31. oktober 2008

Johnny Cash: Ragged old flag

Johnny Cash anno 1974.

“He said “I don’t like to brag, but we’re kinda proud of That Ragged Old Flag.”

Oploadet Kl. 04:53 af Kim Møller — Direkte link26 kommentarer
Arkiveret under:

“Dansk er et forældet begreb”, sagde Fabian Holt fra RUC – lektor i ‘performance-design’

Med Hans Kragh Jacobsens sang om “det land med knuste spejle under gulvet” som vinder af Kodas tekstkurrence, skulle man tro multikulturalisterne var affordret, men nej. Fra DR Online (egenproduktion ved Rasmus Strøyer) – Spil Dansk Dag lugter af kolonihave.

“For ottende år i træk arrangerer Koda Spil Dansk Dagen som en hyldest til den danske musik, men dagen møder kritik for at være forældet, uden kunstnerisk betydning og sende et lidt for nationalistisk signal. For første gang i år bakker de danske spillesteders organisation, Spillesteder dk, op om Spil Dansk Dagen, men sekretariatschef Jacob Brixvold mener alligevel, at dagen trænger til et løft.

– Det lugter lidt for meget af kolonihavehygge og danske flag. Men det er selvfølgelig fint, hvis de nyere generationer finder ud, hvad der findes af dansk musik, siger han til dr.dk…

For musikforsker ved Roskilde Universitet, Fabian Holt, er det positivt, at man sætter fokus på den lokale musik. Alligevel mener han, at det er besynderligt, at man i global tid har en Spil Dansk Dag. – Konceptet er forældet. Den har ikke den store betydning, hverken socialt eller økonomisk. De bør tænke sig om, hvordan de vil sælge den danske musik. De skal udvikle dagen, siger Fabian Holt…

Hos Koda, der har taget initiativ til Spil Dansk Dagen, kommer kritikken ikke helt bag på pressechef Birgitte Henriksen. Koda har i år fokuseret mere på det professionelle musikmiljø og vækstlaget i dansk musik.

– Vi er enige i, at dagen skal have et profilløft…

Da Koda i 2001 satte spil Dansk Dagen i søen for første gang var tiden en anden. Fabian Holt er de heller ikke i tvivl om, at netop ordet dansk trækker folk til med en gammeldags og mere nationalistisk forståelse af dansk kultur.

– Det er folk, der mener, at dansk kultur har en essens, at vi er enhedskultur. Dansk er et forældet begreb, mener lektoren fra RUC…

Også den kritik har de fanget hos Koda. Organisationen er nemlig ikke interesseret i, at det skal handle om, hvor dansk musikken er, forklarer Birgitte Henriksen. Kun om, at musikken er skabt i Danmark.

– Kan vi finde et andet navn, der undgår, at det forstås som noget nationalistisk, vil vi gøre det. vi overvejer kraftigt et andet navn næste år, fortæller Birgitte Henriksen.”

 • 7/10-08 Uriasposten – “Det land, der rummer alle jordens farver – Er blindt…”.
 • Oploadet Kl. 04:38 af Kim Møller — Direkte link29 kommentarer
  

  30. oktober 2008

  Professor Steen Rønsholdt: BUPL må ikke bruge daginstitutionerne til politisk agitation

  Fra 180 Grader – Professor: Pædagoger misbruger deres job til politisk agitation.

  “Landets pædagoger træder i mange tilfælde langt over stregen, når de bruger deres arbejdsplads til at propagandere for politiske holdninger om, at politikere ikke bør give skattelettelser, eller at politikere der effektiviserer børnepasningen er ude på at ødelægge børns liv. Det slår professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet Steen Rønsholdt nu fast overfor Ritzaus Bureau.

  “De må ikke bruge deres stilling til politisk agitation. Det er uvedkommende i forhold til at passe børn. Det kan aldrig blive deres opgave at udføre indoktrinering af hverken forældre eller børn,” siger Steen Rønsholdt.

  Bannere og plakater med politiske budskaber er de sennere år blevet en stadig mere almindelig del af danske forældres hverdag, når de afleverer deres børn til pasning i børnehaver og vuggestuer. Senest har pædagogernes fagforening, BUPL, distribueret en plakat til ophængning i daginstitutionerne, som protesterer mod den skattelettelse i København, som et bredt politisk flertal i Borgerrepræsentation har vedtaget.”

  Oploadet Kl. 15:31 af Kim Møller — Direkte link23 kommentarer
  Arkiveret under:
  
  Nordiske ungdomspolitikere vil have miljøflygtninge til Danmark…

  Gode intentioner har aldrig været en mangelvare i politik. Fra Altinget – Nordiske ungdomspolitikere vil have miljøflygtninge til Danmark (kræver login).

  “Dansk Folkepartis Ungdom er i oprør over, at de nordiske Ungdomspartier på det netop afsluttede Ungdommens Nordiske Råd, der er en ungdomsudgave af Nordisk Råd har vedtaget en relation om at acceptere, at miljø fremover skal accepteres som gyldig årsag til at kunne opnå asyl i de nordiske lande.

  Mennesker, der flygter fra klimaforandringer skal således fremover anerkendes som flygtninge.

  – Det er helt ude i hampen. Hvis vedtagelsen blev gjort til virkelighed ville det betyde, at de nordiske lande ville blive oversvømmet af fattigdomsflygtninge. Vedtagelsen viser en helt abnorm virkelighedsfornægtelse. Man er så optaget af at være ”gode”, at man slet ikke kan se, at i jagten på at være gode, så ødelægger man muligheden for de reelle flygtninge, der er personligt forfulgt i deres hjemlande for at kunne skabe sig en ny tilværelse i for eksempel Danmark. De nordiske lande vil aldrig kunne håndtere de mængder af asylsøgere, som vil komme til vore lande, hvis vedtagelsen blev gjort til virkelighed, siger Anders Vistisen, der var delegeret for Dansk Folkepartis Ungdom på UNRs session i Helsinki.

  – Selve præmissen for ordningen er helt vanvittig, da FNs klimapanel netop understreger, at alle mennesker i verden i mere eller mindre grad vil blive påvirket af klimaforandringerne. Alle vil dermed have krav på asyl i Danmark. Det er hovedløst, siger Anders Vistisen.”

  Oploadet Kl. 05:31 af Kim Møller — Direkte link27 kommentarer
  

  29. oktober 2008

  TV2 fortolker: McCain undsiges af partifæller

  Mærkeligt ordvalg på TV2. At ‘undsige’ betyder at afsværge troskab, og det gør Mitt Romney (og Mitch McConnell) selvfølgelig ikke, når de sender en email rundt der opfordrer “modtagerne til at yde penge til McCains valgkamp”.

 • 29/10-08 TV2 Online – McCain undsiges af partifæller.
 • 29/10-08 TV2 tekst-tv – McCain undsiges af partifæller.
 • Oploadet Kl. 19:20 af Kim Møller — Direkte link23 kommentarer
  
  Kasper Støvring: “… EU bør forkastes som et ideologisk projekt.”

  Kasper Støvring når han er bedst. Fra hans kronik i Berlingske Tidende sidste mandag (20/10-08) – Borgerlige bør forkaste EU.

  “Skandalen vedrørende EF-Domstolens underkendelse af den danske udlændingepolitik afslører EU-projektets fatale underminering af nationalstaten. Set fra et borgerligt synspunkt er sagen så alvorlig, at EU bør forkastes som et ideologisk projekt. Det vil sige et projekt, der lader Domstolen politisere og giver dens kendelser forrang for politiske beslutninger i de nationale parlamenter.

  Juridiske eksperter og abstrakte konventioner har med andre ord større betydning end folkevalgte politikere og nationale forfatninger. Jura erstatter demokrati. Følgen er, at en bureaukratisk institution nedbryder den eneste form for loyalitet, der kan skabe et levende demokrati og et stærkt retssamfund. Nemlig den nationale…

  Vi ved fra adskillige undersøgelser, at danskerne har stor tillid til hinanden og en meget positiv national identitet. De opfatter sig først og fremmest som danskere, ikke som europæere eller »verdensborgere«. Men den nationale identitet er ikke faldet ned fra himlen. Den er ikke bare deklareret, ligesom den forfatnings­patriotisme, som EU bygger på. Den er derimod historisk fremvokset gennem konkret samliv.

  Dette første persons flertal – »vi« danskere – hænger sammen med en identifikation med fællesskabet af frie borgere i den demokratiske retsstat. Den nationale identitet er med andre ord grundlaget for en stærk medborgerlig loyalitet, hvoraf et stabilt og åbent samfund kan vokse frem. Danskere er loyale over for deres landsmænd, ikke over for tyskere, italienere eller franskmænd. Det samme gælder naturligvis for andre nationer.

  Ydermere gør nationalstatens territoriale jurisdiktion borgerne lovlydige. Som borgere i en stat, der er funderet i nationen, bliver vi i meget høj grad stemte til at adlyde lovene. For vi opfatter dem som »vores« love, der gælder på det territorium, vi bebor. Det er jo ikke nok at udstede lovene; lovene skal også efterleves. Men dette elementære forhold tager EU-systemet slet ikke hensyn til. Man overvejer ikke, hvordan man skal få borgerne til at respektere lovene og yde de pligter, der er prisen for at nyde rettighederne…

  Vi kan også om nationalstatens institutioner sige, at de er »vores« institutioner. Også af den grund har vi let ved at gøre vores pligt og adlyde de love, der går os imod. EUs institutioner nyder slet ikke samme tillid. Det kan derfor være vanskeligt at gøre borgerne lovlydige og pligtopfyldende. For de kan ikke i samme grad identificere sig med de institutioner, de lever under. Og hvorfor yde ofre for folk, man ikke føler sig forbundet med?

  Det er selvfølgelig knap så vanskeligt at få borgerne til at kræve deres ret. Men eftersom det først er nationalstaten, der på en effektiv måde er i stand til at implementere abstrakte menneskerettigheder som konkrete borgerrettigheder, er EUs righoldige rettighedskatalog blot udtryk for fritsvævende idealer. De er ikke mere værd end det stykke papir, de er skrevet på.

  På især tre områder er EU en trussel mod den nationale loyalitet og tillidskultur.

  For det første fører forsøget på at strække jurisdiktionen ud over nationalstatens grænser til et forfald i ansvarligheden. For den eurokratiske elite – dommerne og ministrene – er ikke som de nationale parlamentarikere ansvarlig over for folket…

  For det andet er national sammenhængskraft overhovedet ikke et anliggende for EU-eliten; den tager alene hensyn til nogle overordnede rettigheder. En transnational forsamling som EU er ikke loyal over for folket, ja, bryder sig måske slet ikke om det. Desuden arbejder den kun hen mod ét mål: den stadig tættere integration i Europas Forenede Stater. Den søger ikke at vedligeholde smidige tillidskulturer eller forsone forskellige interesser for at gøre borgerne i stand til at leve i fred med hinanden.

  Faktisk skaber EU ved brug af den politiserende Domstol en retstilstand, der går stik imod et meget stort flertal af de danske borgeres interesse. Nemlig at fastholde en stram udlændingepolitik. Det siger sig selv, at hvis denne politik undermineres, vil det skade den danske tillidskultur. Det vil ydermere afsløre, at selv en borgerlig regering ikke er nogen garant for hverken en fast udlændingepolitik, nationalstatens suverænitet eller national sammenhængskraft.

  Den tredje trussel fra EU er en trussel mod selve de borgerlige frihedsrettigheder. De sikres jo ikke ved at blive erklæret, men ved at blive gennemtvunget. Det forudsætter netop en demokratisk retsstat samt et civilt retssamfund og dermed en fælles loyalitet og en fælles lydighed over for loven.

  Hvis rettigheder skal sikres som realiteter, afhænger de af et pligtbaseret dydsfællesskab, af en borgerlig gensidighed, der binder fremmede mennesker sammen under en fælles retsorden. De EU-tilhængere, der forfægter en transnational styreform, har i virkeligheden aldrig forklaret, hvordan den slags politiske loyaliteter kan tilvejebringes uden for nationalstaten. For alene nationalstaten er bundet sammen i kraft af medborgerlige dyder.”

  Oploadet Kl. 17:31 af Kim Møller — Direkte link12 kommentarer
  
  Erik Scavenius var medlem af nazistiske ‘Nordische Gesellschaft’

  Fra Nomos-blog. Lidt fra Afsløring: Radikale Scavenius med i nazistisk forening!

  “D. 3-10-2008 kunne Weekendavisen afsløre en nedslående nyhed. Den folkekære tegner og satiriker Storm P. havde under besættelsen været medlem af en forening ved navn Nordisk Selskab/Nordische Gesellschaft. Denne forening var blevet oprettet i 1921 for at fremme Hansestædernes økonomiske og kulturelle betydning i Østersøområdet. Men fra 1933 blev foreningen gradvist overtaget af nazisterne og eksponerede herefter åbenlyst den nazistiske ideologi i Tyskland og bl.a. Danmark v.h.a. artikler, foredrag, stævner, film osv. Storm P. var blevet medlem af foreningen i 1930’erne og på trods af den tyske besættelse forblev han medlem frem til 1944 – ja, han var endda den i Danmark, der bidrog med det højeste kontingent!

  Foreløbigt kan vi kun gisne om Storm P.s motiver. Men Lasse Olufson (der er den, der i sit kandidatspeciale indenfor Musikvidenskab har påpeget det sære medlemskab) siger til Weekendavisen, at mange musikere givet har været medlemmer af foreningen for at ”blive eksponeret på det tyske marked snarere end af ideologiske årsager… Nyheden om Storm P.s. medlemskab har nu cirkuleret i de danske aviser et par ugers tid. Og i modsætning til afsløringer vedrørende forskellige kunstneres gøren og laden på den ekstreme venstrefløj under Den Kolde Krig, er Storm P.-historien noget, der vækker forundring og beklagelse.

  Dette misforhold er dog langt fra det mest interessante ved denne historie. For i den oprindelige artikel i Weekendavisen fik vi efter min mening en langt mere hårrejsende og sensationel oplysning. Den danske udenrigsminister fra juli 1940 til november 1942 samt stats- og udenrigsminister fra november 1942 til 29. august 1943, den RADIKALE, Erik Scavenius, var medlem af selv samme forening!!

  Denne oplysning har ingen i pressen dog hæftet sig ved. Mens det har vakt opsigt og diskussion, at tegneren Storm P. var medlem af den nazistiske forening, er der åbenbart ingen, der løfter et øjenbryn over, at selveste den danske udenrigs- og statsminister ligeledes var medlem af denne naziforening.

  Og så netop Scavenius, der af Danmarks Radio portrætteres som én af ”de store danskere”, fordi han v.h.a. sin samarbejdspolitik ”reddede” Danmark igennem besættelsen og som af historikere som Bo Lidegaard og Søren Mørch fremstilles som en stakkels misforstået helt. Hvor komisk!

  Når det gælder eftertidens dom gør to forhold endda historien værre for Scavenius end for Storm P… citatet fra Information afslører altså endnu en uheldig omstændighed m.h.t. Scavenius’ medlemskab. End ikke efter 29. august 1943 melder manden sig ud…

  Denne afsløring giver mildest talt endnu en brik til forståelsen af den ivrige samarbejdspolitiker, Erik Scavenius – medlem af Det Radikale Venstre og det nazistiske Nordische Gesellschaft.”

  (Erik Scavenius & Werner Best, Christiansborg d. 6. februar 1943)

  Oploadet Kl. 16:57 af Kim Møller — Direkte link15 kommentarer
  
  Søren Krarup: Grundloven er ikke en lov in abstracto

  Kronik af Søren Krarup i dagens Jyllandsposten – Konge og folk – og grundloven.

  Det hedder Danmarks riges Grundlov, og i dette navn ligger understregningen af det historiske. Det er ikke en lov in abstracto. Det er ikke lovregler for alle riger og hele verden. Men det er en grundlov for det rige, der hedder Danmark, og grundloven skal tjene til at holde riget sammen og skabe lov i Danmark.

  Derfor er kulturradikalismen eller venstrefløjen meget kritisk over for Danmarks riges Grundlov af 5. juni 1953, for venstrefløjen er en fjende af det historiske og det konkrete. Venstrefløjen sværmer i stedet for det abstrakte og ahistoriske. Af den grund har den politiske venstrefløj i mange år talt nedsættende om vores grundlov, for – siger venstrefløjen – der er alt for få menneskerettigheder i den.

  Ikke sandt, mennesket in abstracto. Mennesket i al almindelighed og for hele verden. Kulturradikalismens menneskesyn består i en dyrkelse af det rodløse, emanciperede, anationale individ, mennesket hævet over sin historie og sin eksistens, og alt, hvad der i grundloven taler modsat om mennesket, fordi den taler om det danske menneske, har i årevis derfor været genstand for venstrefløjens kritik, og Svend Auken og Niels Helveg Petersen og flere med dem har talt for en grundlovsændring, der fylder grundloven med menneskerettigheder og som således udsletter det historiske præg, som vores grundlov lykkeligvis har.”

  Oploadet Kl. 16:44 af Kim Møller — Direkte link17 kommentarer
  

  28. oktober 2008

  Julefugle…

  Fra Julemærkefondens hjemmeside – Julemærke 2008.

  Opdate 30/10-08.

 • 29/10-08 Trommen er død – Møller og Menigheden (div. ikke-julede julemærker gennem tiden).
 • Oploadet Kl. 19:11 af Kim Møller — Direkte link28 kommentarer
  Arkiveret under:
  
  May Schack, Politiken og Gyldendal

  Fra dagens Information – Politiken-kritiker på Gyldendals lønningsliste.

  “Der var hverken sparet på spalteplads eller superlativer, da Hanne-Vibeke Holsts ‘Dronningeofret’ tidligere på måneden blev anmeldt på forsiden af Politikens 2. sektion.

  “Hun har igen skrevet en underholdende spændingsroman om vigtige emner i dagens Danmark,” skrev avisens erfarne anmelder May Schack.

  Lignende rosende omtale var også at finde på forsiden af Politikens bogtillæg lørdag, da Gyldendals anden store efterårssatsning, Jens Christian Grøndahls ‘Fire dage i marts’, i sidste uge blev anmeldt – igen med May Schack som pennefører:

  “Den stofmættede roman er fuld af træfsikre formuleringer og knivskarpe, urovækkende iagttagelser af moderne familieliv og den sårbare forældre-barn-relation,” skrev hun blandt andet.

  Men der var noget, hun ikke skrev. May Schack nævnte ikke, at hun selv igennem de sidste 14 år har været ansat i projektstillinger for Gyldendal – samme forlag, som udgiver de to bestsellerforfattere – og at hun sågar både har kontor og fast telefonnummer på forlaget.

  Oploadet Kl. 18:40 af Kim Møller — Direkte link10 kommentarer
  Arkiveret under:
  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  Næste side »

  

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper