31. august 2012

Voldtægtsoffers mor til Ekstra Bladet: “Det har været fantastisk med støtten fra Danish Defence League.”

At være fjendtligt indstillet overfor Islam er sund fornuft, og på ingen måde en yderligtgående holdning. Fra Ekstra Bladet – Mor til voldtægtsoffer: Hun har mistet livsgnisten.

“Mange ødelagte liv ligger tilbage efter voldtægten af den 10-årige pige i Gullestrup i oktober sidste år, voldtægtsforsøget på hendes ni-årige veninde samt et voldtægtsforsøg på en 18-årig pige, der i oktober sidste år blev truet med en kniv og tvunget ned i en kælderskakt på Torvet i Herning. Moren til den 18-årige pige fortæller, at… hendes datter er dybt mærket af oplevelsen.

– Han har ødelagt hendes liv. Hun tænker på selvmord og har mistet livsgnisten, fortæller moren…

Da dommen faldt i dag, var medlemmer af den islam-fjendtlige forening Danish Defence League til stede på tilhørerpladserne… Moren til den 18-årige pige, som den 17-årige er dømt for at forsøge at voldtage, er glad for Danish Defence Leagues tilstedeværelse på trods af deres yderliggående holdninger.

Det har været fantastisk med støtten fra Danish Defence League. Det har været rigtig flot, at de har kommet og støttet os og har ringet til os for at høre, hvordan vi havde det, siger hun.”

Oploadet Kl. 17:29 af Kim Møller — Direkte link53 kommentarer

Dispatch International 2012/1 – Venstreekstremisme: en sikker karrierevej i Danmark

Dispatch International er på gaden, og skulle der være et par stykker der endnu ikke har tegnet abonnement, så kan prøvenummeret læses online. Det inkluderer blandt andet undertegnedes artikel om venstreradikale i magtens centrum – Venstreekstremisme: en sikker karrierevej i Danmark.

“Det kom for nyligt som en overraskelse for selv borgerlige avislæsere, at Enhedslisten, der indgår i den siddende socialdemokratisk ledede regerings parlamentariske grundlag, består af tre-fire revolutionære partier, der ikke har opgivet deres drøm om en kommunistisk revolution.

Overraskelsen skyldes, at den danske presse siden Enhedslistens start har ladet partiet køre ideologisk friløb. Det er ingen tilfældighed. Store dele af den danske elite har en fortid på den yderste venstrefløj og ønsker ingen debat om de socialistiske og kommunistiske målsætninger.”

(Dispatch International, 2012/1; svensk, Engelsk)

Oploadet Kl. 04:40 af Kim Møller — Direkte link30 kommentarer
Arkiveret under:


30. august 2012

Voldtægtsdømt somalier genopdraget: Bekrigede kristne der ikke overholdt islamiske krav om tildækning

Somalieren bag den brutale barnevoldtægt i Gullestrup, blev dømt og udvist, og det er ubetinget godt, selvom der ikke skal herske tvivl om at han personligt betaler en høj pris for at være født ind i Islam. Herning Folkeblad skriver at han blev sendt på genopdragelse i Somalia, da hans mor mente ham og hans bror ‘var blevet for danske’. Fra Jyllands-Posten – Gullestrupsagen: ”Jeg var i Al Qaida”.

“Ved Retten i Herning læste anklageren torsdag formiddag op af en mentalundersøgelse, hvor den 17-årige med somalisk baggrund har fortalt om en såkaldt genopdragelsesrejse til Somalia fra december 2010 til maj 2011. Her flygtede han angiveligt sammen med sin lillebror fra en koranskole, som hans onkler tvang ham til at gå i.

Da de ikke havde fået mad og drikke i flere dage, hørte de om muligheden for at tilslutte sig en afdeling under terrororganisationen under Al Qaida. … Her blev de angiveligt børnesoldater, og ifølge den dømte fulgte herfter måneder, hvor han var vidne til og selv udførte voldsomme overgreb mod kristne og personer, der ikke overholdt de muslimske regler om f.eks. at gå tildækket. Overgrebene bestod angiveligt bl.a. af lemlæstelse og afbrænding af huse.

(Ahmed Omar Mohammed til Røde Kors’ DFunk-fest, dagen før den brutale voldtægt; Facebook)

Oploadet Kl. 15:51 af Kim Møller — Direkte link49 kommentarer

Ledige må tage et job ‘til en løn der er lavere, end de ønsker.. som bedre matcher, hvad de reelt er værd’

De fleste lønmodtagere måber når man bryder statssocialistiske dogmer, men Peter Kurrild-Klitgaard har også her fat i den lange ende. Forleden opridsede han dagpengeproblematikken kort og præcist i Berlingske Tidende – Det ubehagelige faktum (20/8-12).

“For øjeblikket ruller en større kampagne for at få annulleret den vedtagne forkortelse af dagpengeperioden fra fire til to år. Et populært og populistisk hovedargument er: »Men folk vil jo ikke komme i arbejde, for der er jo allerede ledighed, så hvordan skal det øge beskæftigelsen at flytte langtidsledige fra dagpenge til kontanthjælp?« Såvel til højre som til venstre er der få, der tør sige svaret højt: Fordi det vil skubbe folk til at lave noget andet end det, de har mest lyst til, og til en løn der er lavere, end de ønsker, og som bedre matcher, hvad de reelt er værd – og det er nødvendigt.

Sådan er virkeligheden, og ligesom man ikke slipper godt fra at ville ignorere tyngdeloven, så går det heller ikke i længden godt, hvis man ignorerer markedets »love« : at incitamenter påvirker adfærd, og at udbud og efterspørgsel har en tendens til at komme til at balancere.

Men i fagforeningskredse og dele af venstrefløjen har man altid ræsonneret, som om det ikke var tilfældet – hvad enten man nu har troet på det eller ej. At der i et samfund er en vis mængde arbejde, der kan blive udført, og at den mængde arbejde, der bliver lavet, er stort set uafhængig af de omkostninger, der er forbundet med at have ansatte, eller de incitamenter, som lønmodtagere har. Med et sådant verdenssyn bliver alt i stedet et spørgsmål om at presse lønningerne op, få »bedre uddannelse« til medarbejderne og at satse politisk på områder, man tror vil give vækst.

Blandt meget andet har konsekvenserne været, at vi igennem årtier har forvredet arbejdsmarkedet på en måde, hvor det for mange – men ikke alle – har været muligt at opretholde en for dem acceptabel indkomst ved ikke at arbejde, og hvor skatter har begrænset fordelene ved at tage et arbejde. Samtidig har mindstelønninger og loft over arbejdstider i praksis gjort det umuligt for lønmodtagere med en lav markedsværdi at få et job…

For at skære det ud i pap: Der er arbejdsløse, der på RUC har skrevet speciale om diskursanalyse af sen-kapitalismen, som nok bliver nødt til at indse, at resten af verdens lyst til at finde deres drømmejob og deres drømmeløn til dem, er mindre end deres egen lyst til at leve drømmene frit ud, uden tanke for fremtiden.

Der er unge i dag, som aldrig skulle have fået en studentereksamen, eller i hvert fald aldrig skulle have været at finde på videregående uddannelser, som må se i øjnene, at de ikke vil kunne få højtlønnede stillinger og en kort arbejdsuge med flekstid og i stedet må se sig om efter job og stillinger, der matcher, hvad andre vil være villige til at betale dem for. Nogle af dem vil få mindre i løn, andre vil få uattraktive job, og endnu andre begge dele. Det kan lyde hårdt for de pågældende, og det kan lyde som en hård tankegang – og sådan er livet.

(Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, november 2011, s. 4; E-pages)

“98 procent af indvandringen er ufaglært arbejdskraft” (Morten Uhrskov, Den Korte Avis)

“Knap hver anden kontanthjælpsmodtager under 30 år får flere penge mellem hænderne, når de kommer på kontanthjælp, viser en ny analyse fra tænketanken Kraka.” (BT, 30. august 2012)

“Flere danskere lever i ekstrem fattigdom” (DR Online ref. LO-organ, 29. august 2012)

Oploadet Kl. 14:17 af Kim Møller — Direkte link26 kommentarer

De farlige ‘røde biler’ er i dagens Danmark typisk ’sorte BMW’ere’ – En lille historie fra København

Kørelærere taler ofte om farlige bilister, ‘Brian’erne’, de såkaldte ‘røde biler’. Mon ikke de om få år bliver nødt til opdatere historien lidt. I Århus er de farlige biler typisk ’sorte BMW’ere’, og sådan er det formentligt i de fleste større byer i Danmark. Tilsendt førstehåndsberetning fra København, onsdag middag.

“Jeg kommer fra Stormgade og står og venter i krydset af Stormgade, Tietgensgade og H.C. Andersen Boulevard, klokken er omkring 11.30.

Jeg hører et dyt og ser (til højre) en sort bil med to arabere i, på H.C. Andersen Boulevard i drejebanen mod Stormgade presser sig ud foran en anden bil som var på vej lige ud, den sorte bil fortsætter fra drejebanen ud foran den anden bil i høj fart over krydset og ind i busbanen hvor den overhaler en bil, bil nummer to, en sort varevogn er nødt til at bremse da den sorte bil maser sig ud foran den, jeg vil tro der er omkring 20 cm imellem varevognens forskærm og den sorte bils side, den sorte varevogn dytter (tror jeg), hvilket får føreren i den sorte bil til at kører ind foran varevognen og stoppe. Jeg kan ikke se føreren, men passager stiger ud og løber hen foran varevognen og råber truende (jeg kan ikke se dem), der bliver håbt i 20-30 sekunder. Jeg kan ikke rigtig huske andet end bemærkningen fra passageren da han går tilbage til bilen ‘danskersvin’.

(København, 29. august 2012)

Oploadet Kl. 11:47 af Kim Møller — Direkte link17 kommentarer

Fire psykologiske faktorer der fremmer kriminel adfærd: Vrede, ære, skæbnetro, indadvendt sammenhold

Angrebet på Odense Universitetshospital overraskede de fleste. Nicolai Sennels sætter ord på det enkelte politikere lyver om, og resten ikke tør forholde sig til. Fra Sappho.dk – Jo, det har med islam at gøre.

“Som man kan læse i min bog Blandt kriminelle muslimer, har jeg som psykolog for flere end hundrede muslimer observeret især fire psykologiske faktorer, som fremmer kriminel adfærd.

Den første er vrede, der er den primære følelsesmæssige drivkraft bag især meget straffelovskriminalitet, og som jo i vores samfund betragtes som en svaghed. … Det er et tegn på manglende personlig modenhed til at styre barnlige og egoistiske tendenser og et synligt vredesudbrud i sociale sammenhænge er vel den hurtigste måde at tabe ansigt på i vores kultur.
Omvendt er det i den muslimske kultur, hvor vrede og trusler i højere grad anerkendes socialt og ses som et tegn på styrke. …

Den anden kriminalitetsfremmende faktor omhandler det, vi kalder for dårlig selvtillid og i muslimske kredse for ære. Mens vi ser det som et udtryk for ære, når folk kan håndtere kritik med et “tak for hjælpen… ser muslimer det som ærefuldt at reagere aggressivt. Den muslimske æreskultur skaber dermed skrøbelige mennesker, sårbare overfor andres meninger og kritik. …

Den tredje faktor omhandler såkaldt locus of control, altså oplevelsen af, hvorfra man oplever sit liv styret. Her i Vesten har vi hovedsageligt indre locus of control – vi føler, at vi selv styrer vores liv. … I den muslimske verden er ydre locus of control dominerende. Her sker alt in’shallah (om Allah vil), og næsten alle områder af livet reguleres af ydre autoriteter, kulturelle traditioner og religiøse love. Som psykolog oplevede jeg derfor, at muslimsk opdragelse kun i meget ringe grad opøver personligt ansvar, og meget bliver derfor “de andres skyld”, hvilket er årsagen til muslimers verdensberømte pinlige offermentalitet. …

Den fjerde psykologiske faktor omhandler identitet, og ligesom på de tre øvrige områder er vestlig og muslimsk kultur modsatte, hvor den vestlige fører til fredelig adfærd og den muslimske til aggressiv og kriminel. I Vesten er åbenhed og tolerance overfor folk, der er anderledes, et altgennemtrængende dogme. … Islam og muslimsk kultur opdrager derimod til intolerance og lukkethed overfor ikke-muslimer samt til et meget stærkt indre sammenhold. … Denne intolerance skyldes især, at store dele af Koranen i meget grove vendinger beordrer muslimer til at tage afstand fra ikke-muslimer…”

Oploadet Kl. 00:13 af Kim Møller — Direkte link25 kommentarer
Arkiveret under:


29. august 2012

Kato Air, (1994): “Vi synes synd på attentatmenn. Det gjør oss svært sårbare for nettopp attentatmenn”

En lille historie set på Elin Ørjasæters blog – Husker du Kato Air?

“29. september 2004 gikk en forvirret asylsøker til angrep med øks på de to flyverne i en lokal flyrute i Nordland, operert av et lite flyselskap kalt Kato air. Asylsøkeren slo begge flyverne med øks, flyet var helt ute av kontroll over ett minutt, og unngikk å styrte rett i bakken kun med noen få meters margin. 2 menn fikk Carnegies heltemedalje etter å ha stoppet asylsøkeren.

Odd Eriksen, tidligere næringsminister og en av heltene fra Kato Air-hendelsen. Spør hvem som helst om hvem de husker, og de vil svare Odd Eriksen. Han er og var AP-politiker, og gjorde en heltmodig innsats fordi han angrep asylsøkeren og prøvde å holde ham inne i flyet. Imidlertid, han var ikke sterk nok til å klare det. Det var først da Trond Frantzen kastet seg på og holdt han nede, at angrepet ble stoppet, det var han som fysisk avgjorde at flyet ikke styrtet.

I ettertid omtalte de imidlertid denne episoden helt forskjellig. Da Eriksen ble spurt hva han tenkte om asylsøkeren, sa han “Æ syns så synd i han”. Frantzen, derimot, uttalte senere at han var så sint at han ønsket å drepe asylsøkeren. Han holdt ham fast til flyet sto stille på bakken, til gjerningsmannen var blå i ansiktet.

Eriksen passer med bildet av den norske helt… Frantzen derimot, opptrådte med den nødvendige fysiske kraft, klarte å stoppe asylsøkeren og holdt ham fast med makt til flyet hadde landet. Han reagerte så sterkt at han ville drepe han. Han passer ikke med bildet av den norske helt. …

Vi er et samfunn nesten blottet for aggresjon. Vi synes synd på attentatmenn. Det gjør oss svært sårbare for nettopp attentatmenn. Vi må erkjenne at makt og aggresjon er nødvendig for å beskytte de som betyr mest for oss. Trond Frantzen hadde sin 15 år gamle datter med seg ombord i flyet.”

(Kato Air, 29. september 2004. Indsat: Trond Frantzen)

Oploadet Kl. 23:51 af Kim Møller — Direkte link11 kommentarer
Arkiveret under:

Thomas Hylland Eriksen: Problematiserer man multikultur skaber man had – Har vi intet lært af Breivik?

Når politiserende forskere fra det kulturmarxistiske overdrev er oppe på de høje nagler, så minder de undertiden om Bedemir i den berømte hekse-scene fra Monty Python og de skøre riddere (1975), hvor han anvender sin logiske sans til at undersøge hvorvidt en kvinde fra landsbyen er en heks eller ikke. ‘Hun ligner en heks’, fortæller en mand, men Bedemir fanger dog, at udklædningen er noget andre har påtvunget hende. Så følger bevisførelsen. Man brænder hekse ligesom man brænder træ, og træ flyder over vandet ligesom ænder, så hvis kvinden flyder oven på vandet som en and, så må hun være heks, og skal brændes som sådan. She’s a witch!

Thomas Hylland Eriksen om de politiske konsekvenser af Breivik – Har vi intet lært?.

“… bizart er det, at visse aspekter af terrorsagen faktisk ikke har fået for megen, men snarere for lidt opmærksomhed. Det mest påfaldende er, at de politiske implikationer af terrorangrebet så sjældent har været i forgrunden. …

Selv har Breivik konsekvent præsenteret sig som højreekstrem terrorist i retssalen, selv om han bruger andre ord (frihedskæmper, ridder osv.). I hans verden kæmpet det gode (Europa) mod det onde (islam), og eftersom politikerne er forrædere, som har åbnet sluserne for muslimsk indvandring, er ikkedemokratiske metoder påkrævet for at redde Europa. …

En næsten ensstemmig norsk offentlighed har slået fast, at Breiviks ekstreme synspunkter ikke må stå i vejen for ’en åben debat’ om islam og indvandring. Det betragtes ikke som anstændigt at sammenkæde stærkt indvandrerfjendtlige holdninger med Breiviks ideologi.

Dermed har Fremskrittspartiet i det år, som er gået, til dels kunnet fremstille sig som offer (deres respektable synspunkter er blevet tilsmudset af den gale terrorist), dels kunnet fortsætte som før med at mistænkeliggøre minoriteter.

Den 22. juli, som kunne være blevet en advarsel om, hvor galt det kan gå, når man baserer sit verdensbillede på had og mistro, risikerer i stedet at ende med krav om mere sikkerhed og et mere professionelt politikorps. Hadet og mistænksomheden over for minoriteter vil i så fald blive som en elefant i rummet: Alle kan se den, men ingen taler om den. I så fald har katastrofen sidste sommer ikke bragt os en milimeter videre: Vi har intet lært.”

(Scene fra Monty Python og de skøre ridder, 1975; Youtube)

Bedemir: Exactly! So, logically…,
Landsbybeboer: If… she.. weighs the same as a duck, she’s made of wood.
Bedemir: And therefore–?
Landsbybeboer: A witch!
Landsbyen i kor: A witch!

Oploadet Kl. 12:18 af Kim Møller — Direkte link37 kommentarer

“Mangfoldige familiemønstre er ønskværdige”, lød det fra ungradikal: “Bøn i min baggård. Hurra…”

Statskundskabsstuderende Ditte Søndergaard var kun 111 stemmer fra at blive MF’er ved valget sidste år, og mon ikke hun en dag får samme titel som Zenia Stampe – MF’er, Cand.scient.pol. og tidligere landsformand for Radikal Ungdom. Fra Kristeligt Dagblad – Unge radikale politikere vil lovliggøre flerkoneri.

“Mens De Radikales forslag om forældremyndighed til fire voksne stadig er til diskussion, går radikale ungdomspolitikere skridtet videre. Ifølge Radikal Ungdom skal ægteskaber med tre eller flere partnere – bigami og polygami – lovliggøres i Danmark, lyder det fra landsformand Ditte Søndergaard.

“Radikal Ungdom går ind for at tillade bigami. Mennesker skal have lov til at indgå i de familieformer, de ønsker. Om det så er ægteskab mellem mand og kvinde, to mænd eller måske en kvinde og to mænd. Mangfoldige familiemønstre er ønskværdige,” siger hun.

En lovliggørelse af bigami skal eksempelvis hjælpe mennesker som den irakiske tolk, der i 2008 kom til Danmark med to koner, men siden måtte rejse igen, da han ikke ville lade sig skille fra den ene af sine to koner.

Det er uacceptabelt, at vi er så snæversynede i Danmark… ,” siger Ditte Søndergaard.”

(Ditte Søndergaard, 2012: “Bøn i min baggård. Hurra for et mangfoldigt København.”; FB)

Oploadet Kl. 10:59 af Kim Møller — Direkte link45 kommentarer


28. august 2012

Amager: Værtshusejer nægtede at betale bande: “… indbrud, væbnede røverier og massevis af hærværk”

BT har talt med Camilla Jensen, der ejer Amager-værtshuset Poppen, som for tre år siden nægtede at betale beskyttelsespenge til lokal bande. Fra Camilla fik bandernes vrede at føle: Pas på, Jane.

“Hun frygter, at hun snart må lukke sit værtshus pga. en gæld, hun ikke kan betale. Opgøret med de lokale bøller har både kostet hende kunder og materielle skader for flere hundrede tusinde kroner.

– Jeg aner ikke, hvornår de lukker mig. Jeg kører den sidste rest. men det varer ikke længe. Der er jo det i det, at jeg ingen penge tjente i de år. Jeg kunne ikke nå at opgøre skaderne, inden det skete igen. Jeg tror, listen er så lang, fortæller hun og strækker armene så langt fra hinanden, som hun kan.

Og det er ikke småting som hun og hendes gæster har været udsat for, siden det hele begyndte i 2009. En byge af indbrud, væbnede røverier og massevis af hærværk ramte Poppen, i årene efter hun sagde nej. Voldsomst gik det for sig, da værtshuset blev angrebet med molotovcocktails.

– Jeg har haft molotovcocktails, som de fyrede af lige her foran døren, så man ikke kunne komme ud. Velvidende at der er folk herinde, fortæller hun og fortsætter beretningen om uhyggelige sammenstød med bøllerne.

– Jeg har på et tidspunkt en gæst, der sidder i gårdhaven. Hun får sagt et eller andet til nogle af dem, og så kommer han med en pistol og truer hende. …

– … Hun har fået to brosten, jeg har fået de første 20 – i hvert fald. … Det her er bare starten, siger hun.”

Oploadet Kl. 22:51 af Kim Møller — Direkte link29 kommentarer
Arkiveret under:
Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

Næste side » 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper