31. oktober 2011

Øget indvandring bekymrer ikke ministeransvarlige: Integrationen er vigtigere end antallet

Bemærk hvorledes Justitsminister Morten Bødskov rask væk kalder tilvandrede for ‘nydanskere’, alt imens han blotlægger Weiss/Bjerregård-paradigmet – det væsentligste ikke er antallet, men integrationen. Fra Berlingske Tidende – Ny udlændingepolitik vil øge indvandringen.

“Torben Tranæs, forskningschef i Rockwool Fondens Forskningsenhed, har beskæftiget sig indgående med indvandringen til Danmark og forudser »en vis stigning i tilstrømningen« på baggrund af de bebudede lempelser, mens Poul Christian Matthiessen, befolkningsekspert og pensioneret professor i demografi ved Københavns Universitet, kalder det »klart«, at lempelserne vil medføre, at der fremover kommer flere indvandrere til Danmark.

»Det går jeg også ud fra er meningen, for ellers var der ikke noget formål med at lempe reglerne. Det skal jo komme nogen til gavn,« siger Poul Christian Matthiessen…

Erik Bonnerup, adjungeret professor ved Copenhagen Business School, CBS, og formand for VK-regeringens tidligere tænketank for integration, advarer direkte mod visse af regeringens bebudede lempelser, som han mener vil få flere svært integrerbare udlændinge til at søge mod Danmark. Det gælder bl.a. planerne om at fjerne de såkaldte fattigdomsydelser som starthjælp og kontanthjælpsloft, der samtidig risikerer at tiltrække flere udlændinge, der belaster den danske økonomi. …

Poul Christian Matthiessen forudser, at den største ændring vil være på de kommende indvandreres kvalifikationsniveau.

Bl.a. via den varslede nedsættelse af den såkaldte beløbsordning, hvor udlændinge skal kunne nøjes med en årlig mindsteløn på 250.000 kroner for at få særlig nem adgang til Danmark mod de nuværende 375.000 kroner årligt. Det vil ifølge befolkningseksperten tiltrække udlændinge til job, der ikke kræver uddannelse.

[…]

Justitsminister Morten Bødskov (S) regner ikke med, at regeringens udlændingepolitik ændrer de nuværende tal markant.

»Fra år til år kommer der flere nydanskere til Danmark; det har vi set under den borgerlige regering, og den udvikling vil fortsætte…« siger ministeren…

Så du kan godt leve med en større tilstrømning af indvandrere?

»Jeg forventer ikke, at den oprydning, vi laver af de tåbelige regler, der eksisterer i dag, ændrer væsentligt på tallene, vi ser i dag. Det vigtigste er, at vi med den nye udlændingepolitik får mulighed for at forbedre integrationen,« siger ministeren.”


En par timer på Århus Stadion, søndag eftermiddag

Selvom den tidligere landsholdspiller Marc Rieper har sendt egne børn i privatskole, så er det alligevel prisværdigt at han har været initiativtager til en fodboldskole i Gellerup.

Om det var denne gruppe han sammen med 2-3 jævnaldrende mænd havde med på Århus Stadion i går er uvist, men integrationsprojekter handler basalt set om opdragelse. Pigerne sad stille og roligt i en tæt gruppe, og så kampen næsten mistænkelig stille. Omvendt med drengene, der spredte sig rundt i Øvre D-afsnittet, og morede sig med at kaste karameller og lignende efter det øvrige publikum. Det gik blandt andet ud over en rødhåret pige, undertegnede, og af alle – Marc Rieper.

En lille episode, der isoleret set ikke siger noget, hvis ikke den indgik i erfaringskataloget af lignende oplevelser med bus-chikane, uro i biografen, Legelandet, Tivoli Friheden, Moesgård Strand etc. Ikke noget man senere har kunne læse om i avisen, men noget der fortæller, at en god dag med familien, helst skal være uden karamelkastende kulturer i flok.

(Århus Stadion, 31. oktober 2011)

Oploadet Kl. 14:39 af Kim Møller — Direkte link21 kommentarer
Arkiveret under:


30. oktober 2011

“Først troede jeg, at det var en joke. Men lige så stille forstod jeg, at de virkelig mente det..”

Forleden offentliggjorde franske La Marseillaise dele af en lækket efterretningsrapport om Islam. Heri konkluderes, at selvom decideret jihadisme hørte til undtagelsen, så havde fundamentalisterne kontrol over flertallet. Såvidt sydfranske Marseilles, herunder Dan Ritto’s illusionsløse vurdering af forholdene i Århus. Fra BT – Blev stenet ud af Gellerupparken: Nu kender jeg Islam.

“- Da jeg kom til Gellerup, havde jeg den holdning til religion, at det handler om at være et godt menneske. … Jeg vidste ikke noget om islam overhovedet…

Lidt efter lidt forstod jeg gennem samtalerne, at muslimer ikke vil være i et samfund, hvor loven er lige for alle, og hvor der ikke er forskel på at være muslim og ikke muslim. Først troede jeg, at det var en joke. Men lige så stille forstod jeg, at de virkelig mente det, fortæller Dan Ritto.

Få måneder efter at nogen kastede sten efter ham, blusser uroligheder op i Gellerupparken.

En gruppe unge hærger området, sætter ild til biler og bygninger og er i nærmest konstant karambolage med politiet. Her gør Dan Ritto en opdagelse, der for alvor sætter hans pro-integrationsopfattelse i perspektiv.

– Jeg fandt ud af, at forældrene til ballademagerne sad sammen med imamerne oppe i Gellerupparkens beboerhus. Når imamerne sagde i medierne, at nu ville de unge nok snart gå amok, så gjorde de unge det sjovt nok.

– Når imamerne sagde, de ville falde til ro, skete det sjovt nok også. De sad simpelthen der og styrede løbet. Så er det altså meget svært for politiet at arbejde imod det, siger han. …

En aften bliver han overfaldet. Det gentager sig et par gange, og det går op for ham, at nogen ønsker ham ud af Gellerupparken.

… der er mange muslimer, som ved, at de her ting sker, og som ikke siger fra. De skal rejse sig op og sige: ‘Ikke i mit navn’. …

Omkring en tredjedel af Gellerupparkens befolkning går ind for det. At tro står over lov.

 • 13/9-11 Uriasposten – Eks-radikal multikulturalist: “Jeg er islamkritiker fordi jeg kender...
 • Oploadet Kl. 19:10 af Kim Møller — Direkte link27 kommentarer
  
  Muhammad Aslam, Socialdemokratiet: Frygtede kvindecafé gjorde kvinderne for danske

  Teoretisk set kunne en mand med Muhammad Aslams fysiske fremtoning være moderat muslim, men i virkelighedens verden forholder det sig anderledes. God skarp artikel i Weekendavisen, der blandt andet kritiserer medierne for at have skubbet Aslam frem som en integrationsmæssig frelserskikkelse – Kongen af Mjølnerparken (ikke online).

  “Muhammed Aslam er dog langt fra en drivkraft for kvarterets integration. Tværtimod har han i mange år været en del af problemet snarere end af løsningen. Flere kilder fortæller, hvordan Aslam i årevis aktivt har modarbejdet integrationsprojekter, særligt dem målrettet områdets kvinder. … Da Socialforvaltningen åbnede en café for kvinderne i kvarteret, Café Nora, så Fatima med egne øjne, hvordan Aslam forsøgte at modarbejde den.

  »Jeg hørte ham fortælle kvinder, at dem i cafeen var stikkere, der ville sende folk fra kommunen hjem til en, hvis man talte med dem.« … Hun er ikke i tvivl om Aslams kvindesyn. »Han vil have, at kvinder skal være i hjemmet. Han er meget gammeldags.« …

  »Han mener selv, at han gør en stor indsats for Mjølnerparkens udvikling,« fortæller integrationskonsulent Katina Ali Rasmussen. »Men tingene derude bliver ikke bedre af hans arbejde.« Rasmussen arbejdede første gang i Mjølnerparken i 2004. Da hun fem år efter vendte tilbage til området i forbindelse med et nyt integrationsprojekt, blev hun skuffet. »Jeg så ingen ændring.

  Problemerne var de samme. Det var de samme mennesker, der var uden arbejde, de samme børn, der lavede kriminalitet. Man havde brugt så mange penge derude, og der var intet sket.« Ifølge Rasmussen tilfalder en del af skylden Aslam. …

  Referater fra styregruppemøder sidste år viser, at Aslam kom med indvendinger mod Socialforvaltningens plan om at oprette en café for kvinderne i kvarteret. Da den så ud til at blive etableret alligevel, forsøgte han at få den placeret i det mindst mulige lokale. Men det lykkedes heller ikke. Som nævnt skal han ifølge Fatimas udlægning i stedet have forsøgt at skræmme kvinderne fra at komme der.

  »Han kan ikke lide kvindecafeen,« fortæller en anden kilde i Mjølnerparken . »Han siger, at afdelingsbestyrelsen frygter, at cafeen gør kvinderne for danske.« …

  Aslams aktive hindring af især kvinders integration går ifølge flere kilder langt tilbage. I 2006 forberedte Jobcenter København i samarbejde med kommunen og Områdefornyelsen i Mimersgadekvarteret et projekt, der skulle få somaliske kvinder fra Mjølnerparken ud på arbejdsmarkedet.

  Kvinderne havde givet udtryk for, at de gerne ville være buschauffører, så man ville skaffe dem erhvervskørekort og få dem i arbejde. Men pludselig lød det tilbage fra Mjølnerparken , at det hele var en misforståelse. De var i virkeligheden blot interesserede i at køre deres børn på ture ud af byen i weekenderne – ikke at blive buschauffører.

  Troels Glismann, nabo til Mjølnerparken og tidligere formand for Områdefornyelsens styregruppe, siger til Weeendavisen: »Som jeg husker det, fortalte Aslam mig, at de somaliske mænd i Mjølnerparken var kommet op til ham og havde klaget over, at man ville skaffe deres koner i arbejde. De bad ham om at stoppe det. Aslam sagde til mig, at han derfor ikke kunne støtte projektet. Derefter faldt det.« …

  I 2003 og 2004 blev der installeret 230 overvågningskameraer i Mjølnerparken. Det skete efter krav fra Lejerbos forsikringsselskab i kølvandet på flere påsatte ildebrande. Herefter blev alle opgange, kældre og elevatorer overvåget døgnet rundt. Det betød en drastisk reduktion af de påsatte brande. Men det havde også en anden, mindre heldig konsekvens.

  Ifølge et internt brev fra Lejerbo fik Muhammed Aslam i samme ombæring boligselskabets tilladelse til at få direkte adgang til samtlige overvågningskameraer i Mjølnerparken via sin egen private computer. … Flere kilder fortæller, at… Aslam personligt skulle have ringet til familier, hvis kvindelige medlemmer var blevet set på overvågningskameraerne uden tørklæde.

  […]

  Formanden for afdelingsbestyrelsen vælges på et årligt beboermøde. Her er Aslam i flere år blevet valgt enstemmigt. Et faktum, der i øvrigt jævnligt nævnes i interviews. En tidligere varmemester i Mjølnerparken, Martin Thorleif Skov, overværede et formandsvalg.

  »På dagsordenen var der et punkt, der hed valg af formand. Normalt afholder man skriftlige valg, men hvis der ikke er modkandidater til formanden, afgøres punktet ved håndsoprækning. Det her år var der en arabisk mand, der ville stille op til valget, men da vi nåede til formandsvalget, væltede det ind med pakistanere, som begyndte at lave tumult rundt omkring ham. De stillede sig op foran ham og forvirrede ham, så han ikke opdagede, at vi var nået til valget. Aslam blev genvalgt på et øjeblik, og da modkandidaten protesterede højlydt, fik han bare at vide, at valget var overstået, og man allerede var i gang med næste punkt…. Det er den måde, Aslam styrer beboerdemokratiet derude på.«”

  (Muhammad Aslam, Socialdemokratiet, beboerrådsformand)

  

  29. oktober 2011

  Østrigsk dommer advarer mod Islam: “Europe will be the battlefield for a major struggle…”

  Alfred Ellinger er en kendt østrigsk kriminolog og dommer, grundlægger af Vereinigung österreichischer Kriminalisten, redaktør af tidsskriftet Kriminalpolizei. Islam versus Europe har oversat lidt fra en artikel om Islam og multikultur, trykt i seneste nummer. (via Snaphanen)

  Let us indulge in no illusions. Europe will be the battlefield for a major struggle between the order of Islam and its enemies. 40% of the population in Arab countries is under 14 years of age. 15 million Muslims are already living in Europe today and the ageing of Europe is unmissable. The Muslim threat was beaten back in Castile, Southern France and, finally, in front of Vienna. But today the border between Europe and the Islamic world is porous, and the threat to Europe is clear.

  …If Europe does not very quickly abandon its utterly failed immigration policy, the vision of a “multicultural society” and a misguided tolerance in dealing with hate-filled Islamists, the constantly repeated calls for “dialogue” and “tolerance” will lead to undreamt-of problems and new politically-motivated wars of religion in our cities.”

  (Alfred Ellinger, Zwischen Dialog und Djihad i Kriminalpolizei 2011/11)

  Oploadet Kl. 17:57 af Kim Møller — Direkte link23 kommentarer
  
  Joachim B. Olsen (LA): Hvis folk ikke har råd til at holde jul, så er det deres eget ansvar

  Flere medier antyder at Joachim B. Olsen ‘brækker’ sig over fattige danskere, men det var ikke det han sagde, og selvom det kunne formuleres bedre, så har han helt ret. Fra Berlingske Tidende – Joachim B. Olsen om “fattige danskere”: »Jeg brækker mig«.

  “Ingen fattige skal mangle julehjælp, mener formanden for Folketingets Socialudvalg, Özlem Cekic (SF). Hun vil bruge af satspuljemidlerne, så alle fattige får julehjælp. Men det er Liberal Alliances Joachim B. Olsen uenig i…

  – Det er en hån mod de millioner af mennesker verden over som sulter at snakke om fattige i Danmark. I skulle skamme jer!! Jeg bliver så vred, når jeg hører venstrefløjen bruge den slags manipulerende retorik. Hvis der er mennesker i Danmark, der ikke har råd til at holde jul, så er det selvforskyldt!, lyder det fra Joachim B. Olsen. …

  Joachim B. Olsen henviser til tal fra Socialministeriet, der viser, at et par på kontanthjælp med to børn har et rådighedsbeløb på 12.000 kroner om måneden.

  – Så er man altså ikke fattig i min optik, hvor det er, fordi man ikke har råd til mad. Så har jeg i hvert fald været fattig i mange år.”

  Oploadet Kl. 17:36 af Kim Møller — Direkte link21 kommentarer
  

  28. oktober 2011

  Bandidos-rocker agerede livvagt for Sass & Kamp”… talte med Murat.. Bad ham lukke røven”

  Da Sass Larsen for år tilbage gav udtryk for forståelse for højrefløjens modstand mod det multikulturelle samfund, fik han en stjerne i min bog – i de blindes rige, er den enøjede som bekendt konge.

  At Sass Larsen mere er opportunist end fremsynet, står efterhånden klart, og måske var Thornings degradering af ham, den bedste beslutning hun har truffet som førstekvinde.

  Fra BT – Bandidos-rocker taler ud: Skulle beskytte Sass.

  “Favoritten til at blive finansminister i Thorning-regeringen forklarede 29. september til TV2 News, at Torben Ohlsen Jensen havde opsøgt ham og vennen Tommy Kamp på værtshuset…

  B.T. og TV2 Nyhederne kan nu afsløre, at Henrik Sass Larsen taler direkte usandt om mødet.

  I virkeligheden ringede Tommy Kamp efter Torben Ohlsen Jensen, fordi han og Henrik Sass Larsen følte sig utrygge på værtshuset.

  – Omkring kokken 23.40 ringede Tommy Kamp til mig og fortalte, at han sad nede på Hugos Vinkælder og gerne ville have, at jeg kom forbi. Det har han gjort før, men da jeg kom, var stemningen faldet til ro. Jeg satte mig så ned hos Henrik Sass …

  Folkene bag Cafe Vanilla havde et par måneder før episoden politianmeldt Sass og Kamp for at have spist gratis på caféen som en slags bestikkelse for at få Tommy Kamps hjælp til at skaffe kommunal tilladelse til udendørsservering.

  En af caféejerne, Murat Kitir, var dukket op på Hugos Kælder den pågældende aften og han erkender nu over for B.T., at han “nedstirrede” Sass og Kamp.

  Herefter rejste Tommy Kamp sig, tog telefonen og ringede til Torben Ohlsen Jensen, der altså kort tid efter dukkede op.

  Dagen efter modtog Henrik Sass Larsen denne sms fra Torben Ohlsen Jensen: ‘Hej Sass … talte med Murat senere … Bad ham lukke røven … De skal bare skrubbe af … Husk Sass … vi er de stærkeste’.

  Oploadet Kl. 17:09 af Kim Møller — Direkte link32 kommentarer
  
  Kasper Støvring: EURO’ens krise er først og fremmest et sammenbrud for Ellemanns illusioner

  Kommentar af Kasper Støvring i Berlingske Tidende – Det grundlæggende problem med EU.

  “Sidste fredag skrev Uffe Ellemann meget rigtigt på denne plads, at et sammenbrud af euroen vil få store negative konsekvenser, også for lande som Danmark. Det vil medføre ustabilitet fulgt af lavkonjunktur.

  Men det vil først og fremmest være et sammenbrud for supereuropæernes – heriblandt Ellemanns – illusioner. Det lever vi nok med, ja, måske vil det give mulighed for at opbygge et andet og bedre Europa med tiden.

  … EU-fortalerne tager fejl… problemerne med EU har med meget mere end euroen at gøre.

  EU har nemlig for længst ændret karakter fra at være et samarbejde med folkeligt mandat omkring indre marked, handel og varers – ikke nødvendigvis personers – frie bevægelighed. EU er forvandlet fra et rent økonomisk projekt til et ideologisk projekt. …

  I en velfungerende nationalstat med frie valg og demokratiske parlamenter afsætter folket magthaverne, når de har vist sig uduelige eller illoyale. Men det kan man ikke i en konstruktion som EU, hvor magten ligger hos EU-Domstolen og Kommissionen anført af formand Barroso, bureaukraten der agerer, som om han var folkevalgt. …

  EU er blevet en trojansk hest, der tvinger nationalstaterne, som alene nyder folkelig opbakning, til at gennemføre over 32.000 forordninger, direktiver og beslutninger. Senest har EU endda sat ind med et angreb på ytringsfriheden i form af den helt igennem vilkårlige rammeafgørelse om bekæmpelse af racisme og fremmedhad, der gør hate speech-lovgivning til en EU-retlig forpligtelse.

  Man har glemt, at nationalstater bygger på skrøbelige tillidssamfund, der hurtigt kan gå tabt og erstattes af en konstruktion som EU, der er befolket af døde sjæle uden sans for de folkelige kulturnationer.

  […]

  Senest har Frankrig og Tyskland så taget endnu et skridt mod en superstat med forslaget om en fælles økonomisk regering i eurozonen. Det passer fint med udviklingen i øvrigt. Dermed sættes lande som Danmark helt uden for indflydelse på vitale beslutninger med direkte konsekvenser for det indre marked – samtidig med, at vi som andre lande i nord skal betale for økonomisk slendrian i syd.

  Kunne det tænkes, at den store folkelige skepsis over for EU skyldes, at folket aldrig bliver taget med på råd? De europæiske folk har mig bekendt aldrig bedt om en europæisk føderalstat, og de er aldrig blevet spurgt, om de ønsker den massive EU-lovgivning.

  Oploadet Kl. 14:05 af Kim Møller — Direkte link15 kommentarer
  Arkiveret under:
  
  Ann Coulter: Wall Street-besættere gik forbi George Soros for at demonstrere imod Murdoch

  Ann Coulter er andet og mere end et kønt ansigt. Sublim kommentar til OWS-bevægelsen på World Net Daily – Occupy Wall Street ♥ Wall Street.

  “If the Flea Party were really concerned about the greedy “Wall Street 1 Percent,” shifting money around to make themselves richer and everyone else poorer, their No. 1 target should be George Soros.

  Of course, we don’t know exactly how much money Soros has, since he keeps all his money in offshore bank accounts.

  We do know that Soros has been convicted of insider trading. And we know that his general modus operandi is to run around the world panicking sovereign nations, so he can pocket the difference when their currencies collapse.

  But the Occupy Wall Street protesters love Soros! It’s Fox News they hate.

  Last week, the great minds of the OWS movement, bored with playing bocce ball and getting stoned, decided to protest at the homes of Wall Street’s robber barons. They then proceeded to walk right past George Soros’ apartment building to protest at the homes of Rupert Murdoch and David Koch.

  You may not like Koch and Murdoch’s products – fertilizer and media – but neither one has anything to do with Wall Street. Unlike money manipulators such as John Corzine (Democrat), Robert Rubin (Democrat) and George Soros (Democrat and Obama’s biggest supporter), Koch and Murdoch make money from corporations that actually produce something. …

  Even assuming, for purposes of argument, that Koch and Murdoch are as evil as these morons seem to think, the protesters call their demonstration “Occupy Wall Street,” not “Occupy Businesses Whose Products We Disapprove Of.”

  This would be like protesting the Holocaust by walking past Adolf Hitler’s house and protesting at O.J. Simpson’s house.

  Recall that when the markets first opened after 9/11 and little grandmothers in Iowa were patriotically calling their local savings banks to find out how to buy a share of stock so that the American stock market wouldn’t crash because of the terrorist attack, Soros said: Sell, sell, sell! …

  Do the Wall Street protesters even know that Obama got more money from Wall Street than any other candidate, ever? …

  They have no idea that George Soros has a hand-in-glove relationship with the Democrats, having bought a whole slew of them, including Obama, Al Gore, Hillary Clinton, Charles Schumer, Joe Biden, John Kerry, Patrick Leahy, John Corzine, Barbara Boxer, Mary Landrieu, as well as the Democratic National Committee.

  Hamptons-vacationing, helicopter-flying, Russell Simmons party-attending New York bankers always give about 80 percent of their political contributions to Democrats.

  […]

  The protesters don’t care – they have no interest in actual malfeasance by actual Wall Street bankers. They’re too busy denouncing Fox News (which did not, incidentally, receive a taxpayer-funded bailout). …

  Given a choice between Wall Street looters and protesters defecating in the street, throwing rocks at police and chanting “F— the USA,” most people will choose Wall Street.”

  Oploadet Kl. 13:30 af Kim Møller — Direkte link6 kommentarer
  Arkiveret under:
  

  27. oktober 2011

  Ny undersøgelse om familie-relateret vold mod kvindelige mu… ‘Etniske minoritetskvinder’

  Der kommer mange sandheder frem, men kan man overhovedet tro på forskere der taler om ‘etniske minoritetskvinder’, når det tydeligvis omhandler afledte effekter af det islamiske kvindesyn. Fra Information – Familien fastholder etniske minoritetskvinder i voldelige forhold.

  Etniske minoritetskvinder har ekstremt svært ved at slippe ud af voldelige forhold. Det skyldes i høj grad en stærk familiefølelse, en mandsdomineret familie-struktur og en angst for at fortælle om overgrebene. Det konkluderer undersøgelsen Familien betyder alt om vold mod etniske minoritetskvinder.

  »Groft sagt er det en gratis omgang at begå vold mod en etnisk minoritetskvinde. Det er ikke onklen eller fætteren som voldsudøver, der bliver gjort ansvarlige for eksempel et seksuelt overgreb, hvis andre får kendskab til volden. Det er kvinden, og det ved voldsudøveren godt,« siger Sofie Danneskiold-Samsøe, adjunkt og ph.d., som har foretaget undersøgelsen i samarbejde med lektor og ph.d. Yvonne Mørck og ph.d. Bo Wagner Sørensen fra Institut for Samfund og Globalisering på Roskilde Universitetscenter.

  Forskerne har i interview med 42 kvinder åbnet for voldshistorier fra en gruppe, som ofte ikke bliver hørt i det danske samfund, og som er udsat for en særlig type af vold i hjemmet.

  »Volden mod kvinderne foregår inden for hjemmet og bliver ikke begået af en fremmed. Det er den faste base, hvor man skulle være tryg, der lægger rammer til den ofte brutale vold, som man kender det for generel vold. Men for etniske minoritetskvinder er det ofte ikke kun ægtemanden, der begår volden, det er ofte også andre familiemedlemmer,« siger Sofie Danneskiold-Samsøe. …

  Både ægtemænd, brødre, sønner, onkler og svigerfædre er voldsudøvere, samtidig med at også kvinder i familien deltager i volden. Yngre kvinder er nederst i hierarkiet, og mødre, svigermødre og ældre kvinder kan være med til at fastholde de voldsramte kvinder i familien. …

  »Især kvinder, der er blevet giftet til Danmark, lever isoleret, og de forhindres i at begå sig i det omgivende samfund og kende til de muligheder, der er, og de rettigheder, kvinderne har…« siger Sofie Danneskiold-Samsøe.”

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  Næste side »

  

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper