30. april 2009

En anden opfattelse af hvad der er terror

Tallene er uinteressante, men der tegner sig et interessant mønster i DR Temaet Dine muslimske naboer. Når danskere fremstår mindst demokratisk, åbne og tolerante, så er der ingen ekspert-nuanceringer. Omvendt når muslimer slipper dårligt fra en direkte sammenligning. Fra DR Online – Ikke alle tager afstand fra terror.

“Et overvældende flertal af den danske befolkning tager klart afstand fra terror. Men i gruppen af muslimer er tallet ikke så højt som i resten af befolkningen. Spørger man den ikke-muslimske del af befolkningen siger 97 procent, at terror er uacceptabelt. Men kun 82 procent af muslimerne tager klar afstand fra terror, viser en måling som Capacent har lavet for DR Nyheder…

Terrorforsker Jørgen Staun fra Dansk Institut for Internationale Studier er dog knap så bekymret som ministeren.

– Det kan være, at dem, der er spurgt, har en anden opfattelse end det, man har her i landet af, hvad der er terror. Det kan være, de ikke synes, det er terror, men befrielseskamp, siger han til Radioavisen.”

Oploadet Kl. 15:24 af Kim Møller — Direkte link26 kommentarer


29. april 2009

Lektor Maribel Blasco: Folkeskolen bør undervise i “interkulturelle færdigheder”

I sidste uge havde Den sociale udfordring på P1 inviteret lektor Maribel Blasco i studiet til en samtale under overskriften Den interkulturelle skole. Det er artige sager, ikke mindst når det oplyses, at lektoren for nogle måneder siden var Undervisningsministeriets repræsentant i en EU-høring i Wien.

Maribel Blasco, lektor: Jeg vil sige, at debatten omkring integration af børn i de danske skoler, den går ud på, at indvandrerbørn skal lære at blive dansk, og det er her jeg synes problemet ligger…

[…]

Maribel Blasco, lektor: Det skal ikke kræves at man skal blive dansk, eller ligne (en) dansker, for at kunne være accepteret i Danmark, og det er mit hovedbudskab, som jeg virkelig vil understrege. At man godt kan være enig i den danske måde at gøre tingene på, uden at ligne en dansker…

Man fokuserer meget på dansk… efter min opfattelse er det et problem at fokusere på sprog… Vi kalder dem tosprogede – man tænker kun på indvandrerbørn når man taler integration i skolesystemet, så vi har hele vores fokus på dem, og deres opgave at integrere sig, og det jeg er efter – er en bredere fortolkning af integration, hvor man tænker på de interkulturelle færdigheder, både indvandrerbørn og såmen også de danske børns.

[…]

Maribel Blasco: Alle skal lære hvordan det er at være fremmede, og opleve det, fordi rent faktisk i den verden, de børn vil vokse op i, og arbejde i, så vil de tit være i nogle multikulturelle miljøer, hvor de har brug for at kunne rumme forskelle. Det jeg mener er – vi skal kunne ruste alle børn til at kunne klare… hvordan det er at være fremmede...

Oploadet Kl. 16:30 af Kim Møller — Direkte link17 kommentarer

DR Online om “frikadelledanskere’

DR fortsætter propagandaen, men ‘frikadelledanskere’ er dog efterfølgende slettet i artiklen.

Lussingerne sidder mest løst hos Jensen
Langt hovedparten af muslimerne i Danmark kunne aldrig drømme om at give deres børn en endefuld eller en lussing for at opdrage dem. Hos hr. og fru Jensen sidder lussingerne noget løsere.

Oploadet Kl. 15:50 af Kim Møller — Direkte link41 kommentarer

Fanforsker Kristian Rasmussen om “fredelige fans… igang med at forsvare deres leder”

Brøndbyfans har meldt Aros Vagter til politiet for vold, og på TV2 Østjylland kunne man i søndags se et indslag om historien, hvor en forsker kommenterer billeder der viser aggressive Brøndbyfans i færd med at slå stadionvagterne. Fra Vagter under anklage.

Kristian Rasmussen, forsker i fankultur: Det er faktisk fredelige fans, der igang med at forsvare deres leder.

Oploadet Kl. 15:34 af Kim Møller — Direkte link13 kommentarer
Arkiveret under:

Egon Clausen om Osama bin Ladens danske støttere, de højrenationale

D2R – den anden radio har ingen public service-forpligtelser, og her kan pensionerede DR-journalister rigtigt folde sig ud. Set på Snaphanen.

Egon Clausen: Har Osama bin Laden støttere i Danmark. Findes der virkelig nogle danskere som går hans ærinde. Noget kunne tyde på det…. jeg tænker på mennesker som aktivt bidrager til at nedbryde nogle af samfundets bærende værdier. Det er er heller ikke terrorister i traditionel forstand jeg tænker på, dem tager Politiets Efterretningstjeneste sig forhåbentligt af. Derimod så findes der nogle der er i fuld færd med at ødelægge vitale dele af de bærende værdier i det danske samfund, og som derfor synes at trække på samme hammel som Osama bin Laden og hans kumpaner. De bærer ingen turban, de har ingen planer om at kaste med bomber, nogle af dem sidder sågar på magtfulde poster i dagens Danmark, og opfatter sig som fjender af Osama bin Laden. Men så enkelte er det bare ikke…

Vi har således de nedbrydende politikere i vores egen midte, og det er skræmmende. Perspektivet er et land der ikke kan acceptere menneskerettighederne, som vil lukke munden på kritiske borgere, og som mere og mere kommer til at ligne de ufri despotier, som landet officielt bekæmper.

Apropos. Jeppe Kofod-opdatering på Facebook (28/4-09).

“DF’s angreb på konsulent i udenrigsministeriet Fathi El-Abed (der også er medlem af SF), og gør et fremragende arbejde for at fremme Danmarks standing i verden, er så vil usmagelig, udansk og fascistisk. DF står for Berufsverbot i Danmark… nu må de stikke piben ind!”

Opdate.

 • 29/4-09 Spydpigen – Egon Clausen, hvilken kulturpersonlighed! (inkl. EC-tegninger anno 1974).
 • 
  Trykkefrihedsselskabet: Er ytringsfriheden en by i Rusland? (Vartov, nu på lørdag)

  Kommende arrangement…

  Er ytringsfriheden en by i Rusland?
  Løbende kommer der nyheder fra Rusland om uopklarede mord på kendte journalister, politikere og forretningsfolk. Opsigtsvækkende tegn på, at Rusland ikke er et demokrati i vestlig forstand med frihedsrettigheder, men ledes af et autoritært styre, der systematisk undertrykker den frie meningsudveksling og forfølger afvigere. At ytringsfriheden med andre ord vantrives, hvis den overhovedet findes.

  Men hvor galt står det i Europas store nabo mod øst? Og hvor bevæger Rusland sig hen?

  Det spørgsmål stiller Trykkefrihedsselskabet lørdag d. 2. maj, hvor vi sætter fokus på ytringsfrihedens vilkår i Rusland.

  Mød tre russiske intellektuelle, der kan berette om de faktiske forhold for den frie meningsudveksling i Putins Rusland.

  Sted: Vartov, Farvergade 27, 1463 København K
  Tid: Lørdag d. 2. maj kl. 13 – 17
  Entre: 100 kr.
  Tilmelding:trykkefrihed@trykkefrihed.dk eller på tlf. 45 85 17 78
  Konferencesprog: engelsk
  Mødeleder: Lars Hedegaard

  Oploadet Kl. 03:40 af Kim Møller — Direkte link14 kommentarer
  Arkiveret under:
  

  28. april 2009

  “Og så skete der jo ydermere det, at de, der skulle være autoriteter, ikke turde.” (Pittelkow)

  Ralf Pittelkow er interviewet af Arne Hardis til seneste udgave af Weekendavisen, og der kommer skarpe pointer frem. Fra Den lange omvej hjem til far (24/4-09).

  “Ralf Pittelkows selvbiografi, som udkommer i næste uge, er én lang beretning om at komme hjem, ikke til selve barndommens sønderjyske land, naturligvis, men til 1950ernes, Sønderborgs, revisor-faderens og den danske befolknings normalitet. Den, der gik tabt i 1960ernes svimlende oprør…

  Nu sidder jeg så hjemme hos manden, der har lagt navn til betegnelsen Pittelkowsyndromet; et begreb, hver og en i Danmark mener at vide hvad betyder: en lang vandring fra det yderste venstre, ind mod midten og forbi den og videre ud til det foghske Venstreland. Fra 1970er-årene på universitetet under den marxistiske rus, via VS til Socialdemokratiet, hvor han både har været international sekretær og i en overgang Nyrups rådgiver, og ud til tilværelsen som islamismekritisk forfatter og kommentator på Jyllands-Posten med formodet forståelse for fruen, Karen Jespersens, skifte fra Socialdemokratiet til Venstre.

  I den forståelse er syndromet en lang, lige streg på målbevidst færd fra venstre mod højre, hvis man skulle illustrere det enkelt… Det er det store sving bort fra normallinjen, jeg især vil diskutere med Ralf Pittelkow. Vi har begge været medlem af VS og vist nok oven i købet samtidig i slutningen af 1970erne – han var højt placeret i partiet, jeg på en af de nedre hylder – så det har min store interesse at få hans udlægning af begivenhederne. Det får jeg så. I sin bog foretager Pittelkow et radikalt opgør med den revolutionære venstrefløjs tænkning. Også radikalere, end man vanligvis ser det hos gamle venstreorienterede.

  »Jeg synes ikke, der var noget mærkeligt ved, at vi havde fuldstændig vildtvoksende tanker på et tidspunkt, hvor der ikke var nogen naturlige grænser eller holdepunkter. Jeg har heller ingen problemer med, at det røg ud i deciderede excesser. Derimod har jeg problemer med, at jeg blev hængende så længe i det. Selv, da det var på sit højeste – det må du jo også kende til – var der en orm, der gnavede, fordi der var så mange ting, der stred lodret mod de erfaringer og de mennesker, man kendte derhjemme fra. Pengene passede jo ikke. Efter min mening er der kun én mulig forklaring på, at det stod på så længe – vi taler jo om 15 til 20 år – og jeg er meget, meget ked af at måtte indrømme det: Det var konformisme. Omkostningerne ved at tage et opgør med et miljø, som i dén grad var en del af ens liv, var for store.«

  Ralf Pittelkow taler om »en ekstrem subjektivisme« som forklaring på, hvad der egentlig skete. En grænseløs opfattelse af at kunne skabe verden i sit eget billede. Vær realistisk, kræv det umulige, som man sagde. »En totalt utænkelig tanke for mine forældres generation,« som han siger fyrre år efter det slogan.

  »Hvis du tager et institut som det, jeg var på, så tog vi jo det hele. Vi satte os på det. Hvis nogen havde sagt, at vi måtte indse, at der var grænser for, hvad vi kunne, havde vi sagt, at det kunne vi da ikke se. Det kan ikke forklares ud fra en eller anden problemteori eller elendighedsteori, tværtimod kom det i en bølge af noget fantastisk positivt. Alligevel forkastede man hele det rådne samfund – det samfund, som havde givet én noget, som ingen andre generationer før havde fået. Den korte forklaring på, at det kunne ske: en frihedsrus.«

  – Friheden kan blive for omfattende?

  »Ja. Vi ville ikke aflevere noget, ikke give afkald på nogen form for behov, ikke indskrænke os, og derfor konstruerede vi os frem til et samfund, som indebar, at det kunne vi slippe for.«

  – Det er barnets psyke?

  »Ja. Vi var jo børn i den forstand, at der ingen autoritet var, der kunne sætte grænser for os, som vi var villige til at acceptere. Vi havde så meget medløb, at realitetssansen ikke behøvede indfinde sig, for vi styrede jo faktisk der, hvor vi sad – på humaniora og socialvidenskab især. Og så skete der jo ydermere det, at de, der skulle være autoriteter, ikke turde. De opgav, fordi det var så utaknemmeligt at gøre forsøget. Noget af det, jeg tænker på med den største beskæmmelse, er den miniudgave af den kinesiske kulturrevolution, som var i gang. Der har gået kvalificerede mennesker rundt i universitetssystemet, som jo i realiteten har fået deres karriere ødelagt af, at der herskede nogle strømninger, som på forhånd udelukkede dem fra at skrive de opgaver, de havde lyst til, og senere fra at få stillinger. Selv om det hele var en gang blødt lalleværk, var der også en jernnæve i fløjshandsken. Man udøvede i de snævre miljøer så ganske klart en magt.«”

  Oploadet Kl. 13:50 af Kim Møller — Direkte link13 kommentarer
  
  “Det med at sige, at islam er mangfoldig, er et udsagn, der skal forhindre kritik…”

  Jeg er har haft citatet i hovedet et par uger, men ville lige vente til næste islam-apologet foldede sig ud. Det blev idag.

 • Hans Hauge i Jyllandsposten – Respekt (11/4-09).
 • “Har I lagt mærke til, at hvis man kritiserer islamisk kultur, så træder en af vore statsanerkendte eksperter i islam straks frem og siger, at islamisk kultur er mange ting. Det med at sige, at islam er mangfoldig, er et udsagn, der skal forhindre kritik og fremme respekt. Hvis jeg siger, at jeg respekterer islamisk kultur, da træder en af de statsanerkendte smagsdommer ikke frem og siger, at det kan man ikke, for islamisk kultur er mange ting. Med andre ord: når man respekterer islamisk kultur er den en ting, men når man kritiserer islamisk kultur, opløser den sig i mange ting.”

  Fra P1 Morgen, der formentligt vil sparke åbne døre ind resten af ugen, som et led i det tværmediale DR Tema Din Muslimske Nabo (se evt. Fordomsquizzen).

  P1-vært: Tina Magaard, hvorfor kan man ikke bruge imamerne som talsmænd for muslimer i Danmark?

  Tina Magaard, islamisme-forsker.: Jamen fordi muslimer i Danmark simpelthen er så forskellige som de er… og derfor giver det ikke mening at tale om muslimer som samlet gruppe, og det giver slet ikke mening at give imamerne ordet som talsmænd for denne gruppe, for de imamer er jo ikke blevet valgt af nogen… det er i virkeligheden ikke ret mange de repræsenterer.

 • 2/2-07 Politiken – Tusinder tog afsked med Abu Laban .
 • 28/4-09 DR Online – Imamer repræsenterer kun lille gruppe (Lene Kühle).
 • Oploadet Kl. 09:43 af Kim Møller — Direkte link21 kommentarer
  

  27. april 2009

  Danske muslimer: Socialdemokraterne, De Radikale, SF og Enhedslisten = 89,1 procent

  Det kommer ikke ligefrem som en overraskelse. Fra DR Online – Muslimerne i Danmark stemmer rødt.

  “DR har fået foretaget en analyse af analyseinstituttet Capacent blandt muslimer i Danmark, og til spørgsmålet om, hvilket parti de ville stemme på, hvis der var valg nu, løber Socialdemokraterne med 58,3 procent af de muslimske stemmer. Omregnet i mandater svarer det til 103.

  Samlet set ville den nuværende opposition, Socialdemokraterne, De Radikale, SF og Enhedslisten få 89,1 procent af stemmerne.

  
  Capacent-undersøgelse: 55 pct. af danske muslimer vil lovgive imod kritik af islam

  Jeg har tidligere på året sammeholdt to undersøgelser om herboende muslimers forhold til ytringsfrihed, og retteede hermed fokus på Informations psedo-videnskabelige forsøg på at imødegå en Cepos-undersøgelse, der påviste at mere end 50 pct. af herboende muslimer mener “lovgivningen bør forbyde bøger og film, der angriber religion”.

  Cepos havde spurgt 1.710 første- og andengenerationsindvandrere, og det gav genlyd i medierne. Ugen efter bragte Information en undersøgelse foretaget af lektor Peter B. Andersen, der med næsten ikke-eksisterende dokumentation konkluderede, at danskere og muslimer var lige demokratiske. I samme artikel kritiseres Cepos for vildledning, bl.a. af Sherin Khankan fra Kritiske Muslimer.

  “Det er absurd, at der er så mange, der på baggrund af Cepos’ spørgsmål har konkluderet, at der skulle være et problem med integrationen af muslimer i Danmark. Spørgsmålene i undersøgelsen var manipulerende og usaglige, og der var forudsat et bestemt svar. Det giver ingen mening, at man skal angribe religionen, sådan som et af spørgsmålene lagde op til. Men derfor kan man jo sagtens gå ind for religionskritik. Den distinktion lavede undersøgelsen slet ikke.

  Umiddelbart fair kritik, men mine erfaringer siger mig, at muslimer ikke er ‘rational choice’-aktører når vi taler islam. DR Nyheder har idag offentliggjort resultatet af en Capacent-måling, og den er lige på kornet, trods den kvalmende indpakning.

 • 27/4-09 DR Online – Muslimer vil have ytringsfrihed med håndbremse.
 • “Et klart flertal af muslimerne i Danmark bryder sig ikke, at religion bliver kritiseret. Det viser en undersøgelse Capacent har lavet for DR.

  I undersøgelsen, Din muslimske nabo, der er foretaget blandt muslimerne i Danmark, bliver der spurgt til om det bør være forbudt at kritisere religion.

  Det mener 55 procent, at det skal, mens 34 procent er uenige.

  Capacent har også spurgt resten af den danske befolkning om det samme, og her mener ti procent, at det skal være forbudt at kritisere religion.”

  I Cepos-undersøgelsen svarede 14,8 pct. af danskere, at det burde være ulovligt at ‘angribe religion’, og ved at mildne ordlyden til ‘kritisere religion’ er andelen faldet til 10 pct. Omvendt for muslimer. Her var Cepos-tallene 50,2 (indvandrere) og 50,4 pct. (efterkommere), og det er nu steget til 55 pct. En lille stigning, men stort set uændret. Det handler for muslimer tilsyneladende ikke om måden man kritiserer islam på, men om man gør det overhovedet.

  Nu hvor det ikke handler om at ‘angribe’, men om at ‘kritisere’, skulle man tro eksperterne så ville tage tallene til sig, men nej. DR’s ekspert Tim Jensen: – Et lille men til ytringsfrihed er ikke fanatisme.

  “Det er ikke helt så sort hvidt, som det kan så ud, når hver anden muslim svarer, at de mener religionskritik bør forbydes.

  Det mener religionshistoriker Tim Jensen fra Syddansk Universitet, der forholder sig til resultatet af en undersøgelse som Capacent har fortaget for DR Nyheder…

  – Vi skal passe på, at debatten ikke bliver for firkantet og stemple folk, der kommer med et lille men til ytringsfriheden som for eksempel fanatiske muslimer, kujoner og landsforrædere, siger Tim Jensen til dr.dk/nyheder…

  Og han understreger, at der ved den her type undersøgelser, hvor der ikke er mulighed for at komme med opfølgende spørgsmål, vil være mulighed for at svarerne kan tolkes på mange måder.

  Blandt de 55 procent, der har svaret, at de mener at religionskritik bør være forbudt, vil der derfor efter hans kvalificerede gæt være mindst to grupper: Islamister der ønsker at sætte religionen over alt andet. Men især en stor gruppe af muslimer, hvis svar kan tolkes anderledes:

  – Der var mange muslimer, der følte at de blev sårede unødvendigt under Muhammedkrisen. Det er det, de gerne vil undgå, og det spejler sig i svaret, forklarer han til dr.dk/nyheder.”

  Tim Jensen vil have mindre sort/hvide undersøgelser, og lade det hele være en fortolkning af flere spørgsmål. Det giver forskerne bedre mulighed for at dreje konklusionen, og det var da også Peter B. Andersens metode, da han gjorde vand til vin i Information. Når Tim Jensen mener den store gruppe af muslimer der vil forbyde religionskritik, ikke er fanatiske, men demokrater der blot vil undgå at blive sårede (af tegninger), så er det en meget subjektiv fortolkning.

  Capacent-undersøgelsen inkluderer netop spørgsmålet om, hvorvidt ytringsfriheden bør begrænses “i visse tilfælde”. Det øger blot andelen fra 55 pct. til 66 pct. Direkte adspurgt om Jyllandsposten Muhammedtegninger er hele 80 pct. for lovgivning (se evt. Logisk vrede over Muhammedtegningerne).

  To tredjedele af ‘dine muslimske naboer’ anerkender ikke din ret til at kritisere islam, 80-85 pct. af dem mener man bør lovgive imod denne ret. Hele 80 pct. vil forbyde noget så banalt som tegninger i en avis. Konklusionen står uantastet, ikke mindst i en vestlig demokratisk kontekst: mainstream-islam er ekstremistisk.

  Mere.

 • 11/2-09 Jyllandsposten – Muslimer vil forbyde religionsangreb (Cepos-undersøgelsen).
 • 21/2-09 Information – Danskere og minoriteter støtter demokrati lige meget.
 • 22/2-09 Uriasposten – “Tanken om at folk med muslimsk baggrund skulle have en mere…”.
 • 3/3-09 Uriasposten – Journalist Camilla Stampe og lektor Peter B. Andersen imødegik Cepos...
 • DR Tema: Din Muslimske Nabo.
 • 27/4-09 DR Online – V og K rystede over DR undersøgelse.
 • 27/4-09 DR Online – – Man skal have respekt for hinanden.
 • Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  Næste side »

  

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper