4. oktober 2020

Professor Mikkel Bolt i Deadline: Trump er ’senfascist’ – “De benytter sig af demokratiske midler…”

Fredag eftermiddag talte jeg lidt med en meningsfælle, der berettede at han engang havde læst idehistorie på Aarhus Universitet, og her stiftede bekendtskab med den senere professor Mikkel Thorup. Jeg påpegede, at Thorup ganske rigtigt var venstreradikal (‘Anders Fogh Rasmussen er ikke nazist, men…’, 2006), men at han trods alt ikke var professor. Jeg troede han forvekslede eks-autonome Mikkel Thorup med professor i kunsthistorie Mikkel Bolt, som i søndags var gæst i Deadline på DR2 til en underlødig debat om ‘graden af Trumps fascisme’. Men, nej. Der er desværre flere venstreradikale professor med fornavnet Mikkel.

Mikkels Bolt foldede sig helt ud. Trump var ’senfascist’ eller ‘postfascist’, og selvom det var nemt at gennemskue de marxistiske analyser bag, så fik han frit spil under debatten. Opponenten Christian Rostbøll var enig i at Trump var en skidt fyr, men synes ikke fascisme-etiketten gav mening, da Trump trods alt var demokrat. Bolt henviste blandt andet til den italienske idehistoriker Enzo Treverso – en kommunist, hvis nogle skulle være i tvivl. Han sagde det ikke direkte, men det skinnede klart igennem, at enhver tilhænger af nationalstaten for ham var en slags fascist.

Trumps fascisme var en reaktion mod senkapitalismens ulighed, og var sat i verden for at stoppe ‘mere radikale ideologiske løsningsforslag’. Omfavner man ikke Revolutionen, så var man fascist, eller ‘kontrarevolutionær’. Bolt holdt masken i hele debattens længde, og blev ikke konfronteret med det faktum, at man uden videre kunne associere den af ham ønskede ideologi med andre fascisme-definitioner – Mussolini var trods alt kommunist, før han valgte en national totalitarisme. Debatten kan ses på DR.dk.

Christian Rostbøll, KU: Det helt centrale ved fascisme er at den er antidemokratisk, og at den lægger styrke på enhed. Nationen, eller statens enhed er helt centralt for fascisme. Derudover er det også en anti- eller i hvert fald en ikke-individualistisk ideologi. Hos Mussolini er det staten – alt for staten. Hos Hitler er det racen, og udvikling af et overmenneske, der er det allervigtigste. Derudover så har fascismen, den her ide om at skabe et nyt menneske. Den har en uddannede, en udviklende mission, om at der skabe et nyt og bedre menneske i fremtiden.

Mikkel Bolt, KU: Jeg vil definere fascisme som palæo-genesisk ultranationalisme. Palæogenese betyder jo genfødsel, så det er drømmen om at den stærke leder kan ekskludere den fremmede, og dermed genskabe et autentisk truet nationalt fællesskab. Det er sådan set den grundlæggende definition af fascisme, hvis du spørger mig. … Som udgangspunkt har vi mellemkrigstidens fascismer, og hvis vi så skal tale om nutidens fascisme, så er det klart, at så er det nødvendigt at indføre distinktioner, eller gøre opmærksom på forskellene, og der vil jeg nok vælge at introducere forestillingen om senfascisme. … ideologier kan udvikle sig historisk, og så ser på hvad er den samtidige kontekst. Hvad muliggør at vi får fænomener som Trump. Det er klart, at der er nogle historiske betingelser som er radikalt anderledes, hvis vi ser på Italien i 20’erne, Tyskland i 30’erne, og forholdene i USA i dag, for eksempel. […]

Lotte Folke Kaarsholm, DR2: Lad mig spørge dig. Er Trump fascist?

Mikkel Bolt: Jeg vil jo kalde ham senfascist ik’. Jeg vil jo mene, at han lever op til så mange af de der centrale karakteristika ved den her forestilling om den her ultranationalisme ik’. Så det vil jeg helt sikkert mene, at han er. … noget af det der gør Trump til fascist, er måden han præsenterer forestillingen om det her autentiske nationale fællesskab. … Han skal genskabe en eller anden form for amerikansk storhed… det gør han ved at skabe en masse fjendebilleder: Det er kinesernes skyld, det er immigranternes skyld… Det er jo ikke bare retorik. Der er en retorisk side hvor han benytter sig af sådan en fascistisk diskurs, men han forsøger jo også at føre en politik i forhold til immigrationspolitik og handelsaftaler, hvor han rent faktisk forsøger at implementere det han faktisk taler om.

Lotte Folke Kaarsholm: – Er han ikke bare nationalist?

Mikkel Bolt: Jeg vil jo mene… Der er en glidning mellem det at være nationalist, og det at være problematiserende, til nogle af de konstitutive dele af det amerikanske demokrati. Eller bygger videre på nogle elementer i det amerikanske demokrati, som jeg også er kendetegnet ved at være et racialt kapitalistisk samfund, så der er nogle allerede eksisterende skillelinjer i det her samfund, som han taler op. … mytiske fællesskaber, der kodes hvidt. Han skaber nogle nye modsætninger.

Mikkel Bolt: … det kommer med nogle voldsomme historiske konnotationer. Vi ser jo fascisme i retrospektiv ik’. Det er klart, at når vi taler fascime, så ser vi med det samme billeder af nazisme, koncentrationslejre, 2. Verdenskrig, Holocaust, men hvis vi politologisk forsøger at definere fascisme, så er det meget sjældent at vi tager udgangspunkt i nazismen og jødeudryddelsen. Så er vi nødt til at redegøre for Mussolini i Italien, Franco i Spanien… Fascismen er ligesom en bredere politisk ideologi end bare nazismen, og det er derfor man indenfor fascismeforskningen forsøger at introducere forskellige historiske forskelle, forskellige faser. Efter 2. Verdenskrig er der jo stadig forskellige fascistiske bevægelser, som man kalder neo-fascistiske bevægelser.

Den italienske idehistorier Treverso har introduceret begrebet postfascisme, for eksempel. Det han siger, der kendetegner de postfascistiske partier, det er netop at de ikke er bevælgelser. De benytter sig af demokratiske midler, og forsøger at præsentere sig som nogle der skal redde nationale demokratier. I modsætning til mellemkrigstidens fascistike bevægelser, for eksempel. Hvis man skal om fascisme i dag, så er det klart, at vi ikke skal tro at vi har at gøre med fænomener som er identiske med det vi så i mellemkrigstiden. Det er en anden historisk situation. Men der er måske nogle paralleller, og så er det måske også nødvendigt at overveje hvilken funktion fascismen har i en historisk kontekst. Der er jo der hvor jeg vil argumentere for, at det er nødvendigt at forstå en længerevarende politisk-økonomisk udvikling, hvor fascismen altid dukker op som en form for en løsning i en situation af økonomisk krise. … For at undgå at der bliver etableret mere radikale ideologiske løsningsforslag, så uddelegerer de så at sige den politiske lagt til fænomener som Trump, Mussolini i 20’ernes Italien, Tyskland i 30’erne Hitler. Det er derfor jeg argumenterer for, at vi skal forstå Trump som kontrarevolutionen. Han er sådan en modrevolutionære bevægelse, der skal forsøge at dæmme op for det radikalt revolutionære perspektiv, som fænomener som Occupy, og Black Lives Matter eller George Floyd-protesterne faktisk rummer.

(Collage: Mikkel Bolt)

The URI to TrackBack this entry is: https://www.uriasposten.net/archives/113902/trackback

66 Comments »

 1. Når de røde ikke kan lide folk så kalder de dem for nazister, racister, fascister. Det er primitivt, men det er sådan det er.

  Kommentar by Johnson — 4. oktober 2020 @ 17:13

 2. Hvis man vil vide hvor færdigt Danmark er, så bare se på de tosser og snyltere som Mikkel Bolt, og det står klart at Danmark er tabt for altid.
  Die dumme Mohammedänen.

  Kommentar by piphans — 4. oktober 2020 @ 17:52

 3. Den tid hvor vi skal kaste med sten vil jeg være med

  Kommentar by Bjarne Jensen — 4. oktober 2020 @ 18:02

 4. Jeg plejer at bemærke, at nedlæggelsen af statshospitalerne nogenlunde faldt sammen med eksplosionen i universiteter.

  Kommentar by Snaphanen — 4. oktober 2020 @ 18:05

 5. Lotte Folke Kaarsholm… hahaha

  Jeg har set en traktor, der her mere sexappeal

  Kommentar by Bjarne Jensen — 4. oktober 2020 @ 18:11

 6. Ak ja, den små Lotte Folke Kaarsholm har en blakket fortid på Enhedslistens medlemsblad Information, hvor hun er godt skolet i den rette kulturmarxistiske ånd…

  Kommentar by Revisoren — 4. oktober 2020 @ 18:21

 7. Uhyggeligt at være tvunget til at betale sådan nogle uni-tosser med vores skattepenge, Ren nonsens og spild. Ulideligt at høre på, hvordan de krampagtigt vil påklistre Trump et fascist-prædikat. Trump som hylder individdet frem for staten, liberaliserer og afvikler restriktioner, dræner “sumpen” af centralisme og vil bevare borgernes frihed, sikkerhed og konstitutionelle rettigheder.

  Kommentar by egon olsen — 4. oktober 2020 @ 18:31

 8. Sort snak. Indforstået og relativerende pludren. Blottet for saglig argumentation, som her erstattes af “guilt by association”.

  Og Trump er åbenbart så nedrig, at han ligefrem benytter sig af demokratiske midler. Værre bliver det ikke. Altså hvis man er marxist.

  “Professor”, min bare…..

  Kommentar by Henrik Wegmann — 4. oktober 2020 @ 18:35

 9. Yderst interessant at læse deres definition på Fascisme.
  Kan genkende meget af det, idet som EU står for og foretager sig.
  Apropos: EU´s Charles Michel(hvem stemte på ham?), en af dem der koster os kassen!
  Proklamerede i ugen at EU ville indføre sanktioner mod Belarus(op i røven Cypern), fordi borgerne derovre IKKE selv kunne bestemme deres fremtid. No Kidding!

  Jeg kom til at tænke på EU’s-borgere. Det demokratiske underskud i EU er enormt og med deres gældsætning(750 Mdr. Euro) af os alle sammen bliver det kun meget større.
  Det kan kun gå for langsomt med at komme ud af EU!

  Ud af EU & FN NU! STEM NB! SIAD! Støt GI! Støt UP! Støt SK! Støt TommyR! Direkte Demokrati NU! Kun 37 på hoPPeborgen! Luk DDR! SIAD!!
  P.

  Kommentar by Piotr — 4. oktober 2020 @ 18:42

 10. Jeg finder ikke disse diskussioner om betegnelser særlig vigtige. Hvis et parti eller en bevægelse er klar til at kæmpe FOR det (etniske) danske folk og IMOD masse-invasion og degenereret adfærd, så har det som udgangspunkt min støtte – UANSET hvad det kan kaldes.

  Kommentar by Peter Nielsen — 4. oktober 2020 @ 18:58

 11. Jeg så den Deadline på DR2 i søndags. Den startede med en ultrakort tilklippet/skamklippet video, hvor præsident Trump siger at resultatet, fordi denne gang er baseres på brevstemmer kan blive præget af omfattende valgsvindel (ballot fraud). Det viste angiveligt ifølge Deadline, at han er fascist, hvilket især Mikkel Bolt så efterfølgende kunne bekræfte. Det var efter min mening en sammenklippet intro med speak/voice over af DR2’s Lotte Folke Kaarsholm, der tenderede fake news.

  Hvad var det Trump egentlig talte om i den sammenklippede intro?

  Det var det selvfølgelig, at Trump ikke vil acceptere optællingen af stemmesedler, der er ulovlige og et resultat af valgsvindel med brevstemmer.

  Ved in-mail voting, hvor man skal putte sin stemmeseddel i postkassen, risikeres omfattende valgsvindel.

  Stemmesedler bliver sendt og er allerede sendt ud til mange, som ikke (længere) eksisterer eller som ikke er stemmeberettigede. Måske er vedkommende afgået ved døden eller ikke længere boende på adressen.
  I mange stater og valgkredse er listerne over vælgere slet ikke valideret i årevis. Hvis nogen vil svindle, kan de udfylde og returnere disse stemmesedler for ikke eksisterende eller ikke-stemmeberettigede personer.

  Den omfattende mail-in voting har i øvrigt medført, at stater ledet af det Demokratiske Parti, har forlænget den tid, hvor stemmesedler, der meget sent EFTER VALGET dukker op, skal tælles med. Det er den tid, der i visse banan-republikker bruges til at vurdere, hvor mange forfalskede stemmesedler, der skal puttes i kassen! :-)

  Og stemmesedlerne kan let forfalskes eller bortkomme. Postmedarbejdernes fagforening (National Association of Letter Carriers) har anbefalede deres medlemmer at stemme på Joe Biden, så nogle af deres medlemmer vil sikkert lade nogle af stemmerne på Trump forsvinde? Det gør de allerede med en del af den almindelige post!:-)

  Der kan gå flere uger efter valget før optællingen af brevstemmerne er færdig. Så den kandidat, der får flest stemmer på selve valgdagen, kan miste flertallet af stemmerne igen flere uger efter, når brevstemmerne er optalt.

  Hvis så de forventede mange eksempler på fejl f.eks ved, at ikke stemmeberettigede, har stemt eller fejl eller mangler i optællingen, skal afgøres i højesteret, kan der gå endnu længere tid inden, der kan kåres en vinder. Det kommer – for at sige det mildt – ikke til at ske uden ballade på gader og stræder overalt i USA.

  Voter fraud (valgsvindel) er allerede afsløret.
  Se f.eks her: Ballot harvesting (høst af tomme stemmesedler) er allerede påvist…

  https://www.youtube.com/watch?v=DhyhFCvbMZw&feature=youtu.be&t=14

  Kommentar by A-mad — 4. oktober 2020 @ 19:00

 12. KOMMUNISTER ER PSEUDO-INTELLEKTUELLE OG FANATISKE MENNESKER der er blevet psykotiske af at læse marxistisk litteratur. De bliver til flokdyr der slutter sig sammen og støtter hinanden på enhver måde, så de ved fælles hjælp kan infiltrere skolerne, medierne og partierne. Derved kan de gribe fat i børn og unge, og påvirke politikere og lovgivning. De psykotiske tankesæt hos de mange enkelt-kommunister kan derved udvikle sig til en masse-psykose.

  Det skal dog siges at kommunister før i tiden sagtens kunne være ordentlige og fornuftige mennesker, fordi man ikke umiddelbart kunne gennemskue eller overskue hvad kommunisme kunne føre til, og fordi der er megen uretfærdighed og undertrykkelse i verden, og kommunismen blev set som en vej til at skabe bedre forhold for den brede befolkning.

  Men nu om dage hvor det er kommet frem at det ALTID OG HVERGANG ender i elendighed og rædsel, i lande hvor kommunisterne får et magtmonopol,
  er der en ny situation. Nu om dage kan man kun være kommunist hvis man er et offer for hjernevask (en nyttig idiot) er uvidende og historieløs, er en sindsforvirret paranoid ekstremist eller er en gennemkorrupt slyngel eller luder.

  For normale mennesker kan da ikke se bort fra 100 millioner mord og 500 millioner udplyndrede, terroriserede og ødelagte familier.

  Læs selv om de blodtørstige røde regimer og den organiserede uhyrlige ONDSKAB i Sovjet-unionen, i Kina, i Cambodia, i Nordkorea, i Sverige osv.

  Når kommunisme gennemsyrer et samfund, er der ingen grænser for hverken ondskab eller vanvid. Og hvis der så kommer islamisering oveni, er der ikke langt til at samfundet bliver et regulært SAMFUNDSHELVEDE.

  I disse dage kan vi se hvordan medierne udbreder massepsykose omkring indvandring, sexisme, klimaet, EU, Trump og meget andet. Man tilstræber via radio, tv, aviser og skoler mv. at gøre danskerne til stemmekvæg og ensrettede flokdyr, der tror at det er ok at lade andre tænke for sig, der tror at politikere, journalister og “eksperter” nok skal sørge godt for os allesammen.

  Selv om de i realiteten fører os alle mod anarki og undergang.

  Kommentar by Bent A — 4. oktober 2020 @ 19:40

 13. Jeg gider ikke at høre på Venstrefløjsradikale som vil belære andre, hvad Facisme er eller ikke er. Karl Marx var på igen måde frihedstilhænger i hans lighedsideologisk fraktale ideologi, og hans teoretiske profetering om Proletariatets diktatur var mindst ligeså undertrykkende som Facismen (Og især islam) er, så hvad en eller anden kugleskør Venstreradikal mener om Facisme eller ikke Facisme rager mig en høstblomst (Var det en DF-er, NB som brugte den betegnelse ville jeg lytte). (Black Lifes Matters er dessideret racistiske). Som når Rasmus Paludan svare, når han bliver spurgt om han er Nazist- Nationalsocialist-, så svare han. Nej jeg er ikke Socialist :-) :-) :-). God søndag aften. :-)

  Kommentar by Michael Unna — 4. oktober 2020 @ 19:50

 14. Trumf går ind for lov og orden, og er imod mennesker som ødelægger erhvervsdrivende og skaber kaos, for deres selvretfærdige ideologiske harme uden at tænke på ansvar i den frihed de har (til Deres protester). Blue lifes Matters (Politifolk), All lives matters.

  Kommentar by Michael Unna — 4. oktober 2020 @ 19:53

 15. Øvelsen gik ud på at fortsætte sætningen : Trump er … … Ha Ha Ha

  https://www.youtube.com/watch?v=uq-v1TTUyhM

  Kommentar by Santor — 4. oktober 2020 @ 20:04

 16. Kommentar by Peter Nielsen — 4. oktober 2020 @ 18:58.

  Hørt!

  Kommentar by Kimski — 4. oktober 2020 @ 20:45

 17. “PROFESSOR” BOLTs ÆRINDE ER AT MISTÆNKELIGGØRE alle ikke-kommunister. Det er et led i de rødes evige kamp for at opnå magt og indflydelse på almindelige menneskers bekostning. Alle der mener noget andet end de røde skal så vidt muligt stemples som fascister og racister osv.

  Det er det samme med FEMINISTERNE. Den sexisme-kampagne DR kører døgnet rundt og nu på 2. måned, er ikke andet end en magtkamp der går ud på at mistænkeliggøre mænd i bred almindelighed, så feministerne kan tilrane sig mere magt, flere jobs, flere fordele, privillegier og mere “positiv” særbehandling. (Sverige har vist vejen)

  De danske mænd er forhåbentlig ikke så dumme eller naive, at de stiltiende bliver ved med at finde sig i de krænkelsesparate furiers nedladende og nedsættende kampagner.

  Som minimum må vi kunne kræve en tilsvarende kampagne om kvinder der har opført sig utrolig dårligt, usselt, infamt og modbydeligt…… eller som har begået forbrydelser eller forræderier overfor mænd, andre kvinder, deres egne familier, eget land.

  Hvad med en serie om kvindelige serie-barnemordere ? Hvad med at fortælle om kvinder der svindlede så meget, at deres firmaer gik fallit, eller så socialt udsatte danskere blev snydt for 130 millioner kr. ?

  Kommentar by Bent A — 4. oktober 2020 @ 20:55

 18. Når nogen begynder kalde politiske modstandere for Fascister og NationalSocialister og mere end antyder en forbindelse til holocaust, så er det fordi de ikke har andre brugbare argumenter og i virkeligheden afslører mangel på indsigt!
  Mikkel Bolt er ikke idehistoriker men kunsthistoriker så han er såmænd ikke bedre egnet til at bedømme politiske ideologier end så mange andre!
  Hvis der er en person man ikke er enig med, kan man altså Ikke bare opfinde en politisk ideologi, Senfascisme eller Postfascisme, som man så pådutter den pågældende. Da specielt ikke hvis man så i næste åndedrag sige at det i øvrigt ligger tæt op af Nazisme og nok fører til holocaust, så er man simpelthen useriøs!
  Det Mikkel Bolt påstår er stort set at hvis du er national sindet så er du Fascist ! Man kan så med samme ret påstå at hvis du er globalist, så er du Kommunist og det giver ingen mening!

  Kommentar by Den Nervøse — 4. oktober 2020 @ 21:24

 19. Evighedsstudenter parkeret på offentlig forsørgelse. De statslige medier og den snakkende klasse er et fedt.

  GIV DEM ET HOLD-KÆFT BOLSJE

  Kommentar by tavsen — 4. oktober 2020 @ 21:30

 20. Nej nej nej, Donald er økofascistt. Han er den som varsler jordens undergang,og han har desuden ikke fattet en skid af økonomi.
  Men han er god til at ære faldne amerikanske soldater,som har ladet deres liv aldeles unødigt.

  Kommentar by Nielsen — 4. oktober 2020 @ 22:16

 21. Mikkel Bolt tumler rundt med en oppustet selvforståelse. Med sine kunstfærdige formuleringer kan han holde opdriften i varmluftballonen Han taler flydende sort.

  Kommentar by Mogens Christiansen — 4. oktober 2020 @ 22:42

 22. Hvad med “Trump er konservativ, snip snap snude og så er den potte ude”?

  Kommentar by mvjensen — 4. oktober 2020 @ 23:07

 23. *mvjensen 23:07
  Jeg er ikke helt enig, en del af det at være konservativ, er ordentlighed og velopdragenhed og det er ikke dyder Trump besidder! Men at det at han er en rå bøffel med rædsomme manerer gør ham ikke til Fascist og slet ikke NationalSocialist!

  Kommentar by Den Nervøse — 4. oktober 2020 @ 23:16

 24. Trump cares about his population, while the asswipe commies are only interested in plundering, stealing and lying. That are their best skill set, something they share with the criminals they import and park on welfare. Anyone I spoke to that work for the oublic sector have in sme whay involved in sexual activities in reutn for the job they have and they know that that job is the best thing, since they do not take any responsibility for anything and they can be away for hours without anything happening. if someone reports them, they can not get fired because they fucked in return for the job, no education, no work experience…nothing. so how did i find out about this? when they get drunk they tell me what i already suspected. then i ask questions about this.

  how do you get an academic title? you proabably fucked someone to get that position and to write a book about something that has been known for ages, just using other wordings and a different language. Is that smart or is that a sign that you are a hopeless piece of shit, a commie asswipe.

  Kommentar by Erwache — 4. oktober 2020 @ 23:29

 25. Anders Fogh Rasmussen was the top guy in NATO. How do you get that position since you have to show to the Americans that you are more loyal to them than to your own people. same with the Norwegian retard and piece of shit. The Borwegian piece of shit is so retarded and disconnected that he had to drive a cab and ask the common people what they thought about him. What do you think about a piece of shit that needs to drive a cab to really find out how hated he is and how low IQ he has. Things that normalintelligent people figure out right away needs these asswipes long time to find out and then they need common people to tell them so retarded are they no wonder that they import all kind of low iq idiots that rape, detonate bombs and shoot openly with automatic weapons.

  Kommentar by Erwache — 4. oktober 2020 @ 23:33

 26. Er Trump en rå bøffel? Det er han måske, men er det noget vi véd eller noget vi tror fordi DR og andre medier har hetzet Trump i fire år?

  Kommentar by Bent A — 4. oktober 2020 @ 23:48

 27. OT: Der er nu travlhed og trængsel i butikkerne efter udbetaling af lønninger og feriepenge mv. Men stadig ingen henstillinger om at bruge mundbind. Er det kommunisten Brostrøm som stædigt forfølger sin drøm om størst mulig smittespredning?

  Kommentar by Bent A — 5. oktober 2020 @ 00:14

 28. A-mad 1900: Godt indlæg. Se også projectveritas.com som har lødige sager fra Minnesota og Ilhan Omar muslimens svindel

  Donald J. Trump, best President ever.

  Kommentar by Iznogut — 5. oktober 2020 @ 00:26

 29. Den nervøse 23:16
  Kan du give nogle eksempler på dine påstande?
  Kender du meget andet end Fake News fremstilling af 74 årige Præsident Donald J. Trump?

  Der er mange historier derude – de sande tager lidt længere tid at finde. Prøv med andet en sataniske Google…
  Kan anbefale startpage.com

  God jagt.

  Kommentar by Iznogut — 5. oktober 2020 @ 00:30

 30. Black lives matter myrder trump-tilhængere på gaden i usa, dem forsvarer han imens han kalder trump som for nyligt blev nomineret til nobels fredspris for fascist..

  Universiteterne er vestens version af koranskolerne.

  Kommentar by Per — 5. oktober 2020 @ 01:27

 31. TDS er farligere end Covid-19

  Kommentar by Marius — 5. oktober 2020 @ 06:24

 32. *Iznogut 00:30
  Da Trump tiltrådte var han til NATO møde og maste sig ubehøvlet frem, han skubbede til den Slovenske premierminister med skulderen, så denne næsten væltede!
  Da Trump nægtede at give hånd til Angela Merkel og hun sad betuttet og spurgte om ikke det var meningen at de skulle give hinanden hånden!
  Den pludselige aflysning af statsbesøg i Danmark, da vi ikke ville sælge Grønland!
  Jeg er egentligt ikke voldsomt uenig i hans politik, men han gør tingene besværligt for sig selv med sin bølle facon!

  Kommentar by Den Nervøse — 5. oktober 2020 @ 07:20

 33. Den ideologiske støtte er indlejret i hverdagsjournalismen:

  Se f.eks. i Berlingske i dag om en uhyggelig tendens i England: “Børn erklærer sig klar til at udøve terror og begå vold” hvor årsagen bliver beskrevet:

  “Børnene bliver fascineret af højreekstremister, kvindehadere og militante islamister, der med enkle metoder fisker dem ind i voldsuniverser, når børnene sidder hjemme foran computeren.”

  Hovsa, stop en halv, det er så ikke noget problem, at børn bliver fascineret af venstreekstremister og ender i Antifa og omegn. Hvorfor? Fordi venstreekstreme med dens voldsretfærdiggørelse er indlejret i MSM.

  Når Mikkel Bolt i Danmarks centrale meningsdannende medier uimodsagt jonglerer med, at de, som ikke deler hans venstreekstreme ideologi, er fascister – selv i eller anden hjemmestrikket obskur udgave – så sanktionerer han samtidigt venstreekstremistisk vold mod disse onde ‘hitler-typer in spe’.

  Kommentar by traveler — 5. oktober 2020 @ 07:26

 34. #21 Mogens Christiansen
  Ubetaleligt. Meget præcist og samtidig hylenede morsomt.
  “flydende sort” den skal jeg huske.

  Kommentar by Danskeren — 5. oktober 2020 @ 07:35

 35. Uanset hvad alle disse skidtmikler mener, står det fast at deres fascistiske udnyttelse af arbejdernes produktion, er et stinkende overgreb på demokratiet.

  Kommentar by Hul igennem? — 5. oktober 2020 @ 08:07

 36. Alt kommunistfascistnaziislamisme er da globalisme, med ekstra sukker på?
  Så kommunistfascistnaziislamisten Mikkel Bøvs* er så sød at der kan vrides sirup ud af røvhullet på ham.

  Kommentar by Hul igennem? — 5. oktober 2020 @ 08:13

 37. Nu er det da tydeligt, at der er gået inflation i professortitlen. Kan denne unge mand med det beskæggede barneansigt virkelig være professor? Når man så hører hans argumentation, undrer man sig endnu mere. Er det virkelig humanistisk videnskab idag? En masse gamle floskler og venstreorienteret vanetænkning peppet op med en masse fine fremmedord, for at give det et videnskabeligt skær. At finansiere den slags “forskning” er misbrug af skatteborgernes penge. Nedlæg KU’s humanistiske fakultet.

  Kommentar by JC — 5. oktober 2020 @ 08:17

 38. Den bolt har åbenbart venstregevind – ligesom pedaler på cykler.
  Jeg vil definere Mikkel Bolts venstrefascisme som palæo-genesisk ultraglobalisme. Mikkel Bolt nasser på det arbejdende folk ved, gennem sin tiltuskede professortitel, at foregive nytte for sin fede hyre. Professoren er uafviseligt et ægte skinbarligt Antifæ – den burde deporteres til den evige hvile på RUC. Her kan han blive professor i oikofobisk-multikulti-globalistisk tankespind.

  Kommentar by Gustav Jensen — 5. oktober 2020 @ 08:27

 39. Både Mikkel Bolt og Lotte Folke Kaarsholm er syge i hovederne, om de er neo-syge, sen-syge, post-syge eller endog palæo-genetisk-syge, kan i grunden være ligegyldigt. Hvorfor skal vi betale for den slags?

  Kommentar by ino — 5. oktober 2020 @ 08:30

 40. Lenin og Stalin har ikke levet forgæves kan man konstatere og retorikken eksisterer for fuld udblæsning på skatteydernes bekostning.

  Kommentar by Limewoody — 5. oktober 2020 @ 08:57

 41. Angående den vilde sexisme debat på MSM medier…synes jeg man bør fremhæve- youtube: Monthy Python. Biggus Diggus. (Fra “life of Brian”) :-) :-) :-). Støt SIAD. God mandag. :-). mvh Michael Unna :-)

  Kommentar by Michael Unna — 5. oktober 2020 @ 09:40

 42. Læg nu mærke til, at møgbeskidte kloakrotter af den muhamedanske slags begår sig i toppen af danske kultur og erhverv, hvor der for blot få år siden kun var hvide, kristne danske mænd at finde:

  Den verdenskendte instruktør Feras Fayyad beskyldes nu for seksuelle krænkelser mod en ansat på det danske produktionsselskab, som står bag Emmy-vinderen The Cave.

  (…)

  – Jeg tror, du vil lave fake news igen for at fremme din karriere, skriver advokaten, Khubaib Ali Mohammed, i en mail til Ekstra Bladets journalist.

  Mine fremhævelser, forbyd islam i Danmark 🇩🇰

  Kommentar by NotariusUmulius — 5. oktober 2020 @ 09:51

 43. Det er tydeligt, at Mikkel Bolt er universal-fascist, fordi han drømmer om et globalt fællesskab, styret af en verdensregering, der er vokset ud af proletariatetes diktatur, som er baseret på fjendebilleder af alle “de andre” – dvs. alle dem, der stadig er styret af falsk bevidsthed, … os. osv.
  Begrebet “professor” er efterhånden det samme som superlativet af adjektivet ‘dum’: Dum – dummere – professor.

  Kommentar by wapni — 5. oktober 2020 @ 09:54

 44. Erasmus Montanus rationalisering, eksemplificeret.

  Hvis man lukker ALLE ind på de højere læreanstalter, uden hensyntagen til IQ og kognitiv formåen, så SKAL man ende op med individer som Mikkel Bolt.

  Kommentar by Kimski — 5. oktober 2020 @ 09:54

 45. Og muslimer benytter sig af de vestlige demokratiske værdier til at få vores egne politikere til at hive islam og sharia ned over hovedet på os. Hvor er Mikkel henne i forhold til det?

  Kommentar by W — 5. oktober 2020 @ 09:56

 46. Det at Trump ikke ville give Merkel hånden, viser da kun at der er grænser for hvor dybt han vil synke. At han ikke ville bruge to dage på at besøge Danmark, kan måske være pga. mediernes evige hetz mod ham, og Mettes brug af ordet “absurd” som lyder uhøfligt for en amerikaner. Skubbet til en slovensk minister kan vel skyldes et uheld eller at Trump ville flygte da Merkel nærmede sig. Iøvrigt kan vi jo ikke allesammen være bløde som skumgummi og glatte som ål. DF-Tullesen og Lars Quisling ville garanteret gerne have været holdt i hånden af Merkel, og ville gerne have slikket hendes skosåler.

  Nogle gange skal der nok en vis fasthed til, for at opnå resultater i politik. Hvis man har konsistens som en vandmand eller flydende budding bliver man måske til en klon af Tullesen.

  Kommentar by Bent A — 5. oktober 2020 @ 10:00

 47. Den italienske idehistorier Treverso har introduceret begrebet postfascisme. Det er den udbredte fascisme blandt de professorer, som bruger elektronisk post til at bekæmpe verden. Bemærk at de elektroniske postfascister (Bolt) kun vil bekæmpe den onde verden – de har ingen som helst brugelige idéer til, hvordan man gør den onde verden god. Man kunne jo starte med, at alle mennesker konverterede til ateisme – “a small step for a man, a giant leap for mankind”.

  Kommentar by Gustav Jensen — 5. oktober 2020 @ 10:28

 48. *Bent A 10:00
  Der er noget der hedder etikette! Og den overholder Trump ikke.
  Han kunne udemærket fører den samme politik uden at være så brovten og ubehagelig!
  Beklager jeg bryder mig ikke om hans facon!

  Kommentar by Den Nervøse — 5. oktober 2020 @ 10:44

 49. Bent Jensen, 10:00

  Super.

  Kommentar by Bastardo — 5. oktober 2020 @ 10:53

 50. Røde journalister har i alt for lang tid været vant til alt kørte efter deres hoved. Den gik ikke længere med Trump, og de hader ham fordi han ikke vil være deres nikkedukke, så kan man kalde ham brovtende og det der er værre.

  Politiserende medier har godt af at blive sat på plads

  Kommentar by k.m. — 5. oktober 2020 @ 11:09

 51. Vi plages i den grad af sen-kommunisme som f.eks. EU og FN og Demokraternes venstrefløj i US. Lighederne mellem EU og Sovjetunionen er for slående til, at de bare kan ignoreres. Kommunist-Kinas dominans inspirerer i omfattende grad sen-kommunister i medierne, på universiteter og på magtfulde poster i både US og EU.

  Den falske sammensværgelse Russian-Collusion mellem magthavere og medier var den store sag, der viste hvilken magt, sen-kommunisterne besidder. Kunne de vælte en demokratisk valgt præsident alene gennem bluff? Det var tæt på, men formålet var mere at vise muskler. Ingen demokratisk valgte personer skulle komme på tværs af deres magt, selv ikke den demokratisk valgte præsident af US.

  Ikke et øjeblik har de reflekteret de over, at de har fyldt befolkningerne med løgne igennem 3-4 år, indtil Muller måtte give op pga. mangel på beviser.

  I stedet har mediernes og meningsdannernes manglende selvkritik givet fripas til endnu flere absurde og løgnagtige ekstremister i MSM såsom Antifa, BLM, radikaliserede feminister osv.

  Med den venstreradikale skoling, der er på universiteterne, bliver der derfor stort frirum til, at ekstremister kan myldre frem og råbe postfascister og senfascister af alt og alle, der truer deres komforme og solide magtbaser. Det er så det, vi er vidner til-

  Kommentar by traveler — 5. oktober 2020 @ 11:10

 52. Valgsvindel ved det kommende amerikanske præsidentvalg? Tilføjelse til A-mad 4. oktober 19:00.

  Der er stor risiko for, at det kommende præsidentvalg i USA bliver afgjort ved valgsvindel. Det er derfor præsident Trump siger, at han ikke uden videre vil acceptere valgresultatet, før det er undersøgt, om der er foretaget valgsvindel af Demokraterne.

  Det gør ham ikke til fascist, som Deadlines Lotte Folke Kaarsholm antydede i præsentationen af videointroen til diskussionen, hvor Mikkel Bolt efterfølgende “videnskabeligt” konstaterede, at det er han. Typisk DR manipulation efter min mening.

  En del af Bolt og andre venstreorienterdes argumentationen for hans “fascisme” er Trumps store vælgermøder (rallies) med mange tusinder tilhængere. Disse vælgermøder er en måde han kan komme til orde ucensureret af de altdominerende medier som f.eks CNN, som bruger konstruerede løgne om ham for at påvirke vælgerne imod ham.

  Det er en klog strategi af Trump på den måde at kommunikere med vælgerne udenom de medier, der konsekvent nedgør ham til fordel for det Demokratiske Partis kandidat, Joe Biden. Det gør ham ikke til fascist. (Det er snarere medierne, der er udemokratiske med deres bias til fordel for det Demokratiske Parti )

  Indsigtsfulde, amerikanske valganalytikere forudser i øvrigt, at Joe Biden og Demokraterne også vil nægte at acceptere valgresultatet og fremsætte anklager valgsvindel, hvis Trump bliver valgt til præsident efter valget tirsdag den 3. november.

  “Confessions of a voter fraud: I was a master at fixing mail-in ballots
  A top Democratic operative says voter fraud, especially with mail-in ballots, is no myth. And he knows this because he’s been doing it, on a grand scale, for decades.

  Mail-in ballots have become the latest flashpoint in the 2020 elections. While President Trump and the GOP warn of widespread manipulation of the absentee vote that will swell with COVID polling restrictions, many Democrats and their media allies have dismissed such concerns as unfounded.”
  (klip fra New York Post August 29, 2020 Updated)

  https://nypost.com/2020/08/29/political-insider-explains-voter-fraud-with-mail-in-ballots/

  Kommentar by A-mad — 5. oktober 2020 @ 11:49

 53. Per 01.27: Universiteterne er Vestens version af koranskolerne.

  Ja, eller nutidens version af Himmlers eliteskoler hvor SS-officerer blev belært om “forsynet”, ateisme og nordiske guder, og om at alle jøder, polakker, russere og anti-nazister burde udryddes eller gøres til slaver. Eller udklækningsanstalter for rabiate røde fanatikere der har slugt de marxistiske teorier råt.

  Ovenstående er til dels en parodi på hvordan Mikkel Bolt udtrykker sig. Men læs bøger om nazisternes og kommunisternes djævelske udskejelser. Ellers kan man ikke forstå at både nazisme og kommunisme er en form for satanisme tilsat idioti og hundegalskab.

  Kommentar by Bent A — 5. oktober 2020 @ 11:50

 54. Kommentar by Bent A — 5. oktober 2020 @ 10:00.

  Ligeledes kunne man jo også se på Grønlands-affæren fra mandens eget synspunkt, idet han jo lige havde danset rundt med Theresa May gennem længere tid, bare for at se hende konsekvent gøre det modsatte af, hvad han rådede hende til. Hvilket jo så også endte med at koste hende positionen som UK’s Prime.

  Så får han at vide af sine rådgivere, at Danmark havde fået en ny kvindelig statsminister, oven i købet en socialist af værste klasse, og beslutter sig så for at smide en lettere humoristisk “føler” ud, for at se om et besøg overhovedet kan svare sig, eller han står overfor endnu en Europæisk hjernedød nulbon.

  Og det må man jo sige at han i dén grad fik svar på.

  Så hvorfor skulle en mand, der både opstillede OG blev valgt på en ‘America First’ politik, spilde sin tid på Mette Frederiksen, der så åbenlyst er underlagt den konstante anti-Trump hetz fra MSM? Det giver jo ingen mening.

  Hvis hun nu havde svaret, at så ville Danmark have Canada til gengæld, hvilket ville have været et fuldt ud relevant svar i samme ånd, så havde Trump besøget allerede været en overstået event, men hun valgte at blive smæksur og mopset i stedet.

  Jeg ville sgu heller ikke bevæge mig ud af stedet, for at snakke med en kælling som hende. Hvis hun vil noget, så kan HUN sgu lette røven nu. Det er jo altså ikke Danmark der er supermagten i det forhold, og vi kunne virkeligt have nydt godt af en mere åben og positiv indstilling fra Mette Frederiksens side.

  Kommentar by Kimski — 5. oktober 2020 @ 11:52

 55. Man kan sige, at tidens omsiggribende sen-kommunisme kan beskrives som kommunisme, der har lært af planøkonomiens fatale nederlag og murens fald og har derfor justeret på deres økonomiske politik. Sen-kommunismen vil ikke aflive kapitalismen, men bringe storkapitalen under kommunistisk kontrol og udnytte den rigdom, som kapitalismen genererer, til at opnå deres kommunistiske mål. Kommunist-Kinas succes er forbilledet. Og det forbillede har ødelæggende konsekvenser for Vestens demokratier. Af den grund hamrer sen-kommunister løs på demokratisk valgt personer/bevægelser, som ikke har samme ideologi som sen-kommunisterne selv.

  Kommentar by traveler — 5. oktober 2020 @ 12:03

 56. Jeg har oplevet 7Oerne, men nutiden synes værre jfr. fx professorens udtalelser. Dengang drømte de om magt, nu sidder de på den. Snart sidder måske Kamala Harris på den i USA. Må Gud forbyde det! I USA er der heldigvis vrede medier og folk, som ikke bare overgiver sig, der søger jeg opmuntring. Det er en fornøjelse at høre/se DailyWire med Ben Shapiro, Michael Knowles, Andrew Klavan. Der er også FOX med fx Tucker Carlson og Greg Gutfield. Man kan også høre en ikke-Trumpfan Tim Pole. Han er venstreorienteret, men vil måske stemme på ham. Der er mange flere…..

  Kommentar by Britta Due Andersen — 5. oktober 2020 @ 12:04

 57. Professor Mikkel. Fnis

  Kommentar by Nielsen — 5. oktober 2020 @ 16:10

 58. Tjener Bolt har kigget for dybt i flasken…

  Kommentar by Revisoren — 5. oktober 2020 @ 17:01

 59. Britta Due Andersen — 5. oktober 2020 @ 12:04:

  “Daily Wire” er godkendt opposition, gatekeepers, fake “right-wingers” som er betalt (af zionister) for at forhindre hvide amerikanere i at blive nationalister og stå op for deres egen etniske gruppe, de er værre end spild af tid.

  Prøv i stedet at se fx “The Red Elephants” (Vincent James), “America First” (Nick Fuentes) eller “Know More News” (Adam Green).

  Kommentar by Peter Nielsen — 5. oktober 2020 @ 17:53

 60. Jeg er ikke spor forbavset, det sker, gang på gang, at DR/TV2 inviterer idioter i studiet, hvor de for fuld hammer kan rakke personer/politikere, som de ikke kan lide helt ned i det sorte helvede.
  Det er derfor jeg informerer mig, også, gennem net aviser som, Den Korte Avis, Uriasposten New Speek mm. Det er nødvendigt, hvis man vil holde sig, ordentligt orienteret.
  Det er jo sådan at Journalistisk Venstreparti hader Trump, så det er vi jo så vant til.

  Kommentar by Allan Gorm Larsen. — 5. oktober 2020 @ 18:12

 61. Som også Søren Kierkegaard skriver allerede i 1849 ;

  “Journalisterne gør menneskene latterlige i to omgange, først ved at indbilde dem nødvendigheden af at have en “mening”, dernæst ved at udskrige en “mening” der trods sin ligegyldighed, påståes at være en nødvendighed”!

  Kierkegaard indså forbløffende tidligt, at pressen lever af at skabe sine egne historier, og indbilde folk at det er nødvendigt at forholde sig til narrespillet- andre blade tager historien op, tv refererer fra de to allerede forvrøvlede historier, “eksperter” med store briller og tvivlsom begavelse indkaldes, og så kører møllen- og utallige profesionelle løgnhalse og skabagtige nasserøve suger så af de forvirrede læsere og kiggeres tid og penge.
  Spild ikke hjerne på tv og journalistik; det meste er så inderligt ligegyldigt..

  Kommentar by Hul igennem? — 5. oktober 2020 @ 19:33

 62. Der er en helt overdreven kritik af Trumps facon i danske medier. Hvor står det skrevet hvordan en præsident skal opføre sig “præsidentielt”. Han har en mere uortodoks stil. Og hvad så. Der er brug for en nytænkning, hvis USA skal bringes på ret køl trods for kongressens visnepolitik. Det jo blot tegn på at han kan tænke selv uden en hær af spindoktorer.

  Obama var bare en dygtig skuespiller, der kunne fremsige en tale til mediernes begejstring, som hans taleskriver havde sat sammen.

  Trump kommunikerer meget, og direkte, udenom det journalistiske korps, så vælgerne ved hvor de har ham. Det er netop en stor fordel for befolkningen. Men det kan forklare journalisternes had mod ham.

  At han ikke bryder sig om Merkel, tjener til hans ros. Han deler sikkert mange europæeres forargelse over hendes Europa-destruktive flygtningepolitik. Desuden kan man ikke fortænke ham i at være utilfreds med europæernes mangel på solidaritet med USA, mht. militært forsvar. Det gælder i særlig grad med Tyskland som allermest kører på fribillet.

  Kommentar by JC — 5. oktober 2020 @ 21:06

 63. Den Nervøse:
  Præsident Donald J. Trump gav hånd til satan-dukken Merkel under hendes første møde i Washington. (
  https://www.thelocal.de/20170319/trump-did-not-refuse-to-shake-merkels-hand-spokesperson-tells-german-paper)

  USA betaler langt mere til NATO end resten af medl. landene til sammen og blandt alle statsledere til stede, var Præsident Donald J. Trump ubetinget den, som folk ville se og høre. En gnalling er i vejen for Præsident Donald J. Trump da fotoet skal tages – man anbringer altid stjernen i midten og medierne mente at gnallingen blev genere, men ikke gnallingen selv.

  Mette Fusk blev mindet godt og grundigt om, at USA og ikke Kina skulle overtage Grønland, hvis nogen.
  Grønland er ikke til salg, var ordene fra Fusk, men ikke handlingen på det tidspunkt.
  Præsident Donald J. Trump har ikke tid til løgnere og bedragere. Dem udstiller han i skarpt lys på verdens scenen.

  Hvis du ser lidt fra det tusindevis af møder som Præsident Donald J. Trump har med alle – ALLE mennesker, så har du ingen ståsted med “bølle” bagvaskelse af den bedste Præsident verden nogensinde har set.
  President Donald John Trump, best President ever.

  Kommentar by Iznogut — 6. oktober 2020 @ 00:32

 64. Valgsvindel ved det kommende amerikanske præsidentvalg? Tilføjelse til
  Tilføjelse til A-mad 5. oktober 11:49.

  Det er ikke kun de meget større muligheder for valgsvindel ved den meget omfattende mail-in voting, der ændrer det amerikanske præsidentvalg til et valg, vi aldrig har set før.

  Det er to forskellige vælgergrupper, der stemmer. Med mail-in voting, hvor lader de sig registrerer og får tilsendt en stemmeseddel – i nogle især Demokratisk styrede stater sendes stemmesedler til alle borger uanset om de har ladet sig registrere som vælgere! Når postkassen er stemmeboksen, skal man blot udfylde og putte den tilsendte stemmeseddel i den nærmeste postkasse uden sikkerhed for at afstemningen er hemmelig.

  På et traditionelt valgsted med hemmelig afstemning er det den gruppe af vælgere, der lader sig registrere og møder op, der bestemmer valgets udfald.

  Det nye er, at den samlede vælgergruppe, der stemmer ved dette præsidentvalg er en anden end tidligere – mail-in votere+traditionelle votere. Det gør, at det bliver et helt andet valg og derfor er det uforudsigeligt.

  Måske vil stemmeprocenten blive langt højere end de 57%? Det giver et andet valgresultat? Måske bliver den lavere pga af den mindre synlige afstemningshemmelighed ved mail-in voting? Stemmeprocenten bliver selvfølgelig påvirket af afstemningsmetoden.

  Og måske er det nogen bestemte vælgergrupper/social grupper, der bliver motiveret af den bekvemmere mail-in voting metode, fordi det er meget nemmere at putte sin stemmeseddel i den nærmeste postkasse? Alene det vil ændre valgresultatet.

  Det er måske det Demokratiske partis vælgere, der vil blive motiveret til at stemme i den nærmeste postkasse og møde mere talstærkt op?
  Det er påfaldende, at det er det Demokratiske Parti, der anbefaler stærkt øget brug af mail-in voting? Mens præsident Trump advarer imod det.

  Kommentar by A-mad — 6. oktober 2020 @ 10:01

 65. Det er måske det Demokratiske partis vælgere, der vil blive motiveret til at stemme i den nærmeste postkasse?
  Det er påfaldende, at det er det Demokratiske Parti, der varmt anbefaler mail-in voting? Mens præsident Trump advarer imod det.

  Jeg tror, der bliver voldsomme demonstrationer og optøjer af det tabende partis vælgere. Det amerikanske demokrati er i fare for at miste mange tilhængere. Jeg håber det vil overleve?

  Kommentar by A-mad — 6. oktober 2020 @ 12:47

 66. Enig traveler 5. oktober 11:10, når du skriver: “Den falske sammensværgelse Russian-Collusion mellem magthavere og medier(..) Kunne de vælte en demokratisk valgt præsident alene gennem bluff? Det var tæt på..”

  Ja, det var et statskup ifølge den amerikanske forfatning. Hvorfor var det ikke Breaking News i medierne at Præsident Obama og udenrigsminister Hillary Clinton begik statskup med hjælp fra FBI og dets direktør James Comey?

  De fik i hemmelighed – med en forfalsket rapport indkøbt og betalt af det Demokratiske Parti, DNC* tilladelse ved en dom i den hemmelige FISA domstol**(United States Foreign Intelligence Surveillance Court) adgang til elektronisk overvågning af deres politiske modstander Donald Trumps valgkampagne. De betalte selv for den falske russiske rapport, med det holdt de hemmeligt og de undlod at fortælle den hemmelige domstol, at det var dem selv, der havde købt og betalt den.

  *Konsulentfirmaet Fusion GPS var mellemmænd og blev betalt af Hillary Clintons valgkampagne. Konsulentfirmaet Fusion GPS (Glenn Simpson) kontaktede den tidligere engelske efterretnings agent, Christopher Steele, og hyrede ham til at indsamle løgnagtigt belastende materiale og bruge det i sin rapport.

  **FISA domstolen (United States Foreign Intelligence Surveillance Court) blev etableret i 1978. Den godkender telefonaflytning, dataindsamling og regeringsanmodninger om at overvåge mistænkte terrorister og spioner. Domstolen er hemmelig og dens afgørelser holdes hemmelige. Fremmede landes spioner – som domstolen er rettet imod – må ikke advares om, at de bliver aflyttet. Det ville jo gøre aflytningen omsonst.

  Kommentar by A-mad — 8. oktober 2020 @ 08:45

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper