31. maj 2004

Rolf Sloth-Henriksen afliver et par myter – med tal fra Dansk Statistik

Et læserbrev af Dansk Kulturs Rolf Slot-Henriksen i Jyllands-Posten søndag, går i rette med et par af de seneste mediemyter – at ‘efterkommere’ ikke får ikke flere børn end (andre) danskere, og at stigningen i antallet af storbørnsfamilier er en ny kernedansk trend:

En omvæltning er på vej IFØLGE Danmarks statistik (år 2004) har nu hele 57 pct. af alle børnefamilier i Danmark med mere end fire børn indvandrerbaggrund. Flertallet af dem kommer fra muslimske lande, og det er en dramatisk udvikling. I Danmarks Radio kunne man for nylig høre at “danske familier i stigende omfang får fire og mere end fire børn”. Det var en direkte fejlinformation, da det ikke er danske, men fortrinsvis muslimske familier. Når man statistisk siger, at 5,8 pct. af befolkningen er indvandrere fra fortrinsvis ikke-vestlige lande, så giver det ikke et reelt billede, da der er få indvandrere blandt de 50-90-årige. Men blandt børnene i Københavns kommune er nu hele 45 pct. af alle 1.klasseselever indvandrerbørn, flertallet fra muslimske lande. Denne dramatiske udvikling i de unges befolkningssammensætning vil komme til at betyde en forandring og omvæltning af hele det danske samfund.

Oploadet Kl. 12:05 af — Direkte link2 kommentarer
Arkiveret under:

Ægyptisk tænketank: den irakiske demokratiseringsproces går fremad

Ibn Khaldoun Center for Development Studies beliggende i Kairo, er den arabiske verdens eneste uafhængige forskningsinstitution, og et organ som forsøger at pejle i minefeltet mellem en demokratifjendsk islam og ønsket om demokrati. The Guardian har læst den seneste rapport fra organisationen – her et citat:

“Despite war and occupation, Iraq has seen a surge in human rights organizations, political parties and independent newspapers – entities almost unheard of under Saddam Hussein, said a report by an Arab think tank. The report by Egypt’s Ibn Khaldoun Center for Development Studies welcomed the promise of elections, the freedom of expression and independence of the media but was careful not to credit the Americans for the progress.

Oploadet Kl. 10:29 af — Direkte linkSkriv!
Arkiveret under:


30. maj 2004

Jyllands-Posten retter journalistisk fejltagelse – Ritzau & DR forblev tavse

Forrige søndag bragte Jyllands-Posten flere artikler baseret på en PLS Rambøll-undersøgelse ledsaget af ekspertudtalelser, som kunne berolige eventuelle skeptikere af det multietniske samfund, idet danskerne frygt var langt større end der var dækning for rent demografisk. Det var jo rent guf for oppositionspressen, som anført af Ritzaus Bureau og DR formidlede et opkog af Jyllands-Postens artikler – der fuldstændig ignorede enhver form for kontekstuel sammenhæng. Problemet påtalte jeg samme dag, hvor jeg henviste til kronologien, samt den kendsgerning at man reelt intet ved om efterkommernes fertilitetskvotient. Et læserbrev i Jyllands-Posten onsdag bemærkede problemet med den officielle definition af ‘efterkommer’ – der statistisk set fjernede muslimer fra statistikken hvis blot en af forældrene havde statsborgerskab. Basalt set en oplysning, der gjorde artiklens overordnede pointe til noget nær en lodret løgn – ikke mindst i det korte abstrakt som gik igen i de fleste danske medier.

Her en uge efter de oprindelige artikler, tog Jyllands-Posten så den fulde konsekvens af det journalistiske fallit – og debunkede sig selv. Et par citater fra artiklerne:

“Denne opdeling betyder, at et barn af en efterkommer vil komme til at figurere som dansker i statistikken, hvis blot en af forældrene er dansk statsborger og født i Danmark. I praksis vil det betyde, at 3. generation typisk kommer til at figurere i statistikken som dansker. Men derfor vil personen i 3. generation stadig – i alle tilfælde som udgangspunkt – have en muslimsk baggrund, hvis forældrene havde det. Og dermed vil antallet af personer i Danmark med muslimsk baggrund være større end de 10,9 pct., som er indeholdt i definitionerne ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ fra Danmarks Statistik… Men der findes en anden prognose – om end fagfolkene bag den ikke ynder at få den frem i offentligheden. Prognosen er bestilt af Integrationsministeriets Tænketank for bedre integration hos det uafhængige analyseinstitut DREAM under Finansministeriet.

“Lederen af DREAM, da prognosen blev lavet, Lars Haagen Pedersen, i dag sekretariatschef i Velfærdskommissionen… advarer mod at bruge tallene i en diskussion om, hvor stor en andel af befolkningen i Danmark, der i år 2050 vil have en muslimsk baggrund: ‘Ingen ved jo, om personer i 3. eller 4. eller 5. generation vil have en muslimsk baggrund i den forstand, det forstås netop i dag. Det ender i det rene gætteri. Det har ikke noget med statistik at gøre.'”

Bedst er dog den afsluttende sentens af bladets skarpe Niels Lillelund, der ironiserer lidt over DR og halalforskerne:

Måske er Lars Bille og hans mange kolleger ofre for deres egen myte. Nemlig den, at et skrækscenario, der er født og modnet i det mudrede, fremmedangste folkedyb til alle tider må være forkert. Notorisk, faktuelt forkert, hvorfor det må bekæmpes med pjecer, foldere og bevillinger. Når man nu notorisk, faktuelt ved, at muslimerne ikke kommer. Det ved Lars Bille, og det er godt klaret. Vi andre ved det ikke, for vi får det ikke at vide. Vi ved ikke, hvor mange muslimer der er i Danmark i dag, i morgen eller om ti år. Vi kan kun gisne om det. Alligevel er både TV-Avisen og Lars Bille notorisk, faktuelt sikre på, at det ikke nær så mange, som folk tror, og det er jo også en form forekspertise.”

Det burde være unødvendigt at skrive, men jeg gør det alligevel: Hvorken Ritzaus Bureau eller DR fandt det relevant at sætte fokus på definitionen af efterkommer, der udgjorde forudsætningen for de 10,9 procent muslimer i 2050 som samme konstaterede forrige søndag. Således blev de nye oplysninger slet og ret ignoreret.

Opdate: Filtrat har en næsten enslydende gennemgang af sagen, inkl. et læserbrev af Ole Hasselbalch: Prognose-akrobater vildleder.

Oploadet Kl. 23:19 af — Direkte linkEn kommentar
Arkiveret under:

Garbi Schmidt og Socialforskningsinstituttet i ny halalrus: Tvangsægteskab er intet problem

Flere danske forskningsinstitutioner har i sit lukkede univers skabt konsensus om nytten af den marxistisk-inspirerede socialliberale tilgang til virkeligheden. En af de værste af disse halalcentre er uden tvivl Socialforskningsinstituttet, som i rå mængder spytter integrationsrapporter ud – der absolut intet siger om virkelighedens Danmark anno 2004. En af de værste ‘forskere’ på denne institution er ph.d. Garbi Schmidt – som fredag sammen med Vibeke Jakobsen offentliggjorde rapporten Pardannelsesmønstre blandt etniske minoriteter i Danmark [pdf., 252 sider].

Sidste gang Garbi Schmidt var i medierne var i februar sidste år, med rapporten Mange veje til Integration, som konkluderede at ‘Ghettodannelse fremmede integrationen’ [~ Schierups kulturelle tryghed…] – og at ‘ghettoproblemerne iøvrigt skyldtes sociale omstændigheder – og kun det. Hvor sidstnævnte postulat blev skabt af næsten artistiske definitioner, så er førstnævnte baseret på varm luft. Eller mere præcist, en belgisk undersøgelse som påviste at en håndfuld marrokanske kvinder i Belgien havde nytte af eget netværk. Bedre behøves halalforskere ikke at underbygge sine konklusioner, idet der jo er enighed om målet, og medierne trofast aflirer det officielle resumé.

Nuvel. I fredags blev den nye rapport så offentliggjort, og fremlagt i pressen som værende dokumentation for at tvangsægteskab ikke var særligt udbredt, at integrationen forløb planmæssigt – og at man således roligt kunne fjerne 24-årskravet som længe har været en torn i øjet på den yderste venstrefløj samt Det Radikale Venstre.

Allerede i forordet står det klart at vi her har at gøre med endnu et partsindlæg forklædt som forskning. Det fremgår eks. at antropologen Mikkel Rytter fra Dansk Folkemindesamling har været medlem af undersøgelsens følgegruppe [s. 4] – en mand som ikke på nogen måde definererer tvang som værende det modsatte af frivillighed, og iøvrigt helt åbent forsvarer det absurde synspunkt at et ægteskab mellem to individer kan involvere hele ‘familien’ i beslutningsprocessen. [Eks. 1 & 2]

Resultatet af denne kulturrelativistiske definitionsforvirring fremgik af medierne – DR Online headlinede eksempelvis med artiklen Etniske minoriteter prioriterer kærligheden, inkl. pseudo-dokumentationen:

“Undersøgelsen viser, at 80 procent selv har valgt deres ægtefælle. 16 procent er i arrangerede ægteskaber, det vil sige, indgået efter en forhandling mellem den unge og forældrene. De sidste fire procent har ikke haft indflydelse på valget af partner.”

Ligesom det førte til et indslag i TV-Avisen 18.30 under overskriften Unge vælger selv, hvor Garbi Schmidt udtaler: “Umiddelbart må man jo sige, på baggrund af rapporten – at problemet ikke er stort. Det drejer sig om fem procent.”

I interviewene i rapporten fremgår det tydeligt, VK-DF’s strammerpolitik har en stor del af æren for den bedre tendens – så gemmes det væk i slutningen af DRs artikel i en enkelt sætning: “Antallet af ægteskaber uden for Danmarks grænser er dog faldende, blandt andet på grund af den skærpede danske lovgivning på familiesammenføringsområdet.”.

Frem for Regeringens udlændingepolitik har minimeret tvangsægteskaber, så lyder det istedet at udlændingepolitikken er unødvendig/moralsk forkert fordi der er nye tendenser – godt illustreret af DRs billedtekst: “Ægteskaber mellem etniske minoritetsgrupper er hovedsagligt baseret på kærlighed.”. Det næste bliver vel at tvangsægteskaber ikke eksisterer i Danmark, og at ‘arrangerede ægteskaber’ indenfor samme religion på tværs af landegrænser fremmer integrationen.

Apropos cirkelslutninger: DR bragte fredag ‘nyheden’ USA: Mindre kriminalitet men flere fanger. – “Selvom kriminaliteten på landsplan er faldet siden 1991, er antallet af fængslinger steget…”. Kilden er The Sentencing Project, der ifølge DR Online “overvåger den slags statistikker”. Sådan kan man også kalde en NGO af amerikanske balvig’anere, der ser straf som værende umenneskeligt.. The Sentencing Project har en dagsorden at forfølge, og støttes blandt andre af den Bush-hadende Georg Soros via hans orgnisation Open Society Institute. [se Frontpage Mag]. Summa Summarum: Der er intet paradoksalt i at flere fængsles mens kriminalitetsniveauet er faldende. Der er mindre kriminalitet FORDI der er flere i fængsel. Det fatter venstrefløjen, herunder The Sentencing Project ikke.

Oploadet Kl. 12:43 af — Direkte linkEn kommentar
Arkiveret under:

Hans Hauge om menneskerettighedsideologien ~ Den omvendte Verden

Hans Hauges lørdagsklumme i Jyllands-Posten er intet mindre end fremragende – Den omvendte verden ~ her fra afslutningen:

Jeg trivedes ganske godt i denne kultur, for der var religionsfrihed, men så begyndte noget at ske for nogle år siden. Jeg kan faktisk ikke huske helt hvornår. Alle var begyndt at tale om menneskerettighederne. Hurtigt begyndte det at blive sådan, at man skulle tro på dem. De fleste troede alligevel på noget. Også Morten. Hvis man ikke gjorde, var man et slet menneske.

Menneskerettighederne var blevet til en religion, og religionsfriheden truet. Der opstod kættere, der erklærede, at de ikke troede på dem, og de blev kaldt relativister. Man hviskede diskret, at de heller ikke var imod tortur. Rygtet gik, at der vist nok var mange jøder blandt disse fornægtere.

Eksperterne – dvs. de skriftkloge – var bekymrede og anslog, at op mod en fjerdedel af alle danskerne var ikke-troende. Hvor jeg i min barndom tilhørte et mindretal af troende, tilhørte jeg nu et mindretal af ikke-troende. Efterhånden blev den nye religions præster enige om, at det var amerikanerne, der var de ikke-troende. Det var kun en hypotese, men så kom beviset som sendt fra himlen: man kunne se det med egne øje, da billederne fra Abu Ghraib fængslet blev gentaget dagligt. Ondskaben – fornægtelsen af alle menneskerettigheder – blev symboliseret af en lille, ung kvinde på 21. Lynndie England. Hun havde gud hjælpe mig en cigaret i munden og holdt en nøgen mand i snor. Hun var en fallisk kvinde. Billedet af hende var ikke uden erotisk tiltrækningskraft – synden kan virke tiltrækkende. Kvinder som bødler, der griner af mænds manddom; nøgne mænd som ofre for deres lyst. Generalen en kvinde. At tænke sig hvad kønnenes ligestilling har ført til. Og vogteren af menneskerettighederne er også kvinde, muslim, imod krigen mod terror: Irene Khan. Den omvendte verden. England mod Khan.

Vi er vidne til en global religionskrig mellem os civiliserede europæere (og muslimerne) og de barbariske amerikanere. Det er godt, gud er på vor side.

Oploadet Kl. 12:36 af — Direkte linkSkriv!
Arkiveret under:


29. maj 2004

Læserbrev i MetroXpress: Hvordan kan støtte til terrorister fremme demokratiet?

Torsdag kommenterede jeg et grotekst læserbrev i MetroXpress af Jesper J. Mikkelsen, som mente at demokrater burde støtte ‘irakisk modstand’ mod Koalitionen. Fredag bragte MetroXpress dette læserbrev af undertegnede – Er støtte nu også demokratisk? (ikke en titel jeg valgte):

“Jesper J. Mikkelsen opfordrer i MetroXpress 27/5, alle demokrater til at støtte den irakiske modstand mod Koalitionen. Da den irakiske modstand er koncentreret omkring internationale islamistiske terrororganisationer og lokale ydertligtgående shia-muslimer, som hver især bekæmper demokratiseringsprocessen med gentagne massemord på civile irakere, motiveret af ønsket om et islamistisk diktatur – så er der en spørgsmål som trænger sig på: Hvordan kan støtte til denne ‘modstand’ fremme demokratiet?”

Oploadet Kl. 12:48 af — Direkte linkSkriv!
Arkiveret under:

Søren Espersen [DF]: Hvad skal vi med endnu en arabisk stat? (Palæstina)

Et læserbrev af Søren Espersen [DF] fra tirsdagens Kristeligt Dagblad, med den lidt kontroversielle overskrift: Hvad skal vi med endnu en arabisk stat?. Tankevækkende indlæg, i en tid hvor den europæiske venstrefløj mere og mere føler et interessefællesskab med yderligtgående palæstinensiske organisationer der er fortalere for et-statsløsning UDEN Israel.

Oploadet Kl. 12:33 af — Direkte linkEn kommentar
Arkiveret under:


27. maj 2004

Terroradvarslen skal naturligvis også mistænkeliggøres – DR & Ritzau fører an

Før medierne for fire uger siden fandt Abu-Ghreib-sagen at tærske langhalm på, så var der godt tre uger med intensiv beskydning mod Bush for ikke at have taget terrortruslerne alvorligt nok før 11. september 2001 – det hele kulminerende med undersøgelseskommissionens afhøringer. Eksempelvis Bush og Cheney afhøres om 11. september d. 29/11-04 & Bremer anklagede Bush for at ignorere terrortrussel d. 30/4-05.

Tirsdag advarede Bush-administrationen så om at FBI har fået informationer om at terrorister planlagde aktioner i løbet af sommeren, måske i forbindelse med planlagte offentlige begivenheder. Samtidig blev en række terrorister som opererede i USA efterlyst. Allerede onsdag eftermiddag forsøgte DR at nedtone nyheden ~ Minister tilføjede intet nyt om terrortrussel, og korrespondent Kim Bildsøe Lassen og lektor Lars Erslev Andersen kunne tilføje at der kunne være politiske overvejelser bag advarslerne – som sidstnævnte mente var ukonkrete.

Idag tog først DR og lidt senere Ritzaus Bureau kvantespringet med artiklerne: – Terroradvarsel en del af valgkampen & Advarsler mod angreb i USA måske kun valgkampagne.

Fænomenet kaldes spin, og produceres i rå mængder fra amerikanske aviser som offentligt støtter enten Republikanerne eller Demokraterne. Herhjemme får vi stort set alt fra Demokraternes lejr – og kun undtagelsesvis bringes nyhedsspin fra Republikanerne – og de gange det sker – konsekvent ledsaget af Auken-agtige analyser. Se evt. Fox & Forkum som meget godt illustrerer fænomenet ~ Spinning blame.

Oploadet Kl. 19:33 af — Direkte linkSkriv!
Arkiveret under:

Læserbrev i MetroXpress: Demokrater og humanister bør støtte irakisk modstand

Standarden af MetroXpress’ læsebrev er skræmmende lav, særligt når man tænker på at målgruppen er unge studerende fra større byer. Idag er det Jesper J. Mikkelsen som kommer med en opfordring: Støt den irakiske modstand. Her det afsluttende afsnit, som er selvforklarende i al sin uhyrlighed:

“Som da vi bekæmpede den tyske besættelse under Anden Verdenskrig, bekæmper irakerne amerikanerne. Vi bør som humanister og demokrater støtte denne kamp.”

Oploadet Kl. 09:06 af — Direkte linkSkriv!
Arkiveret under:


26. maj 2004

Amnesty International: Garant for det liberale demokratis overgivelse

Amnesty International offentliggjorde idag sin årrapport 2004 med titlen: Krig mod de globale værdier. En titel som henleder opmærksomheden på terrortruslen de liberale demokratier lever under fra anti-demokratiske bevægelser… men nej – kulturrelativisterne har fået fast arbejde, og konkluderer (hold fast): “Vold fra væbnede grupper og stigende vold fra regeringer har skabt det hårdeste pres på menneskerettighederne og den internationale lovgivning i 50 år.”.

Øberg-klonen Lars Normann Jørgensen fra den danske afdeling af organisationen fik naturligvis rigeligt med taletid på tv, hvori han redegjorde for det fornuftige i ikke at forsøge at pacificere massemordere (sic). Sjovt, som Abu-Ghreib-sagen hvor SYV amerikanske soldater er sigtede for overgreb, begået SAMME DAG i ET ENKELT FÆNGSEL – alene har givet det “hårdeste pres på menneskerettighederne og den internationale lovgivning i 50 år”. Overdrivelse fremmer forståelsen, men mon ikke Normann Jørgensen går lidt for vidt når han i DRs 18.30 Nyheder tillige forsøgte at give Danmark et medansvar for fangemishandlingerne. Kigger man på årsrapportens kapitel om TORTURE AND ILL-TREATMENT, indledes der med: “Victims of torture and ill-treatment by security forces, police and other state authorities were reported in 132 countries…”– og Danmark er IKKE repræsenteret, modsat bekvemmeligheds-neutrale lande såsom Sverige, Tyskland og Frankrig.

Om ikke andet så gav det da endnu en overskrift: Hård Amnesty-kritik af Bush-regeringen, som den 6., den 10., den 11. og den 12. i denne måned.

Oploadet Kl. 23:37 af — Direkte linkSkriv!
Arkiveret under:
Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

Næste side » 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper