Tilbage til forsiden

EKSPERIMENTET lykkedes desværre...

DF er et racistisk parti for ubegavede nazister


Jeg har åbenlyst provokeret dele af Dansk Folkepartis bagland og deres aktive debattører på Nettet gennem et par dage. I min ængstelse og nysgerrighed over den spirende nationalsocialisme, som Dansk Folkepartis bagland fylder diverse debatfora med. Såfremt disse medlemmer af Dansk Folkeparti føler sig provokeret og krænket over mine konklusioner, opfordrer jeg dem således dybfølt til at anerkende Racismeparagraffen.

Her er så et af disse fora, debatsiden på DR, hvor københavnske medlemmer af Dansk Folkeparti spreder racistisk hadepropaganda.

I aftes, den 7. oktober modtog jeg så en meddelelse fra Dansk Folkeparti, som føler sig krænket over f.eks. denne artikel:

"Peter Schluter fra K har overskredet grænsen for politisk anstændighed....

Om Peter Schluter har siddet med skrårem og nypudsede støvler, mens han har skrevet sine infame indlæg, melder historien dog endnu intet om. Vi venter spændt på den videre udvikling i sagen.... naturligvis forventer vi Peter Schluters uforbeholdne offentlige undskyldning !

mvh Preben Svensson"


- Dansk Folkeparti mener altså, at jeg offentligt bør undskylde, at jeg har udstillet ledelsen i Dansk Folkeparti som en lille gruppe forfulgte Racister, som spreder Nazistisk propaganda i ytringsfrihedens hellige navn.

Jeg trækker hjertens gerne mine udtalelser tilbage, dersom ledelsen af Dansk Folkeparti offentligt undskylder og fjerner deres krænkende hadepropaganda overfor danskboende muslimer, samt tager ansvaret for at Dansk Folkeparti fremover efterlever den fulde ordlyd af Racismeparagraffen, samt Grundlovens paragraffer om Ytringsfrihed og Trosfrihed. Nettet er stadig fyldt med racistisk propaganda mod muslimer skrevet af ledende DF-politikere som Mogens Camre, Pia Kjærsgaard og Louise frevert.

Indtil da står mine tilsyneladende provokerende, krænkende og racistiske ord ved magt. Indtil da sætter jeg gerne spejlet op foran Dansk Folkeparti endnu en gang - og ytrer mig endnu en gang med min nye udvidede ytringsfrihed i tråd med Dansk Folkepartis fagre ny verdensorden hvor DF selv har taget rollen som den lovgivende og dømmende magt.

Lad mig understrege - denne side er IKKE ment som en fornærmelse mod de vælgere, som i god tro har stemt på Dansk Folkeparti og ikke har kunnet gennemskue konsekvenserne af Dansk Folkepartis skjulte dagsorden gennem de sidste ti år, dels i Folketinget og rundt omkring i de danske kommunalbestyrelser hvor DF har holdt sit indtog. Jeg kan anbefale Jer at kigge nærmere på de chokerende eksempler på nazistiske propagandasider på Nettet, som I finder links til nederst på denne side.

- Til de politikere i Dansk Folkeparti, som fortsat med fuldt overlæg støtter denne katastrofale kurs mod afgrunden for dansk demokrati og retssamfund - velkommen til Kaos og Ragnarok!

Kære racistiske politikere i Dansk Folkeparti...
Kære ubegavede nazistiske partisoldater og medløbere, som endnu ikke har fattet alvoren af Jeres fatale og destruktive kurs...

- Louise fra DF er en Racist, som spreder Nazistisk hadepropaganda.
Hun er bange for mørkhårede mænd med hår på brystet.

- Pia fra DF er en Racist, som spreder Nazistisk hadepropaganda.
Hun barberer sig hver morgen og opfordrer til massedeportation af muslimer.

- Mogens fra DF er en Racist, som spreder etnisk udrensningspropaganda.
Mogens ligner en tyrker og har fået nok af danske kvinder.
Han prøver stadig at samle mod til at tage magten som Dansk Folkepartis nye Fører.

- Hele partitoppen i Dansk Folkeparti er en flok ubegavede Racister.
Dansk Folkeparti anvender de samme Nazistiske, hadefulde, Racistiske metoder og retoriske skræmmetaktikker, som Adolf Hitler brugte mod jøderne fra 1930 til 1945.

bryder I Jer ikke længere om Jeres egen medicin? Føler I Jer truet, forfulgt og ærekrænket?? Føler I, at I har stukket hovedet i en gasovn? I har min uforbeholdne opfordring til selv at tage Racismeparagrafen i brug, hvis I føler Jer udsat for racistisk propaganda. Her er et link til Københavns Politi

Husk lige at citere Racismeparagraffen herunder, som I har nægtet at vedkende Jer:

Straffelovens Kapitel 27 § 266b, Freds- og ærekrænkelser:

Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.
Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.


Alternativet er, at vi pænt siger undskyld til hinanden og går sammen om en anstændig løsning af integrationsprocessen, tager afstand fra ekstremisterne og fremover lover hinanden at overholde dansk lov og ret.

Dansk Folkeparti´s skjulte dagsorden gik omsider op for mig, da én af Jeres Førere, som også er Jeres tidligere Propagandaminister i aftes på TV dels nægtede at undskylde og nægtede at trække Jeres racistiske propaganda og hadske skræmmekampagner tilbage. Dansk Folkeparti bekræftede i stedet på TV, at I pure nægter at efterleve Grundloven og Racismeparagraffen, som er vedtaget til Lov af et demokratisk flertal i Folketinget.

Dansk Folkeparti anerkender således ikke længere Dansk Lov.
Dansk Folkeparti har derfor ført deres vælgere bag lyset og fået dem til at stemme på Jer under falsk forudsætning. Poul Nyrup fik mere ret, end han selv anede, da han for snart ti år siden udtalte til DR: "Dansk Folkeparti bliver aldrig et stuerent parti".

Sieg Heil!

- Kære racistiske elementer i DF, hvordan føles det så at være en forfulgt minoritet under angreb, uden en Racismeparagraf at gemme sig bag? Hvordan føles Jeres eget bud på Total Ytringsfrihed, hvor alle har lov til at sige præcis som de vil? Føler I Jer krænket og forfulgt?
- Det er jeg sørme ked af. Vil Frevert da gerne tilbage i Folketinget igen? Ønsker hendes vælgere, at hun tager orlov fra Folketinget og hermed flygter fra sine udtalelser, sin propaganda og sit ansvar som Jeres folkevalgte?

DF har selv bedt om dette stormangreb. Tilslut Jer Jer dog Grundloven, inden I taber Jeres egen blitzkrieg og må gå under jorden, ganske som de danske stikkere, forrædere, mordere og medløbere, som forrådte fædrelandet og gik med under Nazisternes hagekors.

Som I nu selv har bedyret på TV, har Dansk Folkeparti ført deres egne vælgere bag lyset og er i fuld gang med at undergrave demokratiets helligste og mest vitale grundpiller. Sådan startede det hele som bekendt også i Tyskland i 1930´erne.

Dansk Folkeparti er selv et symptom på en lurende folkesygdom, et dræbervirus som DF selv har spredt med vinden - racisme og had mod alt, som ikke er dansk.
DF er således selv en stinkende rådden kræftsvulst i det danske demokrati, som kun kan fjernes ved at Danskerne slårøjnene op og ser helt klart og nøgternt på hvad DF og Jeres netværk virkelig ønsker og arbejder for:

Anarki og ragnarok.
Den totale Magt.
Død over muslimer.
Død over alle andre, som ikke marcherer i takt med - og bag ved Jeres Fører.

- Der Endlösung?

Omsider faldt tiøren i denne uge - men det skulle altså tage Jer ti år at få det sagt ligeud. Hvilken historisk og lykkelig uge for Danmark!

Det kører rigtigt for Jer: Dansk Front og Radio Holger taler med én og samme stemme - én og samme propagandamaskine for fuld udblæsning på Nettet. Moderen for racismens retorik hedder Dansk Folkeparti.

I har fuldstændig afsløret Jer selv - og I står endda klippefast på Jeres racistiske etniske og religiøse udrensningspolitik i aviser og på TV - og på Nettet.

Med Lov Skal Land Bygges.
Med Demokrati skal Racisme, Nazisme og Dansk Folkepartis propaganda bekæmpes.

Danmark har da ikke glemt, hvem som bød tyskerne velkommen og sagde Heil Hitler - og hvem som flygtede da Montgommery befriede Danmark for Nazismen.

Danskerne har heller ikke glemt, hvem som stak jøderne og hermed sendte dem i koncentrationslejr, henrettede danske modstandsfolk og satte danske politifolk i fængsel.

Danskerne har ikke glemt, hvem som dræbte Kaj Munk og samarbejdede med tyskerne, mens alle andre, kommunister, konservative og socialdemokrater i fællesskab gik aktivt ind i modstandskampen for at bekæmpe Nazismen.

Historien er nu ved at gentage sig. I har selv erklæret Jer som fjender af alt, hvad danskheden står for. Men denne gang har Danskerne vel lært lektien og agter vel at yde modstand, også selvom I har været ti år om at afsløre Jeres dagsorden og verdensorden. Nu har I omsider lagt masken.

Sieg Heil til Dansk Folkeparti!

Modsat Dansk Folkeparti anerkender jeg både Racismeparagraffen og den danske Grundlov om Ytringsfrihed og Trosfrihed som nogle af samfundets mest hellige og vitale grundpiller, som skal beskytte os alle. Således imødeser jeg gerne en politianmeldelse fra krænkede DF-politikere, som føler sig forfulgt.

Jeg går gerne linen helt ud i denne sag, fordi jeg føler det er vitalt for vores frihed og demokrati, at Danskerne omsider begynder at interessere sig for hvad Dansk Folkeparti i grunden agiterer for: NAZISME. National Socialisme, Religiøs og Etnisk Udrensning.

Jeg understreger, at mine holdninger på disse sider er rent personlige og intet har at gøre med mit medlemsskab af Det Konservative Folkeparti, som heller ikke nødvendigvis deler mine holdninger. Denne triste bandbulle handler for mig ikke kun om politikeres individuelle frie tolkning og forvaltning af ytringsfriheden. For mig handler det om basale menneskerettigheder, værdighed, anstændighed, næstekærlighed og min tro på, at alle medlemmer af det danske samfund skal efterleve Grundloven - det gælder i særdeleshed vores politikere, vores folkevalgte repræsentanter. Ellers har vi Ragnarok. Ellers går vores samfund i tavst forfald og åbner op for nye rædselsregimer med folkemord på dagsordenen. Lad ikke historien gentage sig. Stop og tænk, inden det igen er for sent.

Lad os hylde vores Grundlovssikrede frihed. Den er ældgammel, men den virker og er det bedste vi har, fordi den beskytter os mod fortidens synder. Vi bør ikke lade os skræmme til at blive Racister og Nazister. Vi bør derfor heller ikke tillade individer, partier eller politikere at se stort på lov og ret.

Lad os se i øjnene, at Nazismen altså stortrives i visse højreekstremistiske politiske kredse og er repræsenteret selv på højeste sted i vores folkestyre - i Folketinget med masser af mandater, som er opnået ved at skræmme folk og føre vælgerne bag lyset.

Jeg vedstår mig, at mine påstande er alvorlige og kan virke krænkende. Dette er også meningen. Netop derfor ønsker jeg rette fokus på vores Grundlov, vores trosfrihed og vores ytringsfrihed og den kommende integrationsproces - den historisk set vanskeligste opgave vores samfund står overfor. Vi skal heller ikke være blåøjede og vi skal stille krav om at alle danskere deltager aktivt i denne integrationsproces.

Jeg beklager dybt og er oprigtigt ked af, at jeg har taget sådanne hårde ord i brug.
Jeg ønsker aldrig nogensinde igen at fare sådan i blækhuset og håber aldrig igen det bliver nødvendigt, ikke så længe jeg lever og ånder i et frit land.

Men jeg føler altså, at vores samfund med den forgangne uges fatale udmeldinger helt uden synlig konsekvens har bragt demokratiet helt ud på kanten af en katastrofal glidebane, dersom politikere i Dansk Folkeparti slipper ustraffet fra at anvende deres krænkende og hadefulde propagandametoder, som stadig ligger spredt ud over Internettet.

Derfor sætter jeg spejlet op foran Dansk Folkeparti. I anstændighedens navn, selv om jeg i hermed selv forbryder mig mod min egen grænse for anstændig retorik. Jeg undskylder oprigtigt og håber på tilgivelse i sagens alvorlige natur. Jeg er skræmt:

Her finder du dels Louise Freverts bog, samt eksempler på hendes og Dansk Folkepartis retorik omkring muslimer - uddrag som altså omfatter nogle af de "forbudte" sider, som Frevert blev tvunget til at fjerne fra sin hjemmeside, men som hun og Dansk Folkeparti aldrig offentligt har undskyldt eller beklaget, og som stadig findes mange steder på Nettet, bl.a. her.
Her finder du samtidig dokumentation for, at dels metoderne, agitationen, retorikken og principperne er identiske for Dansk Folkeparti og nazistiske organisationer og grupper som f.eks. Dansk front. De bruger selvsamme ældgamle metoder til at bekæmpe minoritetsgrupper i det danske samfund og undergrave integrationen i Danmark.

Her er foreningen Patrioten, som ikke mener, at DF lytter nok til sit Nationalsocialistiske bagland.
Her er Kay Vilhemsens fortolkning af Ytringsfriheden, som er helt i tråd med
Dansk Folkepartis nu helt officielle holdning. Her er så den statsstøttede Radio Holger's seneste racistiske og nazistiske propagandaudsendelse - for tiden lagt ud på Nettet, fordi radioen fik inddraget sin Københavnske sendetilladelse efter overtrædelse af Racismeparagraffen. Radio Holger har længe lagt pres på Dansk Folkeparti for at få strammet op på retorikken - det er tilsyneladende omsider lykkedes Dansk Folkepartis Nazistiske græsrødder at sætte sig på magten helt ind i Folketinget.

Dette link underbygger desværre min påstand om, at Dansk Folkeparti benytter propagandametoder og nazistisk retorik, som er helt identisk med Dansk Front, en af de mest højreekstremistiske og racistiske, nynazistiske ungdomsorganisationer i Danmark.

Dansk Folkeparti opfordrer overalt til fremmedhad ved at skræmme danskerne til at tro, at muslimer og alt andet, som ikke er dansk, er roden til alt ondt i denne verden.
Dansk Folkeparti skærer bevidst alle muslimer over én kam. Men Mogens Camre går endnu længere og påstår, at "muslimer er skyld i at danskere føder færre børn". Jeg kan ikke få mig selv til at referere flere af hans forfærdende citater om muslimer. Hvorfra kommer alt dette vanvittige og destruktive had? Hvorfra stammer dette kærlighedsforladte væsen og hvem er hans egentlige forbillede - næppe Indira Ghandi.

Lad os forhindre disse sindssyge, vanvittige kræfter i at underminere vores demokrati. Lad os blive enige om at overholde Loven og ytre os i respekt for hinandens tro, oprindelse og holdninger på dansk demokratisk vis. Lad os opføre os som anstændige Danskere. Ellers har vi Ragnarok. Men måske er Ragnarok netop hvad græsrødderne og ledelsen af Dansk Folkeparti ønsker at opnå? I givet fald er I godt på vej og har just lagt Jer i overhalingsbanen - desværre uden at møde ret megen modstand, hverken fra Folkestyret eller medierne. Det skræmmer mig. Tænk, at Mogens Camre satte ny rekord og fik 42 sekunders stående klapsalver ved hans forrige Landsrådstale i Dansk Folkeparti!

Vågn nu op og se sandheden i øjnene, inden det er for sent, kære DF-vælgere. Kæmp og gør modstand! Bekæmp frygten for det fremmede og ukendte i anstændighedens navn! Danmark er stadig et af de fredeligste lande i verden, Danmark har undgået krig i mere end et halvt århundrede, vi har undgået regimer, selvdestruktion og folkedrab - netop fordi vi er danskere og ikke lader os forføre eller skræmme af propaganda!

Lad os sammen stille nogle rimelige og klare krav til de tosprogede - og lad os tage et aktivt medansvar for en effektiv integration og stille tilsvarende kraqv til de tosprogede. Lad os sikre en anstændig behandling af alle danskere! Lad os smile til hinanden!
Vi er SELV skyld i yderligere had, mistro, undren, forfærdelse, ghettodannelse og udlændinges afvisning af dansk kultur, hvis vi fortsætter ad Dansk Folkepartis vanvittige og barbariske udrensningskurs. Vi er jo danskere. Danskhed har INTET med Dansk Folkepartis racistiske katastrofekurs at gøre. Danskhed er, at vi samarbejder, taler sammen, stiller krav til anstændighed og løser problemerne i fællesskab. Danskere er IKKE racister. Danskere er IKKE Nazister - jeg nægter at tro det, jeg nægter at lade mig forføre af Pia Kjærsgaards sirenesang - fordi jeg omsider har set hvad der ligger bag.

Knips med fingrene! Vågn op af massehypnosen og TÆNK over fremtiden!

Med Lov Skal Land Bygges.
Med Demokrati og Folkestyre skal Nazisme og Racisme bekæmpes.
Danmark, vores dejlige fredelige lille land skal bestå som et frit land!

Jeg er oprigtigt forfærdet og bekymret over den sidste uges parlamentariske udvikling, så meget, at jeg i disse dage har svært ved at fokusere på ret meget andet.

Fordi vores demokrati er truet af tavshed og laden stå til.

Kærlig hilsen


Peter Schlüter

Tilbage til forsiden