31. maj 2010

Margrethe Monika S. Hansen fabrikerer dokumentation

Da jeg for fire måneder siden blev slået ned, gav Margrethe Monika S. Hansen og Carl-Erik Zølck i flere selvstændige indlæg udtryk for, at det passede dem fint. Onsdag i sidste uge, lagde førstnævnte min privatadresse online på Netavisen P77.

Udover den systematiske hetz, der er dokumenteret i længder, så har jeg længe mistænkt Shansen og Zølck for at arbejde med relative sandheder, og i denne post vil jeg dokumentere, hvorledes Shansen bevidst har fabrikeret ‘dokumentation’ for på den måde, at kunne lægge min privatadresse online.

Afslutningsvis vil jeg problematisere Shansens øvrige dokumentation med et konkret eksempel. Det kan godt virke komplekst for udenforstående, men jeg vil gå pædagogisk frem, og uddyber alle tvivlsspørgsmål i kommentarene til posten.

I en debat her på siden kritiserede jeg i sidste uge Shansens artikelserie på Netavisen P77 for at være ringe dokumenteret. Flere af Shansens mere moderate sympatisører kritiserede ligeledes den ringe dokumentation, og tirsdag/onsdag blev artikel 2 med overskriften ‘Det højreradikale netværk’ opdateret med dokumentation i form af screencaps fra Shansens debat og chat under alias’et ‘Bjarke W P Jensen’.

Det var sådan min adresse kom online. Shansen foregav, at hun (som ‘Bjarke’) havde chattet med en ‘Belinda’, der udover min adresse havde flere bizarre postulater relateret til mine familieforhold.

(‘Belinda’ oplyser min privatadresse til Shansens Bjarke-alias)

‘Belinda’ fortæller intet der har relation til artiklens mange informationer, og eneste ‘Belinda’ der indgår i de tre første artikler, er en ‘Belinda Jensen’, der den 29. april på facebook har lagt et foto op af Shansen og udpeget hende som værende Zølcks samarbejdspartner udi anonyme profiler.

(P77.dk. 28. maj 2010: Forklædt som Racist på Facebook 3: Billeder)

‘Belinda Jensen’ debatterede for få måneder tilbage i eget navn, men da det lykkedes Zølck under falsk alias, at blive ven med hende, blev hun den 12. april udhængt på Zølcks Youus.dk med navn og foto. Hun skiftede herefter debat-navn til ‘Belinda Hansen’, hvad Zølck også fangede, og bloggede om den 24. april.

(Youus, 12. april 2010: Det ser ud til, at… & 24. april 2010: GADESPEJLS BANDEN har…)

Herefter fortsatte hun som ‘Belinda Jensen’, der i lighed med andre facebook-debattører udpegede diverse falske Shansen/Zølck-profiler. Den 14. maj bloggede Zølck om ‘Belinda Jensen’, og hoverede på den måde over sit kendskab til Belindas sande identitet.

(Youus.dk, 14, maj 2010: Belinda Jensen: ‘Kan slet ikke fortså at han ikke bliver knaldet …)

Det lyder usandsynligt, at en person der har styr på Shansen og Zølcks falske facebook-profiler, tror undertegnede er i ledtog med dem, og jeg besluttede mig derfor at kradse lidt i overfladen. Det virkede lidt for søgt, at min adresse sådan lige kom online.

Shansens dokumentation for Bjarkes debat med ‘Belinda’ er et sammenklip af tre screencaps, der ikke bare er skåret til i størrelse, men på alle måder mangelfuld i dokumentationsøjemed. Jeg hæfter mig umiddelbart ved det forhold, at ‘Belinda’ har et problem med store og små bogstaver, ligesom det hele ser ud til at være ændret i html.

Da Zølck som vist, tidligere har blogget Belindas rigtige navn (MKA), så var det oplagt at kontakte hende. På daværende tidspunkt, havde jeg på facebook fået en venneanmodning fra ‘Belinda’, men via en mellemmand bad jeg hende kontakte mig over telefon. I røret var en velformuleret 43-årige kvindelig kontoransat fra Helsingør-egnen, der gav udtryk for at hun gennem længere tid var blevet chikaneret af Shansen og Zølck, efter at have givet udtryk for sin modstand mod Islam i diverse facebook-grupper.

Jeg spurgte hende flere gange på forskellige måder, men hver gang var svaret det samme. Hun var helt sikker – hun havde aldrig chattet med ‘Bjarke W P’ Jensen’, hun afviste at kende eller have skrevet min adresse til nogen, men kunne til gengæld fortælle, at Shansen tidligere uden held havde forsøgt at rekruttere hende som meddeler.

Det kom ikke som en overraskelse for mig. Jeg har fulgt Shansen og Zølcks net-hærgen siden august 2008, og er det sidste års tid blevet overbevist om, at de er villige til at gøre alt, hvis blot det fremmer deres overordnede dagsorden. For folk der tidligere er blevet smidt ud af forskellige debatfora, må facebook være den syvende himmel. Her kan man kopiere andres profilfoto, og bruge det i en nyoprettet profil med samme navn. Med den falske facebook-profil, kan man så melde sig ind i White supremacist-grupper, og efterfølgende lave en lille Youtube-video af affæren, hvor man dokumenterer personens racistiske sindelag. Sletter man efterfølgende medlemskabet af gruppen, kan det ikke efterprøves, selvom profilerne selvfølgelig havde forskellige ID (tal-streng).

Det var et sidespring. Shansen ville have min privatadresse online, og ‘Belinda’ der nægtede at hænge andre ud, som hun selv er blevet det, blev på den måde tilfældigt involveret. Jeg har tidligere talt med politiet om den anonyme hetz mod min person, og kontaktede omgående Østjyllands Politi, der ville lade en jurist se på sagen. Hvorvidt det er ulovligt at lægge en beskyttet adresse online, er svært at sige, internettet er en gråzone, som politiet sjældent efterforsker, og de beder mig formentligt atter lave et civilt søgsmål.

Såvidt Shansens forsøg på at intimidere undertegnede. Nær-studerer man dokumentationen der ledsager artikel 3, så er der klare indicier på at hun ikke spiller med åbne kort, og det skulle ikke undre mig hvis agent provocateur-rollen er gået i selvsving.

Herunder ser vi hvorledes en ‘Birthe Hansen’ hilser fra ‘Bjarke’. Da screencappet er taget, har musen været i nærheden af teksten, så redigeringsmulighederne automatisk kommer frem. Ordet ‘Fjern‘ fortæller, at screencappet er taget mens profilen ‘Birthe Hansen’ har været logget ind, idet det af Birthes hilsen fremgår at ‘Bjarke’ ikke mere er administrator for gruppen. Bemærk den fejlagtige endelse “lad os nu stå sammen og vis dem”. En klassisk fejl, jeg har kunne følge helt tilbage til den anonyme hadeblog Urius Oregon, hvis ophav jvf. IP-adressen i flere omgange har kommenteret på Uriasposten som Margrethe Monika S. Hansen.

(Shansen blogger screencap, der må være taget af profilen ‘Birthe Hansen’)

Her må det være på sin plads, at citere første afsnit i første artikel af Shansen…

Mit første facebook-bekendskab bliver med en kvinde som kalder sig for Birthe Hansen, der skriver til mig i en mail at hun gerne vil være venner med mig, men at hun ikke er racist. Hun er bare pissetræt af perkere…” (Shansen, 20. maj 2010)

Ingen ved hvor mange fæle racister, Shansens ‘Bjarke’ har haft kontakt med. Men ‘Birthe Hansen’ er enten Shansen selv, eller anden agent provocateur med kontakt til hende. ‘Birthe Hansen’ spiller en væsentligt rolle i artikelserien, ikke i mindst i dokumentationen til artikel 3.

(Shansen skriver privat med ‘Birthe Hansen’)

(Shansen og ‘Birthe Hansen’ kommenterer i facebook-gruppe)

Mere følger sikkert. Det kræver flere løgne at dække over de tidligere, og forskellen på en militant racist og en gennemsnitlig Islam-kritiker, er for de her personer blot, at Islam-kritikeren endnu ikke er afsløret.

Oploadet Kl. 16:42 af Kim Møller — Direkte link52 kommentarer
Arkiveret under:

Støt Bent Jensen!

Fint initiativ som fortjener støtte.

Støt Bent Jensen!
Offentlig indsamling til Bent Jensens appelsag

Byretsdommen over professor, dr. phil. Bent Jensen i injuriesagen med rekordhøj bøde og erstatning til journalist Jørgen Dragsdahl er ikke Bent Jensens private anliggende. Dommen har et perspektiv, som vedrører os alle.

Hvis dommen får lov til at stå ved magt, vil den skade og begrænse historikernes mulighed for at give et retvisende billede af, hvad Danmark var oppe imod under Den Kolde Krig.

Skal det virkelig være strafbart på grundlag af afklassificerede, autentiske kilder i Politiets Efterretningstjenestes arkiv og andre arkiver samt troværdige oplysninger fra den afhoppede KGB-officer Oleg Gordijevskij at omtale de totalitære regimers medløbere i Danmark – i øvrigt uden at tage stilling til om deres tætte omgang med KGB- og STASI-officerer indebar en overtrædelse af straffeloven?

Hvis svaret er ja, vil det så overhovedet i fremtiden være muligt at forske i og skrive sandfærdigt og uden tilsløring om Den Kolde Krigs historie på de indre linjer? Det er med andre ord den samtidshistoriske forskningsfrihed, der er i fare…

Vi er en kreds af interesserede, der nu starter en offentlig indsamling til Bent Jensens appelsag. Vi forudser, at det bliver meget dyrt at føre sag ved landsretten. Omkostningerne kan blive så store, at det kan blive svært at få dem betalt, uanset hvem der vinder i landsretten.

Derfor har vi stiftet Bent Jensen-Foreningen til at forestå en pengeindsamling og opfordrer hermed alle til at bidrage. Som sagt vil pengene gå til at betale Bent Jensens udgifter til appelsagen – om nødvendigt helt til højesteret…

Bidrag kan indbetales til Bent Jensen-Foreningen, der har bankkonto hos Nordea Bank med reg. nr. 2266 og kontonr. 0712 980 141, eller sendes i check til:

Bent Jensen-Foreningen, c/o Peter la Cour, Alfred Christensensvej 13 A, 2850 Nærum.
Vi opfordrer alle, der giver et beløb, til på indbetalingen at anføre navn og adresse. Oplys også gerne e-mail adresse til ét af bestyrelsesmedlemmerne nedenfor, så vi løbende kan informere om foreningens aktiviteter. På forhånd tak!

Oploadet Kl. 14:34 af Kim Møller — Direkte link24 kommentarer


30. maj 2010

Kommunister myrder socialdemokrat i forbindelse med plakatopsætning, 8. november 1932

Hvor det i dag stort set kun er Dansk Folkeparti, der får ødelagt sine valgplakater, og hvor politisk vold overvejende er noget der udøves af venstreradikale mod højreorienterede, så var billedet noget anderledes i 1930’erne. Dels var den politiske chikane grovere, dels kunne den radikale venstrefløj også finde ud af at slås indbyrdes.

Selv om det for det meste er uniformerede KU’ere, der bliver holdt frem som det ypperste i radikalisering den gang, så kunne venstrefløjen sagtens være med hvis man skal dømme ud fra de konkrete eksempler der nævnes i DSU’s blad Rød Ungdom og det konservative KU´s Kampblad.

Socialdemokraterne fremstår klart værst, med ungkommunisterne i skarp konkurrence. Til gengæld gik kommunisterne i et enkelt tilfælde hele vejen. Herunder historie om den 20-årige DSU’er Werner Oscar Nielsen, der bliver slået ned af kommunister under gadekampe i Adelgade den 8. november 1932, får kraniebrud, og senere dør af det.

(Rød Ungdom, 1932/12, s. 129)

Fra Rød Ungdom (1932, Nr. 12; DSU-bladet) – Werner Nielsens død.

“En Trup D. s. U.ere fra Central- og Ravnsborg Afdeling var om natten ude for at klistre socialdemokratiske Valgplakater op, bl. a. paa en delvis ubeboet Ejendom i Adelgade tilhørende Københavns Kommune. Under dette Arbejde ankommer en Politipatruljje, overfor hvem Plakatkolonnens ansvarlige Leder, dokumenterer, at der foreligger Tilladelse til Opklæbning af Plakater paa det omtalte Sted. Herefter fjernede Politiet sig igen. Efter endt Arbejde begiver D. s. U.erne sig tilbage til Centralafdelingen Ungdomshjem i Suhmsgade, men da en Trup Kommunister i Forvejen havde truet med at ville nedrive Plakaterne, blev der efterladt Vagt ved Huset.

Kort Tid efter kommer Kommunisterne til Stede og gaar i Gang med at rive Plakaterne ned; men den udstillede Vagt skynder sig til Suhmsgade for at alarmere sin D. s. U. Kammerater…

Disse – ca. 20 i Antal – cykler eller løber skyndsomt til Adelgade, og som en af de første er Werner Nielsen ved Stedet. Man bebrejder nu Kommunisterne deres Optræden og opfordrer dem – men uden Resultat – til at holde op med Ødelæggelsen. Det udarter sig til et Mundhuggeri, og under dette tildeler en af Kommunisterne Werner et Slag i Hovedet med et Kosteskaft, der var benyttet til Nedrivningen af Plaketerne. Slaget var saa kraftigt, at Kosteskaftet knækkede. Ogsaa en anden D. s. U.er, Carl Christophersen, var ved at blive slaeet ned, men det afværgredes af Kammeraterne…

Werner var trods det kraftige Slag i Stand til selv at cykle tilbage til Ungdomshjemmet, men her faldt han pludselig sammen; hans Kammerater sørgede for, at han blev indlagt paa Kommunehospitalet, hvor han faa Timer senere udaandede…

I Obduktionserklæringen hedder det, at Døden skyldes et kompliceret Kraniebrud, foraarsaget ved Slag med et stumpt Instrument. Der er saaledes ikke Tvivl om, at Slaget med Kosteskaftet har været Aarsagen til Werners Død.”

Fra samme artikel med billedteksten: “Over 1000 Kammerater dannede spalier ved Werner Nielsens Bisættelse” – bemærk kistens følge af uniformerede DSU’ere.

(Rød Ungdom, 1932/12, s. 129)

Oploadet Kl. 14:04 af Kim Møller — Direkte link19 kommentarer

Antallet af offentligt ansatte er rekordstor, men et flertal mener at der er skåret ned

Suveræn klumme af Niels Lillelund i fredagens Jyllandsposten – Påvirkningsagenter.

“Nej, det skal ikke handle om Jørgen Dragsdahl… Lad det i stedet handle om Danmarks Radios medarbejdere, selv om de også har fået dom for, at de ikke er røde. Snarere farveløse.

Den dom faldt ikke i en retssal, kun på et universitet, hvor man har sat en ekspert udi Lenins demokratiopfattelse til at studere Statsradiofonien. Det kan man kalde poetisk retfærdighed eller naturlig karriereudvikling, alt efter ens segmentariske præferencer…

Han nøjes med at se på politiske journalister i valgkampen, og der er slet ingen tendens, ingen overhovedet. Det er drengevidenskabelighed for let øvede, og bagefter kan man rejse med det. DR lægger gerne platforme til formidlingen, det er sødt at se.

Er Danmarks Radios journalister venstreorienterede?

Nogle af dem er. Det er oftest de mest interessante og vidende, let genkendelige på de panderynker, der afslører, at de engang har læst en bog. Resten (og det er de fleste) er glatte ansigter, ikke venstreorienterede, bare uorienterede, spejlblanke, svajende mikrofonholdere uden mål og med, ude af stand til at forholde sig kritisk til noget som helst…

Den sande dom over DR kan man se i skitseform i den måling, der for nylig blev offentliggjort i nærværende avis. Skønt antallet af offentligt ansatte aldrig har været større, skønt milliarderne pumpes ud i den offentlige sektor, så mener et flertal, at der er skåret ned i den offentlige sektor. En sær uvidenhed. I virkeligheden en slags antividen. Man ikke blot ikke ved det, man tror at vide det helt modsatte.

Hvorfor stander landet sådan i våde? Bl.a. fordi folk er dumme nok til at se TV Avisen.”

Oploadet Kl. 08:53 af Kim Møller — Direkte link26 kommentarer


29. maj 2010

Topmejse (Lophophanes cristatus), Gudenåen ved Truust, 29. maj 2010

Det er svært at tage gode billeder før solen står op, men mindre kan gøre det. Her en topmejse, fotograferet under en gåtur langs Gudenåen ved Truust.

(Topmejse, Gudenåen ved Truust, 29. maj 2010 Kl. 7.07)

Oploadet Kl. 18:59 af Kim Møller — Direkte link9 kommentarer
Arkiveret under:


28. maj 2010

Arriva’derci Danmark

Sidste fredag kunne man på TV2 News høre en Arriva-chef forklare, at det var helt tilfældigt busselskabet havde gjort somaliske Mukhtar (‘den udvalgte’) hovedperson i en reklamefilm, omend han også understregede at det ‘handlede om mangfoldighed’. Fredagen ugen før det stiftede en anden Arriva-chauffør nærkontakt med mangfoldigheden i Kolding. TV2 Syd fandt et øjenvidne, da chaufføren ikke turde medvirke i indslaget – Buschauffør chikaneret til ulykke.

Anonym kvinde: Så står vi og venter på bussen ude foran centeret, og så kommer der en flok indvandrerbørn som er omkring 10-12 år, og står og står og laver ballade og råber og skriger, og provokerer nogle af dem der står og venter på bussen – kalder dem ting.

Mikkel Hastrup Rasmussen, TV2 Syd: Gruppen bliver bedt om at vise buskortet, men det nægter flere af dem.

Anonym kvinde: Buschaufføren, beder dem om at gå ud igen, fordi han ikke har lyst til at tage dem med, når nu de er så højrystet.

Mikkel Hastrup Rasmussen: Hvad råber de?

Anonym kvinde: De råber at han er pædofil, at de vil melde ham til politiet, der kommer mange forskellige ting.

Mikkel Hastrup Rasmussen: Chaufføren bliver også kaldt racist, og det kommer næsten til håndgemæng fortæller vidnerne, men drengene får alligevel lov at komme med.

Anonym kvinde: De råber og skriger og alt muligt, og begynder at synge alle mulige slagsange og alt muligt på deres sprog, og prøver at piske en stemning op.

Mikkel Hastrup Rasmussen: Råber de noget til chaufføren?

Anonym kvinde: Ja, de råber rigtigt meget, og det er også det jeg tror det var det der fik chaufføren til at kigge op i bakspejlet lige inden ulykken skete.

Mikkel Hastrup Rasmussen: Da chaufføren ifølge vidnerne har sin opmærksomhed på gruppen af unge drenge, kører han i et venstresving ind i en modkørende bil, her i krydset.

Anonym kvinde: Jeg står og kigger ud af vinduet, og så hende pigen, der sad på passagersædet i den anden bil, og hun havde bare åben mund, og man kunne se at hun skreg.

(Arriva fejrer Mukhtars fødselsdag; Youtube)

Oploadet Kl. 03:04 af Kim Møller — Direkte link54 kommentarer


27. maj 2010

Fagforening?

Rigets fattes penge, men fagforeningerne kan altid finde midler til at føre valgkamp. Helsides annoncer i flere dagblade i disse dage.

(screencap fra 3F.dk)

Oploadet Kl. 17:03 af Kim Møller — Direkte link40 kommentarer
Arkiveret under:

Medierne fortæller at DF angriber indvandrere på økonomien, men ofrene er kerne-danske

Tidligere på ugen foreslog Dansk Folkepart et loft på børnechecken, noget der skulle have været vedtaget forlængst, og nok det mest fornuftige der i økonomisk henseende er kommet fra den kant i flere år. Medierne, der utallige gange har fået forskere til at forklare, at indvandrere ikke får flere børn end danskere, ser det – med rette – som et angreb på ikke-selvforsørgende indvandrere.

Jævnføre motivanalysen, så skulle man jo tro medierne så havde havde fundet en somalisk familie med seks-syv børn at vise frem, som et offer for forligets overgreb på velfærdsstaten. Men nej. Alle tre klynkehistorier jeg har set på TV (DR, TV2, TV2 News) har været kerne-danske familier, og mønsteret gentager sig med BT’s ‘Inga og Jan’ og Ekstra Bladets Nita Skov. Sidstnævnte historie fortjener særskilt fremhævelse – Vi får ikke engang råd til havregrød.

“Nita Skov ligner en million kroner i livskraft og udstråling. Men skinnet bedrager. Den arbejdsløse enlige mor på 40 år tøver ikke et øjeblik med at stemple sig selv som ludfattig.

– Ja, jeg er fattig på økonomiske ressourcer, og det skammer jeg mig ikke over. Når jeg ser på mine børn og det, vi har bygget op, så føler jeg mig som det rigeste menneske i verden. Det er mit lille paradis, og vi er en overskudsfamilie, der har en masse at tilbyde, siger Nita Skov…

For første gang i mange år lod Nita sig derfor overmande af håbløshed, vrede og panik, da regeringen og Dansk Folkeparti onsdag med ét slag smadrede hele hendes livsgrundlag… Med Nitas egne ord får familien ’ikke engang råd til havregrød’, hvis hun nægter at gå fra hus og hjem og flytte i et socialt boligbyggeri…

Som uddannet erhvervsøkonom med speciale i international handel har hun sat en ære i at gøre sig uafhængig af forbrugslån og alverdens offentlige ydelser, siden hun for fire år siden droppede et topjob som key account manager og en arbejdsuge på op til 70 timer for at flytte på landet i Nordjylland…

Prisen for at rykke til udkant-Danmark er, at Nita er kronisk arbejdsløs trods bunker af ansøgninger på alle mulige ufaglærte job.”

(BT, 25. maj 2010: Inga og Jan mister 70.000 på børnechecken)

(TV-avisen, 25. maj 2010: De yngre betaler gildet)

Mere.

 • 27/5-10 BT – Ikke råd til rejser og modetøj.
 • 27/5-10 Århus Stiftstidende – Gellerup taber stort på ny børnecheck.
 • 

  26. maj 2010

  Ritzaus Bureau, et kommenterende nyhedsbureau

  Ritzaus Bureau er stor-leverandør af nyheder i notitsform til de danske aviser, og hermed skal de selvfølgelig gøre sig ekstremt umage for ikke at fortolke eller kommentere nyheder. En vis grad af subjektivitet accepteres dog indenfor visse emner.

  Ikke en dag uden et nyt forslag fra Dansk Folkeparti, der retter sig mod udlændinge. Forslagene fastholder mennesker i rollen som fremmede, lyder kritik.”

  Fra Jyllandsposten (online), 24. maj 2010: DF går efter udlændinge i forhandlinger

  Fra Gratisavisen Urban, 25. maj 2010: DF går efter udlændinge (s. 8).

  Oploadet Kl. 16:25 af Kim Møller — Direkte link26 kommentarer
  
  “Praksis på udlændingeområdet lempes nu igen som følge af EU-domme…”

  En lidt overset nyhed i tirsdagens Kristeligt Dagblad – Udlændinge får lettere adgang til Danmark.

  “Praksis på udlændingeområdet lempes nu igen som følge af EU-domme… Adgangen til sociale ydelser og ophold i Danmark bliver lettere for udlændinge med et barn i en dansk skole. Det er konsekvensen af, at de danske regler på udlændingeområdet nu ændres som følge af to EU-domme fra februar i år…

  Som Kristeligt Dagblad fortalte i marts, slår de to domme fast, at borgere fra andre lande kan få ophold i et EU-land, selvom de ikke kan forsørge sig selv.

  Det gælder, hvis udlændingen er forælder til et barn af en EU-borger, der har benyttet reglerne om arbejdskraftens frie bevægelighed til at arbejde og opholde sig i et andet EU-land, og hvor barnet er under uddannelse i dette land. Det kunne være en rumænsk mand, der tager arbejde i Danmark , flytter hertil med kone og barn, og barnet så indskrives i en dansk skole.

  Ifølge de to domme har barnet i den situation ret til at opholde sig i Danmark , indtil det har gjort sin uddannelse færdig. Også selvom den rumænske mand mister sit job, eller forældrene bliver skilt… Dommene slår ydermere fast, at forælderen med forældremyndigheden også får lov til at blive – uanset om denne kan forsørge sig selv og barnet, og uanset om vedkommende er EU-borger...

  Oveni har dommene den afledte konsekvens, at forældrene – eller forældremyndighedshaveren – med et barn under uddannelse har ret til at modtage sociale ydelser efter de danske regler, hvis ikke de kan forsørge sig selv. Danmark kan dermed ikke opretholde de hidtidige krav om selvforsørgelse.”

  Oploadet Kl. 05:46 af Kim Møller — Direkte link18 kommentarer
  Arkiveret under:
  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  Næste side »

  

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper