27. juni 2005

Niels Egelund lufter en racistisk teori – men er alt andet end racist…

For godt en uge siden kunne man i alle medier høre, at herboende indvandrere havde store problemer med at klare en intelligenstest – hvad eftersigende ikke havde grund i sproglige mangler. Kultur var stikordet som ingen tog, og derfor druknede debatten som sædvanligt i udenomssnak…

Egelund: “Vi har en gruppe i befolkningen, blandt de unge, som simpelthen ikke har forudsætningerne for at klare sig i et moderne samfund. Og derfor er vi nødt til at sætte meget hårdere ind, end vi havde drømt om for bare nogle få år siden.”

DR: … Hvad er det der skal ske konkret?

Egelund: “Det der sker er at man ikke får den stimulation derhjemmefra. Vi må erkende, at her har vi nogle børn som både genetisk og socialt ikke har forudsætningerne for at klare sig… [TVavisen, 21/6-05 18.30]

Det var naturligvis en ‘fortalelse’, og det eneste interessante ved den historie er sådan set – at selvom vi her har det mest klokkeklare eksempel på racisme set i årevis – så er ingen i nærheden af at kalde DPU-professsor Niels Egelund for ‘racist’. Her et par eksempler fra Radioavisen [22/6-05 12.00 – Eksperter går imod Egelund]:

Prof. Steen Kølvrå: “Jeg synes ikke det er heldigt… man skal passe på hvad man siger… Han er kommet til at sige det lidt firkantet…”

Prof. Niels Tommerup: “Det er jo ikke specielt smart, kan man sige…”

Sammenlign med reaktionerne, da psykologi-professor Helmuth Nyborg for et par år siden ytrede sig om genetik. Eks.: Det nye herrefolk snubler i afsættet (Berlingske Tidende, 6/10-03).

Oploadet Kl. 08:33 af Kim Møller — Direkte link11 kommentarer
Arkiveret under:

Fejlslagen svensk integration – WA’s Frede Vestergaard & Orienterings Astrid Fischer

Super artikel om politiserende svensk integrationsforskning af Frede Vestergaard i Weekendavisen. Fokus er rettet mod Mona Sahlin, sociologiprof. Massoud Kameli og rapporterne Bortom vi och dom og Det blågula Glashuset. Her et citat fra Svenske tilstande, som fint dokumenterer dennes afhængighed af Edward Said:

“Om man har intentioner om at diskriminere eller ikke, spiller ingen rolle for, om der sker strukturel/institutionel diskriminering. Konsekvenserne af en organisations eller en persons handling er vigtigere, ikke intentionerne. Diskriminering i den forstand, som vi skriver om i antologien, bygger på en vi-og-dem tænkning. Dette vi-og-dem er noget europæisk, noget som er skabt med moderniteten. Faktisk var den første, som delte menneskeheden i fire forskellige racer, Carl von Linné, som dermed – utilsigtet – tildelte kolonialismen et ideologisk grundlag. Det er vigtigt at huske på, at vi-og-dem-tænkningen er en fælles europæisk arv. Derfor kalder jeg også mit bidrag til antologien et europæisk dilemma med undertitlen strukturel/institutionel diskriminering. Racismen er en integreret del også i den demokratiske udvikling.«”

Orientering har bragt tre indslag med samme emne – bemærk hvorledes offerrolle-tænkningen dominerer alle indslag.

17/6-05 Ny svensk udredning om integration flytter fokus


Astrid Fisher. Mens politikerne herhjemme diskuterer, hvordan indvandrerne kan hjælpes, eller straffes, til at blive integreret, så lyder der andre toner i Sverige: Fokus skal flyttes fra indvandrernes mangler til magthavernes fejl, lyder konklusionen i en helt ny regeringsbestilt udredning.

Betænkningen Det blågula glashuset – strukturell diskriminering i Sverige

Rapporten Bortom Vi och Dom – Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering

Ombudsmanden mod etnisk diskrimination

22/6-05 Årsager til fejlslagen integration

Astrid Fischer. Mere konsekvens og flere skrappe krav til indvandrerne. Det er en væsentlig del af indholdet i den integrationsaftale, som regeringen har fået på plads. Indvandrerne skal også hjælpes og motiveres, men det står klart, at det er hos indvandrerne, at årsagen til den dårlige integration skal findes. Også i Sverige erkender man, at integrationen har slået fejl, men der søger man årsagen et helt andet sted, nemlig i de barrierer, som samfundet rejser for indvandrerne. Medvirkende: Ulf Hedetoft, leder af Akademiet for Integrationsstudier i Danmark, AMID, og professor ved Ålborg Universitet.

Læs her om den danske integrationsaftale på www.inm.dk

23/6-05 Indvandrere arbejder selv om det ikke kan betale sig

Astrid Fischer. Mange indvandrere udviser stor vilje til at blive integreret. Det gør de ved at arbejde selv om det reelt ikke kan betale sig for dem, – noget indvandrere gør langt hyppigere end danskere. Det bekræftes af nye beregninger fra Rockwool Fondens Forskningsenhed. Interview med forskningschef Torben Tranæs Rockwool Fondens Forskningsenhed. [sjovt Rockwoolfonden og Tranæs kan bruges nu: forhistorien]

Rockwool Fondens Forskningsenhed26. juni 2005

Henrik Gade Jensen: eksisterer venstreekstremisme slet ikke?

Mere Henrik Gade Jensen, denne gang fra onsdagens Berlingske Tidende. Her i fuld længde:

Ekstremisme
Populister og ekstremister findes kun til højre i det politiske spektrum, skrev Berlingske Tidende 11. juni ud fra en undersøgelse. Venstrefløjen derimod forbindes aldrig med noget »ultra«, »super« eller »ærke«. Hvis man slår op i Den Store Danske Encyklopædi bekræftes denne iagttagelse. I leksikonnet findes et opslag om »højreekstremisme«, men ikke et tilsvarende om »venstreekstremisme«. Og »højreekstremisme« forbindes med »militante nynazistiske grupperinger« og »det danske
naziparti DNSB«.
Det er med Encyklopædien ophøjet til objektiv viden. Det er den akademiske fagkundskabs vurdering i Danmark. Det er ideologiserende eksperters forsøg på at kuppe sproget i Danmark. Så alt, hvad der ligger til højre for Det Radikale Venstre, kan nu tendentielt forbindes med nazisme, mens venstrefløjen fritages for associationer med RAF, Røde Brigader og Blekingegadebanden. Det har ikke noget med venstrefløjen at gøre og »venstreekstremisme« findes ikke. Venstreorienteret findes i Encyklopædien kun i hyggelige, moderate og fodformede udgaver og ikke i ekstrem form.

Følgelig står der heller ikke i opslaget om Venstresocialisterne, at partiet i hele sin levetid var revolutionært og voldsfascineret og imod det parlamentariske demokrati, der skulle erstattes af et rådsdemokrati. VS beskrives derimod som »teoretisk og ideologisk« med »udstrakt medlemsdemokrati«. På trods af, at man aldrig i VS kunne blive enige om at tage afstand fra vold og terror og håndgranater mod skolebørn i den gode sags tjeneste. På trods af, at Enhedslisten videreførte traditionen ved at lukke voldsmænd ind på Christiansborg til at hælde maling på stats- og udenrigsministeren.

Oploadet Kl. 23:07 af Kim Møller — Direkte link5 kommentarer

Geoffrey Cain om Per Pallesens personlige mod…

Fra seneste udgave af Weekendavisen, en kommentar af Geoffrey Cain om Venstrefløjens voldsmonopol. Her et par afsnit om Per Pallesens store personlige mod:

I et helsides avisinterview meddelte Per Pallesen for nylig stolt, at han nu vil sætte en anti-George Bush musical op på Nørrebros Teater.

»Det lyder modigt,« siger intervieweren, og det må den gæve Pallesen give ham ret i. Ja. »Det kan godt være, at det er livsfarligt at sætte det op,« siger teaterridderen, men hvilke pinsler ville man ikke udsætte sig for, når samvittigheden viser vej?

Så lad dem bare komme an, disse pro-amerikanske voldsmænd, der nok ikke vil tøve med at igangsætte en belejring af Nørrebroteatret i stil med den i Hugos Klokkeren fra Notre Dame, (hvor Quasimodo til sidst bliver nødt til at hælde kogende bly ned på pøbelens formørkede hoveder).

Men er der virkelig grobund for Per Pallesens opfattelse, eller skyldes den blot det faktum, at han og resten af kultureliten bor i en glasklokke?

Måske aner de ikke, at vold i Danmark er et venstrefløjsmonopol…

Oploadet Kl. 22:33 af Kim Møller — Direkte link2 kommentarer
Arkiveret under:

Undersøgelse af DR & TV2 – Henrik Gade Jensen: “Fremtiden tilhører webloggerne”

Selvom det naturligvis er skønt at høre, at Nyhederne på DR og TV2 skal under lup, så har jeg ærligt talt ikke den store tiltro til at det vil ændre noget som helst. Som man spørger får man svar, og bedste dokumentation leverer forskerne og medierne faktisk selv allerede før undersøgelserne er påbegyndt.

21/6-05 DR Online – Forsker: Undersøgelse af DR og TV2 ligner bestillingsarbejde

“Min anke er, at det er politikerne, der viser en alt for kraftig vilje til at styre i de mindste detaljer, hvad forskningen skal beskæftige sig med, siger professor og medieforsker Frands Mortensen fra Århus Universitet til Radioavisen. – Det er ikke så godt, fordi man aner jo en hensigt bag det, de gerne vil have opstillet, og den måde skal forskning ikke styres på. Det virker som en bestillingsopgave, og det virker også nærmest som om, det er nogle bestemte resultater, de er interesserede i.”

21/6-05 P1 Orientering v/Torben Krogh – Nyhedsformidlingen i DR og TV 2 skal underkastes undersøgelse

“… spørgsmålet er, om forskning på disse præmisser selv kan leve op til kravet om uafhængighed.”

Objektivitet er en umulighed, og når såvel forskere som journalister er imod forskningsprojektets præmisser – så er det blot udtryk for at deres ‘objektivitet’ adskiller sig fra det af folketingsflertallet vedtagne. Det kunne jeg skrive meget om, men næppe så klart som Henrik Gade Jensen gjorde det i gårsdagens Jyllandsposten. Her lidt fra Selvmål til regeringen:

når magistre skal forske i, om journalister i DR og TV 2 er alsidige, er svaret givet. Det kan aflæses af den videnskab, der bedrives. Bliver der udtalt kritik, vil det rettes mod Brian Mikkelsen og regeringen, som forsøger at styre medierne ved ikke at give dem frihed til at fabulere om deres hadobjekter: USA, Bush og Guantanamo. Se også på debatten om besættelsestiden, hvor forskningens uniforme syn ville gøre det usagligt af medier at referere populistiske meninger, som f.eks. statsministerens, hvis holdning strider så åbenlyst imod den videnskabelige konsensus.

Det er den ekspertise, som nu skal afgøre DR’s og TV 2’s alsidighed. Det er den videnskab, der er så styret af venstreorienterede holdninger, som regeringen beder om et check. Det er professorer og lektorer, som privat hader Fogh, Haarder og Kjærsgaard, der skal udøve kontrol med licensmidler. Det er et stort selvmål. Først burde regeringen have taget opgøret med forskningens ensidighed…

Hvis man vil have kritik af DR og TV 2, skal man gå til de private webblogs på internettet som www.uriasposten.net, www.filtrat.dk og www.dansk-svensk.blogspot.com. Her bliver der uge efter uge dokumenteret, hvor ideologisk vinklet sendefladen er på de danske public-service-kanaler. Det gælder TV Avisen, TV 2’s Nyhederne, radioens P1, tekst-tv og udsendelser med vildledende titler som “Dokumentar”.

Det følger en udvikling fra USA, hvor det er private webbloggere på nettet, der er bedst til at kontrollere de store tv-kanalers løgnehistorier. I den seneste præsidentvalgkamp var det webbloggerne, der påviste usandhederne i de venstreorienterede mediers kampagner mod præsident Bush.

Fremtiden tilhører webbloggerne. Det er her, den egentlige kritik kommer til orde. Det er ikke i medierne, ikke i politik og slet ikke på universiteterne.

Oploadet Kl. 20:58 af Kim Møller — Direkte link6 kommentarer

Peter Kurrild-Klitgaard om mediernes tendensiøse etiketbrug – ‘diktator’ som eksempel

Punditokrat Peter Kurrild-Klitgaard har et fremragende indlæg i lørdagens Berlingske Tidende, hvor han (i lighed med tidligere omtalte Kaasgaard-undersøgelse), med infomedia’s hjælp dokumenterer mediernes tendensiøse etiketbrug.

Her et uddrag af Min diktator er mindre slem end din:

For nylig bemærkede jeg, at et stort dansk TV-medies hjemmeside refererede til Fidel Castro som Cubas »leder« – ikke som »diktator«, »undertrykker« eller lignende. Tilfældigt så jeg lidt efter, hvorledes man refererede til en anden i samme branche, Chiles Augusto »general« eller »chef for de væbnede styrker«. Er dette mon en tilfældighed, eller kunne det være en systematisk tendens? Altså at man i medierne refererer mere neutralt, eller endog positivt, til nogle tyranner, mens andre uden tøven beskrives som dét, de i øvrigt ganske rigtigt er? Kunne der måske endog være en ideologisk tendens heri?

Tager man Infomedia-databasen over danske avisartikler, og ser man på de hundredetusinde af artikler deri over en knap 15-årig periode, så er det et så stort udvalg, at man kan foretage nogle generaliseringer – og så danner der sig hurtigt et klart billede. Holder vi fast i de to herrer, så er Pinochet i perioden omtalt i mere end 3.000 artikler, og i disse er han i op mod 60 pct. af tilfældene karakteriseret som (tidligere) diktator. Hvad med Castro? Her må søgningerne på navnet være mere
præcise for at undgå misforståelser, men »Fidel Castro« optræder i hvert fald knap 2.900 gange i artikler, og i kun knap 20 pct. af disse forekommer betegnelsen »diktator«.
Men selv her går referencen tit på nogle andre – f.eks. Castros forgænger Batista, og et forsigtigt estimat er, at det kun er i en fjerdedel af disse, at det er Castro, der får titlen (d.v.s. ca. 5 pct. af alle).

Billedet holder hele vejen igennem. En forsigtig vurdering er, at den tidligere hersker i det kommunistiske Jugoslavien, Josip Broz Tito, kun bliver betegnet som diktator i maksimalt 8-12 pct. af artiklerne. Kinas Mao Tse-Tung, der foranstaltede både borgerkrig og blodig kulturrevolution, er omtalt knap 3.600 gange i perioden. Kun i ca. 7
pct. af disse optræder betegnelsen »diktator«, og også her går det undertiden på andre. Sovjetunionens Josef Stalin, en af nyere histories værste massemordere, er omtalt i mere end 7.500 artikler i perioden, men det er kun i ca. 15 pct. af tilfældene, at »diktator« også optræder.

Nordkoreas Kim Jong-Il er nævnt i over 1.200 artikler, men næsten altid som »Nordkoreas leder«; ordet »diktator« finder man åbenbart så fjernt fra denne person, at det kun optræder i 17 pct. af dem. Selv lederen af de morderiske Røde Khmer i Cambodia, Pol Pot, er ikke så slem. Han forekommer i under 400 artikler, og desuagtet at hans regime var et af de mest blodige i det 20. århundrede, er det kun i maksimalt ca. 10 pct. af artiklerne, der forekommer betegnelsen »diktator« – ofte går
referencen på en helt anden.

Tænk hvis Orientering på P1 lagde transkripter af alle indslag i en søgbar database… nogle eksempler fra denne uge:

Moderat (ikke-ekstrem)

20/6 Niels Lindvig – Demokrater med pondus (om John Boltons udnævnelse til FN-ambassadør)

“Samtidig har de [demokraterne] funder meningsfæller blandt de mere moderate republikanere i en række afstemninger.” [Flere eksempler]

Populisme

20/6 Torben Krogh i Venstres lokalpolitikere er utilfredse (om Kresten Philipsens udmeldelse af Venstre)

“Han [Fogh] er formand for et parti hvor der er to kritiske strømninger… På den ene side er der fortalerne for den sande liberalisme. De mener at Fogh i sine godt fire år som statsminister har svigtet de liberale idealer til fordel for pragmatisk tilpasning til en blanding af socialdemokratisk velfærdspolitik og Dansk Folkepartis populisme.”

“… hans synspunkter var ikke begrænset af… landspolitiske hensyn”

Parlamentarisk grundlag

20/6-05 Villy Søvndal (interview) i Danmark i det udvidede EU (om dansk EU-politik)

“… regeringen er jo et sådant sted at dens automatik-flertal i politikken – nemlig Dansk Folkeparti, jo ikke er en del af Europa-politikken. I virkeligheden er det, det eneste område hvor det parlamentariske demokrati fungerer i Danmark fordi regeringen er nødt til at søge sit flertal et andet sted.

To kvalitetsaviser og en konservativ

23/6-05 Ole Weiss i Fleet Street lukker og slukker (om engelsk medie-historie)

“Aviserne har idag langt større politisk indflydelse end Fleet Street-pressen nogensinde opnåede gennem sine 300 år – første avis rykkede ind i gaden i 1702. Et gennemgående eksempel er den landsdækkende kvalitetsavis The Guardian… Mens en anden kvalitetsavis, The IndependentThe Times, og dens ejer Robert Murdoch støtter urokkeligt De Konservative…”

Oploadet Kl. 20:09 af Kim Møller — Direkte link2 kommentarer

Initiativ Fred og Frihed i Jyllandsposten, MetroXpress, Ekstra Bladet, BT og Politiken

Et lille læserbrev af undertegnede i fredagens Jyllandsposten.

Vær glad for ytringsfriheden

6/7 gæster George W. Bush København, og jeg vil på vegne af Initiativ for Fred og Frihed (www.fredogfrihed.org) opfordre alle interesserede til at møde op og vise Bush, USA og resten af verden, at Danmark ikke er en forstad til Paris. Når den yderste venstrefløj samme dag demonstrerer mod Bush og USA, ignorerer den, at uden statsmænd som Bush var offentlige ytringer mod magthaverne slet ikke en valgmulighed.

Jeg har ikke fået det tjekket, men det forlyder at MetroXpress har optaget samme læserbrev inkl. den afsluttende punchline: “Den 28. april 1940 skrev dagbladet Politiken i en ledende artikel at ‘Churchill er en farlig mand.’ Det var han også og gudskelov for det.”. [Opdate: George W. Bush er en statsmand; også i Politiken, BT og Ekstra Bladet]

Oploadet Kl. 18:38 af Kim Møller — Direkte link3 kommentarer
Arkiveret under:


22. juni 2005

Uriasposten offline i nogle dage

Jeg tager i sommerhus med svigermekanikken, og Uriasposten vil ikke blive opdateret før søndag/mandag. Tiden vil dog blive brugt med læsning af Jørgen Bæk Simonsens doktorafhandling fra 1988 med den attraktive titel: Studies in the genesis and early development of the caliphal taxation system

Tag i mellemtiden et kig på www.fredogfrihed.org.

Oploadet Kl. 08:28 af Kim Møller — Direkte link7 kommentarer
Arkiveret under:


21. juni 2005

Jørgen Bæk Simonsen om Edward Said – raffineret stenkaster

Oploadet Kl. 19:32 af Kim Møller — Direkte link6 kommentarer

P1 debat: Mens vi venter på Kamal Qureshis dokumentation

Kamal Qureshi har endnu ikke leveret noget der ligner dokumentation for sine absurde påstande mod alle til højre for ham selv i P1 debat søndag d. 12 denne måned. Jeg har tidligere skrevet om sagen [I & II] – og fik i dag et læserbrev optaget om samme i Berlingske Tidende – Uhørte racismebeskyldninger. Læs evt. også Søren Krarups kommentar i dagens Jyllandsposten – Misbrug af et attentat.

Udsendelsen var spækket med politisk propaganda baseret på en meget skønlitterær tolkning af Danmark anno 2005. Ingen er dog forpligtet udover sine evner, så afgørende må være at få en klar skelnen mellem hvad der faktuelt kan dokumenteres, og hvad der er tolkninger fra overdrevet. Her et af de postulater jeg snublede over:

“… og som René [Karpantchof] også var inde på, på Fyn og alle mulige andre steder, det er at racistiske grupper mobiliserer sig, handler, reagerer – et utal af forretninger bliver brændt af. Et utal af indvandrere bliver slået ned, dræbt, stukket ned, – ikke en lyd hører vi fra regeringen.

( Kamal Qureshi, SF – P1 debat 12/6-05 – )

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

« Forrige sideNæste side » 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper