30. november 2009

Nannestad: Det er ikke “religionen i sig selv, men religiøsiteten” der giver antisemitisme

Kronik af Eva Bøggild og Jaques Blum, der refererer pointerne i Peter Nannestads antisemitisme-undersøgelse tidligere omtalt her på siden. Fra Kristeligt Dagblad – Forklaringer og bortforklaringer på antisemitisme (kræver login).

“Resultaterne, med den ret sigende titel Frø af ugræs? Antijødiske holdninger i fem ikke-vestlige indvandrergrupper i Danmark, er både nye og bekymrende… Ikke desto mindre er der allerede nu en blandet gruppe bortforklarere, der straks er gået i stilling. Nannestads resultater er alt for ubehagelige til, at de kan få lov til at stå alene, og rationalet er, at enten er hele Nannestads undersøgelse mangelfuld, eller også skal resultaterne forklares eller fortolkes på en anden og mere spiselig måde.

Et godt eksempel er projektmedarbejder Tine Brøndum fra Dansk Institut for Internationale Studier, der i Kristeligt Dagblad den 26. november udtaler: Tidligere undersøgelser har vist, at det ikke er klart – heller ikke for de personer, der er blevet spurgt – hvad de egentlig mener med deres ytringer, og ofte ligger der ikke reflekterede holdninger til grund.

[…]

Nannestad og hans stab har interviewet et repræsentativt udsnit af voksne fra de fem største flygtninge- og indvandrergrupper i Danmark, nemlig tyrkere, pakistanere, somaliere, palæstinensere og eks-jugoslavere samt en kontrolgruppe på 300 etniske danskere. De er blevet bedt om at tage stilling til en række udsagn, herunder tre omhandlende jøder, nemlig, at man ikke kan være forsigtig nok i forhold til jøder i Danmark, ikke så gerne ser familiemedlem gift med en dansk jøde, og at der er for mange jøder i Danmark.

Til det første udsagn svarer over 70 procent af pakistanerne og palæstinenserne bekræftende, medens det for de øvrige grupper er cirka to tredjedele. For de etniske danskeres vedkommende er procentandelen 18,2. Omkring 90 procent blandt pakistanerne og palæstinenserne ønsker ikke, at et familiemedlem gifter sig med en dansk jøde. For de øvrige grupper er tallet noget lavere.
Og endelig svarer op imod halvdelen blandt pakistanerne, somalierne og palæstinenserne, at der er for mange jøder i Danmark. For de øvrige grupper, inklusive den etnisk danske kontrolgruppe, ligger tallet på 12-14 procent…

Forklaringer og bortforklaringer vil der være nok af. En af de gængse er, at Israel-Palæstina-konflikten er årsagen til de negative holdninger over for jøder… Det er en fejlslutning. Fordi to hændelser sker umiddelbart efter hinanden, betyder det ikke, at den ene er årsag til den anden. Voldshandlingerne kan være inspireret af konflikten, men Nannestad afviser, at konflikten er årsagen til de udbredte negative holdninger over for danske jøder. Forklaringen er langt mere kompleks…

Endnu en bortforklaring vil være, at det er islam, der bærer ansvaret. Forklaringen er ikke så enkel, idet Nannestad påviser, at det ikke er religionen i sig selv, men religiøsiteten Læs resten »

Oploadet Kl. 18:41 af Kim Møller — Direkte link13 kommentarer

Kommunalchef: Højt fravær på indvandrerskoler er udtryk for ’social ulighed’

Listen toppes af Toushøjskolen, og i en ledsagende artikel fortæller skolens leder, at en stor del af det høje fravær skyldes “at familierne i skoledistriktet rejser til Mellemøsten om sommeren og ikke nødvendigvis kommer tilbage, lige når skolen begynder”. Kommunalchefens bortforklaring, skal man nok være marxist for at goutere. Fra JP Århus – Forgæves kamp mod højt fravær.

“Trods flere initiativer er der voldsom vækst i fraværet især på skoler med mange indvandrere. Det kan ikke ses, at de århusianske skoler med mange tosprogede elever i de seneste år har gennemført en massiv indsats mod forsømmelser – med bl.a. morgenringninger, socialrådgivere og arabisktalende personale.

Fraværet fortsætter med at stige… Af de fem skoler, der har mest bekymrende fravær, har de fire over 75 pct. tosprogede elever…

Ifølge Poul Lundgaard Bak, sundheds- og trivselschef i Århus Kommune, bærer social ulighed ansvaret for det store fravær på indvandrerskolerne.

»Det er et udtryk for det samme, som man kan se på mange andre parametre; nemlig forskel i menneskers grundlæggende livsvilkår.«”

Mere.

“Forsømmelse: Arabisk medarbejder, morgenopkald og socialrådgivere er indvandrerskolers våben mod stigende fravær.” (JP Århus, 29/11-09: Kamp mod fravær)

Oploadet Kl. 13:28 af Kim Møller — Direkte link14 kommentarer

En danskerluders bekendelse

Kommentar i Berlingske Tidende af studerende Marie Hvidt – 2200 Hopelessness.

“»Arhhh! Din fucking luder!« var svaret, da jeg en lørdag nat for nylig bad en ung Mjølnerpark-beboer flytte sig fra cykelstien, så jeg kunne komme hjem og sove.

Denne lørdag eftermiddag får jeg fornøjelsen af at blive kaldt en dansk møgso af en lignende ungersvend, da jeg venligt beder ham om ikke at køre frontalt ind i mig og min 12årige kusine på sin damecykel. »Herligt! Nu igen,« tænker jeg, »skulle jeg aldrig se at få skrevet det speciale færdigt, så jeg med min første løn kan rekvirere den lejlighed på Fredhvilevej i danskerghettoen Frederiksberg?«

Så ville det være slut ved at hyperventilere, når jeg skal ind og ud af min opgang. Så vil det være slut med alternative seksuelle tilbud fra knægtene, der hænger på hjørnet og slut med bekymringer om mine gæsters sikkerhed på vej hjem fra rødvins­aftener…

Kald mig paranoid eller sippet, men det, jeg oplever på Nørrebro, er, hvad man kunne kalde for omvendt racisme og kvindefjendskhed i sådan en grad, at den er adfærdsændrende og angstprovokerende. Det er ment på den måde, at der i verbale sammenstød med drengene henvises til min etnicitet og mit køn, der dermed retfærdiggør deres aggression.

»Undgå aggression og konfrontation,« siger sagkundskaben, når utrygheden mod drengene i North Face-jakker bliver for stor. Ja den er fin! Men hvis volden kommer umotiveret den anden vej fra? Hvad skal jeg så gøre? Skal jeg acceptere, at det er da OK at være en danskerluder og en fucking so? Det er ikke et frit, tolerant og liberalt Nørrebro, som vi alle drømmer om, holder af og tænker tilbage på. Der er en lille gruppe af udfordrende og udfordrede unge (mænd), som Behandlerdanmark kalder »utilpassede«, der skal behandles og integreres. Men mon de vil integreres i et land, beboet af dem, de kalder grisedanskere? Nej, det tror jeg ikke. Vi skal acceptere og respektere dem og hjælpe med integration. Dette er argumenter, jeg går stærkt ind for! Og bare man dog kunne. Men gang på gang oplever jeg, at min frihed begrænses af en marginaliseret gruppe, der intet tilhørsforhold føler til samfundet og de folk, de skal dele det med.”

Oploadet Kl. 06:09 af Kim Møller — Direkte link100 kommentarer


29. november 2009

Største SSP-indsats nogensinde, så ‘unge’ ikke medvirker “i en sag, der ikke er deres”

Særlige forebyggelsesområder er “Gyldenrisparken, Mjølnerparken og Sundbyøster samt Sjælør og Akacieparken”, og så kan man jo tænke sit. Fra Politiken – 100 SSP-folk skal holde unge væk fra ballade.

“Næsten 100 pædagoger og socialmedarbejdere vil være på gaden overalt i byen, mens ungdomsklubber, væresteder, sportshaller og svømmehaller mv. vil være ekstraordinært åbne om aftenen og i weekenden.

»Der er tale om den største forebyggende SSP-indsats nogen sinde for at forhindre, at de unge lader sig rive med i en sag, der ikke er deres«, siger Michael Melbye.

Han er sekretariatschef for SSP i København – samarbejdet mellem skoler, socialforvaltning og politi – og understreger, at langt de fleste unge i København naturligvis vil holde sig ude af mulige konflikter mellem politi og demonstranter… Men omvendt er der en gruppe unge, som »spontant kan involvere sig som medløbere eller igangsætte lokale uroligheder«, som det hedder i SSP-samarbejdets såkaldte handleplan for klimatopmødet fra 7. til 18. december.

»Vi taler om unge, der let lader sig påvirke, er letantændelige og løber med, især hvis man glemmer dem. Derfor er det vigtigt, når der sker noget i deres by, at vi er der for at forklare dem, hvad det er. At de er en del af det, og at vi gør noget for dem, f.eks. laver en række sports- og klimaaktiviteter, som de kan deltage i, og holder deres klubber længere åbent«, siger Michael Melbye.”

Oploadet Kl. 17:41 af Kim Møller — Direkte link21 kommentarer

Jødehad er særligt udbredt blandt muslimske indvandrere

I Presselogen på TV2news kunne man i dag høre 180 Graders Ole Birk Olesen kritisere opstramningen der ligger i brugen af ordet had. En rimelig indvending rent journalistisk, men hvorfor ikke kritisere brugen af ‘indvandrer’ – vi taler om muslimer. Fra Kristeligt Dagblad – Jødehad er udbredt blandt indvandrere.

“Mistro og fordomme mod jøder i Danmark er ikke noget, der alene trives i yderligtgående grupper. Op mod 75 procent af indvandrerne fra fem forskellige lande og knap 20 procent af de etniske danskere har antijødiske holdninger. Det viser en ny undersøgelse, som offentliggøres i bogen “Danmark og de fremmede: Om mødet med den arabisk-muslimske verden”, som udkommer på fredag.

Undersøgelsen bygger på interview med i alt 1503 indvandrere fra fem forskellige grupper – tyrkere, pakistanere, somaliere, palæstinensere og eks-jugoslaver – samt 300 etniske danskere.

Alle er blevet stillet tre spørgsmål, som handler om deres holdninger til en række forskellige grupper i samfundet og altså ikke kun til jøder. Men det er jøderne, som de fem indvandrergrupper klart er mest mistroiske og fordomsfulde over for.

Samlet svarer 65,8 procent fra de fem indvandrergrupper, at man “ikke kan være forsigtig nok i forhold til jøder i Danmark.” 75,2 procent “ser ikke så gerne et familiemedlem gifte sig med en dansk jøde”. Og 31,9 procent mener, at “der er for mange jøder i Danmark.”

[…]

Undersøgelsen viser i øvrigt, at antijødiske holdninger er markant mere udbredte blandt indvandrere, der definerer sig selv som muslimer, end blandt kristne indvandrere.

Oploadet Kl. 17:00 af Kim Møller — Direkte link33 kommentarer
Arkiveret under:

Schweizisk vox populi – forbud mod minaretter

Man kan tærske langhalm på folkeafstemningens symbolske karakter og ekskluderende tendens, men islam er ikke en religion i luteransk forstand, og kulturkamp handler i sidste ende om dominans. I den forstand kan man kun bifalde schweizernes beslutning. Fra Jyllandsposten – Måling: Schweiz forbyder minareter.

Vælgerne i Schweiz har vedtaget et forslag om at forbyde minareter i landet, rapporterer schweizisk tv… Både valgstedsmålinger og de første resultater af folkeafstemningen tyder på, at minareter fremover vil være forbudt i alpelandet, rapporterer schweizisk tv, efter at valgstederne lukkede klokken 12.00.

Schweizisk tv betragter det som “en kæmpe overraskelse”, at forslaget fra det højrepopulistiske Schweizisk Folkeparti (SVP) ser ud til at blive vedtaget.

Både regeringen og parlamentet har tidligere afvist forslaget med den begrundelse, at det er i strid med forfatningen, religionsfriheden og landets langvarige tradition for tolerance. Også FN’s menneskeretsorganisation har udtrykt bekymring.”

Mere.

“Amnesty International har advaret om, at Schweiz ikke lever op til kravene om religionsfrihed, hvis forbuddet bliver vedtaget.” (DR Online, 29/11-09)

“Four of its minarets resemble the barrels of Kalashnikov rifles. Another four look like Scud missiles, and the similarities are not a mistake…” (CBSnews om Bagdad-moske; Uriasposten, 13/11-09)

Oploadet Kl. 15:41 af Kim Møller — Direkte link57 kommentarer

Lasse Ellegaard træder på kakkelak og tænker på Dansk Folkeparti

Tilfældigt kom jeg til at bladre lidt i oktobernummeret af Illustreret Bunker, Journalisthøjskolens eget tidsskrift. Et langt interview med Clement Kjersgaard om ludo, Georg Metz på bagsiden, en enkelt side med Peter Mogensen, en valgreklame for en radikal byrådskandidat, og to sider med Lasse Ellegaard.

Oploadet Kl. 15:06 af Kim Møller — Direkte link17 kommentarer

‘For at tydeliggøre klimabudskabet har man klippet en hæl og hugget en tå’

Når Foxnews omtales i danske medier, så er det altid som et ondt højreorienteret medie-monster, men hvor ville det være befriende med en dansk pendant til Glenn Beck. Herunder ses han i en sekvens, hvor han kommenterer Climategate, giver gode eksempler fra de lækkede dokumenter og slutteligt udstiller New York Times’ dobbeltmoral. Via Zonka på dansk.

New York Times’ har nok mest tilfælles med Politiken, men nedenciterede blogindlæg er pudsigt nok skrevet af Berlingske Tidendes videnskabsraporter Lars Henrik Aagaard. Journalister er tilsyneladende ikke altid glade for afsløringer – Klimakriminalitet.

“Nogle kalder det ”Climategate”, andre det største slag nogensinde mod ”teorien om menneskeskabt global opvarmning”. Jeg siger: Klap lige klimahesten…

Før jeg går videre, så lad mig slå fast, at det er en klar kriminel handling, en strafbar handling. Af samme årsag er det digitale indbrud meldt til politiet og jagten på hackerne er gået ind. Lad os håbe, at forbryderne opspores, så de kan få deres fortjente straf og deres skumle motiver kan blive kendt.

Forestil dig, at samtlige mails, som du har skrevet og modtaget siden internettets gennembrud i midten af 1990erne, bliver lagt ucensureret ud på nettet til alles beskuelse… Der kan sagtens være ting og sager, man som nære kolleger eller venner skriftligt har udvekslet i et lukket forum, der ikke bør se se dagens lys.

Alt i alt er over 3.000 emails blevet offentliggjort, flertallet af dem mellem en række af verdens førende klimaforskere – altså kloge hoveder, der har brugt ti-år af deres liv på at forske og fordybe sig i klimaet og dets faktorer, som offentliggør deres forskning i førende tidsskrifter som Science og Nature, og som i adskillige tilfælde er medlemmer af FNs klimapanel IPCC.

At læse disse mails er som at titte ind mellem naboens soveværelsesgardiner efter mørkets frembrud med en kraftig halogenlampe. Man føler vitterligt, at man ikke har noget at gøre her.

Men nu ligger de der, alle taler om dem, verdens største medier refererer til dem, og ja, indholdet af nogle af disse mails synes at efterlade et forklaringsproblem.

Et er, at en forsker fryder sig over en fremtrædende klimaskeptikers død, eller at en anden – efter alt at dømme for sjov – giver udtryk for en ubændig lyst til at pande en navngiven skeptiker ned. Klimaforskere er vel også mennesker

Det kunne godt se ud som om, der er blevet klippet en hæl og hugget en tå enkelte steder for tydeliggøre klimabudskabet over for offentligheden. Men om man ligefrem har benyttet sig af videnskabelig uredelighed synes straks mere tvivlsomt.”

 • 29/11-09 Jyllandsposten – Leder: Rigtige meninger.
 • 
  Forbud mod arabisk i frikvarterne “øger kløften mellem eleverne”, sagde DPU-lektoren

  Fra Fyens Stiftstidende – Odense-skole forbyder fremmedsprog i frikvartererne.

  Efter en række episoder, hvor enkelte tosprogede elever har råbt efter og chikaneret andre elever og lærere på arabisk, har skolens ledelse og lærergruppe besluttet at forbyde eleverne i 7., 8. og 9. klasse at tale andre sprog end dansk i pauserne mellem timerne. Cirka 30 procent af eleverne er tosprogede…

  Niels-Erik Hansen, advokat og centerleder af Dokumentations- og Rådgivningscentret om Racediskrimination, kalder skolens initiativ for diskriminerende.

  – Det er hovedet under armen. Jeg forstår godt, at skolen har behov for at gøre noget ved chikane eleverne imellem, men at opstille diskriminerende regler er ikke løsningen, siger centerlederen.

  Heller ikke Line Lerche Mørk, integrationsforsker på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, er begejstret.

  – Der er risiko for, at forbuddet øger kløften mellem eleverne og skaber en “os mod dem”- følelse, siger hun.”

  Oploadet Kl. 13:35 af Kim Møller — Direkte link7 kommentarer
  
  “Typisk bliver ejerne opsøgt med et krav om penge for at holde uromagere væk.”

  I en ledsagende artikel om afpresning af et bordel, fortælles det, at forretningsdrivende allerede for femten år siden blev afpresset, blandt andet for “bidrag til den palæstinensiske sag”. Fra Berlingske Tidende – Bander kræver beskyttelsespenge.

  “De hårde, kriminelle indvandrerbander har taget rene mafia-metoder til sig og opkræver i nogle områder »beskyttelsespenge« fra lokale barer, restauranter og diskoteker. I forvejen er det kendt, at disse bander står bag udbredt narkohandel og presser rockerne på det lukrative marked for organiseret kriminalitet.

  I fagforeningen 3F Hotel & Restauration har man set konkrete eksempler på folk, der er blevet udsat for den slags opkrævninger og trusler, fortæller næstformand Jan Mathisen.

  »Vi ved, at det eksisterer, og at restauratører er blevet afkrævet beskyttelsespenge… Ingen restauratører eller dørmænd går ud og anmelder det, så er de færdige,« siger han.

  Berlingske Tidende har talt med flere ejere af udskænkningssteder i Københavns-området, der har hørt om denne form for indkrævning af beskyttelsespenge. Typisk bliver ejerne opsøgt med et krav om penge for at holde uromagere væk. Falder pengene ikke, kan man forvente uanmeldt besøg af et »hærge-hold«.”

  Mere.

 • 28/11-09 Berlingske Tidende – Da Blågårds Plads opsøgte madame Helene (“Du bor i vores distrikt.”).
 • Oploadet Kl. 13:21 af Kim Møller — Direkte link10 kommentarer
  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  Næste side »

  

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper