26. august 2020

Rosa Lunds 3-5.000 årlige tilfælde af racistisk-motiveret vold: “… behæftet med betydelig usikkerhed”

Forleden proklamerede enhedslistens Rosa Lund i en P1 debat, at der årligt begås mellem 3.000 og 5.000 tilfælde af ‘racistisk-motiveret vold’ herhjemme, og pointerede, at det aldrig anmeldes. Politiet har derfor, jf. Enhedslisten, brug for flere ressoucer og ‘mere uddannelse’. Der er mange måder at opgøre kriminalitet på, og når volden stiger plejer venstrefløjs-kriminologerne at tale om ‘højere anmeldelsetilbøjelighed’. Det gælder naturligvis ikke racistisk vold, omend man også her kan bruge interview-baserede ‘offerundersøgelser’. Alternativt måtte man jo bruge konkrete konkrete anmeldelser eller skadestue-statistik, og det går selvsagt ikke.

Rigspolitiet har desværre opgivet den såkaldte RACI-statistik, der trods udvidede definitioner, ikke ligefrem dokumenterede at Danmark havde et problem med racistisk-motiveret vold. Trods flere og flere registreringer, så var konkrete fysiske overfald mod etniske minoriteter begået af danskere forsvindende få. Fem-ti om året, typisk i småtingsafdelingen. Sjældent grov vold, aldrig mord. Politikerne droppede den… af samme årsag.

Enhedslistens racismefokus er reelt et spørgsmål om magt, og det har aldrig handlet om at afdække et problem. Der tales meget om ’strukturel racisme’, men skulle der være lidt virkelighed i det, så ville 90-95 procent af alle gaderøverier være udtryk for strukturel racisme mod danskere. Den definition køber venstrefløjen naturligvis ikke, for så mister de ‘the whip hand’. Rosa Lunds kilde er Kyvsgaard & Balvigs fikse ‘offerundersøgelse’, der baseres på ofrenes følelser om gerningsmændenes motiv. Kurdere mod tyrkere, somaliere mod arabere, aftrykket tørklæde, skub i supermarkedet o.l. er racistisk-motiveret vold mod etniske minoriteter. Mere pisk til privilegierede hvide.

Det noteres i en note til rapporten herunder, at ’40 pct. af ofre for vold motiveret af racisme’ har anmeldt overfaldet (s. 77) – et tal langt højere end antal sigtelser for racisme. Så er vi tilbage ved Enhedslistens ideologiske drømmescenarium: Politiet skal skoles i strukturel racisme. Indvandreres mer-voldelighed har intet med kultur at gøre, og bortforklares med socio-økonomiske variabler. Det gælder ikke racistens vold – det er ufiltreret ondskab, skabt af højrefløjens retorik overfor etniske minoriteter. Bekæmper du indvandringen er du medansvarlig for racistisk vold. En underlødig måde at bedrive politik på, men virkelig godt tænkt.

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet – Offerundersøgelserne 2005-2017, 2018.

Balvig og co. har spurgt en række danskere om de har været udsat for vold, og ud af gruppen der svarede ja, mener syv procent at forbrydelsen ‘helt sikkert’ var ‘motiveret af racisme’. Undrsøgelsens kan læses på DKR.dk, men her afsnittet om ‘Vold som hadforbrydelse’ (5.9).

Konkret drejer det sig blot om svar fra 85 personer, men andre 94 mener racisme ‘måske’ har spillet en rolle, så egentligt er vi oppe på 14 procent af alle voldelige overfald er racistiske. Ifølge interviews. Den tror kriminologerne dog ikke på selv, som man kan læse herunder: “… behæftet med betydelig usikkerhed”.

“Det er i offerundersøgelserne siden 2008 forsøgt belyst, i hvilket omfang volden kan betegnes som en hadforbrydelse, dvs. en forbrydelse, der er motiveret af had over for den gruppe, som ofret tilhører eller antages at tilhøre. Der er således spurgt om, i hvilket omfang volden – efter ofrets opfattelse – er motiveret af enten racisme eller ofrets (formodede) seksuelle orientering (i det følgende: Homo- eller transfobi). Der kan være andre former for hadforbrydelser, eksempelvis politisk eller religiøst motiveret vold, men disse former er der ikke spurgt til i offerundersøgelserne.

Af tabel 5.11 fremgår det, at 7 pct. af voldsofrene mener, at volden mod dem helt sikkert var motiveret af racisme. Dette svarer cirka til, at mellem 3.600 og 5.000 mennesker mellem 16 og 74 år årligt udsættes for racistisk motiveret vold. Samme andel angiver, at volden måske var motiveret af racisme. Som det fremgår af tabellen, er beregningerne baseret på meget få observationer, og af denne grund er resultaterne behæftet med betydelig usikkerhed. Signifikant flere mandlige end kvindelige ofre angiver, at voldsepisoden har eller måske har været motiveret af racisme. Ydermere angiver en signifikant lavere andel af de 16-24-årige voldsofre, sammenlignet med de 25-74-årige ofre, at den vold, som de var udsat for, var motiveret af racisme.” (s. 76)

(Balvig mfl., 2018, Udsathed for vold og andre former for kriminalitet – Offerundersøgelserne 2005-2017)

(Tabel 5.11, s. 76)

(Relevante spørgsmål i spørgeskema)

The URI to TrackBack this entry is: https://www.uriasposten.net/archives/112757/trackback

28 Comments »

 1. Voldsofre fordelt efter danske ofres opfattelse af, var motiveret af racisme:
  100% vold mod danske skatteyderes økonomiske integritet. De etniske danskere ribbes for 30 milliarder årligt. Det er racisme mod danskerne.
  100% vold mod etniske danskeres selvbestemmelsesret mht. hvilke antidanske personer, der kan nyde godt af etniske danskeres arbejde.
  Sålænge en folkeafstemning ikke har tilladt den islamiske udplyndring og folkeudskiftning i Danmark, øver politikerne grov racisme mod deres befolkning.

  Kommentar by Gustav Jensen — 26. august 2020 @ 10:41

 2. Hvorfor skulle anti-racistisk vold være mindre skadelig end racistisk vold. Vold er vold uanset motivet.

  Kommentar by JC — 26. august 2020 @ 10:52

 3. Hvad er racisme, når der ikke er nogen racer? “Enhedslistens racismefokus er reelt et spørgsmål om magt”. Enig.

  Venstrefløjsere stod bag massindvandringen fra de varme lande og nu ønsker de at følge succes’en og indkassere gevinsten i form af racismeanklager mod danskerne. Derfor definerer de vilkårligt hændelser for at være racistiske. Indvandrings-, og vold- og voldtægststastikkken er uanvendelige, fordi den er manipuleret og skævvredet. Og de resultaterne korrigeres for en sikkerheds skyld for socioøkonomisk baggrund.

  Hvad man oplever at være udsat for, er ofte et resultat af mediepåvirkning og politisk propaganda. Retningen af paranioa’en skyldes medietrykket.

  2/3 af den tyske befolkning mente i 1930’erne, at jøderne undergravede det tyske samfund. Fordi de troede på det, blev det jo ikke sandt.

  Det er i øvrigt spild af tid at diskuterer venstrefløjsernes statistiske og andre falsknerier. De er uden for pædagogisk rækkevidde, fordi de tror på den marxistiske religions bud. Ligesom troende muslimer tror på Koranens bud.

  Kommentar by A-mad — 26. august 2020 @ 11:07

 4. Stem på Rosa, og få mere stat, og mere islam.

  Kommentar by Bent Langer — 26. august 2020 @ 11:13

 5. Uhyggeligt. Kim Møller viser, hvordan komponenterne blive formet til en ideologisk løgn. Den skæres til i et ping-pong mellem venstreradikale forskere, medier og politikere og med fusk med data, da magt her skal trumfe sandhed. Aktivisterne er alle skatteyderbetalte og har uendelige ressourcer til deres forehavende.

  Kommentar by traveler — 26. august 2020 @ 11:30

 6. Når etniske danskere bliver voldtaget, chikaneret, slået, sparket til, overhældt med urin, røvet af muslimer, så kan det kun bunde i racisme. Det de foretager sig mod etniske danskere, det udsætter de jo ikke andre muslimer for, ergo er det racisme og stigmatisering fra muslimer mod danskere, da de åbenbart opfatter sig selv som verdens herrer og en slags overmennesker.
  De ser åbenbart helt bort fra, at de fleste muslimske lande er skodlande, hvor intet fungerer, og de mest basale menneskerettigheder bliver trådt under fode. Islam må betegnes som djævlens svendestykke.

  Kommentar by der Adler — 26. august 2020 @ 11:42

 7. I nyhederne i aftes blev der sagt, at kriminaliteten er faldende.

  Det kan jeg hverken be-eller afkræfte, men jeg tror det hænger sammen med at mange ikke tør anmelde en sag, eller opgiver fordi myndighederne ikke tager en sag alvorlig når det gælder vold begået af indvandrere

  Kommentar by k.m. — 26. august 2020 @ 12:13

 8. I årevis mens indvandrer-kriminaliteten steg og steg, påstod DR hårdnakket at kriminaliteten faldt og faldt. Det var ren løgnepropaganda. Antallet af overfald, svindelsager, vanvidskørsler, påsatte brande, voldtægter, knivstik, tyverier og røverier blev tværtimod mangedoblet, og i dagens Danmark har vi nu hverdagsterror lige som i Sverige. Omend endnu ikke i samme omfang. Men det er vel kun et spørgsmål om tid.

  Kommentar by Bent A — 26. august 2020 @ 12:52

 9. https://jyllands-posten.dk/indland/politiretsvaesen/ECE10527809/ny-undersoegelse-under-halvdelen-af-danskerne-politianmelder-kriminalitet/

  Kommentar by k.m. — 26. august 2020 @ 13:15

 10. At migranter, asylanter og evighedsturister udøver masser af vold og overgreb mod danskere, er en kendsgerning. Det meste af volden skyldes sandsynligvis at koranen og moskeerne fortæller dem at danskerne er et vantro, urent og lavtstående folkefærd som det er deres pligt at udnytte, ydmyge, tyrannisere og gøre til deres slaver, indtil de er mange nok til at de kan bekrige os og udrydde os.

  Det har muligvis ikke noget med racisme at gøre, da slet ikke i Rosa Lunds røde optik, men det er jo også ligegyldigt. For hvad enten det er racisme eller ej, så er resultatet af indvandringen at stadig flere danskere får deres liv og helbred, økonomi og sociale trivsel ødelagt. Og man kan konstatere at Rosa Lund og lignende forvirrede eller kyniske typer ignorerer at deres politiske idéer er en voldsom belastning for deres eget folk og land.

  Læs selv om islamisternes krige gennem 1400 år. Og læs om deres samarbejde med nazisterne, de brune socialister.

  Kommentar by Bent A — 26. august 2020 @ 13:19

 11. @ 7 k.m.

  Korrekt, ellers også rubricerer myndighederne det et anonymt sted. Svensk politi have jo en bestemt talkode for indvandrer kriminalitet, for man turde ikke gå ud med den andel af kriminalitet som de muslimske halvhjerner stod bag.

  Hvorfor skulle danske myndigheder være bedre! Du kan bare se på sagen med Snaphanens redaktør, en sag der stinker.

  Kommentar by der Adler — 26. august 2020 @ 13:33

 12. https://stiften.dk/artikel/16-%C3%A5rig-pige-lokket-i-f%C3%A6lde-blev-kaldt-luder-og-udsat-for-vold-af-to-m%C3%A6nd

  Kommentar by k. m. — 26. august 2020 @ 13:40

 13. A – ham der slog:

  Mand
  Mellemøstlig af udseende
  17-18 år gammel
  Ca. 180-185 cm høj
  Muskuløs
  Mørk i huden og med sort, kort hår
  Talte dansk med accent
  Var iført sorte Adidas-bukser med hvid skrift og en sort Armani-bæltetaske med hvid skrift
  B – ham der spændte ben:

  Mand
  Mellemøstlig af udseende
  16-18 år gammel
  Ca. 170-180 cm høj
  Almindelig af kropsbygning
  Mørk i huden og med kort hår
  Talte dansk med accent
  Var iført blå cowboy bukser og en sort kasket

  Kommentar by k. m. — 26. august 2020 @ 13:44

 14. Stem på Rosa, og få mere stat, og mere islam.

  Kommentar by Bent Langer — 26. august 2020 @ 11:13

  OG PROPORTIONSFORVRÆNGNING

  7% + måske 7% lig med 179 bliver altså det primære, pyt med 1278, der svarer NEJ

  Da indbruddene begyndte at stige efter 1983, fik jeg sat en ekstra lås¨på døren, selvom jeg blev beroliget med, indbrud slet ikke steg, vi var blevet bedre til at anmelde det.

  Så må det omvendte være lige så rigtig i dag. Vi har opgivet at anmelde noget som helst.

  Kommentar by tavsen — 26. august 2020 @ 13:48

 15. Man må selvfølgelig også forstå forskerne, at de kan få ødelagt deres karriere og anseelse, hvis de begynder at være sandhedssøgende og ikke bare reproducerer venstreradikale dogmer.

  Kommentar by traveler — 26. august 2020 @ 13:49

 16. 7: by k.m.: Jeg kan bekræfte din påstand, idét jeg blev uventet overfaldet af en udlænding i et beboet område ved højlys dag. Overfaldet anmeldtes til politiet, som kun trak tiden ud, sprang fra alle aftaler og ignorerede mit præcise signalement af voldsmanden. Så de fik de fat i en tilfældig person, som de smed i retten uden at konfrontere ham med mig, for at få bekræftet hans identitet som overfaldsmand. Manden blev naturligvis frikendt – politi sagde hverken undskyld eller kuk eller bøh. Politiet er fløjtende ligeglade når den kriminelle er udlænding.

  Kommentar by Gustav Jensen — 26. august 2020 @ 14:23

 17. Rosa lund er en af de værste politikere, dem der bruger løgnen bevidst for at opnå deres mål. En ting er at være idiot, men INGEN danskere (heller ikke rosa lund) tror på at der begås 5.000 racistiske overfald imod muslimer hvert år, medmindre de samtidig tror på at tallet den modsatte vej i så fald må være mindst det 10 dobbelte. Men det er jo enhedslisten, så ingen journalister vil afkræve dem en nærmere forklaring, eller undersøge muslimernes daglige racisme imod danskere.

  Ville det ikke være rart med et stort højreorienteret medie med selvstændige opsøgende journalister der kunne spørge enhedslisten om den slags? Det syntes jeg at det ville.

  Kommentar by Per — 26. august 2020 @ 15:00

 18. Mærkelig dom, meget mærkelig https://ekstrabladet.dk/112/byret-frifinder-chauffoer-for-voldtaegt-af-kvinde-i-esbjerg/8264292

  Kommentar by Johnson — 26. august 2020 @ 15:44

 19. Det ladet til at Vi selv må oprette en central site, i lighed med

  https://danmark-i-brand.online/

  der kan registrere overfald og racisme mod Danskerne for at få nogle reelle tal på bordet. En “selv-undersøgelse” gør hverken fra eller til. Det er tal der svæver frit i den blå luft.

  Det er den eneste måde Vi kan belyse udlændinges vold mod Danskerne ordentligt på.

  Kommentar by Santor — 26. august 2020 @ 16:12

 20. Ja, Rosa Lund er en blandt mange politik-kvinder som falder danskerne i ryggen. Iøvrigt bør man læse “Syv år for PET”, en bog der fortæller om hvordan kun dygtigt politiarbejdede igen og igen har forhindret blodige terror-aktioner i Danmark. Tit kun på et hængende hår. Og på et tidspunkt slipper heldet op. Så vil vi kunne opleve terror-aktioner som dem i Paris, London, Malmø og mange andre byer.

  F.eks. beretter bogen om en enkelt terrorist som i dagevis myrdede løs på uskyldige. Scooterkøreren kørte op foran skolen. Foran skolen skød han en far og hans søn. Derefter løb han ind i skolegården og plaffede løs mod de rædselsslagne børn. I skolegården hev han fat i håret på en 8-årig pige og skød hende på klods hold gennem hovedet. Da han havde dræbt tre elever og en voksen mere, stak han af.

  Blot en af tre episoder, inden politiet fik opsporet og skudt terroristen.

  Bogen fortæller også noget om hvor naive og nærmest radikale nogle dommere er.

  Kommentar by Bent A — 26. august 2020 @ 16:30

 21. Jeg tror godt på de 3-5 000 racistiske overfald pr år. Men det er racistiske overfald mod danskere; begået af indvandrere.

  Kommentar by Realisten — 26. august 2020 @ 18:38

 22. Der er måske også en grund til at enhedslisten ikke inviteres med når regeringen skal tale om fortrolige ting: https://www.bt.dk/politik/qvortrup-om-hemmeligt-moede-hos-mette-det-her-virker-meget-meget-mystisk

  Kommentar by Per — 26. august 2020 @ 19:44

 23. someon pays some commie assholes for a survey, and orders a certain result. the idiots that answer the survey are then registered what they answered and what are the commie pedophiles doing with this information. i guess you are put in a register as enemy of the state if you have other opinions than what the idiot that paid for the survey wants.

  i never answer blocked number and i never answer on any numbers i do not recognize or that come from a switchboard. it is like the brexit exit poll. the corrupt pieces of shit needed something that scares the people so they are persuaded to vote no to brexit but the people are smarter than that.

  Kommentar by Erwache — 26. august 2020 @ 20:04

 24. Det tossegode “Mellemfolkeligt Samvirke” har lanceret en racistisk manøvre rettet mod etniske danskere. MS indsamler for tiden underskrifter for at få politikerne til at importere 500 migrantbørn fra græske lejre til Danmark. MS savner åbenbart menneskemateriale til sin produktion af godhed på danske skatteyderes regning. Dog prøver MS at forklejne, at børnenes forældre, fætre, kusiner og bedsteforældre naturligvis skal medfølge som “collateral damage” med yderlige udgifter til følge. Lykkeligvis har de indtil nu kun fået 8000 støtteunderskrifter til deres snuskede projekt. Migranter hjælpes bedst og billigst i lokalområderne; men det formindsker jo MS’s forventede magt og indflydelse i flygtningeindustrien i Danmark.

  Kommentar by Gustav Jensen — 26. august 2020 @ 20:11

 25. Man kunne også spørge om der er nogen på venstrefløjen der ikke er fuld af løgn, men på den anden side, vi kender jo godt svaret.

  Lidt OT.
  Præsident Donald J. Trump redder liv, noget som vi med garanti ikke vil kunne læse i de mohammedanske medier, da alle sammen er Fake News.
  https://www.youtube.com/watch?v=4bImTMYJHsI

  Kommentar by piphans — 26. august 2020 @ 21:29

 26. Godt gået, kim møller. Og det har vi jo vist længe. Reelt kan vi ikke regne med een eneste undersøgelse af vold i DK, fordi alt bliver censureret af de rødes p.k.-milits. Der mangler at tilføjes, at invasionens søjlehal af had-bud, bl.a. Taqqiya, som man kan læse alt om på korankaffe.dk. Taqqiya er et absolut påbud om at lyve lodret og grundigt til alle de vantro. Det er ikke et valg.

  Det er vigtigt, for det er et våben. Og enormt effektivt, især overfor den kristne, godtroende danske administration. I bedste mening, udrydder den DK og skjuler den massive ultravoldelige bølge fra invasionen.

  Kommentar by Gaflen — 26. august 2020 @ 21:40

 27. # Realisten 18.38: Ja, Rosa Lund prøver at narre os ved at bytte om på tallene/gerningsmændene.

  TERROR-AKTIONER: Bruxelles: 35 døde, 270 sårede. (bomber) – Nice: 87 døde, 433 lemlæstede (tung lastbil) – Paris: 137 døde, 416 kvæstede (maskingeværer)

  Mange flere terror-handlinger kunne nævnes. Kilde: Altinget

  Kommentar by Bent A — 26. august 2020 @ 22:06

 28. Racistisk vold mod muhamedanere, HA!. Den er sgu for morsom.
  Islam er en ond religion/ideologi. INGEN RACE.
  Hvor mange racistiske overfald er det nu der begås mod hvide årligt?. Oplysninger mangler.

  Kommentar by Allan Gorm Larsen. — 27. august 2020 @ 03:59

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper