tvetydig. Dette ændredes dog efter et par timer – formentligt i erkendelse af manglende opbakning fra alle udenlandske medier.)

– Sagen fortsætter, og symptomatisk kommer efterspillet ikke til at dreje sig om BBCs bevidste propaganda mod Blair – men kritik af frifindelsen. Eksempelvis kan DR idag fortælle at: afgået BBC-chef slår igen.

Det humoristiske indslag blev leveret af Lisbeth Knudsen, der om DRs dækning af Irak-krigen filosoferer: “Vi valgte en meget kritisk og uafhængig rolle, og det synes jeg er rigtigt for en public service-station. Det er meget meget vigtigt at vi kan holde balancen…”

Bedste danske avis har gennem længere tid uden tvivl været Jyllands-Posten, der ikke har svært ved at finde eksempler på DRs gentagne manipulation. [Se. evt. Letsindig]

Oploadet Kl. 19:15 af — Direkte linkSkriv!
Arkiveret under:

Søren Krarup om venstremediernes hetz

Søren Krarup i Jyllands-Posten om venstremediernes hetz. En smagsprøve:

“Det var lektor Palle Roslyng-Jensen, der på baggrund af en ph.d.-afhandling blev brugt som propagandist, og som på forsiden af Information 12/1 bedyrede, at ‘der er ingen tvivl om, at Søren Krarup bedriver racetænkning.’ Det viste sig, at Roslyng-Jensen ikke havde læst min bog. Det viste sig også, at han ikke kendte baggrunden for det citat, han havde set andre anføre. Der var slet ingen kød på det ben.

Oploadet Kl. 11:30 af — Direkte linkSkriv!
Arkiveret under:

Kronik af Bent Jensen: PEN – et forargeligt og skinhelligt sammenrend

Historiker Bent Jensen opridser PEN-sagen i en kronik i dagens Jyllands-Posten, velvidende som altid. Et par citater:

Jeg ved ikke, om Pernille Bramming, Anders Jerichow og PEN’s overordentligt ædle og retsindige bestyrelse har skænket det en tanke, at deres krav om, at ytringsfriheden kun skal gælde, hvis den kan fremme bestemte gode formål, er som kopieret fra den gamle sovjetiske forfatning. Og den afspejler da også principielt samme retsindige, dvs. totalitære tankegang. I Sovjet var det den private forening af nationens klogeste og mest indsigtsfulde og fredselskende mennesker – SUKP (Sovjetunionens Kommunistiske Parti) – der bestemte, om ytringer nu var stuerene og kunne gå an.”

“Påstandene om Lars Hedegaard som en hadefuld komplotmager og bevidst løgnagtig krigshetzer er simpelthen for dumme og for sølle. Bortset fra at de er løgnagtige og hadefulde. Faktisk på niveau med de dumme og ondskabsfulde og hadefulde påstande, som SUKP i sin tid udslyngede mod mennesker, som ikke fulgte de korrekte paroler. Det, Lars Hedegaard forholder sig kritisk til, er den totalitære islam, ikke til en milliard muslimer.

Oploadet Kl. 11:25 af Kim Møller — Direkte linkSkriv!

Lars Bonnevie tydeliggør Dansk PENs hykleri i forhold til Lars Hedegaard

Lars Bonnevie er sandt for dyden ikke min kop te. I Weekendavisen [2004/5] har han anmeldt en antologi udgivet af Dansk PEN før den urimelige mistænkeliggøren af historiker Lars Hedegaard, og lidt overraskende hopper han ikke på galejen. Her hvor han refererer et synspunkt fra en af bidragyderne i Dansk PENs antologi.

“Habib C. Malik tilføjer i sit bidrag, at der altid har været en organisk forbindelse mellem islamisme og vold, og at islam altså ikke evner at opfatte den Anden undtagen som modstander. Han modificerer ved samme lejlighed Samuel Huntingdons teori om sammenstød mellem civilisationerne til at være ‘en stor global konfrontation mellem verdenscivilisationen inklusive dens forskellige kulturelle og religiøse udtryk på den ene side og militant islam på den anden.’ Reformistiske muslimer har efter hans opfattelse ikke store chancer for at ændre noget, hvad udviklingen i Iran jo netop har vist er sandt. Det kan i denne sammenhæng være lidt svært at forstå, hvorfor Lars Hedegaards medlemskab af Dansk PEN skulle være så problematisk, når foreningen selv udgiver et skrift med synspunkter, der ikke afviger væsentligt fra hans.

NB: Lars Hedegaard gengiver selv sin opfattelse af PEN-sagen, og den efterfølgende polemik i artiklen De gode samles. “… vi har ikke fundet anledning til at betvivle, at islams herskende klasse er ude i et seriøst og langtidsholdbart projekt – sådan som de selv siger.”

Oploadet Kl. 10:57 af — Direkte linkSkriv!
Arkiveret under:

Kai Sørlander om Bjergprædikenens etiske betydning

Filosoffen Kai Sørlander har på Kristeligt Dagblad haft en diskussion med Aminah Tønnesen, en af indvandrerlobbyens fundamentalist-venner. Først et par citater hvori Sørlander redegør for forskellen mellem islam og kristendom i forhold til demokratiet.

Det centrale punkt i min argumentation var den dybe forskel mellem kristendommen og islams forhold til politik. At kristendommen adskiller politik og religion, mens islam selv vil bestemme den politiske orden. Jeg pegede på Bjergprædikenens fordring om at vende den anden kind til som det prægnante udtryk for forskellen; for er der noget, som er islam fjernt, så er det denne fordring.”

Med fordringen om at vende den anden kind til har Gud sagt, at vi ikke kan tage ham til indtægt for vor hævn; og at vi heller ikke kan tage ham til indtægt for vor politiske stilling til opbygningen af det samfundsmæssige magtapparat. Deri ligger kimen til den adskillelse mellem politik og religion, som er nødvendig for et velfungerende demokrati, der også sikrer ånds- og religionsfrihed.”

Dernæst den overordnede pointe, som dagligt bekræftedes i medierne:

For muslimerne bliver debatten om, hvorledes Koranen foreskriver, at lovene skal være, den fundamentale. For dem bliver den fælles demokratiske debat, som bygger på, at vi alle uanset religion betragter hinanden som ligeværdige, sekundær. Men med selve denne rangorden har man taget grunden bort under et velfungerende demokratisk samfund, som stiller alle lige uanset tro, fordi det adskiller religion og politik. I stedet vil man skabe et samfund, der styres efter muslimske love. Aminah Tønnsen giver os ganske vist den trøst, at disse love sikrer ‘udstrakt autonomi for jøder og kristne’. Men hvor vel hun end mener os det med den autonomi, så kan ingen vel overse, at her tegnes konturerne af et totalitært samfund.”

Oploadet Kl. 10:44 af — Direkte linkSkriv!
Arkiveret under:

Ritzaus Bureau ved tydeligvis ikke hvad sagen handler om – Lord Huttons konklusion

Af og til gad jeg godt vide hvem der skriver artiklerne for Ritzaus Bureau. Her er et eksempel, hvor de enten intet har fattet – eller bevidst fortolker virkeligheden skønlitterært:

“BBC-journalisten Andrew Gilligan, der stod bag historien, byggede den altovervejende på udsagn fra den britiske våbenekspert David Kelly, som, da regeringen afslørede, at det var ham, der var kilden, begik selvmord.”

Da artiklen handler om at den engelske opinions holdning til Lord Hutton-undersøgelsens konklusion, som gav Gilligan og hermed BBC skylden for hetzen mod Tony Blair… Så må det være nødvendigt at pointere at Gilligan jo netop ikke baserede sine beskyldninger på oplysninger fra David Kelly, men fortolkede frit fra leveren og eksempelvis gjorde Kelly til skeptiker hvor han klart var tilhænger af en krig mod Irak.

Oploadet Kl. 01:20 af — Direkte linkSkriv!
Arkiveret under:


29. januar 2004

Gentag efter mig: Islam har intet med politik at gøre…

Sidste mandag lød det i Politiken at Powell frygter undervisning i islamiske skoler. En debattør ved navn Salim citerer på islamisk.dk’s debat, Colin Powell for disse ord: “Men de må også undervise deres unge, ikke bare i islams læresætninger og islamisk religion, de må uddanne deres unge til at leve op til kravene i det 21. århundrede.” – og kommenterer:

“Det viser sig ganske tydeligt i dette citat at Powell prøver at skille Islam fra verdslige affære, selvom han udemærket godt er klar over at Islam bringer en hel ideologi med sig. Og den ideologi har løsningen til alle menneskets problemer og spørgsmål!”

Islamisk.dk er grundlagt af en anonym gruppe herboende Sunni-muslimer for at hjælpe nydanskere og danskere med at finde ikke-fordomsfuld viden om Islam. Mon Salim og folkene bag islamisk.dk kunne blive medlem af Dansk PEN?

Oploadet Kl. 20:39 af — Direkte linkSkriv!
Arkiveret under:

FNs Kofi Anna: Europa har brug for indvandring – yeahh right

Kofi Annan holdt torsdag en tale i FN. Her er nogle citater fra Politikens oversættelse:

“Indvandrerne har brug for Europa. Men Europa har også brug for indvandrerne.”

“Europæiske stater bør åbne større veje for den lovlige indvandring.”

“Denne lydløse menneskerettighedskrise er en skamplet på vor verden … Vi kan ikke blot smække vore døre i og lukke øjnene for denne menneskelige tragedie. Situationen er så meget desto mere tragisk i betragtning af, at mange af de lande, der lukker dørene, faktisk har brug for indvandrere.”

Her et et endnu mere relevante citat fra den danske integrationsforskning.

“Mange diskuterer i dag, om der ikke er et stærkt behov for indvandring til et kontinent af denne type… I år 2050 regner FN med, at den såkaldte medianalder – det vil sige den alder, der ligger ‘midt’ i befolkningen – vil være så høj som 55 år i Spanien, 54 år i Italien, 53 år i Østrig og 52 år i Grækenland og Schweiz… Dette tema kan dog ikke belyses tilfredsstillende alene via de nøgne demografiske tal. Man må også analysere, hvordan indvandringen faktisk er foregået frem til i dag, og hvilke følger indvandringen har haft for de vestlige samfund. Eksempelvis vil et højteknologisk samfund ikke nødvendigvis have gavn af indvandring af ufaglært arbejdskraft, der ikke behersker det nye lands sprog. En indvandring af dårligt eller slet ikke uddannede mennesker kan tværtimod forstærke problemerne med den aldrende befolkning. Den svenske professor Eskil Wadensjö har i sine analyser, som vi vender tilbage til i kapitel 6, påvist, at indvandringen til Danmark sidst i 1990’erne faktisk år for år, frem for at lette samfundets forsørgelsesmuligheder, tværtimod øgede de offentlige forsørgerbyrder med 10-15 mia. kr. i årene fremover, og denne forøgelse skete altså hvert år. [Jensen, Bent: Hvordan har indvandrerne det? Indvandrernes levevilkår og integration på det danske arbejdsmarked. Kapitel 2: De seneste demografiske udviklingstræk. Er indvandring en simpel nødvendighed?. 2002. Rockwoolfondens Forskningsenhed. 2002. S. 33f.]

Oploadet Kl. 19:31 af — Direkte linkSkriv!
Arkiveret under:
Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

Næste side » 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper