28. februar 2015

Støvring efter DR Detektor: “Med islamdebatten er det som om, at man begynder forfra hver gang.”

Det DR Detektor lavede mod Kasper Støvring (og Michael Jalving) torsdag aften må betegnes som et hitjob. Støvring giver svar på tiltale – Fundamentalisme blandt muslimer.

“DR’s Detektor var i går på sporet af min henvisning til WZB’s store undersøgelse om fundamentalisme, som jeg omtalte i Deadline for nylig. For det lyder jo lige godt alt for vildt, at flertallet (op til 75 procent) af vestlige muslimer svarer på en måde, der kendetegner dem som fundamentalister. Det er egentlig forstemmende, at der er så megen uvidenhed om muslimer i Europa. Med islamdebatten er det som om, at man begynder forfra hver gang.

Som om, at det ikke var nok, viser en spritny britisk undersøgelse, at over en fjerdel af britiske muslimer sympatiserer med de terrorister, der myrdede Charlie Hebdo-tegnerne. Det er ikke så højt som 75 procent, til gengæld er udsagnet meget stærkere. Dertil kan lægges det sædvanlige problem med ‘behagesyge’: Hvor mange af dem, der bifalder vold, vil svare ærligt? Hvad er mørketallet? Der er allerede positivt spin på undersøgelsen: Fantastisk at 75 procent ikke sympatiserer! Forestil dig en overskrift et par uger efter Anders Breiviks udåd: ‘Hele 75 procent af nordmændene tager afstand fra terror’.

Detektor optog 17 minutter med mig, men sammen- og fraklippede det ned til 2, så mine argumenter blev vanskeligere at følge. Så lad mig dvæle lidt ved undersøgelsen og de kritiske indvendinger mod min udlægning.

WZB-undersøgelsen under ledelse af professor Ruud Koopmanns viser, at flertallet af muslimer i Europa mener, at der kun er 1) ‘en fortolkning af Koranen, og at alle muslimer skal følge den’, 2) ’sætter religiøse regler over sekulære love’ og 3) ‘ønsker en tilbagevenden til rødderne’ (figur 1). Muslimer er også langt mere fjendtligt indstillede over for andre grupper. (figur 2). …

Der er tre indvendinger.

Den første angår, hvorfor jeg siger, at op til 75 procent af europæiske muslimer kan defineres som fundamentalistiske, når rapporten konkluderer, at det højst er 44 procent – ifølge deres definition. Undersøgelsen fastslår nemlig, at man kun er fundamentalist, hvis man svarer bekræftende på alle tre spørgsmål (hvilket ‘kun’ 44 procent gør).

Men dette er en arbitrær måde at definere fundamentalisme. Man inddrager flere parametre, men Koopmanns og hans hold kunne også have valgt at sige, at man skulle svare bekræftende på fem udsagn for at kunne betegnes som fundamentalist. Eller man kan fastholde, at man udtrykker fundamentalisme ved at svare, at ‘der kun er en fortolkning af Koranen, og at alle muslimer skal følge den’, hvilket præcist 75 procent svarer. Det er i overensstemmelse med almindelig, hævdvunden definition af fundamentalisme som bogstavtro udlægning af den hellige skrift. Desuden siger rapporten, at kun ved bekræftende svar på alle tre spørgsmål er der tale om det, der kaldes ‘konsistent’ fundamentalisme. …

Det korte af det lange: Indvendingen angår ikke bare det almindelige semantiske problem i humanvidenskabelige undersøgelser om begrebsdefinition (hvordan defineres ‘fundamentalisme’), men også det hermeneutiske problem: Hvad forstås der ved spørgsmålene og de svar, der gives. Her er rapportens egne ord ikke de sidste autoritative ord.

(WZB, Fundamentalism and out-group hostility, 2013; Deadline, DR Detektor)

Det tredje kritik går på, hvorfor jeg bruger WZB-rapporten i en debat om radikalisering og terror, når rapporten klart adskiller fundamentalisme med viljen til at begå religiøs vold.

Jeg skelner selv mellem fundamentalister og ekstremister. Ekstremister er fundamentalister, men ikke alle fundamentalister er ekstremister, som bruger vold. Som jeg vil komme ind på i et kommende indlæg, siger rapporten imidlertid noget om ’sympatisørsumpen’, altså hvor stort et miljø, der er for ekstremisme. De sekulære muslimer synes jo at være et mindretal. Det er ganske alvorligt. Der er et såbed, et drivhus for ekstremisme.

Moderate, sekulære muslimer kommer allerede til orde i medierne, det bør de også, og jeg har selv skrevet om dem. Men netop fordi de dominerer medierne, dvs. får mest taletid, får vi et forvrænget billede. Det er min opgave at skabe realisme, for det er altså en meget farlig situation, der er ved at udvikle sig. Det svarer lidt til fejltolkningen af det arabiske forår: Vestlige journalister talte kun med de sekulære, som var en meget lille del, og derfor tog journalisterne og det meste af den vestlige offentlighed så grusomt fejl. Det gør de også herhjemme.

I øvrigt er der ikke noget mærkeligt ved, at muslimer er fundamentalister, heller ikke noget forkasteligt. Muslimer svarer, som de gør, fordi de er muslimer og gerne vil bevare deres kultur og stå ved deres overbevisninger. Problemet er, at det sker her i Vesten.

(Zenia Stampe på Facebook, 26. februar 2015)27. februar 2015

Tybring-Gjedde: “I Norge er debatten om vår tids store spørsmål i realiteten avgjort før den er begynt.”

Fænomenet kender vi også fra danske medier. Formelt set kommer begge fløje til orde, men den journalistiske opsætning er nøje afstemt, så enhver kulturkonservativ placerer sig selv i gabestokken. En debat om multikultur vil typisk have fire parter. En højrefløjspolitiker, en venstrefløjspolitiker, en kulturrelativistisk kunstner og en journalist der ideologisk er på bølgelængde med den sidste.

God kronik af Fremskridtspartiets Christian Tybring-Gjedde i Aftenposten – Mediene knebler meningsmangfoldet.

“For en tid tilbake fikk jeg en forespørsel om å delta i en debatt om norsk flyktningepolitikk. Utgangspunktet for debatten var IS’ herjinger i Irak og Syria og om disse kampene burde tilsi at Norge tok imot flere syriske flyktninger. Arrangør var Kulturutvalget ved Det Norske Studentersamfund. … Invitasjonen kom sent, og det var tydelig at Kulturutvalget strevde med å finne en person som i uanstendighetens navn ville blottlegge sin karakterbrist og avvise akademias unisone ønske om å øke den norske flyktningekvoten. Og debatten var i realiteten over før den hadde begynt. Konsekvensanalyser ville falt på stengrunn.

I Norge konkurrerer akademia, sivilsamfunnet, mediene og politikere flest ut ifra et konsensusjagende og kortsiktig moralsk perspektiv. …

Noen dager senere ringte NRK og ville ha meg med i debatt mot den eksentriske venstreradikale lyrikeren Jan Erik Vold. Han var viet stor oppmerksomhet i ulike medier samme dag for gjenutgivelse av sin fars bøker. Temaet for debatten skulle være Volds påstand om at dagens asylpolitikk minner om nazistenes jødeutryddelse. Eller sagt på annet vis; Regjeringens representanter ikler seg Gestapos uniformer og jager asylanter inn i konsentrasjonsleirenes gasskamre.

… Jeg takket nei til debatten. Det samme gjorde alle andre. Men NRK ga ikke opp. Vold skulle få slippe til med sine uhyrlige påstander. Han tilhører den gode siden, og statskanalen ga ham derfor nær ti minutter til enetale hvor han fikk komme med voldsomme karakteristikker av Regjeringens politikk – ispedd en påstand om at landets justisminister er rasist. Historieløst, kunnskapsløst og plumpt, men tydeligvis innenfor hva NRK regner som akseptabelt.

Og så igjen. Ny oppringning fra NRK som vil ha meg med i en debatt for å støtte Carl I. Hagens kommentar på Facebook om at ytringsfriheten også burde gjelde Pegidas talsmann Max Hermansen. Noe som burde være en selvfølgelighet. Hermansen risikerer som kjent å miste sitt levebrød fordi han offentlig har tatt sterkt avstand fra islams verdisyn.

Hagens kommentar var imidlertid så langt utenfor elitens debattrammer at NRK fant det nødvendig å ringe meg og ikke en av den senere tids selvoppnevnte forsvarere av det frie ord. I debatten var jeg tiltenkt rollen som den noe brunsvidde politikeren som støtter opp under stigmatiseringen av muslimer. Slik bidrar NRK til å kvele den frie rasjonelle tanke. Slik kveles mangfoldet.

[…]

Synspunkter utenfor den medieskapte rammen blir raskt fremstilt som ytterliggående og gjerne etterfulgt av analyser og kommentarer hvor motivene trekkes i tvil. Deretter følger ofte en lettvint latterliggjøring av budbringeren støttet oppunder av talspersoner for ulike offentlig finansierte organisasjoner. … I Norge er debatten om vår tids store spørsmål i realiteten avgjort før den er begynt. Man inviteres gjerne med, men er tiltenkt dissidentens rolle: den uregjerlige sjarlatanen som ennå ikke har krøpet opp i konsensusens og konformitetens trygge favn. En som på ubegripelig vis utfordrer sannheter som ble vedtatt for lenge siden.”

Oploadet Kl. 17:15 af Kim Møller — Direkte link6 kommentarer
Arkiveret under:

Mosul, tidligere Irak: Islamisk Stat smadrer relikter fra før-islamiske tider, brænder uislamiske bøger

I dag kan man læse, at IS har destrueret uerstattelige relikter på museet i Mosul. Læser man lidt op, så vil man vide at problemets kerne ikke er tilfældige islamiske organisationer, men det faktum at Islam altid har bekæmpet ting der kunne tænkes at stride imod islamiske dogmer, herunder i sagens natur alt før-islamisk. Graden af hvad der er acceptabelt i islamisk henseende er altid til forhandling, og det er værd at huske på, at det ikke var en terror- organisation der destruerede to kæmpemæssige buddastatuer i Afghanistan, men et regime med en vis folkelighed. Muhammed var den første kulturelle barbar, og problemet er ret beset mere Islam end tidens kalifatkrigere.

(Museum i Mosul, tidligere Irak, 22. februar 2015)

Meget afslørende billeder og video hos Daily Mail – ISIS thugs take a hammer to civilisation: Priceless 3,000-year-old artworks smashed to pieces in minutes as militants destroy Mosul museum.

“Islamic State thugs have destroyed a collection of priceless statues and sculptures in Iraq dating back thousands of years.
Extremists used sledgehammers and power drills to smash ancient artwork as they rampaged through a museum in the northern city of Mosul.

Video footage shows a group of bearded men in the Nineveh Museum using tools to wreck 3,000-year-old statues after pushing them over.

One of the items, depicting a winged-bull Assyrian protective deity, dates back to the 9th century B.C. A man shown in the video said the items were being destroyed because they promoted idolatry.

‘The Prophet ordered us to get rid of statues and relics, and his companions did the same when they conquered countries after him,’ the unidentified man said.

Yesterday it was revealed how terrorists had blown up the Mosul Public Library, sending 10,000 books and more than 700 rare manuscripts up in flames. Leading members of Mosul society reportedly tried to stop the fanatics destroying the building, but failed.

The director of the library, Ghanim al-Ta’an, said that the extremists used homemade bombs in the attack, which took place on Sunday.

He told Middle Eastern website Geran: ‘ISIS militants bombed the Mosul Public Library. They used improvised explosive devices.’
Presumed destroyed are the Central Library’s collection of Iraqi newspapers dating to the early 20th century, maps and books from the Ottoman Empire and book collections contributed by around 100 of Mosul’s establishment families. …

Isis first invaded the Central Library in January… and loaded around 2,000 books – including children’s stories, poetry, philosophy and tomes on sports, health, culture and science – into six pickup trucks. They left only Islamic texts.

Mosul, the biggest city in the Islamic State group’s self-declared caliphate, boasts a relatively educated, diverse population that seeks to preserve its heritage sites and libraries. … A University of Mosul history professor…’ said the extremists started wrecking the collections of other public libraries in December. He reported particularly heavy damage to the archives of a Sunni Muslim library, the library of the 265-year-old Latin Church and Monastery of the Dominican Fathers and the Mosul Museum Library with works dating back to 5000 BC.

Oploadet Kl. 15:41 af Kim Møller — Direkte link13 kommentarer

Søren Espersen om Islam, islamisme – Søren Pind om bekæmpelse af islamisme med empati, svinehud

Hvis jeg skulle sætte et ministerhold i en eventuel VO-regering, så ville Søren Espersen (DF) og Søren Pind (V) være oplagte kandidater. Ingen er dog fejlfrie. Førstnævnte røg forleden i den klassiske mediefælde, som man kunne kalde ‘Kunsten at sige sandheden om Islam uden at generalisere’. Sidstnævnte er udtryk for almindelig populisme. Der argumenteres med baggrund i ideologiske floskler, lige til den dag alle kan se det ikke er svaret på de problemerne Islam/islamisme giver liberale demokratier.

Søren Espersen om Islam & islamisme (2007 & 2013).

“Jo mere jeg beskæftiger mig med problematikken, jo mindre mening giver det for mig at adskille islam og islamisme. Mere og mere bliver det meningsløst for mig fortsat at hævde forskellen.” (Jyllands-Posten, 26. juni 2007)

Om manglende skelnen mellem islam og islamisme: “Jeg vil ikke acceptere, at den type holdninger skulle være generelle for partiet.” (Politiken, 1. februar 2015)

Søren Pind om bekæmpelse af islamisme (1. og 14. februar 2015).

“Jeg tror ikke, man kan bekæmpe islamismen med islamisme. Og jeg tror ikke, vi kan bekæmpe den med halshugninger, kidnapninger og terror. Vi kan derimod bekæmpe fanatisme med frimodighed. Undertrykkelse med frihed. … Der er en grænse for, hvad vi skal og kan. Nogen ser den grænse som en hindring for sejr over mørket. Tværtimod tænker jeg, at netop moderation, menneskelighed, empati, omsorg, nysgerrighed og åndsfrihed er gaver for ethvert fællesskab, der i sidste ende ønsker, alle andre deler denne kultur.” (Jyllands-Posten, 1. februar 2015)

“Grrrrr! Nogen gange får man lyst til at gøre alvor af at selv, altså. Det er foregået i MIN kreds på Østerbro. Må I rådne op langsomt og pinefuldt. Krydser fingre for politifolkene. I er os – vi er jer. Gerningsmanden et svin.” (Facebook, 14. februar 2015)

Oploadet Kl. 14:27 af Kim Møller — Direkte link10 kommentarer

En torsdag i februar: Dominanskultur på motorvejen ved Århus N – Sigøjnere på Strøget i København

Torsdag eftermiddag havde jeg en multikulturel oplevelse på motorvejsnettet ved Århus Nord. To biler af ældre dato kørte parallelt i to spor med blot 85-90 km/t, og blokerede hermed for overhaling. Der blev kommunikeret fra åbne vinduer mellem de to biler, blandt andet med håndtegn, og det var tydeligvis en magtdemonstration. Jeg trak ind til højre, og der dannede sig hurtigt kø. Efter noget der ligner 30-40 sekunder lykkedes det en hvid varevogn at presse sig igennem ved at køre vanvittig tæt, noget jeg bevidst undlod. Da jeg endelig fik mulighed for at overhale den ene, en slidt Mercedes, blev mine fordomme bekræftet: Somalisk af udseende. “I bor i Danmark, og jeg begriber simpelthen ikke, at I ikke gør jer umage for at opføre jer ordentligt”, kunne jeg have skrevet på Facebook.

Herunder et multikulturelt stemningsindtryk fra København, hovedstad i grænseløse Danmark.

(Foto: Kirsten Damgaard)

Oploadet Kl. 05:54 af Kim Møller — Direkte link26 kommentarer


26. februar 2015

Mosbjerg Folkefest-plakat i lærebogen ‘Diskursanalyse i dansk. Sprog, magt og identitet’ (2014)

Da et forlag sidste år henvendte sig til undertegnede, med henblik på at reproducere plakaten for Mosbjerg Folkefest 2014 i en gymnasie-lærebog, diskuterede vi det i foreningen, og blev hurtigt enige om et positivt svar. Det er trods alt begrænset hvad negativt der kunne tolkes ud af en plakat med et nordisk udtryk, inkluderende Dannebrog, og et logo med en nøkkerose. Plakaten kom med i lærebogen ‘Diskursanalyse i dansk. Sprog, magt og identitet’, der er skrevet af Anne Bornerup Græsborg og Mette Møller Jørgensen, og udgivet af Dansklærerforeningen/Systime.

Jeg tog fejl. Man kunne jo eksempelvis sætte plakaten sammen med nationalsocialistiske plakater i et temaafsnit om ‘National identitet’. Begge sider af debatten præsenteres i bogen, men det er ikke selvhadsk venstrefløj vs nationalsindet højrefløj, men samfundsforskning vs ‘yderligtgående højrenationalisme’. Et citat af sociolog Michael Billig illustrerer galskaben.

(Forside, 3-4)

“Den britiske sociolog Michael Billig introducerede i 1995 begrebet ‘banal nationalisme’. Billigs overordnede mission er at problematisere det faktum, at den vestlige verden ser ud til at have afskevet nationalisme som en ideologi, den selv lider af. Ved at analysere primært politiske taler og avisreportager, blandt andet sportssiderne, når Billig til den konklusion, at banal nationalisme er en ideologi, der til stadighed opretholder og legitimerer nationalstaten i en form for ubevidst tankemønster. Billig taler om, at vi dagligt ‘flager’ vores nationalfølelse mere eller mindre ubevidst.

Vi er opmærksom på den spirende nationalisme i eksempelvis Østeuropa, men vi glemmer den vestlige nationalisme, der først og fremmest helt banalt kommer til udtryk ved, at vi stadig bor i og organiserer os omkring den suveræne nationalstat. Billig sætter iagttagelsen på spidsen ved at indlede sin bog med: ‘All societies that maintain armies maintain that belief that some things are more valuable than life itself.’ At have en hær indikerer, at der er noget, der er så vigtigt, at man vil dø for det. Ifølge Billig kan vores nationalisme vækkes til live, hvis vi føler os pressede.

Denne opfattelse af ad hoc-nationalfølelse sammenligner Billig med en slumrende mobiltelefon: Den ligger stille, lige til den bliver ringet op og vakt til live. Og så er nationalismen ikke længere uskyldig, hvis den stadig kan motivere folk til at kæmpe for fædrelandet.’

Herudover, og nok så vigtigt for Billig, kommer den vestlige nationalisme til udtryk i de umiddelbart banale, bløde symboler, som omgiver vores dagligdag, og som vi ikke tillægger egentlig symbolsk betydning: Flaget på de officielle bygninger, landkort med tydeligt markede grænser og lande i forskellige farver, udtryk som ‘det danske vejr’ eller ‘de danske fugle’ og den politiske forståelse, der ligger i brugen af ‘vi’ og ‘de’. Alt dette er eksempler på de tilsyneladende uskyldige ting, der holder vores nationale verdensopfattelse i live. (s. 60)

(s. 57, 62)

(s.79-80)

Om yderligtgående højrenationale.

“Hvis man vælger at arbejde med højrenationale bevægelser, skal man være opmærksom på at skelne mellem etablerede politiske partier og yderligtgående bevægelser. Eksempelvis er graden skepsis over det fremmede hos DF, langt fra så udtalt som du vil finde i andre kilder. Vil man finde nutidige indlæg, der er yderligtgående kan man for eksempel gå til hjemmesiden uriasposten.net eller Den Danske Forenings hjemmeside. Tænk over, hvilken form for nationalitet de forskellige grupperinger kæmper for. Er der andre, der kæmper for dansk mentalitet, som definerer den anderledes?” (s. 62)

Oploadet Kl. 17:42 af Kim Møller — Direkte link41 kommentarer

“Jeg tror Finn ville tænke.. at det (mordet) stammer fra, at vi i Danmark ikke er så gode til at inkludere”

Finn Nørgaard døde i kampen for ytringsfriheden, og gjorde Danmark ære. Jeg vælger derfor at tro, at han ikke var helt så naiv, som vennerne portrætterer ham i forbindelse med begravelsen. Fra BT – Ven: Finn ville være varsom med at kalde det terror.

“Hovederne var bøjede og gråden pressede sig på, da Ole Mølgaard og Jesper Lynghus bar deres gode vens kiste ud af Grundtvigskirken. …

Finn Nørgaards formodede drabsmand er den 22-årige Omar Abdel Hamid El-Hussein, der blev skudt af politiet på Svanevej efter de to angreb. Omar Abdel Hamid El-Hussein havde kriminel baggrund og relationer til banden ‘brothas’. Og netop den slags typer, havde Finn Nørgaard en særlig forståelse for.

‘Det var empatien der var driveren for Finn. Empatien for alle dem som var udstødte, som på en eller anden måde kom til at hænge i udkanten af samfundet, som vi ikke kunne rumme, som ikke kunne være en del af fællesskabet. Hans arbejde gik ud på at prøve at inkludere de mennesker,’ lød det fra Ole Mølgaard efter bisættelsen. …

Jeg er ret sikker på, at Finn ville være meget varsom med at bruge betegnelsen terror. … Jeg tror Finn ville have set, at det her er et spørgsmål om en utilpasset kriminel, der begår en vanvittig morderisk handling iklædt nogle klæder, som nogle tosser har lært ham, at han kan bære, og så kan han få lov at lave sit myrderi. Jeg tror Finn ville tænke: Det her problem stammer et andet sted fra. Han ville tænke, at det stammer fra, at vi i Danmark ikke er så gode til at inkludere, men er bedre til at ekskludere, sagde Jesper Lynghus efter bisættelsen.”

(Finn Nørgaard om Hebdo-angrebet, 7. januar 2015: “… myrdet af… muslimske fascister”)

Oploadet Kl. 06:43 af Kim Møller — Direkte link21 kommentarer

“Hej Nicolai”, giv mig lige adgang til din hjemmeside, så jeg kan skade din psykologfaglige karriere…

Selvom medierne ikke skriver mere om den venstreradikale kampagne mod Nicolai Sennels, så fortsætter den ufortrødent. Her en kuriøs email Sennels modtog onsdag fra en psykolog-kollega. “Det drejer sig ikke om dit praktiske arbejde…”, men “dine politiske og stærkt islam-kritiske holdninger”. Berufsverbot anno 2015.

“Hej Nicolai,

… Det drejer sig ikke om dit praktiske arbejde i Børne- og Ungeforvaltningen. … Det drejer sig derimod om dine skriftlige produktioner som psykolog. Det bekymrer mig meget, at du her tilsyneladende blander dine politiske og stærkt islam-kritiske holdninger sammen med din viden og magt som psykolog, hvilket er i strid med Etiske Principper for Nordiske Psykologer. … Dernæst vil jeg anmode om adgang til din hjemmeside, som jeg har læst på før i tiden, men som nu kræver log-in. Det håber jeg du kan hjælpe mig med.

Mvh Cand.Psych. Annekatrine Wangel”

(Tilsendt fra Nicolai Sennels)

Oploadet Kl. 06:09 af Kim Møller — Direkte link45 kommentarer
Arkiveret under:

‘Allahs løver’ i Vejle – Danmarks fremtid har brug for muslimske forbilleder som ‘forstår deres religion’

TV Syd har de senere dage bragt flere indslag om det frodige islamistiske miljø i Vejle. Temaet der koncentrerer sig om Muslimsk Ungdomscenter (MUC Vejle) har fået titlen ‘Allahs løver‘ (ikke at forveksle med ‘Danmarks løver’). Herunder lidt fra et interview med Rafel Shamri, der varsler ilde for fremtidens Danmark.

“Det er blevet en hjertesag for Rafel Shamri at bekæmpe radikaliseringen af unge muslimer. Hun har selv venner, der er draget i hellig krig i Syrien. En af hendes klassekammerater kom ind i Syrien og mistede livet i krigen.

– Og jeg er da hele tiden bekymret for, om flere af mine venner eller bekendte bliver radikaliserede. …

Løsningen på problemet er nærliggende, mener Rafel Shamri.

– De unge drenge skal have flere forbilleder fra det muslimske miljø, forbilleder som respekterer dem og forstår deres religion.

– Det betyder alt for mig at hjælpe de unge mennesker til ikke at blive radikaliseret, fordi de netop er vores fremtid. De er mine brødre og søstre i islam. Jeg vil gøre, hvad jeg kan, for ikke de ikke tager til Syrien og bliver traumatiserede.

[…]

Hun kender selv flere venner og bekendte, der er blevet radikaliseret og fortæller, at alene indenfor det seneste år er fire af hendes venner fra Vejle rejst mod Syrien for at deltage i hellig krig.”

(MUC Vejle på Facebook, 2015)

Oploadet Kl. 05:31 af Kim Møller — Direkte link21 kommentarer


25. februar 2015

Journalist Niels Fastrup: Fra militante venstreradikale i AFA-nære Modkraft til DR Nyheder

Blandt producenterne af TV-avisens mange indslag om terror i sidste uge stødte jeg tilfældigt navnet Niels Fastrup. Urias-læsere vil huske ham som manden bag perker/perle-sagen, og han er ikke hvem som helst. I perioden 2006 til 2009 var han en del af den daglige redaktion på venstreradikale Modkraft, og arbejdede således tæt sammen med redaktør Martin ‘kat’ Lindblom, der samtidig var leder af den danske afdeling af Antifascistisk Aktion. I samme perioden hed skribenten der dækkede antifascistiske emner ‘Andreas Jensen’, identisk med Andreas Rasmussen, der overtog ledelsen af Antifascistisk Aktion ved Lindbloms død november 2009. Senere retssag blotlagde, at samme også var leder af Researchkollektivet Redox.

(Niels Fastrup på Twitter, 2015)

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

Næste side » 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper