31. juli 2007

“… disse, i ideens forstand, hjul- og skævbenede, klump- og platfodede, item klatfingrede, halvfjantede, men svinepolidske rejicerede subjekter, under navn af journalister”

Søren Kierkegaard havde et afbalanceret forhold til journalistikken. Herunder en række citater. Eksakte kildehenvisninger eller lignende citater modtages med tak.

“Dagspressen er og bliver det onde princip i den moderne verden; sofistisk har den ingen grænse, da den bestandig kan synke længere og længere ned i valget af læsere. Som følge deraf mudrer den al den usselhed op, som ingen stat mere kan magte.” (u. kilde)

“Hvis jeg var fader og havde en datter, som var blevet forført, hende ville jeg ingenlunde opgive; men en søn, som blev journalist, ham ville jeg anse for tabt.” (Aschehougs Store Citatbog, 1995. S. 349)

“- Et lands mest begavede hoveder bliver efter en møjsommelig dannelse og udvikling og efter en så i længere tid fortsat flid endelig forfattere – og forfattere af bøger. Men bøger læses kun meget lidt i landet. Dagspressen derimod har hele udbredtheden, og læses af alle. Her er det nu at disse, i ideens forstand, hjul- og skævbenede, klump- og platfodede, item klatfingrede, halvfjantede, men svinepolidske rejicerede subjekter, under navn af journalister, er i travl virksomhed og deres, ræsonnementer læses af alle. Pro dii immortales! Dersom der ombord på et skib kun var én råber, og den havde koksmaten bemægtiget sig, hvilket alle fandt at være i sin orden. .Alt hvad nu koksmaten havde at meddele (»kom smør spinaten«, eller »det er godt vejr i dag«, eller »Gud ved om der ikke er noget galt nede i skibet« o.s.v.) meddeltes gennem denne råber, men kaptajnen måtte kommandere ved hjælp af sin blotte stemme, thi hvad kaptajnen havde at sige var ikke så vigtigt, ja, kaptajnen måtte til sidst bede koksmaten om at hjælpe ham, for at kaptajnen kunne blive hørt, når koksmaten var så god at »referere« kommandoen, som rigtignok stundom ved at gå igennem koksmaten og hans råber blev ren gal, i hvilket tilfælde da kaptajnen forgæves anstrengte sin smule stemme, da koksmaten ved hjælp af råberen blev hørt. Til sidst tiltvang koksmaten sig herredømmet, fordi han havde råberen. Pro dii immortales !«” (Dagbogsoptegnelser fra 1847, citeret fra A. Egelund Møller: Søren Kierkegaard om politik, 1975. S. 134f; Nomos)

“Giødwad kalder jeg personligt min Ven, og jeg har i de sidste tre a 4 Aar talet med ham hver evige Aften… Hvis han ikke var Journalist, vilde jeg vel i ham have fundet Den, til hvem jeg nærmest kunde give mig hen i et virkeligt Venskab.” (Dagbogsoptegnelse fra 1850; Royal Library)

“Menneskenes Mængde har naturligviis ingen Mening, men – nu kommer det! – Savnet afhjælper Journalisterne, som leve af at udleie Meninger… Journalisten gjør paa dobbelt Maade Menneskene latterlige. Først ved at indbilde dem at det er nødvendigt at have en Mening – og dette er maaskee den latterligste Side af Sagen… og dernæst ved saa at leie dem en Mening, der trods al sin luftige Bonitet dog anlægges og bæres som – en Nødvendigheds-Artikel.” (Journalen, 1854; Postcultural Blues)

“Vee, Vee, Vee over Dag-Pressen! Kom Christus nu til Verden: saa sandt, jeg lever, han tog ikke Sigte paa Ypperstepræster o:s:v: – men paa Journalisterne.” (Journalen, 1849; Postcultural Blues)

Oploadet Kl. 21:54 af Kim Møller — Direkte link9 kommentarer
Arkiveret under:

Gallup-måling: Forholdet mellem Det Radikale Venstre og Ny alliance nu uden betydning

En Gallup-måling for Berlingske Tidende kunne i søndags fortælle at der nu igen var et VKO-flertal… Men historien blev ikke skrevet, og derfor kunne alle større medier referere en citathistorie fra Ritzaus Bureau, der ikke omtaler det med et eneste ord. Fokus var derimod forholdet mellem Det Radikale Venstre og Ny alliance…

 • 28/7-07 (23.31) Berlingske Tidende – Ny Alliances vælgere siver tilbage til R.
 • 28/7-07 (22.00*) DR Online – Ny Alliances vælgere siver tilbage til R.
 • 29/7-07 (08.10) TV2 Online – NA’s vælgere siver tilbage til R
 • 29/7-07 (09.27) Politiken – Khader og co. har mistet pusten.
 • Kun et medie fandt det interessant at lægge tallene sammen.

 • 29/7-07 (16.12) 180 Grader – VKO har flertal igen.
 • Gallupmålingen, uden forstyrrelser…

  OS (V: 28,4%, K: 9,2%, DF: 11,5%) = 49,1%
  DEM (A: 26,2%, Radikale: 7,4%, SF: 8,1%, Ø.: 2,7%, NA: 4,5%) = 48,9%

  Kilde: Berlingske Tidende, grafik.

  Opdate 12/8-07.

 • 11/8-07 DR Online – Rambøll: VKO-flertal forduftet
 • Oploadet Kl. 21:20 af Kim Møller — Direkte link15 kommentarer
  
  Samme historie – to vidt forskellige overskrifter

  DR tekst-tv og DR Online bringer idag en Ritzau-historie fra MetroXpress under dennes overskrift: Danske soldater strandet i Irak.

 • 31/7-07 (10.49) DR Online – Danske soldater strandet i Irak.
 • De strandede soldater. Foroverbøjede…

 • 31/7-07 (10.25) Jyllandsposten – Soldater strandet i dansk lejr.
 • 31/7-07 (10.42) Berlingske Tidende – Soldater strandet i dansk lejr.
 • 31/7-07 (11.41) Politiken – Danske soldater strandet i Irak-lejren.
 • 31/7-07 (12.09) Information – Danske soldater strandet i Irak.
 • 31/7-07 (12.11) Ekstra Bladet – Danske soldater strandet i Irak.
 • Anderledes på TV2 tekst-tv og TV2 Online, der bringer historien fra samme kilde, men vælger i overskriften at rette fokus på det faktuelle: Defekt fly forsinker Irak-soldater.

  Sammenlign evt. fotografiet med det tilsvarende på DR Online.

 • 31/7-07 (10.52) TV2 Online – Defekt fly forsinker Irak-soldater.
 • Apropos.

 • 27/8-06 Uriasposten – Rutinemæssig opstramning… (Orientering og ordet ‘evakuere’).
 • PS: Det virker som om DR tror Anders Fogh snart udskriver valg. Læs DR Presse om det nye store Exit Iraq-temasite. Orienterings indslag om emnet er integreret – se de sidste ti indslag her. Aner man en tendens?

  
  Asmaa og de irakiske frihedskæmpere – en opfølgning

  I forrige uge citerede jeg Enhedslistens Asmaa Abdol-Hamid, fordi hun i et interview gav sin støtte til det hun betegnede som “irakernes kamp mod besætterne”. Terroristerne var ikke terrorister, men et udtryk for “almindelige menneskers rimelige ønske om at få et bedre liv”.

  Historien nåede msm via BT sidste mandag, og hun er naturligt nok blevet anmeldt efter straffelovens paragraf §100 omhandlende landsforrædderi. Islamofascisme har fulgt sagen tæt, så her blot enkelte iagttagelser.

  Asmaa uddyber…

  Jeg støtter demokratiet i Irak, så man som iraker kan bestemme over sit eget land og blive herre i eget hus… Irakerne har gang på gang gjort opmærksom på, at de ikke ønsker de udenlandske troppers tilstedeværelse, og derfor angriber de os. De ønsker os ikke, så hvad laver vi der?” (Asmaa Abdol-Hamid, BT 23/7-07)

  Partiet forsøger at redde historien…

  “Jeg kender ikke en eneste fornuftig, progressiv, demokratisk væbnet modstandsbevægelse i Irak, som man kan støtte… Civil modstand bakker vi fuldt op om. Den holdning har vi haft siden 2003. Asmaa udtaler sig på det principielle plan, og når det får så megen opmærksomhed, skyldes det alene, at det er hende, der taler, og ikke en af os andre.” (Rune Lund, EL’s udenrigsordfører, Information 25/7-07)

  “Vi er kede af det hver gang, et menneske dør i krig, dansker, iraker eller amerikaner. Men kamp mod en besættelsesmagt er helt legitim – og vi har hele tiden været imod krigen i Irak og ment, at besættelsesstyrkerne skal trækkes hjem. Men vi er samtidig imod alle former for terror. Det er jeg overbevist om, at Asmaa er enig i, og derfor er intet i dét, hun er citeret for, der peger i en anden retning.” (Frank Aen, EL, BT 23/7-07)

  Kritik fra traditionelle kampfæller…

  Det er dumt at flytte fokus fra det politiske ansvar – fra Anders Fogh og Pia Kjærsgaard – og gøre de danske soldater, der er udsendt på grund af nogle politiske beslutninger, til skydeskive.” (Villy Søvndal, SF, 180 Grader 24/7-07)

  Det er forargeligt, at hun siger, at det er i orden, at nogen slår danske soldater ihjel. Uanset omstændighederne.” (Karen Hækkerup, Retsordfører Socialdemokraterne, BT 23/7-07)

  Eksperter må træde til…

  “Hvis man ser på det juridiske eller rimelige i at angribe millitære styrker, som man er modstander af, og som er i ens eget land, så kan man godt følge hendes argumentation. Der er jo – vil de fleste sige – en borgerkrig imellem forskellige grupper i samfundet. Det svarer lidt til de frivillige, der deltog i den spanske borgerkrig.(Peter Viggo Jakobsen, lektor, 180 Grader 24/7-07)

  “Der har været gennemført en valghandling i Irak, men den er gennemført af besættelsesstyrkerne, og det gør, at efter de almindelige regler, så er den regering, der sidder i Irak, en besættelsesregering, Derfor er det forkert at sige, at de, de gør oprør, er oprørere. De er frihedskæmpere, og det har de ret til efter Genèvekonventionen. (Ib Martin Jarvad, RUC-lektor, 180 Grader 24/7-07)

  Asmaa får også juridisk støtte fra kaos-kommunisterne…

  “At det synspunkt stadig kan forarge, eftersom retten til modstandskamp står indskrevet i artikel 51 i FNs Charter, skyldes den fordummende danske chauvinisme.” (Carsten Kofoed, Frit Irak, BT 24/7-07, se evt.)

  Som udgangspunkt kan FN-pagten bruges af begge fløje. Godt nok har Carsten Kofoed ret i at artikel 51 tillader “individuelt eller kollektivt selvforsvar i tilfælde af et væbnet angreb”, men Ba’ath-regimet er ikke mere, og artikel 1 er specifik omkring selve formålet med FN: “At opretholde mellemfolkelig fred og sikkerhed og i dette øjemed: træffe effektive fælles forholdsregler til forebyggelse og fjernelse af trusler mod freden”. Senere FN-resolutioner – eks. 1546 (2004), legitimerer ret beset den nuværende folkevalgte regering. Samtidig må det påpeges at FN flere gange i tilfældet Irak har erkendt nødvendigheden af magtanvendelse, selvom artikel 2, stk. 7 ordret præciserer at “intet i nærværende pagt skal give de Forenede Nationer ret til at gribe ind i forhold, der i det væsentlige hører ind under en stats egen jurisdiktion”. I Sikkerhedsrådsresolution 678 (1990) for at fjerne Irak fra nyligt erobrede Kuwait, af Saddam Hussein betragtet som en del af Irak – året efter, med Sikkerhedsrådsresolution 688 (1994) en direkte opfordring til militær indgriben af humanitære grunde i forbindelse med regimets massemord på kurderne. Sikkerhedsrådsresolution 1441 – det juridiske grundlag for Danmarks bidrag til Koalitionen, erstattede blandt andet res. 678…

  – og sådan kunne man blive ved, men hvis lektor Peter Viggo Jacobsen mener der er borgerkrig i Irak, og det derfor er i orden at støtte den ene part, så havde det altså været legitimt for Koalitionen at invadere Irak og støtte grundlæggelsen af Irakisk Kurdistan og Shia-Irak som selvstændig nationer udfra FN-pagtens artikel 2, der understreger “folkenes ligeret og selvbestemmelse”. Det samme ift. Baskerlandet, og med lidt god vilje også Christiania, Livø og Frøstrup-lejren.

  Hvad RUC-lektor Ib Martin Jarvad mener burde være sagen uvedkommende. Når man på hobbybasis hænger ud med Frit Irak-loonierne kan man ikke mere agere uvildig ekspert.

  Andet…

 • 23/7-07 Fyens – Hannah Küehnle: Workout uden tørklæde (Asmaa bifalder flerkoneri).
 • 24/7-07 Humanisme.dk – Landsforrædere og pressesvigt (Offer for muslimhetz, v. 117,0).
 • 24/7-07 180 Grader – Modstandsmand: Irakeres kamp har intet med den danske frihedskamp….
 • 26/7-07 180 Grader – Spørgsmål til Enh.l.: Blev Nazityskland ikke også besat? (McHangama hudfletter Rune Lund).
 • Oploadet Kl. 00:21 af Kim Møller — Direkte link46 kommentarer
  

  30. juli 2007

  Christine Boutin, fransk boligminister: Bush stod muligvis bag 9/11

  Fra The Dissident Frogman. En lille video med den nuværende franske boligminister Christine Boutin (nov. 2006).

  Loonie, ReOpen911: … do You think Bush can be behind these [9/11] attacks?

  Christine Boutin: I think It’s possible…

  Oploadet Kl. 21:45 af Kim Møller — Direkte link10 kommentarer
  
  Sheeba farms, maj 2000 – Bekaa Valley, juli 2007

  Mange vil huske hvorledes Israel i 2000 kom under et sandt medie bombardement, fordi israelske tropper ikke trak sig tilbage fra 14 farme i det sydlige Libanon – de meget omtalte ’sheeba farms’ (som både Israel, Syrien og Libanon gør krav på).

  Tidligere på måneden gik Syrien ind i Bekaa dalen i det østlige Libanon, hvor tropperne forskansede sig hjulpet af bulldozere. Ikke et ord i de vestlige medier.

 • 5/7-07 Naharnet – Syrian Troops Penetrate 3 Kilometers into Lebanese Territories.
 • 9/7-07 Michael J. Totten – Syria Invades Lebanon.
 • Oploadet Kl. 21:13 af Kim Møller — Direkte linkSkriv!
  
  Om fordomme: Kai Sørlander og Allan Bloom vs Edward Said og Thomas Hylland Eriksen

  Kai Sørlander har forfattet en god klumme til 180 Grader. Herfra en smagsprøve – Når fordomsfrihed bliver fordom.

  “I første omgang kendetegnes den fordomsfulde ved at have nogle holdninger, som han tager for givet uden nærmere refleksion. Vi har alle fået indpodet normer, som er bestemt af traditionen i det samfund, hvori vi er vokset op. De, der er vokset op i andre samfund, har fået andre normer. Noget tilsvarende gælder for religionen. Samtidig med at man vokser ind i en lokal kultur, vokser man også normalt ind i en lokal religion. Deri ligger kimen til en helt naturlig fordomsfuldhed, fordi man umiddelbart vil være tilbøjelig til at finde de normer og den religion, som man selv er vokset op med, naturligere og derfor rigtigere og bedre end normerne og religionen i fremmede samfund. Man er fordomsfuld, så længe man lever videre i denne umiddelbare opfattelse. Fordomsfriheden kræver, at man river sig løs fra sit eget kulturelle og religiøse perspektiv, og at man forstår, at de fremmede umiddelbart kan have samme ret til at opfatte deres eget kulturelle og religiøse ståsted, som man selv opfatter sit.

  Men når fordomsfriheden løser os fra den umiddelbare binding til de overleverede normer og den overleverede religion, hvad skal vi så sætte i stedet? Flyder fordomsfriheden blot helt frit, eller er den bundet af en norm, som er dens egen, og som er uafhængig af lokale sædvaner og religioner? Vi får en dybere forståelse af dette spørgsmål, hvis vi først erkender, hvorledes man mest umiddelbart kan vise, at man ikke er fordomsfuld.

  Som nævnt indebærer det at være fordomsfri, at man ikke uden videre finder de normer og den religion, som man kender fra sin egen kultur, bedre og rigtigere end andres. Og hvorledes kan man vise det? Umiddelbart ved at reagere ganske modsat den fordomsfulde. Altså ved i stedet at finde andres kulturelle og religiøse normer lige så gode som – eller måske endog bedre end – de hjemlige. Hvor den fordomsfulde står fast og fremhæver egne skikke på bekostning af fremmede, kan den, som umiddelbart ønsker at fremstå som fordomsfri, vende sagen om: han kritiserer de egne skikke – og de fordomsfulde medborgere, som står fast på disse – og i stedet er han forstående og imødekommende over for det fremmede.

  Det er en holdning, som man finder hos mange progressive intellektuelle, for hvem det er en ubetinget dyd at fremstå som åbne og fordomsfri. De kritiserer gerne den hjemlige kultur og religion, fordi de på den måde kan vise deres egen fordomsfrihed. Men de er bange for at kritisere fremmede kulturer og religioner, fordi de frygter, at de så vil kunne betragtes som fordomsfulde.

  Islamforskerne har i deres iver for at fralægge sig sin egen kultur overtaget andres fordomme – en af flere beklagelige konsekvenser af universiteternes dyrkelse af Edward Said, der gjorde ‘kulturchauvinisme’ til en forbrydelse, og ‘relativisme’ til et mål i sig selv.

  “… ‘he is perfect to whom the entire world is as a foreign land.’ The more one is able to leave one’s cultural home, the more easily is one able to judge it, and the whole world as well with the spiritual detachment and generosity necessary for true vision.” (Orientalism, 1995. S. 259; citerer fra Victor Hugos Didascalicon)

  Ovenstående åbenhedsdyrkelse skinner eksempelvis tydeligt igennem i de sidste mere perspektiverende kapitler i Jørgen Bæk Simonsens Islam med danske øjne – Danskeres syn på islam gennem 1000 år (1994), men er ret beset dybt foranket i den antropologiske forskning. Her den norske socialantropolog Thomas Hylland Eriksen.

  “Bare om vi klarer å gjøre hele verden til et fremmed land – iallfall innimellom – kan vi frigjøre oss fra en slik tankens tvangstrøye.” (Kulturterrorismen. Et oppgjør med tanken om kulturel renhet, 1998. S. 58)

  I lighed med Sørlander holder jeg mig til den amerikanske filosof Allan Bloom.

  “Openness used to be the virtue that permitted us to seek the good by using reason. It now means accepting everything and denying reason’s power. The unrestrained and thoughtless persuit og openness, without recognizing the inherent political, social, and cultural problem of openness as the goal of nature, has rendered openness meaningless. Cultural relativism destroys both one’s own and the good.” (The Closing of the American Mind, 1987. S. 38)

  
  “As a result, the university said it would offer sensitivity training to its students.”

  En historie fra Newsday (lgf via Snaphanen) – Hate-crime arrests in Quran desecrations at Pace University.

  Stanislav Shmulevich of Brooklyn was arrested on charges of criminal mischief and aggravated harassment, both hate crimes, police said. It was unclear if he was a student at the school. A message left at the Shmulevich home was not immediately returned.

  The Islamic holy book was found in a toilet at Pace’s lower Manhattan campus by a teacher on Oct. 13. A student discovered another book in a toilet on Nov. 21, police said.

  Muslim activists had called on Pace University to crack down on hate crimes after the incidents. As a result, the university said it would offer sensitivity training to its students.

  The school was accused by Muslim students of not taking the incident seriously enough at first. Pace classified the first desecration of the holy book as an act of vandalism, but university officials later reversed themselves and referred the incident to the New York Police Department’s hate crimes unit.”

  Når Koranen kastes i et toilet, så er det en racistisk handling overfor muslimerne. Når muslimer udøver terror med hånden på Koranen, så er det ligeledes generaliserende overfor muslimerne at søge årsagsforklaringen i islam. Jeg kan ikke få ligningen til at gå op – måske trænger jeg til et kursus i ’sensitivity training’. Stakkels lærer.

  Oploadet Kl. 09:25 af Kim Møller — Direkte link11 kommentarer
  Arkiveret under:
  

  29. juli 2007

  Mere off topic – det er jo ferie

  Min ultraløbende lillebror er netop hjemkommet fra USA, og selvom billedet tyder på det modsatte – så overlevede han rent faktisk. De 217 km blev tilbagelagt i 47 timer, 5 minutter og 57 sekunder.

  Min uge blev tilbragt nær Ajstrup Strand lidt syd for Århus, og det lykkedes vejrguderne at kaste 70 mm vand i min retning på seks dage. Jeg forventede ikke andet – det gentages hvert år. Det blev dog trods alt til nogle timer i den frodige natur.

  Mest spændende fra ornitologiens verden var et par torniriske og en gulspurve-koloni i hybenkrattet.

  Mere interessant var de lepidopterologiske fund. Alt det forventelige, flere arter blåfugle, nældesommerfugle (sommervariant), samt ikke mindst et nyklækket eksemplar af Det hvide C.

  Oploadet Kl. 22:37 af Kim Møller — Direkte link10 kommentarer
  Arkiveret under:
  
  DR om Israel-palæstina konflikten

  Sidste søndag kunne man på DR tekst-tv læse at ‘Israel dræber to palæstinensere’, og selvom der i virkeligheden var tale om en aktion imod angribende terrorister fra Hamas, og retteligt var et eksempel på at sikkerhedshegnet virker efter hensigten, så undlader DR konsekvent at præsentere sådanne historier som den vellykkede anti-terroraktion det må betragtes som. (næsten identisk historie på DR tekst-tv igår)

  Sådanne groteske vinklinger suppleres lejlighedsvist med ensidig offerrolle-dyrkelse. Onsdag aften kunne man eksempelvis se et indslag i 21-TVavisen under overskriften: ‘Mure og hegn giver palæstinensere problemer’ , hvad umiddelbart efter blev suppleret af en Ole Sippel-analyse.

  Næsten rutinemæssigt støvsuges nyhedsbureauerne for historier der kan sættes Israel i dårligt lys.

 • 29/7-07 (14.47) DR Online – USA-kristne støtter palæstinensisk stat.
 • 28/7-07 (13.41) DR Online – Israelske soldater løj om nedskydning.
 • 28/7-07 (11.18) DR Online – USA opruster oliestater og Israel.
 • 28/7-07 (05.45) DR Online – USA vil give flere våben til Israel og Egypten.
 • Fra torsdagens Nordjyske Tidende. Et læserbrev af Michael Sandfort.

  DR griner ad Israel
  “Israel trak sig ud af Gaza i 2005 efter 38 års besættelse, men er flere gange rykket ind i området med militær og har også gennemført luftangreb mod området”, skriver Danmarks Radio 5.7. om problemerne i Gaza. Ikke et ord om palæstinensiske angreb på israelske grænseposter, kidnapning af israelske soldater og de tusindvis af raketter, som er affyret fra Gaza ind i Israel, siden Gaza blev jødefri. DR griner ad Israel – uanset hvad der sker i Mellemøsten.

  Oploadet Kl. 16:36 af Kim Møller — Direkte link8 kommentarer
  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  Næste side »

  

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper