21. december 2017

Rå, Gammel Korup, 21. december 2017

Der er masser af Rådyr på matriklen, og nu hvor hunden ikke mere patruljerer i baghaven, kommer de tættere på. Faktisk helt ind i baghaven. I morges var der to, og de lod sig fotografere fra et åbent vindue i stuen.

Oploadet Kl. 13:18 af Kim Møller — Direkte link16 kommentarer
Arkiveret under:


20. december 2017

Lektor: “Flere undersøgelser har vist, at AfD’s vælgere er et bredt tværsnit af den tyske befolkning…”

Kommentar af lektor Søren Lind Jensen i Jyllands-Posten – Ideologi forblænder udsynet.

“Som medlem af JP’s søndagspanel leverede Claus Bryld (CB) 10/12 et på mange måder udmærket bidrag. Helt galt går det dog for den tidligere VS’er og RUC-historieprofessor i konklusionen, hvor han skriver: ‘… at holdninger, der minder om nazitidens, stadig findes i Tyskland i skikkelse af det nye parti Alternative für Deutschland (AfD).’

Jeg håber ikke, at historieprofessoren viderebringer en sådan form for manglende research til sine studerende. Præamblen i AfD’s partiprogram indledes med følgende ord: ‘Vi er liberale og konservative. Vi er frie borgere i vort land. Vi er overbeviste demokrater.’ Læser man partiprogrammet, er det svært at se den kobling, som CB lavede i sit indlæg i søndags. Magtens tredeling, direkte demokrati med henvisning til Schweiz og arven fra revolutionerne i 1848 og 1989 fremhæves i AfD’s partiprogram. …

Hver eneste gang AfD holder landsmøde, råber den venstreorienterede presse ‘højredrejning’. Efter AfD’s ottende og seneste landsmøde forrige weekend kan partiet vist ikke komme længere ud af den tangent, hvis altså man skal tro på pressens meldinger. Pudsigt nok blev et tidligere SPD-medlem valgt ind i partiets hovedbestyrelse.

[…]

Flere undersøgelser har vist, at AfD’s vælgere er et bredt tværsnit af den tyske befolkning, hvad angår uddannelse, indkomst og alder. Der er dog en overvægt af mænd og vælgere i de østtyske delstater. Geografisk fordelte AfD’s valgresultat på 12,6 pct. sig ret ujævnt. Partiet står svagest i de nordvestlige delstater, mens partiet rammer dets landsgennemsnit i de to rige sydvestlige delstater Bayern og Baden-Württemberg. AfD’s stemmer ved forbundsdagsvalget blev især hentet fra skuffede tidligere CDU/CSU-vælgere og SPD-vælgere.

CB nævner i sin artikel om Tyskland ikke de to forhold, som har politiets og efterretningstjenestens største opmærksomhed, nemlig den ekstremt voldelige venstreradikale autonome scene i de store tyske byer med tråde til Die Grünen og Die Linke. Hos sidstnævnte sidder der i øvrigt stadig tidligere Stasi-medarbejdere i Forbundsdagen.

Det andet forhold kan man læse om i kriminalitetsrapporten for 2016, som blev fremlagt i april af indenrigsministeren. Den viste en stigning i voldskriminaliteten i 2016 på hele 9,9 pct. sammenlignet med 2015 og en vækst på 52,7 pct. i antallet af anholdte og sigtede immigranter for kriminelle forseelser. Indenrigsministeren, Thomas de Maizière (CDU), sagde: ‘Stigningen i voldskriminaliteten skyldes hovedsagelig immigranter og asylansøgere’, og ’80 pct. af al vold, der udøves imod immigranter, begås af andre immigranter’.

Kunne det forholde sig sådan, at fascismen, som Claus Bryld ser i tide og utide, kunne have andre gevandter, end han kan lide at erkende?”

Oploadet Kl. 20:33 af Kim Møller — Direkte link22 kommentarer

St Paul’s Cathedral: Bombet af Luftwaffe, besunget af muslimsk kor: “Insha Allah You’ll find your way’

St Paul’s Cathedral, 29. december 1940: Hitler-Tysklands Luftwaffe bomber London…

(Luftwaffes blitz mod London, 29. december 1940; Fotos: DM)

“The church that means most to London is gone. St Paul’s ­Cathedral is burning to the ground as I talk to you now.” (Ed Murrow, amerikansk reporter)

St Paul’s Cathedral, 14. december 2017: Muslimsk pigekor synger ‘Insh Allah’ (om Allah vil)…

(Grenfell Tower National Memorial Service, 14. december 2017; Fotos: Youtube)

“Don’t despair
And never lose hope
‘Cause Allah is always by your side


Insha Allah
Insha Allah
Insha Allah
You’ll find your way
(Muslimsk pigekor)

Oploadet Kl. 11:49 af Kim Møller — Direkte link35 kommentarer


19. december 2017

Kvindelig konvertit med ti børn får julepakke fra Dansk Folkehjælp: “Jeg har fire heste. … Jeg avler…”

Hun fandt en libaneser, da hun var 15 år og konverterede til Islam. Siden blvv hun gift med en pakistaner, og har i dag akkumuleret ti børn, der alle ‘er muslimer’, som hun stolt fortæller det. Klart hun skal have julehjælp, for ellers kan det godt være svært lidt stramt at holde heste som studerende. Et juleeventyr fra JyskeVestkysten – Mor til 10 glædede sig over julehjælpen.

“Marianne Khan skammer sig ikke over sin situation, så hun har ikke noget imod at fortælle om den julehjælp, hun lørdag var nede at hente på Café Paraplyen i Varde, fra Dansk Folkehjælp.

Jeg er i gang med at uddanne mig til social- og sundhedsassistent, så jeg kan forsørge mig selv og mine børn. Jeg blev færdig med hjælperuddannelsen i oktober, og læser videre fra januar – så i november og december skal jeg leve på ‘overlevelsesydelse’, eller 5000 kroner om måneden, siger hun. …

De seneste fem måneder har hun været enlig med fem hjemmeboende børn, men selvom hun er skilt, er hun stadig muslim og bærer tørklæde. Det har jeg vænnet mig til, og alle mine børn er muslimer siger hun…

Jeg har fire heste. Det er derfor vi bor ved Nordenskov, fordi jeg skulle have et sted, hvor jeg kunne have mine heste. Dem har jeg altid haft. Jeg avler, siger hun glad.”

Oploadet Kl. 16:06 af Kim Møller — Direkte link39 kommentarer
Arkiveret under:


18. december 2017

DDF Forlag: Torben Hansen om ‘Reconquista – Spaniens befrielseskamp mod islam 711-1614’ (2017)

Jeg havde fornøjelsen, at møde forfatteren til en lille julefrokost torsdag i sidste uge, og fik her genfortalt flere af bogens centrale pointer. Bogen kan købes hos Den Danske Forening.

Ordet reconquista betyder ‘generobring’ og henviser til Spaniens middelalder, da de kristne i den nordlige del af halvøen organiserede befrielseskrig – de første ca. 400 år en overlevelseskamp – mod islamisk besættelse. I år 711 havde berbere og arabere invaderet og besat næsten hele landet. Betegnelsen ‘reconquista’ nævnes ikke i datidens kristne kilder, der i stedet omtaler ‘tabet af Spanien’, men ordet blev lanceret i 1800-tallet og var et omstridt emne blandt historikere. Et synspunkt var, at islam i Spanien havde udfoldet en specielt blomstrende kultur, og at kristne og muslimer praktiserede convivencia – ‘levede sammen’. Dette søgtes begrundeyt med, at de kortvarigt kunne slutte fred og knytte praktiske forbindelser (økonomiske og politiske). Her er et blandt flere holdepunkter, som også nutidige skribenter og filminstruktører benytter til et uholdbart skønmaleri af islam.” (s. 7)

(Torben Hansen, Reconquista, Spaniens befrielseskamp mod islam 711-1614, Den Danske Forening, 2017)

“Bogen koster 60 kr. excl. porto og ekspedition.
Den tilsendes frit ved indsættelse af 92 kr. på DDFs konto, Reg.nr. 4317 Konto 4547551.
Ved samtidig bestilling af to eksemplarer er prisen 150 kr.
Køb før portoen stiger den 1. januar!

Bogen kan evt. også bestilles ved henvendelse til foreningens sekretariat, e-mail: danskeren@danskeren.dk
eller tlf. 23 42 77 33.”

Oploadet Kl. 17:37 af Kim Møller — Direkte link24 kommentarer

Professor Røpke: Prisfastsættelse efter udbud/efterspørgsel er en ‘problematisk ideologisk forestilling’

Når venstreradikale angriber højrefløjen, så undlader medierne systematisk at sætte ideologisk etikette på de angribende. Og Hvor danske medier ikke kan omtale Breitbart uden fløjmæssig placering, så inkluderes der aldrig præfix ved medier såsom Huffington Post og Buzzfeed. Det kan man tænke lidt over, når nu sidstnævntes videnskabelige redaktør ønsker ‘full communism’ i julegave.

Herunder lidt videnskabelighed fra en universitetsansat dansk kollektivist anno 2017. Indslaget kan høres i fuld længde på Radio24syv (24syv Morgen, 18. december 2017).

Kaare Svejstrup, Radio24syv: Tak til dig Otto Brøns-Petersen. Med i studiet har jeg også Inge Røpke, God morgen.

Inge Røpke, professor i ‘økologisk økonomi’, AAU: God morgen.

Kaare Svejstrup: Du er professor i økologisk økonomi ved Aalborg Universitet, og du mener ikke, at produktivitetsvækst er klimaets bedste ven. Hvorfor ikke?

Inge Røpke: Altså, der er flere grunde til det. Dels, så kan man sige, at den forståelse, som for eksempel Det Økonomiske Råd lægger for dagen, den har ikke rigtig energi inde i billedet, når den skal forstå velstand. Det er en af forklaringerne, et af synspunkterne. Men, det jeg måske gerne vil lægge mere vægt på her, det er at jeg synes der er grundlæggende er brug for en helt anden tilgang til hvordan vi ser på tingene. Man kan sige, at det ønske der er om at øge BNP og øge produktiviteten. Det hviler efter min mening på en meget problematisk ideologisk forestilling om, at der er noget der hedder de rigtige priser, de rigtige markeder, ideale markeder. Man kan sige at mainstream-økonomien tager ligesom udgangspunkt i at vi har nogle markeder, som i samspil mellem udbud og efterspørgsmål, så giver det de rigtige priser. Og de rigtige priser i betydningen, at priser er lig værdi. Og det er altså den forestilling, at priser er udtryk for den rigtige værdi. Det er det der er grunden til at man gerne vil have mest mulig værditilvækst. Man kan sige, at det hviler, altså, det er efter min mening en grundlæggende ideologisk forestilling. hvor – hvad skal man sige? Hele formålet er at prøve at få markederne mest muligt til at ligne ideale markeder.

Kaare Svejstrup: Hvis vi ser på den del der omhandler bæredygtigheden, for det var egentligt det jeg hæftede mig ved først ved Otto Brøns-Petersens citat. Så sagde han, at produktivitetsvækst er klimaets allerbedste ven. Hvis vi ser på det bæredygtige element her. Det her med produktivitetsvæksten. Hvorfor er det ikke en god ting for klimaet, som Otto beskrev før, at vi øger produktiviteten, gør os selv mere effektive, finder nye måder, nye teknologier at producere ting på.

Inge Røpke: Det er fordi, at det du måler, i virkeligheden ikke er noget godt. Forestillingen om at få mere værditilvækst, at det er en god ting, det hviler på den ide, at priser måler hvad noget er værd. Og hvis man er kritisk over for den tankegang, så holder det simpelthen ikke. Fordi det vil sige, at hvis nu priser grundlæggende afspejler ulighed, magtforhold og historiske omstændigheder, alt det der lægger bag udbud og efterspørgsmål. Så er der jo sådan set ikke nogen grund til at maksimere værditilvæksten. Det er det der er problemet.

(Buzzfeed-’science editor’ Kelly Oakes på Twitter, 14. december 2017)

Oploadet Kl. 17:10 af Kim Møller — Direkte link25 kommentarer

Lillelund om kampen mod ’skjulte skattelettelser’: “… om Sorbits-forbruget blandt The Upper Ten”

Der kan ikke tælles til 90 uden Dansk Folkeparti, og uden et socialdemokratisk Dansk Folkeparti er enhvert borgerlig-liberalt jakkesæt langt fra ministerbilerne. Det er dog ikke desto mindre en fin kommentar af Niels Lillelund i Jyllands-Posten – De politiske kandestøbere

“Her er det på plads med en oplysning til folkepartisternes snu forhandlere: I bor i Danmark. Heraf følger, at hvis I bidrager til så meget som 50 øres lettelse af afgiften på en pakke SorBits, så vil I blive overfaldet af Socialdemokratiet med tilliggende medier, råd og eksperter og anklaget for at gennemføre skjulte topskattelettelser.

Man vil fremlægge visse undersøgelser, der viser, at SorBits især indtages af de allerrigeste i det her samfund. Eksperter, som f.eks. socialdemokraten Bent Greve, der er ekspert i alt og tilmed ansat på RUC, vil blive indkaldt (eller måske melder han sig selv) for at advare mod den stigende ulighed, og på samtlige statslige kanaler vil man panorere op og ned ad nordkysten blandt palæruder og sorte tegl, mens man messende forklarer om Sorbits-forbruget blandt The Upper Ten og håber at fange en millionær i hvide slacks med en golfbag på skulderen, en Porsche-nøgle i hånden og en pakke SorBits i lommen.

Sådan er det jo. Det er stadig Danmark, ja, måske er det netop i sådan et optrin, man finder kernen af Danmark. Så giv op. Den kamp kan I ikke vinde, selv ikke hvis I tog jer sammen til at lukke for milliardstøtten til Danmarks Radio.

Men det strammer til. For på Borgen, må vi forstå, er folkene med det tidligere humanistiske og nu let justerede menneskesyn parat til at tilbyde det vildeste paradigmeskifte i udlændingepolitikken til gengæld for skattelettelser, og dog virker Thulesen-Dahl ikke interesseret. Han er allermest bange for skjulte topskattelettelser, for i kulissen raser Bent Greve mod den lettede skat på fri mobiltelefon, der muligvis også kan betyde, at de rige svin kan sidde og bingeNetflix helt gratis dag ud og dag ind; ‘Vi kan ikke se det i aftaleteksten. Men regeringen og Dansk Folkeparti har nok ikke tænkt, at disse abonnementer skulle være skattefri. Det ville føre til et endnu større skattetab og øge uligheden i samfundet endnu mere.’

Siger han i fuldt alvor.”17. december 2017

Aalborg: Fire-fem biler med arabere ‘kørte over for rødt lys’, “… råbte slagord og viftede med flag”

Nordjyske fortæller, at fire-fem biler fredag eftermiddag kørte rundt i midtbyen af Aalborg ‘med folk og flag ud af vinduerne’, eftersigende i protest mod Trumps ambassadeflytning til Israels hovedstad Jerusalem. Avisen citerer vagtchef Poul Badsberg fra Nordjyllands Politi – – Demonstranter kørte over for rødt, der ikke sætter etnicitet på demonstrativ arabisk kortegekørsel.

“- Vi fik flere opringninger – den første klokken 15.45 – om demonstrationen, som ikke var anmeldt til politiet, fra folk, der følte sig generet af larmen. Det foregik ved, at de fire-fem biler kørte i kortege, ikke overholdt færdselsloven og blandt andet kørte over for rødt lys, hvor de kom frem. Flere personer sad oven på bilerne og råbte slagord og viftede med flag, fortæller vagtchefen.”

(Aalborg, 15. december 2017)

Oploadet Kl. 21:19 af Kim Møller — Direkte link35 kommentarer

Aabenraa: Kostskole udsat for vold og trusler – Elever er ‘rystede’, og tør ikke ‘gå ud for skolens grund’

Artiklen sætter ikke etnicitet på ‘en gruppe unge fra lokalområdet’, men ‘Deutsches Gymnasium für Nordschleswig’ er beliggende klods op af Høje Kolstrup-ghettoen, og det skulle ifølge politiet dreje sig om børn mellem 12 og 16 år. Jeg sætter historien i kategorien ‘Multikultur’, og risikerer gerne en ‘fakenews’-etikette, hvis jeg skulle tage fejl.

Fra JyskeVestkysten – Drama ved kostskole: Gruppe forsøgte at sparke dør op

“Tirsdag kunne Aabenraa Lokalpoliti oplyse, at en flok elever fra kostskolen ved det tyske gymnasium i Aabenraa var blevet udsat for både vold og chikane ved skøjtebanen i Genforeningshaven i Aabenraa af en gruppe unge fra lokalområdet.

Onsdag aften var den så gal igen, da samme gruppe var trængt ind på kostskolens grund for at konfrontere eleverne, der bor på skolen og består af både danske og tyske statsborgere.

– Mellem 10 og 15 unge kom hen til vores kostskole og truede vores elever, hvorefter de forsøgte at komme ind. De bankede og sparkede til døren, så en af vores elever ringede til politiet, fortæller rektor ved det tyske gymnasium Jens Mittag. …

– Jeg har ingen idé om, hvad motivet bag er. Chikanen har stået på tre dage i træk nu, og faktum er, at flere af vores elever nu er rystede og ikke tør gå ud for skolens grund. De sover ikke om natten, og nogle af dem er allerede taget hjem til deres familie for at holde tidlig jul…, fortæller Jens Mittag.”

(Foto: deutschesgym.dk)

Oploadet Kl. 14:39 af Kim Møller — Direkte link36 kommentarer
Arkiveret under:


16. december 2017

Professoral hovedtaler til socialdemokratisk konference: Europa skal ikke længere godtage flygtninge

“Jeg har ikke til sinds at blive kaldt højrefløjens puddel”, fortæller Oxford-professor Paul Collier, og forklarer henkastet hvorfor han er et godt menneske, imodsætning til andre der mener det samme. Nuvel. Han afviser blankt at Europa skal modtage flygtninge, og vil have lejre i nærområderne, og så kan man leve med ideologiske disclaimere. Fremtiden for børn og børnebørn er vigtigere end kors, bånd og stjerner. Meget vigtigere.

Interview ved Mikkel Andersson i Berlingske – Flygtningeekspert vil lukke Europas grænser: »Jeg har ikke til sinds at blive kaldt højrefløjens puddel«.

“Det er ikke hver dag, at en tidligere Afrika-rådgiver for Tony Blair og forskningschef for Verdensbanken, der har dedikeret sig til at hjælpe den tredje verden, advokerer for, at Europa holder op med at modtage flygtninge.

Ikke desto mindre er det præcis, hvad Oxford-professor Paul Collier gør. Både i sin seneste bog om flygtningepolitik, ‘Refugee: Rethinking Refugee Policy in a Changing World’, og som hovedtaler ved Socialdemokratiets konference om asylpolitik, der foregik torsdag i Den Sorte Diamant. …

‘Socialdemokratierne blev overtaget af en helt anden klasse end den, der oprindeligt udgjorde deres kerne. Ikke almindelige borgere, men den uddannede akademiske elite, der var fremmedegjort over for almindelige borgeres bekymringer og typisk boede i enklaver i enkelte storbyer,’ siger Paul Collier…

‘… Vi bruger 135 dollar for hver person, der dukker op, mod 1 dollar for hver person, vi hjælper lokalt. De, der bliver tilbage, er ofte langt svagere end de, som formår at rejse til Europa. …

‘… Stort set alle kom til Europa fra lande, hvor de i forvejen var i sikkerhed. Idéen om, at lige netop den gruppe har enormt behov for hjælp, er simpelthen uansvarlig og intellektuelt doven. Det er moralsk selvhævdelse af den værste slags. …'”

Oploadet Kl. 09:07 af Kim Møller — Direkte link38 kommentarer
Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

« Forrige sideNæste side » 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper