31. oktober 2013

Min politikerkæreste på DR Online: Byrådsmedlem lækker fortrolige oplysninger om indvandrerfamilier…

Kommunalpolitik handler i høj grad om økonomiske prioriteringer, og selvfølgelig skal der være debat om konsekvenserne af den førte politik. Fra DR Online – Byrådsmedlem lækker fortrolige oplysninger om indvandrerfamilier. Se evt. gårsdagens post om afsløringerne.

“Kandidater til kommunalvalget bruger vidt forskellige metoder for at gøre opmærksom på deres mærkesager. Nogle af dem er mindre fine i kanten, og dem har byrådsmedlem for Dansk Folkeparti i Odense, Pernille Bendixen, benyttet sig af. …

Med Pernille Bendixens hjælp har Fyens Stiftstidende kunne fortælle, at den ene familie har kostet 4,5 millioner kroner, og at pengene er gået til moderens pension, anbringelser af to af børnene og forskellige sociale foranstaltninger til fire andre i børneflokken.

Pernille Bendixen erkender over for DR, at hun lækkede de fortrolige oplysninger.

– Jeg gjorde det helt bevidst, fordi vi skulle finde 42 millioner kroner, og så tænkte jeg: nu bliver vi nødt til at tage en snak om de her familier, der bruger så mange penge, siger hun.

(Pernille Bendixen, Dansk Folkeparti)

Oploadet Kl. 20:32 af Kim Møller — Direkte link77 kommentarer

Rollemodellen Mahmoud W. Hamdan til Islamkritiker: “… du er en luder… du fortjener at blive spyttet på”

Så røg der endnu en statsansat rollemodel, der ikke helt forstår demokrati-konceptet. Fra BT – Fyret af Vilhelmsen: Rollemodel hyldede spytteri mod kunstner.

“En rollemodel skal gå foran med et godt eksempel. Og en rollemodel i Social-og Integrationsministeriets ‘Dialog-korps’ skal gå foran for at medvirke til holdningsændringer blandt minoriteter i forhold til blandt andet rettigheder, ligestilling, ære og omdømme.

Det gjorde rollemodellen Mahmoud Hamdan ikke, da han på Facebook decideret hyldede, at den iranske kunstner Firoozeh Bazrafkan blev spyttet på under et besøg i Gellerup Parken i Aarhus. …

– Social-, Børne- og Integrationsministeriet kan oplyse, at Mahmoud Hamdan har været tilknyttet Social-, Børne- og Integrationsministeriets Dialogkorps. Dette samarbejde er i dag ophørt med øjeblikkelig virkning efter gensidig aftale. Det er ministeriets opfattelse, at Mahmoud Hamdans ytringer er af en sådan karakter, at de ikke er forenelige med opgaven som dialogskaber i Dialogkorpset.”

Oploadet Kl. 15:19 af Kim Møller — Direkte link44 kommentarer
Arkiveret under:

Gellerup: 40 betjente i kampuniform beskyttede Akkari under debatmøde, stenkast mod taxa,15 anholdt

Tirsdagens debatmøde med Ahmed Akkari i Gellerup gik helt som forventet, og som det fremgår af kampråbet ‘Takbir – Allahu Akbar’, der høres lidt inde i indslaget på TV2 Østjylland, så handler det i høj grad om Islam. Da Akkari forrådte Danmark som islamist, levede han i fred og ro, men efter han er sprunget ud som demokrat, har han nu brug for 40 betjente i kampuniform for at færdes i Gellerup. Det siger alt om Islam – og danskerne.

Fra Berlingske – Kørt bort med fuld udrykning: Politiet hjalp Akkari væk fra debatmøde.

“Ahmed Akkari blev her til aften eskorteret ud af Globus 1 i Gellerup i al hast. …

Mindst 40 betjente i kampuniform bevogtede Globus 1, mens debatmødet fandt sted. Selve debatmødet foregik i god ro og orden, og det takkede Akkari de fremmødte for. Men inden debatmødet gik det anderledes dramatisk for sig. Unge kastede sten mod den taxa, Akkari ankom i.

»Jeg kunne høre, at der var 3-4 sten, der ramte taxaen. Så var der nogen, der råbte kør, kør hvorefter taxachaufføren trådte på speederen og kørte over for rødt for at komme væk, siger Martin Kjær Jensen.

Inden debatarrangementet gik i gang, foretog politiet præventive anholdelser af 14 unge i fritidstilbuddet Fristedet. Tæt ved Fristedet fandt politiet kanonslag og en stor pose chaussesten, som politiet frygter var tiltænkt Akkari. Senere blev yderligere en person anholdt, fordi han kastede et kanonslag.”

Oploadet Kl. 08:43 af Kim Møller — Direkte link17 kommentarer
Arkiveret under:

Fem AEH’ere sigtes for gaderøverier mod ‘unge, danske mænd’ der blev udsat for vold og trusler

Det er sjældent der sættes etnicitet på ofrene, men de er selvfølgelig danske, selvom røverierne alle fandt sted på multikulturelle Nørrebro. Fra TV2 Online – Unge fængslet for gaderøveri på Nørrebro.

“Politiet mener at have afsløret en gruppe unge, der har truet og frarøvet andre unge smartphones og penge. Således er fem unge onsdag blevet fængslet for fire gaderøverier på Nørrebro i København, oplyser politiet. …

Røverierne gik ud over unge, danske mænd i alderen fra 15 til 25 år, som alle i forbindelse med røveriet blev udsat for vold, trusler med knive eller trusler i øvrigt. …

De anholdte er alle fra Nørrebro – og af anden etnisk oprindelse end dansk. De har med politiets ord ‘tilknytning til Nordafrika, Libanon og Pakistan, men er født i Danmark’.”

Oploadet Kl. 08:05 af Kim Møller — Direkte link20 kommentarer
Arkiveret under:


30. oktober 2013

Universitær tomgang: Ikke Islam der reducerer tilliden, ‘blot det forhold at muslimer er stærkere troende’

Professor Christian Bjørnskov har skrevet meget fornuftigt om tillidssamfundet gennem årene, men dagens kronik sætter ham i bås med håndtamme apologeter fra bortforklarende fakulteter: “Det er ikke islam som sådan, der reducerer tilliden… blot det forhold, at muslimer i gennemsnit er stærkere troende end andre”.

Enhver der har sat sig lidt ind i Islam, vil vide at Islam qua sine kilder er ligeså meget ideologi som religion, og hermed handler det ikke om, at de tror mere på Islam, end kristne tror på Kristendom – men at de tror på noget der påvirker samfundet dybere. ‘Kristendommen er harmløs’, i modsætning til Islam, som Yahya Hassan forleden formulerede det. Fra Jyllands-Posten – Religion blokerer for udvikling (kræver login).

“Mens studiet af religion traditionelt har været forbeholdt humaniora, er der i de seneste år kommet en række samfundsvidenskabelige studier og en ny interesse for, hvordan forskellige religioner, religiøse forestillinger og værdier påvirker samfundets udvikling. …

Disse studier har først og fremmest vist meget klart, i hvor høj grad religiøsitet mister sin betydning, når samfund bliver rigere og moderne. Hvis et land for eksempel bliver rigt gennem oliesalg, sker der kun begrænset moderne udvikling, den almindelige befolknings uddannelse ændrer sig stort set ikke, og religionen beholder dermed sin særstatus. Omvendt er det meget klart, at jo mere ‘normalt’ økonomisk udviklede lande er, jo mindre religiøse er folk. Den gamle sekulariseringshypotese – at rigdom underminerer etableret religion – der har været nærmest afskyet af nogle religionsteoretikere, får derfor markant støtte i de nye studier.

[…]

Samfundsvidenskaberne har også kastet sig over det sprængfarlige spørgsmål, om religion har konsekvenser for samfundet – gode eller dårlige. De nyeste studier hælder mest til den negative side. En af de mest omtalte påstande har været, at den stærke skandinaviske sammenhængskraft og tillid skyldes kristendommen og i særlig grad, at vores del af verden er protestantisk. … Omhyggelig forskning viser dog, at tilliden ikke er skabt af kristendommen – nærmere tværtimod. …

Nok er der en forskel, men det er ikke islam som sådan, der reducerer tilliden. Det er blot det forhold, at muslimer i gennemsnit er stærkere troende end andre. Havde de troet lige stærkt på kristendom, ville deres tillid have lidt lige så meget. Lav religiøsitet viser sig også at være en forklaring på et andet forhold, der kendetegner de nordiske lande: de meget fair og i international sammenligning effektive retsvæsener.

Nye undersøgelser peger på, at religiøsitet underminerer retsvæsenets uafhængighed og integritet i demokratiske lande. Mens der er gode argumenter for det modsatte – religion burde gøre folk mere omgængelige og lovlydige – ser virkeligheden ganske anderledes ud.

[…]

Religionen blokerer for økonomisk udvikling. Det er derfor paradoksalt, når konservative intellektuelle hævder, at religion er vigtig for Danmarks særstatus, når adskillige internationale undersøgelser peger på, at vi er et af de mindst religiøse samfund i verden. … Danmark og Sveriges særlige position i den vestlige verden og Estlands superstjernestatus blandt de tidligere kommunistiske lande er således muliggjort som konsekvens af et opgør med religion og ikke skabt af religionen.

Fortalerne for religionens fortsatte betydning i Danmark har dermed et forklaringsproblem. Deres fortælling tager udgangspunkt i, at en bestemt slags religion – kristendommen, og i nogle varianter af fortællingen den protestantiske kristendom – er en så vigtig institution i Danmark, at den skal aktivt beskyttes, fordi den er grunden til vores rigdom og sociale særstatus. Men den nye samfundsforskning peger i stedet på, at religion af alle typer er skadelig for mellemmenneskelig tillid, retslige institutioner og økonomisk udvikling, når folk tillægger religionen nogen betydning.”

Oploadet Kl. 21:02 af Kim Møller — Direkte link33 kommentarer

Svensk blog blotlægger hykleriet: Stockholm’ske multikulturalister bor så monokulturelt som muligt…

Jeg har intet imod velskrevet opinion, men som blogger foretrækker jeg knastør information. I sidste måned stod 4-500 kendte svenskere frem i annoncer i Aftonbladet og Expressen, som et led i en af de vante kampagner mod racisme og diskrimination. Her lød det blandt andet…

“Det blåser en farlig främlingsfientlig vind över Sverige. Den tränger sig in i våra vardagssamtal. Den är högljudd i den offentliga debatten. Men tystnad är inget svar. Idag börjar vårt upprop för det Sverige vi vill leva i. Nu höjer vi våra röster för ett Sverige för oss alla. Det land vi tror på, och den tolerans och mångfald som bäst av allt klarar nuets och framtidens utmaningar. … Alla vi som bor här har ett ansvar. Vi kan inte flytta över det på någon annan.”

Da de mange underskrivere, stod frem med navn og adresse har Affes Statistik-blogg plottet dem ind på et kort, for at få besvaret spørgsmålet ‘Hur mångkulturellt bor de toleranta?’. De røde områder er mere multikulturelle end gennemsnittet, de lyse mindre. De blå prikker er de selverklærede multikulturalister.

(Stockholm, Hur mångkulturellt bor mångkulturförespråkarna i Oss Alla?, oktober 2013)

“Undertecknarna bor till stor del på Norrmalm, Östermalm och Södermalm – alla dessa områden har låga andelar invånare med utländsk bakgrund. Ett annat populärt ställe är villaområden i Bromma. Ett litet fåtal (6 av 187) bor i områden där andelen med utländsk härkomst är över 40 procent. Alla dessa har själva invandrarbakgrund.

Oploadet Kl. 15:05 af Kim Møller — Direkte link15 kommentarer

Karen West om ‘Tørklæde opråbet’: “… en kamp for, at kvinder skal dække sig til overfor mænd.”

I Facebook-gruppen ‘Tørklæde opråbet’ fortælles det indledningsvis, at der de senere uger har været ‘fire voldelige overfald’ på piger med tørklæde i Århus, men som det fremgår af en artikel på Sappho.dk, så har politiet kun registreret en episode, hvor en ældre mand angiveligt rykkede tørklædet af en kvinde ved et busstoppested i Århus V. Der henvises dog også til en groft overfald på Lottesvej (Brabrand), men det fortælles ikke at motivet er helt ukendt, og den 27-årige gerningsmand iøvrigt har ‘udenlandsk baggrund’.

Karen West og Jaleh Tavakoli deltog begge i happeningen, men opdagede hurtigt, at det det ikke handler om frit tøjvalg, men om islamiske dogmer. Her førstnævnte, der kommenterer i Den Korte Avis – Tog muslimers krav på ordet og fik grove trusler på Facebook.

“I sympati med fire muslimske kvinder, der formentlig havde været udsat for chikane, fordi de går med slør, oprettede fire kvinder en event, Tørklæde Opråbet, på Facebook. … Jeg læste i invitationen, at dette var en event for kvinders ret til at bære tørklæde, men også kvinders ret til at afklæde og iklæde sig andre klædningsstykker.

(Jaleh Tavakolis slettede bidrag; Mere på hendes JP blog)

Jaleh Tavakoli, der er medlem af Københavns Borgerrepræsentation, havde postet sit eget billede som et symbol på sit frie valg af tørklædet. Hvad de færreste nok havde forventet – og dog – blev der i løbet af få timer skrevet omkring 1000 kommentarer under vores billeder, heraf nogle der var dybt seksuelt krænkende og direkte modbydelige og injurierende.

Blandt andet, at vi skulle lægge os til at dø, at vi var ludere og grimme, brugte og så videre. … Det førte til sidst til, at administratorerne måtte slette billederne, så kommentarerne også forsvandt. Jeg fik dog lov at lægge billederne op igen, men de blev slettet.

Vi forsøgte en tredje gang, og de blev endnu engang slettet, selvom jeg meget tydeligt igen og igen skrev under billederne, at det var for det frie valg til at se ud, som vi nu havde lyst til og netop vise mangfoldigheden i solidaritetens navn. …

Jeg vil gerne kæmpe for det frie valg, også til at gå med tørklæde, niqab og burka såmænd. Men et frit valg er et frit valg, så hvis valget ikke omhandler retten til at smide tøjet mere eller mindre, sætte tørklædet som man vil, så er det her en event for alt andet end det frie valg. Så er det en kamp for, at kvinder skal dække sig til overfor mænd.

Som en muslim skrev til mig i nattens hede ordkamp: Nej han ville aldrig kæmpe for retten til at gå med lårkorte kjoler… Kvinder skulle se anstændige ud!”

Oploadet Kl. 13:56 af Kim Møller — Direkte link16 kommentarer

Kina: Selvmordsbombeangreb på Den Himmelske Freds Plads, tæt på kendt portræt af Formand Mao

Mandag døde flere turister ved et terrorangreb på Den Himmelske Freds Plads i Beijing få meter fra Mao-Mausoleet, lige ved indgangen til det tidligere kejserpalads med det berømte portræt af Formand Mao. Når jeg ser brændende biler på tv, så tænker jeg straks på Islam, og heller ikke denne gang blev jeg skuffet. De mistænkte er uighurer, tyrkisktalende muslimer, der kæmper for en separat muslimsk stat i den vestlig provins Xinjiang, hvor diverse Islam-forgreninger udgør et stort mindretal. Fra ABC News – Uighur Muslims suspected….

“Chinese police are reportedly seeking two ethnic Uighur Muslims from the far west of the country in connection with the car fire which killed five people in front of Tiananmen Gate yesterday.

The driver and two passengers burned to death when their car smashed through barriers and burst into flames in a suspected immolation in front of the famous portrait of Mao Zedong.

Two tourists were killed and 38 others were injured when the vehicle struck them. Now police are reportedly contacting local hotels looking for others who might have been involved in this seemingly deliberate act. According to reports from hotel managers the names given by police appear to be those of ethnic Uighurs.

Turkic-speaking Uighurs live in the country’s far-western Muslim province and many there seek independence from China.”

(Det tidligere Kejserpalads på Den Himmelske Freds Plads, Beijing, 28. oktober 2013)

“Kina siger, at volden skyldes separatisme blandt muslimske uighurer, et tyrkisktalende mindretal i Vestkina. Ifølge uighurer starter volden typisk, fordi myndighederne forbyder muslimske traditioner.” (Jyllands-Posten, 17. september 2013: Kina kæmper mod terror – og etniske skel)

Oploadet Kl. 13:05 af Kim Møller — Direkte link13 kommentarer

Fyens Stiftstidende om arabisk familie: “Far i fængsel. Mor i Libanon. Børn i døgnsinstitution. Du betaler”

Fra gårsdagens udgave af Fyens Stiftstidende – Anbringelser har kostet millioner (kræver login).

“Udgangspunktet er det samme for to sønner af bandelederen Fisfis fra Vollsmose i Odense, efter at Odense Kommune har brugt sammenlagt 2,6 millioner kroner på anbringelser af drengene på 14 og 15 på tre forskellige institutioner gennem to år på grund af adfærdsvanskeligheder, udviklingsproblemer, kriminalitet og konfliktsøgende adfærd.

Ifølge Fyens Stiftstidendes oplysninger er 15-årige AMS og 14-årige HMS tilbage i Vollsmose og det miljø, de ellers blev fjernet fra, efter at de stak af fra opholdsstedet Fonden Sparta i Sunds ved Herning 3. august. Det var første gang HMS var anbragt, mens det var tredje opholdssted på to år for AMS, fremgår af et internt notat fra Odense Kommune, som avisen er i besiddelse af. Han bliver første gang anbragt på opholdsstedet Apollo i Holstebro i perioden september 2011 til november 2012. Årsag til anbringelsen er kriminalitet, udviklingsproblemer og manglende kompetence hos forældrene. Opholdet afbrydes, da AMS bevidst overfalder og stikker en ansat med en kniv.

Stikker af I december 2012 flyttes drengen til opholdsstedet Casablanca i Holstebro. Her stikker AMS flere gange af i dagevis. Han begår kriminalitet både på sine smutture og på opholdsstedet samt den interne skole. Ifølge notatet tager han ikke ved lære af sin uhensigtsmæssige adfærd…

Ifølge notatet er baggrunden for anbringelsen, at hans mor, der forsørges med pension fra Odense Kommune, er rejst to måneder til Libanon med parrets tre hjemmeboende børn. AMS far, Fisfis, sidder i fængsel. Han udviser fortsat voldelig udadreagerende adfærd, begår fortsat kriminalitet og har et stofmisbrug. Få dage inden er 14-årige HMS blevet anbragt samme sted. Han har adfærdsvanskeligheder, udviklingsproblemer og en styrende konfliktsøgende adfærd i skolen. Forældrene udviser manglende omsorgskompetence…

Underretninger fra personalet på opholdsstedet beskriver brødrene som aggressive og udadreagerende. De ødelægger materielle ting, inventar, biler med mere. De angriber personalet fysisk. Begge stikker jævnligt af… Opholdsstedet har i denne periode ansat to ekstra mand, som følger AMS og HMS tæt både i Jylland, hvor de opholder sig i flere byer, og i Odense.”

(Fyens Stiftstidende, 29. oktober 2013)

“Grundlæggende er det min helt klare holdning, at børn under 15 år ikke har nogen gav af at komme i fængsel…” (Sociolog Michael Hviid Jacobsen)

Oploadet Kl. 12:21 af Kim Møller — Direkte link18 kommentarer


29. oktober 2013

Baggrund: Uriasposten identificerer tæskeofre for højreekstreme, hævdes det – Kom med eksemplerne!

Venstreradikalisme er efter min vurdering et af de store journalistiske tabuer, og Uriasposten er derfor et af de få medier der går tæt på samme. Som en konsekvens heraf får jeg med jævne mellemrum skudt i skoene, at jeg udpeger mål for den yderste højrefløj. Forleden hævdede ‘Bastiat’ i debat her på siden, at undertegnede ‘identificerer ofre’. Tidligere på sommeren postulerede Martin ‘Tosseanstalten’ Salo det samme, og jeg har flere gange observeret argumentet i kommentarfeltet.

“… Kim fodrer dem med billeder og anden information, så de kan identificere deres ofre… Hverken Redox eller Kim kan undslå sig deres rolle som leverandør af informationer til disse kredse” (‘Bastiat’ på Uriasposten, 22. oktober 2013)

“En side som har som hovedformål at lægge navne og fotos ud af mennesker, som har vovet at bidrage til antiracismen eller tolerancen i Danmark, så White Pride og lignende grupperinger har nemmere ved at finde sine tæskeofre?” (‘Tosseanstalten’, 15. juli 2013)

(Martin ‘Tosseanstalten’ Salo kommenterer ungkommunists debat med Søren Pind, 25. juli 2013)

Til dato har jeg ikke set et eneste konkret eksempel, og det er jo egentligt lidt tankevækkende, når nu det ganske enkelt er hovedanken mod nærværende blog. I denne her post vil jeg bruge venstrefløjens metode på dem selv, ikke fordi jeg på nogen måde godtager metoden – blot for at illustrere de dobbelte standarder, der er en integreret del af tænkningen hos selverklærede ‘antiracister’ langt til venstre for den politiske midte.

Eksempel 1. 20. august 2013: Shansen associerer MUJ med nynazister -> 31. august: MUJ får natlig hjemmebesøg af venstreekstreme

(Shansen associerer MUJ med nationalsocialister i en kommentar på JP blogs, 20. august 2013)

Knuste ruder. ‘Nazi’ spraymalet på husmur og bilen. … – Der stod ‘nazi’ skrevet to steder og så det her store A med en cirkel om, som umiddelbart fik mig til at tænke på Antifascistisk Aktion eller lignende. …

– Der har været indlæg i kommentartråden på min blog, hvor der har stået mindre pæne ting, men jeg er aldrig blevet truet før, så det er temmelig overraskende, siger Morten Uhrskov Jensen…” (BT, 31. august 2013)

Dagen efter den natlige hærværksaktion bloggede Shansen (Netavisen P77) detaljerne nævnt i kommentaren, og emnet blev fulgt op af flere posteringer, blandt andet på Martin Salos Tosseanstalten og Carl-Erik Zølcks DF-nyt. Personkredse og blogs der gennem flere år har skrevet adskillige artikler om Morten Uhrskov Jensen, typisk baseret på primitiv brug af associationstricket.

Udover Uhrskov er det vel kun Anders Gravers (slået med jernstænger, 2007), undertegnede (slået ned med flasker, 2010) og Lars Hedegaard (forsøgt likvideret, 2013), der har oplevet lignende hetz fra den kant.

Den yderste venstrefløj har gjort til vane at antaste den tidligere nationalsocialist Daniel Carlsen fysisk hvorend han viser sig, og nu hvor Danskernes Parti stiller op i fire kommuner, har de iværksat en kampagne, der indledes af Researchkollektivet Redox og føres videre på gadeplan afSocialistisk Ungdomsfront (SUF) og Antifascistisk Aktion (AFA).

(Shansen fra Netavisen P77 i dialog med AFA/Redox-leder AR, 9. september 2013)

Redox’ rapport om Danskernes Parti blev offentliggjort den 9. september, ugen før retsagen, hvor AFA/Redox-lederen stod tiltalt for hacking, vold og hærværk mod biler. Sidste tirsdag blev han ifølge TV2.dk, blandt andet dømt for medvirken til vold og politisk motiveret hærværk.

Eksempel 2. 16. september: Shansen hænger KK ud på Netavisen P77 -> 26. oktober: KK får natlig hjemmebesøg af venstreekstreme

Artiklen offentliggøres (med Carl-Erik Zølcks foto) dagen før første retsdag mod AFA/Redox-toppen med diverse informationer om et handikappet medlem af Danskernes Parti fra rødovre, alt baseret på Redox-udgivelsen.

(Redox om handikappede KK i rapporten ‘Demokratiske nazister’, 2013)

“… natten til fredag fik hans handicap-bil skåret alle fire dæk op, mens den holdt parkeret ved mandens bopæl. …

– Det er yderst ubehageligt. Jeg tror, at venstreekstremister står bag, siger manden til Ekstra Bladet. …

– Min mistanke er begrundet på et arrangement, vi i partiet holdt i sommer. Her lå venstreekstremister skjult i buske og fotograferede os. Det er muligvis her, de i første omgang har spottet min bil, siger manden.” (Ekstra Bladet, 27. oktober 2013)

(KK’s handikapbil efter natlig besøg af venstreekstremister, 25. oktober 2013)

Hverken akademikeren Uhrskov eller den nationalistiske kørestolsbruger KK, kan siges at udgøre en fysisk trussel mod venstrefløjen. Til demonstrationen tilbage i august 2009, hvor sidstnævnte blev fotograferet, måtte den lovligt anmeldte demonstration have politibeskyttelse for overhovedet at kunne afholdes. I moddemonstrationen sås adskillige kendte venstreradikale, herunder en mand der har dom for overfald på borgerlige politikere, to senere medlemmer af Brandstifterbanden og et ledende medlem af SUF.

‘Antifascisme’ ligner til forveksling fascisme i sin rene form, og skal man følge venstrebloggernes logik, så er de selv problemets kerne. Folk de blogger om, chikaneres og overfaldes, alt imens de åbent sympatiserer med overfaldsmændene. Nok om det.

Til folk der mener Uriasposten identificerer tæskeofre, er det blot at sige: Kom med eksemplerne!

Oploadet Kl. 14:34 af Kim Møller — Direkte link36 kommentarer
Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

Næste side » 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper