28. februar 2010

Trotylbanden… fire årtier senere

For et par uger siden refererede jeg her på siden, en samtale jeg havde med en mand fra TV2 Østjylland, der nægtede at lade mig bruge et screencap fra en TV2-udsendelse. Jeg talte med Peter Kramer, administrerende direktør for TV2 Østjylland.

Her lidt fra en artikel i Berlingske Tidende om hetzen mod Lars Willemoes, journalisten der optrævlede Blekingegadebanden – Den forhadte budbringer (17/3-07).

“På Det Fri Aktuelt lod chefredaktør Lisbeth Knudsen i 1990 sin journalist Peter Kramer føre an i en kampagne rettet mod Villemoes’ journalistiske hæderlighed. Kramer, der i dag er chef for TV2 Øst, var tidligere dømt som medlem af den såkaldte Trotylbande, der planlagde voldshandlinger i slutningen af 1960erne for at fremme revolutionen. Nu forsøgte han i Aktuelt at mistænkeliggøre hele sagen mod Blekingegadebanden og hænge Lars Villemoes ud som en fordækt person, der fungerede som politistikker og Israel-agent.”

Fra PET-kommissionens rapport bind 9, omhandlende PET’s overvågning af den antiimperialistiske venstrefløj 1945-1989, under overskriften Trotyl-sagen, s. 78ff.

“I oktober 1969 modtog PET fra to af hinanden uafhængige kilder oplysninger om, at danske trotskister forberedte voldelige aktioner mod to virksomheder, hvis produktion blev aftaget af blandt andet USA og anvendt i Vietnamkrigen. Det handlede om en aktion med ”hårde” midler mod firmaet Therma samt en militant aktion mod virksomheden DISA (Dansk Industri Syndikat A/S). Ifølge en af de to kilder havde to SUF’ere, der blev nævnt ved navn, kontakt til en tredje person med ansættelse i forsvaret. Denne havde efter forlydende givet tilsagn om at skaffe fem kilo trotyl.

Det var med udgangspunkt i disse oplysninger, at politiet omkring månedsskiftet oktober-november 1969 anholdt otte personer på mellem 19 og 24 år. Flere af de anholdte var medlemmer af den århusianske afdeling af SUF, heraf tilhørte fire den ovenfor nævnte fraktion RRS. En person kom fra København…

Hvad angik politiets efterforskning, blev det dokumenteret, at de anholdte var i besiddelse af en række remedier til produktion af røgbomber og bomber, herunder fem kilo trotyl samt en række detonatorer, der var stjålet fra et militærdepot i Viborg af en person med ansættelse i forsvaret…

Når det angik spørgsmålet om, hvorfor de anholdte var i besiddelse heraf, havde tre af de anholdte erklæret, at det skulle gemmes til ”en revolutionær situation, hvor der i givet fald kunne findes anvendelse for det.”

Illustration fra Det Fri Aktuelt, 18. september 1988. Peter Kramer: Gæst hos fascismen.

Oploadet Kl. 19:02 af Kim Møller — Direkte link31 kommentarer

Professor Steen Hildebrandt: Pia Kjærsgaard forpester Danmark

Professor Steen Hildebrandt har i flere år været danmarks mest citerede forsker. Her lidt fra hans klumme i dagens Politiken – Pia K. forpester Danmark.

“Menneskerettighederne er dybt forankret i den danske kultur. Derfor er det forkasteligt og fuldstændig uacceptabelt, når politikeren Pia Kjærsgaard forleden angiveligt blev truet på livet og måtte have politiassistance.

Men! Og der er et stort men: Tonen, sproget, holdningerne og retorikken i den danske politiske debat har ændret sig drastisk gennem de seneste år. Der finder en human nedkøling sted i Danmark i disse år. Der finder en forråelse sted. Tonen er mere og mere uanstændig. Sproget er uhørt hårdt. Holdningerne nærmer sig racisme. Retorikken er uciviliseret, reaktionær, intolerant og primitiv.

Ansvaret for dette, hovedansvaret for dette, er let at placere, det er Pia Kjærsgaard og hendes håndgangne mænd af præster, bønder og andre, der gennem de sidste 15-20 år har forpestet tonen i dansk politik i uhørt grad og omfang…

Pia Kjærsgaard har ført an, det bedste hun har lært… På den baggrund sidder man og undres, når man nu hører en næsten grædende og klynkende Pia Kjærsgaard beklage sig… Sandheden er, at Pia Kjærsgaard er hovedansvarlig for denne udvikling.

[…]

Hans Hertel skrev for nylig – med henvisning til livet for asylsøgere i Sandholmlejren: »Indespærring af nedbrudte børn og voksne i uvished skal vise verden, at vores ideer om selvrealisering i samtalekøkkenet og kreativ udfoldelse på Blå Stue kun gælder vores egne, ikke fejlfarver med fejlreligioner«. (Kritik nr. 191, april 2009).

Hans Hertel taler i den nævnte artikel om »etnisk udrensning på moralsk niveau« og om »vores officielle ideal om Det Rene Protestantiske Danmark«. Bag det ligger, hvad sociologer kalder kulturel eugenik, dvs. åndelig racehygiejne, der vil udskille fremmedelementer, som menes at inficere vores nationale kultur.

[…]

Alle ved, hvilke uhyrligheder Pia Kjærsgaard, Mogens Camre, Jesper Langballe, Søren Krarup og andre har formuleret offentligt. Vi har alle set og hørt det. Det endnu mere ulykkelige er, at denne formørkede gruppe af danske danskere er blevet bakket op og understøttet af en regering og en skruppelløs regeringschef gennem mere end ti år.

Det er derfor, det politiske niveau og den politiske tone er, som den er i Danmark. Utålelig og uværdig. Intet er for lavt. Intet er for plat. Intet er for intolerant og racistisk.”


“Vi brækker os over det fascistoide Danmark, danskere, danskhed og danske værdier.”

Damer mod Danskhed, sommeren 2003.

“Den venstreorienterede gruppe ’Damer mod Danskhed’ smadrede i perioden 29. juni til 3. juli facaderuder hos Danske Bank, Dansk Folkeferie, Dansk Camping Union, Dansk Handel & Service samt Realkredit Danmark alene på grund af ordet dansk eller Danmark. I en aktionserklæring skrev de: »Vi brækker os over det fascistoide Danmark, danskere, danskhed og danske værdier. Vi gider ikke brække os mere, vi smadrer noget i stedet«. Gerningsmændene blev aldrig fundet.” (Politiken, 3. juli 2005)

Oploadet Kl. 11:18 af Kim Møller — Direkte link15 kommentarer
Arkiveret under:

“Who voted for you? And what mechanism… do the peoples of Europe have to remove you?”

Under normale omstændigheder ville jeg mene Nigel Farage er for grov mod EU-præsident Herman van Rompoy, men visse ting kan ikke siges pænt. Via Nomos blog.

“You have the charisma of a damp rag and the appearance of a low-grade bank clerk and the question I want to ask – that we all want to ask is: ‘Who are you? I’d never heard of you. Nobody in Europe have ever heard of you. I would like to ask you president: “Who voted for you? And what mechanism – oh I know democracy is not popular with you lot! – and what mechanism do the peoples of Europe have to remove you? Is this European democracy? Well, I sense though that you’re competent and capable and dangerous. I have no doubt that it is your intention to be the quiet assassin of European democracy and of European nation states. You appear to have a loathing for the very concept of the existence of nation states. Perhaps that’s because you come from Belgium, which of course is pretty much a non-country. But since you took over, we have seen Greece reduced to nothing more than a protectorate. Sir, you have no legitimacy in this job at all – and I can say with confidence that I can speak on behalf of the majority of British people in saying that we don’t know you, we don’t want you, and the sooner you are put out to grass, the better.”

(Nigel Farage, 24. februar 2010; se evt. Youtube)

Oploadet Kl. 03:16 af Kim Møller — Direkte link28 kommentarer
Arkiveret under:


27. februar 2010

DR slører Muhammed

Nogle få år med et højtråbende muslimsk mindretal, har sat journalistikken 100 år tilbage. DR Update, lørdag formiddag.

 • 26/2-10 BT – DF lægger Muhammed-tegning på hjemmesiden.
 • Oploadet Kl. 23:53 af Kim Møller — Direkte link22 kommentarer
  Arkiveret under:
  
  Dialog 2.0

  Lidt ydmyghed skader næppe jobchancerne. Fra Jyske Vestkysten – Jobsamtale løb af sporet: Ansøger amok med køkkenkniv.

  En ansættelsessamtale i et distributionsfirma på Metalvej i Kolding udviklede sig onsdag aften på dramatisk vis…

  I det samme gerningsmanden indfandt sig, begyndte han at brokke sig over, at en kunde havde fået lov til at parkere sin bil inden i hallen til distributionsfirmaet.

  Den 26-årige bad manden slappe af og ikke blande sig i firmaets anliggender. Det var tilsyneladende den irettesættelse, der fuldstændig tændte manden af.

  Han løb ind i et køkken, tog kniven, hvorefter han i vildt raseri jagtede den 26-årige, indtil han hoppede op på taget af lastbilen…
  Jobansøgeren, som efter sit første møde i firmaet, formentlig aldrig får ansættelse, talte dårligt dansk, har vidner forklaret.”

  Oploadet Kl. 20:48 af Kim Møller — Direkte link26 kommentarer
  Arkiveret under:
  
  Med alle midler…

  Set i Horsens tidligere i dag, formentligt produceret af Kommunistisk Parti Horsens.

  Oploadet Kl. 20:29 af Kim Møller — Direkte link13 kommentarer
  

  26. februar 2010

  Harald Engberg: Man kan ikke spille med en modstander, der ikke anerkender spillets regler

  For et halvt århundrede siden hed Politikens chefredaktør Harald Engberg. Han havde et noget andet forhold til kulturkamp. Herunder lidt fra et indlæg med titlen Retten til at være forskellige, trykt i Politiken 10. april 1946. Via Danmarkshistorien.dk.

  “Frihedskampen Verden over har vist, at Menneskene ikke ønsker at være lige. De vil være forskellige, det maa man begynde med at notere. Men hvor langt strækker dette Krav om Forskel sig i Praksis? Poul Henningsen gaar utrættelig ind for det konsekvente Demokrati. Man skal have lov til at være saa forskellig fra andre, at man kan være Nazist om man behager og organisere sig som saadan med andre Ligesindede. Klare Teorier er godt, men Praksis har lært os, at man ikke kan spille med en Modstander, der ikke anerkender Spillets Regler.

  Det er forkert ud fra Demokratiets rene Idé at forbyde noget Parti. Men man kæmpede ikke for Demokratiets rene idé, men mod sindssyge Udskejelser. Det er teoretisk forkasteligt, men erfaringsmæssig sund Sans at neutralisere enhver Gruppe, der aabenlyst viser, at den har til Hensigt at tilintetgøre den Form for menneskeligt Samliv, som Folkets Flertal, nogle med Livet som Insats har vist, at det foretrækker for Diktatur, hvor mange Mangler, dette Demokrati saa er behæftet med. Det er bedst at neutralisere saadanne Grupper paa demokratisk Vis, d.v.s. ved at lade dem komme til Orde som Parti og slaa dem ned med Argumenter og effektiv Politik.

  Men viser det sig at være en Flok psykopatisk prægede Individer, der er fuldstændig immune over for demokratisk Paavirkning og blot kynisk benytter Situationen til at fiske i rørt Vande blandt de ringest udrustede Landsmænd, maa Demokratiet saa ikke bruge sine Magtmidler til at uskadeliggøre dem? Hvad slags Ismer eller Ister det saa er? Man kan dog ikke blive ved med at flygte til Sverige for dem?

  Man kan i hvert Fald ikke som Poul Henningsen være absolut Demokrat og samtidig aabne østlige, vestlige, sydlige eller nordlige Veje for udemokratiske Løsninger af Fremtidens Problemer uden at være en haabløs Teoretiker. Ønsker man en Mulighed bevaret, f. Eks. for en Samfundsforbedring gennem det, man kalder Proletariatets Diktatur, saa maa man vedkende sig, at man kun er Demokrat til en vis Grad. Det er et ærligt Standpunkt, at man, hvis Samfundets økonomiske Problemer gaar i Haardknude, vil hugge den over. Men hvis man er en ganske konsekvent og aktiv Demokrat, maa man sætte sig imod en saadan Løsning, rent ud sagt forbyde den.”

  Oploadet Kl. 19:30 af Kim Møller — Direkte link30 kommentarer
  
  Seidenfaden i forlig med islamister: “vi har fundet en model, hvor begge parter… er tilfredse”

  Netop hjemvendt fra London kan Tøger Seidenfaden idag proklamere ‘Fred i vor tid’ fra hjørnekontoret. Herunder lidt fra en fælles erklæring mellem Politikens chefredaktør og Faisal A.Z. Yamani, en saudi-arabisk advokat, der repræsenterer 94.923 mellemøstlige islamister.

  “Politiken genoptrykte Kurt Westergaards Karikaturtegning som led i avisens nyhedsdækning og har aldrig haft til hensigt at krænke muslimer i Danmark eller andre steder. I en erklæring, der bringes både i den trykte udgave og i online-udgaven af Politiken, konstaterer og beklager Politiken, at genoptrykningen af Karikaturtegningen har krænket muslimer i Danmark og i andre lande rundt om i verden, og undskylder over for alle, der er blevet krænket af genoptrykningen af Karikaturtegningen.

  Organisationerne og klienterne, der er repræsenteret af advokat Faisal A.Z. Yamani fra advokatfirmaet Ahmed Zaki Yamani, Saudi-Arabien, har taget Politikens erklæring til efterretning. De bekræfter, at Tvisten er bilagt, og er enige om ikke at indlede eller gennemføre retlige eller administrative tiltag mod Politiken.”

  Hvorfor en dansk chefredaktør på baggrund af en karikaturtegning skulle gå i dialog med demokratiets fjender er svært at forstå, og når nu Seidenfaden selv siger parterne har “fundet en model”, der gør begge ‘tilfredse’, så vil islamister i fjerne diktaturer uden tvivl udlægge det som en sejr i den løbende kamp mod vestlig demokrati. Seidenfadens enegang baner vejen for flere ‘venskabelige aftaler’. Flere detaljer i Politiken.

  Negative reaktioner.

  “Den ene dag går chefredaktøren helt op på toppen af barrikaderne på vegne af ytringsfriheden og kaster sig ud i at optrykke en hel bog i avisen, som forsvaret desperat forsøger at få nedlagt fogedforbud imod… Nu er avisen og chefredaktøren unægtelig krøbet ned fra barrikaderne og har… valgt at undskylde og beklage den helt legitime og helt naturlige redaktionelle beslutning, som Politiken og flere andre danske medier tog i august 2009… Indtil Politiken nu har indgået sit forlig med den arabiske advokat, så havde vi faktisk blandt de danske chefredaktører den klare fælles holdning, at danske aviser ikke skal redigeres efter andet end dansk lovgivning… (Lisbeth Knudsen; Berlingske Blogs, 26/2-10: Politikens pinlige forlig)

  “Han sætter hele det officielle Danmark i en utroligt farlig situation, fordi han efterlader det indtryk, at det var noget, man ikke måtte. Han laver et forlig, hvor han ensidigt gør knæfald. (Birthe Rønn-Hornbech; Jyllandsposten, 26/2-10)

  Jeg synes, at det er forræderi over for alle de undertrykte frihedskæmpere i den arabiske verden, der ikke kan udtrykke deres holdninger. Det er et knæfald for islamister…” (Naser Khader; BT, 26/2-10)

  “Henrik Dahl synes, det er godt, at Politiken har indgået forlig med Profetens efterkommere. Det betyder fred i vor tid.” (Henrik Dahl, sociolog; Facebook, 26/2-10)

  “Jeg kan kun sige, at Politikens handling er ikke foreningens linje.” (Ebbe Dal, Danske Dagblades Forening; Berlingske Tidende, 26/2-10)

  “Aftalen er et knæfald for modstandere af den pressefrihed, der er så vigtig for demokratiet.” (Mogens Blicher Bjerregård, Dansk Journalistforbund; Jyllandsposten, 26/2-10)

  “Vi finder det nødvendigt, at Politiken stadig insisterer på sin ret til at publicere lovlige tegninger og tekster af journalistisk relevans. Alt andet vil svække fri og kritisk journalistik, som avisen har været blandt bannerførerne for.” (Anders Jerichow, Dansk PEN; Jyllandsposten, 26/2-10)

  Positive reaktioner.

  “Det lyder som et fornuftigt forlig… Der går ikke noget af avisen, når den undskylder. I en konfliktfyldt verden, hvor alt for mange maler sig op i hver sin krog, ville det være rart med flere af den slags forsøg på at finde frem til fælles forståelse.” (Uffe Ellemann-Jensen; Politiken, 26/2-10)

  “Det er en glædelig dag.” (Abdul Wahid Pedersen; Politiken 26/2-10)

  “Vi synes, det er modigt… De andre aviser bør overveje at gøre det samme og sige, at de ikke ville krænke os. Så kan vi starte på en frisk… Det, der er erkendt, er, at Politiken har indset, hvor lidt begavet den har forvaltet sin ret til at ytre sig.” (Bilal Hassan Assaad, Islamisk Trossamfund; BT, 26/2-10)

  “Politiken har… blot indgået i en dialog og undskyldt over for dem der er blevet krænket. Det er ganske almindelig anstændighed og det viser at Politiken er voksen nok til at håndtere ytringsfriheden.” (Toke Helmø, Radikal Ungdom; Nyhedsbrev, 26/2-10)

  “Jeg synes, det er modigt af Politiken at vælge dialog frem for konfrontation. Det er netop dialogen, de mest ekstreme muslimer er så bange for.” (Margrethe Vestager; Jyllandsposten, 26/2-10)

  Det er modigt af Politiken at undskylde, også selvom det aldrig var deres intention at fornærme nogen.” (Faisal Yamani, sagsøger; Jyllandsposten, 26/2-10)

  (Eticha.dk, 26/2-10: Det er dette billede, det drejer sig om!)

  Oploadet Kl. 16:20 af Kim Møller — Direkte link60 kommentarer
  
  Enhedslistens Morten Kabell om 32 meter minareter i Nordvest: “Det er det vi trænger til…”

  Torsdag aften godkendte Borgerrepræsentationen i København to moskeprojekter, herunder byggeriet af en større moske i Nordvest, med en kuppel i 24 meters højde, og to minareter på 32 meter. Politisk er der delte meninger, men de mindste hyklere må være den moderate venstrefløj, der ser byggeriet som værende et naturligt led i udviklingen. Befolkningsudskiftningen kan ikke holdes skjult, og æstetisk uro på Vibevej er desværre ikke det største problem i den henseende.

  Jacob Næsager, Konservative: Arkitektonisk passer det ikke ind… Vi taler om et beboelseskvarter med røde sten, typisk bygget i 30’erne. (TV2 Online, 26/2-10: København: Flertal siger ja til moskeer)

  Lars Dueholm, Venstre: Havde det været tale om at man ville bygge en Fakta eller Føtex i stedet for, så havde man aldrig fået lov til at lave noget arkitektur der var så markant anderledes, og så, ja, lidt Tivoli-agtigt. (TV2 Online, 26/2-10: København: Flertal siger ja til moskeer)

  Bo Asmus Kjeldgaard, SF: Det hører en moderne metropol til. At have kirker, at have moskeer. At have religionsfrihed – det har man i alle mulige andre storbyer. (TV2 Online, 26/2-10: København: Flertal siger ja til moskeer)

  Lise Thorsen, Socialdemokraterne: Vi har en befolkningsgruppe på 60.000 i den her by, der er muslimer, og hvorfor skulle de ikke have et ordentligt sted at gå hen og bede. (TV2 Online, 26/2-10: København: Flertal siger ja til moskeer)

  Morten Kabell, Enhedslisten: Vi skal tage stilling til arkitektur, trafikforholdene, de ting som planloven siger at vi skal tage stilling til, og ud fra den, der synes jeg at byggeriet er ualmindeligt godt. (TV2 Online, 26/2-10: København: Flertal siger ja til moskeer)

  Jeg synes det er naturligt, at muslimerne i København får et samlingssted. Det vil være en arkitektonisk berigelse for Nordvest-kvarteret. Det vil være en hel ny byggestil, det medgiver jeg gerne. Det er det vi trænger til – netop i Nordvest-kvarteret. (TV2news, 26/2-10)

  Tilsendt undertegnede fredag morgen Kl. 05.45.

  Apropos.

 • 5/9-09 Kristeligt Dagblad – Den iranske stat finansierede køb af moské-bygning (via Jaleh Tavakoli).
 • Oploadet Kl. 05:21 af Kim Møller — Direkte link57 kommentarer
  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  Næste side »

  

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper