30. juni 2009

Eksaminerne røg ud med badevandet af frygt for racisme-anklager

Fra Claus Elholms JP-blog Amerikanske perspektiver – Var hvide brandmænd ofre for racediskrimination? (via Ulla NT):

(…)

Det helt store dilemma i debatten er, at kognitionstest, som regnes som den bedste måde, hvorpå man kan måle, hvor godt en kandidat vil klare sig i en bestemt stilling, også er den måde der afviger mest i forholdet mellem hvide og sorte i USA. Afvigelsen skyldes ikke den enkelte test, men ganske enkelt, at netop kognitive kompetencer ikke kommer til udtryk på samme  måde i forskellige  grupper/racer i samfundet, hvad der nok skyldes sociale omstændigheder. Således viser en undersøgelse, fra det amerikanske Undervisningsministerium, at sorte studerende på universitetsniveau i gennemsnit har sammen kognitive kompetencer som hvide gymnasieelever, hvad der nok hænger sammen med, at sorte har gået i dårligere skoler. Men sat på spidsen betyder det, at en race-neutral eksamen altid vil være diskriminerende for den gruppe, der normalt vil klare sig bedst i en sådan type test.

Men lad os vende tilbage til brandmændene i New Haven.

Helt efter bogen var man i New Haven vant til at forfremme de kandidater, der scorede højest til eksamen. Men da resultaterne forelå viste det sig, at de hvide brandmænd klarede sig meget bedre end de øvrige. Ja, af de femten, der klarede sig bedst, var de fjorten hvide, mens ingen sorte kandidater og kun en latino var mellem de femten bedste. Med andre ord: så godt som ingen sorte eller latinoer ville blive forfremmet hos brandvæsnet i New Haven.

Det fik i starten af 2004 bystyret i New Haven til at nægte at godkende resultaterne – bl.a. af frygt for at blive anklaget for at være racistiske – hvad der i praksis betød, at eksaminerne røg ud med badevandet. Det fik igen de hvide brandmænd (og den enkelte latino) til at lægge sag an mod byen for at nægte at godkende eksamensresultaterne fra de eksaminer, der jo i første omgang var race-neutrale, og for at diskriminere mod dem, fordi de var hvide.

I første omgang blev sagen afvist af en føderal domstol, der var enige med bystyret. Derfra appellerede brandmændene sagen til en føderal appealdomstol, hvor en af de tre dommere, der stadfæstede dommen, interessant nok var Sonia Sotomayor, som for blot få uger siden blev nomineret af præsident Obama til højesteret.

Mandag var det så højesterets tur. Og i en afgørelse med stemmerne fem mod fire underkendte højesteret de to tidligere domme, og erklærede sig altså med et snævert flertal, der afspejler domstolens politiske sammensætning, enig med de hvide brandmænd om, at det er dem, der blev diskrimineret mod, da eksamensresultaterne blev smidt ud.

(…)

Fra Allan Blooms Historien om Vestens intellektuelle Forfald (Closing the american Mind) via Møllers citatsamling:

“Tressernes programmerede broderskab kulminerede ikke i integration, men bøjede af og blev til sort adskillelse. Hvide studenter er pinligt berørte og taler nødigt om det. Det passer ikke rigtigt ind i stilen. Alle mennesker skulle jo være smukke og lige og venskab bare et aspekt af alle de lige muligheder. De lader som om, de ikke bemærker alle de borde i spisesalen, hvor hvide studenter aldrig sætter sig.“ [s. 81]

“Cornell, hvor jeg underviste i mange år, var ét af de universiteter, der ville have flere sorte studerende. Rektor gik endda så vidt som til at erklære, at man ikke bare ville optage flere sorte, man ville også fortrinsvis tage de mindre privilegerede fra de mest belastede bymiljøer. I Begyndelsen af første semester i 1967 var der mange flere sorte på universitetet, og da man med lys og lygte havde ledt efter de dårligst udrustede, var optagelsesbetingelserne selvfølgelig lige så stille blevet kraftigt ændret… Cornell havde derfor på det tidspunkt en stor gruppe studenter, der var mærkbart ukvalificerede og uforberedte, og måtte at den grund træffe et uundgåeligt valg: Lade de fleste dumpe, eller lade dem bestå uden at have pensum i orden. Moral og tanken om presseomtale udelukkede den første mulighed, og den anden var delvis umulig… Det betød nemlig, at de sorte igen ville blive regnet for andenklasses borgere. Black Power, som netop da skyllede ind over universiteterne som en tidevandsbølge, anviste en tredje mulighed. Integration var nemlig bare en ideologi, der passede for hvide og Onkel Tom-typer. Hvem sagde at det, man lærte på universiteterne, var sandheden og ikke bare myter, der støttede det herskende system?… Relativisme og marxisme gjorde nogle af disse påstande troværdige, godt hjulpet af tidens vankelmodighed.“

 

Oploadet Kl. 16:26 af Kim Poulsen — Direkte link20 kommentarer
Arkiveret under:

Sjakal-manifestet – gangbare generaliseringer henover midten?

Jørn Jøncke Nielsens udtalelser om tidens indvandrerbander fik de frelste op i det røde felt og gav dermed Hells Angels et par billige points, se tidligere postering. Politiken-segmentet misforstod bevidst budskabet og gjorde benævnelsen af indvandrerbandernes racisme mod hvide danskere til selve racismen. Muligvis er denne bevidste forplumring og udråben af rockerne til racismens ophavsmænd en medvirkende årsag til, at folketingets mindst tåbelige parti (Dansk Folkeparti) umiddelbart nægtede at være med i hylekoret; fra Politiken – Rigspolitiet sætter fokus på racisme :

I lørdagens udgave af Politiken krævede samtlige partier i Folketinget med undtagelse af Dansk Folkeparti, at Rigspolitiet nu anerkender, at racisme er blevet en medvirkende årsag til bandekrigen.

Det viser sig nu, at Jøncke Nielsens udtalelser tilsyneladende har baggrund i et manifest fra 2008, som H.A. valgte at offentliggøre som modtræk til Politiken-segmentets ensidige vinkling. Offentliggørelsen er selvfølgelig vand på både H.A.’s mølle og på Politikens – se evt. HA angriber arabere og muslimer.

Det såkaldte Sjakal-manifest kan ses på H.A.’s hjemmeside, og indledes fornuftigt nok med en afstandtagen fra egentlig racisme:

Sjakal Manifestet skal ikke opfattes som en hån imod mennesker med en anden hudfarve eller religion, ligeså lidt som det er en hån imod dyret der lægger navn til! Visse frelste personer vil sikkert opfatte det sådan og fred være med dem, og lad i øvrigt dem om at være ofre. Nej, Manifestet skal opfattes som et brugbart redskab til forståelse for, hvem de mennesker er, som med terror, trusler og vold holder uskyldige danskere; børn, unge og ældre af alle racer og begge køn, i et frygtens jerngreb. Sidst men ikke mindst bør betegnelsen bruges som et værn mod racismens åndelige fordærv.

Selve manifestet er et katalog af karakteriseringer af tidens negative islamisk-arabiske parallelkultur, og det er vel ret beset svært at se nogen racisme. Spørgsmålet er snarere, om ikke vi står med nogle ganske gangbare generaliseringer af en stor gruppe muslimske bosættere. Her følger det egentlige manifest, døm selv:

Sjakalerne findes hovedsageligt blandt folk af arabisk herkomst, alt andet ville være forkert at påstå. Andre nationaliteter er repræsenteret, endog dumme pæredanske drenge. Medlemmer af de såkaldte indvandrerbander er ikke nødvendigvis sjakaler og såfremt tvivl opstår om hvem de er, hvor de kommer fra og hvad de indeholder, så kommer her en glimrende profil på sjakalen:

– Alene og uden våben er de stort set ufarlige over for almindelige voksne mennesker. I sådanne situationer optræder de som oftest venligt, endog krybende og grænsende til det usympatisk fedtende. Når man kender deres holdninger og ved hvad de indeholder og er klar over hvad de siger om en når man har vendt ryggen til dem, virker de nærmest ynkelige.

– I flok fra tre og opefter ændrer de karakter, bliver arrogante og modige. Her angriber de gerne uden varsel og årsag og det går udover unge som gamle.

– De hader danskere; mentaliteten, levevisen, kristendommen og dens symboler. Ofte angiver de racisme som hovedårsag til at de hader, men de kan ikke se ”splinten” i eget øje og tror at racisme kun er hvid mod sort. De betragter Danmark som et luderland og jo mere ondt de kan tilføje landets borgere, jo bedre har de det.

– De terroriserer børn og unge i en sjælden grad set i dette land. Så groft og massivt, at det har givet ordet ”mobning” en helt ny mening, og det går ud over alle – også de nydanskere som i sjakalernes øjne er for integrerede og dermed forrædere overfor den fornemmelse af ”statsløshed” og ”vi-har-ret” mentalitet, som deres opdragelse og forskruede hjerner har skabt. Mange sjakaler påstår at de er ofre for krig, er børn af krig, eller praler med at de har været i krig, men deres ”krige” ligger langt fra det Danmark som har givet dem alle en chance. At de ikke rejser tilbage eller væk til deres ”krige” frem for at skabe dem her, skyldes; at deres forældre er flygtet fra krig, at de selv er flygtet fra krig, eller fordi de aldrig har været i nærheden af en krig!

– De har ingen respekt for venlighed og høflig optræden, med mindre den kommer fra deres far, ældre onkler eller imamer. Høflige og venlige mennesker ser de som lette ofre, som feje og frygtsomme og de tilsviner dem straks, når de er uden for hørevidde.

– De har ingen naturlig respekt for ældre mennesker – bortset fra ovennævnte personer. De ser intet forkert i at genere eller terrorisere dem, eller sågar bruge vold imod dem.

– Før lovstramningerne omkring opholdstilladelser og dansk statsborgerskab syntes de, at det var latterligt at søge dansk statsborgerskab, hvis ikke de havde fået det automatisk, eller var født i ”luderland”. Det var nok at være her, at nyde goderne og opføre sig idiotisk.

– På trods af at de næsten alle er født og opvokset i Danmark benytter de et tabersprog med en stærk påtaget accent. Denne talemåde har de tillagt sig fordi de hader alt dansk, også sproget, og fordi de er imponeret over det sprog som de sorte i USA’s ghettoer taler. De ønsker at markere; at de står udenfor samfundet og er gangstas. På den måde identificerer de sig med hinanden og dén virkelige racisme som sorte har været ud for. De påtager sig offerrollen – den er central i deres livsopfattelse.

– De har alle en kvindeundertrykkende mentalitet som de kun lige magter at dæmpe, når de skal score, eller hvis de befinder sig på udebane. Denne mentalitet stammer formentlig fra en opvækst og opdragelse, hvor de allerede fra seks-syv års alderen har fået lov til at bestemme over deres mor og ældre søskende af modsatte køn.

– De foragter de danske piger, deres selvstændighed og frisind, med mindre de gør hvad de beder dem om, indlader sig med dem eller konverterer til islam. Gør de ikke det så betragtes de rask væk som ludere og det er ikke med et kærligt glimt i øjet! Dette kommer ofte til udtryk ved; tilfældige møder på gaden, på diskoteker, i forbindelse med gruppevoldtægter, når piger forsøger at slå op med dem og ved ekskæreste-situationer generelt.

– Hvis de mener at deres egne søstre, kusiner, mødre eller sågar ekskærester; går forkert klædt, går for meget i byen, nyder alkohol eller taler for meget med vantro, lægger de pres på dem. Retter de ikke ind risikerer de udstødelse, trusler, vold eller det der er værre.

– Hvis nogen vover at komme med hentydninger, komplimenter eller jokes om ”deres” kvinder, så opfattes det aldrig som sjov eller en venlighed, men derimod som et angreb på sjakalernes såkaldte ”ære”.

– Møder de modstand i en diskussion eller risikerer tæv i en konkret situation, falder de straks ned på jorden og hyler og jamrer som rigtige sjakaler.

– Får de tæv piber og skriger de og søger straks tilbage til deres egne og foregiver at de har vundet slagsmålet. Kun hvis de ligger på intensiv, eller hvis de synlige skader er for store, erkender de at de har fået røvfuld. I sådanne tilfælde fortæller de altid at der har været mange om dem og at de er blevet overfaldet!

– Er de mange nok finder de sig ikke i at nogen kigger på dem, på de piger som de er i selskab med, ind i deres biler, eller bare i deres retning. Er de derimod alene eller i undertal kigger de ned i jorden eller bort, formentlig fordi de skammer sig, da de kender deres eget værd.

– De optræder altid aggressivt i trafikken og ved tilfældige færdselsuheld vil de tilkalde forstærkning fra flere sjakaler og forsøge at true sig til at modparten påtager sig skylden, eller endog overfalde denne. Redningsfolk, der ellers burde være noget nær hellige kan de finde på at overfalde i deres fælles ophidselse.

– De optræder i flok fra 10-12 års alderen, men de fleste trækker sig fra balladen og sjakaltilværelsen når de passerer 25 års alderen, bliver gift og får børn. Det pudsige er at de så mener at alt bør være tilgivet.

– De tilhører ikke nødvendigvis en bande. Mange af dem færdes i det daglige enkeltvis eller et par stykker sammen, men så snart de samles og bliver mange nok føler de sig ovenpå og så slår sjakalmentaliteten ud i lys lue.
Et tydeligt tegn på at en sjakal føler sig usikker og derfor ikke tør slås, er hvis han råber højt og gestikulerer. Tomme trusler er et speciale og helst på sikker afstand; at give fuckfinger fra en forbipasserende bil, skrive slagord på husmure eller hadefulde meddelelser i fængselsceller er gode eksempler her på. Sådanne risikofrie handlinger opfatter sjakalerne pudsigt nok som sejre!

– Frygten er deres våben og netop det at fredelige mennesker ved at de kan finde på at angribe uden grund, i flok og bevæbnet med kniv, er årsagen til at mange almindelige borgere lever i daglig frygt for sjakaler når de færdes udenfor deres hjem.

– Modsat bikerne (i medierne rockerne), som også af medierne er blevet dæmoniseret, så betragter sjakalerne ”frygten for dem”, som noget stort. Hvor bikerne opfatter unødig frygt fra fremmede og almindelige mennesker som en belastning, opfatter sjakalerne denne frygt som et udtryk for at andre har respekt for dem. At de er noget!

– De fleste sjakaler har udenlandsk baggrund, men der findes enkelte ”gale hunde” af etnisk dansk herkomst. De er enten vokset op det forkerte sted, eller er blevet tiltrukket af den respekt (læs frygt) som sjakalerne, men i høj grad også politi og presse, har skabt omkring sjakaltilværelsen.

– Langt de fleste sjakaler er muslimer, i hvert fald når de er hjemme hos far eller taler med præsten. De foregiver at tro på Gud og at de følger koranen. De påkalder sig ofte Allah – særligt når de sidder i fængsel og er alene og bange. I det daglige kniber det dog med at følge troens sande vej: De ryger hash, tager stoffer, begår kriminalitet, drikker alkohol, slås, bander og svovler, knepper udenom, og de kan i hvert fald ikke beskyldes for IKKE at tage renter! Det eneste som de fleste følger fra deres tro er, at de holder sig fra svinekød og prøver at følge Ramadanen så godt som de kan, ellers er Gud og troens retningslinjer kun en trøst, når de er væk fra flokkens sikkerhed. Denne form for tro og trøst bruges af flokkenes ledere som et magtredskab og til at holde samling når der ikke er anden fornuft bag deres ønsker.

Sjakalerne fremstilles af og til som ”fremmedrockere” og det er blevet almindeligt for politi og presse at gå ud i offentligheden og fortælle, at de sjakaler der er en del af bandemiljøet er værre end ”rockerne”. Det er en søgt sammenligning, men den skaber god frygt hos hr. og fru Danmark. Bikerne har aldrig opført sig på sådan vis, ikke engang da nogle af dem var rockere! Den almindelige dansker må selvfølgelig være rystet når han eller hun hører om nogen der er værre end rockerne. Nu er han/hun gennem de sidste tyve år blevet tudet ørerne fulde med hvor slemme de såkaldte ”rockere” var/er og så dukker der nogen op som er endnu værre!

Selv om disse sjakaler langt fra er uskyldige og i hel uhørt grad benytter sig af meningsløs vold, så må det medgives at netop politi og presse har været med til at gejle dem op. Det har blandt andet givet dem den smule mod, som de aldrig nogensinde selv ville have haft, hvis ikke det var for den megen omtale – noget der i sidste ende har gjort dem farligere for alle de som ikke vil, eller ikke kan forsvare sig.

Kulturberigelse er sjakalerne bestemt ikke en del af og der er snarere tale om rendyrkede tabere med påtaget offerrolle. Når mange danskere ikke føler at de har behov eller lyst til at række hånden frem mod islam, så er det næppe terroren ude i verden eller enkelte individers mere eller mindre skjulte kriminalitet, der er årsagen. Det er snarere deres møde med dagligdagens sjakaler. Aldrig i livet om man bør bøje hovedet for sådan noget menneskeligt affald!

Oploadet Kl. 15:12 af Kim Poulsen — Direkte link98 kommentarer


29. juni 2009

Hollandske muslimer: Geert Wilders har jo ret

Hollandske Geert Wilders arge Koran-kritik bliver leveret råt for usødet, hvilket mange oplevede ved selvsyn da han var i København tidligere på måneden. Hans tanker falder dog også i frugtbar jord noget mere uventede steder (DutchNews.nl – Many Muslims want to leave due to Wilders):

The rise in support for anti-Islam politician Geert Wilders means many Dutch Muslims are considering emigrating, according to a poll for NCRV tv.

While 75% of Dutch Muslims said they still feel at home in the Netherlands, 57% say they feel less welcome, the poll shows, according to the Telegraaf. And 51% are thinking more often about leaving.

In addition, 75% feel they are judged more negatively since the rise of Wilders and four out of 10 say they are more often discriminated against.

Nevertheless, 18% say Wilders does make some good points, the Telegraaf says.

Oploadet Kl. 21:58 af Henrik — Direkte link19 kommentarer

Den selektive opmærksomhed i dækningen af PET-rapporten

Ifølge pressen er det er kontroversielt, når PET-kommisionen registrerer venstreradikale på baggrund af lovlig politisk aktivitet. I tilfældet Per Clausen – medlem af Folketinget for kommunistpartiet Enhedslisten – endda dobbelt kontroversielt. Af samme grund var DR fredag også nødt til at bringe nyheden to gange på sit site, for at man virkelig kunne hamre det kontroversielle ind i hovedet på folk.

DRs politiske nyheder fredag aften

Per Clausen var registreret fordi han to gange i 1980erne var byrådskandidat for terror-støttende Venstre-Socialisterne (se f.eks. Jyllands-Posten: VS flirtede med terror-grupper, desværre bag login).

Sammenlign med den larmende tavshed over, at PET registrerede simpelt medlemskab af nationalistiske partier (PET-kommisionens beretning, bind 11: PET’s overvågning af den yderste højrefløj 1945-1994, s. 154 – om Nationalpartiet Danmark)

PET vurderede i 1998, at medlemskab af NPD ikke længere udgjorde selvstændig registreringsgrund. Der blev i 1993 nyregistreret fem personer med relation til NPD, i 1994 fem og i 1995 en. I alt 18 personer med relation til NPD var registreret i 1998.

Læs kommisionens rapport – det er interessante ting, der kommer frem, selv om det meste er kendt for den der har holdt sig orienteret på området. Samtlige seksten bind er tilgængelige i pdf-format her.

Oploadet Kl. 21:36 af Henrik — Direkte link12 kommentarer
Arkiveret under:

Og sådan forærede vi Danmarks primære indtjeningskilde væk

I nytårsrtalen 00-01 fortalte vor landsfader Poul Nyrup Rasmussen os, at vi skulle være verdens førende IT-nation. Det blev som bekendt aldrig rigtigt til noget, og hvad lever vi så af? Det er ikke let for menigmand at få et overblik over, hvad vi mere præcist tjener penge på, men givet er det, at råstofferne har massiv betydning.

Alligevel ser det ud til at Danmarks folketing og regering – kun DF stemte nej – forærer vore grønlandske rigdomme væk. Ole T. Krogsgaard har i en række debatindlæg forsøgt at kaste lys over konsekvenser og perspektiver. Her nogle højdepunker fra hans seneste kronik i Jyllands-Posten (en uge gammel) Grønlandsgave uden debat :

Vi har nu overdraget potentielt enorme naturrigdomme fra rigsfællesskabet til Grønland som Folketingets gave fra Danmark. Den er sket i en lukket proces uden for folkets opmærksomhed. Det ligner svigtende omtanke og er sikkert velment, men også imod danske interesser og udtryk for en ansvarsfralæggelse, som kan skade grønlændernes fremtid.

(…)

 Henning Sørensen (professor ved Københavns Universitet og i mange år leder af geologisk arbejde for GGU i Grønland) omtaler thorium i Tidsskriftet Grønland 4/2008. Spaltning af thorium standser, så snart tilførsel af neutroner ophører, medens uranspaltning sker spontant. Når en accelerator leverer neutronerne, giver thorium derfor sikkerhed, renhed og udnytter næsten 100 pct. af energiindholdet mod få pct. i uranreaktorer, men det kræver adskillige års fortsat forskning. Tilsat uran kan thorium bruges i traditionelle reaktorer. Uran leverer neutroner i Indiens thoriumreaktorer.

Lykkes forskningen, vil thorium løse store energiproblemer i en meget lang fremtid, med Grønland som potentiel leverandør af gigantiske energimængder fra olie og thorium. Tilladelsen til udvinding af uran i Kvanefjeldet ophørte i 1983 efter atompolitisk modstand. Det ændrer sig efter Landsstyrets overtagelse af undergrundsrettighederne. Danske rettigheder i Kvanefjeldet overgik til et australsk mineselskab, som har fået Landsstyrets tilladelse til uranudvinding med begrundelsen, at uran er et ”biprodukt” til andre værdifulde mineraler. FN’s IPCC anbefaler atomkraft til CO2-bekæmpelse.

Danske regeringer har lange traditioner for at undervurdere teknisk udvikling. Man troede ikke, at der kunne udvindes olie i den barske nordsø og forærede store olieværdier til Norge for venskabs skyld mod A. P. Møllers advarsler. Senere blev den færøske olie uden nærmere omtanke foræret til færingerne.

Man vidste, at der var store olieressourcer, uran, thorium og andre værdifulde mineraler i den grønlandske undergrund, men overdrog alt til grønlænderne i en lukket politisk proces.

(…)

Man kan spørge om vi havde nogen pligt til at opgive rettighederne. Det er der flere meninger om. Den vigtigste er følgende svar, som den danske statsminister gav det færøske landsstyre i 1982:

»En fuldstændig og uigenkaldelig overdragelse af statens højhedsret over undergrunden til en enkelt del af riget eller til dennes befolkning eller til en hjemmestyremyndighed er efter danske retsprincipper ikke mulig, og det vil ikke være foreneligt med rigsfællesskabet at overdrage den fastboende befolkning på Færøerne eneretten til råstofferne i undergrunden. Regeringen anser det herefter for udelukket, at området ”råstoffer i undergrunden” helt eller delvist kan overføres til Færøernes Hjemmestyre som særanliggende«. Det var krystalklar tale – dengang.

Men 22/12 1992 gav en statsminister en julegave til færingerne ved på et ark A4-papir at afstå netop dette område, ikke delvist, men helt, uden om folketing og befolkning. Det er interessant at læse justitsministeriets efterfølgende forklaring om, at dispositionen måske kunne være forenelig med rigsfællesskabet. Årsagen til hastværket fortoner sig. Var der brug for færøsk støtte til en svækket regering, som faldt næste måned?

Hvis man havde haft tid til at tænke sig om, kunne man have spurgt folket, men det indebar den risiko, at danskerne kunne tænkes at være mindre generøse end statsministeren.

Hvad har andre gjort? Canada gav på et lige så stort område rettigheder til sine inuitter med varige tilskud, 5 pct. royalty af indtægten fra området og ejerskab til 16 pct. af overfladen. Bortset fra 2 pct. (35.000 km +2 ) tilhører undergrunden rigsfællesskabet. De nordiske lande giver samerne rettigheder til naturen på overfladen i deres områder, men ikke til undergrunden.

Har en spredt kystbefolkning større ret til enorme ubeboede områder end rigsfællesskabet?

Inuitter og nordboer har periodisk været på Grønland, mod nord kom inuitterne først, mod syd nordboerne, fastboende blev grønlænderne først gradvist fra 1700-tallet. Hvis de havde været alene indtil 1900, ville Grønland i dag være overtaget af USA, ikke som en stat, men som et unincorporated territory som de dansk-vestindiske øer efter vort salg af øerne til USA. Der er befolkningen dobbelt så stor.

(…)

Da vi forærede rettighederne til Norge og Færøerne, var det både store dispositioner og afgivelse af rigets ejendom, formentlig i strid med grundloven. Nu forærer Folketingets store flertal, som er valgt til at varetage folkets interesser og rettighederne til grønlænderne. Der høres ingen argumenter for og imod, selv om en statsminister uden forbehold betegnede sådanne gaver som stridende mod danske retsprincipper og uforenelige med rigsfællesskabet. Ganske vist har kun gaven til Norge betydning i vor tid. Men bør et folketing ikke også tage hensyn til nye generationer?

Folketinget sendte kongehusets arvefølge om 50 eller 75 år til folkeafstemning. Nu har Danmark tre gange afstået enorme værdier til Norge, Færøerne og Grønland, uden at Folketinget orienterede folket, uden nogen begrundelse, og uden så meget som at overveje muligheden for at kende folkets mening. Modsætningsvis blev grønlænderne dog spurgt på god demokratisk vis, om de var villige til at modtage gaven. Var sagerne for små eller for store til at risikere en folkeafstemning hos os?
 

 
Ole T. Krogsgaards tidligere indlæg i denne debat kan læses på Kamikposten ved at klikke på “synspunkt” i venstremenuen og derpå “kilde” i højremenuen, hvorefter man skal ned til bogstavet K.

Her er forøvrigt en graf fra oliebranchens hjemmeside, der viser nettobidraget fra olie- og gas sammenholdt med betalingsbalancen for årene 1988-2006:

Olie versus betalingsbalance 1988-2006

 

 

mere..

Dansk Erhverv: Eksporten har nået bunden

Oliebranchen.dk: Oliens betydning for samfundet

Omnial: kategori olie på Grønland

 

Oploadet Kl. 16:50 af Kim Poulsen — Direkte link24 kommentarer
Arkiveret under:


27. juni 2009

Tillykke, Amerika!

Jeg er endnu i live, modsat ham Michael Jakobsen som må nøjes med at leve videre i mine ører. Det er varmt, de unge piger klæder sig som ludere og modsat Skipper Møller, tøseblogsprængstoffet UNT og andre er jeg ved at brække mig over de ulideligt forkælede og elendigt opdraget studiners selvfedme. De tror for pokker de ejer verden, hvilket vi aldrig gjorde.

Nå, men et stort tillykke til USA for deres chancesøgende og opportunistiske fight mod Columbus efterfølgere. Spanien kom ned at ligge efter en nærmest uendelig sejrsrække. Det gjorde alligevel lidt godt, ikke så meget pga Danmarks mange nederlag til Spanien, men mere fordi USA fodboldmæssigt længe har fortjent anerkendelsen. Der er flere billeder på FIFA.com.

Nå, jeg skal ud i solen. Beat it!

Oploadet Kl. 13:47 af Kim Poulsen — Direkte link57 kommentarer
Arkiveret under:

“Halvfulde journalister med VIP-status” og ædruelig blogger i umiddelbar nærhed

Det er sommer, og jeg tager til Roskilde Festivalen senere i dag. Skulle der være en Urias-læser eller to tilstede, der har lyst til at dele en lunken øl, så send en email til uriasposten(a)3mail.dk.

Henrik Krog og Kim Poulsen vikarierer. Tag godt imod dem.

(fra Journalisten, 2009/10: “… halvfulde journalister med VIP-status”

Oploadet Kl. 13:11 af Kim Møller — Direkte link10 kommentarer
Arkiveret under:

Hundige: Plejehjemsbeboer skudt med softgun mindst 12 gange direkte i ansigtet

Multikulturen kommer til at ramme alle, sagde Glistrup for år tilbage. Fra BT – Dement mand skudt i ansigt af unge.

“En 65-årig mand med demens blev i aftes passet op af en gruppe på syv-otte unge, da han var på vej fra sin bopæl på et plejehjem til Q8-tanken på Hundige Bygade.

En af de unge stak en softgun op i hovedet på manden og skød ham mindst 12 gange direkte i ansigtet.

“Han er kørt på skadestuen til behand­ling for skudhullerne…,” siger Jan Lauritzen ved Midt- og Vestsjællands Politi…

Den stærkt forskrækkede og demente mand blev ikke frarøvet noget under overfaldet..

Et vidne har beskrevet drengen, der skød, som ca. 15 år med arabisk udseende og iført sort kasket. Han er kraftig af bygning og “går som bar han to franskbrød under armene”.”

Oploadet Kl. 13:08 af Kim Møller — Direkte link34 kommentarer
Arkiveret under:

“I dytter, vi drikker – I mooner, vi bunder.”

Fredag var der masser af nyudklækkede studenter i det indre Århus, og selvom man kan sige, at den løsslupne stemning ikke umiddelbart var præget af konservative dyder, så er der noget livsbekræftende over kåde studenter, der fejrer et endt studie, uden at tænke over kommende valg og konsekvenser.

“I dytter, vi drikker – I mooner, vi bunder.”

Oploadet Kl. 03:42 af Kim Møller — Direkte link17 kommentarer
Arkiveret under:


26. juni 2009

Antropolog Janne J. Liburd: “Vi er i en fastlåst situation, hvor Danmarks rygte er ødelagt.”

Man kan fodre svin med den slags svært vinklede nyhedshistorier. Historien om at Udlændinge dumper Danmark på grund af postuleret intolerance, kom på forsiden af torsdagens Metroxpress.

“Danmark er ramt af et turismemørke, der bliver stadig mere dystert. Nye tal fra Danmarks Statistik og VisitDenmark viser, at den rutsjetur, turismen har oplevet de seneste år, fortsætter.

I de første måneder af dette år er antallet af udenlandske overnatninger faldet med 13 procent…

Udlændinges opfattelse af Danmark og danskerne har afgørende betydning for nedturen, siger leder for Center for Turisme, Innovation og Kultur ved Syddansk Universitet, Janne J. Liburd.

Hun er lige kommet hjem fra et møde med turismeforskere fra hele verden. Hun er rystet over det indtryk, især de sydøstasiatiske deltagere har af Danmark.

»De opfatter os som en selvforherligende nation, der mangler tolerance og respekt for andre folks værdier. De sagde ligeud, at de aldrig kunne drømme om at besøge Danmark,« fortæller hun…

Janne J. Liburd har svært ved at se en vej ud af turismemørket:

»Vi er i en fastlåst situation, hvor Danmarks rygte er ødelagt. Det er ikke kun turismens anliggende, men det er her, det bliver tydeligt, at vi er blevet en selvtilstrækkelig nation. Det er nødvendigt med en værdidebat om den mangel på tolerance, vi er blevet kendt for.«

Det kan da godt være islam-ramte Sydøstasien har fordomme om Danmark, men turisme-erhvervet står og falder ikke lige med det segment. Fra en turisme-rapport Danske regioner udgav sidste år over perioden 1998-2007.

“Mere end 85 pct. af de udenlandske overnatninger er i dag koncentreret på 4 nærmarkeder… De senere års fald i de udenlandske overnatninger skyldes først og fremmest udviklingen på dansk turismes væsentligste udenlandske marked: Tyskland… Endeligt er ”øvrige udenlandske overnatninger” øget med 32,6 pct. (s. 4)

(nedgang siden 1996, med undtagelse af 2006 og 2007)

Anden variant af samme fortælling ved den altid politiserende Marlene Wind (avisen.dk, 24/6-09).

Opdate. Metroxpress dementerer fredag – MetroXpress retter.

“Af forsideartiklen ‘Udlændinge dumper Danmark’ i går fremgik det, at Danmark i de fire første måneder af i år har haft et fald i udenlandske overnatninger på 13 procent, mens de øvrige skandinaviske lande har oplevet vækst i samme periode. Men i Sverige, Norge og Finland har der været et fald på henholdsvis 8,2, 9,2 og 11,8 procent… Den fejlagtigt angivne vækst i de andre lande var baseret på ekspert vurderinger.

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

Næste side » 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper