27. april 2009

“Jeg føler mig helt tryg ved at åbne en butik her.”, sagde Iyad Mibayyad

En lille ’succeshistorie’ fra JP Århus. To artikler.

 • 5/4-09 JP Århus – Et friskt pust (ikke online).
 • “På torvet ved Kulturhus Herredsvang, hvor Iyad Mibayyad snart åbner sin nye butik, kæmper man dog ikke kun om kunderne. I Fakta-butikken har man været nødt til at ansætte en vagt for skabe en vis tryghed i butikken, som gentagne gange er blevet hærget af en gruppe unge mænd, som stjæler og udviser truende adfærd. Lige nu overvejer Faktas ledelse, om man skal opgive kampen og lukke butikken.

  Iyad Mibayyad er dog ikke så bekymret for, at uroen omkring nabobutikken Fakta vil smitte af på hans forretning.

  »Jeg føler mig helt tryg ved at åbne en butik her.«

 • 27/4-09 JP Århus – Ny butiksejer frygter ikke uro (kræver login).
 • “Indehaveren af “Anas Frugt og Grønt”, den 30-årige palæstinenser Iyad Mibayyad , er ganske klar i mælet.

  »Jeg er indvandrer, jeg har boet her i området i 10 år. Jeg frygter ikke noget.«

  Iyad Mibayyad har god kontakt til alle, uanset alder og etnisk herkomst. Midt i april åbnede han sin nye forret ning på Herredsvang Torv. Der har været travlhed i butikken fra begyndelsen, så det er en stor hjælp, at venner og familie hele tiden har været parat med råd og dåd. For eksempel fortæller han om nogle venner, der har forretning i Bazar Vest. De har hjulpet med ideer og prissætning. Dem holder han hele tiden kontakt med.”

  Opdate.

 • 15/4-09 Århus Stiftstidende – Herredsvang skriger efter fritidsaktiviteter.
 • 30/4-09 Århus Stiftstidende – Hanne Vinter (S): Bøller truer atter Fakta-butik (ikke online).
 • “Jeg har selv som tillidsrepræsentant på Hasle bibliotek, set hvor galt det kan gå med uro og ­hærværk. Det var ikke en rar at opleve, jeg var heldigvis så heldig at have en ledelse, som tog problemerne alvorligt og handlede hurtigt. De fik skabt nogle løsninger, så der ­stadig er personale på ­biblioteket. Vi har i dag bl.a. en vagt i vores åbningstid. Hvis han ikke var der, var jeg der heller ikke.

  “I weekenden blev Faktas vagt desuden slået, da han ville bortvise en gruppe, der var provokerende og truende. Og i sidste uge greb personalet til overfaldsalarmen, fordi de ikke kunne slippe af med en teenager, der chikanerede både kunder og personale. Politiet måtte suse til Århus V og hjælpe.”

  Oploadet Kl. 15:11 af Kim Møller — Direkte link15 kommentarer
  Arkiveret under:
  

  26. april 2009

  Højskoleforstander Thue Kjærhus om Shansens “ekspressionistiske sandhedsbegreb”

  Læserbrev af højskoleforstander Thue Kjærhus i Information, sidste lørdag (18/4-09) – Sandheden som impressionisme.

  “Vi har i vores familie altid været knyttet til Israel og zionismen. Det var en sag, som min mor støttede. Det var derfor oplagt, at vores lille kernefamilie besluttede sig for at tage fra Flensborg Fjord til København den 10. januar til en proisraelsk demonstration. Vi ringede imidlertid først til vores gode bekendt Arne Melchior for at høre, om han troede, at demonstrationen kunne afføde vold og ballade, og om det var en god ide at medtage vore børn. Det mente Arne Melchior overhovedet ikke var et problem. Kom blot med hele familien, var hans bemærkning.

  Vi kom imidlertid aldrig af sted på grund af sygdom i familien. Vi måtte nøjes med at læse om demonstrationen i aviser og på forskellige netblogge… hvad vi også erfarede, var, at jeg nu pludselig figurerede som højreradikal proisraelsk demonstrant på internettet på en blog redigeret af næstformanden for det Radikale Venstre på Vestegnen, Margrete Monika Hansen alias Shansen…

  Vi deltog, som antydet, ikke i demonstrationen. Vi opholdt os på kontinentet, dvs. på Rønshoved Højskole den 10. januar. Men den slags detaljer interesserer man sig ikke for, når man skal bekæmpe det onde. Margrete Monika Hansens blog, som går under navnet ‘Shansen’, skulle nemlig afsløre, at demonstrationen var infiltreret af højreradikale grupperinger. Ja, hun mente ligefrem, at det var de højreradikale grupper, der havde fået unge palæstinensere til at heile. Shansen fotograferede alle de højreorienterede elementer på Rådhuspladsen for senere at offentliggøre navnene og fotografierne på internettet.

  Jeg blev også afbildet i denne fotoserie. Her stod mit navn, min stilling, og at jeg var medlem af bestyrelsen for Trykkefrihedsselskabet. Billederne var smukke. De forestillede en flot yngre, sporty person med krøllet hår, som var i selskab med påståede højreradikale personer. Min kone fandt substitutten tiltrækkende.

  Men som sagt er sandheden, at jeg slet ikke var til stede på Rådhuspladsen. Men målet helliger midlet blandt fanatikere. Jeg var jo medlem af Trykkefrihedsselskabet og derfor givetvis antimuslimsk, racistisk og zionist. Jeg repræsenterede det onde, og Shansen det gode – dvs. det Radikale Venstre…

  Mange af vore bekendte i højskoleverdenen er chokerede over billederne, fordi fremgangsmåden er så gemen. Særlig den del af bekendtskabskredsen, som er relateret til centrum-venstre, er pikeret. De mere borgerlige i omgangskredsen er mindre overraskede. De har været udsat for langt værre ting.

  At fanatismen i kredsen omkring det Radikale Venstre og de kulturradikale er blevet så ekstrem, kan umiddelbart forekomme forbavsende, når man kender hæderlige radikale koryfæer som Asger Baunsbak, Marianne Jelved og Hanne Dahl.

  Ekstremismen blandt de såkaldt progressive centrumvenstre folk er imidlertid blevet mere og mere markant. De er, som antydet, fuldstændig overbevist om, at de repræsenterer det gode – og at Dansk Folkeparti, Tidehverv og VK-blokken inkarnationen af det onde.

  Ja, Shansen slutter ubesværet via raffinerede associationskæder fra medlemskab af Trykkefrihedsselskabet til racisme og antimuslimske holdninger.

  Den slags associationskæder var netop også kendetegnende for de totalitære bevægelser i 30’erne.”

  (Shansens blog, 13/1-09: Den Danske Forening og venner til Pro-Israel demonstration i København)

  Oploadet Kl. 17:31 af Kim Møller — Direkte link28 kommentarer
  
  Roman om tvangsægteskab i Danmark anno 1094

  Fra torsdagens 24 timer – Familiens stærke bånd.

  “En 13-årig pige bliver presset af sin farmor til at gifte sig med naboens søn for at sikre familien mod ærestab. Og vi er ikke i et muslimsk land, men i Danmark i år 1094.

  Dengang var det normalt at arrangere sine børns ægteskaber, og det er et tema, som forfatter Josefine Ottesen tager fat på i børne- og ungdomsromanen ‘Slægtens offer’.

  »Når vi har svært ved at forstå folk, der kommer med en anden baggrund, er det godt at vide, at sådan har det også været her. Der er man­ge flere områder, hvor vi ligner hinanden, end hvor vi er forskellige,« siger hun med henvisning til den offentlige debat om tvangsægteskaber.”

  Oploadet Kl. 16:05 af Kim Møller — Direkte link15 kommentarer
  Arkiveret under:
  

  25. april 2009

  Bolette Blaagaard: Vor ytringsfrihed er baseret på kristendom, og er således ‘irrationel’

  Jeg måtte google navnet for at sikre mig det ikke var en ironisk litterær happening, men det er ganske vist. Bolette Blaagaard eksisterer, og Weekendavisen skylder mig tyve minutter for en spaltemeter akademisk tomgang. Klaus Rothstein interviewer kultur- og journalistforsker Bolette Blaagaard – Dem og os: En maskulin fantasi (online via Rothstein.dk).

  “Bolette Blaagaard bruger Danmarks forhold til De Vestindiske Øer til at illustrere, hvordan ‘vi’ ser ‘os selv’ i forhold til ‘de andre’ i journalistiske produkter. Konstruktioner og ideer, om hvem ‘vi’ er, bliver tydelige i artikler og programmer, f.eks. om det, hun kalder »en underrepræsenteret fortid med dybe spor i globale …

  »Jeg har undersøgt, hvordan journalistiske begreber som objektivitet og ytringsfrihed meget hurtigt kan ende med at blive en dansk indgangsvinkel og en dansk stemme. Casen med f.eks. De Vestindiske Øer handler derfor om det, vi ikke ønsker at huske, det, vi er blinde over for, og det, vi udelukker i journalistiske produktioner, bl.a. ved at vinkle på en national kontekst og udelukke de implikationer og relationer, som altid følger med. Journalistikken indtager en ‘objektiv’ position som retfærdiggør, at vi udelukker nogle stemmer. Men dermed forenkles den journalistiske formidling og journalistikkens kulturelle potentiale. National vinkling forklædt som objektivitet hænger naturligvis sammen med journalistikkens historie, som er dybt forankret i opbygningen af nationalstaten. Men den stemmer meget dårligt over ens med den verden, vi lever i i dag, og med de seneste års mange teknologiske udviklinger, som også ligger til grund for den nutidige journalistik,« siger hun.

  […]

  Fra De Vestindiske Øer bevæger Bolette Blaagaard sig tilbage til en fjernere danmarkshistorie og undersøger, hvilken rolle vores forfædre, vikingerne, spiller i fremstillingen af danskerne i dag.

  »Når vi taler om vores fjerne fortid som vikinger, følger der en genetisk branding af nordisk, hvid maskulinitet med. Det ukritiske syn på denne branding skaber en indforståethed, der ser danskhed som homogen, hvid kultur, og denne homogene, hvide kultur bliver gjort naturlig gennem ideer, som sammensmelter forestillinger om videnskabelig genetik og kulturel forståelse af blodsbånd. Det er det, vi gerne husker om »os selv«, og vi brander vikingetiden ukritisk som ‘universel’ danskhed og kulturarv.«

  Bolette Blaagaard analyserer mediernes fremstilling af den danske vikingefortid, som det bl.a. kommer til udtryk i en artikel i New York Times og en BBC-dokumentarfilm om vikinger. I begge tilfælde refererer journalistikken til vikingerne som symboler på genetisk renhed.

  »Ideerne om danskernes genetiske relation til vikingerne bliver brugt fuldkommen ukritisk på en måde, der ender med at fremstille skandinaviske folk som homogent hvide… Hun konstaterer, at disse fremstillinger og den fascination ikke er nye, men tværtimod er blevet brugt i kolonitiden, af nazistiske forskere… Ideen om ‘hvid overlegenhed’ og ‘intelligens’ gennem genetisk manipulation er ikke ny og langtfra død, men hænger uløseligt sammen med ideen om hvidt overherredømme, koloniherredømme, raceadskillelse m.m.«

  … jeg mener, at vi – og især journalister, der har mulighed for at påvirke kultur, meninger og politik – bør problematisere vikinge-ikonografien og ideerne om hvidt vikingeblod, fordi det understøtter en ideologi og en ide om ‘hvid’ overlegenhed, som hverken passede til datiden eller bør forekomme som ‘en selvfølge’ i dansk samfunds- og kulturjournalistik. Journalistikkens magt er for stor til blot at trække på skuldrene ad ‘harmløse’ vendinger og ideer, som videregiver ideen om renheden af vikinge-blod etc., fordi den dybereliggende ideologi bag sådanne vendinger er diskriminerende og til tider direkte racistisk.«

  […]

  Det tredje tema i Bolette Blaagaards ph.d.-afhandling handler om det, som nogen kalder Muhammed-krisen… »Muhammed-krisen viste det komplekse forhold, Danmark har til Europa og til europæisering. Krisen var binær og gav en forsimplet fremstilling af ‘dem’ og ‘os’. ‘De’ er religiøse, irrationelle og umoderne. ‘Vi’ er sekulære, rationelle og moderne. På den ene side var ‘vi’ indbegrebet af den europæiske oplysningstid, tilsat en lighed mellem kønnene, og ‘de’ var det modsatte. Lighed mellem kønnene handler, ligesom lighed mellem etniske grupper, dog nærmere om ‘ligesomhed’ eller ensartethed, frem for egentlig ligeværdighed. På den anden side bortforklarede ‘vi’ de racistiske undertoner i debatten…

  Bolette Blaagaard mener, at Muhammed-debatten viste en blindhed over for sekulær kristendom, ‘hvidhed’ og racemæssige implikationer: »Store dele af den europæiske sekulære tradition bygger på kristendommen og i særdeleshed på den protestantiske version af kristendommen. Denne sammenhæng var vi blinde over for. Hvis vi havde set sammenhængen, ville det have betydet, at vi var lige så irrationelle som ‘dem’, idet det ville have betydet, at vi også baserede vores holdninger på en religiøs forestilling.«…

  Når det gælder indhold, rolle og ansvar, kan journalisten ikke påtage sig en tredjepersons position og skrive artikler ud fra et neutralt standpunkt. Journalister står i relationer til resten af verden, og de relationer påkalder sig etiske ansvar for den journalistik og den rolle, som journalistikken spiller. Journalistisk etik handler i denne forbindelse ikke om at fortælle ’sandheden’ og om at være vagthund, men om at gøre sig sin version af sandheden klart og tage ansvar for de relationer, den skaber og bruger,« siger Bolette Blaagaard. Med Muhammed-debatten som eksempel påpeger hun, at journalisters ’sandhed’ ofte bliver fremstillet som Sandheden, fordi den påberåber sig et neutralt eller objektivt standpunkt, som måske er lig med flertallets holdning.

  »Men at støtte flertallets holdninger er ikke det samme som at støtte alles ytringsfrihed. Ytringsfriheden i Muhammed-debatten blev fremstillet som flertallets frihed, fordi tegningerne var en journalistisk opfindelse, som påberåbte sig objektivitet og dermed forestillede sig at tale for alle. Men det er netop faren ved journalistik – at journalister knytter objektivitet så tæt sammen med ytringsfrihed, at de to bliver svære at tænke adskilt og problematisere og stille spørgsmålstegn ved. Og hvis man ikke kan stille spørgsmålstegn ved ytringsfriheden og objektivitet, så er den demokratiske funktion gået af begreberne.«

  […]

  Bolette Blaagaards eksempler lige fra vikingerne via Vestindien til Viby J. har – på trods af deres forskellighed i tid og indhold – et fælles omdrejningspunkt…

  »Jeg mener, at ’selvet’ og ‘den anden’ er afhængige af hinanden, og at de altid indvirker på hinanden, også i journalistiske produkter. Det betyder, at kategorier som ‘os’ og ‘dem’ er langt mere ustabile, end man skulle tro, og dermed langt mere interessante, fordi de kalder på et etisk forhold, der strækker sig ud over Danmarks grænser. Det er tydeligt, at den kulturelle erindring om, hvem ‘vi’ er, er baseret på den etiske relation, eller mangel på samme, mellem ‘os’ og ‘dem’. Fordi journalistik i høj grad præger vores kulturelle erindring, ligger journalistiske begreber og diskurser inde med et voldsomt stort potentiale til at ændre verden gennem en ændring af, hvordan ‘vi’ oplever ‘os’ selv og ‘vores’ relationer til ‘andre’. Jeg mener, at der er brug for en journalistik baseret på kosmopolisme. Vi skal tænke journalistik med udgangspunkt i mellemmenneskelige etiske relationer og ikke som en universel moralsk værdi,« siger hun.

  Bolette Blaagaard gør op med journalistiske forestillinger om dualisme og universalisme gennem ‘objektivitet’ og ‘ytringsfrihed’. Hun mener ikke, at journalister kan tilgodese alle lige: »Det universelle begreb ‘objektivitet’ betyder, at journalisten antages at kunne træde uden for sin egne relationer til kultur, køn og etnicitet og indtage en neutral synsvinkel, som gør det muligt at tale ligeligt for alle. Men objektivitet er ikke en mulighed for journalister… Det er derfor ekstremt vigtigt, at journalister gør sig deres ikke-neutrale eller ikke-objektive relationer klar, så de ikke ender med at gøre nogle stemmer tavse til fordel for andre, som de tror, taler for alle.

  Det er utroligt, at man i dag kan blive journalist uden at studere kulturfag. Man bør undervise journaliststuderende i kulturstudier, kvinde- og kønsstudier og race- og hvidhedsstudier.”

  Oploadet Kl. 23:45 af Kim Møller — Direkte link48 kommentarer
  
  Liberal Alliance: “Dansk Folkeparti er hovedfjenden… de smitter… de smitter… de smitter.”

  Det kan godt være Liberal Alliance er en nyskabelse i dansk politik, men alt der kommer fra toppen minder om noget der er set før.

  Anders Samuelsen, formand: De vælgere her, de vælgere som dansk folkeparti den ene dag efter den anden, hver gang det kommer til en finanslov, stopfodrer med nye checks for at gøre dem tilfredse, og derfor skal vi fastholde at Dansk Folkeparti er hovedfjenden – for ikke nok med at de står for det der – de smitter de andre, de smitter V og K, så de tror på at det er den rigtige vej frem – de smitter Socialdemokratiet og SF, så de tror på det er den samme vej.

  (DR Update, 25/4-09: Dansk Folkeparti er hovedfjenden)

  Opdate. Da 180 Grader for et par år siden kastede sin kærlighed på Ny Alliance, blev det også efterfulgt af en perfid anti-DF leder – Bodega-Pia og alle de andre rødder.

  Oploadet Kl. 17:15 af Kim Møller — Direkte link65 kommentarer
  
  Verden ifølge DR-chefen Olav Skaaning Andersen

  Olav Skaaning Andersen er chef for Deadline, Orientering og DR2 udland. Fra hans kronik i onsdagens Berlingske Tidende – Journalistikkens store udfordring.

  “Undersøgelser af den seneste amerikanske valgkamp viser, at langt størsteparten af informationen om kandidaterne kom fra dem selv og deres velpolstrede kampagnehold – og ikke fra mediernes undersøgelse, research eller granskning.

  Det giver selvfølgelig muligheden for at fremstille sig selv i et positivt lys, men godt for borgerne og den journalistisk uafhængige og rimelig faktaprægede fremstilling af sagerne, kan det næppe kaldes. Ved valgkampen i 1992 – da Bill Clinton blev valgt – lavede Washington Post 13 såkaldt investigerende reportager om kandidaterne. I 2008 har læsernes redaktør på bladet fundet ud af, at der blev produceret sølle tre. På Los Angeles Times – der er i slem økonomisk krise – faldt den slags med to tredjedele.

  Så grelt er det ikke i Danmark. Endnu. Der er mange gode eksempler på journalistiske projekter, der går ind og tager fat, hvor det gør ondt. Afdækningen af CIAs ulovlige transport af fanger, Berlingskes tværmedielle og Cavlingprisvindende serie om politisvigt, Dorte Tofts sunde og vedholdende skepsis over for IT Factory og Stein Bagger samt P1 Orienterings afsløring af dels kritisable forhold i Beskæftigelsesministeriet, dels knægtelsen af patienternes rettigheder i EU, er bare nogle af dem.

  Men den del af journalistikken er presset, og der tænkes allerede nu i alternative løsninger. DR har licensmidler og flere faglige miljøer, der stimulerer den afdækkende journalistik. Men bekymrede udsagn fra mediechefer i branchen viser truslen mod den granskende og undersøgende journalistik.

  Informations direktør taler om, at pressen nu svigter sin rolle som »borgernes vagthund«, mens Politikens Tøger Seidenfaden citeres for, at morgenaviserne ikke »har ressourcer til at lave tilstrækkeligt meget undersøgende journalistik i forhold til behovet«, og der skal tænkes på alternativ finansiering.”

  Oploadet Kl. 11:00 af Kim Møller — Direkte link11 kommentarer
  
  FN: “… tegningen af Profeten Muhammed med en bombe som turban overskrider grænsen”

  Tidligere på ugen roste Politikens Tøger Seidenfaden udenrigsminister Per Stig Møller for dansk deltagelse i Durban II – “en lang næse” til Dansk Folkeparti, Bravo til Per Stig.

  Fra Information – Muhammed-tegninger omfattet af nyt FN-forbud (24/4-09).

  Hvis Jyllands-Posten genoptrykte Muhammed-tegningerne i dag, ville de formodentligt overtræde reglerne i det netop vedtagne slutdokument ved FN’s racismekonference. Det mener FN’s særlige sagsbehandler for menneskerettigheder, Asma Jahangir, til Information.

  “Slutdokumentet går ikke så langt som nogle havde håbet. Der er ikke tale om et proaktivt dokument, men det er min opfattelse, at f.eks. tegningen af Profeten Muhammed med en bombe som turban overskrider grænsen,” siger Jahangir.

  Denne tolkning hilses velkommen af Pakistans udenrigsminister Nawabzade Malik Ama Khan:

  “Det har længe været vores mål at få et forbud mod krænkelser imod religion med. Islamofobi (had mod islam red.) er et af de største problemer for menneskerettighederne i dag. Det er glædeligt, at ringeagtsytringer er kommet med i slutdokumenter,” siger Nawabzade Khan ifølge den schweiziske avis Tage-Anzeiger.

  Denne opfattelse deles af generalsekretæren for de islamiske staters organisation, Ekmeleddin Ihsanoglu.

  “Spørgsmålet om ringeagtsytringer om religion hører klart hjemme i slutdokumenter. Og det er tilfældet nu. Det er kommet med. Andre lande har accepteret de synspunkt, som flere lande – især Pakistan – længe har kæmpet,” sagde Ekmeleddin Ihsanoglu i går til Tages-Anzieger.”

  I praksis får det næppe betydning for ytringsfriheden i Vesten, men signalværdien er uspiselig, og det må jo næsten medføre, at sekulære demokrater i den islamiske verden nu kan nu retsforfølges med FN-stempel. Skammeligt.

  

  24. april 2009

  Rockere vs indvandrerbander – diverse

  Krigen mellem indvandrerbanderne og HA-rockerne brød igen igen onsdag eftermiddag, da to rockere skød en 30-årig danskfødt egypter på Nørrebro. Diverse familiemedlemmer og venner, herunder en kendt TV2-journalist blev de første sandhedsvidner – offeret var helt uskyldig.

  (TV Nyhederne, 23/4-09 06.00: Interview med Claus Buhr, Kriminalredaktør – DR Nyheder)

  Nagieb Khaja, journalist: Han er en af de sødeste og rareste mennesker jeg kender. Han er en person som ikke kunne gøre en flue fortræd. Altså, han er ikke involveret i noget kriminelt – han har aldrig ageret voldeligt på nogen måder.

  Politiet var af en anden opfattelse. Henrik Svindt, leder af politiets bandeenhed var forbavsende klar i mælet.

  “Hvornår er man uskyldig?… Vi har naturligvis undersøgt, hvorfor det netop var den 28-årige, der skulle rammes, og uden at sige for meget så kan jeg afsløre, at vi får informationer, der får tingene til at passe sammen… Det er jo ikke sådan, at man får medlemskort til banderne, så om han er medlem, kan være svært at sige, men han kender mange, plejer omgang meed mange og har tætte relationer til dem, vi mener er centrale i banden omkring Blågårdsgade.” (Ekstra Bladet, 23/4-09: Ofret har banderelationer)

  Se evt. BT, 23/4-09: Nørrebro-skudoffer kendt af politiet – havde skudsikker vest i bilen.

  Drabet i Mjølnerparken tidligere på året, var heller ikke helt tilfældigt. Offeret havde lånt den bil han blev dræbt i, af en ven, der er en del af bandekrigen, og blev således et uskyldig offer. Det er tydeligt, at rockerne i højere grad end indvandrerbanderne målretter sine angreb. Så når Ekstra Bladet (23/4-09 s. 4) refererer en ven af offeret for, at det var et tilfælde, “det skulle bare være en ‘perker'”, så er det den samme racisme-sang om og om igen. Tre modsatrettede eksempler…

  Færingen på Nørrebro (28/2-09): 32-årig færing forvekslet med rocker pga. tattoveringer, livsfarligt kvæstet – “har intet at gøre med bandeopgøret. Sammen med en ven… var han på vej til en koncert i Stengade.” (Ekstra Bladet, 1/3-09: Sagesløs mand offer for nedskydning.

  Skyderiet på Cafe Våren (1/3-09): 30-årige Anders Wehage dræbt, tre sårede – “alle fire ramte havde ifølge politiet intet med den igangværende rockerkrig at gøre.” (BT, 3/3-09: Anders blev uskyldig offer i bandekrigen).

  Håndgranaten i Nemoland (23/4-09): Fire unge såret, den ene hårdt kvæstet – “De har intet som helst at gøre, hverken med rockere eller indvandrerbander. De havde bare aftalt at gå ind og få en øl” (Politiken, 24/4-09: Politi: Granat var kold forretning.

  Efter drabsforsøget igår, blev lokale indvandrere, herunder offerets familie aggressive, og der gik derfor nogle minutter før politiet kunne give ambulancen grønt lys. Falckreddere med politibeskyttelse – Danmark anno 2009. På Politiken.dk kan man se, hvorledes politiet må flygte fra ‘den arabiske gade’.

  (Politiken.dk, 22/4-09: Uroligheder på Nørrebro efter skudepisode)

  Fra Politiken – Skudoffer er kendt af politiet.

  “Umiddelbart efter skudepisoden udbrød der tumult, da offerets bror kom i klammeri med politiet. Det fik en gruppe lokale beboere til at bryde politiafspærringen, og videooptagelser viser, hvordan flere af dem angreb betjentene, der trak stavene og brugte hunde til at holde folk væk.

  Henrik Svindt oplyser, at vidner har fotograferet, hvordan betjente bliver slået med knytnæveslag i hovedet.”

  Se evt. Ekstra Bladet, 22/4-09: Slagsmål fortsætter på Rigshospitalet.

  Venstreradikale Modkraft mener som sædvanligt at politiet har skylden. I artiklen Politiets opførsel kunne have kostet skudoffer livet, citeres “sygeplejerske Malene Kaas” (tidligere bz’er der nu gør i healing), for den vurdering, at politiets ageren gjorde “folk forfærdede”, hvad medførte at ambulancen ikke kunne komme frem. Berlingske Tidende kan så efterfølgende referere tolkningen, og henvise til “hjemmesiden Modkraft.dk”. TV2 Nyhederne lappede det også i sig.

  (TV2 Nyhederne, 23/4-09 19.00: Kritik af politiet)

  Nævnes i denne gennemgang må også TVavisens diskrete apologi.

  Mette Vestergaard Walsted, TVavisen: Claus Buhr, politiet mener altså AK81 er involveret, og vi hører også, at offeret omgås nogle af drengene fra Blågårdsgade

  (TVavisen, 22/4-09 18.30: Interview med Claus Buhr, Kriminalredaktør – DR Nyheder)

  Mere.

 • 22/4-09 Orientering, P1 – Hård medie-retorik gør bandekrigen værre.
 • 
  Højreradikal på indkøb angrebet af autonome: “et slagsmål mellem to grupper unge” (Ritzau)

  Forleden dag overfaldt fire autonome et DNSB-medlem foran et besat hus i Mejlgade, og torsdag aften gik venstreradikale atter amok. Århus Stiftstidende har den mest detaljerede historie, og så kan man jo tænke lidt over avisens ordvalg – Højreradikal fik klø af autonome.

  En 20-årig mand fra det højreradikale miljø blev genkendt af en gruppe autonome, da han var på vej ind for at handle i SuperBrugsen på Vesterbro Torv.

  »Han blev jagtet rundt i byen, alt imens der blev råbt forskellige politiske ukvemsord. To mænd fra det autonome miljø er anholdt, og vi efterforsker sagen som politisk vold«, fortæller politiinspektør ved Østjyllands Politi, Morten Anker Jensen.

  Slagsmålet udviklede sig voldsomt. Det 20-årige offer, der er fra Skanderborg, men kendt fra det århusianske højremiljø, blev slået i hovedet med en flaske. Han måtte efterfølgende en tur på skadestuen og syes under det ene øje.”

  Ritzaus Bureau kører rutinen. Her citeret fra Jyllandsposten – Slagsmål på Vesterbro Torv i Århus.

  Et slagsmål mellem to grupper unge på Vesterbro Torv i Århus udviklede sig i aftes så voldsomt, at en ung mand blev slået i hovedet med en flaske. Det oplyser vagtchefen hos Østjyllands Politi…. To mænd fra den ene gruppe, der af politiet betegnes som autonom, er anholdt.”

  Opdate. Det forrige venstreradikale overfald røg ind i sidste afsnit i denne groteske artikel.

 • 21/4-09 Århus Stiftstidende – Unge besatte hus i Mejlgade (af Rasmus Boserup).
 • “Ifølge Østjyllands Politi drejer det sig om cirka 20 unge, som endnu ikke har udvist nogen form for voldelig adfærd. Foreløbig vil politiet afvente, om de unge forlader stedet roligt… Mandag fik en gruppe af de unge besættere øje på en person, angiveligt fra det højreekstremistiske miljø, som filmede dem.

  Det blev de frustrerede over og satte efter den 18-årige mand med kameraet. Han gemte sig i Fakta i Guldsmedgade, hvor det kom til konfrontation mellem parterne.”

  
  Standup-komiker Geo tester islamofob-etiketangst “iført spøgelseskostume og lånt buskort”

  Stor humor på Ekstra Bladet Online – Geo: Spøgelser kører gratis med bus.

  “Debatten raser og stemningen er spændt – skal tildækkede kvinder have lov at køre med bussen uden at vise deres ansigt? Buschauffører landet over er rådvilde – og med rette. I princippet kan tildækkede kvinder jo køre på andres buskort, men det vil krænke kvinderne og stride mod deres religion, hvis de skal vise deres ansigt.

  For at illustrere situationens alvor besluttede jeg mig for at teste, om jeg kunne køre med bus forklædt som spøgelse – på et lånt buskort. Billedet af buskortets ejer blev skiftet ud med et billede af mig som spøgelse…

  Linje 5A ankom… Jeg viste mit buskort til chaufføren, som rutinemæssigt blot nikkede. Forbavset over, at han ikke gjorde indvendinger, spurgte jeg:

  – Øhh, uuuh, uuuh, er det okay?

  – Næh, men jeg gider ikke blande mig, svarede han uden at fortrække en mine.

  Med et stille ‘Uuuh, uuuh’ (jeg var trods alt et spøgelse), satte jeg ved siden af en burkaklædt kvinde og grublede lidt over hans svar.

  De følgende otte busser lod mig alle køre med. Og det selv om jeg stadig var iført spøgelseskostume og lånt buskort.

  Oploadet Kl. 15:02 af Kim Møller — Direkte link15 kommentarer
  Arkiveret under:
  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  « Forrige sideNæste side »

  

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper