30. juni 2004

Fra det svenske overdrev: Rønnebys nazistiske turistbrochurer

Racismen er alle vegne – hvis bare man leder godt nok. Den svenske anti-racist, forfatteren Lars Ullgren kan man ikke narre, og i dagens Blekinge Läns Tidning argumenterer han for at Rønnebys Turistbrochure er udtryk for for nazisme… Nogle citater:

“Materialet är tydligt nazifärgat…”

“Den som använder Sverige som måttstock för praktiskt taget allt, visar att han eller hon vill ha ett totalitärt samhälle med statsnationalistisk diktatur.”

“… Ronneby kommun måste avnazifiera texterna och de ansvariga för broschyren måste byta arbetsuppgifter.”

Eksempler på nazisme anno 2004:

Oploadet Kl. 19:22 af — Direkte linkSkriv!
Arkiveret under:

Søren Juul-Nielsen: Medierne lefler for regeringen og et racistisk parti

Læserbreve kan chokere på mange måder. Idag fandt Søren Juul-Nielsen en ny, med læserbrevet Luderjournalistik i dagens Politiken (og Ekstra Bladet). Indledningen:

I sin leflen for regeringen og DF, når tv-dækningen af strukturreformen Berlusconi-niveau. Vi er vidner til en næsten fuldstændig udelukkelse af politisk opposition og enhver politisk debat af dette overgreb på det offentlige Danmark med konsekvenser i retning af totalisering, afdemokratisering, og privatisering uden sidestykke set i nyere tid.

En regering mere højreorienteret end Madsen-Mygdal i 20erne gennemfører dette korstog med støtte af et racistisk parti…

[apropos: Kaare R. Schou, TV2]

Oploadet Kl. 19:08 af — Direkte linkSkriv!
Arkiveret under:

Imam Fatih Alev i kamp mod ‘misbrug af ytringsfriheden’

Imam Fatih Alev erkender på P1debatten, at han stadig har et problem med ‘uindskrænket ytringsfrihed’, hvor ytringsretten bliver ‘misbrugt’ til at drive det han kalder ‘person- og gruppehetz’. Derfor ønsker han spilleregler for ytringsfrihed.

Det har de iøvrigt i Sverige, hvor en præst i Pinsekirken netop er blevet idømt en måneds fængsel for “i en predikan [at] ha uttalat sig kränkande om homosexuella”. [Aftonbladet] Mon Alev forstår den fulde betydning af indskrænket ytringsfrihed. Hvad skal imamerne prædike såfremt Koranen blev forbudt ved lov?

Oploadet Kl. 12:37 af — Direkte linkEn kommentar
Arkiveret under:

Ny dom fra ECHR: Forbud mod tørklæder i statsskoler krænker ikke religionsfriheden

Forleden forsøgte Informations Rasmus Lindboe med hjælp fra Birgitte Kofod Olsen fra Institut for Menneskerettigheder at gøre Tørklæde-forbud for offentligt ansatte ulovlige (ifølge ‘menneskerettighederne), med argumentation som en skarp debattør uden videre problemer tilbageviste.

Idag kom der så en ny og beslægtet dom, konkluderende at: Forbud mod tørklæder på tyrkiske skoler [er] i orden idet “… there has been no violation of Article 9 of the Convention…”. Se dommen fra EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, i sagen LEYLA SAHIN v. TURKEY i fuld tekst.

Oploadet Kl. 12:18 af — Direkte link2 kommentarer
Arkiveret under:

Bertel Haarder: Kritikken af ‘madkasseordningen’ var rent vrøvl – tjekker Ritzau ikke sine kilder?

En af de bedste ting ved Integrationsminister Bertel Haarder, er hans manglende accept af løgne, halve sandheder, bevidste misforståelser og lignede – som borgerlige ofte udsættes for af overskriftssøgende journalister bistået af oppositionen og deres NGO’ere. Forleden dag var det Madkasseordningen, som kom under beskydning – her i DRs fortolkning: Asylsøgere lider under madkasseordningen [20/6] og Bred utilfredshed med madkasseordningen [22/6]. Kristeligt Dagblad bragte som alle landsdækkende medier Ritzaus version af sagen – her er Haarders kontante svar: Vrøvlekoret om madkasser. Et par citater som afmonterer mediestuntet:

“Det er rent vrøvl. Man kommer kun på madkasse, hvis man nægter at skrive under på, at man vil samarbejde om hjemsendelsen, dvs. udfylde og underskrive de papirer, der er fornødne for at få hjemrejsetilladelse i hjemlandet.”

“Historien vandrede videre og førte til, at den socialdemokratiske ordfører skrev til alle de andre ordførere for at der kunne holdes et møde, hvor ordningen kunne besluttes ændret. Mødet bliver naturligvis ikke til noget, for det hele var vrøvl.”

Oploadet Kl. 12:01 af — Direkte linkSkriv!
Arkiveret under:


29. juni 2004

Kronik af sognepræst Anders Blichfeldt: Dannebrog – fllaget der forsvinder

Lørdagens kronik i Kristelig Dagblad, stod sognepræst Anders Blichfeldt for. Med risiko for at komme i konflikt med ‘dialogtyperne’, argumenterer han for at multikulturen med tiden vil fjerne Dannebrog som nationalt symbol. Et par citater:

“Vi tænker ikke på, at der faktisk er danskere, der ikke sympatiserer med korset i vores flag. Hvorfor denne modvilje? Fordi korset er det eneste entydige kristne symbol – det eneste, der ikke kan tages i tjeneste for andre religioner.”

“For muslimer er korset ikke blot udtryk for bedrag. I deres øjne står det kristne kors for vranglære, falsk fremstilling af, hvem Gud er. Blasfemi! Korset er direkte vanhelligt og et urent symbol. Det er endnu ikke gået op for os, i hvilken grad islam opfatter korsets tegn som et propagandisk symbol for en falsk gudstro. Altså som en aggressiv handling over for muslimer.

Hvad korset står for, må en muslim vende sig imod – eller ophøre med at være muslim. Derfor skal man have en god fantasi for at forestille sig, at Dannebrog hen ad vejen også bliver danske muslimers flag, uanset hvor veluddannede og dansksprogede de bliver. Efterhånden som den muslimske befolkning i Danmark tager til i antal, vil muslimers selvsikkerhed vokse. Kravene til samfundet vil blive skarpere. Og eet af kravene vil blive: Giv os et nyt flag. Og det bliver svært at sige nej, når et flertal eller et stort mindretal af danskerne er enig med sig selv om ikke at flage med Dannebrog, ej heller rejse sig for det. Så er det jo vitterligt ophørt med at være danskernes nationale samlingspunkt.”

Oploadet Kl. 23:43 af Brug Ger — Direkte linkSkriv!
Arkiveret under:

Mere anti-Hedegaard – denne gang fantasten Peter Følle

MetroXpress fortsætter med at bringe anti-Hedegaard-læserbreve i kølvandet på hans klumme sidste fredag. Trods det faktum at Hedegaard udelukkende gik i rette med islamismen og dens tilhængere, og helt undlod at kritisere muslimerne som gruppe [tjek selv] så finder fantasten Peter Følle Hedegaards holdning for ‘kvalmende’. Et citat:

Selvfølge findes der da ignorante og ekstreme ‘islamister’, som vi alle afskyr. Men der er forskel på islam og muslimer, nøjagtig som der er forskel på kristendommen og de kristne.”

Oploadet Kl. 20:23 af — Direkte linkSkriv!
Arkiveret under:

Gode nyheder fra Irak bliver bevidst fravalgt – hvorfor mon?

Der er masser af gode nyheder fra Irak. Chrenkoff har opsamlet en længere række artikler i fire postings – god læsning, i en tid hvor det Sippel’ske røde sortsyn forpester de danske medier. Del I, Del II, Del III og Del IV. Et hav af gode nyheder, som Ritzaus Bureau, DR og TV2 vælger ikke at bringe. Hvorimod en død Koalitions-soldat trækker overskrifter i alle medier, i alle afskygninger (tekst-tv, Online-artikler, TV-indslag etc.).

Oploadet Kl. 14:09 af — Direkte linkSkriv!
Arkiveret under:

DR og TV2 om magtoverdragelsen i Irak

Mandag overgav Koalitionen i Irak officielt magten til den nye irakiske regering, to dage før planlagt. Den danske mediedækning af dette – blev et eksempel på hvor vide fortolkningsmuligheder journalistikken som genre har, og endnu en konstatering af DRs placering i det politiske spektrum.

28/6-04 DR TV-Avisen 18.30:
Studiet spørger: Hvordan har den irakiske befolkning reageret på overdragelsen?

Ole Sippel: “Det har faktisk været en meget besynderlig dag. Magtoverdragelsen fandt sted kl. 10.26 lokal tid, men den blev først kendt nogen tid efter. Den foregik stort set i dybeste hemmelighed. Og da den først blev kendt, så registrerede folk det, men livet gik videre. Der var absolut ingen stemning, som der var i Danmark 4. maj 1945. Da vi blev frie.

Studiet: Hvordan skal man tolke det – at der ikke var nogle reaktioner?

Ole Sippel: “Først og fremmest er irakerne skeptiske, øh de mener ikke at det er en fuld suverænitetsoverdragelse der har fundet sted, i bedste fald en suverænitetsoverdragelse med meget stærke begrænsninger. Man kan også kalde det en form for udvidet hjemmestyre. Man skal jo ikke glemme amerikanerne er her fortsat, og det er de øvrige styrker også, og det er 150.000 alt hvad der har med sikkerhed at gøre ligger i amerikanske hænder. Og der er desuden lavet en række love, som får magten fra besættelsestiden til at række ialtfald frem til januar 2005, når der bliver holdt valg – hvis de altså bliver holdt.

Mikkel Vedby Rasmussen [KU]: “Amerikanerne har haft lidt for travlt i Irak. De har villet opnå et stabilt demokrati… Det har gjort dem sårbare over for de terrorister, som har kunnet se denne klare amerikanske plan de har haft foran sig… USA sammenlignede før de gik ind i Irak, situationen før Anden Verdenskrig før man gik ind i Tyskland og Japan, her havde man besættelsesstyrker stående i årtier, man havde en stor civil indsats med tusindvis af amerikanere der arbejdede i en besættelsesregering, for at prøve at skabe et nyt samfund. Og det var en indsats der som sagt tog årtier…

28/6-04 TV2 Nyhederne 19.00 [billeder af jublende irakere] Introduktion: “Det er ikke hver dag der er fest i Bagdads gader, men idag – efter 14 måneders besættelse, fik irakerne magten over deres eget land.”

DRs analyse kortet ned:
– USA har været for hurtig til at demokratisere Irak (pga. am. præsidentvalg!)
– Irakerne tror ikke overdragelsen er reel, sålænge amerikanske soldater i i Irak
– Sikkerhedssituationen i Irak er kaotisk

DR forventer at USA snarest får rettet op på problemet, og 1) Trækker soldaterne ud nu så der kan finde reel magtoverdragelse sted , 2) Bliver i Irak under demokratiseringsprocessen i et par årtier, 3) sikrer den irakiske befolkning mod overgreb fra terrorister og 4) Gør det uden at overtræde terroristernes menneskerettigheder – de ikke selv anerkender. Når man i forvejen var imod krigen, så problematiseres alle løsningsmodeller – af og til i overensstemmelse med virkeligheden, men som Sippel dagligt dokumentererer: så afhænger virkeligheden i høj grad af journalistens politiske observans.

TV2 indledte positivt – der findes irakere der ser overdragelsen, som starten på et frit demokratisk Irak, og nuancerede derefter helt i overensstemmelse med virkeligheden. TV2 Onlines artikel: Magtoverdragelse i Irak, er ligeledes klasser bedre end DRs USA har overdraget magten i Irak, der ignorerer FN-resolutionen og istedet bruger artiklen på at recitere venstrefløjens beskyldninger mod Ronald Reagan.

Oploadet Kl. 12:54 af — Direkte linkSkriv!
Arkiveret under:


28. juni 2004

Søndagsorientering om terrorbekæmpelse: Hansen, Erslev Andersen og Engell (?)

Søndagensorientering på P1 havde i den forgangne uge, terrorbekæmpelse som emne – redigeret af Niels Lindvig blev det naturligvis til en ørkenvandring i venstrefløjsmyter. Et citat fra præsentationen:

“… hvor stor er den reelle risiko? Og i hvor stor udstrækning er vi udsat for, at politikere, efterretningstjenester, politi, militær gør bekvem brug af terrorfrygten til at fremme deres egne dagsordener om f.eks. overvågning og kontrol og øge budgetterne – til bl.a. terrorbekæmpelse?”

Panelet bestod af terrorforskerne Birthe Hansen [KU], Lars Erslev Andersen [SDU] og Ekstra Bladets hyletone Hans Engell, tidligere minister. Når man tænker på at Svend Auken er USA-ekspert, så er Engell vel ligeså kvalificeret.

Lars Erslev Andersen og Hans Engell forsøgte som sædvanlig at give Bush-regeringen skylden for alt. Terrortruslen er overdrevet, udnyttes politisk i valgkampen, og Irak-krigen skaber mere terror end den fjerner. Orienterings Niels Lindvig var naturligvis behjælpelig med spørgsmål som kunne lede ind på USA skyld, og var det ikke for Birthe Hansen så var det givet gået Michael Moore i det.

Smagsprøver:

LEA: “Sådan som det ser ud idag, der har man jo så næsten brugt krigen mod terrorisme, til at revolutionere hele beredskabssituationen i de vestlige samfund, i en grad der for mig forekommer at være ude af proportioner.”

Birthe Hansen: “Man har i terrorismeforskningen et ret godt billede af hvad der fremprovokerer terrorisme, og der kan man sige at nationalisme er den helt store skurk. Så hvis man virkeligt vil forhindre en meget stor del af terrorismen over tid, så var det om ikke at lave flere nye stater. For der opstår som regel terrorisme i forbindelse med bodelingerne. Men andre faktorer er også vigtige, og den form for terrorisme vi ser idag kan formentligt i meget høj grad kædes sammen med at Mellemøsten i takt med koldkrigsafslutningen ikke har demokrati i regionen der så kan give nogle kanaler til at lufte utilfredshed, og det er lige præcis disse to ting, der er kræfter igang for at lave om på for tiden. Og det er blandt andet igennem krigen i Irak, hvor der har været forsøg på at sætte en ny udvikling i gang i regionen, og der kan man sige at man er gået direkte til benet, og direkte til de underliggende årsager i forhold til at forhindre ny terrorisme. Men samtidig har den indsats også næret en ny utilfredshed i regionen, blandt dem der taber på indsatsen. Så i en overgangssituation, kan man sige, så nærer man mere utilfredshed, men på længere sigt, hvis det går godt i Irak, og man får en stabil udvikling. Så er der chance for, at denne her form for terrorisme, får undermineret sine årsager.

Birthe Hansen: For al-Qaedas vedkommende har man gang i alle tre ting som normalt får terrorbølger til at gå ned. En del ledere er sat ude af spillet… Så er der det med de nye ideer. Det kan godt være at hvis det går godt i Irak, så vil det formentligt ikke være anti-amerikanisme som ide i Mellemøsten, men snarere demokratisering og hvordan skal de nye samfund se ud. Og så den tredje ting. Der skal ske noget nyt på den internationale dagsorden, og det kan man også godt sige der er sket med krigen i Irak.”

Niels Lindvig til LEA: “… Men noget som er med til at besværliggøre det, er jo at der er så mange der har en fordel i at udnytte brugen af ordet terrorisme, til at skaffe sig større budgetter osv., og til at skaffe en lovgivning som tillader større overvågning, eller hvad man nu har interesser i.”

Lars Erslev Andersen: “Jov, det er sandt…”

Niels Lindvig: “Det var de reelle terrortrusler. Men hvad med de mindre reelle, dem som bliver fremført fordi der er nogle som har interesse i at bruge den reelle trussel.

Lars Erslev Andersen: “Det der sker med 11. september, er at vi får et nyt løseord som hedder terrorisme, som så kommer til at dominere en lang række diskussioner, en lang række politiske tiltag… Vi ser enormt mange tiltag, som man kan stille sig selv det spørgsmål. Har det her noget reel betydning, andet end at det skal minde os om at vi bruger enorme resurser på at være i krig rundt omkring…

Niels Lindvig til HE: “Når vi har det der politiske misbrug af en reel trussel… Hvad siger du til den politiske misbrug af terrortruslen?”

Oploadet Kl. 23:30 af — Direkte linkSkriv!
Arkiveret under:
Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

Næste side » 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper